Mywy 0,02 Mg/3 Mg

Kód 0181988 ( )
Registrační číslo 17/ 551/12-C
Název MYWY 0,02 MG/3 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Laboratorios León Farma S.A., León, Španělsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0181991 POR TBL FLM 364 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181988 POR TBL FLM 28 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181989 POR TBL FLM 84 Potahovaná tableta, Perorální podání
0181990 POR TBL FLM 168 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak MYWY 0,02 MG/3 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls94252/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

MYWY 0,02 mg/3 mg, potahované tablety

Ethinylestradiolum/Drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je MYWY a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYWY užívat

Neužívejte MYWY Zvláštní opatrnosti při použití MYWY je zapotřebí MYWY a žilní a arteriální trombóza MYWY a rakovina Krvácení mezi periodami Co dělat, když se krvácení vyskytne během dnů s placebem Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky MYWY s jídlem a pitím Laboratorní testy Těhotenství Kojení Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů MYWY obsahuje laktózu

3. Jak se MYWY užívá

Příprava blistru Kdy můžete začít s prvním balením? Jestliže jste užila více MYWY, než jste měla Jestliže jste zapomněla užít MYWY Co mám dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu?

Oddálení krvácení: co bych měla vědět? Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co bych měla vědět?

Jestliže chcete přestat užívat MYWY

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak MYWY uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je MYWY a k čemu se používá

MYWY je antikoncepční tableta a používá se k zabránění těhotenství. Každá z 24 růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou

to drospirenon a ethinylestradiol.

Čtyři bílé tablety neobsahují léčivé složky a nazývají se tablety placeba. Antikoncepční tablety, které obsahují dva hormony, se nazývají “kombinované” tablety.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek MYWY užívat Obecné informace Než začnete užívat MYWY, lékař vám položí několik otázek týkajících se vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu vašich blízkých příbuzných. Lékař vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v závislosti na vaší osobní situaci.

V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání MYWY přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost MYWY snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože MYWY upravuje měsíční změny tělesné teploty a cervikálního hlenu.

MYWY podobně jako jiná hormonální kontraceptiva nechrání proti infekci HIV (AIDS) ani jiným pohlavně přenosným infekcím. Neužívejte MYWY

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženiny (trombózu) v cévách dolních

končetin, plic (plicní embolie) nebo jiných orgánů,

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici,

pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního

záchvatu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků),

pokud máte závažné onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy

v tepnách. Toto se týká následujících stavů:

diabetes ( cukrovka) s poškozenými krevními cévami, velmi vysoký krevní tlak,

výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterol nebo triglyceridy),

pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C), pokud máte (nebo jste měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými

příznaky),

pokud máte (nebo jste někdy měla) zánět slinivky břišní (pankreatitis), pokud máte nebo jste v minulosti měla onemocnění jater a jaterní funkce ještě nejsou v normě,

pokud vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin), pokud máte nebo jste měla nádor jater, pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje

podezření,

pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna,

pokud jste přecitlivělá (alergická) na ethinylestradiol nebo drospirenon nebo na některou jinou

složku tohoto přípravku (viz bod 6). Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Zvláštní opatrnosti při použití MYWY je zapotřebí V některých situacích můžete potřebovat při užívání MYWY nebo jiné kombinované antikoncepce zvláštní péči, pak je nutné, aby vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání MYWY. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u vás během užívávání MYWY vyskytne nebo se zhorší některý z dále vyjmenovaných stavů:

někdo z vašich přímých příbuzných má nebo měl rakovinu prsu máte onemocnění jater nebo žlučníku máte diabetes(cukrovku) trpíte depresí máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronická zánětlivá onemocnění střev) máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – krevní porucha, která způsobuje poškození

ledvin)

máte srpkovitou anémii (vrozené onemocnění červených krvinek) trpíte epilepsií (viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky) máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění imunitního systému) máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání

pohlavních hormonů, například porucha sluchu, porfyrie (krevní choroba), těhotenský herpes (kožní puchýřkovité onemocnění během těhotenství), Sydenhamova chorea (nervové onemocnění projevující se nečekanými pohyby těla)

máte nebo jste měla chloasma (žluto-hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské

skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano – vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření.

Pokud máte vrozený angioedém, přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit

příznaky angioedému. Jestliže se u vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit lékaře.

MYWY a žilní a arteriální trombóza Užívání kombinovaných pilulek, včetně přípravku MYWY zvyšuje ženino riziko rozvoje žilní trombózy ve srovnání s ženami, které žádné antikoncepční tablety neužívají. Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných antikoncepčních pilulek stoupá:

s věkem, jestliže máte nadváhu, pokud někdo z vašich přímých příbuzných měl v mladším věku krevní sraženiny v nohách,

plicích (plicní embólie) nebo jiných orgánech,

pokud musíte podstoupit závažnou operaci, musíte být delší dobu upoutána na lůžko, nebo

pokud jste prodělala vážnější úraz Je důležité, abyste předem informovala svého lékaře o tom,

že užíváte přípravek MYWY, protože jeho užívání bude pravděpodobně třeba přerušit. Váš lékař vám sdělí, kdy můžete přípravek MYWY začít znovu užívat. Obvykle to bývá za dva týdny potom,.co se opět postavíte na nohy.

Pokud užíváte kombinované pilulky, stoupá u vás riziko vzniku trombózy. - Ze 100 000 žen, které neužívají antikoncepční tablety a nejsou těhotné se trombóza vyskytne

přibližně u 5-10 ročně.

- Ze100 000 žen, které užívají antikoncepční tablety jako je MYWY, se trombóza může

vyskytnout přibližně u 30-40 ročně, přesný počet ale není znám.

- Ze 100 000 žen, které jsou těhotné, se trombóza vyskytne přibližně u 60 ročně. Krevní sraženina v žilách může cestovat až do plic a tam ucpat cévu (tento stav se nazývá plicní embólie). Vznik krevních sraženin v cévách může být fatální v 1-2% případů. Stupeň rizika se může měnit podle typu přípravku, který užíváte. Poraďte se s lékařem o vhodných variantách. Užívání kombinované pilulky je spojeno se zvýšením rizika arteriální trombózy (uzavření tepny sraženinou), například v cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice). Riziko rozvoje arteriální trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:

jestliže kouříte. Jestliže užíváte MYWY, měla byste přestat kouřit, zejména jste-li starší

než 35 let.

jestliže máte zvýšené množství tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů), jestliže máte nadváhu, jestliže jeden z členů Vaší rodiny dostal srdeční záchvat či mrtvici v mladém věku, jestliže máte vysoký krevní tlak, jestliže máte migrénu, jestliže máte obtíže se srdcem (chlopenní porucha, změny srdečního rytmu).

Přestaňte užívat MYWY a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás náhle objeví příznaky možné trombózy, jako je např:

velmi silná bolest a/nebo zánět jedné z Vašich nohou intenzivní a náhlá bolest v hrudníku, která se může šířit do Vaší levé ruky, náhlé dýchací obtíže, náhlý kašel bez zřejmé příčiny, neobvyklá, intenzivní či dlouhotrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrén, částečná či úplná ztráta vidění nebo dvojí vidění, obtíže s mluvou či neschopnost hovořit, závrať nebo omdlévání, slabost, divný pocit nebo necitlivost jakékoliv části Vašeho těla.

MYWY a rakovina Rakovina prsu byla zjištěna o něco častěji u žen, které užívají kombinovanou pilulku, ale není známo, zda je toto opravdu způsobeno přípravkem. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen

užívajících kombinovanou pilulku proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá.

Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala prsa a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře. V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte silnou, nezvyklou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.

Krvácení mezi periodami Během prvních měsíců užívání MYWY můžete mít neočekávané krvácení (krvácení mimo interval, kdy užíváte placebo). Pokud se s takovým krvácením setkáváte po více než několik měsíců nebo začne po několika měsících, Váš lékař musí zjistí příčinu.

Co mám dělat, pokud nebudu mít menstruaci v době, kdy užívám placebo? Budete-li užívat všechny růžové tablety správně, nezvracela jste ani jste neměla závažný průjem a neužíváte žádné jiné léky, je vysoce nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokud nebudete mít dvě menstruace po sobě, mohla byste být těhotná. Ihned se spojte se svým lékařem. Nezačínejte užívat další balení, dokud nebudete mít jistotu, že nejste těhotná.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Vždy informujte lékaře, který vám MYWY předepisuje, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte každého lékaře nebo zubního lékaře, který vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který vám lék vydává), že užíváte MYWY. Mohou vám poradit, zda potřebujete používat navíc další antikoncepční opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.

o

Některé léky mohou způsobit, že má MYWY nižší antikoncepční účinek, nebo mohou

způsobit neočekávané krvácení. Mezi ně patří léky k léčbě:

o

epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)

o

tuberkulózy (například rifampicin)

o

HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako je

např. grisoefulvin, penicilin, tetracylin)

o

vysoký krevní tlak v plicních cévách (bosentan)

o

rostlinnými přípravky obsahující třezalku tečkovanou

MYWY může ovlivnit účinek jiných léků, například:

o

léky obsahující cyklosporin

o

antiepileptický lamotrigin (souběžné užívání může vést ke zvyšující se frekvenci záchvatů)

Poraďte se se svým lékařem, nebo s lékárníkem předtím, než začnete užívat jakékoliv léky. Užívání MYWY s jídlem a pitím Přípravek MYWY může být užíván s jídlem nebo bez jídla, s trochou vody, je-li potřeba.

