Xaleec Combi 8 Mg/12,5 Mg

Kód 0140331 ( )
Registrační číslo 58/ 346/10-C
Název XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0140309 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0140322 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0140330 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0140310 POR TBL NOB 14 Tableta, Perorální podání
0140324 POR TBL NOB 14 Tableta, Perorální podání
0140311 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0140312 POR TBL NOB 21 Tableta, Perorální podání
0140325 POR TBL NOB 21 Tableta, Perorální podání
0140331 POR TBL NOB 250 Tableta, Perorální podání
0140313 POR TBL NOB 28 Tableta, Perorální podání
0140326 POR TBL NOB 28 Tableta, Perorální podání
0140314 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání
0140315 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání
0140316 POR TBL NOB 50X1 Tableta, Perorální podání
0140327 POR TBL NOB 56 Tableta, Perorální podání
0140317 POR TBL NOB 56 Tableta, Perorální podání
0140318 POR TBL NOB 60 Tableta, Perorální podání
0140308 POR TBL NOB 7 Tableta, Perorální podání
0140323 POR TBL NOB 7 Tableta, Perorální podání
0140328 POR TBL NOB 84 Tableta, Perorální podání
0140319 POR TBL NOB 84 Tableta, Perorální podání
0140320 POR TBL NOB 90 Tableta, Perorální podání
0140329 POR TBL NOB 98 Tableta, Perorální podání
0140321 POR TBL NOB 98 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls55184/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg

tablety

candesartanum cilexetilum, hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat

3.

Jak se přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg uchovávat

6.

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Kandesartan-cilexetil patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Ty působí prostřednictvím rozšíření cév, což usnadňuje srdci čerpat jimi krev.Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků nazývaných diuretika. Jeho účinky usnadňují vylučování sodíku, chloridů a vody, což vede ke snížení krevního tlaku.

Tablety přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se používají k léčení vysokého krevního tlaku(hypertenze) tam, kde léčba samotným kandesartan-cilexetilem nebo hydrochlorothiazidem nestačí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK XALEEC

COMBI 8 MG/12,5 MG UŽÍVAT

NEUŽÍVEJTE přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kandesartan-cilexetil, hydrochlorothiazid nebo na jakékoli léčivo odvozené od sulfonamidů nebo na kteroukoli složku přípravku (viz bod 6)

trpíte těžkou chorobou jater nebo obstrukcí žlučových cest (což je problém s odváděním žluči ze žlučníku)

 trpíte těžkou chorobou ledvin

jste více než 3 měsíce těhotná. (Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg je lepší neužívat ani v časném těhotenství - viz část věnovaná těhotenství.)

máte dnu

máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalémii) a vysokou hladinu vápníku v krvi(hyperkalcémii).

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se NESMÍ podávat dětem.

Pokud máte za to, že se Vás týká kterýkoli z výše uvedených stavů, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg je zapotřebíPředtím, než začnete užívat tyto tablety, informujte svého lékaře, pokud:

máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami

Vám nedávno byla transplantována ledvina

zvracíte, nedávno jste zvracel/a nebo pokud máte průjem

máte chorobu nadledvinek (Connova choroba – hyperaldosteronismus)

potřebujete operaci, protože kombinace obsažená v přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může v kombinaci s některými anestetiky způsobit náhlý pokles krevního tlaku

máte nerovnováhu krevních tekutin (viz část věnovaná krevním testům)

jste diabetik/diabetička

máte chorobu, která způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematosus, rovněž známý jako lupus nebo SLE)

máte alergii nebo bronchiální astma v anamnéze

se u Vás během léčby vyskytne fotosenzitivní reakce (citlivost kůže na sluneční světlo).

Pokud jste sportovec/sportovkyně a je Vám prováděn test na doping, sdělte svému lékaři, že užíváte přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, a ten obsahuje léčivou látku, která může způsobit pozitivní výsledky dopingového testu.

Pokud máte za to, že jste těhotná (nebo že jste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se nedoporučuje v časném těhotenství, přičemž pokud jste těhotná více než 3 měsíce, užívat jej nesmíte, protože může vážně poškodit Vaše dítě, pokud by se v tomto stadiu používal (viz část věnovaná těhotenství).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může mít vliv na působení některých jiných léčiv a některá léčiva mohou ovlivnit účinky přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. Jestliže užíváte jisté léky, může Váš lékař průběžně potřebovat provedení krevních testů.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

další léky, které napomáhají snižovat Váš krevní tlak, včetně ACE inhibitorů (enalapril, kaptopril, lisinopril nebo ramipril) a diazoxidu

antiarytmika, betablokátory (léky, které regulují srdeční rytmus)

digitalisové glykosidy (digoxin – léky k léčbě chorob srdce)

léky jako je ibuprofen, naproxen nebo diklofenak, které jsou známy jako nesteroidní antirevmatika

léky jako je celekoxib nebo etorikoxib, které jsou známy jako inhibitory COX-2

deriváty kyseliny salicylové, kyselina acetylsalicylová (aspirin), pokud užíváte více než 3 gdenně

doplňky draslíku nebo náhražky soli obsahující draslík

heparin (lék na ředění krve)

tablety na odvodnění (diuretika)

lithium (lék k léčbě mánie nebo deprese)

kolestipol nebo cholestyramin (léky typu pryskyřic snižující lipidy)

periferní myorelaxancia (tubokurararin) – léky k uvolnění kosterních svalů

doplňky vápníku nebo vitamin D

anticholinergika (atropin; biperiden, což je lék na Parkinsonovu chorobu)

amantadin (lék na Parkinsonovu chorobu)

cytotoxická léčiva (cyklofosfamid, methotrexát) – léky proti rakovině

steroidy nebo adrenokortikotropní hormon (ACTH)

antidiabetika, inzulín (léky proti cukrovce)

laxativa

amfotericin B (lék proti houbovým onemocněním)

karbenoxolon (lék proti peptickým vředům a gastroesofageální refluxní chorobě)

sodná sůl penicilinu G (lék proti infekcím)

presorické aminy (adrenalin)

jodované kontrastní látky (látky, které na rentgenu zviditelňují orgány jako jsou ledviny nebo žaludek).

Pokud si nejste jistý/á, o jaké léky jde, zeptejte se svého lékaře.

Užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg s jídlem a pitímBěhem užívání těchto tablet se doporučuje nepít alkohol. Současné užití přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a pití alkoholu může u obou zvýšit jejich účinky.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg je možné užít s jídlem nebo nalačno.

