Tomapyrin

Kód 0046766 ( )
Registrační číslo 07/ 161/92-C
Název TOMAPYRIN
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace BOEHRINGER INGELHEIM (PTY.)LTD.,RANDBURG,TRANSVAAL, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046766 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0046767 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0046768 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TOMAPYRIN


Příbalová informace-VP


Informace pro použití, čtěte pozorně !

Tomapyrin

tablety

Složení

Léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum 250 mg

Paracetamolum 200 mg

Coffeinum 50 mg

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina stearová

Indikační skupina

Analgetika-antipyretika

Charakteristika

TOMAPYRIN tlumí bolesti různého druhu, snižuje horečku a působí protizánětlivě.

Indikace

TOMAPYRIN se užívá u mírných až středně těžkých bolestí různého původu, jako jsou bolesti hlavy, migréna, bolesti zubů, menstruační bolesti, revmatické bolesti a bolesti zánětlivého původu.

TOMAPYRIN je také vhodný k užívání při horečce a běžném nachlazení.

TOMAPYRIN je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 7 let.

Děti a mladiství od 7 do 17 let nesmí užívat TOMAPYRIN při horečnatých onemocněních.

Kontraindikace

TOMAPYRIN nesmí být užíván při akutní vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, při poruchách srážení krve (hemofilie), při deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, při Gilbertově syndromu (porucha projevující se vylučováním většího množství žlučového barviva), při známé přecitlivělosti na léčivé látky či jiné složky přípravku a v posledních třech měsících těhotenství.

Tomapyrin nesmí být podáván dětem do 7 let.

Vzhledem k riziku vzniku Reyeova syndromu (velmi vzácný život ohrožující stav) nesmí být TOMAPYRIN podáván dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu probíhajícího horečnatého onemocnění. V případě podání kyseliny acetylosalicylové dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu onemocnění doprovázeného horečkou hrozí rozvinutí Reyeova syndromu.

Zvláštní upozornění

O užívání přípravku TOMAPYRIN se poraďte se svým lékařem v případě, že trpíte těžším postižením funkce jater či ledvin, při chronických obtížích žaludku a dvanáctníku, trpíte-li astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy nebo jste-li přecitlivělí na některý lék s protizánětlivým účinkem.

Těhotenství a kojení

V průběhu prvních 6 měsíců těhotenství a v období kojení se poraďte o užívání přípravku Tomapyrin s lékařem. V posledních třech měsících těhotenství nesmí být TOMAPYRIN užíván.

Nežádoucí účinky

Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku TOMAPYRIN se mohou objevit žaludeční potíže, bolesti břicha, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy, vřed a zánět v oblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti z nedostatku železa. Zřídka se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu, a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního tlaku, šok. Velmi zřídka může dojít k poklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů (bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje krvácením z dásní a sliznic a zvýšenou náchylností k infekcím. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek), zvláště u pacientů s dispozicí k astmatu či alergii.

Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti;  třesu, trávicím obtížím a tachykardii (zrychlená činnost srdce).

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné podávání přípravku TOMAPYRIN s léky snižujícími krevní srážlivost zvyšuje jejich účinnost a vzniká větší náchylnost ke krvácení. Při současném podávání kortikosteroidů a nesteroidních protizánětlivých léků a přípravku TOMAPYRIN se zvyšuje riziko jejich nežádoucích účinků v trávicím ústrojí.

Je-li TOMAPYRIN užíván současně s perorálními antidiabetiky (léky na snížení hladiny cukru v krvi) a methotrexatem, zvyšují se jejich účinky, včetně nežádoucích.

Účinky diuretik (spironolaktonu, furosemidu) a léků proti dně (probenecid, sulfinpyrazon) se při souběžném podávání přípravku TOMAPYRIN snižují.

Při užívání přípravku TOMAPYRIN může současné požívání alkoholu, nebo užívání léků, které vyvolávají zvýšenou tvorbu jaterních enzymů, např. léky na spaní s obsahem barbiturátů, léky proti epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a rifampicin, vyvolat poškození jater.

Současné podávání přípravku TOMAPYRIN s chloramfenikolem může prodloužit jeho vylučování, a tím zvýšit jeho toxicitu.

