Solmucol 200

Kód 0015210 ( )
Registrační číslo 52/ 533/92-B/C
Název SOLMUCOL 200
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015210 POR GRA 20X200MG-SÁČ Granule, Perorální podání
0015211 POR GRA 30X200MG-SÁČ Granule, Perorální podání
0015212 POR GRA 40X200MG-SÁČ Granule, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička , Solmucol 200, gra 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solmucol 200 N-Acetylcysteinum Zrněný prášek pro přípravu perorálního roztoku (granule) 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: N-Acetylcysteinum 200 mg v jednom sáčku granulátu 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

xylitol, dihydrát sodné soli sacharinu, betakaroten, pomerančové aroma

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Granule, 20, (30) nebo (40) sáčků po 1,5 g granulátu 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do: (měsíc/rok) 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Module 1

Module 1.3

2

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Reg. č.: 52/533/92-B/C EAN kód: 13. ČÍSLO ŠARŽE č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Mukolytikum. Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzívní tvorbou hustého vazkého hlenu. Dávkování: Dospělí a mladiství od 14 let: 3krát denně 1sáček Solmucolu 200. Obsah sáčku se rozmíchá a rozpustí v polovině sklenice vody. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU „Solmucol 200“

Module 1

Module 1.3

3

MINIMUM INFORMACÍ UVÁDÉNÝCH NA SÁČKU Solmucol 200, gra 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solmucol 200 N-Acetylcysteinum granule 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o. 3.

POUŽITELNOST

Exp. 4.

ČÍSLO ŠARŹE

č.š.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.