Godasal 100

Kód 0017968 ( )
Registrační číslo 16/ 153/99-C
Název GODASAL 100
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, Bamberg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017968 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0155782 POR TBL NOB 100 Tableta, Perorální podání
0001286 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0155780 POR TBL NOB 20 Tableta, Perorální podání
0001288 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání
0155781 POR TBL NOB 50 Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak GODASAL 100


Příbalová informace - RP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

GODASAL 100

tablety

Držitel rozhodnutí o registraci /Výrobce

Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, Bamberg, Německo

Složení

léčivé látky: Acidum acetylsalicylicum 100 mg, glycinum 50 mg v 1 tabletě

pomocné látky: kukuřičný škrob, celulosový prášek, citronové aroma v prášku, dihydrát sodné soli sacharinu

Indikační skupina

Antitrombotikum

Charakteristika

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách brání shlukování krevních destiček, a tím tvorbě krevního trombu v cévách.

Glycin chrání žaludeční sliznici před možným podrážděním kyselinou acetylsalicylovou.

Indikace

Godasal 100 je na doporučení lékaře určen pro předcházení uzávěru cév krevní sraženinou. Vhodný je pro nemocné s nedostatečným prokrvením srdečního svalu (angina pectoris), po prodělaném srdečním infarktu, mozkové mrtvici, pro nemocné s přechodným porušením mozkového prokrvení nebo po operaci na věnčitých tepnách (aorto-koronární bypass, koronární angioplastika).

Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Kontraindikace

Godasal 100 se nesmí užívat při přecitlivělosti na salicyláty, glycin nebo pomocné látky, v těhotenství a v období kojení, při vředové nemoci žaludku a dvanáctníku, závažných onemocněních jater a ledvin, bronchiálním astmatu, chorobné krvácivosti, dně a při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením.

Godasal 100 není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem hrozí riziko vzniku velmi vzácného život ohrožujícího Reyova syndromu, který postihuje mozek a játra.

Nežádoucí účinky

Godasal 100 je obvykle dobře snášen. Během užívání se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost až zvracení, bolesti, vzácně krvácení do trávicího traktu), u přecitlivělých osob se mohou objevit alergické projevy (kožní vyrážka, astmatický záchvat). Při dlouhodobém užívání může dojít k zvýšené krvácivosti, projevující se neobvyklou tvorbou modřin.

Při výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky přípravku Godasal 100 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Godasal® 100 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek léků snižujících srážlivost krve, některých léků užívaných k léčbě cukrovky, zvyšuje účinek i nežádoucí účinky léků užívaných při revmatických onemocněních a prohlubuje riziko žaludečního a střevního krvácení při současném užívání s hormony kůry nadledvin nebo alkoholu.

Současné užívání kyseliny acetylsalicylové s léky proti vysokému krevnímu tlaku a s léky proti dně může vést ke snížení účinku těchto léků.

Dávkování a způsob použití

Velikost dávky a délku podávání vždy určí lékař.

Obvykle se užívá 1 tableta přípravku Godasal 100 denně (100 mg).

Přípravek Godasal 100 je určen k dlouhodobému podávání.

Tablety je lépe užívat po jídle a dostatečně zapíjet.

Upozornění

Před každým operačním zákrokem (včetně zubního) informujte lékaře o užívání přípravku Godasal 100 .

Pokud dojde během dlouhodobého užívání přípravku Godasal 100 k otěhotnění, uvědomte svého lékaře. Těhotné ženy a kojící matky mohou užívat přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou pouze na doporučení lékaře.

Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Varování

Přípravek Godasal 100 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

20, 50 nebo 100 tablet

Datum poslední revize

19.12. 2007


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN údajů o přípravku

 1. Název přípravku

GODASAL 100

tablety

 1. Složení kvalitativní a kvantitativní

1 tableta obsahuje: Acidum acetylsalicylicum 100,00 mg

Glycinum 50,00 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 1. Léková forma

Tableta.

