Oracea 40 Mg Tvrdé Tobolky S Řízeným Uvolňováním

Kód 0166425 ( )
Registrační číslo 15/ 370/11-C
Název ORACEA 40 MG TVRDÉ TOBOLKY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Galderma International, La Défense Cedex, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166425 POR CPS RDR 28X40MG Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním, Perorální podání
0166426 POR CPS RDR 56X40MG Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ORACEA 40 MG TVRDÉ TOBOLKY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls80521/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ORACEA 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

Doxycyclinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek ORACEA a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ORACEA užívat

3.

Jak se přípravek ORACEA užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek ORACEA uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ORACEA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ORACEA je lék k použití u dospělých k omezení tvorby vřídků a rudých zduření kůže na obličeji způsobených stavem zvaným rosacea.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ORACEA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek ORACEA-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kterékoli léčivo ze skupiny tetracyklinů včetně

doxycyklinu nebo minocyklinu, nebo na kteroukoli další složku přípravku ORACEA (viz bod6.)-

jestliže jste těhotná, nesmíte přípravek ORACEA užívat od 4. měsíce těhotenství,

protože může poškodit nenarozené dítě. Pokud během užívání přípravku ORACEA máte podezření na to, že jste těhotná nebo pokud zjistíte, že jste těhotná, ihned se obraťte na svého lékaře.v kombinaci s retinoidy (léčiva používaná k léčbě určitých kožních nemocí, jako je těžké akné) podávanými perorálně (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).-

pokud trpíte stavem způsobujícím nepřítomnost kyseliny v žaludku (achlorhydrie) nebo

pokud jste podstoupila/a chirurgický zákrok na horní části střeva (nazývané dvanáctník).

Přípravek ORACEA nesmějí užívat děti do 12 let věku, protože vy to mohlo vést k trvalým změnám barvy zubů nebo k problémům s vývojem zubů.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku ORACEA je zapotřebíSvého lékaře informujte-

jestliže máte chorobu jater

-

jestliže máte v anamnéze sklon k přerůstání kandidy nebo pokud právě máte

kvasinky v ústech nebo pochvě nebo houbovou infekci-

jestliže trpíte svalovou chorobou zvanou myasthenia gravis

-

jestliže trpíte onemocněním střevní sliznice (kolitidou)

-

jestliže trpíte podrážděním jícnu nebo jícnovými vředy

-

jestliže máte typ rosacey, který postihuje oči

-

jestliže vystavujete kůži silnému slunečnímu světlu nebo umělému slunci, protože

někteří lidé užívající doxycyklin se mohou více spálit. Zvažte používání krémů proti opalování, aby se snížilo riziko spálenin a pokud se kůže spálí, musíte přípravek ORACEA vysadit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek ORACEA a jisté další léky nemusí řádně fungovat, pokud se používají zároveň. Během užívání přípravku ORACEA svého lékaře informujte o lécích, které užíváte nebo užívat hodláte .-

Přípravek ORACEA se nesmí užívat zároveň s léčivým přípravkem obsahujícím

isotretinoin, a to kvůli riziku zvýšeného tlaku v mozku. Isotretinoin se předepisuje u pacientů s těžkým akné.-

2 až 3 hodiny po užití přípravku ORACEA neužívejte antacida, multivitaminy nebo jiné

přípravky obsahující vápník (jako je mléko a mléčné výrobky a ovocné šťávy obsahující vápník), hliník, hořčík (včetně tablet s chinaprilem, které se užívají na léčbu vysokého krevníhotlaku), železo nebo bismut nebo cholestyramin, aktivní uhlí nebo sukralfát. Tyto léky mohou snížit účinnost přípravku ORACEA, pokud se užijí zároveň s ním.-

Jiné léčby vředů nebo pálení žáhy mohou rovněž snížit účinnost přípravku ORACEA a

smějí se užívat až po uplynutí 2 hodin od podání přípravku ORACEA.-

Jestliže užíváte léky na ředění krve, může Váš lékař potřebovat provést změny dávky

léku na ředění krve.-

Jestliže užíváte jisté léky na cukrovku, může Váš lékař potřebovat zkontrolovat, zda není

třeba změnit dávku léku na cukrovku.-

Existuje možnost, že přípravek ORACEA snižuje účinnost perorální antikoncepce, což

může vést k otěhotnění.-

Přípravek ORACEA může oslabit účinnost určitých antibiotik, včetně penicilinů.

