Uno

Kód 0046623 ( )
Registrační číslo 29/ 216/00-C
Název UNO
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046620 POR TBL RET 10X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0046623 POR TBL RET 100X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0046621 POR TBL RET 20X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0046622 POR TBL RET 50X150MG Tableta s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak UNO

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls214823/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UNO

tablety s prodlouženým uvolňováním

(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,

prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je UNO a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UNO užívat

3.

Jak se UNO užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek UNO uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE UNO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku, diklofenak, je nesteroidní antirevmatikum a antiflogistikum. Tlumí projevy zánětu jako bolest, otok a snižuje horečku. Přípravek se užívá při léčbě chronických zánětů kloubů, zejména revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění, které vede k poškození kloubních chrupavek a pojivové tkáně, v důsledku toho dochází k deformaci kloubů). Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let věku. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UNO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek UNO: - jestliže jste přecitlivělý(á) na diklofenak nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku - jestliže jste přecitlivělý(á) na jiné léky proti bolestem nebo proti revmatismu - jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové (acylpyrin) nebo jiných léků proti bolestem a

revmatismu vyskytl záchvat průduškového astmatu, kopřivka nebo akutní rýma

- jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) opakovaně žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

či krvácením ze zažívacího ústrojí

- jestliže se u Vás někdy vyskytlo krvácení či perforace zažívacího ústrojí (proděravění stěny

žaludku nebo střeva) v souvislosti s užíváním léků proti bolesti, zánětu či revmatismu

- jestliže trpíte nevyjasněnou poruchou krvetvorby - jestliže trpíte těžkým srdečním selháním - jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater - v posledních třech měsících těhotenství Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nesmí být přípravek UNO podáván dětem a mladistvým do 18 let věku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UNO je zapotřebí: - jestliže trpíte Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou (onemocnění střev se vznikem vředů) - jestliže trpíte indukovatelnou porfýrií (onemocnění charakterizované poruchou metabolismu

porfyrinů, což jsou složky krevního barviva) nebo poruchami srážlivosti krve

- jestliže trpíte autoimunitním onemocněním lupus erythematodes, smíšenými kolagenózami

(chorobné změny vaziva)

- při některých onemocněních dýchacích cest jako je astma, senná rýma, nosní polypy, chronická

obstrukční choroba dýchacích cest, chronické infekce dýchacích cest

- jestliže dlouhodobě užíváte kyselinu acetylsalicylovou na snížení srážlivosti krve - jestliže se léčíte s vysokým krevním tlakem nebo srdečním selháním - pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin - jestliže jste před operací nebo po větší operaci. Při dlouhodobém podávání Vám bude lékař pravidelně provádět kontroly funkce jater, ledvin a kontroly krevního obrazu. Riziko krvácení, vředů a perforace v zažívacím ústrojí se zvyšuje se zvyšující se dávkou a ve vyšším věku. Proto užívejte přípravek jen po dobu nezbytně nutnou. V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých příznaků zažívacího ústrojí (pálení žáhy, bolesti, krvácení) se neprodleně poraďte s lékařem.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových

cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou dlouhodobě užívány vysoké dávky.

Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Léky jako diklofenak mohou maskovat příznaky infekčních onemocnění (např. bolest hlavy,

horečka) a proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a

budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říct, že užíváte přípravek UNO.

Starší pacienti mohou být stejně jako u jiných přípravků proti bolesti citlivější na účinky

přípravku UNO. Užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží po co

nejkratší dobu.

Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy,

které se však nesmí léčit zvýšením dávky. Pokud užíváte přípravek UNO a trpíte častými

bolestmi hlavy, požádejte o radu svého lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte

rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký

cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Velmi vzácně může přípravek UNO, stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, způsobit

závažné kožní alergické reakce, např. vyrážku. Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky,

okamžitě informujte svého lékaře. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky O vhodnosti současného užívání přípravku UNO s jinými léky se poraďte s lékařem. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání diklofenaku a digoxinu, fenytoinu nebo lithia může zvýšit plazmatickou hladinu těchto léčiv a tím i jejich léčebné i nežádoucí účinky.