Pokud je zpomaleno vyprazdňování žaludku (např. při podávání propanthelinu), může dojít k opoždění nástupu účinku přípravku TOMAPYRIN.

Obsažený kofein může působit proti sedativnímu účinku různých léků (např. barbiturátů, antihistaminik) a může zvýšit účinek jiných léků zvyšujících srdeční činnost (např. beta-mimetik, tyroxinu).

TOMAPYRIN lze spolu se zidovudinem užívat pouze po poradě s lékařem.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají se tyto dávky:

Dospělí: 1-2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny.

Thomapyrin se nepodává dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu horečnatého onemocnění. Dětem a dospívajícím do 17 let může být kyselina acetylsalicylová podána jen, pokud nemají horečku a na doporučení lékaře. V těchto případech je dávka určena lékařem.

Obvyklé dávkování pro děti:

Dospívající od 14 let: 1-2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny.

Děti ve věku 10-14 let: 1/2-1 tableta, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem nejméně 6 hodin.

Děti ve věku 7-10 let: 1/2 tablety, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem nejméně 6 hodin.

Tablety se polykají celé, nutno zapít sklenicí vody.

Upozornění

O vhodnosti současného užívání přípravku TOMAPYRIN s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

TOMAPYRIN nesmí být užíván při bolestech déle než 10 dní, v případě horečky ne déle než 3 dny. Pokud bolesti či horečky přetrvávají nebo se zhoršují, objeví-li se nové příznaky nebo je-li přítomen otok tkání a zarudnutí, je zapotřebí poradit se s lékařem, neboť tyto příznaky mohou být známkami závažného onemocnění.

Děti a dospívající do 17 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze, pokud nemají horečku a na doporučení lékaře. V takových případech dávkování vždy určí lékař. U dětí a mladistvých do 17 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) nebo jiným onemocněním doprovázeným horečkou existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyeova syndromu. Reyeův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, ospalost, netečnost, ztrnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte ihned lékaře.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30oC.

Balení

10, 20, 30 tablet

Datum poslední revize

12.4.2006

Výrobce

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo

Držitel rozhodnutí o registraci

Boehringer Ingelheim International GmbH

Ingelheim am Rhein, Německo

1


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN údajů O PŘÍPRAVKU

1. Název přípravku

TOMAPYRIN

2. kvalitativní A kvantitativní Složení

1 tableta obsahuje:

Acidum acetylsalicylicum 250 mg

Paracetamolum 200 mg

Coffeinum 50 mg

3. Léková forma

Tablety - bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně po obvodu označené thomapyrin.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikace

mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, migréna, bolesti zubů, bolesti při menstruaci, revmatické bolesti, bolesti zánětlivého původu, teplota nebo běžné nachlazení.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dospělí: 1 - 2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny.

Děti a dospívající ve věku 7 - 17 let nesmí přípravek Tomapyrin užívat v  průběhu horečnatého onemocnění.

Dospívající ve věku nad 14 let: 1 - 2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny.

Děti ve věku 10 - 14 let: 1/2 - 1 tabletu, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem
6 hodin.

Děti ve věku 7 - 10 let: 1/2 tablety, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem 6 hodin.

Tomapyrin je nutno zapít sklenicí vody.

Nedochází-li ke zmírnění horečky do 3 dnů a bolesti do 10 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

4.3 Kontraindikace

Tomapyrin nesmí užívat pacienti

 • s aktivní vředovou chorobou žaludku či duodena;

 • s poruchami krevní srážlivosti (např. při hemofilii);

 • s přecitlivělostí na salicyláty, paracetamol nebo jiné složky přípravku;

 • během posledních třech měsíců gravidity;

 • s deficitem glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD);

 • s poruchou funkce jater (např. při nadměrném požívaní alkoholu, hepatitidě);

 • s Gilbertovým syndromem.

Vzhledem k riziku vzniku Reyeova syndromu nesmí být Tomapyrin podáván při horečnatém onemocněním (např. varicella, chřipkové onemocnění) dětem a dospívajícím do 17 let. Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik rozvoje Reyeova syndromu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Tomapyrin lze podávat pouze se zvýšenou opatrností při:

 • astmatu, alergické rhinitidě, nosních polypech;

 • chronických či recidivujících žaludečních a duodenálních obtížích;

 • přecitlivělosti na léky skupiny nesteroidních antirevmatik (NSA);

 • poruše funkce ledvin.

