Qlaira

Kód 0129928 ( )
Registrační číslo 17/ 032/09-C
Název QLAIRA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Bayer Pharma AG, Berlín, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0129928 POR TBL FLM 1X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0129929 POR TBL FLM 3X28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0129930 POR TBL FLM 6X28 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak QLAIRA

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls186424/2011

a příloha k sp. zn. sukls91726/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Qlaira, potahované tablety

estradioli valeras / dienogestum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. CO JE QLAIRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ ...................................... 2

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

PŘÍPRAVEK QLAIRA UŽÍVAT....................................................... 2

Kdy byste neměla užívat přípravek Qlaira

2

Co byste měla vědět, než začnete přípravek Qlaira užívat

3

Qlaira a venózní/arteriální krevní sraženiny

2

Qlaira a nádorová onemocnění

5

Krvácení mezi menstruacemi

6

Co dělat, jestliže se v den 26 nebo v den (dny) následujícíneobjeví krvácení

6

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

6

Laboratorní testy

7

Těhotenství a kojení

7

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

7

Důležité informace o některých složkách přípravku Qlaira

7

3. JAK SE QLAIRA UŽÍVÁ.................................................................. 7

Příprava pouzdra

8

Kdy můžete začít užívat první balení?

8

Jestliže jste užila více tablet přípravku Qlaira, než jste měla

9

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Qlaira

9

Použití u dětí

10

2

Jak postupovat, pokud zvracíte nebo máte silný průjem

10

Jestliže chcete užívání přípravku Qlaira ukončit

11

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.................................................... 11

5. JAK PŘÍPRAVEK QLAIRA UCHOVÁVAT ................................... 13

6. DALŠÍ INFORMACE...................................................................... 13

1. CO JE QLAIRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Qlaira je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění těhotenství.

Qlaira se používá k léčbě silného menstruačního krvácení (které není způsobeno

onemocněním dělohy) u žen, které si přejí užívat antikoncepci.

Každá barevná aktivní potahovaná tableta obsahuje malé množství ženských hormonů, a to pouze estradiol valerát nebo estradiol valerát v kombinaci s dienogestem.

2 bílé tablety neobsahují léčivé látky a nazývají se neaktivní tablety.

Antikoncepční pilulky, které obsahují dva hormony, se nazývají „kombinované pilulky“.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QLAIRA

UŽÍVAT.

Obecné poznámky

Než začnete užívat přípravek Qlaira, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu Vašeho i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na Vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přípravku Qlaira přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Qlaira snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože Qlaira ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Qlaira, stejně jako žádná jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám.

Kdy byste neměla užívat přípravek Qlaira

Neužívejte přípravek Qlaira

 pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu v cévách dolních končetin

(trombózu), plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů

3

 pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstísrdečního záchvatu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků)

pokud máte (nebo jste měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými příznaky)

pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v tepnách. Toto se týká následujících stavů:o diabetes (cukrovka) s postižením cévo velmi vysoký krevní tlako výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)

pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)

pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis)

pokud máte (nebo jste někdy měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě

 pokud máte (nebo jste někdy měla) nádor jater

pokud máte (nebo jste někdy měla) karcinom prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje podezření

 pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol valerát nebo dienogest nebo na některou jinou

složku přípravku Qlaira. Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Co byste měla vědět, než začnete přípravek Qlaira užívat?

V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Qlaira nebo jakékoli jiné kombinované pilulky zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku Qlaira. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u Vás během užívávání tohoto přípravku vyskytne (nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:

 někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo měl karcinom prsu

máte onemocnění jater nebo žlučníku

 jestliže máte žloutenku

jestliže máte cukrovku

 trpíte depresí máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev)

 máte krevní onemocnění zvané hemolyticko-uremický syndrom (HUS), které způsobuje

poškození ledvin

 máte srpkovitou anémii

 trpíte epilepsií (viz "Užívání jiných léčivých přípravků společně s přípravkem Qlaira") máte onemocnění imunitního systému zvané systémový lupus erythematodes (SLE)

4

 máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání

pohlavních hormonů, například porucha sluchu, porfyrie (krevní choroba), těhotenský herpes (kožní puchýřkovité onemocnění během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla)

máte nebo jste někdy měla žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské skvrny, zvláště v obličeji (chloasma). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.

pokud máte vrozený angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky angioedému jako otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře. Přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit příznaky angioedému.

jestliže máte srdeční nebo ledvinovou nedostatečnost

Qlaira a venózní/arteriální krevní sraženiny

Následující upozornění a bezpečnostní opatření vycházejí ze studií s kombinovanými pilulkamiobsahujícími ethinylestradiol. Dosud není známo, zda platí i pro přípravek Qlaira či nikoliv:

Užívání jakékoliv kombinované pilulky (včetně pilulky Qlaira) zvyšuje u žen riziko vzniku žilníkrevní sraženiny (venózní trombózy) v porovnání s ženami, které žádné antikoncepční pilulkyneužívají.

Velmi vzácně mohou krevní sraženiny způsobit závažná trvalá postižení nebo mohou dokonce vést i k úmrtí. Hlavními místy vzniku krevních sraženin jsou například žíly nohou (žilnítrombóza), srdeční tepny (srdeční záchvat), plíce (plicní embolie) nebo mozek (mrtvice).

Riziko žilních krevních sraženin u uživatelek kombinovaných pilulek roste:

s rostoucím věkem

jestliže máte nadváhu

jestliže někdo z Vašich blízkých příbuzných měl v mladém věku krevní sraženinu v noze, v plicích (plicní embolie) nebo v jiném orgánu

pokud musíte podstoupit operaci, prodělala jste vážnější úraz nebo musíte být delší dobu upoutána na lůžko (imobilizovaná). V takovém případě nezapomeňte lékaře předem informovat, že užíváte přípravek Qlaira, možná že bude muset být užívání přerušeno. Lékař Vám poradí, kdy můžete přípravek Qlaira znovu začít užívat. Obvykle můžete začít užívat za dva týdny po Vašem uzdravení.

Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika vzniku krevní sraženiny v tepnách (arteriální trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).

Riziko arteriálních krevních sraženin u uživatelek kombinovaných pilulek se zvyšuje:

s rostoucím věkem

5

pokud kouříte. Jestliže užíváte pilulku, důrazně doporučujeme přestat kouřit, zejména

jste-li starší než 35 let.

jestliže máte zvýšené množství cholesterolu nebo triglyceridů v krvi

jestliže máte nadváhu

jestliže měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladším věku infarkt nebo mozkovou mrtvici

jestliže máte vysoký krevní tlak

jestliže trpíte migrénou

jestliže máte srdeční potíže (postižení chlopní, porucha srdečního rytmu)

Přestaňte užívat pilulku Qlaira a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví příznaky možné trombózy nebo mrtvice, jako například:

silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny

náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže

náhle vzniklý pocit dechové tísně

 náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny

neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény

 částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění

 porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči  závrať nebo mdloba

 slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla  náhlá prudká bolest břicha

Ihned po porodu je u žen vyšší riziko tvorby krevních sraženin, proto byste se měla zeptat svého lékaře, za jak dlouho po porodu můžete začít užívat kombinované pilulky.

Qlaira a nádorová onemocnění

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno užíváním pilulek. Například je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsy, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.

Ve vzácných případech byly u uživatelek antikoncepčních pilulek hlášeny benigní nádory jater aještě vzácněji maligní nádory jater. V ojedinělých případech tyto tumory způsobovaly život ohrožující vnitřní krvácení. Informujte svého lékaře, jestliže budete mít neobvyklé, silné bolesti břicha.

Některé studie naznačují, že dlouhodobé užívání pilulek zvyšuje pro ženy riziko vzniku rakoviny děložního hrdla. Není však jasné, do jaké míry zvyšují toto riziko sexuální chování a další faktory

6

jako infekce lidským papilloma virem (HPV).

Krvácení mezi menstruacemi

Během prvních několika měsíců užívání přípravku Qlaira můžete mít neočekávané krvácení. Obvykle krvácení začíná v den 26, den kdy užíváte druhou červenou tabletu nebo v den (dny) následující. Informace, které si zaznamenaly ženy do svých deníků během studie s přípravkem Qlaira, ukazují, že neočekávané krvácení v daném cyklu není neobvyklé (10-18% uživatelek). Jestliže se neočekávané krvácení vyskytuje déle než 3 po sobě jdoucí měsíce nebo jestliže začne až po několika měsících, Váš lékař musí vyšetřit příčinu.