Diklofenak může oslabit účinek diuretik (močopudná léčiva) a antihypertenziv (léčiva užívaná při léčbě vysokého krevního tlaku). Stejně tak může oslabit i účinek inhibitorů ACE (léčiva užívaná při léčbě vysokého krevního tlaku a při léčbě srdečního selhání). Při jejich současném použití může být navíc zvýšeno riziko vzniku poruch funkce ledvin. Při současném užívání diklofenaku a kalium šetřících diuretik (močopudná léčiva zadržující v těle draslík) může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi, proto je nutná kontrola hladin draslíku. Současné užívání diklofenaku s glukokortikoidy (hormony kůry nadledvin), léky proti srážení krve nebo léky proti depresi zvyšuje riziko nežádoucích účinků v trávicím ústrojí (jako krvácení). Přípravek UNO by neměl být užíván současně s jinými nesteroidními antirevmatiky (léky proti zánětu, bolesti a revmatizmu). Při současném podávání diklofenaku a antidiabetických přípravků (léky proti cukrovce) se doporučuje pečlivě sledovat hladiny krevního cukru. Při současném podávání diklofenaku s cyklosporinem (imunosupresivum užívané po transplantaci orgánů), by měly být užívány nižší dávky diklofenaku. Při současném užívání chinolinových antibiotik a antirevmatik byly ojediněle hlášeny křeče. Přípravky na snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin, colestipol) mohou způsobit opoždění a snížení vstřebávání diklofenaku. Diklofenak užívejte alespoň 1 hodinu před nebo 4 až 6 hodin po podání těchto přípravků. Přípravky osahující sulfinpyrazon, vorikonazol nebo probenecid mohou způsobit zvýšení hladin diklofenaku v krvi. Užití diklofenaku během 24 hodin před užitím nebo po užití metotrexátu (léčivo užívané při léčbě rakoviny) může vést ke zvýšení koncentrace metotrexátu a tím i ke zvýšení výskytu jím vyvolaných nežádoucích účinků. Užívání přípravku UNO s jídlem a pitím Není vhodné užívat přípravek nalačno. Při citlivém žaludku se doporučuje užívání během jídla. Těhotenství Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání přípravku v prvních 6-ti měsících těhotenství musí být zvlášť závažné důvody, které posoudí lékař. V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat. Kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Diklofenak v malém množství prostupuje do mateřského mléka. Aby se zabránilo nežádoucím účinkům na dítě, neměl by být přípravek UNO podáván během kojení. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala diklofenak, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.

Ženy plánující těhotenství Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je vratné a odezní po ukončení léčby. U žen, které mají problémy s otěhotněním nebo podstupují vyšetření na neplodnost, je vhodné přípravek vysadit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek může u některých jedinců vyvolat nežádoucí účinky jako je

ospalost, závratě nebo

rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. 3.

JAK SE UNO UŽÍVÁ

Vždy užívejte UNO přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí obvykle užívají 1 tabletu denně. Tablety se užívají nerozkousané s dostatkem tekutiny (např. sklenicí vody). Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku UNO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku UNO, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít UNO, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku a pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo. Následky přerušení léčby přípravkem UNO Přípravek je třeba užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i UNO nežádoucí účinky,

které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na:

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů): bolesti hlavy,

závratě, nevolnost, zvracení průjem, poruchy trávení, bolest v nadbřišku, plynatost,

nechutenství, zvýšení hodnot jaterních enzymů, vyrážka.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 ze 1000, ale více než i 1 z 10 000 pacientů): kožní reakce

z přecitlivělosti, kopřivka, ospalost, průduškové astma včetně dušnosti, gastritida (zánět

žaludeční stěny), krvácení ze zažívacího ústrojí, hemateméza (zvracení krve), krvavý průjem,

meléna (dehtovitě černá stolice), peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforace

(proděravění stěny žaludku nebo střeva), hepatitida (zánět jater), žloutenka, poškození jater.