-

Užívání barbiturátů (prášky na spaní nebo krátkodobě působící léky proti bolesti),

rifampicinu (tuberkulóza), karbamazepinu (epilepsie), difenylhydantoinu a fenytoinu (záchvaty křečí původem v mozku), primidonu (antikonvulzivum) nebo cyklosporinu (transplantace orgánů) může snížit dobu, po kterou přípravek ORACEA zůstává ve Vašem systému aktivní.-

Užívání přípravku ORACEA s celkovým anestetikem methoxyfluranem může vést

k vážnému poškození ledvin.

Užívání přípravku ORACEA s jídlem a pitímPřípravek ORACEA vždy zapíjejte odpovídajícím množstvím vody ke spláchnutí tobolky, protože tím se snižuje riziko podráždění v hrdle nebo jícnu vzniku vředu v hrdle nebo jícnu.

Zároveň s přípravkem ORACEA nepožívejte mléko ani mléčné výrobky, protože tyto produkty obsahují vápník, který může snížit účinnost přípravku ORACEA. Předtím, než budete pít mléko nebo jíst mléčné výrobky nechejte od denní dávky přípravku ORACEA uplynout 2 až 3 hodiny.

Těhotenství a kojeníPřípravek ORACEA se nesmí užívat během těhotenství, protože může způsobit trvalé změny barvy zubů nenarozeného dítěte.

Přípravek ORACEA nesmějí kojící matky užívat dlouhodobě, protože to u kojence může způsobit změnu barvy zubů a omezit růst kostí.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek ORACEA nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ORACEA Přípravek ORACEA obsahuje cukr (sacharózu). Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se předtím, než začnete tento lék užívat, na svého lékaře.

Inkoust použitý na tobolce obsahuje hlinitý lak červeně allura AC (E129), který může vyvolat alergické reakce.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ORACEA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ORACEA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tobolku přípravku ORACEA každý den ráno. Tobolku polykejte celou a nežvýkejte ji.Přípravek ORACEA zapíjejte plnou sklenicí vody vsedě nebo vestoje, aby se zabránilo podráždění hrdla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ORACEA, než jste měl(a)Jestliže užijete nadměrnou dávku přípravku ORACEA, existuje riziko poškození jater, ledvin nebo slinivky břišní.

Jestliže užijete více tobolek, než jste měl/a, ihned se obraťte na svého lékaře o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ORACEANezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ORACEAPřípravek ORACEA musíte užívat, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal/a.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékařenebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ORACEA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinkyNásledující nežádoucí účinky se mohou během léčby přípravkem ORACEA vyskytovat často(postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

zánět nosní sliznice a hrdla

zánět vedlejších nosních dutin

houbové infekce

úzkost

bolesti hlavy od vedlejších nosních dutin

vysoký nebo zvýšený krevní tlak

průjem

bolesti v horní části břicha

sucho v ústech

bolesti v zádech

bolesti

změny některých krevních testů (množství glukózy v krvi nebo testy jaterních funkcí).

Vzácné nežádoucí účinkyNásledující nežádoucí účinky se během léčby léčivými přípravky, ke kterým přípravek ORACEA patří (tetracykliny), mohou objevovat vzácně (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):

alergické (hypersenzitivní) reakce po celém těle*

změny počtu nebo typu určitých krvinek

zvýšení tlaku v mozku

zánět osrdečníku (blány obklopující srdce)

pocit nevolnosti, zvracení, nechutenství

poškození jater

kožní vyrážky nebo kopřivka

abnormální reakce kůže na sluneční světlo

zvýšená hladina močoviny v krvi

Velmi vzácné nežádoucí účinkyNásledující nežádoucí účinky se mohou během léčby léky, ke kterým přípravek ORACEA patří (tetracykliny), objevovat velmi vzácně (postihují méně než 1 uživatele z 10 000):

alergické reakce způsobující otok očí, rtů nebo jazyka*

kvasinkové infekce okolo konečníku nebo pohlavních orgánů

poškození červených krvinek (hemolytická anémie)

zánět jazyka

potíže s polykáním

zánět střev

zánět nebo tvorba vředů v jícnu

zánět kůže vedoucí k šupinatění

zhoršení choroby imunitního systému známé jako systémový lupus erythematodes (SLE)

* Svému lékaři ihned sdělte nebo jděte na pohotovost, pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky jako je otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, potíže s dechem, kopřivka nebo svědění kůže a očínebo zrychlený tep (palpitace) a pocit na omdlení. Tyto účinky mohou být příznaky těžké alergické (hypersenzitivní) reakce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ORACEA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek ORACEA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru zaEXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ORACEA obsahuje

Léčivou látkou je doxycyklin. Jedna tobolka obsahuje 40 mg doxycyklinu (ve formě monohydrátu).

