Zinnat 500 Mg

Kód 0192354 ( )
Registrační číslo 15/ 061/88-C/C
Název ZINNAT 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Glaxo Wellcome UK Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0192354 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0132575 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0047727 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0047728 POR TBL FLM 14X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZINNAT 500 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls28454/2010 Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku Zinnat 500 mg (Cefuroximum axetili) Složení přípravku Léčivá látka: Cefuroximum axetili 601,44 mg, což odpovídá cefuroximum 500 mg, v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, hydrogenovaný

rostlinný

olej,

koloidní

bezvodý

oxid

křemičitý,

hydroxypropylmethylcelulóza, propylenglykol, methylparaben, propylparaben, potahová soustava Opaspray M-1-7120 J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda) Léková forma a velikost balení Potahované tablety. 10 x 500 mg. Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku Antibiotikum. Zinnat je širokospektré baktericidní antibiotikum cefalosporinové řady. Držitel rozhodnutí o registraci Glaxo Wellcome UK Ltd., Greenford, Middlesex,Velká Británie Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha 9, Česká republika Výrobci GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A. ,Verona, Itálie Glaxo Operations UK Limited, Barnard Castle, Durham, Velká Británie Indikace Zinnat se používá k léčbě infekce horních a dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, kůže a měkkých tkání a při onemocnění lymeskou boreliózou. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky. Kontraindikace Zinnat se nesmí užívat při přecitlivělosti na kteroukoliv jeho složku nebo na jiné cefalosporiny. Pro použití v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody. Zvláštní upozornění Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Bude-li Vám prováděno stanovení cukru v moči, oznamte, že užíváte přípravek Zinnat.

Při užívání přípravku Zinnat se mohou objevit bolesti hlavy a závratě. Přípravek tak může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost a soustředění jako je řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů. Předávkování: Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Přípravek obsahuje methylparaben, propylparaben. Může způsobovat alergické reakce. Interakce Účinky přípravku Zinnat a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s přípravkem Zinnat užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Antacida (přípravky neutralizující žaludeční kyselinu chlorovodíkovou) snižují vstřebávání přípravku Zinnat. Podobně jako další antibiotika může přípravek Zinnat snižovat účinek antikoncepčních přípravků. Dávkování a způsob podávání Přesné dávkování vždy určí lékař. Při těžších infekcích se užívá dávka 500 mg dvakrát denně, často v návaznosti na injekční podání přípravku. Obvyklá doba léčby je 7 až 10 dní. Přípravek užívejte 10 až 15 minut po jídle. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Zinnat, bývají obvykle mírné a přechodné. U malé části nemocných užívajících tento přípravek se mohou vyskytnout zažívací potíže jako průjem, nevolnost, zvracení a bolest břicha. Velmi vzácně se může objevit žloutenka. Stejně jako při užívání jiných širokospektrých antibiotik (tj. léčiv působících proti mnoha různým druhům bakterií) byl hlášen vznik pseudomembranózní kolitidy (akutního zánětu tlustého střeva). Při užívání přípravku se může též objevit kandidóza (kvasinkové onemocnění). O případném výskytu těchto obtíží informujte lékaře. Stejně jako při podávání jiných podobných léčiv (cefalosporinových antibiotik) byly vzácně hlášeny kožní reakce a reakce přecitlivělosti, zahrnující kožní vyrážky, kopřivku, svědění, horečku, sérovou nemoc a velmi vzácně anafylaxi (což je prudká reakce přecitlivělosti, projevující se dušností, poklesem krevního tlaku a poruchami krevního oběhu). Při výskytu těchto obtíží přestaňte přípravek užívat a ihned o tom informujte lékaře. V průběhu léčby přípravkem Zinnat byly hlášeny také bolesti hlavy a závratě. Doba použitelnosti Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na blistru: LOT, BN – číslo šarže EXP – použitelné do Datum poslední revize textu 25.4. 2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls28454/2010

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zinnat 500 mg. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Cefuroximum axetili 601,44 mg, což odpovídá cefuroximum 500 mg, v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: methylparaben, propylparaben Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety. Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně vyražený kód: GXEG2 u síly 500 mg. Druhá strana je bez potisku. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace Cefuroximaxetil je indikován k léčbě infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi. Infekce dolních cest dýchacích, např. akutní bronchitida, akutní exacerbace chronické bronchitidy a pneumonie. Infekce horních cest dýchacích a infekce nosní, ušní, krční , např. zánět středního ucha, sinusitida, tonzilitida a faryngitida. Infekce močového a pohlavního ústrojí, např. pyelonefritida, cystitida a uretritida. Infekce kůže a měkkých tkání, např. furunkulóza, pyodermie a impetigo. Gonorrhoea, akutní nekomplikovaná gonokoková uretritida a cervicitida. Lymská borelióza Léčba časného stadia a prevence pozdních stadií u dospělých a dětí starších než 12 let. Sekvenční terapie Cefuroximaxetil je dostupný rovněž ve formě sodné soli určené k parenterálnímu podání. To umožňuje použít přípravky v tzv. sekvenční terapii, při které perorální podání přípravku navazuje na dřívější parenterální podání. V případě potřeby je možno použít Zinnat tablety k léčbě pneumonie a akutní exacerbace chronické bronchitidy po předchozí parenterální léčbě přípravkem Zinacef. 4.2. Dávkování a způsob podání Dospělí