Bílé nebo téměř bílé kulaté bikonvexní tablety s hladkým neporušeným povrchem, citronovou vůní, na jedné straně s půlicí rýhou.

 1. Klinické údaje

  1. Terapeutické indikace

Godasal 100 není určen pro děti a mladistvé do 18 let.

K prevenci trombotického uzávěru cév při arteriálních onemocněních a k redukci výskytu arteriálních trombóz po chirurgických zákrocích na cévách, při transluminální dilataci katetrem a při jiných operacích na cévách, k prevenci rizika trombózy koronárních cév u pacientů po infarktu myokardu a k prevenci infarktu myokardu u pacientů s nestabilní anginou pectoris.

Akutní formy ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), chronické formy ischemické choroby srdeční (stavy po překonaném infarktu myokardu, angina pectoris, němá ischemie myokardu), ischemická choroba dolních končetin ve stadiu klaudikací či tkáňových změn, stavy po koronární angioplastice či angioplastice periferních tepen, stavy po implantaci aorto-koronárních bypassů a bypassů na periferních tepnách, stavy po proběhlé atace tranzitorní mozkové ischemie, stavy po mozkových příhodách na podkladě tromboembolizace, prevence a eventuálně léčba tromboflebitid, zejména pooperačních, různé formy mimotělních cirkulací (mimotělní oběh u srdečních operací, arteriovenózní arteficiální spojky).

  1. Dávkování a způsob podání

Dávka činí obvykle 1 tabletu denně.

Přípravek Godasal 100 je určen k dlouhodobému podávání.

Tablety je lépe užívat po jídle a dostatečně zapíjet.

  1. Kontraindikace

Godasal 100 nelze použít u pacientů s hemoragickou diatézou, s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou a jiné salicyláty, glycin a pomocné látky, při chirurgických zákrocích spojených s velkým krvácením.

Godasal 100 je též kontraindikován při bronchiálním astmatu, při přecitlivělosti na antiflogistika a antirevmatika nebo jiné alergeny, při chronické gastritidě, vředové chorobě žaludku a duodena, při onemocnění ledvin, těžším onemocnění jater, dně.

Nedoporučuje se dávka kys. acetylsalicylové > 100 mg/den během třetího trimestru gravidity a u dlouhodobého užívání při kojení.

Přípravek není určen pro děti a mladistvé do 18 let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem hrozí riziko rozvoje Reyova syndromu.

  1. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti, kteří trpí astmatem, sennou rýmou, nebo jinými projevy alergie, nosními polypy, chronickými respiračními infekcemi, pacienti přecitlivělí na analgetika a antirevmatika jsou při užívání kyseliny acetylsalicylové zvýšenou měrou ohroženi astmatickým záchvatem.

Při dlouhodobé léčbě přípravkem Godasal 100 je nutno laboratorně kontrolovat krvácivost, zjišťovat případnou krev ve stolici, nebo výskyt okultního krvácení a sledovat krevní obraz (hemoglobin) a hodnoty jaterních testů (transaminázy).

Těhotné ženy a kojící matky mohou užívat přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou pouze na doporučení lékaře.

Při pravidelném užívání přípravku Godasal 100 je nutno před plánovaným chirurgickým výkonem informovat lékaře, eventuálně stomatologa.

  1. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Godasal 100 zvyšuje účinek antikoagulancií jak kumarinových derivátů, tak heparinu, zvyšuje nebezpečí krvácení z gastrointestinálního traktu při terapii kortikoidy a při současné konzumaci alkoholu. Zvyšuje účinnost srdečních glykosidů, barbiturátů a lithia. Zvyšuje léčebné, ale i nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik a methotrexatu. Zvyšuje účinek perorálních antidiabetik (obsahujících sulfonylmočovinu), sulfonamidů a trijodtyroninu. Snižuje účinek diuretik (spironolaktonu, furosemidu a některých dalších diuretik), antihypertensiv a urikosurik (probenecidu, sulfinpyrazonu). Zvyšuje plazmatické hladiny antidepresiv.

