Nac Al 600 Šumivé Tablety

Kód 0032858 ( )
Registrační číslo 52/ 568/94-C/C
Název NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Aliud Pharma GmbH, Laichingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032857 POR TBL EFF 10X600MG Šumivá tableta, Perorální podání
0032858 POR TBL EFF 20X600MG Šumivá tableta, Perorální podání
0032859 POR TBL EFF 50X600MG Šumivá tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY

Příloha č. 1b ke sdělení sp.zn. sukls242871/2012 Příbalová informace – VP Informace pro použití, čtěte pozorně! NAC AL 600 šumivé tablety (Acetylcysteinum) Šumivé tablety Milá pacientko, milý paciente,

prosím, čtěte pozorně následující informaci, protože obsahuje důležité údaje pro

používání tohoto léku. S případnými dalšími otázkami se obracejte, prosím, na vašeho

lékaře nebo lékárníka.

Držitel rozhodnutí o registraci/Výrobce ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb – Daimler – Str. 19 D – 89150 Laichingen Německo

Výrobce STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo

Složení Léčivá látka: Acetylcysteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě Pomocné látky: Dihydrogencitronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, povidon K25, makrogol 6000, citrové aroma

Indikační skupina Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans Charakteristika Acetylcystein zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.

Indikace Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.

Kontraindikace Kdy nesmíte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? Přípravek nesmíte užívat pokud víte o své přecitlivělosti na acetylcystein nebo na jinou součást přípravku. Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení? Zatím nejsou dostatečné zkušenosti s používáním NAC AL 600 šumivé tablety v těhotenství a při kojení. Za těchto podmínek by neměl být přípravek užíván, ledaže lékař rozhodne, že použití léku je naprosto nezbytné. Co musíte brát v úvahu při léčení dětí? Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není přípravek NAC AL 600 šumivé tablety vhodný pro děti do 14 let.

Nežádoucí účinky Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 600 šumivé tablety vyvolat? Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem. V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy a šumění v uších (tinnitus). Existují ojedinělé zprávy, že po podání acetylcysteinu vznikly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka (utrikaria), kožní vyrážka (exantém, rush), dušnost, spasmus průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o spasmu průdušek se týkaly převážně pacientů s zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu (tzv. hyper-respondeři, zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům). V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to částečně v rámci celkové přecitlivělosti. Zpozorujete-li u sebe některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jinou neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky? Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravek NAC AL 600 šumivé tablety dále užívat. Informujte svého lékaře, který posoudí závažnost příznaků a podle potřeby rozhodne o vhodných opatřeních.

Interakce Které jiné léky ovlivňují účinky NAC AL 600 šumivé tablety a jak ovlivňuje tento přípravek působení jiných léků? Uvědomte si, že následující údaje se mohou vztahovat i k lékům, které jste užívali krátce před užíváním acetylcysteinu. Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 600 šumivé tablety a přípravků, které kašel tlumí (antitusika), protože může dojít k nebezpečnému městnání hlenu v dýchacích cestách. Tetracyklin (hydrochloid) lze podávat pouze odděleně, nejméně s 2-hodinovým časovým odstupem od užívání NAC AL 600 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin). Současné podávání NAC AL 600 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zředění krve (zesiluje útlum shlukování krevních destiček).

Návod k správnému dávkování Uvedené pokyny platí, pokud váš lékař neurčí jinak. Dodržujte prosím následující pokyny, jinak by lék nemohl správně působit. Jaké množství NAC AL 600 šumivé tablety máte užívat a jak často? Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 nebo 1 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600 mg acetylcysteinu na den). Jak a kdy máte NAC AL 600 šumivé tablety užívat? Tablety NAC AL 600 šumivé tablety se užívají po jídle rozpuštěné ve sklenici vody. Upozornění: Dostatečný přívod tekutiny zlepšuje účinek přípravku na uvolňování hlenu. Jak dlouho máte přípravek NAC AL 600 šumivé tablety užívat? Bez porady s lékařem smí dospělí a děti starší 14 let užívat přípravek nejdéle 5 dnů. Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší, je nutná porada s lékařem.

Důležitá upozornění a varování Na co ještě musíte dbát? U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli, že lék obsahuje aspartamové sladidlo. V jedné šumivé tabletě je 11.22 mg fenylalaninu. Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze strojů? Není důvod ke zvláštním opatřením. Co máte dělat došlo-li k požití velkých dávek NAC AL 600 šumivé tablety (úmyslné nebo náhodné předávkování)? Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky místního podráždění, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost, zvracení a průjem.

Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky a příznaky intoxikace. Při pochybnostech se poraďte s lékařem. Co máte dělat, když jste užili malou dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si některou dávku zapomněli vzít? Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 600 šumivé tablety nebo jste si vzali příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu. Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu,aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem. Po vyjmutí tablety víčko tuby řádně uzavřete! Varování Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení a druh obalu NAC AL 600 šumivé tablety: 10 šumivých tablet 20 (2 x 10) šumivých tablet Na lékařský předpis: 50 (5 x 10) šumivých tablet

Datum poslední revize příbalové informace 8.11.2012

Máte-li jakékoliv další dotazy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls175089/2012

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAC AL 100 šumivé tablety NAC AL 200 šumivé tablety NAC AL 600 šumivé tablety 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ NAC AL 100 šumivé tablety Léčivá látka: Acetylcyteinum 100 mg v 1 šumivé tabletě NAC AL 200 šumivé tablety Léčivá látka: Acetylcyteinum 200 mg v 1 šumivé tabletě NAC AL 600 šumivé tablety Léčivá látka: Acetylcyteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě 3. LÉKOVÁ FORMA Šumivé tablety NAC AL 100 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami

bez dělící rýhy NAC AL 200 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami

bez dělící rýhy NAC AL 600 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami s

půlící rýhou na jedné straně 4. KLINICÉ ÚDAJE 4.1. Indikace Sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonárních onemocnění s poruchou

tvorby a transportu hlenu. 4.2. Dávkování a způsob podávání NAC AL 100 šumivé tablety Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3 x denně 2 šumivé tablety NAC AL 100 (odpovídá 4OO - 600

mg acetylcyteinu/den). Děti od 6 - 14 let: 3 - 4 x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100 (odpovídá 300 - 400 mg

acetylcyteinu/den).

Děti 2 - 5 let: 2 - 3x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100 (odpovídá 200 - 300 mg

acetylcyteinu/den). NAC AL 200 šumivé tablety Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 200 (tj. 400 - 600 mg

acetylcysteinu/den). Děti od 6 - 14 let: 2x denně 1 šumivá tablety NAC AL 200 (tj. 400 mg acetylcyteinu/den). NAC AL 600 šumivé tablety Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 šumivé tablety NAC AL 600 nebo 1x denně 1 šumivá

tableta NAC AL 600 (tj. 600 mg acetylcysteinu/den). Dávkování při mukoviscidóze: Děti od 2 - 6 let: 4 x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100 Děti starší 6 let: 3 x denně 2 šumivé tablety NAC AL 100 nebo 3 x denně 1 šumivou tabletu

NAC AL 200 (tj. 600 mg acetylcysteinu/den). Šumivé tablety se rozpouštějí ve vodě. Délka léčby musí být posouzena individuálně; u

chronické bronchitídy a mukoviscidózy má být lék podáván dlouhodobě, aby se dosáhlo

profylaxe infekce. Hlen zřeďující účinek acetylcysteinu je zesilován dostatečným přívodem tekutiny do organismu. 4.3. Kontraindikace Přípravky NAC AL šumivé tablety se nesmí používat při přecitlivělosti na acetylcystein nebo na

jiné komponenty přípravků. Přípravky NAC AL šumivé tablety nesmí být podávány během těhotenství a při kojení, protože

nejsou žádné zkušenosti s podáváním acetylcysteinu za těchto stavů. Pro vysoký obsah léčivé látky nemá bát přípravek NAC AL 100 šumivé tablety podáván dětem

mladším 2 let. Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek NAC AL 200 šumivé tablety vhodný pro děti do 6

let a NAC AL 600 šumivé tablety není vhodný pro děti do 14 let. 4.4. Zvláštní upozornění U dědičné poruchy látkové výměny jakou je fenylketonurie je nutné pamatovat na to, že

přípravky obsahují sladidlo aspartám; jedna šumivá tableta NAC AL 100, 200 a 600 obsahuje

11.22 mg fenylalaninu. 4.5. Interakce Při současném podávání s antitusiky může docházet, na základě sníženého kašlacího reflexu, k

nebezpečnému hromadění hlenu a proto musí být jejich současné podávání velmi pečlivě

zvažováno.

