Excedrinil 250 Mg/250 Mg/65 Mg Potahované Tablety

Kód 0139409 ( )
Registrační číslo 07/ 643/09-C
Název EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novartis s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0139407 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0139408 POR TBL FLM 16 Potahovaná tableta, Perorální podání
0139409 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0139410 POR TBL FLM 32 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak EXCEDRINIL 250 MG/250 MG/65 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls141352/2011a příloha k sp. zn. sukls69310/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EXCEDRINIL 250 mg / 250 mg/ 65 mg potahované tablety

Acidum acetylsalicylicum / Paracetamolum / Coffeinum

Pro volný prodej:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek EXCEDRINIL musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů u migrény a 4 dnů u bolesti hlavy, musíte se poradit s lékařem

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je EXCEDRINIL a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EXCEDRINIL užívat3. Jak se EXCEDRINIL užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek EXCEDRINIL uchovávat6. Další informace

1.

Co je EXCEDRINIL a k čemu se používá

Každá tableta EXCEDRINILu obsahuje tři léčivé látky: kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol a kofein.  Kyselina acetylsalicylová a paracetamol tlumí bolest a snižují horečku, kyselina acetylsalicylová též tlumí

zánět.

 Kofein je mírný stimulant a zvyšuje účinek kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu.

EXCEDRINIL se používá k akutní léčbě bolesti hlavy a záchvatů migrény (s příznaky jako je bolest hlavy, nevolnost, a citlivost na světlo a zvuky) s aurou nebo bez aury (varovný pocit, který obvykle zahrnuje neobvyklé zrakové či jiné smyslové vjemy, např. jiskření nebo záblesky)

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EXCEDRINIL užívat

Neužívejte EXCEDRINIL pokud:

jste alergický/á (hypersenzitivní) na kyselinu salicylovou, paracetamol, kofein nebo kteroukoliv další složku přípravku EXCEDRINIL (viz Oddíl 6. Další informace)Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat: astma, dušnost nebo dýchací obtíže; kožní vyrážku nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; výtok z nosu. Pokud si nejste jistí, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

se u Vás vyskytla alergická reakce na jiný lék proti bolesti, zánětu či horečce, jako je diklofenak neboibuprofen.

máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, nebo pokud jste tyto vředy měl/a v minulosti.

všiml/a jste si krve ve stolici nebo černé stolice (příznaky gastrointestinálního krvácení nebo perforace– tj. proděravění trávicího traktu).

jste hemofilik/čka nebo trpíte jinou chorobou krve.

máte závažné srdeční, jaterní a ledvinové problémy

užíváte více než 15 mg methotrexátu týdně (viz Užívání jiných léků)

jste v posledních 3 měsících těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku EXCEDRINIL je zapotřebí:

Zde jsou uvedeny důvody, proč pro Vás může být EXCEDRINIL nevhodný. Poraďte se se svým lékařempředtím, než začnete užívat tento lék pokud:

máte migrénu, která je tak závažná, že vyžaduje upoutání na lůžko, nebo bolest hlavy, která se liší od obvyklé migrény, nebo pokud zvracíte při migrenózní bolesti hlavy.

bolest hlavy začala po, nebo byla způsobena poraněním hlavy, námaze, kašlání nebo ohýbání.

máte bolesti hlavy denně, nebo jste první bolesti hlavy zaznamenal/a až po 50. roce věku.

trpíte dědičnou chorobou zvanou deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, která postihuje červené krvinky a může způsobit anémii (snížení počtu červených krvinek), žloutenku nebo zvětšení sleziny při příjmu určitých potravin a léčivých přípravků jako jsou některé protizánětlivé léky (např. kyselinaacetylsalicylová) nebo při jiných onemocněních.

měl/a jste někdy problémy trávicího traktu, jako je žaludeční vřed, krvácení nebo černá stolice. Pokud se u Vás vyskytla žaludeční nevolnost, nebo pálení žáhy po užití léků proti bolesti, nebo protizánětlivých léků v minulosti.

trpíte krvácivým onemocněním nebo neobvyklým poševním krvácením mimo menstruační cyklus (např. neobvykle silný a dlouhotrvající menstruační cyklus).

podstoupil/a jste v nedávné době chirurgický zákrok (včetně malých zákroků, jako zubní chirurgický zákrok) nebo jej podstoupíte v příštích 7 dnech.