Laboratorní testy Jestliže potřebujete krevní testy, oznamte svému lékaři nebo laboratornímu personálu, že užíváte antikoncepční tabletku, protože perorální kontraceptiva mohou ovlivnit výsledky některých testů. Těhotenství Jestliže jste těhotná, neměla byste MYWY užívat. Jestliže otěhotníte během užívání přípravku MYWY, přestaňte jej okamžitě užívat a obraťte se na svého lékaře. Jestliže chcete otěhotnět, můžete přestat přípravek MYWY užívat kdykoliv (také viz „“Jestliže přestanete užívat MYWY”). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Kojení Obecně se užívání MYWY během kojení nedoporučuje. Jestliže chcete užívat antikoncepci během kojení, měla byste o tom informovat svého lékaře. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neexistují informace, které by naznačovaly, že MYWY ovlivňuje řízení nebo používání strojů. MYWY obsahuje laktózu Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se před začátkem užívání tohoto přípravku na svého lékaře. 3. Jak se MYWY užívá Každý blistr obsahuje 24 aktivních růžových tablet a 4 bílé tablety placeba. Dva druhy různě barevných tablet MYWY jsou umístěny v daném pořadí. Jedno balení obsahuje 28 tablet.

Užívejte tabletu přípravku MYWY každý den s trochou vody, pokud to bude potřebné. Tablety můžete užívat s jídlem či bez jídla, ale měla byste je brát přibližně ve stejnou dobu každý den.

Tablety navzájem nezaměňujte: Užívejte růžovou tabletu jednou denně po prvních 24 dnů a poté jednu bílou tabletu denně během posledních 4 dnů. Poté byste měla začít nové balení (24 růžových tablet a 4 bílé tablety). V důsledku toho není žádný interval bez léčiva mezi baleními.

Vzhledem k odlišnému složení tablet musí být Vaše první tableta ta, která je v horním levém rohu a pokračujte jednou tabletou každý den. Abyste udržela správné pořadí, dodržujte směr šipek na balení.

Příprava balení Aby se zajistilo, že užíváte antikoncepční tablety správně, každé balení (blistr) MYWY má sedm samolepících pruhů, na nichž je natištěno 7 dnů v týdnu. Podle dne v týdnu, kdy začnete s užíváním tablet, byste si měla zvolit odpovídající samolepicí proužek. Například, pokud začínáte ve středu, použijte pásek, který začíná písmeny „STŘ“.

Přilepte odpovídající proužek do horního levého rohu balení na místo „Nálepku umístěte zde“. takže první den je nad tabletou označenou číslem „1“. Nyní máte den v týdnu nad každou tabletou a můžete tak vidět, zda jste si určitou tabletu již vzala. Šipky ukazují pořadí, ve kterém byste měla tablety užívat.

Během 4 dnů, kdy užíváte tablety placeba (dny s placebem), obvykle začnete menstruovat (rovněž se to nazývá krvácení z vysazení). Normálně Vaše menstruace začne 2. nebo 3. den poté, co jste užila poslední tabletu s léčivou látkou růžové barvy přípravku MYWY. Jakmile jste užila poslední bílou tabletu, měla byste začít další balení, ať už Vaše krvácení ustalo nebo ne. To znamená, že byste měla začít své následující balení přesně v tentýž den v týdnu a krvácení z vysazení by se mělo objevovat také ve stejné dny v měsíci.. Pokud užíváte přípravek MYWY podle tohoto doporučení, budete rovněž chráněna proti těhotenství po 4 dny, kdy užíváte tablety placeba. Kdy můžete začít s prvním balením?

Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

MYWY začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení). Pokud začnete užívat MYWY první den vašeho menstruačního krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít užívat také 2. až 5. den vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.

Změna z jiné kombinované hormonální antikoncepce, kombinovaného vaginálního

hormonálního kroužku nebo transdermální náplasti. Užívání MYWY můžete zahájit ihned další den po ukončení intervalu bez užívání tablet předchozí antikoncepční pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety předchozí antikoncepční pilulky). Pokud přecházíte z kombinované antikoncepce vaginálním kroužkem nebo náplastí, řiďte se pokyny lékaře.

Pokud přecházíte z antikoncepce obsahující pouze progestogen (progestogen obsahující pilulky,

injekce, implantáty nebo progestogen uvolňující nitroděložní tělísko - IUD).

Z užívání pilulek pouze s progestogenem můžete přejít kdykoliv (z implantátů nebo IUD užijte novou tabletu v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být opět aplikována další injekce), ale ve všech případech se doporučuje, abyste používala během prvních 7 dní užívání tablet další antikoncepční opatření (například kondom)

Po potratu.

Dodržujte doporučení svého lékaře.

Po porodu.

Po porodu můžete začít užívat MYWY mezi 21. a 28. dnem. Jestliže začnete užívat později, než 28. den, musíte použít bariérovou metodu (například kondom) během prvních 7 dnů užívání MYWY.

Jestliže jste po porodu měla pohlavní styk před opětovným zahájením užívání MYWY přesvědčte se, že nejste těhotná nebo počkejte do dalšího menstruačního cyklu.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem.

Pokud kojíte a chcete po porodu( znovu) začít užívat MYWY přečtěte si bod „Kojení“.

V případě, že si nejste jistá, kdy můžete s užíváním začít, poraďte se s lékařem. Jestliže jste užila více MYWY, než jste měla Nejsou hlášeny žádné případy vážných škodlivých účinků po užití většího množství tablet přípravku MYWY. Jestliže užijete najednou více tablet, může se u vás vyskytnout nevolnost nebo zvracení. Mladé dívky mohou trpět vaginálním krvácením. Jestliže jste užila příliš mnoho tablet přípravku MYWY, nebo jste zjistila, že je užilo dítě, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste zapomněla užít MYWY Poslední 4 tablety ve čtvrté řadě balení jsou tablety placeba. Pokud si zapomenete vzít jednu z těchto tablet, nebude to mít žádný vliv na účinek MYWY. Zapomenutou tabletu placeba zahoďte. Pokud si zapomenete vzít růžovou aktivní tabletu (tablety 1-24 vašeho blistru), měla byste dodržovat tyto pokyny:

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o méně než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím

nesníží. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

Jestliže se opozdíte s užitím tablety o více než 12 hodin, ochrana proti těhotenství se tím může

snížit. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko snížení antikoncepčního účinku.

Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala růžovou tabletu na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram):

Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení

Poraďte se se svým lékařem.

1 tableta vynechaná mezi 1. a 7. dnem (první řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně, a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Pokračujte v užívání následujících tablet v obvyklou dobu a během následujících 7 dní používejte navíc další antikoncepční opatření, například kondom. Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před vynecháním tablety nebo pokud jste zapomněla začít užívat nové balení ,existuje riziko, že otěhotníte. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.

1 tableta vynechaná mezi dny 8. až 14. (druhá řada)

Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně, a následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete žádná další opatření.

1 tableta vynechaná mezi dny 15. až 24. (třetí nebo čtvrtá řada)

Můžete si zvolit jednu ze dvou možností: 1. Užijte tabletu, kterou jste zapomněla užít, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to

znamenalo užít dvě tablety současně. Pokračujte s dalšími tabletami v obvyklou dobu. Místo obvyklého užívání bílých tablet s placebem začněte užívat ihned následující balení. (První den bude odlišný)

Budete mít pravděpodobně menstruaci na konci druhého balení – při užívání bílých tablet placeba, ale mohla byste rovněž mít určité špinění nebo krvácení při užívání druhého balení.

2. Můžete rovněž ukončit užívání tablet s léčivou látkou růžové barvy a užívat 4 tablety

placeba bílé barvy (poznamenejte si den, kdy jste zapomněla užít tabletu). Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem pevně stanoveném zahajovacím dnu, užívejte tablety placeba po méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.

Pokud jste zapomněla užít tabletu a nedostavilo se krvácení během dnů s placebem, mohlo by

to znamenat, že jste těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.

