Naklofen Duo Tobolky

Kód 0066286 ( )
Registrační číslo 29/ 261/01-C
Název NAKLOFEN DUO TOBOLKY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066286 POR CPS RDR 20X75MG Tvrdá tobolka s řízeným uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NAKLOFEN DUO TOBOLKY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls3273/2006a příloha k sp.zn.: sukls31806/2006

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Naklofen duo tobolky

tvrdé tobolky s řízeným

uvolňováním

Diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Naklofen duo tobolky a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Naklofen duo tobolky užívat

3.

Jak se přípravek Naklofen duo tobolky užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Naklofen duo tobolky uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE NAKLOFEN DUO TOBOLKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Naklofen duo tobolky je nesteroidní protizánětlivý přípravek s analgetickým (působí proti bolesti) a antipyretickým (působí proti horečce) účinkem. Hlavním mechanizmem účinku je inhibice syntézy prostaglandinů. Užívá se při léčbě revmatických onemocnění a pro ulehčení od různých typů bolesti.Naklofen duo tobolky má dvojí účinek, působí nejen ihned po užití ale i dlouhodobě.Přípravek je určen k léčbě následujících onemocnění:

zánětlivá revmatická onemocnění (revmatoidní artritida, seronegativní spondylartritida, ostatní artritidy),

degenerativní revmatismus kloubů a páteře (artróza, degenerativní změny meziobratlových plotének)

záněty kloubů vyvolávané tvorbou krystalů (dna, pseudodna)

mimokloubní revmatismus (zánět okolí kloubu, zánět kloubního váčku, zánět svalů, zánět šlachy, zánět vnitřní vrstvy kloubního pouzdra)

gynekologické poruchy (bolest a křeče při menstruaci, po porodu pokud matka nekojí)

další bolestivé stavy (při zranění, po stomatologických a dalších chirurgických výkonech, u ledvinné a žlučníkové koliky).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE NAKLOFEN DUOTOBOLKY UŽÍVAT

Neužívejte Naklofen duo tobolky-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na diklofenak, na kteroukoli další složku přípravku Naklofen duo tobolky, na kyselinu acetylsalicylovou nebo na další nesteroidní protizánětlivé léky,

-

jestliže máte po užití nesteroidních protizánětlivých léků potíže s dýcháním (průduškové astma), kopřivku, zánět nosní sliznice (alergická rinitida) nebo máte reakce z přecitlivělosti s náhlým otokem rtů a obličeje, krku, někdy i rukou a nohou, nebo se dusíte (angioedém),

-

jestliže máte aktivní, krvácející nebo se opakující žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

- jestliže jste trpěl/a krvácením nebo perforacemi trávicího ústrojí ve vztahu k předchozí léčbě

nesteroidními antirevmatiky,

- jestliže jste prodělal/a těžké srdeční selhání,-

v posledních třech měsících těhotenství.

Naklofen duo tobolky není vhodný pro děti a mladistvé.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Naklofen duo tobolky je zapotřebí-

jestliže trpíte, nebo jste trpěl(a) na choroby zažívacího ústrojí, měl(a) byste být důkladně sledován Vaším lékařem,

- jestliže jste měl peptický vřed, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací,-

jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev nebo Crohnovou chorobou, protože existuje riziko obnovení nebo zhoršení těchto onemocnění,

-

máte-li závažné jaterní nebo ledvinné poškození, srdeční selhávání, hypertenzi, epilepsii, porfyrii nebo poruchy hemostázy (poruchy krevní srážlivosti),

-

při současné léčbě přípravky proti srážlivosti krve (antikoagulancia, fibrinolytika),

- jestliže současně užíváte léky, které by mohly zvyšovat riziko tvorby vředů a krvácení (např.

orálně podávané kortikosteroidy; antikoagulancia jako warfarin nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová),

-

pokud trpíte alergiemi, astmatem,

- jestliže jste starší člověk.Při podávání přípravku starším pacientům by měla být, stejně jako u ostatních léčivých přípravků, podávána nejnižší účinná dávka. Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.

