Yadine

Kód 0132589 ( )
Registrační číslo 17/ 606/00-C
Název YADINE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Portugal S.A., Carnaxide, Portugalsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0132589 POR TBL FLM 1X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0066195 POR TBL FLM 1X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0066196 POR TBL FLM 3X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0184708 POR TBL FLM 3X21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0132590 POR TBL FLM 3X21 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak YADINE

Příloha č.1 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls266810/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Yadine

potahované tablety

Ethinylestradiolum/drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete: 1) Co je Yadine? 2) Kdy byste Yadine užívat neměla? 3) Co byste měla vědět, než začnete Yadine užívat? 4) Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? 5) Jak se Yadine užívá? 6) Jaké nežádoucí účinky by se při užívání Yadine mohly vyskytnout? 7) Více o antikoncepční pilulce. 8) Pokyny pro uchovávání. Jméno této antikoncepční pilulky YADINE potahované tablety Složení Jedna potahovaná tableta obsahuje léčivé látky: ethinylestradiolum (0, 03 mg) a

drospirenonum (3,00 mg)

Ostatní pomocné látky: Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 25 000, magnesium-stearát Potahová vrstva: hydroxypropylmetylcelulosa, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E 172)

Držitel rozhodnutí o registraci Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro, n.” 5 2794-003 Carnaxide Portugalsko Souběžný dovozce Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika Výrobce Přípravek Yadine vyrábí: Bayer Schering Pharma AG Berlín, Německo 1.

Co je Yadine?

Typ antikoncepční pilulky Yadine je kombinovaná orální antikoncepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí užívaný ústy). Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to drospirenon (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen). Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je Yadine považována za nízkodávkovanou antikoncepční pilulku. Protože všechny tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů ve stejné dávce, označuje se tato pilulka jako monofázická kombinovaná orální antikoncepce. K čemu se Yadine používá? Yadine se používá k zabránění otěhotnění. Můžete však pozorovat i tyto další příznivé účinky: zlepšení obtíží jako je nadýmání, otoky nebo zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin. Dochází ke zlepšení akné a snížení mastnoty kůže a vlasů. Orální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost otěhotnění je velmi nízká. Balení a vzhled Balení přípravku Yadine představuje 1 nebo 3 blistry (platíčka) obsahující 21 tablet. Tablety Yadine jsou uloženy v blistru složeném z průhledné vrstvy vyrobené z polyvinylchloridu a z hliníkové fólie. Potahované tablety jsou kulaté bikonvexní světle žluté potahované tablety o průměru 6 mm. Na jedné straně tablety je vyražen pravidelný šestiúhelník a uvnitř něj „DO“, druhá strana je hladká. 2.

Kdy byste Yadine užívat neměla?

Pilulku neužívejte, pokud se u vás objeví některý ze stavů popsaných dále. Pokud se některý u vás již objevil, informujte svého lékaře ještě před začátkem užívání Yadine. Lékař vám může předepsat jiný typ pilulky nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

Pokud máte nebo jste někdy měla onemocnění postihující krevní oběh: zejména všechny stavy související s trombózou (tvorbou krevních sraženin) v cévách dolních končetin (hluboká žilní trombóza), v plicích (plicní embolie – vmetení krevní sraženiny do cév plic), v srdci (srdeční infarkt) nebo v jiných částech těla (viz také část této informace nazvanou „Pilulka a trombóza“).

Pokud máte nebo jste prodělala mozkovou cévní příhodu (mrtvici).

Pokud máte nebo jste někdy měla příznaky, které by mohly připomínat první známky srdečního postižení (jako například angina pectoris nebo bolesti na hrudi) nebo mozkové příhody (jako přechodné známky nedokrevnosti mozku nebo malou dočasnou mrtvici).

Pokud máte dědičný nebo získaný sklon (predispozici) k onemocnění postihující krevní oběh.

Pokud trpíte nebo jste trpěla migrénou (silná bolest poloviny hlavy) doprovázenou zrakovými poruchami, poruchou řeči, slabostí nebo sníženou citlivostí některé části vašeho těla.

Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) s postižením krevních cév.

Pokud máte výrazně vysoký krevní tlak (těžkou hypertenzi) nebo výrazně zvýšenou hladinu tuků v krvi (těžkou hyperlipoproteinemii).

Pokud máte nebo jste někdy měla pankreatitis (zánět slinivky břišní) spojený se zvýšenou hladinou krevních tuků v krvi.

Pokud máte žloutenku nebo jiné závažné onemocnění jater.

Pokud máte nebo jste měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například prsu nebo pohlavních orgánů).

Pokud máte závažnější poruchu funkce ledvin nebo akutní selhání funkce ledvin.

Pokud máte nebo jste měla nezhoubný nebo zhoubný nádor jater.

Pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není zjištěna.

Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být.

Pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou složku Yadine.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ v další části. 3.

Co byste měla vědět, než začnete Yadine užívat

Obecné poznámky

V této informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. Yadine, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Než začnete Yadine užívat

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených níže, může být třeba takovou uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař vám vše vysvětlí. Proto, pokud se to týká právě vás, informujte svého lékaře dříve, než Yadine začnete užívat, a to v případě, že: -

kouříte

-

máte cukrovku

-

máte nadváhu

-

máte vyšší krevní tlak

-

máte vadu srdeční chlopně nebo poruchu srdečního rytmu

-

máte zánět žil (zánět povrchových žil)

-

máte „křečové“ žíly

-

někdo z vašich přímých příbuzných prodělal trombózu, srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici

-

trpíte migrénou

-

trpíte epilepsií

-

máte zvýšenou hladinu draslíku v krvi (způsobenou například poruchou ledvin) a navíc užíváte diuretika (léky na odvodnění), které mohou zvyšovat hladinu draslíku v krvi (poraďte se s lékařem)

-

máte vy nebo někdo z vašich přímých příbuzných (nyní nebo v minulosti) vyšší hladinu cholesterolu nebo triglyceridů (tuky) v krvi

-

někdo z vašich přímých příbuzných měl rakovinu prsu

-

máte onemocnění jater nebo žlučníku

-

máte Crohnovu chorobu nebo ulcerozní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)

-

máte systémový lupus erythematodes (SLE – chronické onemocnění postihující různé orgány, ale zejména kůži celého těla)

-

máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – poruchy krevní srážlivosti, které způsobují zejména selhání ledvin)

-

máte srpkovitou anémii

-

máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily v době těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta - Sydenhamova chorea)

-

máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření

-

pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky angioedému. Pokud se u vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, jazyka a /nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned navštívit lékaře.

Pokud se některý z uvedených stavů nebo onemocnění objeví během užívání pilulky poprvé, znovu se objeví nebo se zhorší, měla byste kontaktovat lékaře. Pilulka a trombóza Trombóza je tvorba krevní sraženiny, která může způsobit neprůchodnost cévy.