Těhotenství a kojeníTěhotenstvíPokud máte za to, že jste těhotná (nebo že jste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého lékaře. Váš lékař Vám obvykle doporučí, abyste předtím, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, přestala přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat a místo něj Vám doporučí jiný lék. Užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg v raném těhotenství se nedoporučuje, přičemž pokud jste těhotná více, než 3 měsíce, užívat se nesmí, protože pokud by se užíval po třetím měsíci těhotenství, mohl by vážně poškodit Vaše dítě.

KojeníJestliže kojíte nebo v brzké době kojit budete, informujte o tom svého lékaře. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se kojícím matkám nedoporučuje, přičemž Váš lékař Vám může vybrat jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo pokud se narodilo předčasně.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůStudie o účincích na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny.Není pravděpodobné, že by přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg měl vliv na pozornost, nicméně v důsledku poklesu krevního tlaku můžete pociťovat malátnost nebo slabost, zvláště na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Pokud k tomu dojde, Vaše schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje může být narušena.

Důležité informace o některých složkách přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgTento lék obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento lék, na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG UŽÍVÁ

Tento lék vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety užívejte nejlépe každý den ve stejný čas před jídlem nebo při jídle a zapíjejte je sklenicí vody.

Obvyklé dávky přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg jsou následující:

DospělíDoporučená dávka je 1 tableta jednou denně.

Před přechodem na tyto tablety je nutno stanovit dávku kandesartan-cilexetilu. Pokud je to vhodné, může Váš lékař zvážit přechod z léčby kandesartan-cilexetilem samotným na tyto tablety přímo. Maximálního antihypertenzního účinku se obvykle dosáhne během 4 týdnů po zahájení léčby.

Použití u starších pacientůU starších pacientů není žádná úprava počáteční dávky potřebná.

Použití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemuU pacientů s rizikem nízkého krevního tlaku, zvláště u dehydratovaných pacientů, lékař stanoví dávku individuálně. U takových pacientů může jít o počáteční dávku kandesartan-cilexetilu 4 mg.

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvinU pacientů s problémy s ledvinami může být před zahájením léčby přípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg potřebné provedení testů, aby se stanovila správná dávka. Doporučená zahajovací dávka kandesartan-cilexetilu je u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin 4 mg.Pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin nesmějí přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat.

Použití u pacientů s poruchou funkce jaterU pacientů s mírnými až středě závažnými problémy s játry může být před zahájením léčby přípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg potřebné provedení testů, aby se stanovila správná dávka. U takových pacientů je doporučená zahajovací dávka kandesartan-cilexetilu 2 mg. Pacienti s těžkou poruchou funkce jater a/nebo cholestázou nesmějí přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívat.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg není vhodný pro použití u dětí (mladších 18 let).

Pacienti vyžadující operaciUžívání těchto tablet může způsobit náhlý pokles krevního tlaku, pokud se užijí s některými anestetiky, a proto svého lékaře před operací informujte, že je užíváte.

Jestliže jste užil/a více přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, než jste měl/aJestliže jste užil/a příliš mnoho tablet, ihned se obraťte na nejbližší pohotovost nebo na svého lékaře. Nejpravděpodobnějším účinkem v případě předávkování je nízký krevní tlak. Pokud dojde k výraznému

poklesu krevního tlaku (příznaky jako točení hlavy nebo mdloby), může pomoci ulehnutí se zvednutýma nohama.Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgJe důležité, abyste svůj lék užíval/a každý den. Pokud však zapomenete užít jednu nebo více dávek, užijte ji, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte podle obvyklého schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgPokud chcete tento lék vysadit, vždy se obraťte na svého lékaře. Může být nezbytné, abyste tento lék užíval/a, i když se cítíte dobře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře:

otok obličeje, rtů, úst, jazyka, očí nebo hrdla (angioedém)

potíže s dechem, točení hlavy (těžká přecitlivělost).

Jde o příznaky závažné alergické reakce, které musí být léčeny ihned, obvykle v nemocnici.

Na svého lékaře se ihned obraťte také v případě:

žloutenky (žlutá kůže a/nebo bělmo očí)

Další nežádoucí účinky

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

točení hlavy

vertigo

nerovnováha elektrolytů

poruchy spánku

deprese

neklid

cukr v moči

slabost

zvýšení krevních hladin cholesterolu a triglyceridů.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

náhlý pokles krevního tlaku ve stoje

ztráta chuti k jídlu, anorexie

podráždění žaludku

průjem

zácpa

kožní vyrážka, kopřivka, svědění.

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000)

reakce z přecitlivělosti

mravenčení nebo necitlivost

přechodné rozostřené vidění

nepravidelný srdeční tlukot

zánět cév

pneumonie, plicní edém

zánět slinivky břišní

toxická epidermální nekrolýza (vyrážka, zarudlá kůže, puchýře na rtech, očích nebo v ústech, olupování kůže, horečka)

lupus erythematosus

svalové spasmy

horečka

zvýšení močovinového dusíku a kreatininu v krvi.

Jestliže se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky:

únava

infekce

horečka

snadná tvorba modřin

může Váš lékař příležitostně provést krevní testy, aby zkontroloval, zda tyto tablety nemají na Vaši krev nějaký vliv.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):

pocit nevolnosti

točení hlavy, bolesti hlavy

bolesti v zádech, kloubech a svalech

snížené množství sodíku v krvi

zvýšené množství draslíku v krvi, zvláště pokud máte problémy s ledvinami nebo srdeční selhání

zvýšená množství jaterních enzymů, změny jaterních funkcí nebo hepatitida (zánět jater)

vliv na fungování vašich ledvin, zvláště pokud máte problémy s ledvinami nebo srdeční selhání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK XALEEC COMBI 8 MG/12,5 MG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce, štítku a blistru za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.Po prvním otevření lahvičky: 3 měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Xaleec Combi obsahuje

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg- Léčivými látkami jsou kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid. Jedna tableta obsahuje 8 mg kandesartan-clilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.- Pomocnými látkami jsou:monohydrát laktosy (viz konec části 2)kukuřičný škrob,povidon K-30,karagenan,sodná sůl kroskarmelosy,magnesium-stearát.