Co dělat, jestliže se v den 26 ani v den (dny) následující neobjeví krvácení

Informace, které si zaznamenaly ženy do svých deníků během studie s přípravkem Qlaira, ukazují, že není neobvyklé, když se Vaše krvácení v den 26 neobjeví (pozorováno v 15% cyklů).

Pokud jste tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.

Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou nebo jste užívala přípravek nepravidelně, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vždy informujte lékaře o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék vydává), že užíváte přípravek Qlaira. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

Některé léky mohou způsobit, že má Qlaira nižší antikoncepční účinek, nebo mohou způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří:

léky užívané k léčbě- epilepsie: (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat)

- tuberkulózy (například rifampicin) - HIV infekce (například ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako peniciliny, tetracykliny, griseofulvin)

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Některé léky mohou zvýšit hladiny léčivých látek přípravku Qlaira v krvi. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

7

léky proti plísním obsahující ketokonazol

antibiotika obsahující erytromycin.

Přípravek Qlaira může ovlivnit účinnost jiných léků, např.

léků obsahujících cyklosporin

antiepileptika lamotriginu (to by mohlo vést ke zvýšení frekvence záchvatů)

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Váš lékař nebo lékárník Vám mohou dát radu o dalších ochranných opatřeních, jestliže současně s přípravkem Qlaira užíváte jiné léky.

Laboratorní testy

Pokud potřebujete vyšetření krve nebo jiné laboratorní vyšetření, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože perorální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Qlaira, jste-li těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku, užíváníokamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Qlaira kdykoli ukončit (viz také “Pokud chcete užívání přípravku Qlaira ukončit”).

Obecně byste neměla přípravek Qlaira užívat, jestliže kojíte. Jestliže chcete užívat pilulku během kojení, poraďte se s lékařem

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují informace, které by naznačovaly, že Qlaira ovlivňuje řízení nebo používání strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Qlaira

Qlaira obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Qlaira užívat.

3.

JAK SE QLAIRA UŽÍVÁ

Každé balení (pouzdro) obsahuje 26 barevných aktivních tablet a 2 bílé neaktivní tablety.

Užívejte jednu tabletu Qlaira denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.

8

Příprava pouzdra

K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků, označených sedmi dny v týdnu. Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například, pokud začínáte užívat ve středu, použijte proužek, který začíná “ST".

Nalepte proužek podél horní hrany pouzdra přes nápis “Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl první den nad tabletou označenou číslem 1.

Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala. Sledujte směr šipek na pouzdru, dokud nevyužíváte všech 28 tablet.

Tak zvané krvácení z vysazení obvykle začíná v dny, kdy užíváte druhou tmavě červenou tabletu nebo bílé tablety a nemusí skončit dříve, než začnete užívat další balení. U některých žen krvácení přetrvává ještě po užití prvních tablet z nového balení.

Další balení začněte užívat ihned bez přestávky, následující den po využívání současného balení, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.

Pokud budete přípravek Qlaira užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i během dvou dní užívání placebo tablet.

Kdy můžete začít užívat první balení?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívalaPřípravek Qlaira začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení).

Přechod z jiného typu kombinované hormonální pilulky nebo kombinované antikoncepce

pomocí vaginální kroužku nebo náplastiPřípravek Qlaira začněte užívat po užití poslední aktivní tablety (tabletě obsahující léčivé látky) Vaší předchozí pilulky. Při přechodu z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti začněte užívat v den jejich vyjmutí nebo postupujte podle pokynů lékaře.

Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (gestagenní pilulka, injekce, implantát

nebo nitroděložní systém uvolňující gestagen - IUS)Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUS můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech případech musíte prvních 9 dní používat další antikoncepční opatření (například kondom).

Po potratu

Poraďte se se svým lékařem.

Po porodu

Po porodu můžete začít užívat přípravek Qlaira mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat později než 28. den, musíte použít prvních 9 dní bariérovou metodu (například kondom).

9

Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Qlaira, musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.

Pokud kojíte a chcete po porodu znovu začít užívat přípravek Qlaira, přečtěte si část „Kojení“.Pokud si nejste jista, co máte dělat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Qlaira, než jste měla

Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet Qlaira.

Pokud užijete několik tablet najednou, můžete Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou mít krvácení z pochvy.

Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Qlaira, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě, zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Qlaira

Neaktivní tablety: Jestliže zapomenete užít bílou tabletu (2 tablety na konci pouzdra), nemusíte ji užívat později, protože tyto neobsahují žádné léčivé látky. Je však důležité, abyste vyřadilavynechanou bílou tabletu(y), aby bylo jisté, že počet dnů, kdy užíváte neaktivní tablety, není větší, protože by to zvýšilo riziko těhotenství. Pokračujte s další tabletou v obvyklou dobu.

Aktivní tablety: V závislosti na dni menstruačního cyklu, kdy byla vynechána jedna aktivní tableta, možná budete potřebovat použít další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu, jako je kondom. Užívejte tablety podle následujících zásad. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím nesníží. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu.

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o více než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím může snížit. V závislosti na dni menstruačního cyklu, kdy byla vynechána jedna tableta, použijte další antikoncepční opatření, například bariérovou metodu, jako je kondom. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.

Více než jedna zapomenutá tableta v tomto baleníPoraďte se s lékařem.

Neužívejte více než 2 aktivní tablety v daný den.

Jestliže jste zapomněla začít s novým balením nebo jste vynechala jednu nebo více tablet z baleníve dnech 3 až 9, je tu riziko, že jste již těhotná (za předpokladu, že jste měla pohlavní styk v sedmi dnech před vynecháním tablety). V takovém případě se obraťte na svého lékaře. Čím více tablet jste zapomněla užít (zvláště tablety ve dnech 3 až 24) a čím blíže je zapomenutá tableta fázi užívání neaktivních tablet, tím vyšší je riziko snížení ochrany před těhotenstvím. Viz také „tabulka pro postup v případě vynechání tablety“, kde jsou další podrobnosti.

10

Jestliže jste zapomněla užít jakoukoliv z aktivních tablet v balení a neměla jste krvácení na konci užívání balení, můžete být těhotná. Předtím, než začnete užívat nové balení, kontaktujte svého lékaře.

Použití u dětí

Nejsou dostupné údaje o použití u dospívajících mladších 18 let.

Jak postupovat, pokud zvracíte nebo máte silný průjem

Pokud zvracíte za 3 – 4 hodiny po užití aktivní tablety nebo máte silný průjem, léčivé látky se nemusely zcela vstřebat do těla.

Poraďte se okamžitě se svým lékařem

Měla jste během 7 dní před tímto opomenutím pohlavní styk?

ANO

 Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle

(může to znamenat i užití 2 tablet v jeden den)

Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou

antikoncepci (kondom)

Neužívejte vynechanou tabletu

 Ihned začněte užívat tablety z nového balení Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou

antikoncepci (kondom)

 Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle

(může to znamenat i užití 2 tablet v 1 den)

 Není třeba používat žádnou další antikoncepci

NE

Vynechala jste pouze 1 tabletu(opoždění o více než 12 hodin)

 Vyřaďte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako

obvykle

 Není třeba používat žádnou další antikoncepci

Den 10 - 17

Den 18 - 24

Den 25 - 26

Den 27 - 28

Den 1- 9

Vynechala jste více než 1 barevnou tabletu

Zapomněla jste začít užívat nové balení

11

Důsledek je téměř stejný, jako při opomenutí tablety. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít další tabletu v balení. Pokud možno, tabletu užijte do 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla užít přípravek Qlaira“. Pokud nechcete měnit navyklý způsob užívání, užijte odpovídající tabletu z jiného (náhradního) balení.

Jestliže chcete užívání přípravku Qlaira ukončit

Užívání přípravku Qlaira můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání přípravku ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze vypočítat očekávaný datum porodu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Qlaira nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné nežádoucí účinky spojované s užíváním pilulky, stejně jako související příznaky jsou popsány v následujících bodech: "„Qlaira a venózní/arteriální krevní sraženiny“ a „Qlaira a nádorová onemocnění“. Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto body a v případě potřeby kontaktujtesvého lékaře..

