Nac Al 100 Šumivé Tablety

Kód 0032854 ( )
Registrační číslo 52/ 568/94-A/C
Název NAC AL 100 ŠUMIVÉ TABLETY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Aliud Pharma GmbH & Co.KG, Laichingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032854 POR TBL EFF 20X100MG Šumivá tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak NAC AL 100 ŠUMIVÉ TABLETY


Příbalová informace

Milá pacientko, milý paciente,

prosím, čtěte pozorně následující informaci, protože obsahuje důležité údaje pro používání tohoto léku. S případnými dalšími otázkami se obracejte, prosím, na vašeho lékaře nebo lékárníka.

Název přípravku

NAC AL 100 šumivé tablety

NAC AL 200 šumivé tablety

( Acetylcysteinum)

Výrobce

ALIUD® PHARMA GmbH, Co.KG,

Gottlieb - Daimler - Str. 19

D - 89150 Laichingen

SRN

Složení

Účinná látka: Acetylcysteinum 100 mg a 200 mg v 1 šumivé tabletě.

Pomocné látky: Dihydrogencitronan sodný, hydrogenuhličitan sodný, aspartam, povidon, makrogol 6000, citronové aroma

Léková forma a farmakoterapeutická skupina

Šumivé tablety k vnitřnímu užití

Indikační skupina: mukolytikum, expektrorans

Charakteristika

Acetylcystein zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.

Indikace

Lék k uvolnění vazkého hlenu při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest.

Kontraindikace

Kdy nesmíte přípravek NAC AL 100 a 200 šumivé tablety užívat?

Přípravek nesmíte užívat pokud víte o své přecitlivělosti na acetylcystein nebo na jinou součást přípravku.

Na co musíte dbát během těhotenství a při kojení?

Zatím nejsou dostatečné zkušenosti s používáním NAC AL 100 a 200 šumivé tablety v těhotenství a při kojení. Za těchto stavů by neměly být přípravky NAC AL 100 a 200 šumivé tablety užívány, ledaže lékař rozhodne o nezbytnosti léčby NAC AL šumivé tablety.

Co musíte brát v úvahu při léčení dětí?

Pro vysoký obsah účinné látky není přípravek NAC AL 100 šumivé tablety vhodný pro děti do 2 let.

Pro vysoký obsah účinné látky není přípravek NAC AL 200 šumivé tablety vhodný pro děti do 6 let.

Nežádoucí účinky

Jaké nežádoucí účinky může NAC AL 100 a 200 šumivé tablety vyvolat?

Velmi zřídka může vzniknout pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem.

V ojedinělých případech došlo k zánětům sliznice ústní (stomatitis), k bolestem hlavy a šumění v uších (tinnitus). Existují ojedinělé zprávy, že po podání acetylcysteinu vznikly reakce z přecitlivělosti, např. svědění, kopřivka (utrikaria), kožní vyrážka (exantém, rash), dušnost, spasmus průdušek, zrychlení srdečního tepu a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o stažení (spasmu) průdušek se týkaly převážně pacientů s zvýšenou reaktivitou průdušek při průduškovém astmatu (tzv. hyper-respondeři, zvýšená citlivost průdušek vůči různým dráždivým faktorům).

V souvislosti s podáváním acetylcysteinu bylo ojediněle zaznamenáno krvácení, a to částečně v rámci celkové přecitlivělosti.

Zpozorujete-li u sebe (dítěte) některý z uvedených nežádoucích účinků nebo jinou neobvyklou reakci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jaká opatření jsou nutná pokud se objeví nežádoucí účinky?

Při prvním náznaku přecitlivělosti se nesmí přípravky NAC AL 100 a 200 šumivé tablety dále používat. Informujte svého lékaře, který posoudí závažnost příznaků a podle potřeby rozhodne o vhodných opatřeních.

Interakce

Které jiné léky ovlivňují účinky NAC AL 100 a 200 šumivé tablety a jak ovlivňují tyto přípravky působení jiných léků?

Uvědomte si, že následující údaje se mohou vztahovat i k lékům, které jste užívali krátce před užíváním acetylcysteinu.

Je nutné pečlivě zvážit vhodnost současného použití NAC AL 100 a 200 šumivé tablety a přípravků, které kašel tlumí (antitusika), protože může dojít k nebezpečnému městnání hlenu v dýchacích cestách.