Přípravek Xaleec Combi 16 mg/12,5 mg- Léčivými látkami jsou kandesartan-cilexetil a hydrochlorothiazid. Jedna tableta obsahuje 16 mg kandesartan-clilexetilu a 12,5 mg hydrochlorotiazidu.- Pomocnými látkami jsou:monohydrát laktosy (viz konec části 2)kukuřičný škrob,povidon K-30,karagenan,sodná sůl kroskarmelosy,magnesium-stearátčervený oxid železitý (E 172)žlutý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Xaleec Combi vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta.Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12.5 mg:Bílé, oválné bikonvexní tablety s dělicí rýhou na obou stranách.

Přípravek Xaleec Combi 16 mg/12.5 mg: Broskvově zbarvené, mramorované, oválné bikonvexní tablety, s dělicí rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

Blistr Al/Al s vysoušedlem: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet.Al/Al perforovaný jednodávkový blistr s vysoušedlem: 50x1 tableta.HDPE lahvička s PP uzávěrem a vysoušedlem: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciSandoz s.r.o., Praha, Česká republika

VýrobceLek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, SlovinskoLek Pharmaceuticals d.d., Lendava, SlovinskoLek S.A., Varšava, PolskoSalutas Pharma GmbH, Barleben, NěmeckoSalutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Rakousko:

Candesartan-HCT Sandoz 8 mg+12,5 mg - Tabletten

Belgie:

Co-Candesartan Sandoz 8 mg / 12,5 mg tabletten

Bulharsko:

Candecard H

Česká republika:Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgDánsko:

Candesartan/ Hydrochlorthiazid Sandoz 8 mg/12.5 mg

Estonsko:

Prescanden HCT Sandoz 8/12,5 mg

Francie:

CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 8 mg/12.5mg,comprimé

Německo:

Candesartan/HCT Sandoz 8mg/12,5 mg Tabletten

Řecko:

FYRONEXE PLUS

Itálie:

CANDESARTAN CILEXETIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ 8 mg + 12.5 MG compresse

Lotyšsko:

Prescanden HCT Sandoz 8/12,5 mg tabletes

Nizozemsko:

Candesartancilexetil/ Hydrochloorthiazide Sandoz 8/12,5 mg

Norsko:

Candesartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 8 mg/12.5 mg

Polsko:

Candepres HCT

Portugalsko:

Candesartan + Hidroclorotiazida Sandoz

Rumunsko:

Candesartan HCT 8/12.5 mg comprimate

Slovenská republika:Candesartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 8 mg/12,5 mg tabletySlovinsko:

Candeacombo 8/12,5 mg tablete

Švédsko:

Candesartan/ Hydrochlorothiazide Sandoz 8 mg/12.5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.5.2010.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

/14

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls55184/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgtablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, tabletyJedna tableta obsahuje 8 mg candesartanum cilexetilum a 12,5 mg hydrochlorotiazidum.

Pomocná látka: Jedna tableta obsahuje 84 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg, tablety: bílé, oválné bikonvexní tablety, s rýhou na obou stranách

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba

esenciální

hypertenze,

pokud

není

monoterapie

kandesartan-cilexetilem

nebo

hydrochlorothiazidem dostatečně účinná.

4.2

Dávkování a způsob podání

K podání ústy.

DávkováníDoporučená dávka přípravku Xaleec Combi je 8 mg/12,5 mg jednou denně a 16 mg/12,5 mg pro vyšší sílu.

Dávku kandesartan-cilexetilu je nutno před přechodem na přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgtitrovat. Pokud je to klinicky vhodné, lze zvážit přímý přechod z monoterapie na přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg. Maximálního antihypertenzního účinku se obvykle dosáhne do 4 týdnů po zahájení léčby.

Použití u starších pacientůU starších pacientů není žádná úprava dávky nutná.

/14

2

Použití u pacientů s deplecí intravaskulárního objemuU pacientů s rizikem vzniku hypotenze, jako jsou pacienti s možnou deplecí intravaskulárního objemu, se doporučuje titrace dávky kandesartanu (u těchto pacientů lze zvážit počáteční dávku kandesartan-cilexetilu 4 mg).

Použití při poruše funkce ledvinU této skupiny pacientů jsou obecně výhodnější kličková diuretika než thiazidy. U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min/1,73 m

2 tělesného povrchu se před počátečním

podáváním přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg doporučuje titrovat dávku kandesartanu (doporučená počáteční dávka kandesartanu je u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin 4 mg). Pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu  30 ml/min/1,73 m

2

tělesného povrchu) se přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg podávat nesmí.

Použití při poruše funkce jaterU pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater se před zahájením léčby přípravkemXaleec Combi 8 mg/12,5 mg doporučuje titrovat dávku kandesartanu (doporučená počáteční dávka kandesartanu u těchto pacientů je 2 mg). Pacientům s těžkou poruchou funkce jater a/nebo cholestázouse přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg podávat nesmí.

Děti a dospívající (mladší 18 let)

Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se u dětí a dospívajícíh do 18 let věku kvůli nedostatku údajů o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.

Způsob podáníPřípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se užívá jednou denně s jídlem nebo nalačno.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli z pomocných látek nebo na léčiva odvozená od sulfonamidů (hydrochlorothiazid je léčivou látkou odvozenou od sulfonamidů).

2. a 3. trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

Těžká porucha funkce ledvin (clearance kreatininu <30 ml/min/1,73 m

2 tělesného povrchu).

Těžká porucha funkce jater a/nebo cholestáza.

Refrakterní hypokalémie a hyperkalcémie.

Dna.

4.1 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce ledvin/transplantace ledvinU pacientů s poruchou funkce ledvin jsou kličková diuretika výhodnější, než thiazidy. V případě používání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg u těchto pacientů se doporučuje pravidelně sledovat hladinu draslíku, kreatininu a kyseliny močové. U pacientů po nedávné transplantaci ledvin žádné zkušenosti s podáváním přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nejsou.

Stenóza renální artérieJiné léčivé látky, které ovlivňují systém renin-angiotensin-aldosteron, t.j. inhibitory angiotensinkonvertujícího enzymu (ACEI), mohou u pacientů s oboustrannou stenózou renální artérie nebo

/14

3

stenózou artérie u solitérní ledviny zvyšovat hladinu močoviny v krvi a sérový kreatinin. U antagonistů receptoru angiotenzinu II lze očekávat podobný účinek.

Deplece intravaskulárního objemuU pacientů s deplecí intravaskulárního objemu nebo deplecí sodíku se může objevit symptomatická hypotenze, podobně jako u jiných léčiv ovlivňujících systém renin-angiotensin-aldosteron. Léčbapřípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se proto nedoporučuje, dokud se tento stav nenapraví.