Olvido de varios comprimidos del mismo blister

Pida consejo a su médico

Olvido de 1 sólo comprimido (tomado más de 12 horas tarde)

En la semana 2

En la semana 3

- Tome el comprimido olvidado y- Finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado- Utilice un método de barrera (preservativo) durante los 7 días siguientes- Y finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado y- Finalice el blister- En lugar de la semana de descanso comience de forma seguida con el siguiente blister

- Pare de tomar los comprimidos del blister inmediatamente- Inicie la semana de descanso (no más de 7 días, incluyendo el comprimido olvidado)- Después, continúe con el siguiente blister

o

En la semana 1

¿Mantuvo relaciones sexuales la semana anterior?

No

Olvido de varios comprimidos del mismo blister

Pida consejo a su médico

Olvido de 1 sólo comprimido (tomado más de 12 horas tarde)

En la semana 2

En la semana 3

- Tome el comprimido olvidado y- Finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado- Utilice un método de barrera (preservativo) durantelos 7 días siguientes- Y finalice el blister

- Tome el comprimido olvidado y- Finalice el blister- En lugar de la semana de descanso comience deforma seguida con el siguiente blister

- Pare de tomar los comprimidos del blister inmediatamente- Inicie la semana de descanso (no más de 7 días, incluyendo el comprimido olvidado)- Después, continúe con el siguiente blister

o

En la semana 1

¿Mantuvo relaciones sexuales la semana anterior?

No

nebo

Více než jedna vynechaná růžová tableta v tomto balení

Poraďte se se svým lékařem.

Zapomněla jste si vzít jen jednu růžovou tabletu. (vzala jste si ji za déle než 12 hodin)

Den 1 - 7

Den 8 - 14

Den 15 - 24

nebo

Měla jste předchozí týden pohlavní styk?

- Vezměte si tabletu, kterou jste zapomněla - Používejte bariérovou metodu (kondom) dalších 7

dnů a

- Dokončete balení

- Vezměte si tabletu, kterou jste zapomněla a - Dokončete balení

- Vezměte si tabletu, kterou jste zapomněla a - Dokončete balení - Vyhoďte 4 bílé tablety - Začněte užívat další balení.

- Okamžitě přestaňte užívat růžové tablety. - Rovnou předete na 4 bílé tablety - Pak pokračujte dalším balením

Ano

Co mám dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu? Jestliže zvracíte během 3 - 4 hodin po užití tablety s léčivou látkou růžové barvy nebo máte silný průjem, je tu riziko, že Váš organismus nebude plně vstřebávat léčivé látky v tabletce. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo při průjmu musíte co nejdříve užít jinou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud možno, musíte tabletu užít během 12 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 12 hodin již uplynulo, musíte se řídit pokyny uvedenými v části „Jestliže jste zapomněla MYWY užít“.

Oddálení krvácení: co bych měla vědět? Ačkoliv se to nedoporučuje, můžete si oddálit menstruaci (krvácení z vysazení), pokud nebudete užívat bílé tablety placeba ve čtvrté řadě a začnete užívat druhé balení MYWY a dokončíte jej. V průběhu užívání druhého balení se může objevit špinění (kapky nebo skvrny krve) nebo krvácení. Další balení pak začněte užívat po obvyklém čtyřdenním intervalu užívání placeba.

Předtím, než se rozhodnete o oddálení krvácení, poraďte se s lékařem. Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co bych měla vědět?

Užíváte-li tablety podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet během placebového intervalu. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte – 4 dny je maximum!) nejbližší placebový interval. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek, v placebovém intervalu a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny dříve než obvykle. Může se stát, že v průběhu placebového intervalu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit slabé krvácení, špinění nebo intermenstruační krvácení.

Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se o vyšetření s lékařem. Jestliže chcete přestat užívat MYWY Užívání MYWY můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce.

Jestli chcete otěhotnět, přestaňte užívat přípravek MYWY a počkejte na menstruační periodu předtím, než se pokusíte otěhotnět. Tak budete schopna snáze vypočítat předpokládaný termín porodu. Máte-li případně další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i MYWY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující seznam nežádoucích účinků má spojitost s užíváním přípravku MYWY:

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 100 uživatelek):

o

změny nálad

o

bolest hlavy

o

pocit na zvracení

o

bolestivá prsa, menstruační problémy, jako např. nepravidelná menstruace,

vynechání menstruace

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 1.000 uživatelek):

o

deprese, nervozita, ospalost

o

závratě, “brnění a mravenčení”

o

migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak

o

bolest břicha, zvracení, poruchy trávení, plynatost, zánět žaludku, průjem

o

akné, svědění, vyrážka

o

různé druhy bolesti, např. bolesti zad, bolesti končetin, svalové křeče

o

plísňové vaginální infekce, pánevní bolesti, zvětšení prsou, nezhoubné bulky na

prsou, děložní/vaginální krvácení (které obvykle odezní během pokračující léčby), genitální výtok, návaly horka, vaginální zánět (vaginitis), menstruační problémy, bolestivá menstruace, slabé krvácení, velmi silné krvácení, suchost vagíny, změna ve stěru děložního hrdla, snížení zájmu o sex

o

nedostatek energie, nadměrné pocení, zadržování vody

o

nárůst tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z každých 10,000 uživatelek):

o

kandida (plísňová infekce)

o

anémie, nárůst počtu krevních destiček

o

alergické reakce

o

hormonální (endokrinní) potíže

o

zvýšení chuti k jídlu, ztráta chuti k jídlu, abnormálně zvýšená hladina draslíku v

krvi, abnormálně nízké koncentrace sodíku v krvi

o

neschopnost prožívat orgasmus, nespavost

o

závratě, třes

o

oční poruchy, například zánět očních víček, vysychání oční sliznice

o

neobvykle rychlý srdeční tep

o

zánět žil, krvácení z nosu, mdloby

o

otok břicha, střevní potíže, pocity nadýmání, břišní kýla, plísňová infekce v ústech,

zácpa, sucho v ústech

o

bolest v oblasti žlučových cest nebo žlučníku, zánět žlučníku

o

žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, ztráta vlasů, zánět na kůži podobný akné, suchá

kůže, zánětlivé bulky na kůži, nadměrný růst ochlupení, kožní problémy, kožní strie, zánět kůže, fotosenzitivní dermatitida (zánět kůže z přecitlivosti na světlo), kožní uzlíky.

o

problematický nebo bolestivý sex, zánět pochvy (vulvovaginitis), krvácení po

pohlavním styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsou, zvýšený počet prsních buněk (hyperplazie), zhoubné bulky v prsou, abnormální nárůst mukózní sekrece v děložním hrdle, atrofie endometria (úbytek nebo ztráta děložní výstelky), cysty na vaječnících, zvětšení dělohy

o

celková slabost

o

úbytek tělesné hmotnosti

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny, ale jejich frekvence nemůže být z dostupných údajů odhadována: přecitlivělost, erytéma multiforme, (vyrážka s terčovitým začervenáním, nebo vřídky) Pokud se u vás vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. To se týká i případných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak uchovávat přípravek MYWY Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Doba použitelnosti Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na blistru nebo na krabičce z textem „Použitelné do: nebo „EXP.:“ Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co obsahuje přípravek MYWY

Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a drospirenonum. Každá růžová aktivní potahovaná tableta obsahuje 0.02 mg ethinylestradiolum a 3 mg

drospirenonum.

Bílé potahované tablety neobsahují žádnou léčivou látku.

Další složky přípravku jsou::

Růžové aktivní potahované tablety: Jádro tablety: monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon K-30(E1201), sodná

sůl kroskaramelosy, polysorbát 80, magnesium-stearát (E572).

Potahová vrstva tablet: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, žlutý

oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Bílé neaktivní potahované tablety: Jádro tablety: laktosa, povidon K-30(E1201), magnesium-stearát (E572). Potahová vrstva tablet: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek.

Jak přípravek MYWY vypadá a obsah balení

Každý blistr přípravku MYWY obsahuje 24 růžových, aktivních, potahovaných tablet v 1., 2.,

3. a 4 řadě balení a 4 bílé potahované placebo tablety ve 4. řadě.

