Thomapyrin

Kód 0191188 ( )
Registrační číslo 07/ 161/92-C
Název THOMAPYRIN
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BOEHRINGER INGELHEIM (PTY.)LTD.,RANDBURG,TRANSVAAL, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191187 POR TBL NOB 10 Tableta, Perorální podání
0191188 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0191189 POR TBL NOB 30 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak THOMAPYRIN

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls264701/2011

Příbalová informace-VPInformace pro použití, čtěte pozorně !

Thomapyrintablety

SloženíLéčivé látky:

Acidum acetylsalicylicum

250 mg

Paracetamolum

200 mg

Coffeinum

50 mg

Pomocné látky: Kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina stearová

Indikační skupinaAnalgetika-antipyretika

CharakteristikaTHOMAPYRIN tlumí bolesti různého druhu, snižuje horečku a působí protizánětlivě.

IndikaceTHOMAPYRIN se užívá u mírných až středně těžkých bolestí různého původu, jako jsou bolesti hlavy, migréna, bolesti zubů, menstruační bolesti, revmatické bolesti a bolesti zánětlivého původu.THOMAPYRIN je také vhodný k užívání při horečce a běžném nachlazení.THOMAPYRIN je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 12 let.Děti a mladiství od 12 do 17 let nesmí užívat THOMAPYRIN při horečnatých onemocněních.

KontraindikaceTHOMAPYRIN nesmí být užíván při akutní vředové chorobě žaludku a dvanáctníku, při poruchách srážení krve (hemofilie), při známé přecitlivělosti na léčivé látky či jiné složky přípravku a v posledních třech měsících těhotenství. Dále nesmí být užíván pacienty, u nichž se rozvinuly příznaky astmatu, nosních polypů, angioedému nebo kopřivky po podání salicylátů nebo jiných protizánětlivých léků ze skupiny NSA, pacienty s těžkou jaterní nedostatečností, s těžkou ledvinnou nedostatečností, s těžkým nekontrolovaným srdečním selháním a pacienty, kteří užívají methotrexát v dávce 15 mg týdně nebo více.THOMAPYRIN nesmí být podáván dětem do 12 let.Vzhledem k riziku vzniku Reyeova syndromu (velmi vzácný život ohrožující stav) nesmí být THOMAPYRIN podáván dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu probíhajícího horečnatého onemocnění. V případě podání kyseliny acetylosalicylové dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu onemocnění doprovázeného horečkou hrozí rozvinutí Reyeova syndromu. THOMAPYRIN nesmí užívat pacienti, kteří trpí vrozenou nesnášenlivostí glukózy a galaktózy(přípravek obsahuje laktózu).

Zvláštní upozorněníO užívání přípravku THOMAPYRIN se poraďte se svým lékařem v případě, že trpíte postižením funkce jater (např. při nadměrné konzumaci alkoholu, při žloutence) či ledvin, při chronických či opakujících se obtížích žaludku a dvanáctníku, při vředu žaludku nebo dvanáctníku nebo prodělaném vředu, krvácení a proděravění vředu, při deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy, při Gilbertově syndromu (porucha projevující se vylučováním většího množství žlučového barviva), trpíte-li astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy, jste-li přecitlivělí na některý lék s protizánětlivým účinkem, užíváte-li léky snižující srážlivost krve, protidestičkové léky, injekce heparinu nebo léky na rozpouštění krevních sraženin a dále před chirurgickým zákrokem.

Nadměrné užívání analgetik, zvláště ve vysokých dávkách, může vyvolat bolesti hlavy, které nesmí být léčeny zvýšenými dávkami léku.Náhlé vysazení analgetik po dlouhodobém užívání vysokých dávek může vyvolat abstinenční syndrom s projevy jako např. bolest hlavy, únava, nervozita, které typicky odezní během několika dní. K opětovnému užívání analgetik by mělo dojít až po poradě s lékařem a odeznění abstinenčních příznaků.

Těhotenství a kojeníPlánujete-li těhotenství, v průběhu prvních 6 měsíců těhotenství a v období kojení se poraďte o užívání přípravku THOMAPYRIN s lékařem. V posledních třech měsících těhotenstvínesmí být THOMAPYRIN užíván.