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol.

Bez doporučení lékaře by Tomapyrin neměl být užíván ke zmírnění horečky déle než 3 dny a bolesti déle než 10 dnů. Jestliže bolest nebo horečka přetrvává, objevují-li se nové příznaky nebo zarudnutí v obličeji a otoky, musí být vyhledán lékař, protože může jít o nové známky závažného onemocnění.

Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyeova syndromu. Reyeův syndrom je charakterizován neinfekční encefalopatií a jaterním selháním. Typicky se objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (např. varicella, chřipkové onemocnění). Mezi klinické projevy patří protrahované profúzní zvracení, bolesti hlavy, poruchy vědomí. Jestliže se objeví takové symptomy, je třeba ihned vyhledat lékaře.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Acetylsalicylová kyselina může zvýšit:

 • účinek antikoagulancií (derivátů kumarinu a heparinu);

 • riziko nežádoucích gastrointestinálních účinků, pokud je podávána současně s léky skupiny NSA či kortikosteroidy;

 • účinek přípravků snižujících glykemii

 • toxicitu methotrexatu.

Acetylsalicylová kyselina může snížit:

 • natriuretický efekt spironolaktonu.

Acetylsalicylová kyselina inhibuje:

 • urikosurické přípravky (např. probenecid, sulfinpyrazon).

Paracetamol:

Dávky paracetamolu jinak neškodné, mohou způsobit jaterní poškození, pokud jsou užívány spolu s léky, které vedou k indukci jaterních enzymů, jako jsou určitá hypnotika či antiepileptika (např. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) nebo rifampicin. Totéž platí při nadměrném užívání alkoholu.

Pokud je zpomaleno vyprazdňování žaludku (jako např. při podávání propanthelinu), může dojít ke snížení absorpce paracetamolu s následným opožděním nástupu jeho účinku. Urychlení vyprazdňování žaludku (např. po podání metoklopramidu) vede ke zvýšení absorpce.

Kombinace s chloramfenikolem může prodloužit poločas chloramfenikolu, což zvyšuje riziko jeho toxicity.

Klinický význam interakcí mezi paracetamolem a warfarinem či kumarinovými deriváty nebyl dosud zhodnocen. Proto je dlouhodobé podávání paracetamolu u pacientů léčených perorálními antikoagulancii možné pouze za lékařského dohledu.

Současné podávání paracetamolu a AZT (zidovudinu) zvyšuje možnost poklesu počtu leukocytů (neutropenii). Proto lze Tomapyrin užívat s AZT pouze po poradě s lékařem.

Kofein může působit antagonisticky proti sedativnímu působení různých léků (např. barbiturátů, antihistaminik). Může též zvýšit účinek na zrychlení srdeční akce jiných léků (např. beta-mimetik, tyroxinu). Perorální antikoncepční přípravky, cimetidin a disulfiram, snižují metabolismus kofeinu v játrech, barbituráty a kouření jej zvyšují. Kofein snižuje vylučování theofylinu. Možný návykový potenciál současně podávaných analgetik není zvyšován. Podávání chinolových antibiotik může zpozdit vylučování kofeinu.

4.6 Těhotenství a kojení

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj.

V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné.

Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět, nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

- kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze)

- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

- antiagregačnímu efektu a potenciálnímu prodloužení krvácení, které se může objevit i po malých dávkách

- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je kyselina acetylsalicylová kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství.

Paracetamol a salicyláty jsou vylučovány do mateřského mléka. Kofein je do mateřského mléka rovněž vylučován, může mít vliv na stav a chování kojence. Pokud je u matky nutné pravidelné podávání vyšších dávek kyseliny acetylsalicylové během kojení, je třeba zvážit odstavení kojence.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při správném užívání nevede tento přípravek k ovlivnění schopnosti řízení motorových vozidel či schopnosti obsluhy strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Acetylsalicylová kyselina může vyvolat:

 • obtíže v oblasti epigastria, nauzeu, zvracení, gastroduodenální vředy a erozivní gastritidu, což může vést k závažnému gastrointestinálnímu krvácení. Tyto nežádoucí účinky se objevují spíše při podávání vyšších dávek, ale mohou nastat i při podávání dávek nízkých;

 • anemii z nedostatku železa v důsledku gastrointestinálního krvácení, jsou-li přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou podávány po delší dobu;

 • příležitostné alergické reakce (bronchokonstrikce, kožní reakce) se mohou vyskytnout;

Vzácné nežádoucí účinky paracetamolu:

 • zarudnutí pokožky;

 • reakce hypersenzitivity (Quinckeho edém, dušnost, pocení, nauzea, pokles krevního tlaku, včetně šoku).