Trombóza se někdy vyskytne v hlubokých žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza). Pokud se tato krevní sraženina uvolní z žíly, kde vznikla, může způsobit neprůchodnost tepen v plicích a způsobit tak zvanou plicní embolii. Hluboká žilní trombóza se vyskytuje vzácně. Nejvyšší riziko vzniku trombózy při užívání antikoncepce je během prvního roku užívání vaší první kombinované pilulky. Žilní trombóza se může vyskytnout, ať již pilulku užíváte či nikoliv. Může se vyskytnout také v době těhotenství. Riziko je vyšší u uživatelek pilulek než u těch, které pilulku neužívají, ale je výrazně nižší než je toto riziko v těhotenství. Krevní sraženiny se také velmi zřídka mohou vyskytnout v cévách srdce (a způsobit srdeční infarkt) nebo mozku (a způsobit mozkovou příhodu). Zcela vzácně se mohou objevit sraženiny v cévách jater, střeva, ledvin nebo oka. Příležitostně může trombóza způsobit závažné trvalé postižení nebo dokonce smrt. Riziko srdečního infarktu nebo mrtvice narůstá s věkem. Významně se také zvyšuje s intenzitou kouření. Pokud užíváte pilulku, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší než 35 let. Pokud vám bude zjištěn v průběhu užívání vyšší krevní tlak, může vám lékař doporučit, abyste pilulku přestala užívat. Riziko rozvoje hluboké žilní trombózy je přechodně zvýšeno po operaci nebo při delší imobilizaci (znehybnění, například máte-li nohu nebo nohy v sádře nebo na dlaze). U žen užívajících pilulku může být toto riziko ještě vyšší. Předem sdělte lékaři, že antikoncepční pilulku užíváte, chystáte-li se na pobyt v nemocnici nebo na operaci. Lékař vám může doporučit přestat pilulku užívat několik týdnů před plánovanou operací nebo v době omezené hybnosti. Také vám poradí, kdy po uzdravení smíte pilulku začít znovu užívat. Pokud zpozorujete příznaky, které by mohly souviset s trombózou, přestaňte pilulku užívat, a c o nejdříve se poraďte s lékařem (viz také část „Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?“). Riziko výskytu krevní sraženiny je zvýšeno při užívání pilulky. -

u žen, které neužívají pilulku a nejsou těhotné, se může vyskytnout krevní sraženina u 5 až 10 na 100 000 žen během jednoho roku

-

u žen, které užívají pilulku jako je Yadine, se může vyskytnout krevní sraženina u 30 až 40 na 100 000 žen během jednoho roku, přesný počet není znám

-

u těhotných žen se může krevní sraženina vyskytnout u 60 na 100 000 žen během jednoho roku

Výše rizika se může lišit podle typu pilulky, kterou užíváte. Poraďte se s lékařem, jaké možnosti máte k dispozici. Krevní sraženina v žílách může cestovat krevním oběhem do plic a blokovat tak krevní cévy (tzv. plicní embolie). Tvorba krevních sraženin v žílách může mít smrtelné následky v 1-2 % případů.

Pilulka a rakovina Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto ženy byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve. V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papilloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Dosud však stále není jasné, do jaké míry se na tomto podílejí další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce). Pilulka a těhotenství Yadine nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo myslíte-li si, že byste těhotná mohla být. Pokud byste měla podezření, že jste těhotná během užívání Yadine, je třeba se co nejdříve obrátit na lékaře. Pilulka a kojení Obecně se užívání Yadine během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se s lékařem. Pilulka a schopnost řídit motorová vozidla Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla. Důležité informace o některých složkách přípravku Yadine Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto léčivého přípravku na svého lékaře. Pilulka a jiné léky Některé léky mohou účinnost pilulky ovlivnit. Mezi tyto léky patří léky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat a felbamat), léky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin, rifabutin) a HIV infekce (například ritonavir, nevirapin), dále antibiotika (například peniciliny, tetracykliny, griseofulvin) na léčbu jiných infekčních onemocnění a rostlinné látky obsažené v třezalce tečkované (používané k léčbě depresivních nálad). Některé léky (například ketokonazol, erytromycin, cyklosporin) mohou snižovat metabolismus Yadine. I pilulka může působení jiných léků ovlivňovat, například léků obsahujících cyklosporin nebo antiepileptikum lamotrigin.

Existuje teoretická možnost vzestupu množství draslíku v krevním séru, pokud užíváte Yadine společně s jinými léky, které také mohou zvyšovat hladiny draslíku. Tyto léky zahrnují antagonisty angiotensin II receptorů, diuretika, která mohou zvyšovat draslík v krvi a antagonisty aldosteronu. V klinických studiích však ženy užívající drospirenon (v kombinaci s estradiolem) společně s ACE inhibitory nebo s indometacinem nevykazovaly žádné významné změny hladiny draslíku v krvi. Vždy informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užívala v nedávné době nějaké léky nebo rostlinné přípravky i takové, které nejsou na lékařský předpis. Také informujte každého jiného lékaře včetně zubního lékaře, který vám předepíše nějaký lék (případně lékárníka vydávajícího lék), že Yadine užíváte. Sdělí vám, zda potřebujete použít další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu. 4. Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře? Pravidelné kontroly Pokud budete užívat pilulku, lékař vás vyzve k pravidelným kontrolám. Svého lékaře kontaktujte co nejdříve, jestliže:

zpozorujete jakoukoliv změnu vašeho zdravotního stavu, zvláště některé stavy popsané v této informaci (viz také „Kdy byste Yadine užívat neměla“ a „Než začnete Yadine užívat“). Nezapomeňte také na údaje týkající se vašich přímých příbuzných.

si nahmatáte uzlík v prsu

se chystáte začít užívat jiné léky (viz také „Pilulka a jiné léky“)

víte, že budete mít omezenou pohyblivost nebo plánujete chirurgický výkon (poraďte se s lékařem nejméně čtyři týdny předem)

máte neobvyklé, silné poševní krvácení

jste zapomněla užívat tablety v průběhu prvního týdne z nového balení a měla jste v předešlých 7 dnech pohlavní styk

máte těžší průjem

se nedostavilo menstruační krvácení 2 krát za sebou nebo máte-li podezření, že jste těhotná (nezačínejte nové balení, dokud se neporadíte s lékařem)

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možné trombózy, srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice, které se mohou projevit například:

neobvyklým kašlem

silnou bolestí na hrudníku, která se může šířit do levé paže

pocitem dechové tísně

neobvyklou, silnou nebo déletrvající bolestí hlavy nebo záchvatem migrény

částečnou nebo úplnou ztrátou zraku nebo dvojitým viděním

poruchou výslovnosti nebo neschopností řeči

náhlou změnou sluchu, čichových vjemů nebo chuti

závratí nebo mdlobou

slabostí nebo pocitem necitlivosti jakékoliv části vašeho těla

silnou bolestí břicha

silnou bolestí nebo otokem některé dolní končetiny

Výše uvedené příznaky jsou popsány a podrobněji vysvětleny na jiných místech této informace.

5.

Jak se Yadine užívá?

Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 1 % za rok. Pokud dojde při užívání k vynechání tablety nebo jsou tablety užívány nesprávným způsobem, může se četnost selhání zvýšit.