Při současném per os léčení acetylcyteinem a tetracyklinem (hydrochlorid) musí být oba léky

podávány odděleně; mezi podáváním acetylcysteinu a tetracyklinu musí být minimálně 2

hodinový časový odstup (neplatí pro doxycyklin). Zprávy o inaktivaci antibiotik acetylcysteinem se opírají pouze o zkoušky provedené in vitro,

kdy byly uvedené látky přímo promíchány. Přesto je z bezpečnostních důvodů doporučováno,

aby byla antibiotika užívaná per os podávána odděleně, nejméně s 2 hodinovým časovým

odstupem od užívání acetylcysteinu. In vitro zjištěná inkompatibilita byla popsána především pro

polosyntetické peniciliny, tetracykliny, cefalosporin a aminoglykosidy. Zatím nebyla popsána

inkompatibilita s amoxicilinem, doxycyklinem, erytromycinem, thiamfenikolem a cefuroximem. Při současném podání nitroglycerinu s acetylcysteinem bylo zaznamenáno výraznější

vasodilatační působení a zesílený útlum agregace trombocytů. Klinický význam tohoto zjištění

není zatím objasněn. 4.6. Těhotenství a kojení Testy provedené u laboratorních zvířat (králíci, potkani) nepřinesly žádná zjištění, která by

svědčila o teratogenním působení acetylcysteinu. Protože však nejsou žádné zkušenosti s užíváním acetylcysteinu během těhotenství a při kojení,

nelze přípravky NAC AL šumivé tablety za těchto stavů podávat. 4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Přípravky NAC AL šumivé tablety nemají vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na

vykonávání dalších činností, vyžadujících zvýšenou pozornost a soustředění. 4.8. Nežádoucí účinky Zcela ojediněle se mohou při užívání přípravků obsahujících acetylcystein objevit pálení žáhy,

nevolnost, zvracení a průjem. Velmi zřídka byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: stomatitída, bolesti hlavy a

hučení v uších. Ojediněle se po podávání acetylcysteinu vyskytly alergické reakce, např. svědění, urtika,

exantém, rash, spasmus bronchů, tachyklardie a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o vzniku

bronchiálních spasmů se týkaly především pacientů s hyperreaktivitou bronchů při astmatu. V souvislosti s podáváním acetylcysteinu se mimoto vyskytly ojedinělé zprávy o krvácení, z

části v rámci reakcí z přecitlivělosti. Různá vyšetření dále potvrdila, že za přítomnosti

acetylcysteinu je snížena agregace trombocytů; klinický význam tohoto zjištění zatím nelze

posoudit. 4.9. Předávkování Při podávání perorálních forem nebylo po acetylcysteinu zatím zaznamenáno žádné

předávkování s toxickými projevy; po dobu 3 měsíců byl dobrovolníkům podáván acetylcystein

v dávce 11.6 g acetylcysteinu/den bez závažnějších nežádoucích účinků.

Bez projevů intoxikace byl acetylcystein tolerován až do dávek 500 mg/kg tělesné hmotnosti a

proto nelze po per os užití očekávat toxické důsledky z předávkování. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI Acetylcystein je mukolytikum a expektrorans. 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Acetylcystein je derivátem aminokyseliny cysteinu. V bronchiálním traktu působí acetylcystein

sekretolyticky a sekretomotoricky. Předpokládá se, že uvolňuje disulfidovou vazbu mezi vlákny

mukopolysacharidů a že má depolymerizační účinek na DNA-vlákna (v hnisavém hlenu). Tyto

mechanismy by měly být odpovědné za snižování viskozity hlenu. Alternativní mechanismus působení acetylcysteinu spočívá ve schopnosti jeho reaktivních SH-

skupin vázat chemické radikály a tak je detoxikovat. Mimoto acetylcystein zvyšuje syntézu

glutathionu, což je důležité pro detoxikaci škodlivin. Tím je vysvětlováno působení

acetylcysteinu jako antidota při intoxikaci paracetamolem. Je popsán i protektivní účinek profylaktické dávky acetylcysteinu proti výskytu a závažnosti

bakteriálních exacerbací u pacientů s chronickou bronchitídou nebo mukoviscidózou. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti Po podání per os se acetylcystein vstřebává rychle a téměř úplně. V játrech je metabolisován na

cystein a farmakologicky aktivní metabolity, jako je diacetylcystein, cystin a různé další

disulfidy. Pro výrazný efekt prvního průchodu játry (first pass effect) je biologická dostupnost

per os podaného acetylcysteinu velmi malá. U člověka je nejvyšší hladiny v plasmě dosaženo za

1 - 3 hod, přičemž maximální koncentrace cysteinu v plasmě dosahuje pouze k hodnotě 2 umol/l.