Velmi vzácné nežádoucí účinky

 • alergické reakce s erytémem.

Extrémně vzácné nežádoucí účinky

 • snížený počet krevních destiček (trombocytopenie);

 • snížení počtu leukocytů (leukopenie);

 • hemolytická anemie, žloutenka.

Izolované případy

 • snížení počtu granulocytů v krvi (agranulocytóza) a snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie);

 • bronchospasmus u disponovaných jedinců, zejména u pacientů s anamnézou bronchiálního astmatu či alergie.

Kofein je stimulans CNS, proto může vést k neklidu, nespavosti, třesu, dyspeptickým příznakům a tachykardii.

4.9 Předávkování

Příznaky mírné toxicity kyseliny acetylsalicylové:

 • hyperventilace, tinitus, nauzea, zvracení, poruchy zraku a sluchu, závratě a stavy zmatenosti.

Při závažné otravě:

 • delirium, třes, křeče, dušnost, pocení, krvácení, dehydratace, poruchy acidobazické rovnováhy a rovnováhy elektrolytů, hypertermie a kóma.

Příznaky toxicity paracetamolu:

První fáze (1. den):

 • nauzea, zvracení, pocení, nespavost a celkový pocit nemoci.

Druhá fáze (3. a 4. den po dočasném subjektivním zlepšení):

 • závažné zvýšení hodnot transamináz, ikterus, poruchy srážlivosti, hypoglykemie a přechod v hepatické kóma.

Předávkování vyššími dávkami paracetamolu může způsobit známky toxicity během
24 - 48 hodin. K postižení jater může dojít v důsledku buněčné nekrózy a hepatického kómatu a může vést až k úmrtí. Nezávisle na těchto jevech bylo popsáno renální poškození v důsledku renální tubulární nekrózy.

Začínající příznaky akutní toxicity kofeinu:

 • třes a neklid, přecházející v nauzeu, zvracení, tachykardie a zmatenost.

Při závažné intoxikaci:

 • delirium, záchvaty, supraventrikulární a ventrikulární, tachyarytmie, hypokalemie a hyperglykemie.

Léčba

V úvodu léčby se provádí běžná opatření (např. podání živočišného uhlí nebo výplach žaludku). Léčba předávkování kyselinou acetylsalicylovou spočívá zejména v opatřeních zaměřených na zvýšení jejího vylučování forsírovanou diurézou s alkalizací a na obnovení acidobazické a elektrolytové rovnováhy. Jsou užívány infuze hydrogenuhličitanu sodného a chloridu draselného.

Cytotoxický metabolit paracetamolu může být vázán intravenózním podáním dárců SH- skupiny, jako je acetylcystein, v prvních 8-12 hodinách po intoxikaci, pokud je to možné. Obecně by měl být acetylcystein podáván bezodkladně. Doporučuje se provádět jaterní testy a pravidelné testy plazmatické koncentrace paracetamolu.

Plazmatické koncentrace paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové lze snížit dialýzou.

5. Farmakologické vlastnosti

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika-antipyretika; ATC kód: N02BE51

Acetylsalicylová kyselina

Kyselina acetylsalicylová má analgetické, antipyretické a protizánětlivé účinky.

Tyto účinky vyplývají hlavně z jejího účinku na biosyntézu prostaglandinů. Kyselina acetylsalicylová zmírňuje bolest především periferním působením.

Antipyretický účinek kyseliny acetylsalicylové je zprostředkován působením na mozková centra, která zodpovídají za regulaci tělesné teploty. Kyselina acetylsalicylová snižuje agregaci trombocytů, a to inhibicí cyklooxygenázy.

Paracetamol

Paracetamol má výrazný centrálně analgetický efekt a současně svůj hlavní účinek antipyretický.