Tablety přípravku MYWY, růžové i bílé, jsou potahované tablety; jádro tablet je potaženo. Přípravek MYWY je dostupný v krabičkách s 1, 3, 6 a 13 blistry, každý z nich obsahuje 28

(24+4) tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Laboratorios León Farma, S.A. Pol. Ind. Navatejera. C/ La Vallina s/n

24008 - Navatejera, León. Španělsko Tento léčivý přípravek je schválen v členských zemích EEA pod následujícími názvy: Holandsko: Ferranelles 0,02 mg/3 mg, filmomhulde tabletten Belgie, Kypr, Německo, Řecko, Francie, Maďarsko, Itálie, Slovensko: MYWY 0,02 mg/ 3 mg Estonsko: Ferranelles 0,02 mg/3 mg õhukese polümeerikattega tabletid Litva, Polsko : MYWY Lotyšsko, Spojené království: Ferranelles 0,02 mg/ 3 mg Slovinsko: MYWY 3 mg/0,02 mg filmsko oblozene tablete Rumunsko: MYWY 3 mg/0,02 mg comprimate filmate Portugalsko: Ferranelles Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.9.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls94252/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

MYWY 0,02 mg/3 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 růžových potahovaných tablet (aktivní tablety): Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a 3 mg drospirenonum. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 44 mg 4 bílé placebo (neaktivní) potahované tablety: Bílé tablety neobsahují léčivé látky Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktózy 89.5 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Aktivní tableta je růžová, kulatá, potahovaná o průměru 5.7 mm. Tableta placeba je bílá, kulatá, potahovaná o průměru 5.7 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Perorální antikoncepce.

4.2 Dávkování a způsob podání

Způsob podání: perorální podání.

Jak užívat přípravek MYWY

Tablety se musí užívat každý den přibližně ve stejnou dobu, v případě potřeby s trochou tekutiny, v pořadí uvedeném na blistru. Užívání tablet je bez přestávky. Užívá se jedna tableta denně po dobu 28 po sobě jdoucích dnů. Každé následné balení se začne užívat den po užití poslední tablety

z předchozího blistru. Krvácení z vysazení obvykle začíná druhý až třetí den po zahájení užívání tablet placeba (poslední řada) a nemusí skončit před zahájením užívání tablet z dalšího balení.

Jak začít užívat přípravek MYWY

Nepředcházelo-li užívání hormonální antikoncepce [v předchozím měsíci]

Užívání tablet se zahájí první den přirozeného cyklu ženy (tzn. první den jejího menstruačního krvácení).

Přechod z kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální antikoncepce

(COC), vaginální kroužek nebo transdermální náplast)

Žena by měla zahájit užívání přípravku MYWY nejlépe hned následující den po užití poslední aktivní tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozího kombinovaného orálního kontraceptiva. Nejpozději však v den následující po obvyklém intervalu bez užívání tablet nebo po období užívání placebové tablety předchozího COC. V případě použití vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti by měla žena začít užívat MYWY přednostně v den vyjmutí, ale nejpozději v době, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.

Přechod z antikoncepční metody zahrnující pouze progestagen (pilulka obsahující pouze

progestagen, injekce, implantát) nebo z nitroděložního systému uvolňujícího progestagen (IUS).

Žena může přejít z pilulky obsahující pouze progestagen kdykoli (z implantátu nebo IUS v den jejich vyjmutí, z injekčního přípravku v den, kdy by měla být aplikována další injekce), ale měla by být ve všech těchto případech informována, aby používala navíc bariérovou metodu po dobu prvních 7 dnů užívání tablet.

Užívání po potratu v prvním trimestru

Žena může začít s užíváním ihned. Pokud tak učiní, nepotřebuje používat další antikoncepci.

Užívání po porodu nebo potratu v druhém trimestru

Ženě je třeba doporučit, aby zahájila užívání mezi 21. a 28. dnem po porodu nebo po potratu ve druhém trimestru. Pokud zahájí užívání později, je třeba doporučit, aby použila navíc bariérovou metodu kontracepce po dobu prvních 7 dnů užívání tablet. Pokud však již předtím došlo k pohlavnímu styku, je třeba před skutečným zahájením užívání COC vyloučit těhotenství nebo musí žena vyčkat na první menstruační krvácení.

Kojící ženy viz bod 4.6

Postup při vynechání tablet

Vynechání placebo tablet z poslední (4..) řady blistru si nemusí všímat. Naopak, měla by vynechané placebo tablety zlikvidovat, aby se zabránilo neúmyslnému prodloužení fáze užívání tablet placeba. Následující rada se týká pouze vynechání aktivních tablet:

Pokud se užití tablety opozdí o méně než 12 hodin, není antikoncepční ochrana narušena. Žena by měla užít tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí a další tabletu pak užije v obvyklou dobu.

Pokud se užití tablety opozdí o více než 12 hodin, může být antikoncepční ochrana snížena. Další opatření se pak mohou řídit následujícími dvěma základními pravidly:

1. Užívání tablet nesmí být nikdy přerušeno na dobu delší než 4 dny.

2. K dosažení odpovídající suprese hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy je třeba 7 dnů

nepřerušeného užívání tablet.

V souladu s těmito pravidly lze v běžné praxi poskytnout následující doporučení:

1. - 7. den

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Navíc je třeba používat v následujících 7 dnech bariérovou metodu antikoncepce jako např. kondom. Pokud došlo v předchozích 7 dnech k pohlavnímu styku, je třeba uvážit možnost otěhotnění. Čím více tablet bylo vynecháno a čím blíže byly tyto tablety k pravidelnému intervalu bez užívání, tím větší je riziko otěhotnění.

8. - 14. den

Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. Pokud žena užívala tablety pravidelně po dobu 7 dnů před první vynechanou tabletou, další antikoncepční opatření nejsou nutná. Není-li tomu tak, nebo vynechala-li žena více než 1 tabletu, je třeba doporučit zvláštní antikoncepční opatření po dobu 7 dnů.

15. - 24. den

Vzhledem k nadcházejícímu intervalu bez užívání tablet je velké nebezpečí snížení spolehlivosti antikoncepce. Přesto však upravením schématu užívání lze předejít snížení antikoncepční ochrany. Bude-li se pacientka řídit některým z následujících dvou možných postupů, není třeba používat další antikoncepční opatření za předpokladu, že po dobu 7 dnů předcházejících vynechání první tablety užila všechny tablety správně. Není-li tomu tak, žena musí zvolit první z následujících dvou možností a použít navíc další antikoncepční opatření po dobu 7 dnů.

1. Uživatelka musí užít poslední vynechanou tabletu okamžitě, jakmile si chybu uvědomí, i

kdyby to znamenalo užití dvou tablet současně. Poté pokračuje v užívání tablet v obvyklou dobu. 4 placebo tablety z poslední řady musí být zlikvidovány. Užívání z následujícího balení pak zahájí okamžitě. Krvácení z vysazení se pravděpodobně dostaví až po využívání druhého balení, ale během užívání tablet může dojít ke špinění nebo intermenstruačnímu krvácení.

2. Ženě lze také poradit, aby přerušila užívání tablet ze stávajícího balení. Tím vznikne interval 4

dnů bez užívání tablet včetně dnů, kdy byly tablety vynechány, a následuje užívání z dalšího balení.

Pokud žena zapomene užít tablety a následně se nedostaví krvácení z vysazení v prvním normálním intervalu bez užívání tablet, je třeba zvážit možnost těhotenství.

Postup v případě gastrointestinálních obtíží

V případě závažnějších gastrointestinálních obtíží ( zvracení, průjem) nemusí dojít k úplnému vstřebání a je třeba dalších antikoncepčních opatření. Dojde-li během 3 - 4 hodin po užití tablety ke zvracení, měla by se co nejdříve užít nová (náhradní) tableta. Nová tableta by se měla pokud možno užít do 12 hodin od obvyklé doby užití tablety. Pokud uplynulo více než 12 hodin, platí doporučení pro vynechané tablety uvedené v bodě 4.2 "Postup při vynechání tablet", je-li použitelné. Pokud žena nechce přejít z normálního plánu užívání tablet, musí užít zvláštní tabletu/y z jiného balení.

Jak posunout nebo oddálit krvácení

Přeje-li si žena oddálit krvácení, musí pokračovat v užívání tablet z dalšího balení přípravku MYWY bez užívání placebo tablet ze současného balení. Tak lze pokračovat podle potřeby až do využívání aktivních tablet z druhého balení. Během této doby může žena pozorovat intermenstruační krvácení nebo špinění. Po fázi tablet placeba pak žena opět pokračuje v pravidelném užívání přípravku MYWY.

Přeje-li si žena přesunout periodu na jiný den v týdnu, než na který vychází ve stávajícím schématu užívání, lze jí doporučit, aby zkrátila nastávající interval bez užívání tablet o tolik dnů, o kolik si přeje. Čím kratší bude interval, tím větší je riziko, že nedojde ke krvácení z vysazení, ale že bude docházet během užívání z následujícího balení k intermenstruačnímu krvácení a špinění (podobně jako při oddálení periody).