Některá antacida snižují účinek přípravku Godasal 100.

  1. Těhotenství a kojení

Nízké dávky (do 100 mg/den):

V klinických studiích se dávky do 100 mg/den používané výlučně v porodnictví a při speciálním sledování jevily jako bezpečné.

Dávka 100 - 500 mg/den:

S užíváním dávek 100 - 500 mg/den není dostatek klinických zkušeností.

Dávky 500 mg/den a vyšší:

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trvání terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu periody organogeneze.

V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

 • kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr ductus arteriosus a pulmonální hypertenze)

 • renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

 • antiagregačnímu efektu a potenciálnímu prodloužení krvácení, které se může objevit i po malých dávkách

 • inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je kyselina acetylsalicylová v dávce 500 mg/den a vyšší kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství.

Kyselina acetylsalicylová a její metabolity přechází do mateřského mléka.

Vzhledem k velmi malému přestupu do mateřského mléka a nežádoucích účincích u kojených dětí, zjištěných pouze po extrémně velkých dávkách, je všeobecně v odborné literatuře uznávané doporučení možnost krátkodobého podávání v běžně doporučovaných dávkách.

  1. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Godasal 100, užívaný v běžných terapeutických dávkách, zvýšenou pozornost, potřebnou pro vykonávání různých činností (řízení motorových vozidel a obsluha strojů), nijak významně neovlivňuje.

  1. Nežádoucí účinky

Při užívání přípravku Godasal 100 jsou časté GIT obtíže (bolest žaludku, nevolnost, zvracení, průjmy, mikrokrvácení).

Vzácněji vznikají větší krvácení do žaludku a žaludeční vředy, hypersenzitivní reakce (bronchospazmus, kožní reakce) a hypochromní anémie. Ojediněle byly zaznamenány poruchy jater a ledvin, hypoglykémie, trombocytopenie, agranulocytóza, pancytopenie, aplastická anémie, těžká kožní reakce (Stevens-Johnsonův a Lyellův syndrom) a šokový stav.

Při dlouhodobém užívání vyšších dávek se mohou vyskytnout zejména u dětí a starších pacientů příznaky předávkování (bolest hlavy, závrať, hučení v uších, ospalost, poruchy zraku a sluchu a prohloubené dýchání).

U vnímavých pacientů mohou vysoké dávky vyvolat poruchu acidobazické rovnováhy a retenci natria a vody.

Godasal 100 snižuje vylučování kyseliny močové. U citlivých pacientů může vyvolat až záchvat dny.

  1. Předávkování

Příznaky:

Hučení v uších (tinitus), nauzea, zvracení, poruchy sluchu, poruchy zraku, bolest hlavy, závrať, zmatenost, anurie.

Kožní reakce, krvácení z GIT, hyperventilace, hypertermie. V důsledku respiračního selhání může nastat smrt.

Laboratorně prokazatelné - porucha acidobazické rovnováhy, krevní srážlivosti, hypoglyké­mie.

Akutní intoxikace s fatálním zakončením se vyskytuje u dospělých od dávky >10 g, u dětí od dávky 4 g.

Terapie při předávkování je symptomatická. Sestává z opatření, vedoucích ke snížení absorpce látky, monitorování elektrolytové rovnováhy, normalizace termoregulace, dýchání a oběhu. Alkalizace moči zvýší množství vylučovaného salicylátu.

 1. Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ANTITROMBOTIKUM.

ATC kód: B01AC06

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová má účinky salicylátů. Je to nesteroidní analgetikum-antiflogistikum. Jako ester salicylové kyseliny má analgetické, antipyretické, antiflogistické a antiagregační vlastnosti.

