Tabuletta Magnesii Lactici 0,5 Csc

Kód 0012754 ( )
Registrační číslo 39/ 488/99-C
Název TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace VAKOS XT a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0012755 POR TBL NOB 100X500MG Tableta, Perorální podání
0012757 POR TBL NOB 1000X500MG Tableta, Perorální podání
0012754 POR TBL NOB 50X500MG Tableta, Perorální podání
0012756 POR TBL NOB 500X500MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls220829/2012 Příbalová informace ________________________________________________________________________________________________ Informace pro použití, čtěte pozorně!

TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

(Magnesii lactas)

Tableta

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce : VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika Složení: Účinné látky: Magnesii lactas dihydricus 500 mg v 1 tabletě Pomocné látky: Mléčný cukr, Škrob pšeničný, Talek, Stearan hořečnatý, Methylparaben, Želatina. Indikační skupina: Minerální přípravek (soli a ionty). Charakteristika: Hořčík patří k nejdůležitějším prvkům v lidském těle. Je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických pochodů. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je důležitý pro normální funkci nervového a kardiovaskulárního systému. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů. Indikace: Přípravek doplňuje hladinu hořčíku v organismu. Je určen k odstranění všech forem nedostatku hořčíku. Používá se v případě, kdy není nutné nitrožilní podání. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od tří let. Kontraindikace: Akutní i chronická nedostatečnost ledvin, přecitlivělost na některou z obsažených látek. Dlouhodobé podávání není vhodné v těhotenství. U dětí vhodnou dávku určí pediatr. Nežádoucí účinky: Přípravek je obvykle dobře snášen. Projeví-li se jakékoliv nezvyklé reakce, např. svalová ochablost, pokles krevního tlaku, poruchy srdeční činnosti, zvýšené pocení, je nutná porada s lékařem. Interakce: Účinky přípravku a účinky jiných současně užívaných léků, především proti svalové ochablosti a poklesu krevního tlaku, se mohou vzájemně ovlivňovat. Proto je nutné při podávání digoxinu, paracetamolu, salicylátů nebo železa přípravek podávat nejméně ve tříhodinovém odstupu. Dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, dospělí obvykle užívají 2krát denně 1 tabletu. Pro těhotné, kojící matky a děti určí dávky a dobu podávání lékař. Varování: Přípravek nesmí být podáván po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu.Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí. Uchovávání: Uchovávejte na suchém místě, při teplotě 10-25oC, chránit před světlem. Doba použitelnosti je 5 let. Balení: 50,100,500 a 1000 tablet. Datum poslední revize: 21.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls220829/2012 SOUHRN ÚDAJŮ PŘÍPRAVKU. 1. Název přípravku: Tabuletta magnesii lactici 0,5 CSC 2. Složení kvalitativní i kvantitativní: Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus 500 mg v 1 tabletě 3. Léková forma: Tablety 4. Klinické údaje: 4.1 Indikace:

Přípravek se používá při nedostatku hořčíku v organismu, vzniklého hlavně při ztrátách hořčíku při průjmech, zvracení, dlouhodobé používán diuretik, dále u nemocných s chronický alkoholismem. Podává se jako pomocný lék při léčbě některých srdečních arytmií s prokázaným nedostatkem hořčíku. Spolu s vápníkem tlumí svalové křeče. Přípravek je vhodný též při zvýšené potřebě hořčíku v pubertě, těhotenství a u kojících matek.

4.2 Dávkování a způsob podání:

Dávkování je individuální. Obvykle se podává 2 krát 1 tableta denně a zapíjí douškem vody. Délka podávání je 3 - 4 týdny.

4.3 Kontraindikace:

Akutní i chronická nedostatečnost ledvin, přecitlivělost na některou z obsažených látek. Nadbytek hořčíku v organismu (hypermagnezémie), závažné poruchy elektrolytové rovnováhy, nefrolitiáza.

4.4 Specielní upozornění:

Současné podávání solí hořčíku se solemi vápníku vede k výraznému snížení resorpce hořčíku. Dlouhodobá perorální terapie vápníku může vést nedostatku hořčíku v organismu.

4.5 Interakce:

Přípravek snižuje vstřebávání tetracyklinových antibiotik (s výjimkou doxycyklinu) a perorálních přípravků obsahujících soli železa, jeho vstřebávání snižují fosforečnanové, vápenaté a fluoridové ionty.

4.6 Těhotenství a laktace:

Přípravek je možno používat v těhotenství i v období laktace.

4.7 Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů:

Možnost ovlivnění pozornosti je nepravděpodobné.

4.8 Nežádoucí účinky:

Přípravek je dobře snášen. Může se objevit průjem při vyšších dávkách únava, nebo svalová ochablost, vzácně gastrointestinální obtíže.