Kdy a jak pilulky užívat?

Balení Yadine obsahuje 21 potahovaných tablet. Každá tableta je v blistru označena názvem dne v týdnu, kdy má být užita. Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu, zapijte ji potřebným množstvím tekutiny. Sledujte směr šipek každý den, dokud nevyužíváte všech 21 tablet. Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete. Během těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Začne obvykle za 2 - 3 dny po užití poslední tablety Yadine. Další balení začněte užívat 8. den nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Užívání prvního balení Yadine

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala Yadine začněte užívat první den cyklu, to znamená první den menstruačního krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-li krvácení v pátek, užijete tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto Yadine účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu. Yadine můžete začít užívat 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dní prvního cyklu. Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo antikoncepční náplasti Užívání Yadine můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího balení (to znamená, že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud vaše předchozí balení obsahovalo i inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Yadine den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety vaší předchozí pilulky). V případě náplasti nebo vaginálního kroužku byste měla začít užívat Yadine nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci. Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu. Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Yadine užít následující den v tu samou dobu. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání navíc další kontracepční metodu (bariérovou metodu). Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen (IUD) Yadine začněte užívat v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu). Po porodu Pokud se vám právě narodilo dítě, lékař vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Yadine vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete Yadine užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem. Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu Poraďte se se svým lékařem. Pokud užijete více tablet Yadine (předávkování) S předávkováním Yadine nejsou do této doby žádné klinické zkušenosti. Z klinických studií nebyla hlášena žádná zpráva o vážném poškození zdraví při předávkování Yadine. Užijete-li více tablet najednou, může vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit poševní krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Yadine požilo dítě, poraďte se s lékařem. Pokud chcete užívání Yadine ukončit Užívání Yadine můžete ukončit kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou metodu antikoncepce. Co dělat, jestliže …………… …zapomenete pilulku užít

pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram).

Více než jedna vynechaná tableta Poraďte se s vaším lékařem. 1 tableta vynechaná v 1. týdnu Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření (bariérovou metodu kontracepce). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety, existuje možnost, že otěhotníte. Neprodleně kontaktujte svého lékaře. 1 tableta vynechaná ve 2. týdnu Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte používat další antikoncepční opatření. 1 tableta vynechaná ve 3. týdnu Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela používat další antikoncepční opatření. 1) Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

současně) a následující tabletu pak užívejte v obvyklou dobu. Z dalšího balení začněte užívat hned po užití poslední tablety z balení stávajícího, takže nebude žádná přestávka mezi dvěma baleními. Krvácení z vysazení se může dostavit až po využívání druhého balení, ale může se objevit špinění a intermenstruační krvácení v době užívání tablet.

nebo 2) Ukončete užívání tablet ze současného balení a zahajte 7 dní bez užívání tablet. Započítat

musíte i den, kdy jste tabletu zapomněla užít. Pak budete pokračovat v užívání tablet z dalšího balení. Pokud zvolíte tuto metodu, můžete začít užívání z následujícího balení ve stejný den jako obvykle.

Pokud jste zapomněla užít tablety z balení a očekávané krvácení se nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Více než 1 vynechaná tableta v cyklu

Poraďte se s lékařem

Ano

1. týden

Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním tablet

Ne

Užijte vynechanou tabletu

7 dnů používejte další kontracepční opatření

Dokončete užívání z balení

Pouze 1 vynechaná tableta (Opoždění o více než 12 hod.)

2. týden

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání z balení

Užijte vynechanou tabletu

Dokončete užívání z balení

Vynechte interval bez užívání

Pokračujte s dalším balením

3. týden

nebo

Přerušte užívání z balení

Zahajte interval bez užívání (maximálně 7 dní

včetně vynechané tablety)

Pokračujte s dalším balením

Co dělat, když…………… …..máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem) Pokud zvracíte nebo máte průjem, aktivní látky Yadine se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3 - 4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako byste tabletu zapomněla užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře. …..chcete oddálit krvácení Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího balení Yadine ihned po využívání stávajícího balení. V užívání můžete pokračovat jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude balení prázdné. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání druhého balení se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Další balení pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu. …..chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (například 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu

nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení během užívání následujícího balení. ……se objeví neočekávané krvácení U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné poševní krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem. …..dojde k vynechání krvácení Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání Yadine jako obvykle. Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře. Nezahajujte užívání z dalšího balení, dokud lékař těhotenství nevyloučí. 6.

Jaké nežádoucí účinky by se během užívání Yadine mohly vyskytnout?

Jako všechny léky, může mít i Yadine nežádoucí účinky. Jestliže zpozorujete jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem, zejména je-li závažný nebo déletrvající nebo jestliže pocítíte změnu vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že by mohla být způsobena pilulkou. Závažné nežádoucí účinky Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: “Pilulka a trombóza“/ „Pilulka a rakovina”. Prosíme, přečtěte si tyto části letáku pro podrobné informace a případně kontaktujte svého lékaře. Další možné nežádoucí účinky Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být pilulkou způsobeny. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zejména v několika prvních měsících užívání pilulky a obvykle se časem zmírňují. Orgánový systém

Časté (≥ 1/100)

Méně časté

(≥ 1/1000 a <1/100)

Vzácné

(< 1/1000)

Poruchy imunitního systému

přecitlivělost, astma

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

Poruchy ucha a rovnovážného ústrojí

porucha sluchu

Cévní poruchy

migréna

zvýšení a snížení krevního tlaku

tromboembolismus

Poruchy zažívacího systému

nevolnost

zvracení, průjem

Poruchy kůže a podkoží

akné, ekzém, svědění, další kožní poruchy

ztráta vlasů

(erythema nodosum, erythema multiforme)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

poruchy menstruačního cyklu, krvácení mimo cyklus, bolest prsů, napětí prsů, kvasinkové onemocnění pochvy (vaginální kandidóza), poševní výtok

zvětšení prsů, změny zájmu o sex (libida), zánět pochvy

sekrece z prsů

Abnormální klinické a laboratorní nálezy

zadržování tekutin, změny tělesné hmotnosti

Pokud máte vrozený angioedém, mohou podávané estrogeny vyvolat jeho příznaky (viz také „Co byste měla vědět, než začnete Yadine užívat?“). Pokud zpozorujete nežádoucí účinek, který není v tomto letáku popsán, informujte o tom lékaře nebo lékárníka. 7.

Více o antikoncepční pilulce

Kombinovaná pilulka může mít i neantikoncepční zdravotní prospěch.

Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anémie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší či zcela vymizet.

Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysokodávkovaná pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu), rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. To může platit i pro užívání nízkodávkované pilulky.

Jeden z hormonů přípravku Yadine, drospirenon, má zvláštní vlastnosti, které se kromě antikoncepce projevují i dalšími příznivými účinky. Drospirenon může předcházet zvyšování tělesné hmotnosti a jiným příznakům zadržování vody, jako je nadýmání a otoky, což může být způsobeno hormony a to jak v orální antikoncepci, tak i v určitých obdobích menstruačního cyklu. Drospirenon má také antiandrogenní aktivitu (působící proti mužským hormonům), proto může zlepšovat akné a snižovat nadměrný růst ochlupení kůže a vlasů. Těmito vlastnostmi se drospirenon podobá přirozenému hormonu progesteronu, který vytváří vaše tělo.

