Nephrotect

Kód 0142001 ( )
Registrační číslo 76/ 994/92-S/C
Název NEPHROTECT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace FRESENIUS PHARMA AUSTRIA GMBH, GRAZ, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0142001 INF SOL 10X250ML Infuzní roztok, Infuze
0142003 INF SOL 10X500ML Infuzní roztok, Infuze
0137500 INF SOL 1X250ML Infuzní roztok, Infuze
0142002 INF SOL 1X500ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak NEPHROTECT

/3

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls17407/2007

Příbalová informace – Informace pro uživatele

Nephrotect

Infúzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci :

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo

Výrobce:

Fresenius Kabi Austria GmbH, Graz, Rakousko

Složení:

500 ml obsahuje: Isoleucinum 2,9 g, Leucinum 6,4 g, Lysini acetas 8,462 g (=6,0 g Lysinum), Methioninum 1,0 g, Phenylalaninum 1,75 g, Threoninum 4,1 g, Tryptophanum 1,5 g, Valinum 4,35 g, Argininum 4,1 g, Histidinum 4,9 g, Alaninum 3,1 g, Acetylcysteinum 0,27 g (=0,2 g Cysteinum) Glycinum 2,653g, Prolinum 1,5 g, Serinum 3,8 g, Tyrosinum 0,3 g, Glycyltyrosinum dihydricum 1,817 g (=0,497 g Glycinum, 1,2 g Tyrosinum)Pomocné látky:kyselina octová 98%, kyselina jablečná, voda na injekci

Elektrolyty mmol/500ml: acetát 62 , malát 7,5 Celkový obsah aminokyselin: 50 g/500mlCelkový obsah dusíku: 8,15g/500mlEnergetická hodnota: cca 800 kJ (200kcal)/500mlOsmolarita: 960 mosmol/l

pH: 5,5-6,5

Indikační skupina: Infundabilia

Charakteristika:Přípravek Nephrotect je 10% roztok aminokyselin vyhovující metabolizmu pacientů s poruchami ledvin. Při selhání ledvin dochází k výrazným metabolickým změnám, zvláště metabolizmu aminokyselin. Při akutním či chronickém selhání ledvin dochází k malnutrici, jestliže je nutná hemodialýza, hemofiltrace nebo peritoneální dialýza, pak přistupují další ztráty bílkovin, resp. aminokyselin. Parenterální výživa umožňuje přívodem výživných složek potřebný přísun ke zlepšení katabolizmu a urychlenou úpravu změn.

Indikace:Roztok aminokyselin určený k parenterální výživě pacientů s poruchami ledvin.Roztok je určen k parenterální výživě pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin, včetně pacientů kteří jsou na dialýze, nebo jako aditivní výživa při dialyzační léčbě.

Kontraindikace:

/3

2

Vrozené poruchy metabolizmu aminokyselin, těžká renální insuficience, bez přístupu na hemofiltraci nebo dialýzu, akutní šok a všeobecné kontraindikace infúzní terapie: akutní edém plic, hyperhydratace, dekompenzovaná srdeční insuficience a hypotonické dehydratace. Těžká jaterní insuficience.

Nežádoucí účinky:Při dodržování doporučeného dávkování, indikací a kontraindikací by se nežádoucí účinky neměly vyskytnout.Při správném dávkování a dodržování infúzní rychlosti nemusí být obavy z předávkování nebo intoxikace ( z metabolických poruch). Předávkování se může projevit příznaky nesnášenlivosti aminokyselin jako je nevolnost, zvracení, třesavka, horečka, flush, hyperaminoacidémie, hyperamonémií a acidózou.

Interakce:Nejsou známy.