Pomocnými látkami jsou:hypromelóza, kopolymer MA/EA (1:1), triethyl-citrát, mastek,hypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 400, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, polysorbát 80, zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharóza)

Želatinové tobolky: želatina, černý oxid železitý, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý

Potiskový inkoust: šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hlinitý lak indogokarminu, hlinitý lak červeně allura AC (E129), hlinitý lak brilantní modře, hlinitý lak chinolinové žluti

Jak přípravek ORACEA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ORACEA jsou tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním.Oracea jsou béžové tobolky, velikosti 2 s potiskem “GLD 40”.Přípravek ORACEA je k dispozici v baleních obsahujících 56 nebo 28 tobolek (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci

GALDERMA INTERNATIONALTour Europlaza - La Défense 420, av.A.Prothin92927 La Défense CedexFRANCIE

Výrobce:

Catalent UK Packaging Limited Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS Velká Británie

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

DK, EL, FI, IS, SE, NO, PT- ORACEA 40 mg modified release hard capsulesBE, CZ, DE, AT, LU - ORAYCEA 40 mg modified release hard capsulesHU, FR, NL, UK, IE, IT, PL, SK- EFRACEA 40 mg modified release hard capsules

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

8.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls80521/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ORACEA 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje doxycyclinum 40 mg (ve formě doxycyclinum monohydricum).

Pomocná látka: jedna tvrdá tobolka obsahuje 102 až 150 mg sacharózy a 26,6 až 29,4 µg hlinitého laku červeně allura AC (E129).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

Popis přípravku: béžové tobolky, velikost č. 2, s potiskem“GLD 40”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek ORACEA je indikován k omezení papulopustulózních lézí u dospělých pacientů s obličejovou rosaceou.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí, včetně starších osob:

Perorální podání

Denní dávka je 40 mg (1 tobolka). Tobolku je nutno užít ráno a zapít odpovídajícím množstvím vody, aby se snížilo riziko podráždění a ulcerace jícnu (viz bod 4.4).

Pacienty je nutno po 6 týdnech vyšetřit, přičemž pokud není zjevný žádný účinek, je nutno zvážit ukončení léčby. V klinických hodnoceních byli pacienti léčeni 16 týdnů. Po vysazení měly léze během 4týdenního následného pozorování tendenci objevit se znovu. Proto se doporučuje vyšetřit pacienty 4 týdny po ukončení léčby.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávkování nutná.

Porucha funkce jaterPřípravek ORACEA se musí pacientům s poruchou funkce jater nebo pacientům léčeným potenciálně hepatotoxickými léčivými přípravky podávat opatrně (viz bod 4.4)

Děti a dospívající

Doxycyklin je kontraindikován u dětí mladších 12 let (viz bod 4.3).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku, jiné tetracykliny nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Děti do 12 let věku.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.6).

Současná léčba perorálními retinoidy kvůli riziku zvýšení intrakraniálního tlaku (viz bod 4.5).

Pacientům, o nichž je známo, že trpí achlorhydrií nebo u nichž je na ni podezření, nebo pacientům, kteří podstoupili chirurgický zákrok, kterým se obchází nebo vyřazuje duodenumz místa vstřebání, nesmí být doxycyklin předepisován.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek ORACEA obsahuje doxycyklin v lékové formě navržené k dosahováníprotizánětlivých

plasmatických hladin pod antimikrobiálním prahem. Přípravek

ORACEA se nesmí používat k léčbě infekcí způsobených organismy citlivými na doxycyklin (nebo s předpokládanou citlivostí na doxycyklin).

Pevné lékové formy tetracyklinů mohou vést k podráždění nebo ulceraci jícnu. K zamezení podráždění nebo ulcerace jícnu je nutno tento léčivý přípravek zapíjet odpovídajícím množstvím tekutiny (vody) (viz bod 4.2). Přípravek ORACEA se musí polykat ve vzpřímené poloze vsedě nebo vestoje.