4.3 Kontraindikace

Kombinovaná orální kontraceptiva (COC) nelze užívat, je-li u pacientky diagnostikován některý z dále uvedených stavů. Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé v průběhu užívání kombinovaného orálního kontraceptiva, užívání přípravku je třeba okamžitě ukončit.

o

Přítomnost venózní nebo arteriální trombotické/tromboembolické příhody (například hluboká

venózní trombóza, pulmonální embolie).

o

Arteriální trombóza současná nebo v anamnéze (např. infarkt myokardu) nebo prodromy (např.

angina pectoris a tranzitorní ischemická ataka).

o

Cerebrovaskulární příhoda současná nebo v anamnéze.

o

Přítomnost závažných nebo vícečetných rizikových faktorů arteriální trombózy:

Diabetes mellitus s postižením cév

Závažná hypertenze

Závažná dyslipoproteinémie

o

Dědičná nebo získaná predispozice k venózní nebo arteriální trombóze, jako je APC rezistence,

deficit antitrombinu III, deficit proteinu C, deficit proteinu S, hyperhomocysteinémie a antifosfolipiodové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupusová antikoagulace)

o

Pankreatitida nebo její anamnéza, pokud souvisela se závažnou hypertriglyceridémií

o

Přítomnost nebo anamnéza závažného onemocnění jater až do navrácení jaterních funkcí k

normálu.

o

Závažná renální insuficience nebo akutní selhání ledvin

o

Přítomnost nebo anamnéza jaterních nádorů (benigních nebo maligních).

o

Známé nebo suspektní malignity ovlivnitelné pohlavními hormony (např. genitální orgány či

prsa).

o

Nediagnostikované vaginální krvácení

o

Migréna s fokálními neurologickými příznaky v anamnéze.

o

Hypersenzitivita na léčivé látky gestoden, ethinylestradiol nebo na jakoukoli složku uvedenou v

bodě 6.1 přípravku MYWY.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Varování Za přítomnosti některého stavu nebo rizikových faktorů zmíněných níže, je třeba zvážit přínos kombinovaného orálního kontraceptiva (COC) ve srovnání s možným rizikem vyplývajícím z jeho užívání u každé ženy zvlášť a tato rizika s ní prohovořit dříve, než se rozhodne přípravek užívat. Dojde-li k agravaci, exacerbaci nebo prvnímu projevu některého z těchto stavů nebo rizikových faktorů během užívání, žena musí kontaktovat lékaře. Lékař pak musí rozhodnout, má-li být užívání COC přerušeno. Cirkulační poruchy Používání jakéhokoli COC s sebou nese zvýšené riziko žilní tromboembolizace (VTE) ve srovnání se stavem bez jeho užívání. Riziko venózního tromboembolismu je nejvyšší první rok užívání prvního kombinovaného orálního kontraceptiva. Epidemiologické studie ukázaly, že incidence VTE u žen s nepřítomností rizikových faktorů pro vznik VTE které užívají nízké dávky estrogenu (<0.05 mg ethinylestradiol) v kombinované perorální antikoncepci se pohybuje v rozmezí od přibližně 20 případů ze 100,000 žen po dobu jednoho roku užívání (pro COC obsahující levonorgestrel) do 40 případů ze 100,000 žen/1rok (pro COC obsahující desogestrel/gestodene) ve srovnání s 5 až 10 případy ze 100,000 žen, které COC neužívají a 60 případů ze 100,000 těhotenství. VTE je fatální v 1-2% případů. Epidemiologické studie odhalily, že riziko VTE je vyšší v případě užívání COC obsahujících drospirenon než při užívání COC s obsahem levonorgestrel (tzv. přípravky druhé generace) a jejich riziko je srovnatelné s rizikem u COC s obsahem desogestrelu a gestodenu (tzv. přípravky třetí generace). V epidemiologických studiích je též dáváno do souvislosti užívání kombinovaných COC se zvýšeným rizikem vzniku arteriálního (infarktu myokardu, tranzitorní ischemická ataka) tromboembolismu. Trombóza jiných krevních cév byla hlášena velmi vzácně, tj. jaterních, mezenterických, renálních nebo retinálních cév a tepen, u uživatelek orální antikoncepce. Není žádná shoda týkající se výskytu těchto případů v souvislosti s užíváním COC. Příznaky žilních a arteriálních trombotických/tromboembolických příhod nebo cerebrovaskulárních příhod zahrnují:

neobvyklou jednostrannou bolest nohy a/nebo otok;

náhlou těžkou bolest na hrudi, která může a nemusí vyzařovat do levé paže;

náhlou dušnost;

náhlý nástup kašle;

jakoukoli neobvyklou, těžkou a dlouhodobou bolest hlavy;

náhlou částečnou nebo kompletní ztrátu zraku;

dvojité vidění;

splývavou řeč nebo afázii;

vertigo;

kolaps s nebo bez fokálního záchvatu;

slabost nebo velmi výrazná necitlivost náhle postihující jednu stranu nebo část těla;

motorické poruchy;

"akutní" břicho.

Riziko arteriální tromboembolizace u uživatelek COC se zvyšuje při:

zvyšujícím se věku

pozitivní rodinné anamnéze (např. arteriální tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v relativně časném věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání kombinovaných orálních kontraceptiv.

dlouhodobé imobilitě, rozsáhlé operace, jakékoliv operaci dolních končetin, nebo velkém traumatu. V těchto situacích se doporučuje přerušit užívání pilulek (v případě elektivního

chirurgického zákroku alespoň čtyři týdny předem) a znovu zahájit užívání do dvou týdnů po kompletní remobilizaci. Jestliže nebylo přerušeno užívání pilulek předem, měla by být zvážena antitrombotická léčba.

obezitě (body mass index přes 30 kg/m²).

Neexistuje jednotný názor na možnou roli varikózních vén a superficiální tromboflebitidy pro vznik venózního tromboembolismu.

Riziko arteriální tromboembolizace nebo cerebrovaskulárních příhod se u uživatelek COC zvyšuje při:

zvyšujícím se věku

kouření (ženám starším 35 let by mělo být důrazně doporučeno, aby přestaly kouřit, chtějí-li COC užívat)

dyslipoproteinémii

hypertenzi

migréně

obezitě (body mass index přes 30 kg/m²)

pozitivní rodinné anamnéze (např. arteriální tromboembolismus u sourozenců nebo rodičů v relativně časném věku). Je-li podezření na hereditární predispozici, je třeba, aby ženu vyšetřil specialista dříve, než bude rozhodnuto o užívání kombinovaných orálních kontraceptiv.

chlopenní vadě

fibrilaci síní

Přítomnost jednoho závažného rizikového faktoru nebo více rizikových faktorů žilní nebo arteriální choroby může také představovat kontraindikaci. Měla by být také zvážena možnost antikoagulační léčby. Uživatelky COC by měly být výslovně informovány, aby kontaktovaly svého lékaře v případě možných příznaků trombózy. V případě suspektní nebo potvrzené trombózy by mělo být užívání COC přerušeno. Vzhledem k teratogenitě antikoagulační léčby (kumariny) by měla být zahájena adekvátní alternativní antikoncepce. V období šestinedělí období je třeba počítat se zvýšeným rizikem tromboembolismu. (informace týkající se “Těhotenství a laktace” viz bod 4.6).

Mezi další onemocnění, která jsou spojena s cirkulačními nežádoucími účinky, patří diabetes mellitus, systémový lupus erythematodes, hemolyticko-uremický syndrom, chronické zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida) a srpkovitá anémie. Zvýšení frekvence nebo závažnosti migrény během užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (může se jednat o prodrom cerebrovaskulární příhody) může být důvodem k okamžitému přerušení užívání kombinovaných orálních kontraceptiv. Nádory V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku, ale není dosud jasné, do jaké míry může být tento nález ovlivněn dalšími faktory sexuálního chování a dalšími faktory, jako je lidský papilomavirus (HPV). Meta-analýza z 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24) diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají COC. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení užívání COC. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je vzácný u žen do 40 let, zvýšení počtu diagnostikovaných karcinomů prsu u současných a dřívějších uživatelek COC je malé ve vztahu k celkovému riziku karcinomu prsu. Tyto studie neposkytují důkaz kauzality. Příčinou pozorovaného zvýšení rizika karcinomu prsu u uživatelek COC může být časnější diagnóza, biologický účinek COC nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovaný u současných nebo minulých uživatelek bývá klinicky méně pokročilý než u žen, které COC nikdy neužívaly. Ve vzácných případech byly u uživatelek COC hlášeny benigní jaterní tumory a velmi výjimečně maligní tumory jater. Ojediněle byly tyto tumory příčinou život ohrožujícího nitrobřišního krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku, zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající COC, je třeba v diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost hepatálního tumoru. Při užívání vyšších dávek COC (50 µg ethinylestradiol) se riziko vzniku endometriálních a ovariálních tumorů snižuje. Zatím není ověřeno, zda se to vztahuje také na nižší dávky. Další stavy Progestinová složka v přípravku MYWY je antagonista aldosteronu s draslík šetřícími vlastnostmi. Ve většině případů se neočekává zvýšení hladiny draslíku. V klinické studii však u některých pacientek s mírným nebo středně těžkým poškozením ledvin a současným užíváním draslík šetřících léčivých přípravků došlo během užívání drospirenonu k mírnému, ale ne signifikantnímu zvýšení hladiny draslíku v séru. Proto doporučujeme kontrolovat sérové koncentrace draslíku během prvního užívacího cyklu u pacientek s renální nedostatečností a předchozí sérovou koncentrací draslíku v horní části referenčního rozsahu, a zvláště pak při přidružené aplikaci draslík šetřících přípravků. Viz také bod 4.5.