Nežádoucí účinkyPodobně jako všechny léky, může mít i THOMAPYRIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Zejména po dlouhodobém a častém užívání přípravku THOMAPYRIN se mohou objevit žaludeční potíže, obtíže v oblasti nadbřišku, bolesti břicha, nevolnost, pocit na zvracení, zvracení, dvanáctníkové vředy, vřed a zánět v oblasti žaludku, což může vést ke krvácení do zažívacího ústrojí. Při dlouhodobém užívání může dojít ke vzniku chudokrevnosti z nedostatku železa. Často se může objevit nervozita, závratě, méně často bušení srdce, vzácně průjem, zánět jícnu, nadměrné pocení, únava, závratě, třes, vzrušenost, těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme), velmi vzácně snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), poruchy funkce ledvin, poruchy jaterních funkcí, zvýšení jaterních enzymů transamináz. Vzácně se může vyskytnout zarudnutí pokožky a reakce přecitlivělosti jako kožní reakce, Quinckeho edém (otok některých měkkých tkání obličeje, hrtanu a jazyka), dušnost, pocení, pokles krevního tlaku, anafylaktický šok. Velmi vzácně může dojít k poklesu počtu krevních destiček, snížení počtu granulocytů a leukocytů (bílé krvinky), případně snížení počtu všech řad krevních elementů (pancytopenie), což se projevuje krvácením z dásní a sliznic a zvýšenou náchylností k infekcím. Zvýšené riziko krvácení (např. z nosu nebo z dásní) způsobené protisrážlivým účinkem kyseliny acetylsalicylové může přetrvávat několik dní po skončení léčby. Velmi vzácně se může vyskytnout bronchospasmus (křečovité stažení průdušek), zvláště u pacientů s dispozicí k astmatu či alergii na protizánětlivé léky ze skupiny NSA. Také se mohou objevit bolest hlavy, spavost, zmatenost, poruchy vidění, zhoršené slyšení, hučení v uších.Obsah kofeinu může vést ke stavům neklidu, nespavosti; třesu, trávicím obtížím atachykardii (zrychlená činnost srdce).Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

InterakceProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné podávání přípravku THOMAPYRIN s protidestičkovými léky, léky snižujícími krevní srážlivost, léky rozpouštějícími krevní sraženiny a antidepresivními léky zvyšuje jejich účinnost a vzniká větší náchylnost ke krvácení. Při současném podávání přípravku THOMAPYRIN a kortikosteroidů a nesteroidních protizánětlivých léků nebo požívání alkoholu se zvyšuje riziko jejich nežádoucích účinků v trávicím ústrojí (např. krvácení v žaludku a střevě).Je-li THOMAPYRIN užíván současně s digoxinem, lithiem, perorálními antidiabetiky (léky na snížení hladiny cukru v krvi), kyselinou valproovou a methotrexátem, zvyšují se jejich účinky, včetně nežádoucích.Účinky diuretik (spironolaktonu, furosemidu) a léků proti dně (probenecid, sulfinpyrazon) se při souběžném podávání přípravku THOMAPYRIN snižují.

Probenecid a salicylamid snižují vylučování paracetamolu obsaženého v přípravku THOMAPYRIN a zvyšují tak jeho toxicitu, vstřebávání paracetamolu je snižováno cholestyraminem.Paracetamol může také ovlivnit některá laboratorní stanovení kyseliny močové a glukózy v krvi.Při užívání přípravku THOMAPYRIN může současné požívání alkoholu nebo užívání léků, které vyvolávají zvýšenou tvorbu jaterních enzymů, např. léky na spaní s obsahem barbiturátů, léky proti epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a rifampicin, vyvolat poškození jater.Současné podávání přípravku THOMAPYRIN

s chloramfenikolem může

prodloužit

vylučování chloramfenikolu a tím zvýšit jeho toxicitu.Pokud je zpomaleno vyprazdňování žaludku (např. při podávání propanthelinu), může dojít k opoždění nástupu účinku přípravku THOMAPYRIN.Obsažený kofein může působit proti sedativnímu účinku různých léků (např. barbiturátů, antihistaminik) a může zvýšit účinek jiných léků zvyšujících srdeční činnost (např. beta-mimetik, tyroxinu).THOMAPYRIN lze spolu se zidovudinem užívat pouze po poradě s lékařem.

Dávkování a způsob použitíPokud lékař nedoporučí jinak, užívají se tyto dávky:Dospělí a dospívající od 14 let: 1–2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny.Obvyklé dávkování pro děti: Děti ve věku 12-14 let: 1/2–1 tableta, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem nejméně 6 hodin.THOMAPYRIN se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu horečnatého onemocnění.

Tablety se polykají celé, nutno zapít sklenicí vody.