Léky jako je Naklofen duo tobolky mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.V důsledku vzájemného ovlivnění současně užívaných léků může být účinek přípravku Naklofen duo tobolky nebo dalších léků zvýšen nebo snížen nebo mohou být zvýšeny jejich nežádoucí účinky. To se může projevit u následujících přípravků:

k léčbě psychických poruch (lithium),

k léčbě srdečních onemocnění (digoxin),

ke zvýšení vylučování moči (diuretika),

k léčbě deprese (SSRI),

k úlevě od bolesti (kyselina acetylsalicylová a další nesteroidní protizánětlivé léky),

k potlačení imunitní odpovědi (cyklosporin, kortikoidy),

k léčbě zhoubných onemocnění (metotrexát),

k léčbě zvýšeného krevního tlaku,

k léčbě tlumící krevní srážlivost (např. warfarin).

Užívání přípravku Naklofen duo tobolky s jídlem a pitímNaklofen duo tobolky se užívají celé, před nebo ihned po jídle, a zapíjí se tekutinou.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Naklofen duo tobolky by neměl být užíván během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Stejně jako ostatní nesteroidní protizánětlivé léky se nesmí Naklofen duo tobolky užívat v průběhu posledních třech měsíců těhotenství. Během prvních šesti měsíců těhotenství lze užívat přípravek pouze po doporučení lékařem, který zhodnotí zda-li výhody pro matku převáží riziko pro plod.Kojení se během léčby přípravkem Naklofen duo tobolky nedoporučuje. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala Naklofen duo tobolky, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.Naklofen duo tobolky může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde k úpravě.Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy s otěhotněním.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNaklofen duo tobolky může u některých jedinců vyvolat nežádoucí účinky jako jsou závratě, ospalost, rozmazané vidění a ovlivnit tak schopnost řídit a obsluhovat stroje.Pokud při léčbě trpíte na závratě a/nebo nežádoucí účinky centrálního nervového systému, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte nebezpečné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Naklofen duo tobolkyPřípravek obsahuje sacharózu. Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním přípravku se svým lékařem.Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben. Parabeny mohou způsobit alergické reakce(pravděpodobně zpožděné).

3.

JAK SE NAKLOFEN DUO TOBOLKY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Naklofen duo tobolky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá počáteční dávka přípravku je 1 tobolka jednou až dvakrát denně a udržovací dávka 1 tobolka jednou denně. Léčbu přípravkem Naklofen duo tobolky je možné v případě potřeby doplnit jinými přípravky s nižším obsahem diklofenaku, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka 150 mg diklofenaku.Pokud jsou příznaky onemocnění závažné (především ráno), lze po krátkou dobu užít celou denní dávku (2 tobolky) najednou.Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.Přípravek Naklofen duo tobolky není vhodný pro děti.Přípravek by měl být užíván s obezřetností u pacientů s onemocněním jater a ledvin.U starších pacientů je doporučena nejnižší možná účinná dávka přípravku Naklofen duo tobolky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Naklofen duo tobolky, než jste měl(a)Ihned kontaktujte svého lékaře.Pokud jste užil(a) více tobolek, mohou se u Vás objevit nežádoucí účinky v trávicím ústrojí, ledvinách, játrech a centrálním nervovém systému.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Naklofen duo tobolkyPřípravek užívejte vždy ve stejnou denní dobu. Pokud zapomenete přípravek užít, užijte jej ihned poté co si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Naklofen duo tobolkyPokud užíváte diklofenak krátkodobě k úlevě od bolesti, můžete jej přestat užívat hned jak bolest pomine. Při dlouhodobé léčbě se před přerušením užívání tobolek poraďte se svým lékařem.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Naklofen duo tobolky nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se projevují v zažívacím ústrojí (nevolnost, bolesti břicha, pálení žáhy, zvracení, zácpa, plynatost, průjem, černá stolice obsahující krev, zvracení krve, vředový zánět sliznice ústní dutiny, nový nástup zánětu tlustého střeva a Crohnovy choroby), ale obvykle nejsou tak závažné aby vyžadovaly přerušení léčby. Dlouhodobé užívání vysokých dávek zvyšuje riziko nežádoucích účinků zažívacího ústrojí (výjimečně může dojít k peptickému vředu nebo krvácení).Vzácně se vyskytují vyrážka, svědění, otoky končetin, únava, závratě, a zvýšení hodnot jaterních enzymů a velmi vzácně se vyskytují reakce z přecitlivělosti nebo reakce na sluneční záření, bolest hlavy, spavost, nespavost, bzučení v uších a hematologické změny (leukopenie a trombocytopenie).Ve vzácných případech může dlouhodobá léčba vysokými dávkami nesteroidních protizánětlivých léků nebo kyseliny salicylové vyvolat ledvinnou nedostatečnost nebo i selhání ledvin. V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly také hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.Velmi vzácně byly pozorovány kožní reakce charakterizované tvorbou puchýřů či dutinek, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxického odumírání povrchové vrstvy kůže.Léky jako je Naklofen duo tobolky mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK NAKLOFEN DUO TOBOLKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.Naklofen duo tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obale.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje-

Léčivou látkou je diclofenacum natricum 75 mg (25 mg ve formě enterosolventních pelet a 50 mg ve formě pelet s prodlouženým uvolňováním) v jedné tobolce.