Velmi vzácné (vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů): angioneurotický edém

zahrnující otoky obličeje, dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost,

psychotické reakce, parestézie (poruchy čití jako mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost,

třes, aseptická meningitida (zánět mozkových blan), poruchy chuti, mozková příhoda, poruchy

zraku, rozmazané vidění, dvojité vidění, tinitus (hučení/zvonění v uších), porucha sluchu,

palpitace (bušení srdce), bolest na hrudi, srdeční selhání, srdeční infarkt, vysoký krevní tlak,

vaskulitida (zánět cév), pneumonie (zápal plic), kolitida (zánět tlustého střeva), zácpa,

stomatitida (zánět dutiny ústní s puchýřky), glositida (zánět jazyka), poškození jícnu, zúžení

střev (striktury), pankreatitida (zánět slinivky břišní), fulminantní hepatitida (závažný zánět

jater), nekróza jater, selhání jater, závažné kožní reakce jako multiformní erytém, Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, exfoliativní dermatitida (zánět kůže

s olupováním), fotosenzitivní reakce (citlivost na sluneční záření), purpura (drobná tečkovitá

krvácení na kůži), svědění, akutní selhání ledvin, hematurie (krev v moči), proteinurie

(bílkoviny v moči), zánět ledvin (intersticiální nefritida), nefrotický syndrom (snížená hladina

bílkovin, otoky), papilární nekróza (odumření části ledvinné tkáně). Přerušte užívání přípravku a vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže se u vás projeví nebo zhorší některý z následujících nežádoucích účinků: poruchy citlivosti, poruchy chuti, vidění (rozostřené nebo dvojité vidění), hučení v uších a přechodné poruchy sluchu, poruchy paměti, dezorientace, křeče, pocity úzkosti, děsivé sny, třesy a deprese, příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, horečkou nebo zastřeným vědomím, silnější bolesti v nadbřišku a nebo černé zbarvení stolice, výskyt bílkoviny nebo krve v moči, snížení vylučování moči, otoky, celková nevolnost, které mohou být projevem onemocnění ledvin, horečka, bolesti v krku, povrchová poranění sliznice, příznaky podobné chřipce, těžká únava, krvácení z nosu a z kůže, které mohou být příznakem poruchy krvetvorby, kožní reakce, vyrážka. Jakékoli samoléčení léky proti bolesti nebo horečce nesmí být v těchto případech prováděno. Otok obličeje, jazyka, vnitřní otok hrtanu se zúžením dýchacích cest s dušností až k astmatickým záchvatům, bušením srdce, poklesem krevního tlaku až k nebezpečnému šoku jsou projevy přecitlivosti, které se mohou vyskytnout již při prvním užití přípravku.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových

cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK UNO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 150 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. Pomocné látky: Hypromelosa, mannitol, povidon, mastek, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, hydrogenovaný ricinový olej, ethylcelulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), žlutý oxid železitý. Jak přípravek UNO vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté válcovité bikonvexní třívrstvé tablety se zkosenými hranami, první a třetí vrstva jsou bílé, druhá vrstva je nažloutlá.

Balení 10, 20, 50, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls214823/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

UNO tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje diclofenacum natricum 150 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním

Popis přípravku: kulaté válcovité bikonvexní třívrstvé tablety se zkosenými hranami, první a třetí vrstva jsou bílé, druhá vrstva je nažloutlá.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Symptomatická léčba chronických artritid, zejména revmatoidní artritidy.

Přípravek je určen pro dospělé pacienty od 18 let věku.

4.2 Dávkování a způsob podání Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním přípravku UNO po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz bod 4.4). Dospělí

Dospělým pacientům se podává 1x denně 150 mg sodné soli diklofenaku (1 tableta UNO).

