Nutriflex Basal

Kód 0003513 ( )
Registrační číslo 76/1290/97-C
Název NUTRIFLEX BASAL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace B. Braun Melsungen AG, Melsungen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0003416 INF SOL 5X1000ML Infuzní roztok, Infuze
0003513 INF SOL 5X2000ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak NUTRIFLEX BASAL


Příbalová informace

Informace pro použití, čtěte pozorně !!

Nutriflex basal

Infuzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce:

B.Braun Melsungen AG, 34212 Melsungen, Německo

Složení

Množství léčivých a pomocných látek v obou velikostech přípravku, v 1000 ml a 2000 ml před a po smísení obou komor vaku je uvedeno níže:

Před smísením

Po smísení

Před smísením

Po smísení

Složení

Dolní komora

600 ml

Horní komora

400 ml

1000 ml

Dolní komora

1200 ml

Horní komora

800ml

2000 ml

Léčivé látky:

Isoleucinum

1.88 g

1.88 g

3.76 g

3.76 g

Leucinum

2.50 g

2.50 g

5.00 g

5.00 g

Lysini hydrochloridum

Lysinum

2.27 g

(1.82 g)

2.27 g

(1.82 g)

4.54 g

(3.64 g)

4.54 g

(3.64 g)

Methioninum

1.56 g

1.56 g

3.12 g

3.12 g

Phenylalaninum

2.81 g

2.81 g

5.62 g

5.62 g

Threoninum

1.45 g

1.45 g

2.90 g

2.90 g

Tryptophanum

0.46 g

0.46 g

0.92 g

0.92 g

Valinum

2.08 g

2.08 g

4.16 g

4.16 g

Arginini glutamas
Argininum
Acidum glutamicum

3.98 g

(2.16 g)

(1.82 g)

3.98 g

(2.16 g)

(1.82 g)

7.96 g

(4.32 g)

(3.64 g)

7.96 g

(4.32 g)

(3.64 g)

Histidini hydrochloridum

monohydricum
Histidinum

1.35 g

(1.00 g)

1.35 g

(1.00 g)

2.70 g

(2.00 g)

2.70 g

(2.00 g)

Alaninum

3.88 g

3.88 g

7.76 g

7.76 g

Acidum asparticum

1.20 g

1.20 g

2.40 g

2.40 g

Acidum glutamicum

0.98 g

0.98 g

1.96 g

1.96 g

Glycinum

1.32 g

1.32 g

2.64 g

2.64 g

Prolinum

2.72 g

2.72 g

5.44 g

5.44 g

Serinum

2.40 g

2.40 g

4.80 g

4.80 g

Magnesii acetas tetrahydricus

1.23 g

1.23 g

2.46 g

2.46 g

Natrii acetas trihydricus

3.20 g

3.20 g

6.40 g

6.40 g

Kalii dihydrogenophosphas

1.74 g

1.74 g

3.48 g

3.48 g

Kalii hydroxidum

0.96 g

0.96 g

1.92 g

1.92 g

Natrii hydroxidum

0.10 g

0.10 g

0.20 g

0.20 g

Glucosum monohydricum
Glucosum

137.5 g

(125.0 g)


137.5 g

(125.0 g)

275.0 g
(250.0 g)

275.0 g

(250.0 g)


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJů O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nutriflex basal

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Následující tabulka ukazuje množství léčivých látek a pomocných látek v 1000 ml i 2000 ml přípravku před a po smísení dvou komor vaku.

Před smísením

Po smísení

Před smísením

Po smísení

Složení

Dolní komora

600 ml

Horní komora

400 ml

1000 ml

Dolní komora

1200 ml

Horní komora

800ml

2000 ml

Léčivé látky:

Isoleucinum

1.88 g

1.88 g

3.76 g

3.76 g

Leucinum

2.50 g

2.50 g

5.00 g

5.00 g

Lysini hydrochloridum

Lysinum

2.27 g

(1.82 g)

2.27 g

(1.82 g)

4.54 g

(3.64 g)

4.54 g

(3.64 g)

Methioninum

1.56 g

1.56 g

3.12 g

3.12 g

Phenylalaninum

2.81 g

2.81 g

5.62 g

5.62 g

Threoninum

1.45 g

1.45 g

2.90 g

2.90 g

Tryptophanum

0.46 g

0.46 g

0.92 g

0.92 g

Valinum

2.08 g

2.08 g

4.16 g

4.16 g

Arginini glutamas
Argininum
Acidum glutamicum

3.98 g

(2.16 g)

(1.82 g)

3.98 g

(2.16 g)

(1.82 g)

7.96 g

(4.32 g)

(3.64 g)

7.96 g

(4.32 g)

(3.64 g)

Histidini hydrochloridum

monohydricum
Histidinum

1.35 g

(1.00 g)

1.35 g

(1.00 g)

2.70 g

(2.00 g)

2.70 g

(2.00 g)

Alaninum

3.88 g

3.88 g

7.76 g

7.76 g

Acidum asparticum

1.20 g

1.20 g

2.40 g

2.40 g

Acidum glutamicum

0.98 g

0.98 g

1.96 g

1.96 g

Glycinum

1.32 g

1.32 g

2.64 g

2.64 g

Prolinum

2.72 g

2.72 g

5.44 g

5.44 g

Serinum

2.40 g

2.40 g

4.80 g

4.80 g

Magnesii acetas tetrahydricus

1.23 g

1.23 g

2.46 g

2.46 g

Natrii acetas trihydricus

3.20 g

3.20 g

6.40 g

6.40 g

Kalii dihydrogenophosphas

1.74 g

1.74 g

3.48 g

3.48 g

Kalii hydroxidum

0.96 g

0.96 g

1.92 g

1.92 g

Natrii hydroxidum

0.10 g

0.10 g

0.20 g

0.20 g

Glucosum monohydricum
Glucosum

137.5 g

(125.0 g)


137.5 g

(125.0 g)

275.0 g
(250.0 g)

275.0 g

(250.0 g)

Natrii chloridum

1.40 g

1.40 g

2.80 g


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.