UpozorněníO vhodnosti současného užívání přípravku THOMAPYRIN s jinými přípravky proti bolesti, zánětu nebo nachlazení se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Současně neužívejte další léky obsahující paracetamol, mohlo by dojít k jeho předávkování.THOMAPYRIN nesmí být užíván při bolestech déle než 10 dní, v případě horečky ne déle než 3 dny. Pokud bolesti či horečky přetrvávají nebo se zhoršují, objeví-li se nové příznaky nebo je-li přítomen otok tkání a zarudnutí, je zapotřebí poradit se s lékařem, neboť tyto příznaky mohou být známkami závažného onemocnění.Při užívání přípravku THOMAPYRIN může být ztíženo rozpoznání příznaků infekce.Kyselina acetylsalicylová může snižovat vylučování kyseliny močové a uspíšit tak projevy dny u náchylných pacientů.Dlouhodobé návykové užívání léků proti bolesti může vést k trvalému poškození ledvin, včetně selhání ledvin (tzv. analgetická nefropatie).Děti a dospívající do 17 let smějí užívat kyselinu acetylsalicylovou pouze, pokud nemají horečku a na doporučení lékaře. V takových případech dávkování vždy určí lékař. U dětí a mladistvých do 17 let s virovým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) nebo jiným onemocněním doprovázeným horečkou existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje Reyeova syndromu. Reyeův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztráta energie, únava, ospalost, netečnost, ztrnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoli z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte ihned lékaře.

VarováníPřípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

UchováváníUchovávejte při teplotě do 30

oC.

Balení10, 20, 30 tablet

Datum poslední revize11.1.2012

VýrobceBoehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, NěmeckoDelpharm Reims, Reims, Francie

Držitel rozhodnutí o registraciBoehringer Ingelheim International GmbHIngelheim am Rhein, Německo

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls264701/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

THOMAPYRIN

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1 tableta obsahuje:

Acidum acetylsalicylicum

250 mg

Paracetamolum

200 mg

Coffeinum

50 mg

Jedna tableta obsahuje 16 mg monohydrátu laktosy (to odpovídá 15,2 mg laktosy)Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMATablety – bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami na jedné straně s půlicí rýhou,

na druhé straně po obvodu označené THOMAPYRIN.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikaceMírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti hlavy, migréna, bolesti zubů, bolesti při menstruaci, revmatické bolesti, bolesti zánětlivého původu, horečka nebo běžné nachlazení.

4.2 Dávkování a způsob podáníDospělí a dospívající ve věku nad 14 let: 1–2 tablety, maximálně 6 tablet za den s časovým odstupem mezi dávkami nejméně 4 hodiny. Děti ve věku 1214 let: 1/2 - 1 tableta, maximálně 3 tablety za den s časovým odstupem 6 hodin.Děti a dospívající ve věku 12–17 let nesmí přípravek THOMAPYRIN užívat v průběhu horečnatého onemocnění.

THOMAPYRIN je nutno zapít sklenicí vody.

Nedochází-li ke zmírnění horečky do 3 dnů a bolesti do 10 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

4.3 KontraindikaceTHOMAPYRIN nesmí užívat pacienti –

s aktivní vředovou chorobou žaludku či duodena,

s poruchami krevní srážlivosti (např. při hemofilii),

s přecitlivělostí na salicyláty, paracetamol nebo jiné složky přípravku,

během posledních třech měsíců těhotenství,

děti pod 12 let,

u nichž se rozvinuly příznaky astmatu, nosních polypů, angioedému nebo kopřivky po podání salicylátů nebo jiných léků ze skupiny NSA,

s těžkou jaterní insuficiencí,

s těžkou renální insuficiencí,

s těžkým nekontrolovaným srdečním selháním,

s léčbou methotrexátem 15 mg nebo více týdně.

Vzhledem k riziku vzniku Reyeova syndromu nesmí být THOMAPYRIN podáván při horečnatém onemocněním (např. varicella, chřipkové onemocnění) dětem a dospívajícím do 17 let. Při podání kyseliny acetylsalicylové dětem v průběhu horečnatého onemocnění hrozí vznik rozvoje Reyeova syndromu.THOMAPYRIN je kontraindikován v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichžnemohou být užívány některé pomocné látky (viz bod Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíTHOMAPYRIN lze podávat pouze se zvýšenou opatrností při:–

deficitu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD),

astmatu, alergické rhinitidě, nosních polypech,

chronických či recidivujících žaludečních a duodenálních obtížích,

hypersenzitivitě na léky skupiny nesteroidních antirevmatik (NSA),

poruše funkce jater (např. při nadměrném požívaní alkoholu, hepatitidě),

poruše funkce ledvin,

Gilbertově syndromu,

současném užívání perorálních antikoagulancií, protidestičkových léků, systémově působícího heparinu, trombolytik,

gastrointestinálním vředu nebo gastrointestinální ulceraci, krvácení nebo perforaciv anamnéze,

před chirurgickými zákroky.