Tablety se užívají nerozkousané s dostatkem tekutiny (např. sklenicí vody), nikoli na lačno. Při citlivém žaludku se doporučuje užívání během jídla. Starší pacienti a pacienti s renálním a/nebo hepatálním postižením U těchto osob není nutná úprava dávkování jinak, než jak je popsáno v bodě 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití. Děti a mladiství Přípravek UNO není vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky určen k léčbě dětí a mladistvých.

4.3 Kontraindikace

Známá přecitlivělost na diklofenak nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Hypersenzitivita na jiná nesteroidní antirevmatika (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové.

Diklofenak je kontraindikován u pacientů, u kterých se po užití kyseliny acetylsalicylové nebo

jiných NSAID vyskytl záchvat asthma bronchiale, kopřivka nebo akutní rhinitida.

Nevyjasněné poruchy krvetvorby.

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie nebo perforace (dvě nebo více

epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).

Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě

nesteroidními antirevmatiky.

Závažné srdeční selhání (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poslední trimestr těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

Těžká renální nebo hepatální insuficience (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné

Nežádoucí účinky mohou být minimalizovány používáním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou ke zvládnutí příznaků (viz gastrointestinální a kardiovaskulární rizika níže).

Vzhledem k chybění důkazů synergických pozitivních účinků a možným aditivním nežádoucím účinkům je třeba se vyhnout současnému podání diklofenaku a systémových NSAID včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy 2.

U starších pacientů je nutná opatrnost. Používání nejnižší účinné dávky je zvláště doporučeno u slabých pacientů a u pacientů s nízkou tělesnou hmotností.

Stejně jako jiná NSAID se i po užití diklofenaku mohou vzácně vyskytnout alergické reakce, včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí.

Stejně jako jiná NSAID může i diklofenak díky svým farmakodynamickým vlastnostem maskovat známky a příznaky infekcí.

Pacienta je třeba upozornit, aby při užívání diklofenaku upozornil před operacemi lékaře nebo stomatologa, že užívá přípravek UNO.

Při dlouhodobém podávání vysokých dávek analgetik mimo doporučený rozsah mohou vznikat bolesti hlavy, které se nesmí léčit zvýšením dávek.

Gastrointestinální účinky:

Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod. Pokud se během léčby přípravkem objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.

Stejně jako všech NSAID je i u diklofenaku vyžadován pečlivý dohled a zvláštní péče je nutná, pokud je diklofenak předepisován pacientům s příznaky indikujícími gastrointestinální onemocnění nebo s anamnézou naznačující gastrickou nebo intestinální ulceraci, krvácení nebo perforaci (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. Starší pacienti mají zvýšenou frekvenci nežádoucích účinků na NSAID, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální.

Aby se u pacientů s anamnézou vředů, zejména komplikovaných krvácením nebo perforacemi, a u starších pacientů snížilo riziko gastrointestinální toxicity, měla by být léčba zahájena a udržována na nejnižší účinné dávce.

U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučení, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby. Opatrnost se doporučuje u pacientů současně léčených přípravky, které mohou zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení, jako jsou systémově působící kortikoidy, antikoagulancia, protidestičkové přípravky a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky nebo jiné formy interakcí).

Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

Jaterní účinky: Přísný lékařský dohled je vyžadován, jestliže je diklofenak předepsán pacientům se zhoršenou jaterní funkcí, protože může dojít k exacerbaci tohoto onemocnění. Stejně tak jako u jiných NSAID může dojít ke zvýšení hodnot (jedné nebo více) jaterních enzymů. Z bezpečnostních důvodů je nutné při delší léčbě diklofenakem pravidelně monitorovat jaterní funkce. Diklofenak je nutné vysadit v případech, kdy přetrvávají nebo se zhoršují abnormální hodnoty jaterních testů, objeví se známky a příznaky vznikajícího jaterního onemocnění nebo se objeví další příznaky (jako např. eozinofilie, exantém). Hepatitida může vzniknout bez prodromálních příznaků. Pozornost je třeba věnovat pacientům s jaterní porfyrií, kteří užívají diklofenak, protože léčbou u nich může dojít k vyvolání záchvatu. Pouze s opatrností je možno diklofenak podávat u systémového lupus erythematodes a smíšených kolagenóz.

