Ibandronic Acid Stada 150 Mg Potahované Tablety

Kód 0198302 ( )
Registrační číslo 87/ 417/11-C
Název IBANDRONIC ACID STADA 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0198302 POR TBL FLM 1X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198303 POR TBL FLM 1X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0198310 POR TBL FLM 12X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198311 POR TBL FLM 12X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0198305 POR TBL FLM 3X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198304 POR TBL FLM 3X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0198306 POR TBL FLM 6X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198308 POR TBL FLM 6X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0198307 POR TBL FLM 9X150MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0198309 POR TBL FLM 9X150MG II Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak IBANDRONIC ACID STADA 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls59036/2012a příloha k sp. zn. sukls199035/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic acid STADA 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Ibandronic acid STADA 150 mg a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic acid STADA 150 mg užívat3. Jak se přípravek Ibandronic acid STADA 150 mg užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ibandronic acid STADA 150 mg uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID STADA150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ibandronic acid STADA patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty. Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.Přípravek Ibandronic acid STADA může zvrátit kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které jej užívají, a to i přes to, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic acid STADA může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u krčku stehenní kosti.

Přípravek Ibandronic acid STADA Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy. Dalšímifaktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

- nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě- kouření nebo nadměrné pití alkoholu- nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet- výskyt osteoporózy v rodině

Mnoho osob s osteoporózou netrpí žádnými příznaky. Pokud nemáte žádné příznaky, nemusíte o svémonemocnění vůbec vědět. Při osteoporóze je však u Vás vyšší pravděpodobnost vzniku zlomeniny,když upadnete nebo si jinak ublížíte. Zlomenina prodělaná po 50. roce věku může být známkouosteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.Přípravek Ibandronic acid STADA zabraňuje úbytku kostní hmoty při osteoporóze a pomáhá kostní hmotu obnovovat.Ibandronic acid STADA tedy snižuje riziko vzniku zlomeniny.

2

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamenáto příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamin D; pravidelnou chůzi nebo jiné cvičenízatěžující skelet, nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID STADA UŽÍVAT

Neužívejte Ibandronic acid STADA :

- jestliže jste přecitlivělá (alergická) na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli dalšísložku

přípravku Ibandronic acid STADA .

- jestliže máte určité problémy s jícnem (trubice spojující ústa s žaludkem), jako je jeho zúžení

nebo potíže s polykáním.

- jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny (60 minut).- jestliže máte nebo jste měl(a) sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím,

konzultujte se svým lékařem.

Děti a dospívajícíIbandronic acid STADA nesmí být užíván dětmi nebo dospívajícími.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibandronic acid STADA je zapotřebíNěkteré osoby musí být při užívání přípravku Ibandronic acid STADA obzvlášť opatrné. Poraďte se se svým lékařem:

- Jestliže Vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu (jako je nedostatek vitamínu

D).

- Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.- Jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.- Podstupujete-li stomatologickou léčbu nebo je u Vás plánován stomatologický zákrok,

oznamte svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Ibandronic acid STADA.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy na jícnu (trubice spojující ústas žaludkem), často s příznaky jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídlaa/nebo tekutin, těžká nauzea (nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny odužití přípravku Ibandronic acid STADA nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronic acid STADA užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, což jsou zejména:

- Doplňkové potravinové přípravky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protožepravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravku Ibandronic acid STADA.

- Acylpyrin nebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs) mohou drážditžaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek mohou mít bisfosfonáty (jako Ibandronic acid STADA). Buďte tedy obzvlášť opatrní, pokud užíváte Ibandronic acid STADA a vezmete si analgetika nebo protizánětlivé přípravky typu NSAIDs. (NSAIDs zahrnují ibuprofen, diklofenak sodný, naproxen a kyselinu acetylsalicylovou).

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Ibandronic acid STADA počkejte 1 hodinu než si vezmete jakékoli další léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů.

Užívání přípravku Ibandronic acid STADA s jídlem a pitím

3

Neužívejte přípravek Ibandronic acid STADA s jídlem. Pokud si vezmete přípravek Ibandronic acid STADA spolu s jídlem, je méně účinný.Můžete pít pouze čistou vodu, ale ne jiné nápoje (viz bod 3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID STADA UŽÍVÁ)

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Ibandronic acid STADA, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte, budete zřejmě muset s kojením přestat, abyste mohla začít užívat přípravek Ibandronic acid STADA.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůMůžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Je velmi málo pravděpodobné, že by přípravek Ibandronic acid STADA ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibandronic acid STADAPřípravek Ibandronic acid STADA obsahuje složku nazývanou laktóza. Pokud od lékaře víte, že se u Vás projevuje nesnášenlivost některých cukrů, kontaktujte před započetím užívání tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře..

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID STADA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Ibandronic acid STADA je jedna tableta měsíčně.

Užívání Vaší měsíční tablety Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit přípravku Ibandronic acid STADA dostat se co nejrychleji do žaludku, a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

-

Jednu 150 mg tabletu přípravku Ibandronic acid STADA užijte jedenkrát za měsíc.

-

V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete; může to být stejnédatum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce) nebo stejný den v měsíci (např. prvníneděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu přípravku Ibandronic acid STADA. Zvolte den, který nejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

-

Tabletu přípravku Ibandronic acid STADA užijte po předchozím lačnění, které trvalo alespoň 6 hodin, během kterých jste nic nejedla ani nepila, s výjimkou čisté vody.

