Neo-Angin Spray

Kód 0040128 ( )
Registrační číslo 69/ 153/97-C
Název NEO-ANGIN SPRAY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Divapharma GmbH, Berlin, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032671 ORM SPR 1X15ML SPR, Orální podání
0040128 ORM SPR 1X30ML SPR, Orální podání

nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-angin sprayOrální sprej

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivé látky: Dichlorbenzenmethanolum 145,8 mg, Amylmetacresolum 29,2 mg, Mentholum 8,7 mg v 10 ml roztoku.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: badyánová silice, silice máty peprné, ethanol 96%, propylenglykol.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Mechanický rozprašovač o obsahu 15 ml a 30 ml.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nevhodné pro děti do 12 let.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

2

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/153/97-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Při bolestech v krku, chrapotu, kataru, nachlazení.K dezinfekci ústní a hltanové dutiny.

Pokud lékař neurčí jinak, používají děti od 12 let a dospělí dávku (t.j.dvakrát stisknout trysku, zavedenou co možno nejhlouběji do úst a nasměrovanou proti bolavému místu) až 6krát denně. Během aplikace je třeba zadržet dech. Bez porady s lékařem se přípravek užívá po dobu 2-3 týdnů.

EAN kód

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

3

neo-angin spray

4

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neo-angin sprayOrální sprej15ml/30ml

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Divapharma GmbH, D-12274 Berlin, Německo

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

JINÉ

Při bolestech v krku, chrapotu, kataru, nachlazení.K dezinfekci ústní a hltanové dutiny.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

SloženíLéčivé látky: 2,4-dichlorbenzenmethanolum 145,8 mg, Amylmetacresolum 29,2 mg, Mentholum 8,7 mg v 10 ml roztoku.

Registrační číslo: 69/153/97-C

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.