-

Pomocnými látkami jsou sacharosa, hyprolosa, hypromelosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, methakrylátový kopolymer, triethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý (E 171), sodná sůl karmelosy, makrogol 6000, hydroxid sodný, želatina, methylparaben, propylparaben, indigokarmín E 132).

-Jak Naklofen duo tobolky vypadá a co obsahuje toto baleníNaklofen duo tobolky jsou tvrdé, neprůhledné tobolky s řízeným uvolňováním, vrchní část je modrá, spodní část je bílá, obsahující pelety bílé až smetanové barvy.Velikost balení: 20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceKRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o.Sokolovská 79186 00 Praha 8Tel: 221 115 150info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 20.10.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls20462/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKUNaklofen duo tobolkytvrdé tobolky s řízeným uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tobolka obsahuje diclofenacum natricum 75 mg (25 mg ve formě enterosolventních pelet a 50 mg ve formě pelet s prodlouženým uvolňováním).

Pomocné látky: sacharosa, methylparaben, propylparabenÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMATvrdé tobolky s řízeným uvolňováním.Popis přípravku: tvrdé, neprůhledné tobolky s řízeným uvolňováním, vrchní část je modrá, spodní část je bílá, obsahující pelety bílé až smetanové barvy.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikaceSymptomatická léčba následujících onemocnění:

zánětlivá revmatická onemocnění: revmatoidní artritida, seronegativní spondylartritida,ostatní artritidy,

degenerativní revmatická onemocnění kloubů a páteře: artróza, spondylóza,

artritidy vyvolané tvorbou krystalů: dna, pseudodna,

extraartikulární revmatismus: periartritida, bursitida, myositida, tendinitida, synovitida,

další zánětlivé a bolestivé stavy muskuloskeletárního systému.

Naklofen se užívá při poranění měkkých tkání, po porodu pokud matka nekojí, při primární a sekundární dysmenoree, při stomatologických výkonech, po chirurgických výkonech a při ledvinových a žlučových kolikách.

4.2

Dávkování a způsob podání

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.DospělíMaximální denní dávka je150 mg diklofenaku. Dávka závisí na závažnosti onemocnění. Počáteční dávka pro dospělé je 75 mg diklofenaku (1 tobolka) jednou až dvakrát denně. Obvyklá udržovací dávka je 75 mg diklofenaku (1 tobolka).Jsou-li symptomy onemocnění závažné (především ráno), může pacient, po krátkou dobu, užít celou denní dávku (2 tobolky) jedné dávce.Léčbu přípravkem Naklofen duo tobolky je možné v případě potřeby doplnit jinými přípravky s nižším obsahem diklofenaku, přičemž nesmí být překročena celková denní dávka 150 mg diklofenaku.Tobolky by se měly polykat celé, během jídla nebo bezprostředně po jídle a zapít trochou tekutiny.Pediatrická populacePřípravek není vhodný pro děti a mladistvé.

Pacienti s postižením renálních funkcí

Přípravek by se měl podávat pacientům se sníženou renální funkcí s opatrností (viz bod 4.4).Pacienti s postižením hepatálních funkcíPřípravek by se měl podávat pacientům se sníženou hepatální funkcí s opatrností (viz bod 4.4).

Starší pacientiDiklofenak by se měl užívat v co nejnižší možné dávce (viz bod 4.4).