Renální účinky: Jelikož byly u pacientů léčených NSAID hlášeny otoky a retence tekutin, je třeba věnovat zvláštní pozornost a péči pacientům s poruchou srdečních nebo renálních funkcí, hypertenzí, starším pacientům a těm, kteří jsou léčeni diuretiky nebo přípravky, které mohou významně poškodit funkci ledvin a pacientům, kde z jakéhokoliv důvodu dochází k depleci extracelulární tekutiny, např. před a po větších chirurgických výkonech (viz bod 4.3 Kontraindikace). V těchto případech je nutné z bezpečnostních důvodů monitorování renálních funkcí. Po přerušení léčby dochází obvykle k návratu do stavu před léčbou. Kožní účinky: Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Těmito reakcemi jsou nejvíc ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity musí být léčba diklofenakem přerušena. Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky: Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda).

Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, prokázanou ischemickou chorobou srdeční, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvážit zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus a kouření).

Hematologické účinky:

Diklofenak může dočasně inhibovat agregaci trombocytů. Pacienti s poruchami srážlivosti krve musí být pečlivě sledováni. Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová) (viz bod 4.5).

Astma: Zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům trpícím astmatem, sezónní alergickou rhinitidou, zduřením nosní sliznice (např. nosní polypy), chronickou obstrukční chorobou plicní nebo chronickými respiračními infekcemi (zvláště jsou-li spojeny s příznaky podobnými alergické rhinitidě), reakcemi na NSAID jako je exacerbace astmatu (takzvané analgetické astma), Quinckeho edémem nebo kopřivkou, u kterých jsou tyto obtíže častější než u ostatních pacientů. Toto se vztahuje také na pacienty, kteří jsou alergičtí na některou pomocnou látku projevující se např. kožní reakcí, pruritem nebo kopřivkou.

Těmto pacientům se smí diklofenak podávat jen za určitých bezpečnostních opatření (připravenost k zásahu) a pod přímým lékařským dohledem. Totéž platí pro pacienty, kteří reagují také na jiné látky přecitlivělostí (alergicky), jako např. kožními reakcemi, svěděním a kopřivkou.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lithium: Při současném podávání může diklofenak zvyšovat plazmatické koncentrace lithia. Je doporučeno monitorování sérových hladin lithia.

Digoxin: Při současném podávání může diklofenak zvyšovat plazmatické koncentrace dioxinu. Je doporučeno monitorování sérových hladin digoxinu.

Diuretika a antihypertenziva: Tak jako u jiných NSAID může současné podávání diklofenaku s diuretiky nebo antihypertenzivy (např. betablokátory, ACE inhibitory) snížit jejich antihypertenzní účinek. Z tohoto důvodu je potřebná opatrnost při podávání pacientům, zejména starším osobám, a je třeba pravidelně provádět kontrolu krevního tlaku. Pacienti musejí být přiměřeně hydratováni a je třeba zvážit sledování renálních funkcí po zahájení léčby a v jejím průběhu, zvláště pak u diuretik a ACE inhibitorů z důvodů zvýšeného rizika nefrotoxicity. Současná léčba kalium šetřícími diuretiky může být spojena se zvýšením hladin draslíku, které by proto měly být často monitorovány (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Další NSAID a kortikosteroidy: současné podávání diklofenaku a kortikosteroidů nebo jiných NSAID se systémovým účinkem může zvýšit frekvenci výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Kyselina acetylosalicylová snižuje plazmatické hladiny diklofenaku, terapeutická účinnost diklofenaku klesá, ale počet nežádoucích účinků je spíš vyšší. Současné užívání obou léčiv je proto nevhodné.