máte průduškové astma, sennou rýmu, nosní polypy, chronické dýchací obtíže nebo rozvinuté příznaky alergie (např. kožní reakce, svědění, kopřivka).

máte dnu, diabetes (cukrovku), hypertyreózu (zvýšenou funkci štítné žlázy), arytmii (nepravidelný srdeční rytmus), nekontrolovanou hypertenzi (vysoký krevní tlak), poruchu funkce jater neboledvin

máte problémy s alkoholem (viz Užívání EXCEDRINILu s jídlem a pitím).

užíváte další léčivé přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové nebo paracetamolu, nebo další léky, neboť některé mohou reagovat s EXCEDRINILem a způsobit nežádoucí účinky (viz Užívání dalších léčiv).

jste ohrožen dehydratací (odvodněním - např. při zvracení, průjmu, nebo před velkým chirurgickým zákrokem či po něm).

je Vám méně než 18 let. U dětí a mladistvých existuje možná souvislost mezi podáváním kyselinyacetylsalicylové a Reyovým syndromem. Reyův syndrom je vzácné onemocnění, které ovlivňuje mozek a játra a může být smrtelné. Z tohoto důvodu nemá být EXCEDRINIL podáván dětem a mladistvým do 18 let věku, neurčí-li lékař jinak.

Další opatření

Návykové užívání analgetik může vyvolat bolest hlavy, která nesmí být léčena vyššími dávkami stejné analgetické látky. Pokud se domníváte, že u Vás jde o tento případ, poraďte se se svým lékařem

EXCEDRINIL může zmírňovat příznaky infekce (např. bolest hlavy, vysokou teplotu) a může proto ztížit stanovení její diagnózy. Pokud se necítíte dobře a potřebujete navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte EXCEDRINIL.

EXCEDRINIL může ovlivnit výsledky laboratorních testů. Pokud máte podstoupit krevní, močové nebo jiné laboratorní testy, nezapomeňte říct, že užíváte EXCEDRINIL.

Užívání jiných lékůPokud užíváte nebo jste nedávno užíval/a jakékoli jiné léky, včetně volně prodejných přípravků, informujte o tom, prosím, lékaře či lékárníka.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

jakýkoliv další léčivý přípravek, který obsahuje paracetamol, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiný lék na úlevu od bolesti/snížení horečky.

léky proti srážlivosti krve ("k ředění krve"), jako jsou perorální antikoagulancia (např. warfarin), heparin, trombolytika (např. streptokináza), nebo další antitrombotika (tiklopidin, klopidogrel, cilostazol).

kortikosteroidy (užívané k tlumení zánětů).

barbituráty a benzodiazepiny (k léčbě úzkosti a nespavosti).

lithium, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo fluvoxamin (k léčbě deprese).

sulfonylureu a inzulín (k léčbě diabetu).

methotrexát (k léčbě některých druhů rakoviny, artritidy nebo psoriázy (lupénky)).

některé léky užívané k léčbě infekce (např. rifampicin, isoniazid, chloramfenikol, ciprofloxacin nebokyselina pipemidová).

levothyroxin (k léčbě hypotyreózy – snížené funkce štítné žlázy).

metoklopramid (k léčbě nevolnosti a zvracení).

léky na epilepsii

léky na vysoký tlak a srdeční onemocnění.

diuretika (ke zvýšení tvorby moči a snížení nadbytku tekutin).

léky k léčbě dny.

perorální kontraceptiva (antikoncepční pilulky).

zidovudin (k léčbě HIV).

léky způsobující pomalé vyprazdňování žaludku, jako je propanthelin

klozapin (k léčbě schizofrenie).

sympatomimetika (ke zvýšení nízkého krevního tlaku nebo k léčbě ucpaného nosu).

antialergika (k prevenci nebo úlevě u alergií).

theofylin (k léčbě astmatu).

terbinafin (k léčbě mykotických (plísňových) infekcí).

cimetidin (k léčbě pálení žáhy a peptických vředů).

disulfiram (k léčbě závislosti na alkoholu).

nikotin (k odvykání kouření)

cholestyramin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Užívání přípravku EXCEDRINIL s jídlem a pitím

Alkohol: Pokud konzumujete 3 a více alkoholických nápojů každý den, zeptejte se svého lékaře, jestli máte užívat tento lék, nebo jiné léky proti bolesti/ na snižování horečky. Paracetamol a kyselina acetylsalicylová mohou způsobit poškození jater a žaludeční krvácení.