4.3

KontraindikaceHypersensitivita na diklofenak, na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, na salicyláty nebo jiná nesteroidná antirevmatika, kde dřívější podávání vyvolalo akutní zhoršení bronchiálního astmatu, urtikárii nebo akutní rýmu.Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky.Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení).Závažné srdeční selhání.Třetí trimestr gravidity.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použitíPřípravek Naklofen duo tobolky by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků.U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální (viz bod 4.8).Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3) a u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání projektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.Zvýšená opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkominantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).Pokud se během léčby přípravkem Naklofen duo tobolky objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).Opatrnosti je též třeba u nemocných se závažnou poruchou renálních nebo jaterních funkcí, při poruchách hemostázy, u nemocných s epilepsií, porfyrií a u nemocných, kteří jsou léčeni antikoagulancii či fibrinolytiky. Dlouhodobé užívání diklofenaku může, ačkoli velmi vzácně, způsobit závažné hepatotoxické účinky; proto se doporučuje sledovat jaterní funkce.

U infekčních onemocnění je třeba vzít v úvahu protizánětlivý a antipyretický účinek diklofenaku, protože tak může maskovat symptomy dalších onemocnění.Zvláštní pozornosti je třeba věnovat pacientům trpícím astmatem, sezónní alergickou rhinitidou, nosními polypy, chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickou infekcí respiračního traktu. Tito nemocní jsou častěji ohroženi výskytem akutních astmatických příhod, lokálními edémy (Quinckeho edém) či jinými kožními reakcemi (kopřivka).Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby.Diklofenak musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersensitivity.

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinkyJe třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů). Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření).

Upozornění na některé pomocné látky přípravku.Přípravek obsahuje sacharózu, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben. Parabeny mohou způsobit alergické reakce(pravděpodobně zpožděné).

Přípravek Naklofen duo tobolky není vhodný pro děti a mladistvé.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakceSoučasné užívání diklofenaku a

kortikoidů zvyšuje riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení (viz bod 4.4)

antikoagulancií, např. warfarinu může zvýšit jejich účinek (viz.bod 4.4)

antiagregačních látek nebo SSRI zvyšuje riziko gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4)

 lithia či digoxinu může zvyšovat jejich hladiny v krevním séru některých diuretik může snižovat jejich diuretický účinek diuretik šetřících draslík může zvyšovat hladiny draselných iontů v krevním séru kyseliny acetylsalicylové či dalších nesteroidních protizánětlivých léků zvyšuje riziko

nežádoucích účinků

 cyklosporinu může zvyšovat nefrotoxicitu cyklosporinu metotrexátu zvyšuje toxicitu metotrexátu antihypertenziv snižuje účinnost antihypertenzních lékůDiklofenak obecně neovlivňuje účinek perorálních antidiabetik.

4.6

Těhotenství a kojeníTěhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné.Pokud je diklofenak podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:-kardiopulmonální toxicitě ( předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense)-renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

-

potenciálnímu prodloužení krvácení

-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

KojeníDiklofenak prostupuje do mateřského mléka, avšak v tak malém množství, že není příliš pravděpodobné ovlivnění kojeného dítěte. Navíc má krátký biologický poločas tudíž je riziko kumulace v organismu minimální. Jestliže je nutné, aby kojící matka užívala Naklofen duotobolky, měla by jej užívat po poradě s lékařem, jen krátkodobě, vždy po posledním, večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte. Po dobu léčby je třeba sledovat možné změny v projevech dítěte a v případě potíží se včas poradit s lékařem.

FertilitaPoužívání diklofenaku může poškodit ženskou fertilitu a není doporučeno u žen, které se snaží otěhotnět. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie.Mělo by být zváženo přerušení podávání diklofenaku u žen, které mají problémy s početím nebo které jsou vyšetřovány pro infertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeNaklofen duo tobolky může u některých pacientů vyvolat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti s vertigem nebo dalšími nežádoucími účinky projevujícími se v CNS by neměli řídit nebo obsluhovat nebezpečné stroje.

4.8

Nežádoucí účinkyHodnocení frekvence výskytu:

Velmi časté:

> 1/10

Časté:

> 1/100, < 1/10

Méně časté:

> 1/1000, < 1/100

Vzácné:

> 1/10 000, < 1/1000

Velmi vzácné:

< 1/10 000 včetně jednotlivých případů

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté: nausea, zvracení, průjem, zácpa, břišní bolesti, dyspepsie, flatulence, meléna, hematemeza, ulcerativní stomatitida.Vzácné: hemoragie, peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení (někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4), gastritida.Jednotlivé případy: nespecifické hemoragické kolitidy, relapsy nebo zhoršení či exacerbace ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby (viz bod 4.4).