Kyselina acetylsalicylová blokádou cyklooxygenázy inhibuje biosyntézu prostaglandinů E2, I2 a tromboxanu A2.

  1. Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová (ASA) se před absorpcí, v jejím průběhu i po ní hydrolyzuje na svůj hlavní účinný metabolit kyselinu salicylovou (SA).

SA a její metabolity se vylučují převážně močí. Hlavní metabolity SA jsou konjugáty SA s glycinem (kyselina salicylmočová), étery a estery glukuronidů SA (salicylfenyl-fenygluku­ronid a salicylacetylglukuronid), kyselina gentisová a její konjugát s glycinem. Po p.o. podání se ASA rychle a kompletně absorbuje v závislosti na lékové formě. ASA je v průběhu absorpce v gastrointestinální mukóze částečně hydrolyzována na salicyláty.

Maximální plazmatické koncentrace ASA je dosaženo v rozmezí 0,3 - 2 hodin.

SA podléhá metabolismu, který má limitovanou kapacitu. Její eliminační poločas je závislý na dávce (t 1/2 se pohybuje mezi 2 až 30 hodinami). Okolo 66 % až 98% salicylátu se váže na plazmatické bílkoviny v závislosti na plazmatické koncentraci.

Po aplikaci ASA může být SA detekována v likvoru a synoviální tekutině. ASA prochází placentární bariérou a přestupuje do mateřského mléka.

Biologická dostupnost:

ASA se rychle a téměř kompletně absorbuje ze žaludku a proximální části tenkého střeva.

Maximální plazmatické koncentrace dosahuje ASA po 15 až 30 minutách a její metabolit SA po 1 - 2 hodinách.

Glycin zvyšuje solubilitu ASA, nezbytnou pro rychlou biologickou dostupnost.

  1. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita:

Plazmatické koncentrace SA 300 - 350 μg/ml mohou vyvolat toxické příznaky, koncentrace vyšší než 400 - 500 μg/ml mohou vést ke smrtelnému komatóznímu stavu.

K akutní intoxikaci může dojít po jednorázové dávce 10 g ASA u dospělých a 4 g u dětí. Smrt nastává obvykle důsledkem respiračního selhání.

Chronická toxicita:

ASA a její metabolit SA lokálně dráždí mukózu. I po podání terapeutických dávek se mohou vyskytnout slizniční změny v GIT (hemoragické eroze s mikrokrvácením, vředy, krvácení). Při vředové chorobě se zvyšuje riziko vážného krvácení. Při chronickém podávání se může rozvinout hypochromní anémie. Při studiích na zvířatech, po jednorázovém i opakovaném podávání vysokých dávek ASA, bylo pozorováno vážné poškození ledvin.

Mutagenita:

Studie na mutagenitu ASA neprokázaly významné mutagenní vlastnosti.

Kancerogenita:

Studie na myších a potkanech neprokázaly kancerogenní vlastnosti ASA.

 1. Farmaceutické údaje

  1. Seznam pomocných látek

 • Kukuřičný škrob

 • Celulosový prášek

 • Citronové aroma v prášku

 • Dihydrát sodné soli sacharinu

  1. Inkompatibility

  Neuplatňuje se.

   1. Doba použitelnosti

  3 roky.

   1. Zvláštní opatření pro uchovávání

  Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

   1. Druh obalu a velikost balení

  Bílý PVC/Al blistr nebo PVDC/PVC/Al blistr, krabička.

  Velikost balení : 20, 50 a 100 tablet

   1.  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

  Žádné zvláštní požadavky.

  1. Držitel rozhodnutí O REGISTRACI

  Dr. R. Pfleger Chemische Fabrik GmbH, Bamberg, Německo

  1. Registrační číslo

  16/153/99-C

  1. Datum PRVNÍ registrace/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

  10.3.1999 / 19.12. 2007

  1. Datum revize textu

  19.12. 2007


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.