Kofein:Doporučená dávka tohoto přípravku obsahuje přibližně tolik kofeinu jako šálek kávy. Pokud užíváte tento přípravek, snižte příjem léků, potravin a nápojů obsahujících kofein, protože příliš mnoho kofeinu může způsobovat nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušení srdce.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři a neužívejteEXCEDRINIL. Je zvláště důležité neužívat EXCEDRINIL během posledních 3 měsíců těhotenství, protože může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu.

Neužívejte EXCEDRINIL pokud kojíte, protože může být škodlivý pro Vaše dítě.

Požádejte svého lékaře či lékárníka o radu předtím, než začnete užívat jakýkoliv lék.

EXCEDRINIL patří do skupiny léčiv (NSAID – nesteroidní protizánětlivé léky), které mohou poškodit ženskou plodnost. Tento účinek je vratný po vysazení léku.

Řízení a obsluha strojů

Není známo, že by užívání EXCEDRINILu ovlivňovalo schopnost řízení nebo obsluhy strojů. Pokud zpozorujete nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo ospalost, neměl/a byste řídit ani obsluhovat stroje.Informujte o tom svého lékaře co nejdříve.

3.

Jak se přípravek EXCEDRINIL užívá

Pro volný prodej:

Vždy užívejte přípravek EXCEDRINIL přesně, jak je popsáno v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí (od 18 let)

Pro léčbu bolesti hlavy:Užijte 1 tabletu a zapijte ji sklenicí vody, jakmile se bolest hlavy objeví. Je-li potřeba, další tableta může být podána se 4 až 6 hodinovým odstupem.

V případě intenzivnější bolesti užijte 2 tablety, zapijte je sklenicí vody, jakmile se bolest hlavy objeví. Je-li potřeba, další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6 hodinovým odstupem.

U bolesti hlavy neužívejte EXCEDRINIL bez porady s lékařem více než 4 dny

Pro léčbu migrény:Užijte 2 tablety a zapijte je sklenicí vody, jakmile se objeví příznaky migrény nebo se objeví migrenózní aura. Je-li potřeba, další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6 hodinovým odstupem.

Pokud nedojde k úlevě do dvou hodin od první dávky dvou tablet EXCEDRINILu, měl/a byste vyhledat lékaře.

U migrény neužívejte EXCEDRINIL bez porady s lékařem více než 3 dny.

Jak pro léčbu bolestí hlavy tak migrény, nepřekračujte dávku 6 tablet během 24 hodin. To odpovídá dávce1500 mg kyseliny acetylsalicylové, 1500 mg paracetamolu a 390 mg kofeinu.

Dlouhodobé užívání bez lékařského dohledu může být škodlivé.

Děti a mladiství:

EXCEDRINIL by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let (viz Zvláštní opatrnosti při užití přípravku EXCEDRINIL je zapotřebí).

Starší osoby (nad 65 let):

Nejsou stanovena žádná zvláštní doporučení pro úpravu dávky.

Pacienti s onemocněním jater a ledvin

Informujte svého lékaře, pokud máte problémy s játry nebo ledvinami. Lékař může upravit interval podávání nebo dobu trvání léčby. Neužívejte EXCEDRINIL, pokud trpíte závažným onemocněním jater či ledvin.

Pokud jste užil/a více EXCEDRINILu, než jste měl/a

Tyto tablety obsahují kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol a kofein. Pokud užíváte EXCEDRINIL,neužívejte více, než je doporučená dávka a neužívejte žádné další přípravky, které mohou obsahovatkteroukoliv z těchto složek, nebo jiné další nesteroidní protizánětlivé léky.

Kontaktujte svého lékaře, lékárníka, nebo navštivte nejbližší nemocnici, jakmile si uvědomíte, že mohlo dojít k předávkování. Okamžitá lékařská péče je velmi důležitá, kvůli možnému nevratnému poškození jater způsobenému paracetamolem. Nečekejte, až se objeví příznaky, protože předávkování zpočátku nemusí vyvolat žádné viditelné příznaky.

