Strepsils Cooling Mint

Kód 0136184 ( )
Registrační číslo 69/ 373/92-S/C
Název STREPSILS COOLING MINT
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0162752 ORM PAS 10 Pastilka, Orální podání
0136183 ORM PAS 16 I Pastilka, Orální podání
0136182 ORM PAS 24 I Pastilka, Orální podání
0136185 ORM PAS 24 II Pastilka, Orální podání
0136184 ORM PAS 36 II Pastilka, Orální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Cooling Mint

Pastilky

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení: Jedna pastilka obsahuje:

amylmetacresolum

0,6 mg

dichlorbenzenmethanolum

1,2 mg,

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje prostý sirup, tekutou glukosu a jiné.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

8, 12, 16, 24, 36 pastilek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo ČR: 69/373/92-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Strepsils Cooling Mint jsou antiseptické pastilky, tišící bolest v krku. Kombinace dvou léčivých antibakteriálních látek ničí řadu bakterií, které mohou způsobovat záněty dutiny ústní a bolesti v krku. Strepsils Cooling Mint vyvolá po celém hrdle, v nose a ústech okamžitý chladivý pocit ihned po rozpuštění v ústech.

Dávkování: Pastilky Strepsils Cooling Mint jsou vhodné pro dospělé i pro děti od 12 let. Pastilku nechte volně rozplynout v ústech každé 2 - 3 hodiny. Dospělí: Maximální denní dávka je 12 pastilek.Děti od 12 let: Maximální denní dávka je 8 pastilek.

Pro uvolnění horních cest dýchacíchLéčivo proti bolestem v krkuOkamžitý chladivý pocit.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

strepsils cooling mint

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Cooling Mint

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser Healthcare International

3.

POUŽITELNOST

Datum ukončení použitelnosti je vyražen na obale bez uvedení zkratky

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže je vyraženo na obale ve formě číselného údaje bez uvedení zkratky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TUBA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Cooling Mint

Pastilky

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 pastilka obsahuje:

amylmetacresolum

0,6 mg

dichlorbenzenmethanolum

1,2 mg,

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje prostý sirup, tekutou glukosu a jiné.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 pastilek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Reckitt Benckiser Healthcare Int. Ltd., Slough, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č. ČR: 69/373/92-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dávkování: Pro dospělé a děti od 12 let. Pastilku nechte volně rozplynout v ústech každé 2 - 3 hodiny. Dospělí: Maximální denní dávka je 12 pastilek.Děti od 12 let: Maximální denní dávka je 8 pastilek.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

strepsils cooling mint

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.