-

Užijte Vaši tabletu přípravku Ibandronic acid STADA

- hned jak ráno vstanete z postele a- předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek)

-

Zapijte tabletu plnou sklenicí čisté vody (alespoň 180 ml).K zapití neužívejte minerální vodu, ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

-

Tabletu polkněte celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

-

Následující hodinu (60 minut) po užití tablety

- neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část přípravku může proniknout zpět do Vašeho jícnu

4

-

nic nejezte

-

nic nepijte (s výjimkou čisté vody v případě potřeby)

-

neužívejte žádné jiné léky.

-

Poté co jste hodinu počkala, můžete si dát Vaše první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžeteklidně znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Neužívejte tabletu před ulehnutím nebo předtím, než vstanete z postele.

Pokračování v užívání přípravku Ibandronic acid STADAJe důležité užívat přípravek Ibandonic acid STADA každý měsíc tak dlouho, jak Vám ho Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronic acid STADA může léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou jej stále užíváte.

Jestliže jste užila více přípravku Ibandronic acid STADA , než jste mělaPokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejtesvého lékaře.

Nesnažte se vyvolat zvracení a neuléhejte - přípravek by mohl podráždit Váš jícen.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ibandronic acid STADAJestliže jste ve zvolený den ráno zapomněla svoji tabletu užít, neberte si tabletu později během dne. Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku.:

Pokud Vám do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní…Vyčkejte do další dávky a tu užijte, jak jste zvyklá; pak pokračujte v užívání jedné tablety měsíčněv den, který máte vyznačen v kalendáři.

Pokud Vám do další dávky zbývá více než 7 dní…Měla byste užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla,poté pokračujte v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Nikdy neužívejte dvě tablety během jednoho týdne.

.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ibandronic acid STADA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

5

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:-

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít alergickou reakci na tento lék.

-

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo zvracení

-

příznaky podobné chřipce (pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více než několik dní)

-

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti

-

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky

Časté (postihují méně než1 osobu z 10):

bolest hlavy

pálení žáhy , bolest žaludku (jako jsou „gastroenteritida“ nebo „gastritida“), porucha trávení,

nevolnost, průjem nebo zácpa

vyrážka

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad

příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře,

únavy, bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů)

únava

Méně časté ( postihují méně než 1 osobu ze 100):

bolest kostí

pocit slabosti

závratě

plynatost

Vzácné ( postihují méně než 1 osobu z 1000)

reakce přecitlivělosti, otok obličeje, rtů a úst (viz alergie)

svědění

bolest nebo zánět oka

vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné (postihují méně než 1 osobu z 10 000)

postižení zasažené kosti v ústech nazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBANDRONIC ACID STADA UCHOVÁVATUchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte přípravek Ibandronic acid STADA po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na krabičce za "Použitelné do“ a na blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibandronic acid STADA obsahuje

- Léčivou látkou je acidum ibandronicum (kyselina ibandronová). Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandronové (jako natrii ibandronas monohydricus).- Pomocné látky jsou:Jádro tablety: monohydrát laktózy, krospovidon (E1202), mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), natrium-stearyl-fumarát.Potahová vrstva tablety: polyvinylalkohol, makrogol (PEG 3350), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Ibandronic acid STADA vypadá a co obsahuje toto baleníTablety jsou bílé až téměř bílé, oválné (délka 14 mm), bikonvexní potahované tablety označené„I9BE" na jedné straně a „150" na druhé straně.

Tablety jsou dodávány v blistrech obsahujících 1, 3, 6, 9 nebo 12 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

Výrobci:Synthon BV,Microweg 22,6545 CM,Nijmegen,Nizozemsko

Synthon Hispania S.L.,castello 1,Poligono Las Salinas,08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Ibandronsäure STADA 150 mg Filmtabetten

Belgie Ibandronate EG 150mg filmomhulde tablettenBulharsko

IBANDRONIC ACID STADA 150mg film coated tablets

Česká republika Ibandronic acid STADA 150 mg potahované tablety

7

Dánsko

Ibandronic acid STADA

Finsko

Ibandronic acid STADA

Francie

ACIDE IBANDRONIQUE EG 150 mg, comprimé pelliculé

Maďarsko

Ibandronic acid STADA 150 mg filmtabletta

Irsko

Ibandronic acid Clonmel 150 mg filmcoated tablets

Itálie

ACIDO IBANDRONICO EG 150 mg compresse rivestite con film

Německo

Ibandronsäure AL 150 mg Filmtabletten

Nizozemsko

Ibandroninezuur STADA 150 mg, filmomhulde tabletten

Lucembursko

Ibandronate EG 150mg comprimés pelliculés

Polsko

Ibandronic acid STADA

Portugalsko

Ácido Ibandrónico Stada

Rumunsko

Acid ibandronic Synthon Hispania 150 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Ibandronic acid STADA

Slovinsko

Ibandronska kislina STADA HEMOFARM 150 mg filmsko obložene tablete

Španělsko

Acido ibandrónico STADA 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.4.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls59036/2012a příloha k sp. zn. sukls199035/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid STADA 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum 150 mg (jako

natrii ibandronas

monohydricus).

Pomocné látky:Obsahuje 163 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tabletyPopis přípravku: bílé až téměř bílé, oválné,(délka 14 mm) bikonvexní potahované tablety označené„I9BE" na jedné straně a „150" na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).Bylo prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femurunebyla stanovena.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování: Doporučená dávka je jedna 150 mg potahovaná tableta jednou měsíčně. Tableta má být užita každý měsíc ve stejný kalendářní den.

Přípravek má být užíván po celonočním lačnění (alespoň 6 hodin) a 1 hodinu před prvním denním jídlem nebo nápojem (jiným než voda) (viz bod 4.5) nebo jakýmkoli dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku).