U žen, které trpí hypertriglyceridemií, nebo které mají toto onemocnění v rodinné anamnéze, může nastat v průběhu užívání kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) zvýšené riziko pankreatitidy. Přestože bylo u mnoha žen užívajících COC zaznamenáno mírné zvýšení krevního tlaku, klinicky významný vzestup je vzácný. Pouze v těchto výjimečných případech je okamžité vysazení COC oprávněné. Pokud se však v průběhu užívání COC rozvine klinicky signifikantní hypertenze, je třeba kombinovanou orální antikoncepci vysadit a léčit hypertenzi. Uzná-li lékař za vhodné, lze COC opět nasadit, pokud je antihypertenzní terapií dosaženo normálních hodnot krevního tlaku.

Zhoršení nebo první projev následujících stavů byl hlášen v souvislosti s těhotenstvím i užíváním COC, spojitost s COC však nebyla prokázána: žloutenka a/nebo svědění související s cholestázou, žlučové kameny, porfyrie, systémový lupus erythematodes, hemolytický syndrom, Sydenhamova chorea, herpes gestationis, ztráta sluchu způsobená otosklerózou.

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy angioedému.

Přerušení užívání COC může být nezbytné při akutních a chronických poruchách jaterních funkcí, než se markery jaterních funkcí vrátí k normálním hodnotám. Přerušení užívání COC rovněž vyžaduje recidiva cholestatické žloutenky nebo s cholestázou souvisejícího pruritu, které se poprvé objevily v těhotenství nebo během dřívějšího užívání pohlavních steroidů.

Přestože COC mohou mít vliv na periferní rezistenci na inzulín a na glukózovou toleranci, neexistuje důkaz, že u diabetiček užívajících nízkodávková COC (< 0,05 mg ethinylestradiolu) je nutné změnit terapeutický režim pro diabetes. V každém případě však diabetičky užívající COC musí být pečlivě sledovány, zvláště na začátku jejich užívání.

V souvislosti s užíváním COC bylo hlášeno zhoršení endogenní deprese, epilepsie, Crohnovy choroby a ulcerativní kolitidy.

Občas se může vyskytnout chloazma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se sklony k chloazmatu by se měly během užívání COC vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému záření.

Jedna růžová tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 44 mg monohydrátu laktózy, jedna bílá tableta obsahuje 89,5 mg monohydrátu laktózy. Pacientky trpící vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, tzv. Lappovým nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy nebo galaktózy, které jsou na bezlaktosové dietě, musí toto množství vzít v úvahu.

Lékařské vyšetření / sledování

Před prvním nebo obnoveným užíváním přípravku MYWY je třeba sepsat s pacientkou zdravotní anamnézu (včetně rodinné anamnézy) a vyloučit možné těhotenství. Měl by být změřen krevní tlak a provedeno celkové vyšetření pacientky s ohledem na kontraindikace (viz bod 4.3) a upozornění (viz bod 4.4). Ženy mají být instruovány, aby si pečlivě přečetly příbalovou informaci a řídily se v ní uvedenými pokyny. Frekvence a povaha těchto vyšetření by měly být založeny na zavedených praktických postupech a individuálně přizpůsobeny každé ženě.

Ženy je třeba upozornit, že orální kontraceptiva je nechrání před HIV infekcí (AIDS) ani jinými pohlavně přenosnými infekcemi.

Snížení účinnosti

Účinnost COC může být snížena například při vynechání účinné tablety (viz bod 4.2), v případě gastrointestinálních poruch při užívání účinných tablet (viz bod 4.2), nebo při současném užívání dalších léků (viz bod 4.5).

Snížení kontroly cyklu

Při užívání všech kombinovaných orálních kontraceptiv (COC) může dojít k nepravidelnému krvácení (špinění či intermenstruačnímu krvácení mimo periodu), zvláště během prvních měsíců. Z toho důvodu má hledání příčiny nepravidelného krvácení smysl až po adaptačním intervalu přibližně tří cyklů.

Pokud nepravidelnosti v krvácení trvají či se vyskytnou po dosud pravidelných cyklech, je třeba zvážit jiné než hormonální příčiny a provést odpovídající diagnostické kroky k vyloučení malignit a těhotenství. Mohou zahrnovat i kyretáž.

U některých žen nemusí dojít během placebového období ke krvácení. Pokud byly tablety užívány podle pokynů popsaných v bodě 4.2, je otěhotnění ženy nepravděpodobné. Pokud však přípravek před absencí prvního pravidelného krvácení nebyl používán podle pokynů, či pokud dojde k vynechání dvou krvácení po sobě, před dalším užíváním přípravku je třeba vyloučit možnost těhotenství.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: Prostudujte si příbalové informace současně užívaných léků, zda neobsahují zmínku o potenciálních interakcích.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek MYWY

Interakce mezi perorálními kontraceptivy a jinými léčivými přípravky mohou vést ke krvácení z průniku nebo k selhání kontracepce. V literatuře byly popsány následující interakce.

Jaterní metabolismus Interakce může nastat s léčivými přípravky, které indukují hepatální enzymy, což může vést ke zvýšené clearance pohlavních hormonů (jako např. fenytoinu, barbiturátů, primidonu, karbamazepinu, rifampicinu, bosentanu a HIV-léčivých přípravků (např. ritonaviru, nevirapinu) a také se může vztahovat na oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (hypericum perforatum). Maximální indukce enzymů bývá obvykle zaznamenána přibližně za 10 dnů, ale může přetrvávat ještě nejméně 4 týdny po ukončení léčby. Interference s enterohepatální cirkulací. Selhání antikoncepce je také uváděno při užívání antibiotik, např. peniciliny a tetracykliny. Mechanismus tohoto účinku nebyl vyjasněn.

Léčba Ženy s krátkodobou léčbou některým přípravkem z výše uvedených skupin léků nebo jednotlivými léčivými látkami (léčivé látky indukující jaterní enzymy) vedle rifampicinu by měly přechodně používat navíc k COC ještě bariérovou metodu kontracepce po dobu léčby a ještě následujících 7 dní po jejím ukončení.

Ženy užívající rifampicin by měly k COC používat navíc bariérovou metodu antikoncepce po dobu léčby přípravkem a ještě následujících 28 dnů po jejím ukončení.

Ženám, které dlouhodobě užívají léčivé látky indukující jaterní enzymy, se doporučuje jiná spolehlivá, nehormonální metoda kontracepce.

Ženy, které užívají antibiotika (vedle rifampicinu, viz výše) by měly používat navíc bariérovou metodu ještě 7 dnů po ukončení léčby.

Pokud léčba zasáhne i do období po využívání všech účinných tablet COC ze stávajícího balení, placebové tablety je nutno vyřadit a začít ihned užívat další balení COC.

Hlavní metabolity drospirenonu v lidské plazmě jsou vytvářeny bez zapojení systému cytochromu P450. Je proto nepravděpodobné, že by inhibitory tohoto enzymového systému ovlivňovaly metabolismus drospirenonu.

Vliv přípravku MYWY na jiné léčivé přípravky

Orální kontraceptiva mohou ovlivnit metabolismus jiných léčivých látek. Mohou jejich plazmatické a tkáňové koncentrace buď zvyšovat (např. cyklosporinu), nebo snižovat (např. lamotriginu).

Na základě in vitro inhibičních studií a na studiích interakcí in vivo na dobrovolnicích, které užívaly omeprazol, simvastatin a midazolam jako substrát, se ukázalo, že interakce drospirenonu v dávce 3 mg metabolismem jiných léčivých látek je nepravděpodobná.

Jiné interakce

U pacientek bez renální nedostatečnosti současné užívání drospirenonu a inhibitorů ACE nebo nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID) nemělo významný vliv na hladinu sérového draslíku. Současné užívání přípravku MYWY s antagonisty aldosteronu nebo s draslík šetřícími diuretiky však nebylo ověřováno. Při uvedené kombinaci léků má být provedeno vyšetření sérového draslíku během prvního léčebného cyklu. Viz také bod 4.4.

Laboratorní vyšetření

Užívání kontracepčních steroidů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů (vazebných) např. transkortinu (CBG) a lipid/lipoproteinové frakce, parametrů sacharidového metabolismu, koagulace a fibrinolýzy. Změny obvykle zůstávají v normálním rozsahu laboratorních referenčních hodnot. Drospirenon způsobuje zvýšení plasmatické aktivity reninu a plasmatického aldosteronu svoji mírnou antimineralokortikoidní aktivitou.

