Zinnat 250 Mg

Kód 0042847 ( )
Registrační číslo 15/ 390/92-B/C
Název ZINNAT 250 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GLAXO GMBH, OLDESLOE, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0042847 POR GRA SUS 1X100ML Granule pro perorální suspenzi, Perorální podání
0042846 POR GRA SUS 1X50ML Granule pro perorální suspenzi, Perorální podání
0047725 POR TBL FLM 10X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0047726 POR TBL FLM 14X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zinnat 250 mgGranule pro přípravu perorální suspenze

Cefuroximum axetili250 mg/5 ml

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: cefuroximum 250 mg ve formě cefuroximum axetili v 5 ml suspenze

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje aspartam a sacharózu.Úplný seznam pomocných látek naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Granule pro přípravu perorální suspenze50 ml100 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Pouzitelne do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po naředění uchovávejte při teplotě 2-8 °C a spotřebujte do 10 dnů.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 15/390/92-B/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Cislo sarze:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Používejte podle pokynů lékaře.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zinnat 250 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Zinnat 250 mgGranule pro přípravu perorální suspenze

Cefuroximum axetili250 mg/5 ml

Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

Pouz. do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

C. sarze:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Léčivá látka: cefuroximum 250 mg ve formě cefuroximum axetili v 5 ml suspenze50 ml100 ml

6.

JINÉ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po naředění uchovávejte při teplotě 2-8 °C a spotřebujte do 10 dnů.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.