Většinu infekcí, např. mírné a středně těžké infekce dolních cest dýchacích (bronchitis), lze léčit dávkou 250 mg dvakrát denně. Při těžších infekcích dolních cest dýchacích nebo při podezření na výskyt pneumonie se doporučuje podávat 500 mg dvakrát denně. U infekcí močových cest je dostačující dávka 125 mg dvakrát denně, při pyelonefritidě se doporučuje dávka 250 mg dvakrát denně. Nekomplikovaná gonorrhoea může být léčena jednorázovým podáním 1 g. Při onemocnění lymskou boreliózou se doporučuje dávka 500 mg dvakrát denně, podávaná po dobu 20 dní. Starší pacienti a pacienti s poruchou renální funkce Při dávkách do 1 g za den nejsou u pacientů s poruchou renální funkce, pacientů na dialýze a starších osob zapotřebí žádná zvláštní opatření. Sekvenční terapie Pneumonie: Obvykle se podává dávka 1,5 g přípravku obsahujícího léčivou látku cefuroxim (Zinacef) dvakrát denně nitrožilně nebo nitrosvalově po dobu 48 až 72 hodin. Potom se navazuje perorální léčbou 500 mg přípravku Zinnat (axetilcefuroximu) dvakrát denně, která obvykle trvá 7 až 10 dní. Akutní exacerbace chronické bronchitidy: Obvykle se podává dávka 750 mg přípravku obsahujícího léčivou látku cefuroxim (Zinacef) dvakrát denně nitrožilně nebo nitrosvalově po dobu 48 až 72 hodin. Pak následuje perorální léčba 500 mg přípravku Zinnat (axetilcefuroximu) dvakrát denně po dobu 5 až 10 dní. Délka parenterální i perorální léčby závisí na závažnosti onemocnění a na celkovém stavu pacienta. Děti Obvyklá dávka u většiny infekcí je 125 mg dvakrát denně, maximálně 250 mg/den. Při zánětu středního ucha nebo u těžších infekcí je u dětí mladších než 2 roky obvyklá dávka 125 mg dvakrát denně ve formě suspenze a u dětí starších než 2 roky 250 mg dvakrát denně, maximálně do 500 mg/den. Při onemocnění lymskou boreliózou se u dětí starších než 12 let doporučuje dávka 500 mg dvakrát denně, podávaná po dobu 20 dní. Vzhledem k lékové formě jsou tablety určeny pro děti od 3 let věku. Pro mladší děti je určena suspenze Zinnat. Nejsou dostupné žádné klinické zkušenosti s aplikací přípravku Zinnat u dětí mladších než 3 měsíce. Obvyklá doba léčby je v průměru 7 dní (5 až 10 dní). Cefuroximaxetil se pro dosažení optimální absorpce užívá po jídle. 4.3. Kontraindikace Přecitlivělost na cefalosporinová antibiotika nebo na kteroukoliv složku přípravku. 4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Cefalosporinová antibiotika lze většinou bezpečně podávat nemocným přecitlivělým na penicilin, ačkoliv byly zaznamenány zkřížené alergické reakce. Zvláštní opatrnosti je třeba u nemocných, kteří prodělali anafylaktickou reakci na penicilin nebo na ostatní beta-laktamová antibiotika. Stejně jako u jiných antibiotik může delší podávání cefuroximaxetilu způsobit přemnožení Candidy. Dlouhodobé podávání může též vest k přemnožení necitlivých mikroorganismů (např. Enterococci, Clostridium difficile), což si může vyžádat přerušení léčby.