Antikoagulancia a antiagregační přípravky: Je doporučena opatrnost, protože současné podávání může zvýšit riziko krvácení (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Ačkoli klinická šetření nenaznačují, že by diklofenak ovlivňoval účinek antikoagulancií, existují izolovaná hlášení o zvýšeném riziku krvácení u pacientů užívajících současně diklofenak a antikoagulancia. U těchto pacientů se doporučuje pečlivé monitorování. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): Současné podávání NSAID se systémovým účinkem, včetně diklofenaku, a SSRI může zvýšit riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití). Antidiabetika: Klinické studie ukázaly, že je možno podávat diklofenak spolu s antidiabetickými přípravky bez ovlivnění jejich klinického účinku. Během léčby diklofenakem však byly popsány izolované případy jak hypoglykemických, tak hyperglykemických účinků, které si vyžádaly změny v dávkování antidiabetik. Během současné léčby je proto jako preventivní opatření doporučeno monitorování glykémie. Methotrexát: Diklofenak může inhibovat renální tubulární clearance methotrexátu a zvyšovat tak jeho hladiny. Jsou-li NSAID včetně diklofenaku podávána během 24 hodin před nebo po podání methotrexátu je doporučena opatrnost, protože může dojít ke zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a tak ke zvýšení jeho toxicity. Cyklosporin: Díky účinku na renální prostaglandiny mohou NSAID včetně diklofenaku zvýšit nefrotoxicitu cyklosporinu. Měly by být podávány nižší dávky diklofenaku než u pacientů, kteří nejsou léčeni cyklosporinem. Chinolonová antibiotika: Existují izolovaná hlášení o křečích, které mohly být způsobené současným užívání chinolinů a NSAID. Fenytoin: Je-li fenytoin podáván současně s diklofenakem, je vzhledem k očekávanému zvýšení expozice doporučeno monitorování plazmatických koncentrací fenytoinu. Colestipol a cholestyramin: Tyto přípravky mohou indukovat opoždění nebo snížení absorpce diklofenaku. Proto je doporučeno podávat diklofenak alespoň 1 hodinu před nebo 4 až 6 hodin po podání colestipolu/cholestyraminu. Silné inhibitory CYP2C9: Při současném podání diklofenaku se silnými inhibitory CYP2C9 (jako je sulfinpyrazon a vorikonazol) je doporučena opatrnost. Díky inhibici metabolismu diklofenaku totiž může dojít k signifikantnímu zvýšení jeho maximální plazmatické koncentrace a expozice.

Zpomalené vylučování diklofenaku může být způsobeno léky obsahujícími probenecid nebo sulfinpyrazon.

Diklofenak resinát: Vzhledem k tomu, že je resinát základní iontoměnič, měla by být vzata v úvahu inhibice absorpce dalších perorálně podávaných léčivých přípravků.

4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání

inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je diklofenak podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

- kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertenze); - renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydroanmion;

matku a novorozence na konci těhotenství:

- potenciálnímu prodloužení krvácení; - inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení Stejně tak jako jiné NSAID, tak i diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka., Aby se předešlo nežádoucím účinkům u dítěte, neměl by být diklofenak podáván během kojení. Jestliže je nutné, aby kojící matka diklofenak užívala, měla by jej užívat jen krátkodobě, vždy po posledním, večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte. Po dobu léčby je třeba pečlivě sledovat možné změny v projevech dítěte. Fertilita

Stejně jako při užívání jiných NSAID, může diklofenak díky inhibici cyklooxygenázy/syntézy prostaglandinů ovlivnit ovulaci způsobovat poškození ženské plodnosti a není proto doporučen ženám, které chtějí otěhotnět. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie. U žen, které mají problémy s otěhotněním, nebo podstupují vyšetření na infertilitu, by mělo být zváženo vysazení diklofenaku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti, u nichž se během léčby diklofenakem objeví nežádoucí účinky jako je ospalost, poruchy vidění, závratě, vertigo nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, by neměli řídit motorová vozidla ani obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky (viz tabulka 1) jsou řazeny podle systémů z hlediska frekvence výskytu s použitím následujícího pravidla: časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až, <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo: nelze stanovit z dostupných údajů. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Následující nežádoucí účinky zahrnují dlouhodobé i krátkodobé použití diklofenaku.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné:

Trombocytopenie, leukopenie, hemolytická anemie, aplastická anemie, agranulocytóza.