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly spojovány s užíváním přípravku Qlaira:

Časté nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek ze 100):-

bolest hlavy

-

bolest břicha, nevolnost

-

akné

-

nepřítomnost krvácení, nepříjemný pocit v prsou, bolestivé krvácení, nepravidelné krvácení (silné nepravidelné krvácení)

-

přírůstek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek z 1000):-

plísňové infekce, plísňové infekce zevního pohlavního ústrojí a pochvy (vagíny), vaginální infekce

-

zvýšená chuť k jídlu

-

deprese, depresivní nálada, emoční poruchy, poruchy spánku, pokles libida (snížený zájem o

12

sex), mentální porucha, výkyvy nálad

-

závratě, migréna

-

návaly horka, vysoký krevní tlak

-

průjem, zvracení

-

zvýšené hodnoty jaterních enzymů

-

vypadávání vlasů, nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění, vyrážka

-

svalové křeče

-

zvětšení prsů, uzlíky v prsou, růst abnormálních buněk děložním hrdle (cervikální dysplasie), dysfunkční krvácení z rodidel, bolestivý pohlavní styk, fibrocystické onemocnění prsů, silné menstruační krvácení, poruchy menstruace, cysta vaječníku, bolesti v oblasti pánve, premenstruační syndrom, zvětšení dělohy, kontrakce dělohy, děložní/poševní krvácení včetně špinění, poševní výtok, suchost pochvy a zevních rodidel

-

únava, podrážděnost, místní otoky, např. kotníků (edém)

-

pokles tělesné hmotnosti, změny krevního tlaku

Vzácné nežádoucí účinky (může být postižena 1 až 10 uživatelek z 10 000):

-

kvasinková infekce (kandidóza), herpes simplex (opar), zánětlivé onemocnění pánve, onemocnění cév oka podobné houbové infekci oka (syndrom presumované okulární histoplazmózy), tinea versicolor (houbové infekce kůže), infekce močového ústrojí, bakteriální zánět pochvy

-

zadržování tekutiny, zvýšení určitých tuků v krvi (triglyceridy)

-

agrese, úzkost, špatná nálada, zvýšení libida (zájmu o sex), nervozita, noční můra, neklid, poruchy spánku, stres

-

snížená pozornost, pocit mravenčení, závrať

-

nesnášenlivost kontaktních čoček, suchost očí, otok očí

-

srdeční záchvat (infarkt myokardu), bušení srdce

-

krvácení z varikózních žil, nízký krevní tlak, zánět povrchových žil, bolestivé žíly

-

zácpa, sucho v ústech, poruchy trávení, pálení žáhy

-

jaterní uzlíky (fokální nodulární hyperplázie), chronický zánět žlučníku

-

alergické kožní poruchy, zlatohnědé pigmentové skvrny (chloasma) a další pigmentační poruchy, mužský typ ochlupení, nadměrný růst vlasů, kožní poruchy jako dermatitida a neurodermatitida, šupící se a mastná kůže (seborrhoea) a jiné poruchy kůže

-

bolesti zad, bolesti čelisti, pocit tíže

- bolesti močového ústrojí-

abnormální krvácení z odnětí, nezhoubné uzlíky v prsou, rakovina prsu v časném stadiu, prsní cysta, výtok z prsů, polyp na hrdle děložním, zarudnutí děložního hrdla, krvácení při pohlavním styku, samovolný odtok mléka, výtok z pohlavních orgánů, slabší menstruační krvácení, opožděné menstruační krvácení, prasknutí vaječníkové cysty, vaginální zápach, pocit pálení zevních rodidel a v pochvě, nepříjemný pocit v pochvě a zevních rodidlech

13

-

otok lymfatických uzlin

-

astma, potíže při dýchání, krvácení z nosu

-

bolest na hrudi, únava, pocit necítění se dobře, horečka

-

abnormální výsledek vyšetření ze stěru hrdla děložního

Další informace (z deníků žen, které byly vyplněny během studie s přípravkem Qlaira) o možných nežádoucích účincích „nepravidelné krvácení (silné nepravidelné krvácení)“ a „nepřítomnost menstruačního krvácení“ jsou uvedeny v částech „Krvácení mezi periodami“ a „Co dělat, jestliže se ve dne 26 nebo následující den (dny) neobjeví krvácení“.

Kromě shora uvedených nežádoucích účinků se za u žen užívajících kombinované pilulkyobsahujících ethinylestradiol objevily poruchy kůže jako erythema nodosum, erythema multiforme,výtok z prsu a hypersenzitivita. Ačkoliv tyto příznaky nebyly hlášeny během klinických studií s přípravkem Qlaira, nelze vyloučit možnost, že by se také mohly vyskytnout během užívání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK QLAIRA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Qlaira nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pouzdru za výrazem „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Qlaira obsahuje

Léčivými látkami jsou: estradioli valeras nebo estradioli valeras a dienogestum

Jedno pouzdro (28 potahovaných tablet) přípravku Qlaira obsahuje 26 aktivních tablet čtyřrůzných barev v řadách 1, 2, 3 a 4 a 2 bílé neaktivní tablety v řadě 4.

Složení barevných tablet obsahujících jednu nebo dvě léčivé látky:

2 tmavě žluté tablety, každá obsahuje 3 mg estradiol valerátu.5 středně červených tablet, každá obsahuje 2 mg estradiol valerátu a 2 mg dienogestu.17 světle žlutých tablet, každá obsahuje 2 mg estradiol valerátu a 3 mg dienogestu.

14

2 tmavě červené tablety, každá obsahuje 1 mg estradiol valerátu.

Složení bílých neaktivních tablet:

Tyto tablety neobsahují léčivé látky.

Pomocnými látkami v barevných aktivních tabletách jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob předželatinovaný kukuřičný škrob, povidon K25 (E1201), magnesium stearát (E572).

Potahová vrstva: hypromelóza typ 2910 (E464), makrogol 6000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E172) a/nebo červený oxid železitý (E172).

Pomocnými látkami v bílých neaktivních tabletách jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon K25 (E1201), magnesium- stearát(E572).

Potahová vrstva: hypromelóza typ 2910 (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Qlaira vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Qlaira jsou potahované tablety, jádro tablety je pokryto povlakem.

Jedno pouzdro (28 potahovaných tablet) obsahuje 2 tmavě žluté tablety v řadě 1, 5 středně červených tablet v řadě 1, 17 světle žlutých tablet v řadách 2,3 a 4, 2 tmavě červené tablety v řadě 4 a 2 bílé tablety v řadě 4.

Tmavě žluté aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DD“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Středně červené aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DJ“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Světle žluté aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DH“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Tmavě červené aktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DN“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Bílé neaktivní tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DT“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Přípravek Qlaira je k dostání v balení po 1, 3 nebo 6 pouzdrech, kdy každé pouzdro obsahuje 28 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bayer Pharma AG

15

D-13342 BerlínNěmecko

Výrobce

Bayer Weimar GmbH und Co KG

a

Bayer Pharma AG

99427 Weimar

13342 Berlín

Německo

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta,Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: QLAIRA/Qlaira

Itálie: KLAIRA

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls186424/2011

a příloha k sp. zn. sukls91726/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Qlaira, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedno balení (28 potahovaných tablet) obsahuje v následujícím pořadí:2 tmavě žluté tablety, jedna obsahuje 3 mg estradioli valeras,5 středně červených tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 2 mg dienogestum,17 světle žlutých tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 3 mg dienogestum,2 tmavě červené tablety, jedna obsahuje 1 mg estradioli valeras,2 bílé placebo tablety neobsahují léčivé látky.

Pomocné látky: laktóza (nepřesahuje 50 mg v jedné tabletě).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Tmavě žluté potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DD“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Středně červené potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DJ“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Světle žluté potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DH“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Tmavě červené potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DN“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

Bílé potahované tablety jsou kulaté, bikonvexní, na jedné straně mají vyraženo „DT“ uvnitř pravidelného šestiúhelníku.

2

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Perorální kontracepce.

Léčba silného menstruačního krvácení u žen bez organických patologických změn, které chtějíužívat perorální kontracepci.

4.2

Dávkování a způsob podání

Jak se Qlaira užívá

Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu, v pořadí vyznačeném na obalu. Zapíjejí se tekutinou podle potřeby. Tablety se užívají kontinuálně. Užívá se jedna tableta denně po 28 po sobě jdoucích dní. Nové balení se užívá následující den po užití poslední tablety z předchozího. Krvácení z vysazení začíná obvykle během užívání posledních tablet v pouzdru anemusí být ukončeno v době zahájení užívání z dalšího balení. U některých žen krvácení začíná po užití prvních tablet z nového balení.

Jak začít přípravek Qlaira užívat

 Nepředcházelo-li užívání hormonální kontracepce (v předchozím měsíci)

Užívání tablet se zahájí 1. den přirozeného cyklu ženy (tedy v první den menstruačního krvácení).