8.

Pokyny pro uchovávání

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Pokud máte další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Obsah balení: 1 x 21 potahovaných tablet v Al/PVC blistru 3 x 21 potahovaných tablet v Al/PVC blistru Souběžně dovážený přípravek neobsahuje na rozdíl od referenčního přípravku v ČR kartonové pouzdro. Tento léčivý přípravek je registrován (v členských státech EEA) pod následujícími názvy: Česká republika

Yadine

Portugalsko

Yasmin

PŘEKLAD TEXTU UVEDENÉHO NA VNITŘNÍM OBALU (BLISTRU): SEG: pondělí TER: úterý QUA: středa QUI: čtvrtek SEX: pátek SÁB: sobota DOM: neděle Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls266810/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

YADINE 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje: drospirenonum 3,00 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg Pomocná látka: monohydrát laktosy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety – kulaté bikonvexní světle žluté potahované tablety, na jedné straně vyražen pravidelný šestiúhelník, uvnitř něj vyraženo „DO“, druhá strana hladká. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Hormonální kontraceptivum. 4.2 Dávkování a způsob podání 4.2.1 Jak užívat přípravek Yadine Při správném užívání kombinovaných orálních kontraceptiv se jejich selhání pohybuje okolo 1% za rok. Pokud dojde k zapomenutí užití tablety nebo se tablety užívají nesprávným způsobem, četnost selhání se může zvýšit. Tablety se užívají v naznačeném pořadí každý den přibližně ve stejnou dobu. Zapíjejí se podle potřeby tekutinou. Během 21 po sobě následujících dnů se užívá jedna tableta denně. Užívání z nového balení začíná po sedmidenním intervalu bez užívání tablet, během kterého dojde ke krvácení z vysazení, které se objeví zhruba za 2 - 3 dny po užití poslední tablety a nemusí být ukončeno před zahájením užívání z dalšího balení.

4.2.2 Jak zahájit užívání přípravku Yadine

Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den jejího menstruačního krvácení). Zahájit lze i během 2. - 5. dne, ale doporučuje se použít navíc během prvních 7 dnů prvního cyklu bariérovou metodu kontracepce. 

Přechod z jiného kombinovaného hormonálního kontraceptiva (kombinované orální kontraceptivum/COC), vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena by měla zahájit užívání přípravku Yadine nejlépe hned následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozího kombinovaného orálního kontraceptiva. Nejpozději však v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po období užívání placebo-tablet předchozího COC. V případě vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena začít užívat Yadine nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci. 

Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (minipilulka, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být převedena z minipilulky kdykoliv (z implantátu nebo z IUS v den jeho vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech je třeba doporučit použít navíc po dobu prvních 7 dnů užívání tablet bariérovou metodu kontracepce. 

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další kontracepční opatření. 

Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Kojící ženy viz bod 4.6 Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby použila navíc bariérovou metodu kontracepce po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení. 4.2.3 Postup při vynechání tablet Pokud se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Je-li užití tablety opožděno o více než 12 hodin, kontracepční ochrana může být snížena. Další opatření se pak mohou řídit následujícími základními pravidly: 1)

Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 7 dnů.

2)

K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení: 

1. týden

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu kontracepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba uvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k pravidelnému intervalu bez užívání, tím větší je riziko otěhotnění. 

2. týden

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, další kontracepční opatření nejsou nutná. Není-li tomu tak, nebo vynechala-li žena více než 1 tabletu, je třeba doporučit zvláštní kontracepční opatření po dobu 7 dnů. 

3. týden

Vzhledem k nadcházejícímu intervalu bez užívání tablet je velké nebezpečí snížení spolehlivosti kontracepce. Přesto však upravením schématu užívání lze předejít snížení kontracepční ochrany. Bude-li se pacientka řídit některým z následujících dvou možných postupů, není třeba používat další kontracepční opatření za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, žena musí zvolit první z následujících dvou možností a použít navíc další kontracepční opatření po dobu 7 dnů. 1.

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Užívání z následujícího balení pak zahájí okamžitě po využívání předchozího, tzn. mezi baleními není žádná přestávka. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2.

Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání tablet ze stávajícího balení. Tím vznikne interval 7 dnů bez užívání tablet včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a následuje užívání z dalšího balení.

Pokud žena zapomene užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení v prvním normálním intervalu bez užívání tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství. 4.2.4 Postup v případě gastrointestinálních obtíží V případě závažnějších gastrointestinálních obtíží nemusí dojít k úplnému vstřebání a je třeba dalších kontracepčních opatření. Dojde-li během 3 - 4 hodin po užití tablety ke zvracení, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2.3. Nechce-li žena měnit obvyklé schéma užívání tablet, musí užít zvláštní tabletu(y) z jiného balení. 4.2.5 Jak posunout nebo oddálit krvácení Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího balení přípravku Yadine bez obvyklé přestávky. Tak lze pokračovat podle potřeby až do využívání druhého balení. Během této doby může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po sedmidenním intervalu bez užívání tablet pak žena opět pokračuje v pravidelném užívání přípravku Yadine. Přeje-li si žena přesunout periodu na jiný den v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu užívání, lze jí doporučit, aby zkrátila nastávající interval bez užívání tablet o tolik dnů, o kolik si přeje. Čím kratší bude interval, tím větší je riziko, že nedojde ke krvácení z vysazení, ale že bude docházet během užívání z následujícího balení k intermenstruačnímu krvácení a špinění (podobně jako při oddálení periody). 4.3 Kontraindikace Kombinovaná orální kontraceptiva (COC) nelze užívat, je-li u pacientky diagnostikován některý z dále uvedených stavů. Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé v průběhu užívání kombinovaného orálního kontraceptiva, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.

Přítomnost venózní tr ombózy (hluboká venózní trombóza, pulmonální embolie) nebo tento stav zjištěný v anamnéze.

Přítomnost arteriální trombózy (například infarkt myokardu) nebo prodromálních stavů (angina pectoris a tranzitorní ischemická příhoda) nebo tyto stavy zjištěné v anamnéze.

Cévní mozková příhoda současná nebo zjištěná v anamnéze.

Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze.

Závažné nebo mnohonásobné rizikové faktory pro vznik arteriální trombózy mohou rovněž představovat kontraindikaci (viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití):

-

diabetes mellitus s postižením cév,

-

závažná hypertenze,

-

závažná hyperlipoproteinemie.

Dědičná nebo získaná predispozici k venózní nebo arteriální trombóze jako jsou aktivovaný

protein C (APC) rezistence, hyperhomocysteinémie, antitrombin-III deficience,

protein C deficience, protein S deficience, antifosfolipidové protilátky (anticardiolipin antibodies, lupus anticoagulant).

Pankreatitis nebo toto onemocnění v anamnéze bylo-li spojené s hypertriglyceridémií.