Dávkování a způsob použití:Určeno k podávání jako kontinuální infuze.Dávkování musí být nastaveno podle individuálních potřeb pacienta.Pokud není doporučeno jinak, pro pacienty při akutním a chronickém selhání ledvin:- bez dialýzy: 0,6-0,8 g aminokyselin/kg těl.hm./den, což odpovídá 6-8 ml/kg těl. hm./den,- s dialýzou: 0,8-1,2 g aminokyselin/kg.těl.hm./den, což odpovídá 8-12 ml/kg těl. hm./den.-aditivní výživa při dlouhodobé hemodialýze: 0,5-0,8 g aminokyselin/kg.těl.hm./den, což odpovídá 5-8 ml /kg těl. hm./den.Maximální doporučená denní dávka: 0,8-1,2 g aminokyselin /kg těl.hm./den, což odpovídá 8-12 ml/kg těl.hm./den, nebo 560-840 ml/den pro pacienta vážícího 70 kgMaximální doporučená rychlost infúze:- parenterální výživa: 0,1 g aminokyselin /kg těl. hm./hod., - výživa během dialýzy: 0,2 g aminokyselin /kg těl. hm./hod. Obvykle by aminokyseliny měly být podávány v kombinaci s infúzními roztoky, které pokrývají energetické potřeby pacienta během parenterální výživy.Nephrotect může být použit k celkové parenterální výživě, pokud je podáván s energetickými nosiči, elektrolyty, vitamíny a stopovými prvky.Nephrotect je určen k infúzi do centrální žíly, nebo periferní žíly, pokud je vhodně smíchám s jinými nutrienty.Nephrotect může být podáván buď zvláštním infúzním setem, společně s jinými výživnými substráty ( multi-bottle/bag system), nebo může být smíchán s ostatními roztoky do jednoho zásobníku a získá se tak výživná směs obsahující všechny komponenty.Pokud by měl být Nephrotect použit jako výživa při dialyzační léčbě, může být aplikován společně s glukózou nebo tukovými emulzemi, přímo do venózní kapací komůrky (venous drip chamber) dialyzační aparatury.Roztoky aminokyselin, včetně Nephrotectu, jsou obecně podávány v kombinaci s karbohydráty a tukovými emulzemi pro zabezpečení utilizace aminokyselin. Výjimkou je použití aminokyselin při aditivní intradialytické výživě, během které může být použit dialyzát obsahující glukózu.Doba podávání závisí na klinickém stavu pacienta.Jestliže hodnota sérového kreatininu klesne pod 300 umol/l mohou být použity tradiční roztoky aminokyselin.V současné době není zkušenost s používáním přípravku Nephrotect u dětí.

/3

3

Pro použití v období těhotenství a kojení nejsou k dispozici žádná klinická data k určení bezpečnosti použití přípravku Nephrotect. Lékař by měl zvážit, zda prospěch léčby odpovídá riziku použití Nephrotect.

Upozornění:Je třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s hyponatrémií nebo se zvýšenou sérovou osmolaritou.Během léčby je nutné provádět kontrolu vodní bilance, elektrolytů v krevním séru, acidobazické rovnováhy, sérové koncentrace urey a amoniaku, je nutné sledovat i glykemii, sérový protein, kreatinin a jaterní testy. Případné poruchy je nutno korigovat.Infúze roztoků aminokyselin se nesmí používat jako nosný roztok pro jiná léčiva, protože jejich účinkem může dojít k chemicko-fyzikálním změnám a důsledkem toho k toxickým reakcím.K přípravku Nephrotect se mohou přidávat pouze přípravky nezbytné pro parenterální výživu, jako jsou energetické nosiče, elektrolyty, stopové prvky a vitamíny, pro které byla dokumentována kompatibilita.Přidání musí být provedeno asepticky. Směs musí být dobře promíchána.Chemická a fyzikální stabilitní data pro individuální směsi jsou na požádání k dispozici u výrobce. Používejte pouze čiré roztoky v neporušeném obalu. Nepoužívejte více dávek z jedné láhve.Infúzní roztok je určen k jednorázovému použití, nespotřebovaný roztok se musí zlikvidovat.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Láhve uchovávejte v kartonové krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.Po prvním otevření by roztok měl být spotřebován okamžitě.Uchovávání po přidání ostatních nutričních elementů:Nephrotect může být míchán s jinými nutričními roztoky jako tukové emulze, roztoky sacharidů a elektrolytů při zachování aseptických podmínek.Z mikrobiologického hlediska by měla být směs použita okamžitě, uživatel je odpovědný zadobu a podmínky uchovávání až do doby použití. Normálně by směs neměla být uchovávána déle než 24 hod při 2-8C, i když byla směs připravena za validovaných a kontrolovaných podmínek.