Anestézie a chirurgický zákrokU pacientů léčených antagonisty angiotenzinu II se může v důsledku blokády renin-angiotensinového systému v průběhu anestézie a chirurgického zákroku vyskytnout hypotenze. Ve velmi vzácných případech může jít o těžkou hypotenzi, která může vyžadovat podání intravenózních tekutin a/anebo vazopresorů.

Porucha funkce jaterPři používání thiazidů u pacientů s poškozením jaterních funkcí nebo progresivní jaterní chorobou je třeba opatrnosti, jelikož i malé změny rovnováhy tekutin a elektrolytů mohou vést k hepatálnímu komatu. U pacientů s poškozením jater nejsou s podáváním přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgžádné klinické zkušenosti.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatiePacientům s hemodynamicky významnou aortální nebo mitrální stenózou nebo hypertrofickou kardiomyopatií je nutné věnovat speciální pozornost.

Primární hyperaldosteronismusPacienti s primárním hyperaldosteronismem obecně nereagují na antihypertenzní léčivé látky, které působí prostřednictvím inhibice systému renin-angiotenzin. Užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se z tohoto důvodu nedoporučuje.

Nerovnováha elektrolytůJako u všech pacientů léčených diuretiky se ve vhodných intervalech musí sledovat hladiny elektrolytů v séru. Thiazidy, včetně hydrochlorothiazidu, mohou zapříčinit nerovnováhu tekutin nebo elektrolytů (hyperkalcémie, hypokalémie, hyponatrémie, hypomagnesémie a hypochloremická alkalóza).Thiazidová diuretika mohou snižovat vylučování vápníku močí a mohou vyvolat přechodné a mírné zvýšení koncentrací vápníku v séru.Významná hyperkalcémie může být známkou skrytého hyperparathyroidismu. Před testováním parathyroidálních funkcí se thiazidy musí vysadit. Hydrochlorothiazid v závislosti na dávce zvyšuje vylučování draslíku, což může vést k hypokalémii. Zdá se, že v kombinaci s kandesartan-cilexetilem je tento účinek méně výrazný. Riziko hypokalémie může být zvýšeno u pacientů s cirhózou jater, se zvýšenou diurézou, u pacientů s nedostatečným příjmem elektrolytů a při současném užívání kortikosteroidů nebo adrenokortikotropního hormonu (ACTH).

Na základě zkušeností s podáváním jiných léčivých látek, která ovlivňují systém renin-angiotenzin-aldosteron, může současné podávání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a kalium šetřících diuretik, doplňků draslíku nebo náhražek soli nebo dalších léčiv, které by mohly zvýšit hladiny sérového draslíku (např. sodná sůl heparinu), vést ke zvýšeným hladinám draslíku v séru a proto se nedoporučuje (viz bod 4.5).

/14

4

Ačkoliv tento jev nebyl při podávání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg pozorován, léčba ACE inhibitory nebo inhibitory receptoru angiotenzinu II může působit hyperkalémii. Rizikové faktory vzniku hyperkalémie zahrnují nedostatečnost ledvin a/nebo srdeční selhání a diabetes mellitus. Během léčby pacientů s rizikem vzniku hyperkalémie je nutno sledovat hladiny draslíku a elektrolytovou rovnováhu.Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může způsobit hypomagnesémii.Metabolické a endokrinní účinkyLéčba thiazidovými diuretiky může narušit glukózovou toleranci. Může být potřebné upravit dávku antidiabetik včetně insulinu. Během léčby thiazidy se může projevit latentní diabetes mellitus. S léčbouthiazidy je spojováno zvýšení hladiny cholesterolu a triglyceridů. Nicméně při dávce antagonisty receptoru angiotensinu II 12,5 mg nebyly hlášeny žádné, nebo jen minimální účinky. Thiazidová diuretika zvyšují koncentraci kyseliny močové v séru, a tak mohou u citlivých jedinců vyprovokovat záchvat dny.

TěhotenstvíLéčba antagonisty angiotensinu II (AIIRA) se v těhotenství nesmí nasazovat. Pacientky plánující otěhotnění musí být převedeny na alternativní způsoby léčby vysokého krevního tlaku se zavedeným bezpečnostním profilem v těhotenství, ledaže by léčba antagonisty angiotensinu II (AIIRA) byla nezbytná. Při zjištění těhotenství se léčba antagonisty angiotensinu II (AIIRA) musí ihned ukončit a, pokud je to vhodné, musí se zahájit alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Obecná upozorněníU pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisejí především na aktivitě systému renin-angiotensin-aldosteron (např. pacienti s těžkým městnavým srdečním selháním nebo primárním renálním onemocněním, včetně stenózy renální artérie), byla léčba jinými léčivy, která ovlivňují tento systém, spojena s projevy akutní hypotenze, azotémie, oligurie nebo vzácně akutního renálního selhání. Možnost podobných účinků nelze u antagonistů angiotensinu II vyloučit. Podobně jako u jiných antihypertensiv může náhlé snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo aterosklerotickou cerebrovaskulární chorobou vést k infarktu myokardu nebo k náhlé mozkové cévní příhodě.U pacientů s alergií nebo bronchiálním astmatem v anamnéze i u pacientů bez této anamnézy se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce na hydrochlorothiazid, nicméně u pacientů s těmito stavy v anamnéze jsou pravděpodobnější. Při užívání thiazidových diuretik byla pozorována exacerbace nebo aktivace systémového lupus erythematodes.

Fotosenzitivita:Ve spojení s thiazidovými diuretiky byly hlášeny případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8).Pokud se během léčby fotosenzitivní reakce vyskytnou, doporučuje se léčbu ukončit. Pokud se má za to, že je opětovné podání diuretika nezbytné, doporučuje se chránit exponovaná místa před sluncem nebo umělým zářením UVA.

Antidopingový testUžívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může způsobit pozitivní výsledky při dopingových kontrolách díky obsahu hydrochlorothiazidu.

Zvláštní upozornění týkající se pomocných látekPřípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktosy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukosy-galaktosy nesmějí tento přípravek užívat.

/14

5

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce spojené s kombinací

Antihypertenzní účinek přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg může být jinými antihypertenzivy zesílen.Při současném užívání steroidů nebo adrenokortikotropního hormonu (ACTH) může být zesíleno riziko hypokalémie.

Současné požití alkoholu, barbiturátů nebo anestetik může zhoršit posturální hypotenzi.