Pokud dojde k vynechání dávky, musí být pacientka poučena tak, aby poté, co si na dávku vzpomene, užila další den ráno jednu tabletu přípravku Ibandronic acid STADA 150 mg, jestliže plánovaný čas užití následující dávky není dříve než za 7 dní. Nadále se má pacientka opět vrátit k plánovanému užívání jedné dávky měsíčně v původně vybraný den.

V případě, že by k užití následující dávky mělo dojít dříve než za 7 dní od užití opomenuté dávky, pacientka vyčká do dne užití nové dávky a pak pokračuje v užívání jedné tablety měsíčně podle původního plánu.

Pacientky nemají užít dvě tablety v průběhu jednoho týdne.

Pacientky mají dostávat doplňky vápníku a/nebo vitamínu D v případě, že jejich příjem potravou není dostatečný (viz body 4.4 a 4.5).

2

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování vléčbě je třeba pravidelně opakovaně hodnotit s ohledem na prospěch a možná rizika přípravkuIbandronic acid STADA 150 mg u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 letech léčby a později.

Zvláštní skupiny pacientekPacientky se zhoršenou funkcí ledvinU pacientek s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin, kdy clearance kreatininu je 30 ml/min nebo více, není nutné upravovat dávku.

Podávání kyseliny ibandronové se pro nedostatečné klinické zkušenosti nedoporučuje u pacientek s clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz body 4.4 a 5.2).

Pacientky se zhoršenou funkcí jater Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populaceŽádná úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populaceS použitím kyseliny ibandronové u dětí nejsou zkušenosti a její použití nebylo studováno v pediatrické populaci.

Způsob podáníK perorálnímu podání.

Tablety je nutno polykat celé a zapít sklenicí čisté vody (180 až 240 ml), pacient přitom musí sedětnebo stát ve vzpřímené poloze. Po dobu 1 hodiny po požití přípravku Ibandonic acid STADA pacienti nesmějíulehnout. Přípravek Ibanddronic acid STADA lze zapíjet pouze čistou vodou. Zde je nutné upozornit, že některéminerální vody mohou obsahovat vyšší koncentrace vápníku a proto nesmí být používány. Pacienti byneměli tabletu žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech z důvodu rizika vzniku vředů v orofaryngeálníoblasti.

4.3 Kontraindikace

- Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.- Hypokalcemie (viz bod 4.4).- Abnormality jícnu, které zpomalují jeho vyprazdňování, jako striktura nebo achalázie.- Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze alespoň 60 minut.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypokalcemie

Před zahájením léčby kyselinou ibandronovou musí být upravena případná hypokalcemie. Stejně účinně mají být léčeny jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu. U všech pacientek je důležitý dostatečný příjem vápníku a vitamínu D.

Gastrointestinální poruchy

Perorální bisfosfonáty mohou způsobit lokální podráždění sliznice horní části gastrointestinálního traktu. Kvůli těmto možným dráždivým účinkům a možnému zhoršení stávajícího onemocnění je třeba opatrnosti při užívání kyseliny ibandronové u pacientek s aktivním onemocněním horní části gastrointestinálního traktu (např. Barretův jícen, dysfagie, další jícnová onemocnění, gastritida, zánět nebo vřed duodena).

3

U pacientek užívajících perorálně bisfosfonáty byly hlášeny nežádoucí účinky jako ezofagitida, ezofageální vředy a eroze, v některých případech závažné a vyžadující hospitalizaci, vzácně s krvácením nebo následované strikturou nebo perforací jícnu. Riziko závažných jícnových nežádoucích účinků se jeví větší u pacientek, které nedodržují instrukce k užívání a/nebo pokračují v užívání perorálních bisfosfonátů i poté, co se u nich objeví příznaky podráždění jícnu. Pacientkymají tudíž věnovat zvýšenou pozornost pokynům k dávkování (viz bod 4.2).Lékaři mají v průběhu léčby věnovat pozornost jakýmkoli příznakům signalizujícím možnou jícnovou reakci a pacientky mají být upozorněny, že pokud se u nich objeví příznaky jícnového podráždění, jako např. nová nebo zhoršující se dysfagie, bolest při polykání, retrosternální bolest nebo pálení žáhy, musí přestat kyselinu ibandronovou užívat a vyhledat radu lékaře.

Přestože v kontrolovaných klinických studiích nebylo pozorováno zvýšené riziko, v poregistračním období byly v souvislosti s perorálním užíváním bisfosfonátů hlášeny žaludeční a dvanáctníkovévředy, někdy závažné a s komplikacemi.

Vzhledem k tomu, že podráždění gastrointestinálního traktu mohou kromě bifosfonátů způsobit takénesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDS), je třeba dbát zvýšené opatrnosti při jejich současnémužívání..

Osteonekróza čelistiU pacientek s onkologickým onemocněním, v jejichž léčebném režimu byly zahrnuty zejména intravenózně podávané bisfosfonáty, byl hlášen výskyt osteonekrózy čelisti, zpravidla spojovaný s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Mnohé z těchto pacientek byly také léčeny chemoterapií a kortikosteroidy. Osteonekróza čelisti byla také hlášena u pacientek s osteoporózou, kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Před zahájením léčby bisfosfonáty má být u pacientek se souběžnými rizikovými faktory (např. onkologické onemocnění, chemoterapie, radioterapie, podávání kortikosteroidů, špatná ústní hygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokud je to u těchto pacientek možné, nemají být v průběhu léčby prováděny jakékoliv invazivní stomatologické zásahy. Stav pacientek, u kterých dojde v průběhu léčby bisfosfonáty k rozvoji osteonekrózy čelisti, by se z důvodu stomatologické operace mohl zhoršit. Nejsou k dispozici žádné údaje, které by nasvědčovaly tomu, že přerušení léčby bisfosfonáty snižuje riziko výskytu osteonekrózy čelisti. Klinické posouzení stavu každé pacientky ošetřujícím lékařem na základě individuálního hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být vodítkem ke stanovení léčebného plánu.