Nadměrné užívání analgetik, zvláště ve vysokých dávkách, může vyvolat bolesti hlavy, kterénesmí být léčeny zvýšenými dávkami léku.Náhlé vysazení analgetik po dlouhodobém užívání vysokých dávek může vyvolat abstinenční syndrom (např. bolest hlavy, únava, nervozita), který typicky odezní během několika dní. K opětovnému užívání analgetik by mělo dojít až po poradě s lékařem a odeznění abstinenčních příznaků.Bez doporučení lékaře by THOMAPYRIN neměl být užíván ke zmírnění horečky déle než 3 dny a bolesti déle než 10 dnů. Jestliže bolest nebo horečka přetrvává nebo se zhoršuje, objevují-li se nové příznaky nebo zarudnutí v obličeji a otoky, musí být vyhledán lékař, protože může jít o známky závažného onemocnění.Dlouhodobé návykové užívání analgetik může vést k trvalému poškození ledvin včetně renálního selhání (analgetická nefropatie).Kyselina acetylsalicylová může snižovat vylučování kyseliny močové a uspíšit projevy dny u náchylných pacientů.Při užívání kyseliny acetylsalicylové může dojít k maskování příznaků infekce.V případě horečnatých onemocnění u dospívajících a dětí by měl být THOMAPYRIN užíván jen po poradě s lékařem a jen v případě, že jiná opatření jsou bez účinku. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem a dospívajícím do 17 let v průběhu horečnatého onemocnění hrozí riziko vzniku velmi vzácného, život ohrožujícího Reyeova syndromu. Reyeův syndrom je charakterizován neinfekční encefalopatií a jaterním selháním. Typicky se objevuje po odeznění akutních příznaků horečnatého infekčního onemocnění (např. varicella, chřipkové onemocnění). Mezi klinické projevy patří protrahované profúzní zvracení, bolesti hlavy, poruchy vědomí. Jestliže se objeví takové symptomy, je třeba ihned vyhledat lékaře.Je třeba se vyhnout současnému podávání jiných léků obsahujících paracetamol, aby se předešlo předávkování.Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami intolerance galaktózy, např. galaktosemií, nesmí tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kyselina acetylsalicylováKyslina acetylsalicylová může zvýšit účinek a riziko toxicity následujících léčivých látek:- léky skupiny NSA, kortikosteroidy a také alkohol: zvýšení rizika gastrointestinálních

nežádoucích účinků (např. gastrointestinální krvácení)

- digoxin, lithium- protidestičkové léky, antikoagulancia, trombolytika, antidepresiva ze skupiny SSRI:

zvýšené riziko krvácení

- hypoglykemika, kyselina valproová, methotrexát.Kyselina acetylsalicylová může snížit účinek diuretik a antihypertenziv.

THOMAPYRIN může také snížit natriuretický účinek spironolaktonu a inhibovat účinek urikosurických látek (např. probenecid, sulfinpyrazon).

Paracetamol- Probenecid, salicylamid: zpožděná eliminace paracetamolu, zvýšená toxicita.- Perorální antikoagulancia: zvýšené riziko krvácení, jestliže je paracetamol současně

podáván po dobu 7 dní nebo déle.

- Absorpce paracetamolu je snížena cholestyraminem.Při užívání paracetamolu může dojít k ovlivnění laboratorního stanovení kyseliny močové kyselinou fosfowolframovou a stanovení glukózy v krvi glukózo-oxidáto-peroxidázovou metodou.

Dávky paracetamolu, jinak neškodné, mohou způsobit jaterní poškození, pokud jsou užívány spolu s léky, které vedou k indukci jaterních enzymů, jako jsou určitá hypnotika či antiepileptika (např. glutethimid, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) nebo rifampicin. Totéž platí při nadměrné konzumaci alkoholu.Pokud je zpomaleno vyprazdňování žaludku (jako např. při podávání propanthelinu), může dojít ke snížení absorpce paracetamolu s následným opožděním nástupu jeho účinku. Urychlení vyprazdňování žaludku (např. po podání metoklopramidu) vede ke zvýšení absorpce.Kombinace s chloramfenikolem může prodloužit poločas chloramfenikolu, což zvyšuje riziko jeho toxicity.Současné podávání paracetamolu a AZT (zidovudinu) zvyšuje možnost poklesu počtu leukocytů (neutropenii). Proto lze THOMAPYRIN užívat s AZT pouze po poradě s lékařem.

KofeinKofein může působit antagonisticky proti sedativnímu působení různých léků (např. barbiturátů, antihistaminik). Může též zvýšit účinek na zrychlení srdeční akce jiných léků (např. beta-mimetik, tyroxinu). Perorální antikoncepční přípravky cimetidin a disulfiram snižují metabolismus kofeinu v játrech, barbituráty a kouření jej zvyšují. Kofein snižuje vylučování theofylinu. Možný návykový potenciál současně podávaných analgetik není zvyšován. Podávání chinolonových antibiotik může zpozdit vylučování kofeinu.