Zatímco během klinických hodnocení přípravku ORACEA nebylo zaznamenáno žádné přerůstání oportunních mikroorganismů, jako jsou kvasinky, léčba tetracykliny ve vyšších dávkách může k přerůstání necitlivých mikroorganismů, včetně hub, vést. I když nebylo pozorováno v klinických hodnoceních přípravku ORACEA, může užívání tetracyklinů ve vyšších dávkách vést k vyšší incidenci vaginální kandidózy. Přípravek ORACEA se musí u pacientů se sklonem k přerůstání kandidy používat opatrně. Pokud existuje podezření na superinfekci, je nutno přijmout vhodná opatření, včetně zvážení ukončení léčby přípravkem ORACEA.

Léčba vyššími dávkami tetracyklinů je spojena s výskytem rezistentních střevních bakterií, jako jsou enterokoky a enterobakterie. I když během klinických hodnocení nízkých dávek doxycyklinu (40 mg/den) nebylo pozorováno, nelze u pacientů léčených přípravkem ORACEA riziko vzniku rezistence v normální mikroflóře vyloučit.

Hladiny doxycyklinu u pacientů léčených přípravkem ORACEA jsou nižší, než u pacientů léčených obvyklými antimikrobiálními dávkami doxycyklinu. Jelikož však nejsou pro tuto nižší dávku k dispozici žádné údaje podporující bezpečnost u pacientů s poruchou funkce jater, musí se přípravek ORACEA podávat pacientům s poruchou funkce jater nebo pacientům léčeným potenciálně hepatotoxickými léčivými přípravky opatrně. Antianabolické účinky tetracyklinů mohou způsobit zvýšení dusíku močoviny v krvi. Dosavadní studie naznačují, že k tomuto jevu nedochází při používání doxycyklinu u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Při léčbě pacientů s myasthenií gravis je nutno postupovat opatrně, protože mohou být ohroženi zhoršením stavu.

Všichni pacienti léčení doxycyklinem, včetně přípravku ORACEA, musí být poučeni, aby se během užívání doxycyklinu vyhýbali nadměrnému slunění nebo umělému ultrafialovému světlu a pokud se fototoxicita objeví (např. kožní vyrážky atd.), aby léčbu ukončili. Je nutno zvážit užívání opalovacích krémů. Při prvních známkách fotosenzitivity je nutno léčbu ukončit.

Při léčbě doxycyklinem stejně jako při užívání antimikrobiálních léčiv obecně existuje riziko vzniku pseudomembranózní kolitidy. Pokud se objeví během léčby přípravkem ORACEA průjem, je nutno myslet na možnost pseudomembranózní kolitidy a zahájit příhodnou léčbu. Ta může zahrnovat vysazení doxycyklinu a zahájení specifické antibiotické léčby. Léčiva inhibující peristaltiku se v této situaci nesmějí užívat.

Přípravek ORACEA se nesmí užívat u pacientů s očními projevy rosacey (jako je oční rosacea a/nebo blefaritida/meibomianitida), protože u této populace pacientů jsou jen omezené údaje o účinnosti a bezpečnosti. Pokud se tyto projevy objeví během léčby, musí být přípravek ORACEA vysazen a pacient předán oftalmologovi.

U lidí může používání tetracyklinů během vývoje zubů způsobit trvalé změny zbarvení zubů(žluto-šedo-hnědé). Tato reakce je běžnější během dlouhodobého užívání léčivého přípravku, nicméně byla pozorována po opakovaných krátkodobých kúrách. Rovněž byla hlášena hypoplazie zubní skloviny. Stejně jako jiné tetracykliny vytváří doxycyklin v každé tkáni tvořící kost stabilní komplex s vápníkem. U předčasně narozených dětí, kterým byl podáván perorálně tetracyklin v dávkách 25 mg/kg každých 6 hodin byl pozorován zpomalený růst fibuly. Bylo prokázáno, že tato reakce je reverzibilní po vysazení léčivého přípravku.

V případě těžké akutní hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) musí být léčba přípravkem ORACEA ihned ukončena a musí být přijata obvyklá urgentní opatření (např. podání antihistaminik, kortikosteroidů, sympatomimetik a, v případě potřeby, umělá ventilace).