Po použití širokospektrých antibiotik byl zaznamenán výskyt pseudomembranózní kolitidy, a proto je důležité zvážit tuto diagnózu u nemocných, kteří během léčby antibiotiky nebo po ní trpí těžkými průjmy. Tablety Zinnat se nemají drtit a nejsou vhodné pro děti mladší než 3 roky. Při léčbě lymské boreliózy přípravkem Zinnat byla hlášena Jarishova-Herxheimerova reakce jako důsledek baktericidní aktivity přípravku Zinnat na příčinné agens lymské boreliózy - spirochetu Borrelia burgdorferi. Pacienti by měli být upozorněni, že to je obvyklý následek antibiotické léčby lymské boreliózy. Ke stanovení koncentrace glukózy v krvi/plazmě nemocných užívajících cefuroximaxetilu se doporučuje použít buď glukózooxidázovou, nebo hexokinázovou metodu. Na stanovení koncentrace kreatininu pomocí alkalického pikrátu toto antibiotikum nemá vliv. Délka sekvenční léčby se řídí stavem pacienta a průběhem onemocnění. Pokud po 72 hodinách parenterálního podávání přípravku nedochází ke zlepšení zdravotního stavu pacienta, je nutné v této léčbě pokračovat do zlepšení. 4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Antacida mohou způsobit nižší biologickou dostupnost přípravku Zinnat v porovnání s jeho podáním nalačno a mohou rušit účinek zvýšeného vstřebávání po jídle. Podobně jako další antibiotika může axetilcefuroxim ovlivňovat střevní flóru, což může vést ke snížení absorpce estrogenu, a tím ke snížení účinnosti kombinovaných perorálních antikoncepčních přípravků. 4.6. Těhotenství a kojení Neexistují experimentální důkazy o embryopatických nebo teratogenních účincích, které by bylo možné přičíst cefuroximaxetilu, avšak je třeba ho podávat opatrně během prvních měsíců těhotenství. Cefuroximaxetil se vylučuje do mateřského mléka, a proto je třeba opatrnosti při jeho podávání kojícím matkám. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k tomu, že se při užívání přípravku Zinnat mohou objevit závratě, měli by být pacienti upozorněni na nutnost zvýšené opatrnosti při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. 4.8. Nežádoucí účinky Nepříznivé reakce na cefuroximaxetil jsou většinou mírné a přechodné. Incidence níže uvedených nežádoucích účinků je pouze orientační, neboť údaje relevantní pro zjištění incidence většiny nežádoucích účinků (např. údaje z placebem kontrolovaných studií) nejsou dostupné. Incidence nežádoucích účinků se může lišit v závislosti na indikaci. Frekvence velmi častých až vzácných nežádoucích účinků vychází z údajů získaných z rozsáhlých klinických studií. Frekvence velmi vzácných nežádoucích účinků (< 1/10 000) vychází zejména z postmarketingového sledování a odpovídá spíše četnosti hlášení než skutečné frekvenci. Incidence nežádoucích účinků získaných z klinických studií se vztahuje na nežádoucí účinky vznikající v možné/pravděpodobné souvislosti s podáváním léčiva na základě úsudku zkoušejícího. Frekvence nežádoucích účinků je následující: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 a <1/10), méně časté (≥1/1000 a <1/100), vzácné (≥1/10 000 a <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000)

Poruchy krve a lymfatického systému Časté: eozinofilie Méně časté: pozitivní Coombsův test, trombocytopenie, leukopenie (někdy výrazná) Velmi vzácné: hemolytická anémie Cefalosporinová antibiotika mohou adsorbovat na povrch erytrocytů a reagovat s protilátkami. To může být příčinou pozitivity Coombsova testu, interference při křížovém testu krve a velmi vzácně hemolytické anémie. Infekční a parazitární onemocnění: Časté: kandidóza Poruchy imunitního systému Hypersenzitivní reakce zahrnující následující nežádoucí účinky: Méně časté: kožní vyrážky Vzácné: kopřivka, svědění Velmi vzácné: léková horečka, sérová horečka, anafylaxe Poruchy nervového systému: Časté: bolest hlavy, závratě Gastrointestinální poruchy Časté: gastrointestinální obtíže zahrnující průjem, nauzeu, bolest břicha Méně časté: zvracení Vzácné: pseudomembranózní kolitida Poruchy jater a žlučových cest Časté: přechodný vzestup hladin jaterních enzymů (ALT, AST a LDH) Velmi vzácné: ikterus (zejména cholestatický), hepatitida Poruchy kůže a podkoží Velmi vzácné: erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza (exantematická nekrolýza) 4.9. Předávkování Předávkování cefalosporiny může způsobit podráždění centrální nervové soustavy vedoucí ke křečím. Koncentraci cefuroximu v séru lze snížit hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina - Širokospektré cefalosporinové antibiotikum II. generace. ATC kód - J01DA06. Mechanismus účinku Axetilcefuroxim je perorální proléčivo baktericidního cefalosporinového antibiotika cefuroximu, který je odolný proti širokému spektru grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů. Je indikován k léčbě infekcí vyvolaných citlivými bakteriemi. MIKROBIOLOGIE Baktericidní účinnost axetilcefuroximu in vivo způsobuje vlastní cefuroxim. Cefuroxim je antibiotikum účinné proti širokému spektru běžných patogenních mikroorganismů, včetně