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení:

250 ml, 10x250 ml, 500 ml, 10x500 ml

Datum poslední revize: 7.4.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.: sukls17407/2007

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUNEPHROTECTInfuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ1000 ml roztoku obsahuje:Isoleucinum 5,80 g, Leucinum 12,80 g, Lysini acetas 16,90 g (= 12,00 g Lysinum), Methioninum 2,00 g, Phenylalaninum 3,50 g, Threoninum 8,20 g, Tryptophanum 3,00 g, Valinum 8,70 g, Argininum 8,20 g, Histidinum 9,80 g,, Alaninum 6,20 g, Acetylcysteinum 0,54 g (=0,40 g Cysteinum), Glycinum 5,31 g, Prolinum 3,00 g, Serinum 7,60 g, Tyrosinum 0,60 g, Glycyltyrosinum dihydricum 3,16 g (=0,994g Glycinum, =2,40 g Tyrosinum)

Celkový obsah aminokyselin: cca 100 g/lCelkový obsah dusíku: 16,3 g/lCelková energetická hodnota: 1600 kJ/l=400 kcal/lpH: 5,5 – 6,5Titrační acidita: cca 60 mmol NaOH/lTeoretická osmolarita: 960 mosmol/l

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMAInfúzní roztokPopis přípravku : čirá, nažloutlá tekutina, bez mechanických nečistot

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikace

Zdroj aminokyselin jako součást parenterální výživy pro pacienty s renálními poruchami, jestliže je orální nebo enterální výživa nemožná, nedostatečná nebo kontraindikovaná.. Roztok muže být použit pro pacienty s akutním nebo chronickým renálním selháním, včetně pacientů na dialýze. Roztok může být také použit během dialýzy jako zdroj aminokyselin, jestliže je indikována aditivní parenterální výživa.

4.2. Dávkování a způsob podáníPro podání jako kontinuální infuze.Dávkování musí být nastaveno podle individuálních potřeb pacienta.Pokud není doporučeno jinak, pro pacienty při akutním a chronickém selhání ledvin:- bez dialýzy: 0,6-0,8 g aminokyselin/kg těl.hm./den, což odpovídá 6-8 ml/kg těl. hm./den,- s dialýzou: 0,8-1,2 g aminokyselin /kg.těl.hm./den, což odpovídá 8-12 ml /kg těl. hm./den.-aditivní výživa při dlouhodobé hemodialýze: 0,5-0,8 g/kg těl. hm./den aminokyselin, což odpovídá 5-8 ml /kg těl. hm./den.Maximální doporučená denní dávka: 0,8-1,2 g aminokyselin /kg těl.hm./den, což odpovídá 8-12 ml/kg těl.hm./den, nebo 560-840 ml/den pro pacienta vážícího 70 kg.

Maximální doporučená rychlost infúze:- parenterální výživa: 0,1 g aminokyselin /kg těl. hm./hod., - výživa během dialýzy: 0,2 g aminokyselin /kg těl. hm./hod. Obvykle by aminokyseliny měly být podávány v kombinaci s infúzními roztoky , které pokrývají energetické potřeby pacienta během parenterální výživy.

Nephrotect může být použit k celkové parenterální výživě,pokud je podáván s energetickými nosiči, elektrolyty, vitamíny a stopovými prvky.Nephrotect je určen k infúzi do centrální žíly,nebo periferní žíly,pokud je vhodně smíchám s jinými nutrienty.Nephrotect může být podáván buď zvláštním infúzním setem, společně s jinými výživnými substráty (multi-bottle/bag system), nebo může být smíchán s ostatními roztoky do jednoho zásobníku a získá se tak výživná směs obsahující všechny komponenty.Pokud by měl být Nephrotect použit jako výživa během dialyzační léčby, může být aplikován přímo do venózní kapací komůrky (venous drip chamber) dialyzační aparatury.Roztoky aminokyselin, včetně Nephrotect, jsou obecně podávány v kombinaci s karbohydráty a tukovými emulzemi pro zabezpečení utilizace aminokyselin. Výjimkou je použití aminokyselin při aditivní intradialytické výživě,během které může být použit dialyzát obsahující glukózu.Doba podávání závisí na klinickém stavu pacienta.Jestliže hodnota sérového kreatininu klesne pod 300 umol/l mohou být použity tradiční roztoky aminokyselin.V současné době není zkušenost s používáním přípravku Nephrotect u dětí.