Pokud se příznaky předávkování projeví, mohou být:

U kyseliny acetylsalicylové: závratě, zvonění v uších, hluchota, pocení, hyperventilace (zrychlené nebo prohloubené dýchání), horečka, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, zmatenost nebo neklid, selháníoběhového systému nebo dýchání.

U paracetamolu: první příznaky, které se mohou objevit, jsou nevolnost, zvracení, ztráta chuti k jídlu, pobledlost, spavost, pocení a bolesti břicha.

U kofeinu: úzkost, nervozita, neklid, nespavost, podrážděnost, svalové záškuby, zmatenost, křeče, hyperglykémie (zvýšení hladiny krevního cukru glukózy v krvi), tachykardie (zrychlení srdeční frekvence) nebo srdeční arytmie (nepravidelný srdeční rytmus).

I když se tyto příznaky neobjeví, nebo i pokud zmizí, je nezbytné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud zapomenete vzít EXCEDRINILUžijte dávku, jakmile si vzpomenete, ale nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin.

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem či lékárníkem.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i EXCEDRINIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat EXCEDRINIL a informujte ihned svého lékaře, pokud máte kterýkoliv z těchto závažných nežádoucích účinků:

alergická reakce s otokem obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla. To může způsobit obtíže při polykání,sípání, obtížné dýchání a pocity tlaku na hrudi (příznaky astmatu). Můžete mít také vyrážku či svědění a omdlít.

zčervenání pokožky, výskyt puchýřů na rtech, očích nebo v ústech, olupování pokožky.

krvácení v žaludku nebo střevech, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, který může být doprovázen silnou bolestí žaludku, krvavá nebo černá stolice, nebo zvracení krve. Stejně jako u všech léků proti bolesti a ke snižování horečky se tyto příznaky mohou projevit kdykoliv během léčby bez předchozí anamnézy a mohou být smrtelné. Tento nežádoucí účinek je zvláště závažný u starších osob.

zežloutnutí kůže nebo očí (známka jaterního selhání).

závratě nebo točení hlavy (známka nízkého krevního tlaku).

nepravidelný srdeční rytmus.

Níže uvedené nežádoucí účinky byly

zaznamenány v 16 klinických studiích prováděných

s EXCEDRINILem u více než 4800 léčených osob. Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků:

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):

nervozita, závratě

nevolnost, břišní diskomfort

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000):

nespavost, třes, znecitlivění, bolest hlavy

zvonění v uších

sucho v ústech, průjem, zvracení

únava, pocit neklidu

zvýšení srdeční frekvence

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000):

bolest v krku, obtíže při polykání, znecitlivění nebo brnění v okolí úst, nadměrná tvorba slin

snížení chuti k jídlu, změna chuti

úzkost, euforie, napětí

poruchy pozornosti, ztráta paměti, zhoršení koordinace

pocit bolesti na tvářích a na čele

bolest očí, poruchy vidění

návaly horka, poruchy periferního prokrvení (např. rukou a nohou)

krvácení z nosu, pomalé a mělké dýchání, výtok z nosu

říhání, plynatost

nadměrné pocení, svědění, svědivá vyrážka, zvýšená citlivost pokožky

ztuhlost svalů, kostí nebo kloubů; bolest šíje, bolest zad, svalové křeče

slabost, bolest na hrudi

Níže uvedené nežádoucí účinky byly také zaznamenány od začátku prodeje EXCEDRINILu. Četnost výskytu, nežádoucích účinků v post-marketingových sledováních nelze přesně stanovit, takže je označována jako “neznámá”: 

neklid, necítění se dobře, nebo nenormálně

spavost, migréna

zarudnutí pokožky, vyrážka

palpitace (bušení srdce), dýchavičnost, náhle ztížené dýchání a pocit tlaku na hrudi se sípotem nebo kašlem (astma)

bolest břicha, žaludeční diskomfort po jídle

Pokud se kterýkoliv z těchto příznaků vyskytne v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uvedený v této příbalové informaci, informujte, prosím, co nejdřívesvého lékaře či lékárníka.