Tetracyklin (hydrochlorid) lze podávat pouze odděleně, nejméně s 2-hodinovým časovým odstupem od užívání NAC AL 100 nebo 200 šumivé tablety (neplatí pro doxycyklin).

Současné podávání NAC AL 100 nebo 200 šumivé tablety a nitroglycerinu může zesílit působení nitroglycerinu na rozšíření cév a zředění krve (zesiluje útlum shlukování krevních destiček).

Návod k správnému dávkování

Uvedené pokyny platí, pokud váš lékař neurčí jinak. Dodržujte prosím následující pokyny, jinak by lék nemohl správně působit.

Jaké množství NAC AL 100 a 200 šumivé tablety máte užívat a jak často?

NAC AL 100 šumivé tablety

Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3 x denně 2 šumivé tablety (tj. 400 - 600 mg acetylcysteinu na den).

Děti od 6 - 14 let: 3 - 4 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 300 - 400 mg acetylcysteinu na den).

Děti od 2 do 5 let: 2 - 3 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 200 - 300 mg acetylcysteinu na den).

Dávkování při mukoviscidóze:

Děti od 2 - 6 let: 4 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 400 mg acetylcysteinu na den).

Děti starší 6 let: 3 x denně 2 šumivé tablety (tj. 600 mg acetylcysteinu na den).

NAC AL 200 šumivé tablety

Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 400 - 600 mg acetylcysteinu na den).

Děti od 6 - 14 let: 2 x denně 1 šumivá tableta (tj. 400 mg acetylcysteinu na den).

Dávkování při mukoviscidóze:

Děti od 6 let: 3 x denně 1 šumivou tabletu (tj. 600 mg acetylcysteinu na den).

Jak a kdy máte NAC AL šumivé tablety užívat?

Tablety NAC AL 100 a 200 šumivé tablety se užívají (podávají dětem) po jídle rozpuštěné ve sklenici vody.

Dostatečným přívodem tekutiny se zlepšuje účinek šumivých tablet přípravků NAC AL 100 a 200 na uvolňování hlenu.

Jak dlouho máte přípravek NAC AL 100 resp. 200 šumivé tablety užívat (podávat dětem)?

O tom jak dlouho má být lék užíván (podáván dětem) by měl rozhodnout ošetřující lékař. Bez porady s lékařem smí dospělí pacienti a děti starší 14 let užívat přípravky nejdéle 5 dnů, dětem (od 2 let - NAC AL 100, od 6 let - NAC AL 200) smí být přípravek podáván nejvýše po dobu 3 dnů. Pokud se stav onemocnění po této době nezlepší je nutná porada s lékařem.

Důležitá upozornění a varování

Na co ještě musíte dbát?

U fenylketonurie, což je dědičné onemocnění látkové výměny, je nutné mít na zřeteli, že lék obsahuje aspartamové sladidlo. V jedné šumivé tabletě je 11.22 mg fenylalaninu.

Na co musíte dbát při řízení motorových vozidel, při práci ve výškách a při obsluze strojů?

Není důvod ke zvláštním opatřením.

Co máte dělat došlo-li k požití velkých dávek NAC AL 100 a 200 šumivé tablety (úmyslné nebo náhodné předávkování)?

Při náhodném nebo úmyslném předávkování se mohou dostavit příznaky místního podráždění, jako jsou pálení žáhy, bolesti žaludku, nevolnost , zvracení a průjem.

Zatím však, ani při extremním předávkování, nebyly zaznamenány závažné nežádoucí účinky a příznaky intoxikace.

Při pochybnostech se poraďte s lékařem.

Co máte dělat, když jste si vzali (podali dítěti) malou dávku NAC AL 100 nebo 200 šumivé tablety nebo jste si některou dávku zapomněli vzít?

Pokud jste zapomněli vzít jednu dávku NAC AL 100 nebo 200 šumivé tablety nebo jste si vzali příliš malou dávku, pokračujte při další dávce podle předpisu.

Uchovávání

Uchovávejte za obyčejné teploty, chraňte před světlem, v suchu - v původním vnitřním obalu.

Po vyjmutí tablety víčko tuby řádně uzavřete!

Varování

Datum expirace je uvedeno na obalové krabičce a na tubě. Po tomto datu již toto balení neužívejte (nepodávejte dětem)!

Lék je nutno uchovávat mimo dosah dětí!