Těžké jaterní onemocnění právě probíhající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních funkcí k normálu.

Těžká renální insuficience nebo akutní renální selhání.

Existující jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní).

Přítomnost pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (pohlavních orgánů nebo prsů) nebo podezření na ně.

Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou.

Přecitlivělost na léčivé látky nebo jakoukoliv pomocnou látku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití 4.4.1 Varování Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže, je třeba zvážit přínos kombinovaného orálního kontraceptiva (COC) ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jeho užívání u každé ženy zvlášť a tato rizika s ní prohovořit dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, žena musí kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání COC přerušeno.

Cirkulační poruchy

Epidemiologické studie naznačují spojení mezi užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv a zvýšeným rizikem arteriálních a venózních trombóz a tromboembolických onemocnění jako infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hluboká venózní trombóza a pulmonální embolie. Tyto příhody jsou vzácné. Venózní tromboembolismus (VTE) manifestující se jako hluboká venózní trombóza a/nebo pulmonální embolie se může vyskytnout během užívání kteréhokoliv kombinovaného orálního kontraceptiva. Riziko výskytu venózního tromboembolismu je nejvyšší první rok užívání prvního COC. Přibližný výskyt VTE u uživatelek orálních kontraceptiv s nízkou dávkou estrogenů (méně než 0,05 mg ethinylestradiolu) je od 2 do 4 na 10 000 žen/rok ve srovnání s 0,5 - 1 na 10 000 žen/rok u žen, které orální kontraceptiva neužívají. Incidence VTE spojená s těhotenstvím je 6 na 10 000 těhotných žen/rok). VTE je v 1-2 % případů smrtelná. Epidemiologické studie prokázaly, že riziko VTE po orální kontraceptiva (OC) obsahující drospirenon je vyšší než pro OC obsahující levonorgestrel (takzvaná 2. generace přípravků) a může být podobné riziku pro OC obsahující desogestrel/gestoden (takzvaná 3. generace přípravků). Velmi vzácně byly u uživatelek kombinovaných orálních kontraceptiv zaznamenány trombózy v jiných krevních cévách, např. hepatálních, mesenterických, renálních, cerebrálních nebo retinálních vénách a arteriích. Neexistuje jednotný názor na to, zda je výskyt těchto příhod spojen s užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv.

Epidemiologické studie rovněž spojují užívání COC se zvýšeným rizikem arteriálního tromboembolismu (infarkt myokardu, tranzitorní ischemická porucha). Příznaky

venózních

nebo

arteriálních

trombotických/tromboembolických

příhod

nebo

cerebrovaskulární příhody mohou zahrnovat: unilaterální bolest a/nebo otok nohy, náhlá silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do levé paže, náhlá dušnost, náhlý záchvat kašle, jakákoliv nezvyklá, těžká, déletrvající bolest hlavy, náhlá úplná nebo částečná ztráta vidění, diplopie, nezřetelná řeč či afázie, vertigo, kolaps s fokálními příznaky nebo bez nich, slabost nebo výrazné ochromení náhle postihující jednu polovinu nebo část těla, motorické poruchy, „akutní“ břicho. Riziko venózních trombotických/tromboembolických příhod zvyšuje:

věk

pozitivní rodinná anamnéza (venózní tromboembolismus u sourozenců a rodičů v relativně

mladém věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání kombinovaných orálních kontraceptiv.

delší imobilizace, velký chirurgický výkon, jakýkoliv chirurgický výkon na nohou, vážnější úraz.

V těchto situacích je vhodné přerušit užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (jedná-li se o plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní remobilizaci. Pokud užívání kontraceptiv nebylo přerušeno v předstihu, měla by být zvážena antitrombotická léčba.

obezita (body mass index nad 30 kg/m2)

Neexistuje jednotný názor na možnou roli varikózních vén a superficiální tromboflebitidy pro

vznik venózního tromboembolismu.

Riziko arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulární příhody zvyšuje:

věk

kouření (silnější kouření a vyšší věk riziko dále zvyšují zvláště u žen nad 35 let)

pozitivní rodinná anamnéza (arteriální tromboembolismus u sourozenců a rodičů v relativně mladém věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání kombinovaných orálních kontraceptiv.

obezita (body mass index nad 30 kg/m2)

dyslipoproteinémie

hypertenze

migréna

valvulární srdeční vada

atriální fibrilace

V puerperálním období je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolismu (viz bod 4.6 „Těhotenství a kojení“). Přítomnost jednoho závažného rizikového faktoru nebo několika rizikových faktorů pro žilní nebo arteriální onemocnění může rovněž představovat kontraindikaci. V úvahu by měla být vzata i možnost antikoagulační léčby. Uživatelky kontraceptiv by měly být upozorněny, aby v případě výskytu příznaků trombózy kontaktovaly

lékaře. V případě podezření či potvrzeného výskytu

trombózy by mělo být užívání COC přerušeno a mělo by být zváženo zahájení adekvátní alternativní antikoncepce vzhledem k teratogennímu působení některých antikoagulancií (kumarinů). Mezi další onemocnění, která jsou spojena s cirkulačními nežádoucími účinky, patří diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie. Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (může se jednat o prodrom cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení užívání kombinovaných orálních kontraceptiv. Při zvažování poměru rizika a přínosu by měl lékař vzít v úvahu, že odpovídající léčba těchto stavů může snížit riziko trombózy, a že riziko spojené s těhotenstvím je vyšší než riziko spojené s užíváním nízkodávkovaných (< 0,05 mg ethinylestradiolu) kombinovaných orálních kontraceptiv.

Nádory

V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (COC), ale stále pokračují spory o tom, do jaké míry lze tento výsledek vztahovat k dalším zjištěným faktorům týkajících se sexuálnímu chování a dalších faktorů jako například lidského papilloma viru (HPV). Meta-analýza z 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu. Tyto studie neposkytují důkaz kauzality. Příčinou pozorovaného zvýšení rizika karcinomu prsu u uživatelek COC může být časnější diagnóza, biologický účinek COC nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než u žen, které COC nikdy neužívaly. V ojedinělých případech byly u uživatelek COC diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. Vzácně byly tyto tumory příčinou život ohrožujícího nitrobřišního krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru. S užíváním COC s vyšší dávkou estrogenů (50 μg ethinylestradiolu) se snižuje riziko výskytu karcinomu endometria a ovárií. Prozatím není jasné, zda toto platí také pro COC s nižšími dávkami estrogenů.