5. Jak přípravek EXCEDRINIL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek EXCEDRINIL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu a na blistru po zkratce EXP. Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co obsahuje přípravek EXCEDRINIL

Léčivými složkami jsou, acidum acetylsalicylicum, paracetamolum a coffeinum.Jedna potahovaná tableta obsahuje: acidum acetylsalicylicum 250 mg, paracetamolum 250 mg a coffeinum 65 mg

Pomocné látky: Jádro tablety: částečně substituovaná hyprolóza, mikrokrystalická celulóza (E460), kyselina stearová.Potahovací vrstva: hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, kyselina benzoová(E210), karnaubský vosk (E903).

Jak EXCEDRINIL vypadá a velikost baleníEXCEDRINIL je bílá, podlouhlá, potahovaná tableta, s vyraženým písmenem “E” z jedné strany.

Tablety jsou dodávány v blistrech, které jsou baleny v krabičkách po 10, 16, 20, nebo 32 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:Novartis s.r.o, Praha, Česká republika.

Výrobce:Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrae 40, 81379 Mnichov, Německo.

Tento léčivý přípravek je v zemích EEA registrován pod následujícími názvy:Rakousko: Excedrin 250 mg/250 mg/65 mg - FilmtablettenBelgie: Excedryn, filmomhulde tablettenBulharsko: Excedrin 250mg / 250mg / 65mg Филмирана таблеткаČeská republika: ExcedrinilFrancie: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg comprimé pelliculéNěmecko: Optalidon Kopfschmerz & Migräne 250mg/250mg/65mg FilmtablettenŘecko: ExcedrinIrsko: Excedrin film-coated tabletsItálie: Cibalgina Emicrania e CefaleaLucembursko: Excedryn, comprimés pelliculésNizozemsko: Excedrin, filmomhulde tablettenPolsko: Excedrin MigraStopPortugalsko: ExcedrinRumunsko: Excedrinil 250 mg / 250 mg / 65 mg comprimate filmateSlovinsko: Excedrinil 250 mg/250 mg/65 mg filmsko obložene tableteSlovensko: ExcedrinŠpanělsko: Excedrin comprimidos recubiertos con películaVelká Británie: Excedrinil Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122651/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Excedrinil 250 mg / 250 mg / 65 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje

Acidum acetylsalicylicum 250 mg

Paracetamolum 250 mg

Coffeinum 65 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.Bílé podlouhlé potahované tablety, z jedné strany vyraženo písmeno “E”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Pro akutní léčbu bolesti hlavy a záchvatů migrény s aurou nebo bez aury.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí (od 18 let)Bolest hlavy:Obvyklá doporučená dávka je 1 tableta; další tableta může být podána se 4 až 6 hodinovým odstupem. V případě intenzivnější bolesti je možno podat 2 tablety. Je-li potřeba, další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6 hodinovým odstupem.Excedrinil je určen pro občasné užití, u bolestí hlavy nejvýše po dobu 4 dnů.

Migréna:Užívejte 2 tablety při výskytu obtíží. Je-li potřeba, další 2 tablety mohou být podány se 4 až 6 hodinovým odstupem.Excedrinil je určen pro občasné užití, u migrény nejvýše po dobu 3 dnů.

Jak u bolestí hlavy, tak u migrény je maximální dávka 6 tablet během 24 hodin. Bez předchozí porady s lékařem nesmí být léčivý přípravek užíván po delší dobu nebo ve vyšších dávkách.

Každou dávku zapijte sklenicí vody.

Děti a mladiství (do 18 let věku)

Bezpečnost a účinnost Excedrinilu u dětí a mladistvých nebyla hodnocena. Použití Excedrinilu u dětí a mladistvých není tudíž doporučeno (viz bod 4.4).

Starší osoby (nad 65 let)

Na základě obecných lékařských doporučení, je potřeba opatrnost při použití u starších osob, zejména u starších osob s nízkou tělesnou hmotností

Pacienti s poruchou jater a ledvin

Vliv jaterních a ledvinových onemocnění na farmakokinetiku Excedrinilu nebyl stanoven. Mechanismuspůsobení kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu může zhoršit poškození jater či ledvin. Excedrinil je tudížkontraindikován u pacientů se závažným jaterním či ledvinovým onemocněním (viz bod 4.3) a u pacientůs mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater a ledvin může být používán s opatrností.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na kyselinu acetylsalicylovou, paracetamol, kofein nebo kteroukoliv pomocnou látku(viz bod 6.1). Pacienti, u kterých kyselina acetylsalicylová, nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky jako diklofenak, nebo ibuprofen vyvolávají astma, kopřivku, nebo akutní rýmu.

