Solmucol

Kód 0015201 ( )
Registrační číslo 52/ 055/92-S/C
Název SOLMUCOL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0015201 ORM PAS 24X100MG Pastilka, Orální podání
0015202 POR PLV SIR 1X180ML Prášek pro sirup, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička , Solmucol, pas 24x100 mg 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solmucol N-Acetylcysteinum pastilka 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: N-Acetylcysteinum 100 mg v jedné pastilce 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

sorbitol, xylitol, magnesium-stearát, hydrogenuhličitan sodný,

hydrogenuhličitan draselný, aroma 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Pastilka, 24 pastilek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. 6

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do: (měsíc/rok) 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Module 1

Module 1.3

2

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Reg. č.: 52/055/92-S/C EAN kód: 13. ČÍSLO ŠARŽE č. šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Mukolytikum. Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena intenzívní tvorbou hustého vazkého hlenu. Dávkování: Pokud lékař neurčí jinak, užívá se Solmucol pastilky obvykle v následujících dávkách: Dospělí a dospívající od 14 let: 1 pastilku 4-6krát denně Děti od 7 do 14 let: 1 pastilku 3-4krát denně Děti od 4 do 7 let: 1 pastilku 2-3krát denně Pastilka se nechá pomalu rozpustit v ústech. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU „Solmucol pastilky“

Module 1

Module 1.3

3

MINIMUM INFORMACÍ UVÁDÉNÝCH NA BLISTRU Solmucol, pas 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solmucol N-Acetylcysteinum pastilka 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o. 3.

POUŽITELNOST

Exp. 4.

ČÍSLO ŠARŹE

č.š.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.