4.6 Těhotenství a kojeníInhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a embryonální/fetální vývoj.Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a srdečních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v raném těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací bylo zvýšeno z méně než 1% až na přibližně 1,5%. Má se za to, že toto riziko se pravděpodobně zvyšuje s dávkou a trváním léčby. U zvířat se ukázalo, že podání inhibitoru syntézy prostaglandinu vedlo ke zvýšení pre- a postimplantační ztráty a embryo-fetální letality. Ukázalo se, že podání inhibitoru syntézy prostaglandinu vedlo ke zvýšení pre- a postimplantační ztráty a embryonální/fetální letality.Navíc u zvířat, kterým byl podán inhibitor syntézy prostaglandinu během organogenetické fáze, byly hlášeny zvýšené incidence různých malformací, včetně kardiovaskulárních. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být THOMAPYRIN podán, pokud to není zcela nezbytné.Pokud je THOMAPYRIN podáván ženám, které se pokoušejí otěhotnět, nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

- kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze)- renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnionmatku a novorozence na konci těhotenství:- antiagregačnímu efektu a potenciálnímu prodloužení krvácení, které se může objevit i po malých dávkách- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.Proto je THOMAPYRIN kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.Dlouhodobé užívání vysokých dávek kofeinu u těhotných žen může vést ke spontánnímu potratu nebo předčasnému porodu.Paracetamol a salicyláty jsou vylučovány do mateřského mléka. Kofein je do mateřského mléka rovněž vylučován, může mít vliv na stav a chování kojence. Pokud je u matky nutné pravidelné podávání vyšších dávek kyseliny acetylsalicylové během kojení, je třeba zvážit odstavení kojence.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojePři správném užívání nemá THOMAPYRIN žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyU 1143 pacientů léčených fixní kombinací paracetamolu, kyseliny acetylsalicylové a kofeinu v klinické studii kontrolované placebem byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Psychiatrické poruchy>1/100 <1/10:

nervozita

>1/10 000 <1/1 000:

agitovanost

Poruchy nervového systému>1/100 <1/10:

závrať

>1/10 000 <1/1 000:

třes

Ušní poruchy>1/10 000 <1/1 000:

vertigo

Srdeční poruchy>1/1 000 <1/100:

palpitace

>1/10 000 <1/1 000:

tachykardie

Gastrointestinální poruchy>1/100 <1/10:

bolest v břiše, dyspepsie, nauzea

>1/1 000 <1/100:

zvracení

>1/10 000 <1/1 000:

průjem, ezofagitida

Poruchy kůže a podkoží>1/10 000 <1/1 000:

hyperhidróza

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání>1/10 000 <1/1 000:

únava

Další nežádoucí účinky k jednotlivým léčivým látkám obsaženým v přípravku THOMAPYRIN, které nebyly uvedeny v tabulce výše nebo které byly hlášeny s vyšší frekvencí výskytu, jsou uvedeny níže:

Kyselina acetylsalicylová:

Seznam nežádoucích účinků pro kyselinu acetylsalicylovou zahrnuje i poznatky od pacientů s dlouhodobou léčbou vysokými dávkami u revmatických stavů. Acetylsalicylová kyselina může vyvolat obtíže v oblasti epigastria, gastroduodenální vředy a erozivní gastritidu, což

může vést k závažnému gastrointestinálnímu krvácení. Tyto nežádoucí účinky se objevují spíše při podávání vyšších dávek, ale mohou nastat i při podávání dávek nízkých. Může se objevit anemie z nedostatku železa v důsledku gastrointestinálního krvácení, jsou-li přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou podávány po delší dobu. Mohou se vyskytnout příležitostné alergické reakce (bronchokonstrikce, kožní reakce).

Poruchy krve a lymfatického systému(četnost není k dispozici)

zvýšené riziko krvácení (např. epistaxe, krvácení z dásní) způsobené antiagregačním účinkem a přetrvávající několik dní po ukončení léčby

Poruchy imunitního systému>1/10 000 <1/1 000

hypersenzitivní reakce

(včetně hypotenze, dyspnoe,

anafylaktického šoku, angioneurotického edému)