Ostatní stavy

Progestagen obsažený v tomto přípravku je antagonistou aldosteronu a má tak vlastnosti šetřící draslík. U pacientek se však ve většině případů zvýšení hladin draslíku neočekává. U pacientek s renální insuficiencí může být omezená exkreční kapacita draslíku. V klinické studii nevykazovalo užívání drospirenonu žádný účinek na sérové koncentrace draslíku u pacientek s mírným nebo středně těžkým poškozením ledvin. Teoretické riziko hyperkalémie existuje pro pacientky s poruchou funkce

ledvin, u kterých je ještě před léčbou hladina sérového draslíku při horní hranici normy, a které navíc užívají draslík šetřící léky. U pacientek s renální insuficiencí a přednostně těch užívajících léky šetřící draslík je proto doporučeno v průběhu prvního cyklu podávání zkontrolovat hladinu draslíku (viz bod 4.5). U žen, které trpí hypertriglyceridemií, nebo které mají toto onemocnění v rodinné anamnéze, může být v průběhu užívání kombinovaných orálních kontraceptiv zvýšené riziko pankreatitidy. Přestože bylo u mnoha žen užívajících kombinovaná orální kontraceptiva zaznamenáno lehké zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Antimineralokortikoidní účinek drospirenonu může rušit zvýšení krevního tlaku vyvolané ethinylestradiolem u normotenzních

žen

užívajících

jiná orální kontraceptiva. Vztah mezi užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv a klinickou hypertenzí není stanoven. Pokud se však v průběhu užívání kombinovaných orálních kontraceptiv rozvine klinicky signifikantní hypertenze, je lépe, když v rámci opatrnosti lékař kombinované orální kontraceptivum vysadí a léčí hypertenzi. Uzná-li lékař za vhodné, lze kombinované orální kontraceptivum opět nasadit po dosažení normálních hodnot krevního tlaku antihypertenzní terapií. O zhoršení nebo prvním projevu následujících stavů se hovoří v souvislosti s těhotenstvím a užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv, ale průkaz souvislosti s kombinovanými orálními kontraceptivy je nepřesvědčivý: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, tvorba žlučových kamenů, porfyrie, systémový lupus erytematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou. U žen s hereditárním angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat příznaky angioedému. Přerušení užívání kombinovaných orálních kontraceptiv může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí na dobu, než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání kombinovaných orálních kontraceptiv rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky, která se poprvé objevila v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů. Přestože kombinovaná orální kontraceptiva mohou mít vliv na periferní rezistenci na inzulín a na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávkovaná kombinovaná orální kontraceptiva (obsahujících < 0,05 mg ethinyestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající kombinovaná orální kontraceptiva musí být pečlivě sledovány. V průběhu užívání kombinovaných orálních kontraceptiv bylo zaznamenáno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovi choroby a ulcerózní kolitidy. Někdy se může objevit chloasma a to zvláště u žen, které mají v anamnéze chloasma gravidarum. Ženy, které mají dispozici ke vzniku chloasmat, by se měly během užívání kombinovaných orálních kontraceptiv vyhnout slunění a expozici ultrafialového záření.

Tento přípravek obsahuje laktózu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovým deficitem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a galaktózy, které jsou na bezlaktózové dietě, by toto měly vzít v úvahu. 4.4.2 Lékařské vyšetření/sledování Před prvním užíváním nebo znovuzahájením užívání kombinovaného orálního kontraceptiva (COC) je třeba vzít od pacientky kompletní anamnézu a provést lékařské vyšetření s ohledem na kontraindikace (bod 4.3) a upozornění (bod 4.4.1) a vyloučit těhotenství. Vyšetření se musí pravidelně opakovat. Pravidelné lékařské posouzení je důležité také z toho důvodu, že kontraindikace (např. tranzitorní ischemický stav atd.) nebo rizikové faktory (např. rodinná anamnéza venózní nebo arteriální trombózy) se mohou projevit poprvé až v průběhu užívání COC. Frekvence a povaha těchto vyšetření by měly být založeny na zavedených praktických postupech a individuálně přizpůsobeny, ale obecně by měly zahrnovat především vyšetření krevního tlaku, prsou, břišních a pánevních orgánů včetně cervikální cytologie. Ženy je třeba upozornit, aby si pečlivě přečetly příbalovou informaci a držely se uvedených doporučení. Ženy je třeba upozornit, že orální kontraceptiva je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani dalšími pohlavně přenosnými chorobami. 4.4.3 Snížení účinnosti Účinnost kombinovaných orálních kontraceptiv může být snížena například při vynechání tablety (bod 4.2.3), v případě gastrointestinálních poruch (bod 4.2.4), nebo při současném užívání dalších léků (bod 4.5.1). 4.4.4 Snížení kontroly cyklu Při užívání kteréhokoliv kombinovaného orálního kontraceptiva (COC) se může objevit nepravidelné krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) a to především během prvních měsíců užívání. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů. Pokud nepravidelné krvácení pokračuje nebo se objeví po období pravidelných cyklů, pak je třeba uvážit možnost nehormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignity nebo těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž. U některých žen nemusí dojít během intervalu bez užívání tablet ke krvácení z vysazení. Je-li COC užíváno podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že je žena těhotná. Pokud však COC nebylo užíváno před prvním vynechaným krvácením pravidelně nebo nedošlo-li ke krvácení z vysazení dvakrát, je třeba před dalším užíváním COC vyloučit těhotenství.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Poznámka: měly by být konzultovány odborné informace k doprovodné léčbě, aby byly zjištěny možné interakce.

Interakce

Interakce mezi orálními kontraceptivy a jinými léky mohou vést ke krvácení z průniku a/nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly uvedeny následující interakce. Jaterní metabolismus: interakce se může objevit s léky, které indukují mikrozomální enzymy, což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů (například fenytoin, barbituráty, primidon, karbamazepin, rifampicin, a zřejmě také oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou). Indukce enzymů je obecně nejvyšší kolem 10 dne užívání a může přetrvávat ještě 4 týdny po vysazení přípravku. Také pro HIV proteázy (např. ritonavir) a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (např. nevirapin) a pro jejich kombinaci se uvádí možnost ovlivnění jaterního metabolismu. Interference s enterohepatální cirkulací: některé klinické práce uvádějí, že enterohepatální cirkulace estrogenů může být snížena, podávají-li se určitá antibiotika (například peniciliny, tetracykliny), což může snižovat koncentraci ethinylestradiolu. Ženy léčené některým z těchto léků by měly dočasně používat bariérovou metodu kontracepce navíc k orálnímu kombinovanému kontraceptivu (COC) nebo si vybrat jinou metodu kontracepce. U přípravků indukujících mikrozomální enzymy by bariérová metoda měla být používána v průběhu léčby přípravkem a následujících 28 dnů po jejím ukončení. Ženy léčené antibiotiky (s výjimkou rifampicinu a griseofulvinu) by měly používat bariérovou metodu kontracepce ještě 7 dní po ukončení léčby. Pokud léčba zasáhne do období ukončení užívání tablet COC ze stávajícího balení, pak by další balení COC mělo být načato bez obvyklého intervalu bez užívání tablet. Hlavní metabolity drospirenonu v lidské plazmě jsou vytvářeny bez zapojení systému cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymového systému ovlivňovaly metabolismus drospirenonu.