Interakce spojené s kandesartanem

Sloučeniny, které byly hodnoceny v klinických farmakokinetických studiích, zahrnujíhydrochlorothiazid, warfarin, digoxin, perorální kontraceptiva (tj. ethinylestradiol/levonorgestrel), glibenklamid, nifedipin a enalapril. U kandesartan-cilexetilu nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

Biologická dostupnost kandesartanu není jídlem ovlivněna.

Při současném podávání ACE inhibitorů nebo hydrochlorothiazidu s lithiem byl pozorován reverzibilní vzestup koncentrací lithia v séru s projevy toxicity. Podobný účinek se může vyskytnout při současném podávání antagonistů angiotensinu II, a proto se při současném podávání těchto látek doporučuje pečlivé monitorování plasmatických hladin lithia.

Při současném podávání antagonistů angiotensinu II s nesteroidními antirevmatiky (t.j. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou (>3 g/den) a s neselektivními nesteroidními antirevmatiky) může docházet k oslabení antihypertenzního účinku. Podobně jako u ACE inhibitorů může souběžné užívání antagonistů angiotensinu II a nesteroidních antirevmatik vést ke zvýšenému nebezpečí zhoršení funkcí ledvin, včetně možného akutního selhání ledvin, a ke zvýšení sérového draslíku, zvláště pak u pacientů se stávající špatnou funkcí ledvin. Tato kombinace se musí podávat opatrně, zvláště u starších pacientů. Pacienti musejí být dostatečně hydratováni a po zahájení souběžné léčby, a poté v pravidelných intervalech je nutné uvažovat o monitorování funkce ledvin. Diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek hydrochlorothiazidu je nesteroidními antirevmatiky oslaben.

Interakce spojené s hydrochlorothiazidem

Lze předpokládat, že účinky hydrochlorothiazidu vedoucí k depleci draslíku budou potencovány dalšími léčivými přípravky, které jsou spojovány se ztrátami draslíku a hypokalémií (např. další kaliuretickádiuretika, laxativa, amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G, deriváty kyseliny salicylové). Na základě zkušeností s užíváním jiných léčivých látek, které mají vliv na systém renin-angiotensin-aldosteron, může současné užívání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg a kalium šetřících diuretik, doplňků draslíku nebo náhražek soli nebo jiných léčiv, která mohou zvyšovat hladiny draslíku v séru(např. sodná sůl heparinu), vést ke zvýšeným hladinám draslíku v séru.

Diuretiky navozená hypokalémie a hypomagnesémie predisponují k možným kardiotoxickým účinkům digitalisových glykosidů a antiarytmik. Pokud se přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg podává spolu s takovými léčivými látkami, doporučuje se pravidelné sledování draslíku v séru.

Vstřebávání hydrochlorothiazide je sníženo kolestipolem nebo cholestyraminem.

/14

6

Hydrochlorothiazid může potencovat účinky nedepolarizujících periferních myorelaxancií (např. tubocurarinu).

Thiazidová diuretika mohou zvýšit hladiny kalcia v důsledku snížení jeho exkrece. V případě nutnosti podávání doplňků kalcia nebo vitaminu D je třeba sledovat hladiny kalcia v séru a podle toho upravit dávkování.

Thiazidy mohou zvyšovat hyperglykemické účinky beta-blokátorů a diazoxidu.

Anticholinergické látky (např. atropin, biperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost diuretik thiazidového typu snížením gastrointestinální motility a rychlosti vyprazdňování žaludku.

Thiazidy mohou zvyšovat riziko vzniku nežádoucích účinků způsobených amantadinem.

Thiazidy mohou snižovat renální exkreci cytotoxických léčiv (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat jejich myelosupresivní účinky.

Léčení thiazidovými diuretiky může snížit glukózovou toleranci. Může být potřeba upravit dávkování antidiabetických léčiv, včetně insulinu.

Hydrochlorothiazid může způsobit arteriální reakci na presorické aminy (např. adrenalin) snižující, ale ne zcela vylučující presorický účinek.

Hydrochlorothiazid může zvýšit riziko akutní renální insuficience, zvláště při vysokých dávkách jodovaných kontrastních látek.

Neexistuje klinicky významná interakce mezi hydrochlorothiazidem a potravou.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Používání ACE inhibitorů/AIIRA se během prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Používání ACE inhibitorů/AIIRA je během 2. a 3. trimestru těhotenství kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy ohledně rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyly jednoznačné; malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Ačkoli neexistují kontrolované epidemiologické údaje o riziku u inhibitorů receptoru angiotensinu II (AIIRA), mohou u této skupiny léčivých látek existovat podobná rizika. Pokud není pokračování léčby antagonistou receptoru angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu se zavedeným profilem bezpečnosti pro použití v těhotenství. Je-li těhotenství diagnostikováno, léčba AIIRA musí být ihned ukončena, a je-li to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.Je známo, že expozice léčbě AIIRA ve druhém a třetím trimestru těhotenství vyvolává humánní fetotoxicitu (renální dysfunkce, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie) (viz také bod 5.3.).

/14

7

Pokud dojde k expozici AIIRA od druhého trimestru těhotenství, doporučuje se ultrazvuková kontrola funkce ledvin a lebky.

Děti matek, které AIIRA užívaly, musí být pečlivě sledovány z hlediska hypotenze (viz také body 4.3 a 4.4).

S hydrochlorothiazidem v těhotenství, zvláště v prvním trimestru, jsou omezené zkušenosti. Studie na zvířatech nejsou dostačující.Hydrochlorothiazid prostupuje placentou. Na základě farmakologického mechanismu účinku hydrochlorothiazidu může jeho užívání v druhém a třetím trimestru těhotenství oslabit feto-placentálníperfuzi a může způsobit fetální a neonatální účinky, jako je ikterus, poruchy elektrolytové rovnováhy a trombocytopenie.Hydrochlorothiazid se nesmí užívat při těhotenském edému, těhotenské hypertenzi ani preeklampsii, a to kvůli riziku snížení objemu plasmy a hypoperfuze placenty, bez přínosných účinků na průběh choroby.Hydrochlorothiazid se nesmí užívat na esenciální hypertenzi u těhotných žen s výjimkou vzácných situací, kdy nelze použít jiný způsob léčby.