Endokrinní poruchy<1/10 000

hypoglykemie

Poruchy nervového systému(četnost není k dispozici)

bolest hlavy, spavost, zmatenost

Oční poruchy(četnost není k dispozici)

zrakové poruchy

Ušní poruchy(četnost není k dispozici)

zhoršený sluch, tinitus

Gastrointestinální poruchy>1/1 000 <1/100

průjem

>1/10 000 <1/1 000

gastrointestinální ulcerace a krvácení

<1/10 000

gastrointestinální perforace

Poruchy jater a žlučových cest<1/10 000

zvýšené transaminázy, poruchy jaterní funkce

Poruchy kůže a podkoží>1/10 000 <1/1 000

těžké kožní poruchy (včetně erythema multiforme)

Poruchy ledvin a močových cest<1/10 000

poruchy renální funkce

Paracetamol

Poruchy krve a lymfatického systému<1/10 000

změny

krevního

obrazu,

včetně

trombocytopenie,

leukopenie, pancytopenie, agranulocytóza

Poruchy imunitního systému<1/10 000

hypersenzitivní reakce, včetně erytému, kopřivky, nauzey,Quinckeho edému, pocení, dyspney a anafylaktického šoku

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy<1/10 000

bronchospasmus u jedinců alergických na léky skupiny NSA

Poruchy jater a žlučových cest>1/10 000 < 1/1 000

zvýšené transaminázy

KofeinKofein je stimulans CNS, proto může vést k neklidu, nespavosti, třesu, dyspeptickým příznakům a tachykardii.

4.9 Předávkování U starších osob, malých dětí, pacientů s jaterními poruchami, chronickým požíváním alkoholu nebo chronickou malnutricí, rovněž jako u pacientů současně užívajících léky indukující enzymy je zvýšené riziko intoxikací, včetně fatálních případů.

Příznaky mírné toxicity kyseliny acetylsalicylové:–

hyperventilace, tinitus, nauzea, zvracení, poruchy zraku a sluchu, závratě a stavy zmatenosti.

Při závažné otravě:

delirium, třes, křeče, dušnost, pocení, krvácení, dehydratace, poruchy acidobazické rovnováhy a rovnováhy elektrolytů, hypertermie a kóma.

Příznaky toxicity paracetamolu:První fáze (1. den): –

nauzea, zvracení, pocení, ospalost a celkový pocit nemoci.

Druhá fáze (3. a 4. den po dočasném subjektivním zlepšení): –

závažné zvýšení hodnot transamináz, ikterus, poruchy srážlivosti, hypoglykemie a přechod v hepatické kóma.Předávkování vyššími dávkami paracetamolu může způsobit známky toxicity během 24 - 48 hodin. K postižení jater může dojít v důsledku buněčné nekrózy a hepatického kómatu a může vést až k úmrtí. Nezávisle na těchto jevech bylo popsáno renální poškození v důsledku renální tubulární nekrózy.

Začínající příznaky akutní toxicity kofeinu:-

třes a neklid, přecházející v nauzeu, zvracení, tachykardie a zmatenost.

Při závažné intoxikaci:-

delirium, záchvaty, supraventrikulární a ventrikulární, tachyarytmie, hypokalemie a hyperglykemie.

LéčbaV úvodu léčby se provádí běžná opatření (např. podání živočišného uhlí nebo výplach žaludku). Forsírovaná diuréza nesmí být použita, protože nezvyšuje vylučování salicylátů a může vyvolat plicní edém. Mohou být podány infuze hydrogenuhličitanu sodného a chloridu draselného.Cytotoxický metabolit paracetamolu může být vázán intravenózním podáním dárců SH-skupiny, jako je acetylcystein, v prvních 8–12 hodinách po intoxikaci, pokud je to možné. Obecně by měl být acetylcystein podáván bezodkladně. Doporučuje se provádět jaterní testy a pravidelné testy plazmatické koncentrace paracetamolu.Plazmatické koncentrace paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové lze snížit dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Analgetika-antipyretika; ATC kód: N02BE51Acetylsalicylová kyselinaKyselina acetylsalicylová má analgetické, antipyretické a protizánětlivé účinky.Tyto účinky vyplývají hlavně z jejího účinku na biosyntézu prostaglandinů. Kyselina acetylsalicylovázmírňuje bolest především periferním působením. Antipyretický účinek kyseliny acetylsalicylové je zprostředkován působením na mozková centra, která zodpovídají za regulaci tělesné teploty. Kyselina acetylsalicylová snižuje agregaci trombocytů, a to inhibicí cyklooxygenázy.ParacetamolParacetamol má výrazný centrálně analgetický účinek a současně svůj hlavní účinek antipyretický.KofeinKofein je mírné stimulans s analgetickým účinkem.