Vliv Yadinu na jiné léčivé přípravky

Orální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus jiných léčivých látek. Mohou jejich plasmatické a tkáňové koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporinu) nebo snižovat (např. lamotriginu). Na základě in vitro inhibičních studií a na studiích interakcí in vivo na dobrovolnících ženského pohlaví, které užívaly omeprazol, simvastatin nebo midazolam jako markerový substrát, jsou nepravděpodobné interakce drospirenonu v dávce 3 mg s metabolismem jiných léčiv. Jiné interakce

Existuje teoretická možnost zvýšení sérové hladiny draslíku u žen, které užívají Yadine spolu s jinými léky, které mohou hladinu draslíku zvyšovat. Tyto léky zahrnují například antagonisty angiotenzin-II-receptorů, draslík šetřící diuretika a antagonisty aldosteronu. V klinické studiích hodnotících interakce drospirenonu (v kombinaci s estradiolem) s ACE inhibitory nebo indometacinem, však nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v sérové koncentrace draslíku. Přesto je v těchto případech doporučeno v průběhu prvního cyklu podávání monitorovat hladinu draslíku (viz bod 4.4).

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů (vazebných) např. corticosteroid binding globulin a lipid / lipoproteinové frakce, parametry metabolismu uhlovodanů a parametry koagulace a fibrinolýzy. Změny však obvykle zůstávají v rozmezí normálních laboratorních hodnot. Drospirenon způsobuje zvýšení plasmatické aktivity reninu a plasmatického aldosteronu svoji mírnou antimineralokortikoidní aktivitou. 4.6 Těhotenství a kojení Yadine se nemá užívat během těhotenství. Pokud během užívání přípravku Yadine dojde k těhotenství, další užívání musí být ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím kombinovaná orální kontraceptiva před otěhotněním, ani teratogenní vliv kombinovaných orálních kontraceptiv nezáměrně užívaných v časném těhotenství. Ve studiích na zvířatech byly pozorovány nežádoucí účinky na těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě těchto údajů a mechanismu účinku nemohou být nežádoucí účinky u lidí vyloučeny. Avšak obecné zkušenosti s užíváním COC v průběhu těhotenství neposkytují důkazy pro výskyt nežádoucích účinků u lidí. Údaje týkající se užívání Yadine v těhotenství jsou omezená, než aby bylo možno udělat závěry týkající se negativního vlivu Yadine na těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Relevantní epidemiologické údaje ještě nejsou dostupné. Laktace může být ovlivněna kombinovanými orálními kontraceptivy, která mohou snižovat množství a měnit složení mateřského mléka. Z toho důvodu se užívání kombinovaných orálních kontraceptiv obecně nedoporučuje, dokud matka dítě zcela neodstaví. Malé množství kontracepčních steroidů a/nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka. Toto množství by mohlo dítě ovlivnit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv COC na schopnost řídit a obsluhovat stroje. U uživatelek COC nebyl pozorován žádný vliv na snížení pozornosti.

4.8 Nežádoucí účinky Nejzávažnější nežádoucí účinky spojené s užíváním kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) jsou vyjmenovány v bodě 4.4.1. Další nežádoucí účinky, které byly uváděny uživatelkami drospirenonu a ethinylestradiolu, v dávkovacím režimu 21+7 dní jsou uvedeny v následující tabulce. Frekvence jsou založeny na údajích z klinických studií.

Třída orgánových systémů

Časté

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté

(≥1/1000 až <1/100)

Vzácné

( ≥1/10 000 až <1/1000)

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita, astma

Psychiatrické poruchy

depresivní nálada

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

Poruchy ucha a labyrintu

hypacusis

Cévní poruchy

migréna

hypertenze, hypotenze

tromboembolismus

Gastrointestinální poruchy

nauzea

zvracení, průjem

Poruchy kůže a podkoží

akné, ekzém, pruritus, alopecie

erythema nodosum, erythema multiforme

Poruchy reprodukčního systému a prsu

poruchy menstruačního cyklu, krvácení mimo cyklus, bolest prsů, napětí prsů, vaginální kandidóza, vaginální výtok

hypertrofie prsů, změny libida, vaginitida

sekrece z prsů

Celkové poruchy

retence tekutin, změny tělesné hmotnosti

U žen užívajících COC byly pozorovány následující nežádoucí účinky, které jsou blíže rozebrány v bodě 4.4:

Venózní tromboembolické poruchy;

Arteriální tromboembolické poruchy;

Hypertenze;

Nádory jater;

Rozvoj nebo zhoršení následujících onemocnění (souvislost s užíváním COC není zcela jasná): Crohnova choroba, ulcerózní k olitida, epilepsie, migréna, děložní myomy, profyrie, systémový lupus erythematodes, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

Chloazma;

Akutní nebo chronické poruchy funkce jater mohou vyžadovat přerušení užívání COC, dokud se jaterní funkce nevrátí k normálu;

U žen s hereditárním angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat příznaky angioedému.

Mezi uživatelkami COC je lehce zvýšený výskyt diagnózy karcinomu prsu. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je u žen do 40 let vzácný, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu je malé ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu. Souvislost s užíváním COC není známa (viz bod 4.3 a 4.4). 4.9 Předávkování Z klinické praxe nejsou ještě žádné zprávy o předávkování přípravkem Yadine. Ze zkušeností s ostatními kombinovanými kontraceptivy by se mohly vyskytnout tyto příznaky: nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Neexistují žádná antidota a další léčba by měla být symptomatická. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: hormonální kontraceptivum, ATC kód: G03AA12 Kontracepční účinek kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z nich je inhibice ovulace a změna v cervikální sekreci. Kromě ochrany proti otěhotnění poskytují COC další výhody, které vedle negativních vlastností (viz Upozornění, Nežádoucí účinky) mohou být užitečné v rozhodování, zda zvolit tuto metodu kontracepce. Cyklus je pravidelnější, menstruace je často méně bolestivá a krvácení je slabší. Díky tomu může dojít ke snížení výskytu deficitu železa. Drospirenon má navíc ke kontracepčnímu účinku další výhodné vlastnosti. Drospirenon má antimineralokortikoidní aktivitu, která může zabránit zvýšení tělesné váhy a dalším příznakům retence tekutin. Tím dojde ke zrušení estrogenem podmíněné retence sodíku, a tedy velmi dobré snášenlivosti a pozitivnímu vlivu na premenstruační syndrom. V kombinaci s ethinylestradiolem drospirenon vytváří výhodný lipidový profil se zvýšeným HDL. Drospirenon vykazuje antiandrogenní aktivitu vedoucí k pozitivnímu účinku na kůži, k redukci projevů akné a tvorby kožního mazu. Drospirenon navíc nebrání zvýšení SHBG vázanému na ethinylestradiol, které je výhodné pro vazbu a inaktivaci endogenních androgenů.