Poruchy imunitního systému

Vzácné:

Hypersenzitivita, anafylaktické a anafylaktoidní reakce včetně hypotenze a šoku.

Velmi vzácné:

Angioneurotický edém zahrnující otoky obličeje.

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné:

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychotické reakce.

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolesti hlavy, závratě.

Vzácné:

Ospalost.

Velmi vzácné:

Parestezie, poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida, poruchy chuti, mozková příhoda.

Poruchy oka

Velmi vzácné:

Poruchy zraku, rozmazané vidění, diplopie.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Závratě.

Velmi vzácné:

Tinitus, porucha sluchu.

Srdeční poruchy

Velmi vzácné:

Palpitace, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy

Velmi vzácné:

Hypertenze, vaskulitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné:

Astma včetně dušnosti.

Velmi vzácné:

Pneumonie.

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, epigastrická bolest, plynatost, nechutenství.

Vzácné:

Gastritida, gastrointestinální krvácení, hemateméza, krvavý průjem, melena, peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforací.

Velmi vzácné:

Kolitida (včetně hemoragické kolitidy a exacerbace ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby), zácpa, stomatitida, glositida, poškození jícnu, diafragma-like střevní striktury, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

Zvýšení hodnot aminotransferáz.

Vzácné:

Hepatitida, žloutenka, poškození jater.

Velmi vzácné:

Fulminantní hepatitida, nekróza jater, selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Vyrážka.

Vzácné:

Kopřivka.

Velmi vzácné:

Bulózní erupce, ekzém, erytém, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom), exofoliativní dermatitida, vypadávání vlasů, fotosenzitivní reakce, purpura, alergická purpura, pruritus.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné:

Akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, papilární nekróza.

V souvislosti s léčbou NSAID byly hlášeny edémy, hypertenze a srdeční selhání. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).

4.9 Předávkování

Příznaky

Neexistuje typický obraz předávkování. Jako příznaky předávkování mohou vzniknout poruchy CNS s bolestmi hlavy, závratěmi, otupělostí, tinitem, křečemi a bezvědomím (u dětí také myoklonické křeče), bolesti v břiše, nevolnost, zvracení, gastrointestinální krvácení, průjem. V případě významného předávkování je možný rozvoj akutního selhání ledvin a poškození jater.

Terapie

Specifické antidotum není.

Léčba je symptomatická při sledování vitálních funkcí a je zaměřena především na zvládnutí hypotenze, renálního selhání, křečí, gastrointestinálních poruch a respirační deprese.

Vzhledem k vysoké vazbě na proteiny a extenzivnímu metabolismu nebude v odstranění NSAID včetně diklofenaku pravděpodobně účinná forsírovaná diuréza, dialýza ani hemoperfúze.

Odstranění diklofenaku (vyvoláním zvracení, výplach žaludku) a/nebo provedení zásahu zmenšení absorpce (podání aktivního uhlí) jsou smysluplné pouze během prvních 1-4 hodin po intoxikaci.