Kofein

Kofein je mírné stimulans s analgetickým efektem.

Kombinace

Kyselina acetylsalicylová a paracetamol se v analgetickém účinku vzájemně doplňují. Přidání kofeinu zvyšuje účinek kombinace těchto dvou látek o 40 %.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Acetylsalicylová kyselina

Po perorálním podání dochází ke vstřebávání neionizované kyseliny acetylsalicylové v žaludku a ve střevě. Určitá část kyseliny acetylsalicylové je hydrolyzována na salicylát ve střevní stěně. Po vstřebání se kyselina acetylsalicylová rychle přeměňuje na salicylát, ale během prvních dvaceti minut po perorálním podání je dominantní formou v plazmě, kde je vázána na proteiny a je široce distribuována. Plazmatické koncentrace kyseliny acetylsalicylové rychle klesají, hladiny salicylátu stoupají. Plazmatický poločas kyseliny acetylsalicylové je přibližně 15 minut; poločas pro salicylát je 2-3 hodiny při nízkých dávkách. Salicyláty jsou významně vázány na plazmatické proteiny a jsou rychle distribuovány do všech částí těla. Salicyláty jsou vylučovány mateřským mlékem a přestupují placentu. Vznikají rychlým štěpením kyseliny acetylsalicylové a jsou vylučovány hlavně metabolizací v játrech. Mezi metabolity patří kyselina salicylurová, salicylfenolglukuronid, salicylacylglukuronid, kyselina gentisová a gentisurová. Reakce vedoucí ke vzniku hlavních metabolitů - kyseliny salicylurové a salicylfenolglukuronidu - jsou rychle saturovány a řídí se kinetikou podle Michaelise - Mentise; ostatní metabolické cesty jsou procesy prvního řádu. Výsledkem je fakt, že za rovnovážného stavu roste plazmatická koncentrace salicylátů disproporčně v závislosti na dávce. Po dávce 325 mg kyseliny acetylsalicylové probíhá vylučování podle kinetiky prvního řádu a plazmatický poločas salicylátů je okolo 2-3 hodin; ve vysokých dávkách kyseliny acetylsalicylové narůstá plazmatický poločas na 15-30 hodin. Po dávce 250 mg kyseliny acetylsalicylové byl plazmatický poločas 2,8 hodiny; při dávce 1 g narostl poločas na 5 hodin, při dávce 2 g na 9 hodin.

Salicylát je též vylučován v nezměněné podobě močí; množství vyloučené touto cestou narůstá s rostoucí dávkou a závisí též na hodnotě pH moči. V alkalické moči je vylučováno okolo 30 % dávky, v kyselé moči kolem 2 % podané dávky.

Paracetamol

Po perorálním podání je paracetamol rychle a téměř úplně vstřebáván z tenkého střeva s vrcholem plazmatické hladiny za 0,5 až 2 hodiny po podání. Lék je rychle a stejnoměrně distribuován do tkání a přestupuje hematoencefalickou bariéru. Absolutní biologická dostupnost se pohybuje okolo 65-89 % a naznačuje efekt prvního průchodu játry (first pass efekt) okolo 20-40 %. Hladovění urychluje vstřebávání, ale nemá vliv na biologickou dostupnost.

Paracetamol je rozsáhle metabolizován v játrech, a to zejména na inaktivní konjugáty s kyselinou glukuronovou (okolo 60 %) a kyselinou sírovou (okolo 35 %), které jsou kompletně vylučovány močí během 24 hodin. Méně než 5% dávky je vylučováno ve formě nezměněné mateřské sloučeniny. Celková clearance je okolo 350 ml/min.

Plazmatický poločas je 1,5-3 hodiny při terapeutických dávkách. U malých dětí je poločas delší a sulfátová konjugace je hlavní metabolickou cestou. Plazmatický poločas paracetamolu je též prodloužen u chronických jaterních onemocnění. Vazba na plazmatické proteiny je v terapeutických dávkách nízká (okolo 5 %).

Kofein

Kofein je rychle vstřebáván s absorpčním poločasem okolo 10 minut, vrcholové koncentrace jsou dosaženy asi za 30-40 minut. Kofein je distribuován do většiny tkání, přestupuje hematoencefalickou bariéru, transplacentárně, a je přítomen v mateřském mléce.