Balení a druh obalu

NAC AL 100 šumivé tablety: 1 x 20 šumivých tablet

NAC AL 200 šumivé tablety: 1 x 20 šumivých tablet

50 (2 x 25) šumivých tablet

Datum poslední revize příbalové informace

21.11.2001

Máte-li jakékoliv další dotazy, poraďte se s vaším lékařem nebo lékárníkem.

- # -


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

NAC AL 100 šumivé tablety

NAC AL 200 šumivé tablety

NAC AL 600 šumivé tablety

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

NAC AL 100 šumivé tablety

Léčivá látka: Acetylcyteinum 100 mg v 1 šumivé tabletě

NAC AL 200 šumivé tablety

Léčivá látka: Acetylcyteinum 200 mg v 1 šumivé tabletě

NAC AL 600 šumivé tablety

Léčivá látka: Acetylcyteinum 600 mg v 1 šumivé tabletě

3. LÉKOVÁ FORMA

Šumivé tablety

NAC AL 100 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami bez dělící rýhy

NAC AL 200 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami bez dělící rýhy

NAC AL 600 šumivé tablety: bílé kulaté ploché efervescentní tablety se zkosenými hranami s půlící rýhou na jedné straně

4. KLINICÉ ÚDAJE

4.1. Indikace

Sekretolytická léčba akutních a chronických bronchopulmonárních onemocnění s poruchou tvorby a transportu hlenu.

4.2. Dávkování a způsob podávání

NAC AL 100 šumivé tablety

Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3 x denně 2 šumivé tablety NAC AL 100 (odpovídá 4OO - 600 mg acetylcyteinu/den).

Děti od 6 - 14 let: 3 - 4 x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100 (odpovídá 300 - 400 mg acetylcyteinu/den).

Děti 2 - 5 let: 2 - 3x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100 (odpovídá 200 - 300 mg acetylcyteinu/den).

NAC AL 200 šumivé tablety

Dospělí a mládež od 14 let: 2 - 3x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 200 (tj. 400 - 600 mg acetylcysteinu/den).

Děti od 6 - 14 let: 2x denně 1 šumivá tablety NAC AL 200 (tj. 400 mg acetylcyteinu/den).

NAC AL 600 šumivé tablety

Dospělí a mládež od 14 let: 2 x denně 1/2 šumivé tablety NAC AL 600 nebo 1x denně 1 šumivá tableta NAC AL 600 (tj. 600 mg acetylcysteinu/den).

Dávkování při mukoviscidóze:

Děti od 2 - 6 let: 4 x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 100

Děti starší 6 let: 3 x denně 2 šumivé tablety NAC AL 100 nebo 3 x denně 1 šumivou tabletu NAC AL 200 (tj. 600 mg acetylcysteinu/den).

Šumivé tablety se rozpouštějí ve vodě. Délka léčby musí být posouzena individuálně; u chronické bronchitídy a mukoviscidózy má být lék podáván dlouhodobě, aby se dosáhlo profylaxe infekce.

Hlen zřeďující účinek acetylcysteinu je zesilován dostatečným přívodem tekutiny do organismu.

4.3. Kontraindikace

Přípravky NAC AL šumivé tablety se nesmí používat při přecitlivělosti na acetylcystein nebo na jiné komponenty přípravků.

Přípravky NAC AL šumivé tablety nesmí být podávány během těhotenství a při kojení, protože nejsou žádné zkušenosti s podáváním acetylcysteinu za těchto stavů.

Pro vysoký obsah léčivé látky nemá bát přípravek NAC AL 100 šumivé tablety podáván dětem mladším 2 let.

Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek NAC AL 200 šumivé tablety vhodný pro děti do 6 let a NAC AL 600 šumivé tablety není vhodný pro děti do 14 let.

4.4. Zvláštní upozornění

U dědičné poruchy látkové výměny jakou je fenylketonurie je nutné pamatovat na to, že přípravky obsahují sladidlo aspartám; jedna šumivá tableta NAC AL 100, 200 a 600 obsahuje 11.22 mg fenylalaninu.

4.5. Interakce

Při současném podávání s antitusiky může docházet, na základě sníženého kašlacího reflexu, k nebezpečnému hromadění hlenu a proto musí být jejich současné podávání velmi pečlivě zvažováno.