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázovou deficiencí nesmějí tento přípravek užívat.Potiskový inkoust použitý na tobolce obsahuje hlinitý lak červeně allura AC (E129), který

může způsobovat alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Níže uvedená doporučení týkající se potenciálních interakcí mezi doxycyklinem a jinými léčivými přípravky jsou založena na zkušenostech s většími dávkami obecně používanými v antimikrobiálních formulacích doxycyklinu, spíše něž s přípravkem ORACEA. V současnosti však není dostatek údajů k potvrzení domněnky, že interakce popsané při vyšších dávkách doxycyklinu se u přípravku ORACEA neobjeví.

Interakce ovlivňující doxycyklin:

Absorpce doxycyklinu z gastrointestinálního traktu může být inhibována dvoj- či trojmocnými ionty, jako jsou ionty hlinité, zinečnaté, vápenaté (nacházejí se např. v mléce, mléčných výrobcích a ovocných šťávách obsahujících vápník), magnesiem (nachází se např. v antacidech) nebo přípravky s obsahem železa, aktivním uhlím, cholestyraminem, bismutovými cheláty a sukralfátem. Proto je nutno takové léčivé přípravky nebo potraviny požívat 2 až 3 hodiny po užití doxycyklinu.

Léčivé přípravky, které zvyšují hodnotu pH v žaludku, mohou snížit absorpci doxycyklinu a musí se užívat alespoň 2 hodiny po doxycyklinu.

Chinapril může snížit absorpci doxycyklinu v důsledku vysokého obsahu magnesia v tabletách s chinaprilem.

Rifampicin, barbituráty, karbamazepin, difenylhydantoin, primidon, fenytoin a chronické nadužívání alkoholu mohou zrychlit rozklad doxycyklinu v důsledku indukce jaterních enzymů, čímž se zkrátí jeho biologický poločas. To může vést k subterapeutickým koncentracím doxycyklinu.

Bylo hlášeno, že současné užívání cyklosporinu snižuje biologický poločas doxycyklinu.

Interakce ovlivňující jiné léčivé přípravky:

Současné užívání se nedoporučuje:

Pokud se doxycyklin podává krátce před, během nebo po kúrách isotretinoinu, existuje možnost potenciace mezi těmito léčivými přípravky, která způsobí reverzibilní vzestup tlaku v intrakraniální dutině (pseudotumur cerebri). Současnému užívání je proto třeba zamezit.

Bakteriostatické léčivé přípravky, včetně doxycyklinu, mohou interferovat s baktericidním účinkem penicilinu a beta-laktamových antibiotik. Proto se nedoporučuje používat doxycyklina beta-laktamová antibiotika v kombinaci.

Další interakce:

Bylo hlášeno, že tetracykliny a methoxyfluran používané v kombinaci vedou ke smrtelné renální toxicitě.

Bylo prokázáno, že doxycyklin potencuje hypoglykemické účinky sulfonylmočovinových perorálních antidiabetik. Pokud se podává v kombinaci s těmito léčivými přípravky, je nutno sledovat hladiny krevní glukózy a, v případě potřeby, je nutno dávky sylfonylmočoviny snížit.

Bylo prokázáno, že doxycyklin snižuje plasmatickou aktivitu protrombinu, čímž potencuje účinky antikoagulancií dikumarolového typu. Pokud se podává v kombinaci s těmito léčivy, musí se monitorovat parametry koagulace včetně INR a, v případě potřeby, snížit dávku antikoagulancia. Je nutno mít na mysli možnost zvýšeného rizika krvácivých příhod.

Používání tetracyklinů souběžně s perorálními kontraceptivy vedlo v několika případech buď k intermenstruačnímu krvácení nebo k otěhotnění.

4.6

Fertilita,těhotenství a kojení

Studie na zvířatech neprokázaly teratogenní účinky. U lidí používání tetracyklinů během omezeného počtu těhotenství dosud neodhalilo žádné specifické malformace.

Podávání tetracyklinů během druhého a třetího trimestru vede u potomka k trvalé změně zbarvení mléčných zubů. V důsledku toho je doxycyklin ve druhém a třetím trimestru těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Do mateřského mléka kojících žen se vylučují nízké hladiny tetracyklinů. Doxycyklin mohou kojící matky užívat pouze krátkodobě. Dlouhodobé užívání doxycyklinu může vést k významné absorpci na straně kojence, a proto se nedoporučuje s ohledem na teoretické riziko změny barvy zubů a zpomalení růstu kostí.

