Nutriflex Plus

Kód 0003623 ( )
Registrační číslo 76/1293/97-C
Název NUTRIFLEX PLUS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003623 INF SOL 5X1000ML Infuzní roztok, Infuze
0010996 INF SOL 5X2000ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak NUTRIFLEX PLUS


Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně !

Nutriflex plus

Infuzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce:

B.Braun Melsungen AG, 34212 Melsungen, Německo

Složení

Množství léčivých a pomocných látek v obou velikostech přípravku, v 1000 ml a 2000 ml před a po smísení obou komor vaku je uvedeno níže:

Před smísením

Po smísení

Před smísením

Po smísení

Složení

Dolní komora

600 ml

Horní komora

400 ml

1000 ml

Dolní komora

1200 ml

Horní komora

800ml

2000 ml

Léčivé látky:

Isoleucinum

2.82 g

2.82 g

5.64 g

5.64 g

Leucinum

3.76 g

3.76 g

7.52 g

7.52 g

Lysini hydrochloridum

Lysinum

3.41 g
(2.73 g)

3.41 g
(2.73 g)

6.82 g
(5.46 g)

6.82 g
(5.46 g)

Methioninum

2.35 g

2.35 g

4.70 g

4.70 g

Phenylalaninum

4.21 g

4.21 g

8.42 g

8.42 g

Threoninum

2.18 g

2.18 g

4.36 g

4.36 g

Tryptophanum

0.68 g

0.68 g

1.36 g

1.36 g

Valinum

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Arginini glutamas
Argininum
Acidum glutamicum

5.98 g
(3.24 g)
(2.74 g)

5.98 g
(3.24 g)
(2.74 g)

11.96 g
(6.48 g)
(5.48 g)

11.96 g
(6.48 g)
(5.48 g)

Histidini hydrochloridum monohydricum

Histidinum

2.03 g

(1.50 g)

2.03 g

(1.50 g)

4.06 g

(3.00 g)

4.06 g

(3.00 g)

Alaninum

5.82 g

5.82 g

11.64 g

11.64 g

Acidum asparticum

1.80 g

1.80 g

3.60 g

3.60 g

Acidum glutamicum

1.47 g

1.47 g

2.94 g

2.94 g

Glycinum

1.98 g

1.98 g

3.96 g

3.96 g

Prolinum

4.08 g

4.08 g

8.16 g

8.16 g

Serinum

3.60 g

3.60 g

7.20 g

7.20 g

Magnesii acetas tetrahydricus

1.23 g

1.23 g

2.46 g

2.46 g

Natrii acetas trihydricus

1.56 g

1.56 g

3.12 g

3.12 g

Natrii dihydrogenophosphas

dihydricus

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Kalii hydroxidum

1.40 g

1.40 g

2.80 g

2.80 g

Natrii hydroxidum

0.23 g

0.23 g

0.46 g

0.46 g

Glucosum monohydricum
Glucosum

165.0 g

(150.0 g)


165.0 g
(150.0 g)

330.0 g
(300.0 g)

330.0 g
(300.0 g)

Calcii chloridum dihydricum

0.53 g

0.53 g

1.06 g

1.06 g

Pomocné látky:

Monohydrát kyseliny citronové

0.252

0.168


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJů O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nutriflex plus

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Následující tabulka ukazuje množství léčivých látek a pomocných látek v 1000 ml i 2000 ml přípravku před a po smísení dvou komor vaku.

Před smísením

Po smísení

Před smísením

Po smísení

Složení

Dolní komora

600 ml

Horní komora

400 ml

1000 ml

Dolní komora

1200 ml

Horní komora

800ml

2000 ml

Léčivé látky:

Isoleucinum

2.82 g

2.82 g

5.64 g

5.64 g

Leucinum

3.76 g

3.76 g

7.52 g

7.52 g

Lysini hydrochloridum

Lysinum

3.41 g
(2.73 g)

3.41 g
(2.73 g)

6.82 g
(5.46 g)

6.82 g
(5.46 g)

Methioninum

2.35 g

2.35 g

4.70 g

4.70 g

Phenylalaninum

4.21 g

4.21 g

8.42 g

8.42 g

Threoninum

2.18 g

2.18 g

4.36 g

4.36 g

Tryptophanum

0.68 g

0.68 g

1.36 g

1.36 g

Valinum

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Arginini glutamas
Argininum
Acidum glutamicum

5.98 g
(3.24 g)
(2.74 g)

5.98 g
(3.24 g)
(2.74 g)

11.96 g
(6.48 g)
(5.48 g)

11.96 g
(6.48 g)
(5.48 g)

Histidini hydrochloridum monohydricum

Histidinum

2.03 g

(1.50 g)

2.03 g

(1.50 g)

4.06 g

(3.00 g)

4.06 g

(3.00 g)

Alaninum

5.82 g

5.82 g

11.64 g

11.64 g

Acidum asparticum

1.80 g

1.80 g

3.60 g

3.60 g

Acidum glutamicum

1.47 g

1.47 g

2.94 g

2.94 g

Glycinum

1.98 g

1.98 g

3.96 g

3.96 g

Prolinum

4.08 g

4.08 g

8.16 g

8.16 g

Serinum

3.60 g

3.60 g

7.20 g

7.20 g

Magnesii acetas tetrahydricus

1.23 g

1.23 g

2.46 g

2.46 g

Natrii acetas trihydricus

1.56 g

1.56 g

3.12 g

3.12 g

Natrii dihydrogenophosphas

dihydricus

3.12 g

3.12 g

6.24 g

6.24 g

Kalii hydroxidum

1.40 g

1.40 g

2.80 g

2.80 g

Natrii hydroxidum

0.23 g

0.23 g

0.46 g

0.46 g

Glucosum monohydricum
Glucosum

165.0 g

(150.0 g)


165.0 g
(150.0 g)

330.0 g
(300.0 g)

330.0 g
(300.0 g)

Calcii chloridum dihydricum

0.53 g

0.53 g

1.06 g

1.06 g

Pomocné látky:

Monohydrát kyseliny citronové

0.252

0.168

0.420 g

0.504

0.336

0.840 g

Voda na injekci

490 g

360 g


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.