Při současném per os léčení acetylcyteinem a tetracyklinem (hydrochlorid) musí být oba léky podávány odděleně; mezi podáváním acetylcysteinu a tetracyklinu musí být minimálně 2 hodinový časový odstup (neplatí pro doxycyklin).

Zprávy o inaktivaci antibiotik acetylcysteinem se opírají pouze o zkoušky provedené in vitro, kdy byly uvedené látky přímo promíchány. Přesto je z bezpečnostních důvodů doporučováno, aby byla antibiotika užívaná per os podávána odděleně, nejméně s 2 hodinovým časovým odstupem od užívání acetylcysteinu. In vitro zjištěná inkompatibilita byla popsána především pro polosyntetické peniciliny, tetracykliny, cefalosporin a aminoglykosidy. Zatím nebyla popsána inkompatibilita s amoxicilinem, doxycyklinem, erytromycinem, thiamfenikolem a cefuroximem.

Při současném podání nitroglycerinu s acetylcysteinem bylo zaznamenáno výraznější vasodilatační působení a zesílený útlum agregace trombocytů. Klinický význam tohoto zjištění není zatím objasněn.

4.6. Těhotenství a kojení

Testy provedené u laboratorních zvířat (králíci, potkani) nepřinesly žádná zjištění, která by svědčila o teratogenním působení acetylcysteinu.

Protože však nejsou žádné zkušenosti s užíváním acetylcysteinu během těhotenství a při kojení, nelze přípravky NAC AL šumivé tablety za těchto stavů podávat.

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Přípravky NAC AL šumivé tablety nemají vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na vykonávání dalších činností, vyžadujících zvýšenou pozornost a soustředění.

4.8. Nežádoucí účinky

Zcela ojediněle se mohou při užívání přípravků obsahujících acetylcystein objevit pálení žáhy, nevolnost, zvracení a průjem.

Velmi zřídka byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: stomatitída, bolesti hlavy a hučení v uších.

Ojediněle se po podávání acetylcysteinu vyskytly alergické reakce, např. svědění, urtika, exantém, rash, spasmus bronchů, tachyklardie a pokles krevního tlaku; ojedinělé zprávy o vzniku bronchiálních spasmů se týkaly především pacientů s hyperreaktivitou bronchů při astmatu.

V souvislosti s podáváním acetylcysteinu se mimoto vyskytly ojedinělé zprávy o krvácení, z části v rámci reakcí z přecitlivělosti. Různá vyšetření dále potvrdila, že za přítomnosti acetylcysteinu je snížena agregace trombocytů; klinický význam tohoto zjištění zatím nelze posoudit.

4.9. Předávkování

Při podávání perorálních forem nebylo po acetylcysteinu zatím zaznamenáno žádné předávkování s toxickými projevy; po dobu 3 měsíců byl dobrovolníkům podáván acetylcystein v dávce 11.6 g acetylcysteinu/den bez závažnějších nežádoucích účinků.

Bez projevů intoxikace byl acetylcystein tolerován až do dávek 500 mg/kg tělesné hmotnosti a proto nelze po per os užití očekávat toxické důsledky z předávkování.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Acetylcystein je mukolytikum a expektrorans.

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Acetylcystein je derivátem aminokyseliny cysteinu. V bronchiálním traktu působí acetylcystein sekretolyticky a sekretomotoricky. Předpokládá se, že uvolňuje disulfidovou vazbu mezi vlákny mukopolysacharidů a že má depolymerizační účinek na DNA-vlákna (v hnisavém hlenu). Tyto mechanismy by měly být odpovědné za snižování viskozity hlenu.

Alternativní mechanismus působení acetylcysteinu spočívá ve schopnosti jeho reaktivních SH-skupin vázat chemické radikály a tak je detoxikovat. Mimoto acetylcystein zvyšuje syntézu glutathionu, což je důležité pro detoxikaci škodlivin. Tím je vysvětlováno působení acetylcysteinu jako antidota při intoxikaci paracetamolem.

Je popsán i protektivní účinek profylaktické dávky acetylcysteinu proti výskytu a závažnosti bakteriálních exacerbací u pacientů s chronickou bronchitídou nebo mukoviscidózou.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po podání per os se acetylcystein vstřebává rychle a téměř úplně. V játrech je metabolisován na cystein a farmakologicky aktivní metabolity, jako je diacetylcystein, cystin a různé další disulfidy. Pro výrazný efekt prvního průchodu játry (first pass effect) je biologická dostupnost per os podaného acetylcysteinu velmi malá. U člověka je nejvyšší hladiny v plasmě dosaženo za 1 - 3 hod, přičemž maximální koncentrace cysteinu v plasmě dosahuje pouze k hodnotě 2 umol/l. Vazba acetylcysteinu na bílkoviny je cca 50%.