4.6 Těhotenství a kojení

Přípravek MYWY není indikován během těhotenství.

Pokud během užívání přípravku MYWY dojde k otěhotnění, jeho další užívání musí být ihned ukončeno. Rozsáhlé epidemiologické studie však nezaznamenaly zvýšené riziko vrozených vad u dětí narozených ženám užívajícím COC před otěhotněním, ani teratogenní vliv COC neúmyslně užívaných v časném těhotenství.

Studie na zvířatech ukázaly nežádoucí účinek během těhotenství a kojení (viz bod 5.3). Na základě těchto údajů získaných na zvířatech nelze vyloučit nežádoucí hormonální působení léčivých látek. Všeobecné

zkušenosti s užíváním COC během těhotenství však neprokázaly žádný konkrétní nežádoucí účinek u člověka.

Údaje týkající se užívání MYWY v těhotenství jsou příliš omezené, než aby bylo možno udělat závěry o jeho negativním vlivu na těhotenství, zdraví plodu nebo novorozence. Doposud nejsou k dispozici žádné relevantní epidemiologické údaje.

Kojení Kombinovaná orální kontraceptiva mohou snížit množství mateřského mléka a změnit jeho složení. Užívání perorální antikoncepce tedy obecně nelze doporučit, dokud kojící matka dítě zcela nepřevedla na umělou stravu. Malé množství kontracepčních steroidů a /nebo jejich metabolitů může být při jejich užívání vylučováno do mléka. Tato množství mohou mít vliv na dítě.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a používat stroje nebyly provedeny. Žádné účinky na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje nebyly u uživatelek COC pozorovány. 4.8 Nežádoucí účinky Během užívání přípravku MYWY byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Následující tabulka uvádí nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA. Frekvence jsou založené na údajích z klinických studií. K popisu reakcí a souvisejících stavů byly použity nejvhodnější termíny dle MedDRA.

Nežádoucí reakce spojené s užíváním přípravku MYWY jako orální antikoncepce nebo k léčbě mírné acne vulgaris podle tříd orgánových systémů a terminologie MedDRA. Třída orgánových systémů (verze MedDRA 9.1)

Časté ( /100 až <

1/10)

Méně časté ( 1/1000 až >1/100)

Vzácné ( 1/10 000 až > 1/1000) kandidóza

Neznáné (z dostupných dat je nelze odhadnout)

Infekční a parazitární onemocnění Poruchy krve a lymfatického systému

anémie trombocytémie

Poruchy imunitního systému

alergická reakce

Endokrinní poruchy

endokrinní porucha

přecitlivělost

Poruchy metabolismu a výživy

zvýšená chuť k jídlu anorexie hyperkalémie hyponatrémie

Psychiatrické poruchy

psychická labilita deprese

nervozita somnolence

anorgasmie nespavost

Poruchy nervového systému

bolesti hlavy

závratě parestézie

vertigo třes

Oční poruchy

zánět spojivek suché oči další oční poruchy

Srdeční poruchy

tachykardie

Cévní poruchy

migréna křečové žíly hypertenze

flebitida jiná porucha cév epistaxe synkopa

Gastrointestinální poruchy

nauzea

bolesti břicha zvracení dyspepsie flatulence gastritida průjem

zvětšené břicho gastrointestinální poruchy plynatost hitátová hernie orální kandidóza zácpa pocit sucha v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

bolesti žlučníku cholecystitida

Poruchy kůže a podkoží

akné svědění vyrážka

chloazma ekzém alopecie dermatitis acneiform suchá kůže nodózní erytém hypertrichóza kožní poruchy kožní strie kontaktní dermatitida fotosenzitivní dermatitida kožní uzlíky

erytema multiforme

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

bolest v zádech bolest v končetinách svalové křeče

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

bolest na prsou metroragie* amenorea

vaginální kandidóza pánevní bolesti zvětšení prsů fibrocystické

dyspareunie vulvovaginitida krvácení po pohlavním styku krvácení při vysazení

onemocnění prsu děložní a vaginální krvácení* výtok z genitálií návaly horka vaginitida poruchy menstruace dysmenorea hypomenorea menoragie suchost pochvy suspektní nález ve stěru Pap snížení libida

léku cysta v prsu hyperplazie prsu novotvary prsu cervikální polyp atrofie endometria ovariální cysty zvětšení dělohy

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

tělesná slabost zvýšené pocení edém (celkový edém, periferní edém, edém obličeje)

malátnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde

přibírání na váze

úbytek na váze

* nepravidelnosti krvácení obvykle vymizí během další léčby

Následující závažné nežádoucí účinky byly hlášeny u žen užívajících COC, které jsou podrobněji uvedeny v bodě 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití: -

žilní tromboembolické poruchy;

-

arteriální tromboembolické poruchy;

-

hypertenze;

-

tumory jater;

-

Výskyt nebo zhoršování stavů, kde spojitost s COC není jasná: Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, epilepsie, děložní myom, porfyrie, systémový lupus erythematodes, herpes gestationis, Sydenhamova chorea, hemolyticko-uremický syndrom, cholestatická žloutenka;

-

chloazma;

-

Akutní nebo chronické poruchy funkce jater si mohou vyžádat přerušení užívání COC, dokud se hodnoty ukazatelů jaterní funkce nevrátí do normálních hodnot.

-

U žen s vrozeným angioedémem mohou exogenní estrogeny indukovat nebo exacerbovat symptomy angioedému.

U uživatelek perorální antikoncepce je lehce zvýšena frekvence rakoviny prsu. Protože rakovina prsu je vzácná u žen pod 40 let věku, počet případů navíc je malý ve vztahu k celkovému riziku rakoviny prsu. Kauzální vztah ke kombinovaným orálním kontraceptivům není znám. Další informace viz body 4.3 a 4.4.

4.9 Předávkování S předávkováním přípravkem MYWY nejsou dosud žádné zkušenosti. Na základě zkušeností s ostatními orálními kombinovanými kontraceptivy by se v tomto případě mohly vyskytnout tyto příznaky: nevolnost, zvracení a u mladých dívek slabé vaginální krvácení. Antidotum neexistuje a další léčba by měla být symptomatická.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina (ATC): Progestogeny a estrogeny, fixní kombinace. ATC kód: G03AA12 Pearl Index pro metodu selhání: 0.41 (horní dvojstranný 95 % konfidenční limit: 0.85). Overall Pearl Index (metoda selhání + selhání pacientky): 0.80 (horní dvojstranný 95% konfidenční limit: 1.30). Antikoncepční účinek přípravku MYWY je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitější z nich je inhibice ovulace a změny endometria.

MYWY je kombinované orální kontraceptivum obsahující ethinylestradiol a gestagen drospirenon. V terapeutických dávkách má drospirenon také antiandrogenní a mírné antimineralokortikoidní vlastnosti. Nemá estrogenní, glukokortikoidní ani antiglukokortikoidní aktivitu. Tím má drospirenon farmakologický profil výrazně podobný přirozenému hormonu progesteronu.

Z klinických studií vyplynulo, že slabé antimineralokortikoidní vlastnosti přípravku MYWY mají za následek jeho mírný antimineralokortikoidní účinek.

Dvě multicentrické dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie byly provedeny za účelem zhodnocení účinnosti a bezpečnosti přípravku MYWY u žen s mírnými projevy akné vulgaris.

Přípravek MYWY byl jako terapie akné u žen hodnocen ve dvou multicentrických, dvojitě slepých, randomizovaných a placebem kontrolovaných studií. Po šesti měsících léčby ve srovnání s placebem přípravek MYWY přinesl klinicky a statisticky významné snížení výskytu zánětlivých lézí 15.6% (49,3 % vs. 33,7 %), u nezánětlivých lézí 18,5% (40,6 % vs. 22,1 %), a lézí celkem16,5% (44,6 % vs. 28,1 %), jakož i vyšší procento pacientek s hodnocením „čistá“ nebo „téměř čistá“ na stupnici ISGA 11,8% (18,6 % vs 6,8 %).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Drospirenon Absorpce

Orálně podaný drospirenon je rychle a téměř úplně absorbován. Maximální koncentrace látky v séru – asi 38 ng/ml – je dosaženo přibližně za 1 – 2 hodiny po jednorázovém podání. Biologická dostupnost je 76 – 85 %. Na biologickou dostupnost drospirenonu nemá současné požití potravy žádný vliv.

Distribuce

Po perorálním podání klesá sérová hladina drospirenonu s konečným poločasem 31 hodin. Drospirenon je vázán na sérový albumin, není vázán na pohlavní hormony vážící globulin (SHBG) ani na kortikosteroidy vážící globulin (CBG). Jen 3 – 5 % celkové sérové koncentrace účinné látky je přítomno ve formě volného steroidu. Ethinylestradiolem indukované zvýšení SHBG neovlivňuje vazbu drospirenonu na sérové proteiny. Průměrný distribuční objem drospirenonu je 3,7 ± 1,2 l/kg.