KombinaceKyselina acetylsalicylová a paracetamol se v analgetickém účinku vzájemně doplňují. Přidání kofeinu zvyšuje účinek kombinace těchto dvou látek o 40%.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiAcetylsalicylová kyselinaPo perorálním podání dochází ke vstřebávání neionizované kyseliny acetylsalicylové v žaludku a ve střevě. Určitá část kyseliny acetylsalicylové je hydrolyzována na salicylát ve střevní stěně. Po vstřebání se kyselina acetylsalicylová rychle přeměňuje na salicylát, ale během prvních dvaceti minut po perorálním podání je dominantní formou v plazmě, kde je vázána na proteiny a je široce distribuována. Plazmatické koncentrace kyseliny acetylsalicylové rychle klesají, hladiny salicylátu stoupají. Plazmatický poločas kyseliny acetylsalicylové je přibližně 15 minut; poločas pro salicylát je 2–3 hodiny při nízkých dávkách. Salicyláty jsou významně vázány na plazmatické proteiny a jsou rychle distribuovány do všech částí těla. Salicyláty jsou vylučovány mateřským mlékem a přestupují placentu. Vznikají rychlým štěpením kyseliny acetylsalicylové a jsou vylučovány hlavně

metabolizací

v játrech.

Mezi

metabolity

patří

kyselina

salicylurová,

salicylfenolglukuronid, salicylacylglukuronid, kyselina gentisová a gentisurová. Reakce vedoucí ke vzniku hlavních metabolitů – kyseliny salicylurové a salicylfenolglukuronidu –jsou rychle saturovány a řídí se kinetikou podle Michaelise – Mentise; ostatní metabolické cesty jsou procesy prvního řádu. Výsledkem je fakt, že za rovnovážného stavu roste plazmatická koncentrace salicylátů disproporčně v závislosti na dávce. Po dávce 325 mg kyseliny acetylsalicylové probíhá vylučování podle kinetiky prvního řádu a plazmatický poločas salicylátů je okolo 2–3 hodin; ve vysokých dávkách kyseliny acetylsalicylové narůstá plazmatický poločas na 15–30 hodin. Po dávce 250 mg kyseliny acetylsalicylové byl plazmatický poločas 2,8 hodiny; při dávce 1 g narostl poločas na 5 hodin, při dávce 2 g na 9 hodin.Salicylát je též vylučován v nezměněné podobě močí; množství vyloučené touto cestou narůstá s rostoucí dávkou a závisí též na hodnotě pH moči. V alkalické moči je vylučováno okolo 30% dávky, v kyselé moči kolem 2% podané dávky.ParacetamolPo perorálním podání je paracetamol rychle a téměř úplně vstřebáván z tenkého střeva s vrcholem plazmatické hladiny za 0,5 až 2 hodiny po podání. Lék je rychle a stejnoměrně distribuován do tkání a přestupuje hematoencefalickou bariéru. Absolutní biologická dostupnost se pohybuje okolo 65–89% a naznačuje efekt prvního průchodu játry (first pass efekt) okolo 20–40%. Hladovění urychluje vstřebávání, ale nemá vliv na biologickou dostupnost.Paracetamol je rozsáhle metabolizován v játrech, a to zejména na inaktivní konjugáty s kyselinou glukuronovou (okolo 60%) a kyselinou sírovou (okolo 35%), které jsou kompletně vylučovány močí během 24 hodin. Méně než 5% dávky je vylučováno ve formě nezměněné mateřské sloučeniny. Celková clearance je okolo 350 ml/min.Plazmatický poločas je 1,5–3 hodiny při terapeutických dávkách. U malých dětí je poločas delší a sulfátová konjugace je hlavní metabolickou cestou. Plazmatický poločas paracetamolu je též prodloužen u chronických jaterních onemocnění. Vazba na plazmatické proteiny je v terapeutických dávkách nízká (okolo 5%).KofeinKofein je rychle vstřebáván s absorpčním poločasem okolo 10 minut, vrcholové koncentracejsou dosaženy asi za 30–40 minut. Kofein je distribuován do většiny tkání, přestupuje hematoencefalickou bariéru, transplacentárně, a je přítomen v mateřském mléce.Vazba na proteiny je relativně nízká (30–40%).Eliminační poločas je relativně proměnlivý (3–10 hodin). Kofein a jeho metabolity (xantin a deriváty kyseliny močové) jsou vylučovány hlavně renálně (86% dávky během 48 hodin).KombinaceVzhledem ke kombinaci 3 léčivých látek je množství jednotlivých složek v přípravku nízké. Proto nedochází k saturaci eliminačních mechanismů a následnému riziku prodloužení poločasů a toxicity. Absorpce všech složek je rychlá, jsou z hlediska farmakokinetických vlastností kompatibilní. Nebyly pozorovány žádné interakce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Akutní toxicita po perorálním podání (LD50) u hlodavců a jiných zvířecích druhů se pohybovala v rozsahu 920 až 4000 mg/kg pro kyselinu acetylsalicylovou, v rozsahu 760 až 3900 mg/kg pro paracetamol a v rozsahu 155 až 2300 mg/kg pro kofein. Hlavními příznaky toxicity byly krvácení a vznik žaludečních vředů (u kyseliny acetylsalicylové) a poškození jater/centrilobulární nekróza (u paracetamolu) a změny CNS u kofeinu. Výsledky u kombinace kyseliny acetylsalicylové s paracetamolem neprokázaly žádnou synergii akutní toxicity obou přípravků. Nejsou k dispozici data pro trojkombinaci acetylsalicylové kyseliny s paracetamolem a kofeinem.U člověka byly pozorovány akutní intoxikace po kyselině acetylsalicylové, paracetamolu a kofeinu. Letální dávka kyseliny acetylsalicylové je 10 g a pro paracetamol okolo 10 g (hepatotoxicita). Kofein vede při předávkování k neklidu, třesu a tachykardii.Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu podávané po dlouhou dobu, mohou vyvolat postižení ledvin typu nekrózy papil či tubulů, vznik gastrointestinálních vředů a krvácení (kyselina acetylsalicylová), intersticiální nefritidu a hepatotoxické účinky (paracetamol). Studie chronické toxicity s kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolem u potkanů (po dobu 26 týdnů) prokázaly jasně gastrointestinální toxicitu kyseliny acetylsalicylové (eroze), včetně ovlivnění mortality, ale nepřinesly žádné důkazy, svědčící o zvýšení nefrotoxicity. Podávání trojkombinace nevedlo ke zvýšení orgánové toxicity při srovnání s toxicitou jednotlivých látek. Navíc bylo zřejmé, že kinetika kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu nebyla ovlivněna při podávání obou léků v kombinaci nebo po přidání kofeinu.Mezinárodní expertní skupina epidemiologů, nefrologů, toxikologů, patologů a kliniků nedávno přehodnotila vědecké opodstatnění a bezpečnost analgetických směsí obsahujících kofein (včetně nefrotoxicity). Uzavřela, že současné údaje získané u lidí a zvířat nesvědčí o tom, že složené přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a paracetamol ve směsi s kofeinem vedou k vyššímu riziku vzniku analgetické nefropatie, než je tomu u monokomponentních analgetik nebo analgetik bez kofeinu. Také neexistují důkazy o tom, že kofein má návykový potenciál, který by podporoval užívání analgetik.Výzkumy týkající se genotoxicity a kancerogenity kyseliny acetylsalicylové a kofeinu neodhalily žádný potenciál těchto látek. Na rozdíl od předchozích rozporných studií genotoxicity a kancerogenity paracetamolu je paracetamol podle nejmodernějších biologických testů NTP (National Toxicology Program) provedených na potkanech a myších,klasifikován jako negenotoxin a nekancerogen.Retrospektivní studie u lidí neprokazují žádnou spojitost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a zvýšeným rizikem malformací. Neexistují žádná hlášení malformací vyvolaných paracetamolem nebo kyselinou askorbovou u zvířat či člověka. Po předávkování kofeinu u potkanů byly hlášeny známky inhibice vývoje skeletu, jejichž příčinou byly hemodynamické poruchy u samic. U člověka však nebyly hlášeny žádné známky teratogenních účinků způsobených kofeinem.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1 Seznam pomocných látekKukuřičný škrob, monohydrát laktosy, kyselina stearová 50%.

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 30°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistr (bílý neprůhledný PVC/Al), krabička10, 20, 30 tablet

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIBoehringer Ingelheim International GmbHIngelheim am Rhein, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO07/161/92-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE19.2.1992 / 23.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU11.1.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

Text pro pro vnější a vnitřní obal

Krabička

Thomapyrin

10, 20, 30 tablet Perorální podáníTablety proti bolesti a horečce Úleva při bolestech různého druhu1 tableta obsahuje:Acidum acetylsalicylicum

250 mg

Paracetamolum

200 mg

Coffeinum

50 mg

Pomocné látky: monohydrát laktosy aj.

Na bolesti hlavy, migrénu, bolesti zubů, menstruační a revmatické bolesti a při horečce.

Dávkování:Dospělí užívají při bolesti 1-2 tablety, max. 6 tablet denně.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Uchovávejte při teplotě do 30

oC.

Registrační číslo: 07/161/92-C

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.EAN: 8 590347 100348 (20 tbl.) Boehringer Ingelheim International GmbHIngelheim am Rhein, Německo

č.š.:Použitelné do:

Text v Braillově písmě: THOMAPYRINBlistr

Thomapyrin

Boehringer Ingelheim

č.š.:EXP

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.