Léky ve skupině "Imunostimulancia"

Kód Název ATC
0028345 PEGASYS 135 MCG/0.5ML Peginterferon alfa-2a
0027390 PEGASYS 135 MCG/ML Peginterferon alfa-2a
0168405 PEGASYS 180 MCG/0.5ML Peginterferon alfa-2a
0027393 PEGASYS 180 MCG/ML Peginterferon alfa-2a
0027493 PEGINTRON 100 Peginterferon alfa-2b
0027470 PEGINTRON 120 Peginterferon alfa-2b
0027499 PEGINTRON 150 Peginterferon alfa-2b
0027457 PEGINTRON 50 Peginterferon alfa-2b
0027460 PEGINTRON 80 Peginterferon alfa-2b
0052228 PROLEUKIN 18 MIU Aldesleukin
0149766 RATIOGRASTIM 30 MU/0,5 ML Filgrastim
0500255 RATIOGRASTIM 48 MU/0,8 ML Filgrastim
0167807 REBIF 22 MCG Interferon beta-1a
0500511 REBIF 22 MCG/0,5 ML Interferon beta-1a
0027261 REBIF 44 MCG Interferon beta-1a
0500512 REBIF 44 MCG/0,5 ML Interferon beta-1a
0026063 REBIF 8,8 MCG+22 MCG Interferon beta-1a
0500513 REBIF 8,8 MCG/0,1 ML+22 MCG/0,25 ML Interferon beta-1a
0055675 RIBOMUNYL Jiná imunostimulancia
0016553 ROFERON-A 18 MIU/0,6ML Interferon alfa-2a
0016558 ROFERON-A 3 MIU/0,5ML Interferon alfa-2a
0016557 ROFERON-A 6 MIU/0,5 ML Interferon alfa-2a
0016554 ROFERON-A 9 MIU/0,5 ML Interferon alfa-2a
0500682 TEVAGRASTIM 30 MU/0,5 ML Filgrastim
0500688 TEVAGRASTIM 48 MU/0,8 ML Filgrastim
0017805 URO-VAXOM Jiná imunostimulancia
0024357 UVADEX 20 MIKROGRAMŮ/ML, ROZTOK PRO ÚPRAVU KREVNÍ FRAKCE Jiná imunostimulancia
0026977 VIRAFERONPEG 100 Peginterferon alfa-2b
0026983 VIRAFERONPEG 120 Peginterferon alfa-2b
0026988 VIRAFERONPEG 150 Peginterferon alfa-2b
0026996 VIRAFERONPEG 50 Peginterferon alfa-2b
0026970 VIRAFERONPEG 80 Peginterferon alfa-2b
0167630 ZARZIO 30 MU/0,5 ML Filgrastim
0500568 ZARZIO 48 MU/0,5 ML Filgrastim