Tacrolimus Mylan 1 Mg

Kód 0184267 ( )
Registrační číslo 59/ 943/10-C
Název TACROLIMUS MYLAN 1 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0184270 POR CPS DUR 10X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0184269 POR CPS DUR 100X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0184271 POR CPS DUR 30X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0184266 POR CPS DUR 50X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0184267 POR CPS DUR 60X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0184268 POR CPS DUR 90X1MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tacrolimus Mylan 0.5 mgTacrolimus Mylan 1 mgTacrolimus Mylan 5 mgtvrdé tobolkytacrolimusum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta přípravku Tacrolimus Mylan 0,5 mg obsahuje 0,5 mg tacrolimusum Jedna tableta přípravku Tacrolimus Mylan 1 mg obsahuje 1 mg tacrolimusum Jedna tableta přípravku Tacrolimus Mylan 5 mg obsaahuje 5 mg tacrolimusum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.Další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tvrdá tobolka

10 tobolek30 tobolek50 tobolek60 tobolek90 tobolek100 tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Vysoušedlo nepolykejte.Přípravek se užívá 2x denně.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30C. Uchovávejte v původním obalu (v hliníkovém sáčku), aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.117 allée des Parcs69 800 Saint PriestFrancie12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Tacrolimus Mylan 0,5 mg: 59/942/10-CTacrolimus Mylan 1 mg: 59/943/10-CTacrolimus Mylan 5 mg: 59/944/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tacrolimus Mylan 0.5 mgTacrolimus Mylan 1 mgTacrolimus Mylan 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA HLINÍKOVÉM SÁČKU

Hliníkový sáček

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tacrolimus Mylan 0.5 mgTacrolimus Mylan 1 mgTacrolimus Mylan 5 mg

tvrdé tobolky

2.

NAME OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER

Mylan S.A.S.

3.

EXPIRY DATE

EXP:

4.

BATCH NUMBER

LOT:

5.

OTHER

Sáček obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte.Interní kód

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECHBlistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TACROLIMUS MYLAN 0.5 mgTACROLIMUS MYLAN 1 mgTACROLIMUS MYLAN 5 mgtvrdé tobolky

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.