Doporučuje se kontrola vodní a elektrolytové rovnováhy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny octové a příbuzná léčiva. ATC kód: M01AB05

Diklofenak má velmi dobrý analgetický, protizánětlivý a antipyretický účinek. V experimentálních modelech zánětů na zvířatech se ukázal být účinným prostřednictvím inhibice syntézy prostaglandinů. U člověka redukuje zánětlivě podmíněné bolesti, otoky a horečku. Dále tlumí agregaci trombocytů indukovanou ADP a kolagenem.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálním podání běžných přípravků diklofenaku rezistentních na žaludeční šťávu se diklofenak absorbuje kompletně distálně od žaludku. Maximální plazmatické hladiny se dosahují v závislosti od doby střevní pasáže po 1-6 hodinách, v průměru po 1-3 hodinách.

Perorálně podaný diklofenak podléhá zřetelnému first pass efektu; jen 35-70% absorbované látky dosahuje nezměněno posthepatální cirkulaci. Asi 30% účinné látky se vylučuje jako metabolity stolicí. 70% se vylučuje po přeměně v játrech (hydroxylace a konjugace) ledvinami jako neúčinné metabolity. Výrazně nezávisle na jaterních a ledvinných funkcích je poločas eliminace asi 2 hodiny. Vazba na proteiny plazmy je asi 99%.

Z tablet přípravku UNO se 25 mg sodné soli diklofenaku uvolňuje rychle a 125 mg zpomaleně. V ustáleném stavu je po užití tablety přípravku maximální plazmatické koncentrace diklofenaku (335 + 137 ng/ml) dosaženo za 1 1/2 hodiny. Minimální plazmatické koncentrace (48,8 + 38,5 ng/ml) je dosaženo za 12 hodin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Studie akutní toxicity diklofenaku na zvířatech neprokázaly žádnou zvláštní citlivost.

Chronická toxicita

Chronická toxicita byla studována na potkanech, psech a opicích. V toxickém rozmezí, rozdílném podle druhu od dávek přes 0,5, eventuelně až 2,2 mg/kg, vznikaly ulcerace GIT a změny krevního obrazu.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

In vitro a in vivo studie mutagenity neposkytly žádné doklady o mutagenním účinku diklofenaku.

Při sledování tumorigenního potenciálu u potkanů a myší nebyly zjištěny doklady o tumorigenním účinku.

Reprodukční toxicita

Embryotoxický potenciál byl studován na potkanech, myších a králících. Odumření plodu a zpomalení růstu vznikaly při dávkách toxických pro matku. Malformace nebyly pozorovány. Doba březosti a trvání vrhu byly diklofenakem prodlouženy. Negativní účinek na fertilitu nebyl zjištěn. Dávky pod hranicí maternální toxicity neměly žádný vliv na postnatální vývoj potomstva.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Hypromelosa 2208/100 000, mannitol, povidon, mastek, mikrokrystalická celulóza, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový olej, žlutý oxid železitý, hypromelosa 2208/4000, sodná sůl karboxymethylškrobu (MPA), ethylcelulosa

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před (vzdušnou) vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVDC blistr, krabička.

Velikost balení: 10, 20, 50, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/216/00-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

12.4.2000 / 24.3.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

25.7.2012


nahoru

Informace na obalu

Vnější obal / Rp: 1. strana UNO tablety s prodlouženým uvolňováním

Léčivá látka: diclofenacum natricum. 10, 20, 50, 100 tablet

ratiopharm

Název přípravku v Brail ově písmu:

UNO

2. strana UNO tablety s prodlouženým uvolňováním

1 tableta obsahuje 150 mg diclofenacum natricum. Pomocné látky: mannitol, sodík, aj. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 3. strana UNO tablety s prodlouženým uvolňováním

Léčivá látka: diclofenacum natricum. 10, 20, 50, 100 tablet

ratiopharm

4. strana UNO tablety s prodlouženým uvolňováním

Perorální podání. Reg. číslo v ČR: 29/216/00-C

Držitel rozhodnutí o registraci: ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Německo

10, 20, 50, 100 tablet

ratiopharm

Číslo šarže: Použitelné do:

EAN-kód

Vnitřní obal ( blistr ): UNO diclofenacum natricum

150 mg ratiopharm Číslo šarže a doba použitelnosti jsou vyznačeny na okraji.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.