4.3. KontraindikaceVrozené poruchy metabolizmu aminokyselin. Těžká renální insuficience, bez přístupu na hemofiltraci nebo dialýzu.Akutní šok.Všeobecné kontraidikace infúzní terapie:akutní edém plic, hyperhydratace, dekompenzovaná srdeční insuficience a hypotonické dehydratace. Těžká jaterní insuficience.4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíJe třeba věnovat zvýšenou pozornost pacientům s hyponatrémií nebo se zvýšenou sérovou osmolaritou.Během léčby je nutno provádět kontrolu vodní bilance, hladiny elektrolytů v krevním séru, acidobazické rovnováhy, koncentrace urey v krevním séru a amoniaku v krvi. Laboratorně by se měla sledovat i glykemie, sérový protein, kreatinin a jaterní testy.V současné době nejsou žádné klinické zkušenosti s používáním Nephrotect u dětí.4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceNejsou známy.4.6. Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici žádná klinická data k určení bezpečnosti použití přípravku Nephrotect v období těhotenství a laktace Nejsou k dispozici studie na vývojovou a reprodukční toxicitu u zvířat..Lékař by měl zvážit, zda prospěch léčby odpovídá riziku použití Nephrotect u těhotných a kojících žen. 4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNevztahují se.4.8. Nežádoucí účinkyJestliže je přípravek používán jak je doporučeno, nejsou známy.4.9. Předávkování Hlavní příznaky předávkování nebo vysoké rychlosti infúze zahrnují nevolnost, zvracení, horečku, třasavku, flush, hyperaminoacidonémii, hyperamonémii a acidózu. Jestliže se objeví jakýkoli z těchto příznaků, infúze by měla být okamžitě přerušena.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTIFarmakoterapeutická skupina: roztok aminokyselin pro parenterální výživuATC skupina: B05B A015.1. Farmakodynamické vlastnostiNephrotect je roztok aminokyselin, který může být použit k podpoře syntézy proteinů během parenterální výživy pacientů s renální insuficiencí. Převážný kompletní profil L-aminokyselin je přítomen v roztoku v příhodné kvantitě, která odpovídá metabolickému stavu pacientů s poruchami ledvin. Tyrosin není snadno rozpustný ve vodě, ale představuje esenciální kyselinu při poškození