Vazba na proteiny je relativně nízká (30-40 %).

Eliminační poločas je relativně proměnlivý (3-10 hodin). Kofein a jeho metabolity (xantin a deriváty kyseliny močové) jsou vylučovány hlavně renálně (86 % dávky během 48 hodin).

Kombinace

Vzhledem ke kombinaci 3 léčivých látek je množství jednotlivých složek v přípravku nízké. Proto nedochází k saturaci eliminačních mechanismů a následnému riziku prodloužení poločasů a toxicity. Absorpce všech složek je rychlá, jsou z hlediska farmakokinetických vlastností kompatibilní. Nebyly pozorovány žádné interakce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita po perorálním podání (LD50) u hlodavců a jiných zvířecích druhů se pohybovala v rozsahu 920 až 4000 mg/kg pro kyselinu acetylsalicylovou, v rozsahu 760 až 3900 mg/kg pro paracetamol a v rozsahu 155 až 2300 mg/kg pro kofein. Hlavními příznaky toxicity byly krvácení a vznik žaludečních vředů (u kyseliny acetylsalicylové) a poškození jater/centrilobulární nekróza (u paracetamolu) a změny CNS u kofeinu. Výsledky u kombinace kyseliny acetylsalicylové s paracetamolem neprokázaly žádnou synergii akutní toxicity obou přípravků. Nejsou k dispozici data pro trojkombinaci acetylsalicylové kyseliny s paracetamolem a kofeinem.

U člověka byly pozorovány akutní intoxikace po kyselině acetylsalicylové, paracetamolu a kofeinu. Letální dávka kyseliny acetylsalicylové je 10 g a pro paracetamol okolo 10 g (hepatotoxicita). Kofein vede při předávkování k neklidu, třesu a tachykardii.

Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu podávané po dlouhou dobu, mohou vyvolat postižení ledvin typu nekrózy papil či tubulů, vznik gastrointestinálních vředů a krvácení (kyselina acetylsalicylová), intersticiální nefritidu a hepatotoxické účinky (paracetamol). Studie chronické toxicity s kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolem u potkanů (po dobu 26 týdnů) prokázaly jasně gastrointestinální toxicitu kyseliny acetylsalicylové (eroze), včetně ovlivnění mortality, ale nepřinesly žádné důkazy, svědčící o zvýšení nefrotoxicity. Podávání trojkombinace nevedlo ke zvýšení orgánové toxicity při srovnání s toxicitou jednotlivých látek. Navíc bylo zřejmé, že kinetika kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu nebyla ovlivněna při podávání obou léků v kombinaci nebo po přidání kofeinu.

Mezinárodní expertní skupina epidemiologů, nefrologů, toxikologů, patologů a kliniků nedávno přehodnotila vědecké opodstatnění a bezpečnost analgetických směsí obsahujících kofein (včetně nefrotoxicity). Uzavřela, že současné údaje získané u lidí a zvířat nesvědčí o tom, že složené přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a paracetamol ve směsi s kofeinem vedou k vyššímu riziku vzniku analgetické nefropatie, než je tomu u monokomponentních analgetik nebo analgetik bez kofeinu. Také neexistují důkazy o tom, že kofein má návykový potenciál, který by podporoval užívání analgetik.

Výzkumy týkající se genotoxicity a kancerogenity kyseliny acetylsalicylové a kofeinu neodhalily žádný potenciál těchto látek. Na rozdíl od předchozích rozporných studií genotoxicity a kancerogenity paracetamolu je paracetamol podle nejmodernějších biologických testů NTP (National Toxicology Program) provedených na potkanech a myších, klasifikován jako negenotoxin a nekancerogen.

Retrospektivní studie u lidí neprokazují žádnou spojitost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a zvýšeným rizikem malformací. Neexistují žádná hlášení malformací vyvolaných paracetamolem nebo kyselinou askorbovou u zvířat či člověka. Po předávkování kofeinu u potkanů byly hlášeny známky inhibice vývoje skeletu, jejichž příčinou byly hemodynamické poruchy u samic. U člověka však nebyly hlášeny žádné známky teratogenních účinků způsobených kofeinem.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Seznam pomocných látek

Kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina stearová

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

PVC blistr, krabička

10, 20, 30 tablet


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.