Drospirenon nemá žádný androgenní, estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní účinek. V kombinaci s antimineralokortikoidními a antiandrogenními vlastnostmi vytváří drospirenon biochemický a farmakologický profil velmi připomínající přirozený hormon progesteron. Kromě tohoto je prokázáno snížení rizika vzniku endometriálního a ovariálního karcinomu. Navíc vysokodávkovaná COC (0,05 mg ethinylestradiolu) snižují incidenci ovariálních cyst, pánevních zánětlivých onemocnění, benigních onemocnění prsou a ektopických těhotenství. Zda toto platí i pro nízkodávkovaná COC, ještě zbývá potvrdit. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Drospirenon

Absorpce Orálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace látky v séru - asi 37 ng/ml - je dosaženo za přibližně 1 - 2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je 76 - 85 %. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv. Distribuce Drospirenon je vázán na sérový albumin, není vázán na sex hormon binding globulin (SHBG) a na corticosteroid binding globulin (CBG). Jen 3 - 5 % celkové sérové koncentrace látky je přítomno ve formě volného steroidu, 95-97 % je nespecificky vázáno na sérový albumin. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG neovlivňuje vazbu drospirenonu na sérové proteiny. Distribuční objem drospirenonu je 3,7 – 4,2 l/kg. Metabolismus Drospirenon je kompletně metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plazmě jsou kyselá forma drospirenonu vzniklá otevřením laktonového kruhu a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát, oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je in vitro z malé části metabolizován cytochromem P450. Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,2 – 1,5 ml/min/kg. Nebyly nalezeny žádné interakce při jeho současném podání s ethinylestradiolem. Eliminace Sérové hladiny drospirenonu klesají

ve dvou fázích. Konečná dispoziční fáze je charakterizována

poločasem přibližně 31 hodin. Drospirenon není vylučován v nezměněné formě. Jeho metabolity jsou vylučovány žlučí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 1,7 dne. Rovnovážný stav Farmakokinetika drospirenonu není ovlivňována hladinami SHBG. Při denním podávání dochází ke dvoj až trojnásobnému zvýšení sérové hladiny, která dosahuje rovnovážného stavu ve druhé polovině léčebného cyklu.

Zvláštní skupiny pacientů Vliv snížené funkce ledvin Hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s mírnou poruchou ledvin (clearance creatininu CLcr, 50-80 ml/min) byly srovnatelné s ženami, jejichž funkce ledvin byly normální (clearance kreatininu vyšší než 80 ml/min). U žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (Clcr 30-50 ml/min) byly hladiny drospirenonu v průměru o 37 % vyšší ve srovnání s ženami s normální funkcí ledvin. Léčba drospirenonem byla u všech skupin dobře tolerována. Léčby drospirenonem nevykazovala žádný klinicky významný účinek na koncentrace draslíku v séru. Vliv snížené funkce jater U žen se středně závažnou poruchou jater (Child-Pugh B) byly průměrné hladiny drospirenonu v závislosti na čase během absorbční/distribuční fáze srovnatelné s hodnotami naměřenými u žen s normální funkcí jater. Pokles koncentrace drospirenonu v séru během terminální dispoziční fáze byl asi 1,8 krát větší u dobrovolnic se středně závažným poškozením jater než u dobrovolnic s normálními jaterními funkcemi. U dobrovolnic se střední poruchou jater byl pozorován 50% pokles orální clearance ve srovnání se zdravými dobrovolnicemi. Pozorovaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic s poruchou jater ve srovnání se zdravými se neprojevil jako patrný rozdíl koncentrací draslíku v séru u těchto dvou skupin dobrovolnic. Dokonce ani za přítomnosti diabetu a současné léčby spironolaktonem (dvou faktorů, které predisponují pacienta k hyperkalémii), nebyl pozorován vzestup draslíku nad hranici rozmezí normálních hodnot. Lze uzavřít, že léčba drospirenonem je pacientkami s mírnou nebo se středně závažnou poruchou jater (Child-Pugh B) dobře tolerována. Etnické skupiny Vliv etnických skupin na farmakokinetiku drospirenonu a ethinylestradiolu byl studován po jednorázové i opakované denní dávce u mladých kavkazských a japonských žen. Výsledky ukázaly, že etnické rozdíly mezi kavkazskými a japonskými ženami neměly klinicky významný vliv na farmakokinetiku drospirenonu a ethinylestradiolu.

Ethinylestradiol

Absorpce Orálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 54 – 100 pg/ml je dosaženo během 1 – 2 hodin. Během absorpce a během prvního průchodu játry je ethinylestradiol extenzivně metabolizován, což má za následek průměrnou orální biologickou dostupnost okolo 45 % a velkou interindividuální variabilitu kolem 20 – 65 %. Současné požití stravy snížilo u zkoumaných osob biologickou dostupnost ethinylestradiolu přibližně o 25 %, zatímco u ostatních nebyly pozorovány žádné změny. Distribuce Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98 %) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG. Distribuční objem je uváděn kolem 2,8 – 8,6 l/kg. Metabolismus Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci jak ve stěně tenkého střeva, tak v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity

nebo konjugované s kyselinou glukuronovou a sírovou. Metabolická clearance je uváděna 2,3 – 7 ml/min/kg. Eliminace Hladiny ethinylestradiolu klesají ve dvou dispozičních fázích charakterizované poločasy okolo 1 hodiny a 10 – 20 hodin. Nezměněný ethinylestradiol není vylučován, jeho metabolity jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4 : 6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den. Rovnovážný stav Rovnovážného stavu je dosaženo během druhé poloviny léčebného cyklu, kdy sérové hladiny jsou vyšší o 40 – 110 % ve srovnání s jednotlivou dávkou. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje založené na konvenčních studiích toxicity po opakovaných dávkách, studiích genotoxicity a karcinogenního potenciálu, neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka. Mělo by však být stále pamatováno na to, že pohlavní steroidy mohou podporovat růst určitých hormon-dependentních tkání a tumorů. U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny s jejich známým farmakologickým působením. Zejména studie reprodukční toxicity odhalily u zvířat embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici drospirenonu v dávkách vyšších, než jaké jsou přijímány v přípravku Yadine, byly pozorovány účinky na diferenciaci pohlaví u plodů potkanů, ale nikoliv u plodů opic. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Monohydrát laktosy Kukuřičný škrob Předbobtnalý kukuřičný škrob Polyvidon 25 Magnesium-stearát Potahová vrstva: Hydroxypropylmetylcelulóza Makrogol 6000 Mastek Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu. 6.5 Druh obalu a velikost balení Al/PVC blistr, krabička 1 x 21 potahovaných tablet 3 x 21 potahovaných tablet 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním K perorálnímu podání 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Portugal, S.A. Rua Quinta do Pinheiro, n.” 5 2794-003 Carnaxide Portugalsko Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/606/00-C/PI/001/12 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.10.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 24.10.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Yadine Ethinylestradiolum, Drospirenonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje: Ethinylestradiolum

0,03 mg

Drospirenonum

3,00 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Další pomocné látky jsou uvedeny v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 x 21 potahovaných tablet 3 x 21 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání, potahované tablety polykejte celé. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR: Bayer Pharma AG, Berlín, Německo Souběžný dovozce: Chemark s.r.o., U Staré tvrze 285/21, 196 00 Praha 9, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 17/606/00-C/PI/001/12 13. ČÍSLO ŠARŽE Č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU yadine

3

BLISTR

Rozměry přelepky na blistr – šířka max 60 mm x výška max 11 mm

yadine

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.