 Přechod z kombinované hormonální kontracepce (kombinované perorální kontraceptivum-

COC), z vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti

Žena by měla zahájit užívání přípravku Qlaira v den následující po užití poslední aktivní tablety(tablety obsahující léčivé látky) předchozího COC. V případě předchozího použití vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena zahájit užívání přípravku Qlaira v den, kdy mají být odstraněny.

Přechod z kontracepční metody obsahující pouze progestagen (pilulka s progestagenem, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS)

Žena může být převedena z pilulky s progestagenem kdykoliv (z implantátu nebo z IUS v den jeho vyjmutí, z injekcí v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale ve všech těchto případech je třeba doporučit použít navíc po dobu prvních 9 dnů užívání tablet bariérovou metodu kontracepce.

3

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může zahájit užívání okamžitě. Pokud tak učiní, nepotřebuje další antikoncepční opatření.

Užívání po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru

Kojící ženy viz bod 4.6.

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. až 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud užívání zahájí později, je třeba doporučit současné používání některé bariérové kontracepční metody po dobu prvních 9 dní od začátku užívání tablet. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Postup při vynechání tablet

Vynechané (bílé) tablety placeba mohou být vyřazeny. Měly by však být zlikvidovány, abynedošlo k neúmyslnému prodloužení intervalu mezi užíváním aktivních tablet.

Následující pokyny se týkají pouze vynechání aktivních tablet:

Pokud se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není kontracepční ochrana narušena. Žena musí užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Jestliže se žena opozdí s užitím jakékoliv tablety o více než 12 hodin, antikoncepční ochrana se může snížit. Žena by si měla vzít poslední vynechanou tabletu, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety najednou. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu.

V závislosti na dni cyklu, kdy došlo k vynechání tablety (pro podrobnosti viz následující tabulka), se musí použít další antikoncepční opatření (například bariérová metoda, jako je kondom) podle následujících zásad:

DEN

BarvaObsah estradiol valerátu (EV)/dienogestu (DNG)

Zásady, které je nutno dodržovat při vynechání jedné tablety, a opoždění o více než 12 hodin:

1 – 2

Tmavě žluté tablety(3,0 mg EV)

-

užít vynechanou tabletu okamžitě a poté pokračovat v užívání tablet v obvyklou dobu (i kdyby to znamenalo užití 2 tablet ve stejný den)

-

pokračovat v užívání obvyklým způsobem

3 - 7

Středně červené tablety(2,0 mg EV + 2,0 mg DNG)

4

8 – 17

Světle žluté tablety(2,0 mg EV + 3,0 mg DNG)

-

používat další kontracepční metodu následujících 9 dní

18 – 24

Světle žluté tablety(2,0 mg EV + 3,0 mg DNG)

-

stávající balení je třeba vyřadit a ihned užít první tabletuz nového balení

-

pokračovat v užívání obvyklým způsobem

-

používat další kontracepční metodu následujících 9 dní

25 – 26

Tmavě červené tablety(1,0 mg EV)

-

užít vynechanou tabletu okamžitě a poté pokračovat v užívání tablet v obvyklou dobu (i kdyby to znamenalo užití 2 tablet ve stejný den)

-

není nutné používat další kontracepční metodu

27-28

Bílé tablety(Placebo)

-

vyřadit vynechanou tabletu a pokračovat v užívání tablet v obvyklou dobu

-

není nutné používat další kontracepční metodu

V jeden den se nemá užívat více než dvě tablety.

Jestliže žena zapomněla začít užívat nové balení nebo pokud zapomněla užít jednu nebo více tablet ve dnech 3 až 9, může již být těhotná (za předpokladu, že měla pohlavní styk během 7 dnů před opomenutím). Čím více tablet (se dvěma kombinovanými léčivými látkami ve dnech 3 až 24) se vynechá a čím blíže je to fázi užívání placebo tablet, tím je vyšší riziko těhotenství.

Jestliže žena zmeškala tablety a následně neměla žádné krvácení z vysazení při využívání tablet z konce balení/začátku nového balení, je nutné uvažovat o možném těhotenství.

Pediatrická populace

Nejsou dostupné údaje použití přípravku u dospívajících před 18 rokem věku.

Upozornění v případě gastrointestinálních obtíží

V případě závažných gastrointestinálních obtíží (zvracení, průjem) nemusí být absorpce úplná a je nutné používat další kontracepční metody.

Jestliže během 3-4 hodin po užití aktivní tablety dojde k zvracení, je třeba užít co nejdříve další tabletu. Tuto tabletu je třeba, pokud možno, užít do 12 hodin od obvyklého času. Pokud uplynulo více než 12 hodin, lze aplikovat postup při vynechání tablety uvedený v bodě 4.2 „Postup při vynechání tablet“. Pokud žena nechce změnit obvyklý způsob užívání tablet, musí si vzít odpovídající tabletu(y) z dalšího blistru.

4.3

Kontraindikace

Kombinovaná perorální kontraceptiva (COC) by se neměla používat za přítomnosti jakéhokoliv z dále uvedených stavů. Pokud by se některý z těchto stavů objevil poprvé během užívání COC, užívání přípravku je nutno okamžitě ukončit.

5

 Přítomnost venózní trombózy (hluboká venózní trombóza, pulmonální embolie) nebo tento

stav zjištěný v anamnéze.

 Přítomnost arteriální trombózy (například infarkt myokardu) nebo prodromálních stavů

(angina pectoris a tranzitorní ischemická ataka) nebo tyto stavy zjištěné v anamnéze.

 Cévní mozková příhoda současná nebo zjištěná v anamnéze. Přítomnost závažných nebo vícečetných rizikových faktorů venózní (viz 4.4) nebo arteriální

trombózy, jako jsou:

 diabetes mellitus s postižením cév  závažná hypertenze závažná dyslipoproteinémie Hereditární nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze jako například

rezistence na aktivovaný protein C (APC), deficience antitrombinu III, protein C deficience, deficience proteinu S, hyperhomocysteinémie, antifosfolipidové protilátky (protilátky proti kardiolipinu, lupus antikoagulant).

 Pankreatitis stávající nebo v anamnéze, byla-li spojena s těžkou hypertriglyceridémií.

 Těžké jaterní onemocnění stávající nebo v anamnéze až do navrácení hodnot jaterních funkcí

k normálu.

 Existující jaterní tumory nebo jejich výskyt v anamnéze (benigní či maligní). Přítomnost pohlavními steroidy ovlivnitelných malignit (tj. pohlavních orgánů nebo prsů)

nebo podezření na ně.

 Vaginální krvácení s nediagnostikovanou příčinou.

 Migréna s fokálními neurologickými příznaky v anamnéze. Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Upozornění

Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže je třeba zvážit přínos kombinovaného perorálního kontraceptiva (COC) ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jeho užívání u každé ženy zvlášť a tato rizika s ní projednat dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Ženě doporučte, aby v případě zhoršení, exacerbace či prvního výskytu jakéhokoli z těchto stavů či rizikových faktorů navštívila svého lékaře. Lékař musí poté rozhodnout, zda užívání COC ukončit

Nebyly provedeny žádné epidemiologické studie o účincích COC obsahujících estradiol/estradiol valerát. Všechna následující upozornění a bezpečnostní opatření jsou odvozena z klinických a epidemiologických údajů COC obsahujících ethinylestradiol. Není známo, zda-li se tato upozornění a bezpečnostní opatření vztahují na přípravek Qlaira.

 Onemocnění krevního oběhu

6

Epidemiologické studie naznačily, že incidence VTE u žen, které užívají perorální kontraceptiva s nízkou dávkou estrogenů (< 50 μm ethinylestradiolu) se pohybuje od 20 do 40 případů na 100 000 žen/1 rok, ale toto odhadované riziko se liší podle typu progestagenu. Srovnatelné riziko pro ženy, které kontraceptiva neužívají, je 5 - 10 případů na 100 000 žen /1 rok.

Užívání jakéhokoli kombinovaného perorálního kontraceptiva (COC; včetně přípravku Qlaira) přináší zvýšené riziko venózního tromboembolismu (VTE) ve srovnání se situací, kdy tato kontraceptiva užívána nejsou. Zvýšené riziko VTE je nejvyšší během prvního roku, kdy žena poprvé začíná užívat COC nebo kdy začne znovu užívat COC po přestávce v užívání, která trvala alespoň jeden měsíc.

Incidence VTE spojená s těhotenstvím je 60 případů na 100 000 těhotenství. VTE je fatální v 1 –

2 % případů.

Riziko VTE během užívání přípravku Qlaira není v současné době znám.

