Panadol Extra Rapide

Kód 0014702 ( )
Registrační číslo 07/ 748/95-C
Název PANADOL EXTRA RAPIDE
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,  Brentford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014701 POR TBL EFF 12 Šumivá tableta, Perorální podání
0014702 POR TBL EFF 24 Šumivá tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak PANADOL EXTRA RAPIDE

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PANADOL EXTRA RAPIDE Šumivé tablety paracetamolum, coffeinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje paracetamolum 500 mg, coffeinum 65 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též 427 mg sodíku, sorbitol, sodnou sůl sacharinu a j. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Šumivé tablety

12 (24) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jiná léčiva obsahující paracetamol. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/ 748/ 95-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Zesílený účinek proti bolesti

Rychlý nástup účinku Nedráždí žaludek Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti. Panadol Extra Rapide šumivé tablety – umožňují rychlejší vstřebávání a tím i nástup účinku. Účinný proti bolesti - Panadol Extra Rapide je vhodný pro pacienty trpící bolestmi hlavy, migrénou, bolestí zad, zubů, revmatickými nebo svalovými bolestmi, či bolestmi při menstruaci. Panadol Extra Rapide též přináší úlevu při chřipce, nachlazení i bolesti v krku a snižuje horečku. Nedráždí žaludek - Panadol Extra Rapide neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.

Dávkování - Dospělí: 2 tablety rozpuštěné ve skleničce vody až 4x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Maximálně 8 tablet za 24 hodin. Děti 12-15 let: 1 tabletu rozpuštěnou ve skleničce vody až 3x denně. Dávky opakujte nejdříve po 6 hodinách. Maximálně 3 tablety za 24 hodin. Přípravek není vhodný pro děti do 12 let. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU PANADOL EXTRA RAPIDE

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {blistr} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra Rapide paracetamolum 500 mg, coffeinum 65 mg 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 3.

POUŽITELNOST

Exp.: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

JINÉ


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PANADOL EXTRA RAPIDE Šumivé tablety paracetamolum, coffeinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje paracetamolum 500 mg, coffeinum 65 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též 427 mg sodíku, sorbitol, sodnou sůl sacharinu a j. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Šumivé tablety

12 (24) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jiná léčiva obsahující paracetamol. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/ 748/ 95-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Zesílený účinek proti bolesti

Rychlý nástup účinku Nedráždí žaludek Panadol Extra Rapide obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti. Panadol Extra Rapide šumivé tablety – umožňují rychlejší vstřebávání a tím i nástup účinku. Účinný proti bolesti - Panadol Extra Rapide je vhodný pro pacienty trpící bolestmi hlavy, migrénou, bolestí zad, zubů, revmatickými nebo svalovými bolestmi, či bolestmi při menstruaci. Panadol Extra Rapide též přináší úlevu při chřipce, nachlazení i bolesti v krku a snižuje horečku. Nedráždí žaludek - Panadol Extra Rapide neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou.

Dávkování - Dospělí: 2 tablety rozpuštěné ve skleničce vody až 4x denně. Dávky opakujte nejdříve po 4 hodinách. Maximálně 8 tablet za 24 hodin. Děti 12-15 let: 1 tabletu rozpuštěnou ve skleničce vody až 3x denně. Dávky opakujte nejdříve po 6 hodinách. Maximálně 3 tablety za 24 hodin. Přípravek není vhodný pro děti do 12 let. 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU PANADOL EXTRA RAPIDE

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH {blistr} 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Extra Rapide paracetamolum 500 mg, coffeinum 65 mg 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 3.

POUŽITELNOST

Exp.: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.