Přehled léků začínající na "T"

Kód Název ATC
0192082 TOPOTECAN ONCOEUROPE 1 MG/ML PRÁŠEK PRO KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK Topotekan
0149439 TOPOTECAN TEVA 1 MG/1 ML Topotekan
0149440 TOPOTECAN TEVA 4 MG/4 ML Topotekan
0047264 TORECAN Thiethylperazin
0180544 TORELLA 10 MG Amlodipin
0184793 TORELLA 5 MG Amlodipin
0029240 TORISEL 30 MG Temsirolimus
0000967 TORMENTAN Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina)
0019591 TORVACARD 10 Atorvastatin
0132529 TORVACARD 20 Atorvastatin
0019595 TORVACARD 40 Atorvastatin
0174009 TORVACARD 80 Atorvastatin
0138092 TORVAZIN 10 MG Atorvastatin
0138114 TORVAZIN 20 MG Atorvastatin
0135905 TORVAZIN 40 MG Atorvastatin
0193549 TOVANOR BREEZHALER 44 MCG glycopyrronium bromid
0149380 TOVIAZ 4 MG Fesoterodin
0028789 TOVIAZ 8 MG Fesoterodin
0014383 TOXOGONIN Obidoxim
0178519 TRACETA 37,5 MG/325 MG TABLETY Tramadol, kombinace
0107845 TRACHISAN 8 MG PROTI BOLESTI V KRKU Lidokain
0027741 TRACLEER 125 MG Bosentan
0149377 TRACLEER 32 MG Bosentan
0027737 TRACLEER 62,5 MG Bosentan
0042391 TRACRIUM 25 Atrakurium
0042393 TRACRIUM 250 Atrakurium
0042392 TRACRIUM 50 Atrakurium
0500795 TRACTOCILE Atosiban
0059398 TRACUTIL Kombinace elektrolytů
0122267 TRADEF 50 MG TBL EFF Tramadol
0168444 TRAJENTA 5 MG linagliptin
0032086 TRALGIT Tramadol
0032088 TRALGIT 100 INJ Tramadol
0032090 TRALGIT 50 INJ Tramadol
0084262 TRALGIT GTT. Tramadol