Atypické zlomeniny femuruV souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

4

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Renální poškozeníPro nedostatek klinických zkušeností není přípravek Ibandronic acid STADA doporučován u pacientů s hodnotamiclearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 5.2).

Intolerance laktózy

Pacientky trpící vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktózy, s vrozeným deficitem laktázynebo při malabsorpci glukózy-galaktózy by neměly tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biologická dostupnost perorálně podané kyseliny ibandronové je obecně v přítomnosti potravy snížena. V souladu s nálezy ze studií na zvířatech interferují s absorpcí ibandronátu zvláště výrobky obsahující vápník a jiné polyvalentní kationty (jako jsou hliník, manesium, železo), včetně mléka. Pacientky mají tedy před užitím kyseliny ibandronové dodržet celonoční lačnění (alespoň 6 hodin) a nemají přijímat potravu další hodinu po užití přípravku.

Přípravky s vápníkem, antacida a některé perorální léčivé přípravky obsahující polyvalentní kationty (jako jsou hliník, magnesium, železo) pravděpodobně interferují s absorpcí kyseliny ibandronové. Pacientky tedy nemají užít jiný perorální léčivý přípravek alespoň 6 hodin před a 1 hodinu po užití přípravku.

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní lidské jaterní izoenzymy P450 a bylo prokázáno, že u potkanů neindukuje jaterní systém cytochromu P450. Navíc vazba na plazmatické proteiny činí přibližně 85 % - 87 % (prokázáno in vitro při terapeutických koncentracích), a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobený vytěsněním z vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá žádné biotransformaci. Sekretorická cesta pravděpodobně nezahrnuje známé acidické nebo bazické transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Ve studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou současně užívajících kyselinu acetylsalicylovou nebo NSAIDs, byl výskyt účinků přípravku na horní část gastrointestinálního traktu po jednom i dvou letech užívání obdobný u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně, stejně jako při užívání dávky 150 mg jednou měsíčně.

Při porovnávání měsíčního a denního dávkovacího režimu u více než 1500 pacientek zahrnutých do studie BM16549 bylo zjištěno, že po jednom roce 14 % z nich užívá blokátory histaminu (H2) nebo inhibitory protonové pumpy a po dvou letech užívá tyto léky 18 % pacientek. V této skupině pacientek byly účinky kyseliny ibandronové na horní část gastrointestinálního traktu při podávání dávky 150 mg jednou měsíčně podobné jako u pacientek léčených kyselinu ibandronovou v dávce 2,5 mg jednou denně.

U zdravých mužů-dobrovolníků a u postmenopauzálních žen vedlo intravenózní podání ranitidinu ke zvýšení biologické dostupnosti kyseliny ibandronové zhruba o 20 %, pravděpodobně v důsledku snížené kyselosti žaludku. Protože však toto zvýšení je v mezích normální variability biologické dostupnosti kyseliny ibandronové, není při podání kyseliny ibandronové současně s H2 blokátory nebo jinými léčivými látkami zvyšujícími pH žaludku nutná úprava dávky.

Studie farmakokinetických interakcí u postmenopauzálních žen prokázaly, že při souběžném podávání tamoxifenu nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nedochází k žádným interakcím.

5

Při současném podávání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly pozorovány žádné interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíNeexistují dostatečné údaje o užívání kyseliny ibandronové u těhotných žen. Studie na potkanech prokázaly určitou reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Ibandronic acid STADA nemá být podáván během těhotenství.

KojeníNení známo, zda se kyselina ibandronová vylučuje do lidského mléka. Studie na potkanech v laktaci prokázaly po intravenózním podání přítomnost nízkých hladin kyseliny ibandronové v mléce. Přípravek Ibandronic acid STADA nemá být podáván během kojení.

Fertilita Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronové u člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnost perorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denně byla posuzována u 1251 pacientek léčených ve 4 placebem kontrolovaných klinických studiích, s převážnou většinou pacientek pocházejících z klíčové tříleté studie zlomenin (MF4411). Celkový bezpečnostní profil kyseliny ibandronové 2,5 mg při podávání jednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

V klinické studii (BM 16549) trvající dva roky, která byla prováděna u postmenopauzálních žen s osteoporózou, bylo zjištěno, že celková bezpečnost kyseliny ibandronové při podávání 150 mg jednou měsíčně a při podávání 2,5 mg jednou denně je obdobná. Celkový podíl pacientek, u nichž došlo k výskytu nežádoucích účinků během užívání 150mg kyseliny ibandronové jednou měsíčně, byl 22,7 % po jednom roce a 25,0 % po dvou letech. Většina nežádoucích účinků byla mírného až středního stupně intenzity a ve většině případů nedošlo k ukončení léčby.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byla artralgie.

Nežádoucí účinky považované za kauzálně související s kyselinou ibandronovou jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů.