Perorální podávání doxycyklinu samcům a samicím potkanů kmene Sprague-Dawley mělo nepříznivý vliv na fertilitu a reprodukční výkonnost (viz bod 5.3).Účinky přípravku ORACEA na lidskou fertilitu nejsou známy.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Doxycyklin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

V pivotních placebem kontrolovaných studiích s přípravkem ORACEA při rosacee bylo 16 týdnů léčeno 269 pacientů přípravkem ORACEA 40 mg jednou denně a 268 placebem. Celkově se gastrointestinální nežádoucí účinky vyskytly u většího podílu pacientů léčných přípravkem ORACEA (13,4 %), než u pacientů léčených placebem (8,6 %). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u pacientů léčených přípravkem ORACEA, tj. těmi, které se vyskytly s ≥ 3% četností u přípravku ORACEA a s četností alespoň o 1 % vyšší, než u placeba, byly nazofaryngitida, průjem a hypertenze.

Níže předložená tabulka uvádí nežádoucí účinky při užívání přípravku ORACEA v pivotních klinických hodnoceních, tj. nežádoucí účinky, u nichž je četnost při užívání přípravku ORACEA

vyšší,

než

při

užívání

placeba

(o

1 %).

Nežádoucí účinky hlášené u tetracyklinových antibiotik jako třídy jsou uvedeny za tabulkou. Použitými kategoriemi četnosti jsou:časté: 1/100 až < 1/10 méně časté: 1/1 000 až < 1/100 vzácné:

 1/10 000 až < 1/1 000

velmi vzácné:

< 1/10 000

Nežádoucí účinky

a u přípravku ORACEA v pivotních, placebem kontrolovaných studiích při

rosacee:

Třída orgánových systémů dle MedDRA

Časté:Četnost  1/100, < 1/10

Infekce a infestace

NazofaryngitidaSinusitidaHoubové infekce

Psychiatrické poruchy

Úzkost

Cévní poruchy

Hypertenze

Gastrointestinální poruchy

PrůjemBolesti

v horní

části

břicha

Sucho v ústech

Poruchy svalové a kosterní soustavy apojivové tkáně

Bolesti zad

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest

Vícenásobná vyšetření

Zvýšení

AST

Zvýšení

krevního

tlaku

Zvýšení

LDH

v

krvi

Zvýšení krevní glukózy

a

Definováno jako nežádoucí příhody, kdy četnost u přípravku ORACEA byla vyšší než u

placeba (alespoň o 1 %)

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů užívajících tetracykliny:

Infekce a infestace:Velmi vzácné:

anogenitální kandidóza

Poruchy krve a lymfatického systému:Vzácné:

trombocytopenie, neutropenie, eosinofilie

Velmi vzácné:

haemolytická anémie

Poruchy imunitního systému:Vzácné:

hypersenzitivní reakce, včetně anafylaxe

Existují rovněž hlášení: anafylaktoidní purpury

Endokrinní poruchy:Velmi vzácné:

při dlouhodobém užívání tetracyklinů byla hlášena černohnědá

mikroskopická změna barvy tkáně štítné žlázy. Funkce štítné žlázy je normální.

Poruchy nervového systému:Vzácné:

benigní intrakraniální hypertenze

Velmi vzácné:

vydutí fontanely u dětí

Pokud se objeví průkazy zvýšeného intrakraniálního tlaku, musí se léčba ukončit. Tyto stavy při vysazení léky rychle vymizely.

Srdeční poruchy:Vzácné:

perikarditida

Gastrointestinální poruchy:Vzácné:

nauzea, zvracení, průjem, anorexie

Velmi vzácné:

glositida, dysfagie, enterokolitida. Ezofagitida a ulcerace jícnu byly hlášeny

nejčastěji u pacientů, kterým se podávala hyklátová sůl ve formě tobolek.Většina těchto pacientů lék užila těsně před ulehnutím.

Poruchy jater a žlučových cest:Vzácné:

hepatotoxicita

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Vzácné:

makulopapulární a erytematózní vyrážky, kožní fotosenzitivita, kopřivka

Velmi vzácné:

exfoliativní dermatitida, angioneurotický edém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Velmi vzácné:

exacerbace systémového lupus erythematodes

Poruchy ledvin a močových cest:Vzácné:

zvýšení hladin močoviny v krvi.