4.9 Předávkování:

Dochází k hypermagnezémii.

5. Farmakologické vlastnosti: 5.1 Farmakodynamické vlastnosti:

Indikační skupina: minerální přípravek Hořčík je součástí mnoha důležitých enzymů, které se podílejí na řadě metabolických pochodů. Napomáhá využití kyslíku při svalové zátěži. Je důležitý pro normální funkci nervového a kardiovaskulárního systému. Je nezbytný pro stavbu kostí, chrupavek a zubů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti:

Hořčík se resorbuje z distálního tenkého střeva. Při nedostatku magnezia v organismu je resorpce podstatně vyšší. Maximální plazmatické hladiny lze očekávat mezi 2 - 3 hod. 99 % hořčíku je v organismu lokalizováno intracelulárně v příčně pruhovaných svalech a jaterní tkáni. V plazmě je magnezium vázáno na plazmatické proteiny. Přechází do mateřského mléka a prochází hemoencefalickou barierou. Vylučuje se ledvinami. Při těžké poruše ledvin dochází k jeho retenci. V organismu zůstává přibližně 25 hodin.

5.3 Preklinická data:

Dle údajů odborné literatury je při doporučeném způsobu podávání přípravek netoxický a není u něho možno předpokládat riziko kancerogenity, teratogenity a vlivu na reprodukční funkci.

6. Farmaceutické údaje: 6.1 Seznam všech pomocných látek: Saccharum lactis Gelatina Magnesii stearas Amylum tritici Talcum Methylparabenum 6.2 Inkompatibility: Nejsou známy, přípravek se podává přímo, bez další úpravy. 6.3 Doba použitelnosti: 5 let 6.4 Skladování:

Na suchém místě při teplotě 10 - 25°C, chraňte před světlem.

6.5 Druh obalu:

Plastikový kelímek s uzávěrem, etiketa, příbalová informace, papírová skládačka.

6.6 Návod k užití:

Tablety se polykají nerozkousané po jídle a zapíjí se douškem vody.

7. Držitel registračního rozhodnutí: VAKOST XT a.s. , Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika 8. Registrační číslo: 39/488/99-C 9. Datum registrace: 14.7.1999 l0.Datum poslední revize textu: 21.11.2012


nahoru

Informace na obalu

Návrh textu na obal ___________________________________________________________________________________

VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC 50 tablet Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus 500 mg (Magnesii 51 mg) v 1 tabletě. Pomocné látky: Pšeničný škrob, Monohydrát laktosy, Talek, Stearan hořečnatý, Želatina, Methylparaben. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci! K vnitřnímu užití! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě 10 - 25 ˚C. Chraňte před světlem! Šarže: Použitelné do: Regisrační číslo: 39/488/99-C EAN: 8595047100445 Informace v Braillově písmu: TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC 100 tablet Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus 500 mg (Magnesii 51 mg) v 1 tabletě. Dihydrát mléčnanu hořečnatého 500 mg (Hořčík 51 mg) v 1 tabletě. Pomocné látky: Pšeničný škrob, Monohydrát laktosy, Talek, Stearan hořečnatý, Želatina, Methylparaben. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci! K vnitřnímu užití! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě 10 - 25 ˚C. Chraňte před světlem! Šarže: Použitelné do: Regisrační číslo: 39/488/99-C EAN: 8595047101282 Informace v Braillově písmu: TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC 500 tablet Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus 500 mg (Magnesii 51 mg) v 1 tabletě. Dihydrát mléčnanu hořečnatého 500 mg (Hořčík 51 mg) v 1 tabletě. Pomocné látky: Pšeničný škrob, Monohydrát laktosy, Talek, Stearan hořečnatý, Želatina, Methylparaben. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci! K vnitřnímu užití! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě 10 - 25 ˚C. Chraňte před světlem! Šarže: Použitelné do: Regisrační číslo: 39/488/99-C EAN: 8595047100056 Informace v Braillově písmu: TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 180 00 Praha 8, Česká republika TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC 1000 tablet Účinná látka: Magnesii lactas dihydricus 500 mg (Magnesii 51 mg) v 1 tabletě. Dihydrát mléčnanu hořečnatého 500 mg (Hořčík 51 mg) v 1 tabletě. Pomocné látky: Pšeničný škrob, Monohydrát laktosy, Talek, Stearan hořečnatý, Želatina, Methylparaben. Čtěte pozorně přiloženou příbalovou informaci! K vnitřnímu užití! Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny! Ukládejte mimo dosah dětí! Uchovávejte v suchu při teplotě 10 - 25 ˚C. Chraňte před světlem! Šarže: Použitelné do: Regisrační číslo: 39/488/99-C EAN: 8595047100063 Informace v Braillově písmu: TABULETTA MAGNESII LACTICI 0,5 CSC

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.