Epidemiologické studie také spojují užívání ethinylestradiol obsahujících COC se zvýšeným rizikem arteriálního tromboembolismu (infarkt myokardu, tranzitorní ischemická ataka).

Mimořádně vzácně byl u uživatelek COC hlášen výskyt trombózy jiných krevních cév, například jaterní, mezenterické, renální, cerebrální nebo retinální žíly a artérie. Nepanuje shoda o tom, zda-li je výskyt těchto příhod spojen s používáním COC.

Příznaky venózních nebo arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulárních příhod mohou zahrnovat:

jednostranná bolest v noze a/nebo otok;

náhlá silná bolest na hrudníku, ať již vyzařuje do levé ruky či nikoliv;

náhlá dechová nedostatečnost;

náhlý nástup kašle;

jakákoliv neobvyklá, závažná, prolongovaná bolest hlavy;

náhlá částečná či úplná ztráta vidění;

diplopie;

neartikulovaná řeč nebo afázie;

vertigo;

kolaps s fokálními křečemi nebo bez nich;

slabost nebo velmi výrazná necitlivost náhle postihující jednu stranu nebo jednu část těla,

motorické poruchy;

„akutní“ břicho.

Riziko venózních tromboembolických příhod u uživatelek COC roste s:

 věkem; pozitivní rodinnou anamnézou (žilní tromboembolismus u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku. Jestliže je podezření na dědičnou predispozici, žena by se měla před rozhodnutím o užívání některého COC obrátit na specialistu s žádostí o radu;

 delší imobilizací, velkým chirurgickým výkonem, jakýmkoli chirurgickým výkonem na

dolních končetinách, vážnějším úrazem. V těchto situacích je vhodné přerušit užívání pilulky

7

(jedná-li se o plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní remobilizaci. Pokud užívání pilulky nebylo přerušeno před zákrokem, je třeba zvážit možnost antitrombotické léčby.

 obesitou (body mass index nad 30 kg/m

2);

Ohledně možné úlohy varixů a superficiální tromboflebitidy při vzniku venózní tromboembolie neexistuje jednotný názor.

Riziko arteriální tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulární příhody roste s:

 věkem; kouřením (ženy nad 35 let by měly být důrazně vyzvány, aby nekouřily, chtějí-li užívat

COC);

 pozitivní rodinnou anamnézou (arteriální tromboembolie u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku); Jestliže je podezření na dědičnou predispozici, žena by se měla před rozhodnutím o užívání některého COC obrátit na specialistu s žádostí o radu;

 obesitou (body mass index nad 30 kg/m

2);

 dyslipoproteinémií; hypertenzí; migrénou; onemocněním srdečních chlopní; fibrilací srdečních síní;

Kontraindikací může být také přítomnost jednoho závažného nebo několika méně závažných rizikových faktorů venózního nebo arteriálního onemocnění. V úvahu by se měla vzít také možnost antikoagulační léčby. Uživatelky COC by také měly být informovány o nutnosti kontaktovat lékaře v případě zjištění možných příznaků trombózy. V případě zjištění trombózy nebo podezření na ni musí být užívání COC přerušeno. Adekvátní alternativní antikoncepce musí být zajištěna při antikoagulační terapii (kumariny), vzhledem k teratogenicitě těchto přípravků.

V šestinedělí je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolismu (informace viz bod 4.6 „Těhotenství a kojení“).

Další onemocnění, která podle dostupných informací souvisejí s oběhovými poruchami, jsou diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba či colitis ulcerosa) a srpkovitá anémie.

Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání COC (může se jednat o prodrom cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému vysazení COC.

 Tumory

V některých epidemiologických studiích bylo hlášeno zvýšené riziko karcinomu děložního hrdla při dlouhodobém užívání COC (déle než 5 let), ale stále pokračují spory o tom, do jaké míry tento výsledek souvisí s dalšími zjištěnými faktory v oblasti sexuálního chování a dalšími faktory, například lidským papilloma virem (HPV).

8

Meta-analýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let, zvýšení počtu diagnostikovaných případů u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu k celkovému riziku onemocnění. Tyto studie nepřinášejí důkaz o příčinném vztahu. Zjištěný rizikový trend může být způsoben časnější diagnostikou nádoru u uživatelek COC, biologickými účinky COC či kombinací obou faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než karcinom u žen, které COC nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek COC diagnostikovány benigní jaterní tumory a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru.

Jiná onemocnění

Ženy s projevem či rodinou anamnézou hypertriglyceridémie mohou mít při užívání COC zvýšené riziko pankreatitidy.

Přestože bylo u řady žen užívajících COC hlášeno mírné zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup krevního tlaku je vzácný. Pokud se však při použití COC objeví klinicky významná hypertenze, měl by lékař COC vysadit a léčit hypertenzi. Uzná-li lékař za vhodné, COC lze opět nasadit, jestliže lze antihypertenzní terapií dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku.

Zhoršení nebo první projev následujících stavů byl hlášen v souvislosti s těhotenstvím i užíváním COC, spojitost s COC však nebyla prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy angioedému.

Přerušení užívání COC může být nevyhnutelné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí, než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky, která se poprvé objevila v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní rezistenci na inzulín a na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávkovaná COC (< 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající COC musí být pečlivě sledovány, zvláště na začátku jejich užívání.

V souvislosti s užíváním COC bylo hlášeno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy.

9

Občas se může vyskytnout chloazma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se sklony k chloazmatu by se měly během užívání COC vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému záření.

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, proto by pacientky s kardiálními nebo renálními dysfunkcemi měly být pečlivě sledovány. Pacientky s terminální renální insuficiencí by měly být obzvláště pečlivě sledovány, protože po podání přípravku Qlaira může dojít ke zvýšení hladiny cirkulujících estrogenů.

Tento léčivý přípravek obsahuje do 50 mg laktosy v tabletě. Pacientky trpící vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy nebo galaktózy, které jsou na bezlaktosové dietě, musí toto množství vzít v úvahu.

Lékařské vyšetření / sledování

Před zahájením nebo obnovením užívání COC je třeba sepsat s pacientkou kompletní zdravotní anamnézu (včetně rodinné anamnézy) a vyloučit možné těhotenství. Měl by být změřen krevní tlak a provedeno celkové vyšetření pacientky s ohledem na kontraindikace (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4). Ženy mají být instruovány, aby si pečlivě přečetly příbalovou informaci a řídily se v ní uvedenými pokyny. Frekvence a povaha těchto vyšetření by měly být založeny na zavedených praktických postupech a individuálně přizpůsobeny každé ženě.

Ženy je třeba upozornit, že perorální kontraceptiva je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými nemocemi.

Snížená účinnost

Účinnost COC se může snížit například při následujících příhodách: vynechání aktivních tablet (bod 4.2), gastrointestinální poruchy (bod 4.2) během užívání aktivních tablet či souběžně podávaných léků (bod 4.5).

Kontrola cyklu

Při užívání všech kombinovaných perorálních kontraceptiv (COC) může dojít k nepravidelnému krvácení (špinění či intermenstruačnímu krvácení mimo periodu), zvláště během prvních měsíců. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Na základě deníků pacientek z komparativní studie, procento žen, které zaznamenaly během cyklu krvácení, bylo 10-18% pro ženy užívajících přípravek Qlaira.

U uživatelek přípravku Qlaira se může vyskytnout amenorea, i když nemusí jít o těhotenství. Na základě deníků pacientek, se amenorea vyskytuje přibližně v 15% cyklů.

Pokud se Qlaira užívala podle pokynů uvedených v bodě 4.2, je nepravděpodobné, že žena bude těhotná. Pokud se však Qlaira neužívala podle těchto pokynů před prvním zmeškaným krvácením z vysazení nebo pokud se nedostavilo krvácení dvakrát za sebou, před dalším používáním přípravku Qlaira se musí vyloučit těhotenství.

10

Pokud nepravidelnosti v krvácení trvají či se vyskytnou po dosud pravidelných cyklech, je třeba zvážit jiné než hormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignit a těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: Prostudujte si příbalové informace současně užívaných léků, zda neobsahují zmínku o potenciálních interakcích.

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek Qlaira

Interakce mezi perorálními kontraceptivy a jinými léčivými přípravky mohou vést ke krvácení z průniku nebo k selhání kontracepce. Následující interakce byly popsány v literatuře pro COC obecně nebo byly studovány v klinických studiích s přípravkem Qlaira.

Dienogest je substrátem cytochromu P450 (CYP) 3A4.