Frekvence výskytu jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a velmi vzácné (<1/10000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka č.1: Nežádoucí účinky zaznamenané u postmenopauzálních žen užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně nebo 2,5 mg kyseliny ibandronové denně ve III fázi studie BM 16549 and MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Poruchy imunitního

Reakce

6

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

systému

přecitlivělosti

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závrať

Poruchy oka

Zánět oka*†

Gastrointestinální poruchy*

Esofagitida, gastritida, gastroezofageální refluxní choroba, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea

Esofagitida včetně esofageálních ulcerací nebo striktur a dysfagie, zvracení, flatulence

Duodenitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Angioedém, otok obličeje, kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest, svalové křeče, muskuloskeletální ztuhlost

Bolest zad

Atypickésubtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru †(skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Osteonekróza čelisti*†

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Onemocnění podobné chřipce*

Únava

*Viz další informace níže†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Gastrointestinální nežádoucí příhodySkupině pacientek s onemocněním postihujícím gastrointestinální trakt v anamnéze včetně pacientek s peptickým vředem bez krvácení nebo hospitalizace v poslední době a včetně pacientek s dyspepsií nebo refluxem, kterým byla aplikována příslušná medikace, byl v rámci klinické studie podáván léčivý přípravek jednou měsíčně. U těchto pacientek nebyl nalezen žádný rozdíl v incidenci nežádoucích účinků postihujících horní část gastrointestinálního traktu při léčebném režimu s dávkami 150 mg jednou měsíčně oproti dávkovacímu režimu s 2,5 mg jednou denně.

Onemocnění podobné chřipcePřechodně trvající příznaky chřipkového typu byly hlášeny při podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně, obvykle ve spojitosti s podáním první dávky. Celkově se jednalo o krátkodobé příznaky mírné až střední intenzity, které odezněly během pokračující léčby bez dalších opatření. Hlášené příznaky chřipkového typu v akutní fázi nebo symptomy zahrnovaly bolest svalů, bolest kloubů, horečku,

třesavku, únavu, nevolnost, ztrátu chuti k jídlu nebo bolest kostí.

Osteonekróza čelistiOsteonekróza čelisti byla hlášena u pacientek léčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala k pacientkám s onkologickým onemocněním, ale podobné případy byly také hlášeny u pacientek léčených z důvodu osteoporózy. Osteonekróza čelisti je zpravidla spojována s extrakcí zubu a/nebo lokální infekcí (včetně osteomyelitidy). Diagnóza onkologického onemocnění, chemoterapie, radioterapie, léčba kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět okaPři podávání kyseliny ibandronové byly hlášeny oční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida,

7

episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9 PředávkováníNeexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou. Na základě známých vlastností této terapeutické skupiny může perorální předávkování vyvolat nežádoucí reakce v oblasti horní části trávicí soustavy (např. pocit nevolnosti, dyspepsii, ezofagitidu, gastritidu nebo vznik vředu) nebo hypokalcemii. K vyvázání kyseliny ibandronové má být podáno mléko nebo antacida a má být zahájena symptomatická léčba všech nežádoucích reakcí. Vzhledem k riziku podráždění jícnu nemá být vyvoláváno zvracení a pacientka má zůstat ve vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kostí,bisfosfonáty

ATC kód: M05B A06

Mechanismus účinkuKyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, který patří do skupiny aminobisfosfonátů, působí selektivně na kostní tkáň a specificky inhibuje aktivitu osteoklastů bez přímého ovlivnění kostní novotvorby. Neinterferuje s aktivací osteoklastů. Podávání kyseliny ibandronové vede k postupnému přibývání kostní hmoty a snížení výskytu zlomenin potlačením zvýšeného kostního obratu do premenopauzálních hodnot u žen po menopauze.

Farmakodynamické účinkyFarmakodynamickým účinkem kyseliny ibandronové je inhibice kostní resorpce. V pokusech provedených in vivo zabraňuje podávání kyseliny ibandronové destrukci kostní hmoty experimentálně navozenému porušením funkce gonád, podáním retinoidů, přítomností nádorů nebo extraktů z nádorů. Endogenní kostní resorpce je inhibována rovněž u mladých (rychle rostoucích) potkanů, což vede ke zvýšení podílu normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecí modely potvrzují, že kyselina ibandronová je vysoce účinný inhibitor aktivity osteoklastů. U rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani v dávkách 5 000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobé každodenní podávání i podávání po určitých časových intervalech (s dlouhotrvajícím obdobím bez aplikace přípravku) u potkanů, psů a opic vedlo k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo zvýšilo mechanickou pevnost, a to dokonce v dávkách toxického rozsahu. U pacientek, kterým byla podávána kyselina ibandronová, byla v klinické studii (MF 4411) potvrzena účinnost podávání kyseliny ibandronové proti výskytu zlomenin, a to jak při každodenním podávání kyseliny ibandronové, tak i při podávání v delších časových intervalech s obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Při studiu na zvířecích modelech navodilo podávání kyseliny ibandronové biochemické změny vypovídající o na dávce závislé inhibici kostní resorpce, včetně suprese močových biochemických markerů degradace kostního kolagenu (jako jsou deoxypyridinolin a příčně vázané N- telopeptidy kolagenu typu I (NTX)).

Ve fázi I bioekvivalenční studie zahrnující 72 postmenopauzálních žen, kterým byly perorálně podány celkem 4 dávky 150 mg kyseliny ibandronové každých 28 dní, byla po podání první dávky pozorována inhibice sérového CTX. Tato inhibice nastala dříve než 24 hodin po užití dávky (medián inhibice 28 %), přičemž k maximální inhibici došlo o 6 dní později (medián maximální inhibice 69 %). Po podání třetí a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní po užití 74 %, a po 28 dnech

8

od podání čtvrté dávky došlo ke snížení mediánu inhibice na 56 %. Bez dalšího podávání léčiva dochází ke ztrátě supresivního účinku na biochemické markery kostní resorpce.

