Flector Ep Rapid 50 Mg

Kód 0014827 ( )
Registrační číslo 29/ 514/99-C
Název FLECTOR EP RAPID 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0014827 POR GRA 10X50MG-SÁČ Granule, Perorální podání
0014828 POR GRA 20X50MG-SÁČ Granule, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

IBSA Slovakia s.r.o.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička , Flector EP Rapid 50 mg, granule 10 (20) sáčků

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flector EP Rapid 50 mg

Diclofenacum epolaminum

Granule pro přípravu perorálního roztoku

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 65,0 mg odpovídá Diclofenacum natricum

50,0 mg v jednom sáčku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: aspartam, sorbitol, draselná sůl acesulfamu

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Granule pro přípravu perorálního roztoku, 10 (20) sáčků

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do: (měsíc/rok)

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

2

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č.: 29/514/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah sáčku rozpusťte ve sklenici vody a vypijte.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

„Flector EP Rapid“

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

3

Údaje uváděné na vnitřním obalu

Sáček, Flector EP Rapid 50 mg, gra 10 (20) sáčků

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flector EP Rapid 50 mg

Diclofenacum epolaminum

Granule pro přípravu perorálního roztoku

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK)

Léčivá látka: Diclofenacum epolaminum 65,0 mg odpovídá Diclofenacum natricum

50,0 mg v jednom sáčku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: aspartam, sorbitol, draselná sůl acesulfamu

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 mg, sáček

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

DATUM POUŽITELNOSTI

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o.

IBSA Slovakia s.r.o.

Module 1

Module 1.3

4

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. číslo: 29/514/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.