Metabolismus

Drospirenon je po perorálním podání z velké části metabolizován. Nejdůležitějšími metabolity v plazmě jsou kyselá forma drospirenonu vzniklá otevřením laktonového kruhu a 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfát, oba vznikají bez účasti systému P450. Drospirenon je z malé části metabolizován cytochromem P450 3A4 a in vitro prokázal schopnost inhibovat tento enzym a dále cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 2C9 a cytochrom P450 2C19.

Vylučování

Rychlost metabolické clearance drospirenonu ze séra je 1,5 ± 0,2 ml/min/kg. Drospirenon je vylučován v nezměněné formě pouze ve stopovém množství. Metabolity jsou vylučovány stolicí a močí v poměru 1,2 až 1,4. Poločas vylučování metabolitů močí a stolicí je asi 40 hodin.

Rovnovážný stav

Během léčebného cyklu je maximální koncentrace drospirenonu v rovnovážném stavu okolo 70 ng/ml dosaženo přibližně po 8 dnech léčby. Hladiny drospirenonu se akumulují přibližně faktorem 3 v důsledku poměru konečného poločasu a dávkovacího intervalu.

Zvláštní skupiny pacientů

Vliv snížené funkce ledvin

Hladiny drospirenonu v rovnovážném stavu u žen s mírnou poruchou ledvin (clearance creatininu CLcr 50-80 ml/min) byly srovnatelné s ženami, jejichž funkce ledvin byla normální. U žen se středně závažnou poruchou funkce ledvin (Clcr 30-50 ml/min) byly hladiny drospirenonu v průměru o 37 % vyšší ve srovnání s ženami s normální funkcí ledvin. Léčba drospirenonem u žen s mírným až středně těžkým poškozením ledvin byla také dobře tolerována. Léčba drospirenonem nevykazovala žádný klinicky významný účinek na koncentrace draslíku v séru.

Vliv snížené funkce jater

U dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater byl po jednorázovém podání pozorován asi 50 % pokles perorální clearance ve srovnání s ženami s normální funkcí jater. Pozorovaný pokles clearance drospirenonu u dobrovolnic se středně závažnou poruchou jater ve srovnání se zdravými se neprojevil jako patrný rozdíl koncentrací draslíku v séru. Dokonce ani za přítomnosti diabetes a konkomitantní léčby spironolaktonem (dvou faktorů, které predisponují pacienta k hyperkalémii), nebyl pozorován vzestup draslíku nad hranici rozmezí normálních hodnot. Závěrem lze říci, že u pacientek s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh B) byl drospirenon dobře tolerován.

Etnické skupiny

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice drospirenonu nebo ethinylestradiolu mezi bílými ženami a Japonkami.

Ethinylestradiol Absorpce

Orálně podaný ethinylestradiol je rychle a kompletně absorbován. Nejvyšší sérové koncentrace okolo 33 pg/ml je dosaženo po jednorázové perorální dávce během 1 – 2 hodin. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 60 % následkem presystémové konjugace a first-pass metabolismu. Současné požití stravy snížilo biologickou dostupnost ethinylestradiolu asi u 25 % sledovaných subjektů, zatímco u ostatních nebyly pozorovány žádné změny.

Distribuce

Sérové koncentrace ethinylestradiolu klesají ve dvou fázích, konečná dispoziční fáze je charakterizována poločasem přibližně 24 hodin. Ethinylestradiol je vysoce, ale nespecificky vázán na sérový albumin (přibližně 98,5 %) a indukuje vzestup sérové koncentrace SHBG. Distribuční objem byl stanoven na cca 5 l/kg.

Metabolismus

Ethinylestradiol podléhá presystémové konjugaci ve stěně tenkého střeva a v játrech. Ethinylestradiol je primárně metabolizován aromatickou hydroxylací, vzniká však velké množství různých hydroxylovaných a methylovaných metabolitů, které jsou přítomny jako volné metabolity nebo jako konjugáty s glukuronidy a sulfáty. Metabolická clearance ethinylestradiolu je kolem 5 ml/min/kg.

Vylučování

Ethinylestradiol není ve významném množství vylučován v nezměněné formě. Metabolity ethinylestradiolu jsou vylučovány močí a žlučí v poměru 4 : 6. Poločas exkrece metabolitů je asi 1 den.

Rovnovážný stav

Rovnovážného stavu je dosaženo během druhé poloviny léčebného cyklu a sérové hladiny ethinylestradiolu se kumulují faktorem od 2,0 do 2,3.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti U laboratorních zvířat byly účinky drospirenonu a ethinylestradiolu omezeny na ty, které jsou spojeny s jejich známým farmakologickým působením. Zejména studie reprodukční toxicity odhalily u zvířat embryotoxické a fetotoxické účinky, které jsou považovány za druhově specifické. Při expozici drospirenonu v dávkách vyšších, než jaké jsou přijímány v přípravku MYWY, byly pozorovány účinky na diferenciaci pohlaví u plodů potkanů, ale nikoliv u plodů opic.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Aktivní potahované tablety (růžové):

Jádro tablety

o

monohydrát laktosy

o

předbobtnalý kukuřičný škrob

o

povidon K-30 (E1201)

o

sodná sůl kroskaramelosy

o

polysorbát 80

o

magnesium-stearát (E572)

Potahová vrstva tablet:

o

polyvinylalkohol

o

oxid titaničitý (E171)

o

makrogol 3350

o

mastek

o

žlutý oxid železitý (E172)

o

červený oxid železitý (E172)

o

černý oxid železitý (E172)

Placebo potahované tablety (bílé)

Jádro tablety:

o

laktosa

o

povidon K-30 (E1201)

o

magnesium stearát (E572)

Potahová vrstva tablet:

o

polyvinylalkohol

o

oxid titaničitý (E171)

o

makrogol 3350

o

mastek

6.2 Incompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 3 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení Čirý až lehce neprůhledný PVC/PVdC-Al blistr. Každý blistr obsahuje 24 růžových aktivních potahovaných tablet a 4 bílé placebo potahované tablety. Velikost balení: 1 x 28 potahovaných tablet 3 x 28 potahovaných tablet 6 x 28 potahovaných tablet 13 x 28 potahovaných tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nespotřebovaný přípravek nebo odpadní materiál má být likvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Laboratorios León Farma, S.A. Pol. Ind. Navatejera. C/ La Vallina s/n

24008 - Navatejera, León. Španělsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

17/551/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

19.9.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU 19.9.2012


nahoru

Informace na obalu

OBALY

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička jiná varianta: krabička na blistry *:Inormace týkající se velikosti balení na obalu každého členského státu: Velikosti balení, které jsou součástí každého obalu budou schváleny pro referenční přípravek v každém příslušném členském státu.

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MYWY 0,02 mg / 3 mg, potahované tablety Ethinylestradiolum / Drospirenonum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

24 růžových potahovaných tablet Jedna tableta obsahuje 0,02 mg ethinylestradiolum a 3 mg drospirenonum. 4 bílé potahované tablety Tyto tablety neobsahují léčivou látku. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktózu. Více informací viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety. 1 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 3 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 6 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 13 x 28 potahovaných tablet (24 aktivních tablet plus 4 placebo tablety) 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/YYYY} 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Laboratorios León Farma, S.A. Polígono Industrial Navatejera; La Vallina s/n; 24008-Villaquilambre, Navatejera-León Španělsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 17/551/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.šarže. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ <[Doplní se na národní úrovni]> 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU MYWY

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Hliníková vytlačovací fólie a PVC/PVDC blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

MYWY 0,02 mg / 3 mg, potahované tablety Ethinylestradiolum / Drospirenonum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ

Laboratorios León Farma, S.A. 3.

DATUM SPOTŘEBY/POUŽITELNOST

Použitelné do: {MM/YYYY} 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š. 5.

JINÉ

Blistr: Start Umístěte nálepku zde. Nálepka: Vezměte si nálepku, která začíná prvním dnem, kdy začnete pilulky užívat. Nálepku umístěte na kartu blistru přes slova “zde umístěte nálepku”. Řada pilulek je označena jednotlivými dny. Je důležité vzít si pilulku každý den. Jestliže jste si zapomněla vzít pilulku, podívejte se, prosím, do příbalové informace. START: po.->út.->stř.->čtv.->pá.->so.->ne út.->stř.->čtv.->pá.->so.->ne.->po stř.->čtv.->pá.->so.->ne.->po.->út čtv.->pá .->so.->ne.->po.->út.->stř pá .->so.->ne.->po.->út.->stř.->čtv so.->ne.->po.->út.->stř.->čt.->pá ne.->po.->út. >stř -> čtv.->pá.->so

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.