Klinická účinnostUžití nezávislých rizikových faktorů, jako například nízký BMD, věk, přítomnost již prodělaných zlomenin, zlomeniny v rodinné anamnéze, rychlý úbytek kostní hmoty a nízký body mass index, mábýt zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotických zlomenin.

Kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)Ve dvouleté, dvojitě zaslepené multicentrické klinické studii (BM 16549) prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (vstupní hodnota BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5 SD) bylo prokázáno, že podávání kyseliny ibandronové v dávce 150 mg jednou měsíčně je z hlediska zvýšení BMD přinejmenším stejně účinné, jako podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně. Tato účinnost byla prokázána jak analýzou primární účinnosti po jednom roce, tak v konfirmační analýze výsledných ukazatelů po dvou letech léčby (tabulka 2).

Tabulka 2: Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou u bederní páteře, u celého proximálního femuru, v krčku femuru a v trochanteru po jednom roce (analýza primární účinnosti) a po dvou letech léčby (u populace "per protokol") ve studii BM 16549.

Údaje ze studie BM 16549 po jednom roce

Údaje ze studie BM 16549 po dvou letech

Průměrné relativní hodnoty změny BMD ve srovnání se vstupní hodnotou % [95% CI]

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně(N=318)

Kyselina ibandronová 150 mg jednouměsíčně(N=320)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně(N=294)

Kyselina ibandronová 150

mg

jednou měsíčně (N=291)

BMD bederní páteře L2-L4 3,9 [3,4, 4,3]

4,9 [4,4, 5,3]

5,0 [4,4, 5,5]

6,6 [6,0, 7,1]

BMD celého proximálního femuru

2,0 [1,7, 2,3]

3,1 [2,8, 3,4]

2,5 [2,1, 2,9]

4,2 [3,8, 4,5]

BMD v krčku femuru

1,7 [1,3, 2,1]

2,2 [1,9, 2,6]

1,9 [1,4, 2,4]

3,1 [2,7, 3,6]

BMD v trochanteru

3,2 [2,8, 3,7]

4,6 [4,2, 5,1]

4,0 [3,5, 4,5]

6,2 [5,7, 6,7]

Kromě toho bylo v prospektivně plánovaných analýzách potvrzeno, že na zvýšení BMD bederní páteře má kyselina ibandronová 150 mg jednou měsíčně lepší účinek než kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně, p=0,002 po jednom roce léčby a p<0,001 po dvou letech léčby.

Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) došlo u 91,3 % (p=0,005) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně ke zvýšení BMD bederní páteře na vstupní nebo vyšší hodnotu (odpověď na léčbu), u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu došlo v 84,0 % případů. Po dvou letech léčby odpovídalo na léčbu ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 150 mg jednou měsíčně 93,5 % (p=0,004) pacientek a ve skupině léčené kyselinou ibandronovou 2,5 mg jednou denně odpovídalo na léčbu 86,4 % pacientek.

Pokud jde o BMD celého proximálního femuru, došlo po jednom roce léčby u 90,0 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 76,7 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu. Po dvou letech léčby došlo u 93,4 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu

9

ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 78,4 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně ke zvýšení BMD celého proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu.

Při použití přísnějšího kritéria, kterým je kombinace BMD bederní páteře a BMD celého proximálního femuru, odpovídalo na léčbu po jednom roce 83,9 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 65,7 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně. Po dvou letech léčby splňovalo tato kriteria 87,1 % (p<0,001) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a 70,5 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně.

Biochemické markery kostní obnovyKlinicky významné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie, tedy v měsících 3, 6, 12 a 24. Po jednom roce léčby (analýza primární účinnosti) byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně -76 % a u pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně -67 %. Po dvou letech léčby byl medián relativní změny ve srovnání se vstupní hodnotou -68 % ve skupině s dávkou 150 mg jednou měsíčně a -62 % ve skupině s dávkou 2,5 mg jednou denně.

Po jednom roce léčby došlo u 83,5 % (p= 0,006) pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 150 mg jednou měsíčně a u 73,9 % pacientek užívajících kyselinu ibandronovou 2,5 mg jednou denně k odpovědi na léčbu (definována jako snížení o >50 % ve srovnání se vstupní hodnotou). Po dvou letech byla odpověď na léčbu ve skupině léčené 150 mg měsíčně u 78,7 % (p=0,002) pacientek a ve skupině léčené 2,5 mg denně u 65,6 % pacientek.

Na základě výsledků studie BM 16549 lze očekávat, že kyselina ibandronová podávaná v dávce 150 mg jednou měsíčně bude přinejmenším stejně účinný v prevenci zlomenin, jako při podávání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně

V úvodní tříleté, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii sledující výskyt zlomenin (MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových radiograficky prokázaných, morfometrických a klinických zlomenin obratlů (tabulka 3). V této studii byla posuzována perorální forma kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg jednou denně a 20 mg periodicky v rámci výzkumného režimu. Kyselina ibandronová byla užívána 60 minut před prvním denním jídlem nebo nápojem (období lačnění po požití přípravku). Do studie byly zařazeny ženy ve věku od 55 do 80 let, alespoň 5 let po menopauze, s BMD bederní páteře v rozmezí od 2 do 5 SD pod průměr premenopauzálních žen (T-skóre), a to alespoň v jednom obratli [L1 - L4] a s jednou až čtyřmi předchozími zlomeninami obratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a 400 IU vitaminu D denně. Účinnost byla posuzována u 2928 pacientek. Užívání kyseliny ibandronové v dávce 2,5 mg denně vedlo ke statisticky významnému a léčebně relevantnímu snížení incidence nových zlomenin obratlů. Za tři roky trvání studie byl snížen výskyt nových radiograficky potvrzených zlomenin obratlů o 62 % (p=0,0001). Po 2 letech bylo pozorováno snížení relativního rizika o 61 % (p=0,0006). Po jednom roce léčby nebyl statisticky významný rozdíl zaznamenán (p=0,056). Účinek na zlomeniny byl během trvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Incidence klinických zlomenin obratlů byla také signifikantně snížena o 49 % (p=0,011). Výrazný účinek na vertebrální zlomeniny se dále odrazil ve statisticky významném snížení ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