KojeníKandesartan-cilexetilProtože o používání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg během kojení nejsou k dispozici žádné informace, kandesartan-cilexetil se nedoporučuje a přednost se dává alternativním způsobům léčby se zavedenějším profilem bezpečnosti pro použití během kojení, zvláště při kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Thiazidy ve vyšších dávkách způsobující intenzivní diurézu mohou zastavit tvorbu mléka. Užívání Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg během kojení není doporučováno. Jestliže se Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg během kojení užívá, měly by být podávány dávky tak nízké, jak jen to je možné.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě jeho farmakodynamických vlastností není pravděpodobné, že by přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg měl na tuto schopnost vliv. Při řízení nebo obsluze strojů je nutno vzít v potaz, že se během léčby hypertenze mohou vyskytnout závratě nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Četnost dále uvedených nežádoucích účinků je definována za použití následující konvence: Velmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až < 1/10) Méně časté (≥ 1/1 000 až ≤ 1/100) Vzácné (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000) Velmi vzácné (≤ 1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V kontrolovaných klinických studiích byla vysazení léčby v důsledku nežádoucích příhod u kombinace kandesartan-cilexetil/hydrochlorothiazid (3,3 %) a placebo (2,7 %) podobná.

/14

8

Souhrnnou analýzou údajů z klinických studií se zjistilo, že byly hlášené následující časté (>1/100) nežádoucí příhody u kombinace kandesartan-cilexetil /hydrochlorthiazid s výskytem nejméně o 1% vyšším než při podávání placeba:

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě/vertigo

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po uvedení kandesartan-cilexetilu na trh:

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Leukopenie, neutropenie a agranulocytóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Hyperkalémie, hyponatrémie

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Točení hlavy, bolesti hlavy

Gastrointestinální poruchy

Velmi vzácné

Nauzea

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Zvýšení jaterních enzymů, abnormální funkce jater nebo hepatitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi vzácné

Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Bolesti v zádech, bolesti kloubů, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Porucha funkce ledvin, včetně selhání ledvin u citlivých pacientů (viz bod 4.4)

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při monoterapii hydrochlorothiazidem, obvykle při dávkách 25 mg nebo vyšších.

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Leukopenie,

neutropenie/agranulocytóza,

trombocytopenie, aplastická anémie, útlum kostní dřeně, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hyperglykémie,

hyperurikémie,

poruchy

rovnováhy elektrolytů (včetně hyponatrémie a hypokalémie)

Psychiatrické poruchy

Vzácné

Poruchy spánku, deprese, neklid

Časté

Točení hlavy, vertigo

Poruchy nervového systému

Vzácné

Parestézie

Poruchy oka

Vzácné

Přechodné rozostřené vidění

Srdeční poruchy

Vzácné

Srdeční arytmie

Méně časté

Posturální hypotenze

Cévní poruchy

Vzácné

Nekrotizující

angiita

(vaskulitida,

kožní

vaskulitida)

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Vzácné

Dechová tíseň (včetně pneumonitidy a plicního edému)

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Anorexie, ztráta chuti k jídlu, podráždění žaludku, průjem, zácpa

/14

9

Vzácné

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné

Žloutenka

(intrahepatální

cholestatická

žloutenka)

Méně časté

Vyrážka, kopřivka, fotosenzitivní reakce

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné

Toxická epidermální nekrolýza, kožní reakce podobné

lupus

erythematosus,

reaktivace

kožního lupus erythematosus

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné

Svalový spasmus

Časté

Glykosurie

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné

Porucha funkce ledvin a intersticiální nefritida

Časté

Slabost

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné

Horečka

Časté

Zvýšení cholesterolu a triglyceridů

Vícenásobná vyšetření

Vzácné

Zvýšení močovinového dusíku v krvi a sérového kreatininu

Laboratorní výsledkyZvýšené hodnoty urikémie, glykémie a sérového ALAT (SGPT) byly hlášeny s mírně vyšší frekvencí v souboru pacientů léčených kandesartan-cilexetilem/hydrochlorothiazidem (1,1 %, 1,0 %, resp. 0,9 %) než ve skupině léčené placebem (0,4 %, 0,2 %, resp. 0 %). Ojediněle bylo u pacientů užívajících kombinaci kandesartan cilexetil/hydrochlorothiazid pozorováno mírné snížení hemoglobinu a zvýšení sérového ASAT (SGOT). Bylo pozorováno zvýšení hladin kreatininu, močoviny nebo draslíku a snížení hladin sodíku.

4.9

Předávkování

SymptomyNa základě farmakologických účinků se lze domnívat, že hlavním projevem předávkování kandesartan-cilexetilu bude symptomatická hypotenze a závratě. V jednotlivých hlášených případech předávkování ( až 672 mg kandesartan-cilexetilu) došlo k plnému uzdravení pacienta.Hlavními projevy předávkování hydrochlorothiazidu jsou ztráty tekutin a elektrolytů. Lze též pozorovat závratě, hypotenzi, žízeň, tachykardii, ventrikulární arytmie, sedaci či ztrátu vědomí a svalové křeče.

Léčba předávkováníSpecifické informace o léčbě předávkování přípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nejsou k dispozici. V případě předávkování se však navrhují následující opatření.Pokud je to indikováno, lze zvážit vyvolání zvracení nebo výplach žaludku. V případě symptomatické hypotenze, je třeba zahájit symptomatickou léčbu a monitorovat vitální funkce. Pacient musí být uložen do polohy vleže s nohama výše než trup. Pokud toto opatření není dostatečné, podat infúzi, fyziologického roztoku pro zvětšení intravaskulárního objemu. Je nutno monitorovat sérové elektrolyty a acidobazickou rovnováhu a v případě potřeby je napravit. Pokud výše uvedená opatření nejsou dostačující, lze podat sympatomimetika.Kandesartan nelze odstranit hemodialýzou. Není známo, do jaké míry lze touto metodou odstranit hydrochlorothiazid.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

/14

10

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotenzinu II a diuretikaATC kód: C09DA06