Nežádoucí účinky typické pro tetracyklinovou třídu léčiv se při užívání přípravku ORACEAobjeví s menší pravděpodobností, a to kvůli nižší dávce a relativně nízkým dosahovanýmplasmatickým hladinám. Ošetřující lékař si však má vždy být možnosti výskytu nežádoucích účinků vědom a musí podle toho pacienta sledovat.

4.9

Předávkování

Symptomy:

Dosud nebyly žádné významné akutní toxicity po požití jediné perorální dávky představující násobky terapeutické dávky doxycyklinu popsány. V případě předávkování však existuje riziko poškození parenchymu jater a ledvin a riziko pankreatitidy.

Léčba:

Obvyklá dávka přípravku ORACEA představuje méně než polovinu obvyklých dávek doxycyklinu používaných při antimikrobiální léčbě. Ošetřující lékaři proto mají mít na mysli, že v mnoha případech pravděpodobně předávkování navodí krevní koncentrace doxycyklinuv terapeutickém rozmezí pro antimikrobiální léčbu, pro něž existuje velké množství dat dokládajících bezpečnost léčivého přípravku. V těchto případech se doporučuje pozorování. V případech výrazného předávkování musí být léčba doxycyklinem ihned ukončena a podle potřeby přijata symptomatická opatření.

Vstřebávání nevstřebaného doxycyklinu ve střevě je nutno minimalizovat podáním antacidobsahujících hořečnaté nebo vápenaté soli, aby s doxycyklinem vznikly nevstřebatelné chelátové komplexy. Je nutno zvážit výplach žaludku.

Dialýza nemění biologický poločas doxycyklinu v séru, a proto se neočekává, že by při léčbě předávkování znamenala přínos.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, tetracykliny. ATC kód: J01AA02.

Mechanismus účinku: patofyziologie zánětlivých lézí rosacey je zčásti projevem procesu zprostředkovaného neutrofily. Bylo prokázáno, že doxycyklin inhibuje aktivitu neutrofilů a několika prozánětlivých reakcí, včetně reakcí spojených s fosfolipázou A2, endogenním oxidem dusnatým a interleukinem-6. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Plasmatické koncentrace doxycyklinu po podání přípravku ORACEA jsou dostatečně nízko pod úrovní vyžadovanou k inhibici mikroorganismů běžně spojovaných s bakteriálními chorobami. Mikrobiologické studie in vivo využívající podobné expozice léčivé látce po dobu 6 až 18 měsíců neprokázaly žádné účinky na dominantní bakteriální flóru odebranou z ústní dutiny, kůže, střevního traktu a vaginy. Nelze však vyloučit, že dlouhodobé užívání přípravku ORACEA může vést ke vzniku rezistentních střevních bakterií, jako jsou Enterobacteriaceae a enterokoky a k obohacení genů rezistence.

Přípravek ORACEA byl hodnocen ve dvou pivotních, randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích trvajících 16 týdnů na 537 pacientech s rosaceou (10 až 40 papul a pustul a dvěma nebo méně noduly). V obou studiích byla střední hodnota snížení celkového počtu zánětlivých lézí významně vyšší u skupiny léčené přípravkem ORACEA, než u skupiny léčené placebem:

Střední hodnota změny výchozích hodnot 16. týden s ohledem na celkový počet zánětlivých lézí:

Studie 1

Studie 2

ORACEA 40 mg(N = 127)

Placebo(N = 124)

ORACEA 40 mg(N = 142)

Placebo(N = 144)

Střední hodnota (standardní -11,8 (9,8)

-5,9 (13,9)

-9,5 (9,6)

-4,3 (11,6)

odchylka) změny výchozíchhodnotStřední hodnota rozdílu mezi skupinami

-5,9

-5,2

(95% interval spolehlivosti)

(-8,9, -2,9)

(-7,7, -2,7)

hodnota p

a

0,0001

< 0,0001

a

Hodnota p rozdílu výchozích hodnot při léčbě (ANOVA)

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Doxycyklin se po perorálním podání téměř úplně vstřebá. Po perorálním podání přípravku ORACEA byly střední hodnoty maximálních plasmatických koncentrací po jediné dávce 510 ng/ml a v rovnovážném stavu 600 ng/ml (7. den). Maximálních plasmatických koncentrací se obecně dosáhlo 2 až 3 hodiny po podání. Současné podání s tučným jídlem s vysokým obsahem proteinů, které zahrnovalo mléčné výrobky, snížilo biologickou dostupnost (AUC) doxycyklinu z přípravku ORACEA asi o 20 % a snížilo maximální plasmatické koncentrace o 43 %.