10

Placebo (N=974)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=977)

Snížení relativního rizika Nové

morfometrické

vertebrální

fraktury

62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

9,56 % (7,5, 11,7)

4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

49 %(14,03, 69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

5,33 % (3,73, 6,92)

2,75 % (1,61, 3,89)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,26 % (0,8, 1,7)

6,54 % (6,1, 7,0)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,69 % (-1,0, -0,4)

3,36 % (3,0, 3,7)

Terapeutický efekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5. Snížení rizika zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4: Výsledky 3leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) u pacientek se vstupní hodnotou BMD T-skóre v bederní páteři pod -2,5.

Placebo (N=587)

Kyselina ibandronová 2,5 mg jednou denně (N=575)

Snížení relativního rizika Nové

morfometrické

vertebrální

fraktury

59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových morfometrických vertebrálních fraktur

12,54 % (9,53, 15,55)

5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika klinických vertebrálních fraktur

50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur

6,97 % (4,67, 9,27)

3,57 % (1,89, 5,24)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v bederní páteři ve 3. roce

1,13 % (0,6, 1,7)

7,01 % (6,5, 7,6)

BMD - průměrná změna oproti vstupní hodnotě v celkovém proximálním femuru ve 3. roce

-0,70 % (-1,1, -0,2)

3,59 % (3,1, 4,1)

V celkové populaci pacientek zařazených do studie MF4411 nebylo zaznamenáno snížení počtu nevertebrálních zlomenin, avšak při denním podávání kyseliny ibandronové byla prokázána účinnost u vysoce rizikové subpopulace (s hodnotami BMD T-skóre < -3.0 v krčku proximálního femuru), kde bylo zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denní podávání dávky 2,5 mg vedlo k postupnému zvyšování BMD jak v oblasti obratlů, tak na ostatních místech skeletu.

11

Za tři roky léčby bylo zvýšení BMD bederní páteře ve srovnání s placebem 5,3 % a 6,5 % oproti vstupní hodnotě. V oblasti proximálního femuru byla zaznamenána zvýšení oproti vstupním hodnotám o 2,8 % v krčku femuru, 3,4 % pokud jde o hodnoty BMD celé oblasti kyčelního kloubu a 5,5 % v trochanteru. Biochemické markery kostního obratu (jako jsou močový CTX a sérový osteokalcin) vykázaly očekávanou supresi na premenopauzální úroveň a maximální suprese bylo dosaženo během období 3 -6 měsíců.Klinicky významný pokles biochemických markerů kostní resorpce o 50 % byl pozorován již jeden měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.Po vysazení léčby dochází k návratu k patologicky zvýšené osteoresorpci spojené s postmenopauzální osteoporózou.Histologická analýza kostních biopsií odebraných po dvou a třech letech léčby žen po menopauze prokázala normální kvalitu kosti a neprokázala žádné známky porušené mineralizace.

Pediatrická populacePodávání kyseliny ibandronové nebylo studováno v pediatrické populaci, proto nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů..

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Různé studie u zvířat i lidí prokázaly, že primární farmakologické účinky kyseliny ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím.

AbsorpceAbsorpce kyseliny ibandronové v horní části gastrointestinálního traktu je po perorálním podání rychlá a plazmatické koncentrace se zvyšují v závislosti na dávce až do perorální dávky 50 mg, přičemž při dávkách nad 50 mg byl vzestup vyšší, než by odpovídalo zvýšení dávky. Maximální pozorované plazmatické koncentrace byly dosaženy během 0,5 až 2 hodin (průměrně za 1 hodinu) ve stavu nalačno a absolutní biologická dostupnost byla okolo 0,6 %. Stupeň absorpce je porušen, je-li přípravek podán s jídlem nebo nápojem (jiným než čistá voda). Biologická dostupnost je při podání kyseliny ibandronové se standardní snídaní snížena zhruba o 90 % ve srovnání s biologickou dostupností pozorovanou u lačných osob. Žádný významný pokles biologické dostupnosti není pozorován, je-li kyselina ibandronová podána 60 minut před prvním denním jídlem. V případě požití jídla nebo nápoje dříve než za 60 minut po podání kyseliny ibandronové jsou sníženy jak biologická dostupnost, tak přírůstky BMD.

DistribucePo počáteční systémové expozici se kyselina ibandronová rychle váže v kosti nebo je vyloučena do moči. Konečný distribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti je odhadována na 40-50 % cirkulující dávky. Vazba na plazmatické bílkoviny u člověka je přibližně 85 % - 87 % (zjištěno in vitro při terapeutických koncentracích) a tudíž potenciál pro interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

BiotransformaceMetabolická přeměna kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani u lidí.

EliminaceAbsorbovaný podíl kyseliny ibandronové je odstraněn z cirkulace vychytáním v kosti (absorpce v kosti je odhadována u postmenopauzálních žen na 40-50 %) a zbývající podíl je vyloučen v nezměněném stavu ledvinami. Nevstřebaná frakce kyseliny ibandronové je vyloučena v nezměněném stavu stolicí.