Poruchy jater a žlučových cestVzácné: žloutenka, asymptomatická hepatitida, akutní hepatitida, chronická aktivní hepatitida, hepatocelulární nekróza, cholestáza.Jednotlivé případy: fulminantní hepatitida.

Poruchy nervového systémuMéně časté: bolest hlavy a vertigo.Vzácné: závrať, deprese, insomnie, únava, úzkost, podrážděnost, somnolence.

Poruchy ledvin a močových cestVzácné: renální selhávání, akutní renální selhávání, hematurie.Jednotlivé případy: intersticiární nefritida, nefrotický syndrom, papilární nekróza, proteinurie.

Poruchy imunitního systémuVzácné: vyrážka. exantémVelmi vzácné: pruritus, kopřivka, kožní bulózní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.Jednotlivé případy: fototoxická reakce, anafylaktická reakce (bronchospasmus, angioedém, anafylaktický šok).

Srdeční a cévní poruchyVzácné: zadržování moči, edém, hypertenze, srdeční selhání.

Poruchy krve a lymfatického systémuJednotlivé případy: anemie, trombocytopenie, leukopenie, agranulocytóza.

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální.Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku, obzvláště ve vysokých dávkách (150 mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).

Při výskytu závažných nežádoucích účinků by měla být léčba přerušena.

4.9

PředávkováníKlinické známky předávkování jsou nevolnost, zvracení, epigastrická bolest, závratě, hučení v uších a vzrušivost, případně též hemateméza, melena, poruchy vědomí, respirační deprese, křeče a renální selhání.Neexistuje žádný specifický protilék. Léčba je symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny octové a příbuzná léčivaATC kód: M01AB05

Sodná sůl diklofenaku je nesteroidní antirevmatikum s analgetickou, antiflogistickou a antipyretickou účinností. Jeho hlavním mechanismem působení i vyvolávání nežádoucích účinků je inhibice aktivity enzymu cyklooxygenázy s výslednou inhibicí tvorby prostaglandinů, prostacyklinu a tromboxanových produktů. Uvádí se, že během léčby sodnou solí diklofenaku byly zjištěny poklesy hladin různých prostaglandinů v moči, žaludeční mukóze a synoviální tekutině.Diklofenak se užívá k léčbě všech typů revmatických onemocnění a zmírňuje různé typy bolestí.

5.2

Farmakokinetické vlastnostiAbsorpcePo perorálním podání se diklofenak rychle absorbuje. Absorpce přesahuje 90 %; z toho zhruba 60 % absorbované dávky diklofenaku je biologicky dostupných následkem metabolismu při prvním průchodu játry. U perorální formy diklofenaku jsou dosaženy maximální plasmatické koncentrace v rozmezí 1-4 hodin, v závislosti na typu přípravku.Protože je diklofenak absorbován v dvanáctníku a tenkém střevě, příjem potravy snižuje rychlost absorpce a takto zpožděje a snižuje maximální hladiny léčivé látky v krevní plasmě.Ačkoliv příjem potravy snižuje rychlost absorpce, rozsah absorpce zůstává nezměněný. Při dlouhodobé léčbě však potrava nemá žádný účinek na hladiny diklofenaku v krevní plasmě.

DistribuceVíce než 99 % diklofenaku se váže na proteiny krevní plasmy, většinou na albuminy. Diklofenak difunduje rychle do synoviální kapaliny, kde dosahuje 60 až 70 % hodnot hladin v krevní plasmě. Tři až šest hodin po podání je synoviální koncentrace léku a jeho metabolitů vyšší, než jsou hladiny v krevní plasmě. Diklofenak se ze synoviální tekutiny vylučuje pomaleji než z krevní plasmy.Metabolismus a eliminaceBiologický poločas diklofenaku je 1 až 2 h. U mírné renální či hepatické dysfunkce zůstává nezměněný.Zhruba 70 % diklofenaku se vylučuje močí ve formě neaktivních metabolitů, které se vytvářejí po metabolismu v játrech (hydroxylace a methoxylace). Pouze 1 % tohoto léku se vylučuje v nemetabolizované formě, zbytek metabolitů žlučí nebo stolicí..U starších osob nedochází k žádným významným změnám absorpce, metabolismu a vylučování diklofenaku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravkuStudie akutní toxicity u různých druhů zvířat neuvádějí žádnou zvláštní citlivost. V závislosti na cestě podávání a pohlaví byly zjištěny následující hodnoty LD50: mezi 116 až 470 mg/kg u

myší; mezi 80 až 196 mg/kg u potkanů zhruba 100 mg/kg u králíků a 50 mg/kg u psů. U opic byla zjištěna hodnota LD50 3200 mg/kg.