Akutní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, gastrointestinální krvácení nebo perforace a u pacientů s peptickými vředy v anamnéze.

Hemofilie nebo jiné krvácivé onemocnění

Závažné jaterní nebo renální poškození

Závažné srdeční poškození

Užívání více než 15 mg methotrexátu týdně (viz bod 4.5)

Poslední trimestr těhotenství (viz bod 4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně:

Excedrinil by neměl být užíván společně s přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou neboparacetamol.

Stejně jako u jiných terapií akutní migrény, před léčbou domnělé migrény u pacientů bez předchozí diagnózy migrény a u migrény, která se projevuje atypickými příznaky, by měla být věnována pozornost vyloučení jiných potenciálně závažných neurologických potíží.

Pacienti, kteří zvrací ve > 20% případů záchvatů migrény nebo kteří jsou upoutáni na lůžko ve >50% případů záchvatů migrény by neměli užívat Excedrinil.

Pokud pacient nepocítí úlevu po dávce prvních 2 tablet Excedrinilu, měl by vyhledat lékařskou pomoc.

Tento přípravek by neměl být používán u pacientů, kteří během posledních 3 měsíců měli bolesti hlavy více než 10 dní v měsíci. U těchto pacientů může být podezření na diagnózu medikací indukované bolesti hlavy (MOH) a léčba musí být přerušena. U těchto pacientů je potřeba další lékařská péče.

Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s rizikem dehydratace (např. při zvracení, průjmu, nebo před či po velkém chirurgickém zákroku).

Díky svým farmakodynamickým vlastnostem může Excedrinil maskovat příznaky a symptomy infekce.

Kvůli přítomnosti kyseliny acetylsalicylové:

Excedrinil by měl být užíván opatrně u pacientů trpících dnou, sníženou funkcí ledvin či jater, dehydratací, nekontrolovanou hypertenzí, deficitem glukóza-6-fosfát dehydrogenázy a diabetemmellitem.

Vzhledem k inhibičnímu účinku kyseliny acetylsalicylové na krevní srážlivost může Excedrinil vést ke zvýšenému sklonu ke krvácení během nebo po chirurgických zákrocích (včetně malých zákroků, např.extrakce zubů).

Bez lékařského dohledu by Excedrinil neměl být užíván spolu s antikoagulancii, nebo jinými léky které snižují srážlivost krve (viz bod 4.5). Pacienti s poruchami hemostázy musí být pečlivě sledováni.Pozornost musí být věnována v případě metroragie nebo menoragie.

Pokud se u pacientů užívajících Excedrinil objeví gastrointestinální krvácení nebo ulcerace, musí být léčivý přípravek okamžitě vysazen. Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech NSAID kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod. Ty mají obecně závažnější důsledky v případě starších osob. Riziko gastrointestinálního krvácení může zvyšovat současný příjem alkoholu, užívání kortikosteroidů a NSAID (viz bod 4.5).

Excedrinil může vyvolat bronchospasmus a způsobit zhoršení astmatu (takzvaná intolerance analgetik/analgetické astma) nebo jiné hypersenzitivní reakce. Rizikové faktory jsou výskytbronchiálního astmatu, sezonní alergická rýma, nosní polypy, chronická obstrukční plicní choroba, nebo chronická infekce dýchacích cest (zejména pokud je spojená s příznaky podobnými alergické rýmě). To platí také pro pacienty vykazující alergické reakce (např. kožní reakce, svědění, kopřivka) na jiné látky.U těchto pacientů je doporučována zvláštní opatrnost (připravenost na případ nouze).

Excedrinil by neměl být podáván dětem a mladistvým do 18 let, kromě zvláštních případů, protože existuje možná souvislost mezi podáváním kyseliny acetylsalicylové dětem a mladistvým a Reyovým syndromem. Reyův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které ovlivňuje mozek a játra a může být smrtelné.

Kyselina acetylsalicylová může kvůli falešně nízkým koncentracím levothyroxinu (T4) nebotrijodthyroninu (T3) interferovat s testy na funkci štítné žlázy (viz bod 4.5).

Kvůli přítomnosti paracetamolu:

Excedrinil by neměl být užíván spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol.