kmenů produkujících beta-laktamázy. Cefuroxim je velmi stabilní vůči bakteriálním beta-laktamázám, a proto působí na mnohé kmeny odolné vůči ampicilinu a amoxicilinu. Baktericidní účinek cefuroximu je důsledkem vazby na základní cílové bílkoviny při inhibici syntézy v buněčných stěnách. Cefuroxim in vitro obvykle působí na tyto mikroorganismy: Aerobní, gramnegativní bakterie Haemophilus influenzae (včetně kmenů odolných vůči ampicilinu), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella catarrhalis (Branhamella catarrhalis), Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus rettgeri, Proteus mirabilis, Providencia spp. a Neisseria gonorrhoeae (včetně kmenů produkujících penicilinázu). Aerobní, grampozitivní bakterie Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis (včetně kmenů tvořících penicilinázu, ale s výjimkou kmenů odolných vůči meticilinu), Streptococcus pneumoniae (a další beta-hemolytické streptokoky), Streptococcus pyogenes a streptokoky skupiny B (Streptococcus agalactiae). Anaerobní mikroorganismy Grampozitivní a gramnegativní koky (včetně rodů Peptococcus a Peptostreptococcus), grampozitivní bacily (včetně rodu Clostridium), gramnegativní bacily (včetně rodů Bacteroides a Fusobacterium) a Propionibacterium. Borrelia burgdorferi. Na cefuroxim nejsou citlivé tyto mikroorganismy: Clostridium difficile, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Acinetobacter calcoaceticus, Listeria monocytogenes, kmeny Staphylococcus aureus a Staphylococcus epidermidis odolné vůči meticilinu, Legionella spp., Enterococcus (Streptococcus) faecalis, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp. a Bacteroides fragilis. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po perorální aplikaci se axetilcefuroxim vstřebává z gastrointestinálního traktu, rychle se hydrolyzuje ve střevní sliznici a v krvi a uvolňuje cefuroxim do oběhu. Optimální vstřebávání nastává při podávání léku po jídle. Krevní koncentrace cefuroximu je nejvyšší 2 až 3 hodiny po perorálním podání. Poločas v séru je 1 až 2 hodiny. Přibližně 50 % cefuroximu v séru se váže na bílkoviny. Cefuroxim se nemetabolizuje, vylučuje se glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Souběžná aplikace probenecidu zvětšuje plochu pod průměrnou křivkou sérové koncentrace o 50 %. Sérové koncentrace cefuroximu se snižují dialýzou. Cefuroxim je rovněž dostupný ve formě sodné soli pro parenterální podání (Zinacef). Po parenterální léčbě cefuroximem je možno pokračovat v perorální léčbě, jestliže je tento postup klinicky indikován. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Bezpečnost přípravku byla ověřena dlouhodobým podáváním. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza Sodná sůl kroskarmelózy Natrium-lauryl-sulfát Hydrogenovaný rostlinný olej Koloidní bezvodý oxid křemičitý Hydroxypropylmethylcelulóza Propylenglykol Methylparaben (E218) Propylparaben (E216) Potahová soustava Opaspray M-1-7120 J bílá (hypromelóza, oxid titaničitý (E171), natrium-benzoát (E211), bezvodý ethanol denaturovaný methanolem, čištěná voda) 6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3. Doba použitelnosti 3 roky. 6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 6.5. Druh obalu a velikost balení OPA-Al-PVC/Al blistr, krabička. Balení v blistrech obsahuje 10 potahovaných tablet. Velikost balení: 10 x 500 mg 6.6. Návod k použití přípravku a zacházení s ním Perorální podání. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Glaxo Wellcome UK Ltd., Greenford, Middlesex,Velká Británie Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha 9, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 15/061/88-C/C/PI/001/12 9. DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 25.4.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 25.4.2012


nahoru

Informace na obalu

TEXT NA OBAL PŘÍPRAVKU Zinnat 500 mg Cefuroximum axetili Potahované tablety 500mg Léčivá látka: Cefuroximum axetili 601,44 mg, což odpovídá cefuroximum 500 mg, v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: methylparaben, propylparaben aj. 10 potahovaných tablet Perorální podání. Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí Používejte dle pokynů lékaře. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie[LOGO] Souběžný dovozce: Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799, 190 00, Praha 9, Česká republika Reg. číslo v ČR: 15/061/88-C/C/PI/001/12 Zinnat je ochranná známka © 2006 skupina GlaxoSmithKline Všechna práva vyhrazena Číslo šarže: Použitelné do: Název přípravku v Braillově písmu: zinnat 500 mg

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.