Angiotenzin II je hlavním vazoaktivním hormonem systému renin-angiotensin-aldosteron a hraje významnou úlohu v patofyziologii hypertenze a jiných kardiovaskulárních onemocnění. Má také významnou úlohu v patogeneze orgánové hypertrofie a jiných orgánových poškození. Hlavní fyziologické účinky angiotensinu II (vazokonstrikce, stimulace sekrece aldosteronu, regulace vodní a minerálové homeostázy a stimulace buněčného růstu) jsou zprostředkovány stimulací receptoru typu 1 (AT1).Kandesartan-cilexetil je proléčivem vhodným pro perorální podání. Po podání se v průběhu absorpce z gastrointestinálního traktu hydrolýzou esterové vazby rychle přeměňuje na farmakologicky aktivní metabolit, kandesartan. Kandesartan je selektivním antagonistou receptorů pro angiotezin II typu 1 (AT1). Vazba kandesartanu na receptor je pevná a disociace probíhá jen velmi pomalu. Kandesartan nemá agonistickou aktivitu.Kandesartan neovlivňuje angiotensin konvertující enzym (ACE) ani jiné enzymy, tak jako inhibitory ACE. Protože neovlivňuje degradaci kininů, ani metabolismus dalších látek (např. substance P), je nepravděpodobné, že by vyvolával kašel. V kontrolovaných klinických studiích srovnávajících kandesartan-cilexetil s ACE inhibitory byl výskyt kašle nižší ve skupině léčené kandesartan-cilexetilem.Kandesartan se neváže na ani neblokuje další hormonální receptory nebo iontové kanály, o nichž je známo, že jsou důležité v systému kardiovaskulární regulace. Blokáda receptorů AT1 vyvolává na dávce závislý vzestup plasmatických koncentrací reninu, angiotensinu I a II a pokles plasmatických koncentrací aldosteronu.V randomizovaném klinickém hodnocení u 4937 starších pacientů (věk 70 až 89 let, z toho 21 % 80letých a starších) s mírnou až středně závažnou hypertenzí trvající v průměru 3,7 roku byl hodnocenúčinek kandesartan-cilexetilu podávaného jednou denně v dávce 8 – 16 mg (střední hodnota 12 mg) na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (SCOPE - Study on Cognition and Prognosis in the Erderly). Pacienti užívali kandesartan-cilexetil nebo placebo spolu s další antihypertenzní léčbou, přidanou podle potřeby. Ve skupině pacientů, kteří užívali kandesartan, krevní tlak klesl z 166/90 na 145/80 mmHg, v kontrolní skupině ze 167/90 na 149/82 mmHg. V primárním kritériu hodnocení, závažnékardiovaskulární příhody (kardiovaskulární mortalita, ischemická mozková příhoda a infarkt myokardu bez smrtelných následků), nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. Ve skupině pacientů léčených kandesartanem se vyskytlo 26,7 příhod na 1000 pacientoroků, v porovnání se 30 případy na 1000 pacientoroků v kontrolní skupině (relativní riziko 0,89, 95% konfidenční interval 0,75 až 1,06, p = 0,19).Hydrochlorothiazid inhibuje aktivní reabsorpci sodných iontů převážně v distálních tubulech ledvin a zvyšuje tak exkreci sodných a chloridových iontů a vody. Renální exkrece draselných a hořečnatých iontů se zvyšuje s rostoucí dávkou diuretika, zatímco vápník se reabsorbuje ve zvýšené míře. Hydrochlorothiazid snižuje objem plasmy a extracelulární tekutiny a snižuje srdeční výdej a krevní tlak. Při dlouhodobé léčbě přispívá snížení periferní cévní rezistence ke snížení krevního tlaku. Výsledky velkých klinických studií ukázaly, že dlouhodobá léčba hydrochlorothiazidem snižuje riziko kardiovaskulární morbidity a mortality. Kandesartan a hydrochlorothiazid mají aditivní antihypertenzní účinek.U pacientů s hypertenzí způsobuje podávání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg dlouhodobý pokles arteriálního krevního tlaku bez reflexního zvýšení tepové frekvence. Nejsou žádné poznatky o tom, že by po prvním podání docházelo ke vzniku závažné nebo přehnané hypotenze nebo tzv. "rebound" efektu po přerušení léčby. Po jednorázovém podání přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se obvykle projeví antihypertenzní účinek v průběhu 2 hodin. Při trvalém podávání je maximálního antihypertenzního účinku dosaženo v průběhu 4 týdnů a tento účinek je při dlouhodobé léčbě uchován. Přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg užívaný 1 x denně účinně a rovnoměrně snižuje krevní tlak po celý 24 hodinový

/14

11

dávkový interval, pouze s malým rozdílem mezi maximálním a minimálním účinkem během dávkového intervalu. Ve dvojitě slepých randomizovaných klinických studiích byla kontrola krevního tlaku dosažena u signifikantně více pacientů ve skupině léčené přípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgv dávce jednou denně, než ve skupině léčené osvědčenými fixními kombinacemi léků, obsahujících antagonistu receptoru pro angiotensin II a hydrochlorothiazid. Ve dvojitě slepých randomizovaných klinických studiích byl výskyt nežádoucích účinků, obzvláště kašle, při léčbě přípravkem Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg nižší než při léčbě kombinací ACE inhibitorů a hydrochlorothiazidu.Kombinace kandesartan-cilexetil/hydrochlotrothiazid je u pacientů stejně účinná bez ohledu na věk nebo pohlaví.V současné

době

nejsou

k dispozici

údaje

o

použití

kombinace

kandesartan-

cilexetil/hydrochlorothiazidu u pacientů s renálním onemocněním/nefropatií, sníženou funkcí levé komory/městnavým srdečním selháním a u pacientů po infarktu myokardu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Kandesartan- cilexetilPo perorálním podání je kandesartan-cilexetil přeměnován na aktivní léčivo kandesartan. Po perorálním podání roztoku kandesartan-cilexetilu je absolutní biologické dostupnost asi 40 %. Relativní biologickádostupnost po orálním podání tablet ve srovnání s perorálním roztokem je asi 34 % s velmi malou variabilitou. Střední hodnota maximální plazmatické koncentrace (Cmax) se dosahuje za 3 až 4 hodiny po užití tablety. V terapeutickém rozmezí se plasmatické koncentrace kandesartanu zvyšují lineárně s dávkou. Nebylo pozorováno ovlivnění farmakokinetiky kandesartanu v závislosti na pohlaví. Plocha pod křivkou plasmatických koncentrací kandesartanu v závislosti na čase (AUC) není příjmem potravyvýznamně ovlivněna. Kandesartan je z více než 99 % vázán na plasmatické bílkoviny. Zdánlivý distribuční objem kandesartanu (Vd) je 0,1 l/kg.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid se po orálním podání rychle absorbuje z gastrointestinálního traktu s absolutní biologickou dostupností přibližně 70 %. Současný příjem potravy zvyšuje absorpci o asi 15 %. Biologická dostupnost se může snižovat u pacientů se srdečním selháním a výraznými edémy. Hydrochlorothiazid se asi ze 60 % váže na plazmatické bílkoviny. Zdánlivý distribuční objem (Vd) je přibližně 0,8 l/kg.

