Ulfamid 40

Kód 0098035 ( )
Registrační číslo 09/ 006/92-B/C
Název ULFAMID 40
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0098035 POR TBL FLM 10X40MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL 1. strana 1 potahovaná tableta obsahuje: Famotidinum 40 mg Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 4000, roztok metakrylátového kopolymeru E 12,5%.

2. strana KRKA 40 mg Ulfamid 40 Famotidinum 10 potahovaných tablet Název v Braillově písmu: Ulfamid 40 3. strana UKLÁDEJTE MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ. Uchovávejte při teplotě do 25 C, aby byly tablety chráněny před vlhkem. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Reg. č.: 09/006/92-B/C Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko K VNITŘNÍMU UŽITÍ 4.strana KRKA 40 mg Ulfamid 40 Famotidinum 10 potahovaných tablet Horní uzávěr 40 mg Ulfamid 40 10 potahovaných tablet Spodní uzávěr Č. šarže: Dat. výr.: Použit. do: VNITŘNÍ OBAL KRKA 40 mg Ulfamid 40 Famotidinum Číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti budou vyraženy při výrobě.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.