V organismu se acetylcystein a jeho metabolity vyskytují ve třech různých formách: část jako forma volná, část v labilních disulfidových vazbách na bílkovinu a část ve formě stabilní aminokyseliny. Exkrece probíhá téměř výlučně ledvinami ve formě inaktivních metabolitů (anorganické sulfáty, diacetylcystin). Plasmatický poločas acetylcysteinu je cca 1 hod a je určován především rychlou jaterní biotransformací. Snížená jaterní funkce může prodloužit hodnoty plasmatického poločasu až k 8 hodinám.

Z famakokinetických sledování po i.v. podání acetylcysteinu byl určen distribuční objem na 0.47 l/kg (celkem), resp. O.59 l/kg (redukovaný). Plasmatická klírens byla 0.11 l/hod/kg (celkem) a 0.84 l/hod/kg (redukovaná). Poločas eliminace po i.v. podání je 30 - 40 minut a eliminace je třífázová (alfa, beta a terminální gama fáze).

N-acetylcystein prochází placentou potkanů a byl prokázán v plodové vodě. Po perorálním podání 100 mg N-acetylcysteinu/kg hmotnosti byla při stanovování po 0.5, 1, 2 a 8 hod nalezena vyšší koncentrace metabolitu L-cysteinu v placentě a plodu než v plasmě matky.

Průnik acetylcysteinu placentou, přestup do mateřského mléka a vliv na plod a kojence nebyl u člověka sledován. Není známo zda acetylcystein prochází hematoencefalickou bariérou.

5.3. Preklinická data ve vztahu k bezpečnosti přípravku

a) akutní toxicita

Vyšetření akutní toxicity nesvědčí pro zvlášní citlivost. U člověka jsou zkušenosti s i.v. podáváním acetylcysteinu při intoxikaci paracetamolem až do dávky 30 g acetylcysteinu/den; přitom nebyly pozorovány projevy intoxikace.

b) chronická toxicita

Vyšetření byla provedena u různých druhů zvířat (potkan, pes); při sledování až do 1 roku nebyly zjištěny patologické změny.

c) mutagenní a onkogenní účinek

U acetylcysteinu nelze očekávat mutagenní účinek; test na bakteriích byl negativní.

Vyšetření zaměřená na onkogenní účinek acetylcysteinu nebyla provedena.

d) reprodukční toxicita

Studie na teratogenitu byly provedeny po perorálním podání acetylcysteinu u březích králičích samic a u potkanů v období organogenézy. Dávky u králíků dosahovaly 250 - 500 mg a 700 mg/kg a u potkanů 500 - 1000 mg a 2000 mg/kg hmotnosti. V žádné z uvedených studií nebyly pozorovány malformace plodů.

Fertilita, peri- a postnatální vývoj po perorálním podávání byly sledovány u potkanů. Výsledky potvrdily, že acetylcystein neovlivňuje v nové populaci funkci gonád, fertilitu, porod, schopnost sání a vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam všech pomocných látek (kvalitativně)

Natrii dihydrogenocitras, natrii hydrogenocarbonas, aspartamum, povidonum, macrogolum 6000, aroma citrici

6.2. Inkompatibility

Nejsou zatím známy

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Uchovávání

Při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

6.5 Druh obalu

PP tuba s PE/Silikagel uzávěrem, příbalová informace v jazyce českém, papírová skládačka

NAC AL 100 šumivé tablety - 1 x 2O šumivých tablet

NAC AL 200 šumivé tablety - 1 x 20 šumivých tablet

50 (2 x 25) šumivých tablet

NAC AL 600 šumivé tablety - 1 x 10 šumivých tablet

20 (2 x 10) šumivých tablet

50 (5 x 10) šumivých tablet

6.6. Návod k užití

K perorálnímu užívání, tablety se rozpouštějí ve vodě.

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

Aliud Pharma GmbH, Co. KG,

Gottlieb -Daimler-Str. 19

D-89150 Laichingen

SRN

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

52/568/94-C

9. DATUM REGISTRACE/DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.6.1995/21.11.2001

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

7.4. 2004


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.