Maalox Suspenze

Kód 0046270 ( )
Registrační číslo 09/ 272/92-C
Název MAALOX SUSPENZE
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046270 POR SUS 1X250ML Perorální suspenze, Perorální podání
0047664 POR SUS 30X15ML Perorální suspenze, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Maalox suspenzeAluminii hydroxidum, Magnesii hydroxidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení:Jedna 250 ml láhev perorální suspenze obsahuje:Aluminii hydroxidum…………. 8,75 g (to je 3,5g ve 100 ml) Magnesii hydroxidum…………. 10,0 g (to je 4,0 g ve 100 ml)Jedna polévková lžíce (odpovídá 15 ml) perorální suspenze obsahuje:Aluminii hydroxidum…………. 525 mgMagnesii hydroxidum…………. 600 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také sorbitol.

Mátová příchuť

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Perorální suspenze250 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Antacidum

Cesta podání:Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění:Před použitím lahvičku pečlivě protřepat.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

0C, chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 09/272/92-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

-

při překyselení žaludku

-

při pálení žáhy

Dávkování:Dospělí a děti od 15 let: obvykle jedna polévková lžíce (odpovídá 15 ml) perorální suspenze přibližně hodinu a půl po jídle a při bolesti v žaludeční krajině, maximální denní dávka nesmí překročit 6polévkových lžic.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Maalox suspenze

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK NA LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Maalox suspenzeAluminii hydroxidum, Magnesii hydroxidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

sanofi-aventis

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Antacidum

Perorální suspenze250 ml

Mátová příchuť

Perorální podání.

Dávkování:Dospělí a děti od 15 let: obvykle jedna polévková lžíce (odpovídá 15 ml) perorální suspenze přibližně hodinu a půl po jídle a při bolesti v žaludeční krajině, maximální denní dávka nesmí překročit 6polévkových lžic.

Před použitím lahvičku pečlivě protřepat.

Uchovávejte při teplotě do 25

0C, chraňte před mrazem.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.