Interakce se mohou objevit s fenytoinem, barbituráty, primidonem, karbamazepinem, rifampicinem a pravděpodobně také s oxkarbazepinem, topiramatem, felbamatem, HIV medikací (např. ritonavirem a/nebo nevirapinem), griseofulvinem a s rostlinnými přípravky obsahujícímitřezalku tečkovanou (hypericum perforatum). Mechanismus interakce je zřejmě založen naschopnosti těchto látek indukovat aktivitu jaterního enzymu (např. CYP 3A4 enzymu) což může mít za následek zvýšenou clearance pohlavních hormonů.

Maximální indukce enzymu je obecně zjištěna až 2-3 týdny po počátku užívání, ale poté mohou účinky trvat přinejmenším 4 týdny po ukončení léčby.

V klinické studii silný induktor CYP3A4 rifampicin vedl k výraznému poklesu koncentrace v rovnovážném stavu a systémové expozici dienogestu a estradiolu. AUC (0-24 h) dienogestu a estradiolu v rovnovážném stavu byla snížena na 83% a 44%.

Ženy s krátkodobou léčbou (do 1 týdne) některým přípravkem z výše uvedených skupin léků nebo jednotlivými léčivými látkami (kromě rifampicinu) by měly přechodně používat navíc k COC ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu léčby a ještě následujících 14 dní po jejím ukončení.

Ženy léčené rifampicinem by měly navíc k COC používat bariérovou metodu po celou dobu léčby rifampicinem ještě 28 dnů po jejím ukončení.

Ženám na chronické léčbě léčivými látkami indukujícími mikrosomální enzymy by měla být doporučena jiná spolehlivá nehormonální metoda kontracepce.

Známé inhibitory CYP3A4, jako jsou azolová antimykotika, cimetidin, verapamil, makrolidy,

diltiazem, antidepresiva a grapefruitová šťáva, mohou zvyšovat hladiny dienogestu v plazmě.

Ve studii zkoumající účinek inhibitorů CYP3A4 (ketokonazol, erytromycin), byly zvýšeny hladiny dienogestu a estradiolu v plazmě v ustáleném stavu. Současné podávání se silným inhibitorem ketokonazolem mělo za následek zvýšení AUC (0-24 hod.) v ustáleném stavu o

11

186 % pro dienogest a o 57 % pro estradiol. Při současném podávání se středně silným inhibitorem erytromycinem AUC (0-24 hod.) dienogestu a estradiolu v ustáleném stavu vzrostla o 62 % v prvním a 33 % v druhém případě. Klinický význam těchto interakcí není znám.

Selhání kontracepce bylo také hlášeno při užívání antibiotik jako penicilinů a tetracyklinů. Mechanismus tohoto účinku nebyl objasněn.

Vliv přípravku Qlaira na jiné léčivé přípravky

Perorální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus některých jiných léčivých látek. Mohou jejich plazmatické a tkáňové koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporinu) nebo snižovat (např. lamotriginu).

Farmakokinetika nifedipinu nebyla ovlivněna současným podáváním 2 mg dienogestu + 0,03 mg ethinylestradiolu, což potvrzovalo výsledky in vitro studií, že není pravděpodobné, že by Qlaira v terapeutických dávkách inhibovala CYP enzymy.

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů (nosiče) např. transkortinu (CBG) a lipid/lipoproteinové frakce, parametrů sacharidového metabolismu, koagulace a fibrinolýzy. Změny obvykle zůstávají vrozsahu normálních laboratorních referenčních hodnot.

4.6 Těhotenství a kojení

Přípravek Qlaira se nesmí užívat během těhotenství.

Pokud během užívání přípravku Qlaira dojde k otěhotnění, jeho další užívání musí být ihned ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie s COC obsahujícími ethinylestradiol však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím COC před otěhotněním, ani teratogenní vliv COC neúmyslně užívaných v časném těhotenství. Studie na zvířatech neprokázaly riziko týkající se reprodukční toxicity (viz bod 5.3).

Laktace může být ovlivněna COC, protože mohou snižovat množství mateřského mléka a změnit jeho složení. Proto užívání perorálních kontraceptiv se obecně nedoporučuje, dokud kojící matka dítě zcela neodstaví. Malé množství kontracepčních steroidů a /nebo jejich metabolitů může být vylučováno do mléka. Tato množství mohou mít vliv na dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Qlaira nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Následující tabulka uvádí nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů dle MedDRA (MedDRA SOC). K popisu určité nežádoucí reakce jsou uvedeny nejvhodnější termíny dle

12

MedDRA (verze 12.0). Synonyma a příbuzné stavy nejsou vyjmenovány, ale měly by být vzaty v úvahu. Frekvence jsou založeny na údajích získaných z klinických studií. Nežádoucí účinky byly zaznamenány v 5 klinických studiích fáze III (N = 2 266 žen, které by mohly otěhotnět, N = 264 žen s dysfunkčním děložním krvácením bez přítomnosti organického onemocnění, které chtějí užívat perorální kontracepci) a u nichž se předpokládá přinejmenším pravděpodobná kauzální spojitost s užíváním přípravku Qlaira. Všechny nežádoucí účinky uvedené jako „vzácné“ se vyskytly u 1 až 2 dobrovolnic , to je v méně než 0,1%.

N = 2 530 žen (100,0 %).

Třída orgánových systémů

Časté (1/100 až 1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000)

Infekce a infestace

Mykotické infekceVulvovaginální mykoticé infekce

1

Vaginální infekce

KandidózaHerpes simplexZánětlivá pánevní onemocněníSyndrom presumované oční histoplazmózy Tinea versicolorInfekce močového ústrojíBakteriální vaginitis

Poruchy metabolismu a výživy

Zvýšená chuť k jídlu

Retence tekutinHypertriglyceridémie

Psychiatrické poruchy

Deprese/depresivní náladaEmoční poruchy

2

NespavostSnížené libido

3

Duševní poruchy Změny nálady

4

AgreseÚzkostDysforieZvýšené libidoNervozitaNoční můraNeklidPoruchy spánkuStres

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

5

ZávraťMigréna

6

Poruchy pozornostiParestezieVertigo

Poruchy oka

Nesnášenlivost kontaktních čoček Suchost očíOtok očí

Cévní poruchy

Návaly horkaHypertenze

Krvácení z varikozních žilNávaly horkaZánět povrchových žilBolest žil

Gastrointestinální poruchy

Bolesti břicha

7

Nauzea

PrůjemZvracení

ZácpaSuchost v ústechDyspepsieGastroezofageální reflux

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení hodnot jaterních enzymů

8

Fokální nodulární hyperplázie jaterChronická cholecystitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Akné

9

Alopecie HyperhidrózaPruritus

10

Vyrážka

11

Alergické kožní reakce

12

ChloasmaDermatitisHirsutismus

13

Třída orgánových systémů

Časté (1/100 až 1/10)

Méně časté (≥1/1 000 až <1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000)HypertrichosisNeurodermatitida Porucha pigmentaceSeborrhoeaPorucha kůže

13

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové spasmy

Bolesti zadBolesti v čelistiPocit těžkosti

Poruchy ledvin a močových cest

Bolesti močového ústrojí

Poruchyreprodukčního systému a prsu

AmenoreaDiskomfort prsou

14

DysmenoreaIntracyklické krváceníMetroragie

15

Zvětšení prsů

16

Větší prsní hmotaCervikální dysplasie Dysfunkční uterinní krváceníDyspareuniaFibrocystické onemocnění prsůMenoragie Menstruační poruchyOvariální cystaBolesti v pánviPremenstruální syndromLeiomyom dělohySpasmy dělohyUterinní/vaginální krvácení, včetně špinění

17

Vaginální výtok Vulvovaginální suchost

Abnormální krvácení z odnětíBenigní neoplasmata prsůKarcinom in situ v prsuCysty prsůVýtok z prsůCervikální polypZrudnutí cervixuKrvácení při pohlavním stykuGalaktoreaVýtok z genitáliíHypomenoreaOpožděná menstruaceRuptura ovariální cystyPocit pálení pochvyVaginální zápachVulvovaginální páleníVulvovaginální diskomfort

Poruchy krve a lymfatického systému

Lymfadenopatie

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

AstmaDyspnoeEpistaxe

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

SlabostIritabilita Edémy

18

Bolest na hrudiMalátnostHorečka

Vyšetření

Zvýšená tělesná hmotnost

Snížená tělesná hmotnostZměny krevního tlaku

19

Abnormální nález v cervikálním stěru

1včetně kandidové vulvovaginitidy a mykózního nálezu při vyšetření hrdla

2 včetně pláče a afektivní lability3včetně ztráty libida

4včetně poruch nálady a výkyvů nálady

5včetně tenzních bolestí hlavy a bolestí hlavy způsobených dutinami

6včetně migrény s aurou nebo bez aury

7včetně vzedmutí břicha, bolestí břicha v nadbřišku a v podbřišku

8 včetně vzestupu alanin aminotransferázy, aspartát aminotransferázy gama-glutamyl transferázy

9včetně pustulozního akné 10včetně generalizovaného svědění a svědivé vyrážky

11včetně makulární vyrážky

12včetně alergické dermatitidy a kopřivky

13včetně napětí pokožky14 včetně bolesti prsů, poruch prsní bradavky a bolestí bradavky

14

15 včetně nepravidelné menstruace

16včetně zduření prsů

17včetně vaginálního krvácení, krvácení z genitálií a děložního krvácení

18včetně periferních otoků

19včetně vzestupu krevního tlaku a poklesu krevního tlaku

Výskyt amenorey a intracyklického krvácení na základě deníků pacientek ve studii je uveden v bodě 4.4 Kontrola cyklu.