Distribuce, metabolismus a eliminace:

Doxycyklin je z více než 90 % navázán na plasmatické proteiny a má zdánlivý distribuční objem 50 litrů. Hlavní metabolické cesty doxycyklinu nebyly zjištěny, nicméně enzymové induktory biologický poločas doxycyklinu zkracují.

Doxycyklin se vylučuje do moči a stolice jako nezměněná léčivá látka. Mezi 40 a 60 % podané dávky lze po 92 hodinách zjistit v moči a přibližně 30 % ve stolici. Terminální biologický poločas doxycyklinu po podání přípravku ORACEA byl přibližně 21 hodin po podání jediné dávky a 23 hodin v rovnovážném stavu.

Farmakokinetika u zvláštních populací:

Biologický poločas doxycyklinu není u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin významně ovlivněn. Doxycyklin se při hemodialýze výraznou měrou neeliminuje.

O farmakokinetice doxycyklinu u pacientů s poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné informace.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech s opakovanou dávkou zahrnují hyperpigmentaci štítné žlázy a degeneraci ledvinných tubulů. Tyto účinky byly pozorovány při hladinách expozice 1,5- až 2krát přesahujících hladiny pozorované u lidí po podání přípravku ORACEA v doporučené dávce. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Doxycyklin nevykázal žádnou mutagenní aktivitu a žádný přesvědčivý důkaz klastogenníaktivity. Ve studii karcinogenity na potkanech byla u samic zaznamenána zvýšení počtu benigních tumorů prsní žlázy (fibroadenom), uteru (polypy) a štítné žlázy (adenom C-buněk).

U potkanů dávky doxycyklinu 50 mg/kg/den vedly k poklesu lineární rychlosti spermií, ale neměly vliv na fertilitu samců ani samic ani na morfologii spermií. Při této dávce se předpokládá, že systémová expozice u potkanů 4krát přesahuje systémovou expozici pozorovanou u lidí užívajících přípravek ORACEA v doporučené dávce. V dávkách vyšších

než 50 mg/kg/den byla fertilita a reprodukční výkon u potkanů nepříznivě ovlivněny. Peri/postnatální studie toxicity na potkanech neodhalila při terapeutických dávkách žádné významné účinky. Je známo, že doxycyklin prostupuje placentu, přičemž literární údaje ukazují, že tetracykliny mohou mít na vyvíjející se plod toxické účinky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Želatinová tobolkaŽelatinaČerný oxid železitýČervený oxid železitýŽlutý oxid železitýOxid titaničitý

Potiskový inkoustŠelakPropylenglykolČerný oxid železitýHlinitý lak indogokarmínuHlinitý lak červeně allura AC (E129)Hlinitý lak brilantní modře FCFHlinitý lak chinolinové žluti

Obsah tobolkyHypromelózaKopolymer kyselina MA/EA (1:1) Triethyl-citrátMastekHypromelóza, oxid titaničitý, makrogol 400, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý, Polysorbát 80Zrněný cukr (kukuřičný škrob, sacharóza)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/PVC/Aclar bistr

Velikost balení: 56 tobolek ve 4 stripech po 14 tobolkách

28 tobolek ve 2 stripech po 14 tobolkách

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONALTour Europlaza - La Défense 420, av.A.Prothin92927 La Défense CedexFRANCIE

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/370/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.6.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.6.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORACEA 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňovánímdoxycyclinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje 40 mg doxycyclinum (ve formě doxycyclinum monohydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu, hlinitý lak červeně allura AC (E129)Další údaje jsou uvedeny na příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

56 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním

28 tvrdých tobolek s řízeným uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podáníPřed užitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONALTour Europlaza - La Défense 420, av.A.Prothin92927 La Défense CedexFRANCIE

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/370/11-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tobolku polykejte celou, nedrťte ji a nežvýkejte ji. Tobolku zapíjejte vodou.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ORACEA 40 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECHAl/PVC/ACLAR BLISTER

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORACEA 40 mg tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

doxycyclinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GALDERMA INTERNATIONAL

3.

POUŽITELNOST

Exp:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.