ledvin, dipeptid glycyl-L-tyrosin (glycyltyrosinum) se přidává jako doplňkový zdroj tyrosinu. Tento dipeptid je rychle štěpen na své základní složky po podání ( biologický poločas přibližně 5 min) dokonce i u pacientů s renální insuficiencí. Uvolněné aminokyseliny se akumulují spolu s ostatními podanými aminokyselinami jako živiny v endogenních poolech a jsou metabolizovány jak je potřeba organismem pro syntézu bílkovin.5.2. Farmakokinetické vlastnostiViz 5.1.5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnostiPreklinická data získaná z konvenčních studií toxicity po jednorázovém nebo opakovaném podání a studie lokální tolerance neukázaly u lidí žádné speciální riziko, stejně jako studie s podobnými roztoky aminokyselin na bezpečnost, genotoxicitu, nebo kancerogenní potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látek Kyselina octová 98%, kyselina jablečná, voda na injekci.6.2. InkompatibilityK přípravku Nephrotect se mohou přidávat pouze přípravky nezbytné pro parenterální výživu, jako jsou energetické nosiče, elektrolyty, stopové prvky a vitamíny, pro které byla dokumentována kompatibilita.Směs musí být dobře promíchána.Viz 6.4.6.3. Doba použitelnosti2 rokyDoba použitelnosti po prvním otevření: roztok by měl být spotřebován okamžitě. Jakékoli nespotřebované množství roztoku nebo směsi by mělo být zlikvidováno.Doba použitelnosti po přidání jiných nutrientů: obecně, konečné parenterální směsi mohou být skladovány po dobu maximálně 24 hod. při 2-8 C, i když delší skladovaní je možné ( viz 6.4.)6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25C. Láhve uchovávejte v kartonové krabici.Uchovávání po přidání ostatních nutričních elementů:Nephrotect může být míchán s jinými nutričními roztoky jako tukové emulze, roztoky sacharidů a elektrolytů při zachování aseptických podmínek. Z mikrobiologického hlediska by měla být směs použita okamžitě, uživatel je odpovědný za dobu a podmínky uchovávání až do doby použití. Normálně by směs neměla být uchovávána déle než 24 hod při 2-8C, i když byla směs připravena za validovaných a kontrolovaných podmínek. 6.5. Druh obalu a velikost baleníSkleněná láhev pro infúzní roztoky o obsahu 250 ml,500 ml, gumová zátka, kovová obruba, kartonová krabice.Velikosti balení: 1x250 ml,10x250 ml,

1x500 ml,10x500 ml

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Nephrotect by se měl podávat sterilním infúzním setem okamžitě po otevření. Jakékoli nespotřebované množství by mělo být zlikvidováno.Obecně se přípravek podává, podle terapeutických požadavků, současně s nosnými kalorickými roztoky, elektrolyty, vitamíny a stopovými prvky je-li nezbytné centrální žilou (nejlépe kontinuálně po dobu delší než 24 hodin).Při substituci v průběhu dialyzační léčby může být Nephrotect podáván přímo do venózního raménka dialyzátoru.Chemická a fyzikální stabilitní data pro mnoho směsí jsou na požádání k dispozici u výrobce.Přidání musí být provedeno asepticky.Používejte pouze čiré roztoky v neporušeném obalu. Nepoužívejte více dávek z jedné lahve.Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Infúzní roztok je určen k jednorázovému použití, nespotřebovaný roztok se musí zlikvidovat.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIFresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO76/994/92-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE30.12.1992 / 7.4.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU7.4.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

NEPHROTECT

Infúzní roztok.

Intravenózní podání

500 ml

1000 ml roztoku obsahuje:Isoleucinum 5,80 g, Leucinum 12,80 g, Lysini acetas 16,90 g (= 12,00 g Lysinum), Methioninum 2,00 g, Phenylalaninum 3,50 g, Threoninum 8,20 g, Tryptophanum 3,00 g, Valinum 8,70 g, Argininum 8,20 g, Histidinum 9,80 g,, Alaninum 6,20 g, Acetylcysteinum 0,54 g (=0,40 g Cysteinum), Glycinum 5,31 g, Prolinum 3,00 g, Serinum 7,60 g, Tyrosinum 0,60 g, Glycyltyrosinum dihydricum 3,16 g(=0,994g Glycinum, =2,40 g Tyrosinum)Pomocné látky:kyselina octová 98%, kyselina jablečná, voda na injekci

Obsah aminokyselin: 100 g/lCelkový obsah dusíku: 16,3 g/lCelková energetická hodnota: 1600 kJ/l=400 kcal/lpH: 5,5 – 6,5Titrační acidita: cca 60 mmol NaOH/lTeoretická osmolarita: 960 mosmol/l

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!Pouze k jednorázovému použití.Používat pouze čiré, bezbarvé nebo nažloutlé roztoky v neporušeném obalu.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

Uchovávejte při teplotě do 25 C. Láhve uchovávejte v kartonové krabici, aby byl přípravek chráněný před světlem.

Použitelné do:

Č.š.:

Držitel rozhodnutí o registraci: Fresenius Kabi Deutschalnd GmbH, Bad Homburg, Německo

Registrační číslo: 76/994/92-S/C

Stejně pro ostatní registrovaná balení: 10x500 ml.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.