Následující závažné nežádoucí účinky, které uváděly uživatelky COC, jsou popisovány v bodu 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití:

-

Venózní tromboembolické poruchy

-

Arteriální tromboembolické poruchy

-

Hypertenze

-

Jaterní tumory

-

Výskyt nebo zhoršení stavů, jejichž spojitost s COC není potvrzena: Crohnova choroba, ulcerativní kolitida, epilepsie, migréna, děložní myomy, porfyrie, systémový lupus erythematodes, těhotenský herpes, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka.

-

Chloasma

-

Akutní nebo chronické poruchy jaterních funkcí mohou být příčinou přerušení užívání COC až do návratu hodnot jaterních funkcí k normálu.

-

U žen s dědičným angioedémem mohou exogenní estrogeny vyvolat či zhoršit příznaky angioedému

Frekvence diagnózy rakoviny prsu je u uživatelek OC velmi mírně zvýšeno. Protože výskyt rakoviny prsu je vzácný u žen mladších než 40 let, zvýšení je malé vzhledem k celkovému riziku výskytu rakoviny prsu. Příčinný vztah COC není znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

Kromě shora uvedených nežádoucích účinků se za léčby COC obsahujících ethinylestradiolobjevil erythema nodosum, erythema multiforme, výtok z prsů a hypersenzitivita. Ačkoliv tyto příznaky nebyly hlášeny během klinických studií prováděných s přípravkem Qlaira, nelze vyloučit možnost, že se také vyskytnou během léčby.

4.9 Předávkování

Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky z předávkování. Příznaky, které se mohou vyskytnout v případě předávkování aktivními tabletami, zahrnují: nausea, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Antidota nejsou známa, a proto by léčba měla být symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: progestageny a estrogeny, sekvenční přípravky

15

ATC kód: G03AB

V klinických studiích s přípravkem Qlaira, které byly prováděny v Evropské unii a v USA/Kanadě, byly vypočítány následující hodnoty Pearl indexu:

Pearl index (věk 18-50 let)Selhání metody 0,42 (horní limit 95% CI 0,77)Selhání uživatelka+metoda 0,79 (horní limit 95% CI 1,23)

Pearl index (věk 18-35 let)Selhání metody 0,51 (horní limit 95% CI 0,97)Selhání uživatelky+metody 1,01 (horní limit 95% CI 1,59

Kontracepční účinek COC je založen na interakci různých faktorů, z nichž nejdůležitější je inhibice ovulace, změny cervikálního sekretu a změny endometria.

Qlaira je dávkována za použití estrogenového sestupného a progestagen vzestupného režimu, který může být použit k léčbě silného menstruačního krvácení za nepřítomnosti organického onemocnění, symptomy jsou někdy označovány jako dysfunkční děložní krvácení (dysfunctional uterine bleeding -DUB).

Byly provedeny dvě multicentrické, dvojitě slepé, randomizované studie mající podobný design, které hodnotily účinnost a bezpečnost Qlairy u žen se symptomy DUB, které chtějí užívat perorální antikoncepci. Celkem bylo randomizováno 269 žen do skupiny užívající přípravek Qlaira a 152 žen do skupiny užívající placebo.

Po 6ti měsících léčby se průměrná ztráta menstruační krve (MBL) snížila o 88% ze 142 ml na 17 ml u žen ve skupině užívající přípravek Qlaira ve srovnání s 24% v placebo skupině (ze 154 ml na 117 ml).

Po 6ti měsících léčby byl poměr žen, u kterých ustoupily všechny příznaky dysfunkčního děložního krvácení (DUB) 29% ve skupině užívající přípravek Qlaira ve srovnání s 2% ve skupině užívající placebo.

Estrogenem v přípravku Qlaira je estradiol valerát, ester přirozeného humánního 17ß-estradiolu(1 mg estradiol valerátu odpovídá 0,76 mg 17ß-estradiolu. Tento estrogen se odlišuje od estrogenů ethinylestradiolu a jeho prodrug mestranolu, které se používají v jiných COC, tím, že nemá ethinylovou skupinu v poloze 17α.

Dienogest je derivát nortestosteronu, který nemá androgenní, ale spíše antiandrogenní aktivitu, která je asi třetinová ve srovnání s antiandrogenní aktivitou cyproteron acetátu. Dienogest se váže na progesteronové receptory v lidské děloze pouze s 10% afinitou progesteronu. Navzdory jeho nízké afinitě k progesteronovému receptoru, má dienogest silný progestagenní účinek in vivo. Dienogest nemá významný androgenní, mineralokortikoidní nebo glukokortikoidní účinek in vivo.

V jedné klinické studii byla u podskupiny žen (n=218) zkoumána endometriální histologie po 20 cyklech. Nebyly nalezeny žádné abnormální výsledky.

16

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dienogest

Absorpce

Po perorálním podání se dienogest rychle a téměř úplně vstřebává. Maximální sérové koncentrace 90,5 ng/ml je dosaženo přibližně za 1 hodinu po perorálním podání tablety Qlairaobsahující 2 mg estradiol valerátu a 3 mg dienogestu. Biologická dostupnost je přibližně 91 %.Farmakokinetika dienogestu je dávkově proporcionální v rozsahu dávky 1 až 8 mg.

Distribuce

Relativně vysoký podíl 10 % dienogestu v oběhu je přítomen ve volné formě s tím, že přibližně 90 % je nespecificky vázáno na albumin. Dienogest se neváže na specifické transportní proteiny SHBG a CBG. Distribuční objem dienogestu v ustáleném stavu (Vd,ss) je 46 l po intravenózním podání 85 µg

3H-dienogestu.

Metabolismus

Dienogest se téměř kompletně metabolizuje známými cestami metabolismu steroidů (hydroxylace, konjugace), převážně CYP3A4. Farmakologicky neaktivní metabolity se vylučují velmi rychle tak, že v plazmě je nezměněný dienogest dominující frakcí a asi 50% odpovídá od dienogestu odvozeným sloučeninám. Celková clearance po intravenózním podání

3H-dienogestu

byla vypočítána jako 5,1 l/h.

Eliminace

Plazmatický poločas dienogestu je přibližně 11 hodin. Dienogest je ve velké míře metabolizován a pouze 1% je vylučováno v nezměněné podobě. Vylučování je močí a stolici v poměru 3:1 po perorálním podání 0,1 mg/kg. Po perorálním podání je 42 % dávky eliminováno během prvních 24 hodin a 63 % během 6 dnů vyloučením ledvinami. Kombinovaných 86 % dávky se vyloučí močí a stolicí po 6 dnech.

Podmínky ustáleného stavu

Farmakokinetika dienogestu není ovlivněna hladinami SHBG. Ustáleného stavu se dosáhne po 3 dnech stejného dávkování 3 mg dienogestu v kombinaci s 2 mg estradiol valerátu. Při tom jsou maximální a průměrná koncentrace dienogestu v séru v ustáleném stavu 11,8 ng/ml v prvním a 82,9 ng/ml a 33,7 ng/ml v druhém případě. Průměrný akumulační poměr pro AUC (0 - 24 h) byl stanoven na 1,24.

Estradiol valerát

Absorpce

Po perorálním podání se estradiol valerát kompletně vstřebává. Štěpení na estradiol a kyselinu valerovou se odehrává během absorpce střevní sliznicí nebo během prvního průchodu játry. Tak vzniká estradiol a jeho metabolity estron a estriol. Maximální sérové koncentrace estradiolu 70,6 pg/ml je dosaženo přibližně za 1,5 až 12 hodin po jednorázovém požití tablety obsahující

17

3 mg estradiol valerátu v den 1.