Rozmezí pozorovaných poločasů je široké a terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 1072 hodin. Vypočtené hodnoty jsou z velké části závislé na trvání studie, použité dávce a citlivosti

12

stanovení, proto je skutečný terminální poločas stejně jako u jiných bisfosfonátů pravděpodobně mnohem delší. Časně dosažené plazmatické koncentrace se však rychle snižují a dosahují 10 % vrcholových hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání. Celková clearance kyseliny ibandronové je nízká, s průměrnými hodnotami v rozmezí 84-160 ml/min. Renální clearance (zhruba 60 ml/min u zdravých postmenopauzálních žen) odpovídá za 50-60 % celkové clearance a je v relaci s clearance kreatininu. Rozdíl mezi celkovou a renální clearance odráží vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

PohlavíBiologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné.

RasaNeexistují žádné důkazy pro klinicky významné rozdíly v chování kyseliny ibandronové u příslušníků jednotlivých etnických skupin bělošského a asijského původu. U pacientek afro-amerického původu jsou k dispozici pouze omezená data.

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvinRenální clearance kyseliny ibandronové u pacientek s různým stupněm renální insuficience je přímo úměrná clearance kreatininu.U pacientek s mírnou nebo středně těžkou renální insuficiencí (CLcr vyšší nebo rovna 30 ml/min) není nutná žádná úprava dávky. Tato skutečnost byla prokázána ve studii BM 16549, která zahrnovala většinu pacientek s mírnou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin.Pacientky s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), které denně dostávaly 10 mg kyseliny ibandronové v perorální formě po dobu 21 dnů, měli 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby s normální funkcí ledvin a celková clearance kyseliny ibandronové činila 44 ml/min. Po intravenózním podání dávky 0,5 mg se u osob s těžkou renální insuficiencí snížila celková, renální a nerenální clearance o 67 %, 77 %, resp. 50 %, nebyl však pozorován pokles snášenlivosti spojený se zvýšenou expozicí. Pro nedostatečné klinické zkušenosti není kyselina ibandronová doporučována u pacientek s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.2 a bod 4.4). Farmakokinetika kyseliny ibandronové nebyla posuzována u pacientek v konečné fázi onemocnění ledvin léčených jinými způsoby než hemodialýzou. Farmakokinetika kyseliny ibandronové u těchto pacientek není známá, proto by kyselina ibandronová neměla být za těchto okolností podávána.

Pacientky se zhoršenou funkcí jaterNeexistují žádné údaje o farmakokinetice kyseliny ibandronové při podávání u pacientek s jaterní insuficiencí. Játra nemají významnou úlohu v clearance kyseliny ibandronové, která není metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek s jaterní insuficiencí není tedy úprava dávky nutná.

Starší populaceV multivariační analýze nebyl prokázán věk jako nezávislý faktor žádného ze sledovaných farmakokinetických parametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s věkem (viz bod Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populaceNeexistují žádné údaje o užívání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxické účinky, např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

13

Mutagenita/kancerogenita:Nebyly pozorovány žádné známky kancerogenního potenciálu. Studie na genotoxicitu neodhalily žádný důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:Nebyl nalezen žádný důkaz přímé fetální toxicity nebo teratogenního účinku kyseliny ibandronové u perorálně léčených potkanů a králíků a nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky na rozvoj F1 generace u potkanů v expozici extrapolované na alespoň třicetipětinásobek expozice u člověka. V reprodukčních studiích s perorálním podáním u potkanů se účinky na fertilitu sestávaly ze zvýšených preimplantačních ztrát při dávkách 1 mg/kg/den a vyšších. V reprodukčních studiích s intravenózním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala počet spermií při dávkách 0,3 a 1 mg/kg/den a snižovala fertilitu u samců při dávkách 1 mg/kg/den a u samic při dávkách 1,2 mg/kg/den. Nežádoucí účinky kyseliny ibandronové ve studiích reprodukční toxicity se u potkanů nelišily od nežádoucích účinků pozorovaných u bisfosfonátů jako celé skupiny. Zahrnují snížený počet implantačních míst, interferenci s přirozeným způsobem porodu (dystocie) a zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety Monohydrát laktózy Krospovidon (E1202)Mikrokrystalická celulóza (E460)Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)Natrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstva tablety PolyvinylalkoholMakrogol (PEG 3350)Mastek (E553b)Oxid titaničitý (E171)

6.2 InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

OPA/ PVC/Al blistrVelikost balení:

1, 3, 6, 9 nebo 12 potahovaných tablet.

PVC/PVDC/Al blistrVelikost balení :

1, 3, 6, 9 nebo 12 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

14

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitelný přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastrasse 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/417/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.6.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.4.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid STADA 150 mg potahované tabletyacidum ibandronicum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg acidum ibandronicum (jako natrii ibandronas monohydricus).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety také obsahují

monohydrát laktózy. Další údaje naleznete v příbalové

informaci

.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 tableta3 tablet6 tablet9 tablet12 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaciPERORÁLNÍ PODÁNÍ

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AGStadastr. 2-18D-61118 Bad VilbelNěmecko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO87/417/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibandronic acid STADA 150 mg

MINIMÁLNÍ

ÚDAJE

UVÁDĚNÉ

NA

BLISTRECH

NEBO

STRIPECH

OPA/AL/PVC a PVC/PVdC/Al blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibandronic acid STADA 150 mg potahované tablety

acidum ibandronicum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.