Zkoušky chronické toxicity se prováděly u potkanů a psů. Při toxických hladinách, to jest při dávkách převyšujících 0,5 respektive 2,0 mg/kg, v závislosti na druhu zvířete, byly zjištěny ulcerace gastrointestinálního traktu a změny počtu erytrocytů a leukocytů.Při dlouhodobých studiích karcinogenity u myší a potkanů (do 2 mg/kg/den) nenastal žádný významný vzrůst výskytu nádorů. Nebyla ani zaznamenána žádná mutagenní aktivita.Embryotoxicita a teratogenita diklofenaku byla studována u potkanů, myší a králíků. Uhynutí plodů a zpomalený růst byly zjištěny pouze, pokud samice dostávaly toxické dávky. Nebyly zaznamenány žádné deformity. Došlo k prodloužení gestace a doby porodu. Diklofenak nevykazoval žádný účinek na fertilitu.Studie akutní toxicity u laboratorních zvířat ukázaly, že je diklofenak relativně vysoce toxickou léčivou látkou po perorálním, intraperitoneálním, intravenózním nebo subkutánním podání. Hodnoty LD 50 pod 500 mg/kg: 116-530 mg/kg u myší, 52-240 mg/kg u potkanů, 100-157 mg/kg u potkanů a 42-59 mg/kg u psů. Výsledky ukazují, že jsou potkani a psi ciltivější než ostatní zvířecí druhy na toxické účinky diklofenaku.

Ve studiích chronické toxicity způsobilo perorální podání diklofenaku v dávkách do 16 mg/kg/den poškození trávicího ústrojí a jater u potkanů. U opic byla ale tato poškození trávicího ústrojí pozorována pouze při maximální dávce 75 mg/kg/den podávané déle než 6 měsíců. Rozdíly v toxicitě jsou pravděpodobně výsledkem různého metabolizmu léčivé látky u různých zvířecích druhů. Důraz by se měl klást metabolizmus diklofenaku u opic, protože ty mají podobný metabolizmus s lidským.Studie reprodukční toxicity s diklofenakem nevykázaly žádné teratogenní účinky u myší, potkanů ani králíků. Toxický účinek u matek a plodů byl pozorován při dávkách převyšujících 20 mg/kg/den. Inhibice syntézy prostaglandinů po perorálním podání diklofenaku mohou prodloužit těhotenství.Diklofenak nevykazoval žádný mutagenní ani karcinogenní účinek. Studie in vitro a in vivo ukázaly, že může léčivá látka způsobit fototoxicitu. Předklinické účinky byly pozorovány pouze pokud vystavení překročilo maximální expozici u lidí, což ukazuje na nízký klinický význam.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam všech pomocných látekJádro tobolky: Sacharosa, hyprolosa, hypromelosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, methakrylátový kopolymer typ C, methakrylátový kopolymer typ RS PM, , methakrylátový kopolymer typ RL PO, triethyl-citrát, mastek, oxid titaničitý (E171), sodná sůl karmelosy, makrogol 6000, hydroxid sodný.Obal tobolky: oxid titaničitý (E171), methylparaben, propylparaben, indigokarmín (E132), želatina.

6.2

InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu v krabičce, aby byl přípravek

chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost baleníBlistr (Al/PVC/PE/PVDC/PE/PVC), krabičkaVelikost balení: 20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkuŽádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIKRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO29/261/01-C

9.

DATUM REGISTRACE18.7.2001/20.10.2010

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU2.3.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Naklofen duo tobolkytvrdé tobolky s řízeným uvolňováním Diclofenacum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

75 mg 1 tobolka obsahuje: Diclofenacum natricum 75 mg (25 mg ve formě enterosolventních pelet a 50 mg ve formě pelet s prodlouženým uvolňováním)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharosa, methylparaben, propylparaben aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

20 tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Dat. výr.:Použit. do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/261/01-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Naklofen duo tobolky

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Naklofen duo tobolkyDiclofenacum natricum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.

POUŽITELNOST

Číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti budou vyraženy při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti budou vyraženy při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.