Metabolismus

Kyselina valerová podléhá metabolismu velmi rychle. Po perorálním podání jsou přibližně 3 % dávky přímo biologicky dostupných jako estradiol. Estradiol podléhá rozsáhlému efektu prvního průchodu a značná část podávané dávky je již metabolizována sliznicí gastrointestinálního traktu. Společně s presystémovým metabolismem v játrech se přibližně 95 % perorálně podané dávky metabolizuje před vstupem do systémového oběhu. Hlavními metabolity jsou estron, estron sulfát a estron glukuronid.

Distribuce

V séru se 38 % estradiolu váže na SHBG, 60 % na albumin a 2 až 3 % cirkulují jako volnáforma. Estradiol může slabě indukovat sérové koncentrace SHBG na dávce závislým způsobem.V den 21 léčebného cyklu byl SHBG přibližně na úrovni 148 % výchozí hodnoty, poklesl přibližně asi na 141 % výchozí hodnoty do dne 28 (konec fáze placeba). Aparentní distribuční objem 1,2 l/kg by stanoven po i.v. podání.

Eliminace

Plazmatický poločas estradiolu v krevním oběhu je přibližně 90 minut. Po perorálním podání je však situace odlišná. Kvůli velkému cirkulujícímu množství estrogen sulfátů a glukuronidů na straně jedné a enterohepatické recirkulaci na straně druhé, představuje terminální poločas estradiolu po perorálním podání složený parametr, který závisí na všech těchto procesech a pohybuje se v rozsahu 13 až 20 hodin.

Estradiol a jeho metabolity se převážně vylučují močí, stolicí se vyloučí přibližně 10 %.

Podmínky ustáleného stavu

Farmakokinetika estradiolu je ovlivněna hladinami SHBG. U mladých žen jsou naměřené hladiny estradiolu v plazmě složeninou endogenního estradiolu a estradiolu uvolněného z přípravku Qlaira. Během léčebné fáze 2 mg estradiol valerátem a 3 mg dienogestem jsou maximální a průměrná koncentrace estradiolu v séru v ustáleném stavu 66,0 pg/ml v prvním a 51,6 pg/ml v druhém případě. Během 28 denního cyklu se stabilní minimální koncentrace estradiolu udržují v rozsahu od 28,7 pg/ml do 64,7 pg/ml.

Zvláštní skupiny pacientek

U pacientek s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyla farmakokinetika přípravku Qlaira hodnocena.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie kancerogenicity s dienogestem u myší a méně rozsáhlá studie u potkanů neukázaly nárůst tumorů, je však velmi dobře známo, že pohlavní steroidy, vzhledem k jejich hormonální aktivitě,mohou podporovat růst určitých hormonálně dependentních tkání a tumorů.

18

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Aktivní potahované tablety

Placebo (neaktivní) potahované tablety

Jádro tablety:

monohydrát laktózykukuřičný škrobpředželatinovaný kukuřičný škrobpovidon K25 (E1201)magnesium-stearát (E572)

monohydrát laktózykukuřičný škrobpovidon K25 (E1201)magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablet:

hypromelóza typu 2910 (E464)makrogol 6000mastek (E553b)oxid titaničitý (E171)červený oxid železitý (E172) a/nebožlutý oxid železitý (E172)

hypromelóza typu 2910 (E464)mastek (E553b)oxid titaničitý (E171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní požadavky.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Průhledný blistr – PVC/Al v kartonovém pouzdru.

Velikosti balení:

28 potahovaných tablet 3 x 28 potahovaných tablet6 x 28 potahovaných tablet

19

Jedno pouzdro (28 potahovaných tablet) obsahuje v následujícím pořadí: 2 tmavě žluté tablety, 5 středně červených tablet, 17 světle žlutých tablet v řadách, 2 tmavě červené tablety, 2 bílé tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nespotřebovaný přípravek nebo odpadní materiál má být likvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AGD - 13342 BerlínNěmecko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

17/032/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.1.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

26.10.2012


nahoru

Informace na obalu

strana: 1/5

SÚKL 14.1.2009

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍN OBALU

(pouzdro)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Qlaira, potahované tabletyestradioli valeras/ dienogestum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Pouzdro (28 potahovaných tablet) obsahuje v následujícím pořadí:2 tmavě žluté tablety, každá obsahuje 3 mg estradioli valeras5 středně červených tablet, každá obsahuje 2 mg estradioli valeras a 2 mg dienogestum17 světle žlutých tablet, každá obsahuje 2 mg estradioli valeras a 3 mg dienogestum2 tmavě červené tablety, každá obsahuje 1 mg estradioli valeras2 bílé placebo tablety neobsahují léčivé látky

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu. Další podrobnosti najdete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

28 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

1

3 x 28 potahovaných tablet

2

6 x 28 potahovaných tablet

3

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1 Lepící štítek na průhledné folii, velikost balení: 1 pouzdro s 28 potahovanými tabletami

2 Lepící štítek na průhledné folii, velikost balení: 3 pouzdra, každé s 28 potahovanými tabletami

3 Lepící štítek na průhledné folii, velikost balení: 6 pouzder, každé s 28 potahovanými tabletami

strana: 2/5

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DIOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

< >

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

< >

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer Pharma AGD-13342 BerlínNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

17/032/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

strana: 3/5

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

< >

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

qlaira

17.

Další informace uvedené na pouzdru (z příbalové informace)

Přečtěte si příbalovou informaci přípravku Qlaira dříve, než začnete tablety užívat. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jak se Qlaira užívá?

Užívejte jednu tabletu přípravku Qlaira denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu. Sledujte směr šipek na pouzdru, dokud nevyužíváte všech 28 tablet. Následující balení začněte užívat ihned bez přestávky.

Kdy se může stát, že nebudete dále chráněna před otěhotněním?

 Pokud se opozdíte v užití tablety o více než 12 hodin, nebo pokud jste zapomněla užít

více tablet z tohoto balení

→ Prosíme, prohlédněte si níže uvedený diagram a přečtěte si v příbalové informaci odstavec „Jestliže jste zapomněla přípravek Qlaira užít“.

Poznámka: jestliže se opozdíte v užití tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti otěhotnění není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a pokračujte v užívání tablet opět v obvyklou dobu.

 Jestliže jste zvracela nebo máte těžší průjem

→ Prosíme, přečtěte si v příbalové informaci odstavec „Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu:“.

 Jestliže užíváte jiné léky, například antibiotika

→ Prosíme, přečtěte si v příbalové informaci odstavec „Užívání jiných léčivých přípravků spolu s přípravkem Qlaira.”

strana: 4/5

1.3.1.2.2

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH(Blister pouzdra*)

* Tato část je uváděna pouze pro informaci. Druh obalu představující pouzdro zahrnuje i vnitřní obal. Proto by tento oddíl měl být označen “Neuplatňuje se”.

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

< >

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

< >

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Poraďte se okamžitě se svým lékařem

Měla jste během 7 dní před tímto opomenutím pohlavní styk?

ANO

 Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle

(může to znamenat i užití 2 tablet v jeden den)

Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou antikoncepci

(kondom)

Neužívejte vynechanou tabletu

 Ihned začněte užívat tablety z nového balení Následujících 9 dní používejte navíc bariérovou antikoncepci

(kondom)

 Užijte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako obvykle

(může to znamenat i užití 2 tablet v 1 den)

 Není třeba používat žádnou další antikoncepci

NE

Vynechala jste pouze 1 tabletu (opoždění o více než 12 hodin)

 Vyřaďte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání jako

obvykle

 Není třeba používat žádnou další antikoncepci

Den 10 - 17

Den 18 - 24

Den 25 - 26

Den 27 - 28

Den 1 - 9

Vynechala jste více než 1 barevnou tabletu

Zapomněla jste začít užívat nové balení

strana: 5/5

< >

Qlaira

Nálepka s proužky se zkratkami dnů v týdnu (součást balení).

Vyberte si proužek začínající dnem, ve kterém začínáte užívat Vaši pilulku. Například, začínáte-li užívat ve středu, vyberte si proužek začínající St.

Po Út

St

Čt

So

Ne

Út St

Čt

So

Ne

Po

St

Čt

So

Ne

Po

Út

Čt

So

Ne

Po

Út

St

Pá So

Ne

Po

Út

St

Čt

So Ne

Po

Út

St

Čt

Ne

Po

Út

St

Čt

So

Vybraný proužek se nalepí na místo označené:

„Zde nalepte proužek se dny v týdnu.“

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.