Vazba acetylcysteinu na bílkoviny je cca 50%. V organismu se acetylcystein a jeho metabolity vyskytují ve třech různých formách: část jako

forma volná, část v labilních disulfidových vazbách na bílkovinu a část ve formě stabilní

aminokyseliny. Exkrece probíhá téměř výlučně ledvinami ve formě inaktivních metabolitů

(anorganické sulfáty, diacetylcystin). Plasmatický poločas acetylcysteinu je cca 1 hod a je

určován především rychlou jaterní biotransformací. Snížená jaterní funkce může prodloužit

hodnoty plasmatického poločasu až k 8 hodinám. Z famakokinetických sledování po i.v. podání acetylcysteinu byl určen distribuční objem na

0.47 l/kg (celkem), resp. O.59 l/kg (redukovaný). Plasmatická klírens byla 0.11 l/hod/kg

(celkem) a 0.84 l/hod/kg (redukovaná). Poločas eliminace po i.v. podání je 30 - 40 minut a

eliminace je třífázová (alfa, beta a terminální gama fáze). N-acetylcystein prochází placentou potkanů a byl prokázán v plodové vodě. Po perorálním

podání 100 mg N-acetylcysteinu/kg hmotnosti byla při stanovování po 0.5, 1, 2 a 8 hod nalezena

vyšší koncentrace metabolitu L-cysteinu v placentě a plodu než v plasmě matky. Průnik acetylcysteinu placentou, přestup do mateřského mléka a vliv na plod a kojence nebyl u

člověka sledován. Není známo zda acetylcystein prochází hematoencefalickou bariérou. 5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku a) akutní toxicita

Vyšetření akutní toxicity nesvědčí pro zvlášní citlivost. U člověka jsou zkušenosti s i.v.

podáváním acetylcysteinu při intoxikaci paracetamolem až do dávky 30 g acetylcysteinu/den;

přitom nebyly pozorovány projevy intoxikace. b) chronická toxicita Vyšetření byla provedena u různých druhů zvířat (potkan, pes); při sledování až do 1 roku

nebyly zjištěny patologické změny. c) mutagenní a onkogenní účinek U acetylcysteinu nelze očekávat mutagenní účinek; test na bakteriích byl negativní. Vyšetření zaměřená na onkogenní účinek acetylcysteinu nebyla provedena. d) reprodukční toxicita Studie na teratogenitu byly provedeny po perorálním podání acetylcysteinu u březích králičích

samic a u potkanů v období organogenézy. Dávky u králíků dosahovaly 250 - 500 mg a 700

mg/kg a u potkanů 500 - 1000 mg a 2000 mg/kg hmotnosti. V žádné z uvedených studií nebyly

pozorovány malformace plodů. Fertilita, peri- a postnatální vývoj po perorálním podávání byly sledovány u potkanů. Výsledky

potvrdily, že acetylcystein neovlivňuje v nové populaci funkci gonád, fertilitu, porod, schopnost

sání a vývoj. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně) Natrii dihydrogenocitras, natrii hydrogenocarbonas, aspartamum, povidonum K25, macrogolum

6000, aroma citrici 6.2. Inkompatibility Nejsou zatím známy 6.3. Doba použitelnosti 2 roky 6.4. Uchovávání Při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu. 6.5 Druh obalu PP tuba s PE/Silikagel uzávěrem, příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka NAC AL 100 šumivé tablety - 1 x 2O šumivých tablet NAC AL 200 šumivé tablety - 1 x 20 šumivých tablet 50 (2 x 25) šumivých tablet NAC AL 600 šumivé tablety - 1 x 10 šumivých tablet

20 (2 x 10) šumivých tablet 50 (5 x 10) šumivých tablet 6.6. Návod k užití K perorálnímu užívání, tablety se rozpouštějí ve vodě. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI NAC AL 200 šumivé tablety, NAC AL 600 šumivé tablety Aliud Pharma GmbH Gottlieb -Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Německo NAC AL 100 šumivé tablety: Aliud Pharma GmbH, Co. KG, Gottlieb -Daimler-Str. 19 D-89150 Laichingen Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

NAC AL 100 šumivé tablety: 52/568/94-A/C

NAC AL 200 šumivé tablety: 52/568/94-B/C

NAC AL 600 šumivé tablety: 52/568/94-C/C 9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 14.6.1995 / 25.2. 2009 10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 22.8.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.