Metabolismus a eliminace

Kandesartan- cilexetilKandesartan je eliminován převážně v nezměněné formě močí a žlučí a pouze v menší míře je metabolizován v játrech (CYP2C9). Dostupné interakční studie neukazují žádný vliv na CYP2C9 a CYP3A4. Podle výsledků in vitro se předpokládá, že by se v podmínkách in vivo neměla vyskytnout interakce s léčivy, jejichž metabolismus závisí na izoenzymech cytochromu P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 nebo CYP3A4. Eliminační biologický poločas kandesartanu (t1/2) je asi 9 hodin. Po opakovaném podání nedochází k akumulaci. Po podání kandesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se poločas kandesartanu nemění (asi 9 hodin). Pokud se kandesartan podává s hydrochlorothiazidem, zvyšuje se jeho AUC (o 15 až 18 %) a Cmax (o 23 až 24 %). Tento jev nemá klinický význam. Před přechodem na přípravek Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg se navíc doporučuje titrace jednotlivých složek (viz bod 4.2). Po opakovaných dávkách kombinace nedochází ve srovnání s monoterapií k dodatečné akumulaci kandesartanu.

/14

12

Celková plasmatická clearance kandesartanu (clp) je asi 0,37 ml/min/kg, přičemž renální clearance (clr) je asi 0,19 ml/min/kg. Na renální eliminaci kandesartanu se podílí jak glomerulární filtrace, tak aktivní tubulární sekrece. Po orálním podání značeného kandesartan-cilexetilu je asi 26 % radioaktivity vyloučeno močí jako kandesartan a 7 % jako neaktivní metabolit, zatímco 56 % dávky se zjistí ve stolice jako kandesartan a 10 % jako neaktivní metabolit.

HydrochlorothiazidHydrochlorothiazid se nemetabolizuje a je téměř úplně vyloučen v nezměněné formě glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí. Eliminační biologický poločas hydrochlorothiazidu (t1/2) je asi 8 hodin. V průběhu 48 hodin se eliminuje močí asi 70 % podané dávky. Po podání hydrochlorothiazidu v kombinaci s kandesartan cilexetilem se poločas hydrochlorothiazidu nemění (asi 8 hodin). Po opakovaných dávkách kombinace nedochází ve srovnání s monoterapií k dodatečné akumulaci hydrochlorothiazidu.

Farmakokinetika u vybraných populací

Kandesartan-cilexetilU starších osob (nad 65 let věku) se ve srovnání s mladými lidmi zvyšuje hodnota Cmax, resp. AUC o 50 %, resp. 80 %. Nicméně vliv podané dávky přípravku Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg na krevní tlak i incidenci výskytu nežádoucích účinků je u starších a mladších pacientů podobný (viz bod 4.2. Dávkování a způsob podání). U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin se při opakovaném podání zvyšují hodnoty Cmax a AUC asi o 50 %, resp. 70 %, nicméně terminální t1/2 v porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin změněn nebyl. Odpovídající změny u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin byly přibližně 50 %, resp. 110 %. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je terminální t1/2 dvakrát delší. Farmakokinetika kandesartanu u hemodialyzovaných pacientů je podobná jako u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin. U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater došlo ke 23% zvýšení AUC kandesartanu.

HydrochlorothiazidU pacientů s poruchou funkce ledvin je terminální t1/2 hydrochlorothiazidu prodloužen.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiU kombinace nebyly v porovnání s každou ze složek zjištěny žádné kvalitativně nové skutečnosti ohledně toxicity. V předklinických bezpečnostních studiích vykazoval kandesartan ve vysokých dávkách účinek na ledviny a na parametry červeného krevního obrazu u myší, potkanů, psů a opic. Kandesartan působil redukci parametrů červeného krevního obrazu (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Kandesartan vyvolal účinky na ledviny (jako např. intersticiální nefritida, dilatace tubulů, basofilní tubuly, zvýšení plasmatických koncentrací močoviny a kreatininu), které mohou být sekundární v důsledku hypotenze, vedoucí k narušení renální perfuze. Přidání hydrochlorthiazidu zvyšuje nefrotoxicitu kandesartanu. Kandesartan může též vyvolat hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních buněk. Tyto změny jsou důsledkem farmakologického účinku kandesartanu a mají jen malý klinický význam.V pokročilých stádiích těhotenství byla pozorována fetotoxicita. Přidání hydrochlorothiazidu signifikantně neovlivnilo výsledky fetálních vývojových studií na potkanech, myších nebo králících (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).Kandesartan i hydrochlorothiazid vykazují při podání velmi vysokých dávek genotoxickou aktivitu. Údaje z in vitro a in vivo genotoxických testů naznačují, že je nepravděpodobné, aby kandesartan a

/14

13

hydrochlorothiazid za klinických podmínek vykazovaly mutagenní nebo klastogenní aktivitu. U žádné ze sloučenin nebyla prokázána karcinogenita.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Monohydrát laktosy,kukuřičný škrob,povidon K-30,karagenan,sodná sůl kroskarmelosy,magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Lahvičky z HDPE: spotřebujte do 3 měsíců po prvním otevření.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25ºC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr Al/Al s vysoušedlem: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet.Al/Al perforovaný jednodávkový blistr s vysoušedlem: 50x1 tableta.HDPE lahvička s PP uzávěrem a vysoušedlem: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100, 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

/14

14

58/346/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

5.5.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

5.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO, KDE VNĚJŠÍ OBAL CHYBÍ, NA VNITŘNÍM OBALU

Papírová krabička pro blistr a lahvičku a štítek na lahvičku

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgXaleec Combi 16 mg/12,5 mgtabletycandesartanum cilexetilum/ hydrochlorothiazidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgJedna tableta obsahuje 8 mg candesartanum cilexetilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.Xaleec Combi 16 mg/12,5 mgJedna tableta obsahuje 16 mg candesartanum cilexetilum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy.Ostatní pomocné látky jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tableta

Blistr Al/Al s vysoušedlem:7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 50 x 1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tablet

Lahvička z HDPE s PP uzávěrem a vysoušedlem:7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100 a 250 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Lahvičky z HDPE: spotřebujte do 3 měsíců po prvním otevření.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg: 58/346/10-C Xaleec Combi 16 mg/12,5 mg: 58/347/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mg Xaleec Combi 16 mg/12,5 mg

EAN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xaleec Combi 8 mg/12,5 mgXaleec Combi 16 mg/12,5 mgtabletycandesartanum cilexetilum/ hydrochlorothiazidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.