Excedrinil by měl být podáván opatrně pacientům se sníženou funkcí ledvin či jater nebo závislým na alkoholu

Riziko toxicity paracetamolu může být zvýšené u pacientů užívajících další potenciálně hepatotoxické léčivé přípravky, které indukují jaterní mikrozomální enzymy (např. rifampicin, izoniazid, chloramfenikol, hypnotika a antiepileptika včetně fenobarbitalu, fenytoinu a karbamazepinu). Pacienti s abúzem alkoholu v anamnéze jsou zvláště ohroženi poškozením jater (viz bod 4.5).

Kvůli přítomnosti kofeinu:

Excedrinil by měl být podáván opatrně pacientům s dnou, hypertyreózou a arytmií.

Během užívání Excedrinilu by měl pacient omezit příjem přípravků obsahujících kofein. Nadměrný příjem kofeinu totiž může způsobit nervozitu, podrážděnost, nespavost a někdy také zrychlené bušení srdce.

4.5

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další typy interakcí

Interakce léčivého přípravku s jinými látkami, které mohou být způsobeny každou jednotlivou složkou, jsou dobře známé a není znám žádný údaj naznačující, že by mělo dojít k nějakým změnám v rámci kombinovaného použití. Mezi kyselinou acetylsalicylovou a paracetamolem nejsou žádné interakce vztahující se k bezpečnosti.

Kyselina acetylsalicylová (ASA)

Kombinace

kyseliny

acetylsalicylové s:

Možné následky:

jinými nesteroidními protizánětlivými léky(NSAIDs)

Zvýšené riziko GI vředů a hemoragií díky synergickému účinku. Pokud je souběžné podávání nezbytné, může být v případě potřeby, zváženo podávánígastroprotektiv pro profylaxi poškození gastrointestinálního traktu nesteroidními protizánětlivými léky. Přesto však není současné podávání doporučováno (viz bod 4.4).

kortikosteroidy

Zvýšené riziko GI ulcerace nebo krvácení díky synergickému účinku. Může býtvhodné zvážit podávání gastroprotektiv u pacientů užívajících ASA a kortikosteroidy, zvláště u starších osob. Přesto však není současné podávání doporučováno (viz bod 4.4).

orálními antikoagulancii(např. deriváty kumarinu)

ASA může zvýšit antikoagulační účinek. Mělo by být prováděno laboratorní a klinické sledování času krvácení a protrombinového času. Současné podávání není proto doporučováno (viz bod 4.4).

trombolytiky

Zvýšené riziko krvácení. Zejména by léčba ASA neměla být zahájena v prvních 24 hodinách po léčbě alteplasou u pacientů s akutní mrtvicí. Současné podávání není proto doporučováno (viz bod 4.4).

heparinem

Zvýšené riziko krvácení Mělo by být prováděno laboratorní a klinické sledování času krvácení. Současné podávání není proto doporučováno (viz bod 4.4).

inhibitory agregace krevních destiček(tiklopidine, klopidogrel, cilostazol)

Zvýšené riziko krvácení. Mělo by být prováděno laboratorní a klinické sledování času krvácení. Současné podávání není proto doporučováno (viz bod 4.4).

selektivními

inhibitory

zpětného

vychytávání

serotoninu (SSRI)

Mohou ovlivnit koagulaci nebo funkci krevních destiček. Při současném podávání s ASA může docházet ke zvýšenému výskytu krvácení, zejména GI krvácení. Proto je třeba se vyhnout současnému podávání.

fenytoinem

ASA zvyšuje jeho hodnoty v séru; sérový fenytoin by měl být řádně sledován.

valproátem

ASA inhibuje jeho metabolismus a tak může zvýšit jeho toxicitu; hodnoty valproátu by měly být řádně sledovány.

antagonisty

aldosteronu

(spironolakton, kanrenoát)

ASA může snižovat jejich aktivitu díky inhibici vylučování sodíku močí; měl by být řádně sledován krevní tlak

kličkovými

diuretiky

(např. furosemid)

ASA může snižovat jejich aktivitu díky kompetici a inhibici prostaglandinů v moči. NSAID mohou způsobit akutní selhání ledvin, zvláště u dehydratovaných pacientů. Pokud jsou diuretika podávána současně s ASA, je nezbytné zajistitvhodnou hydrataci pacientů a sledování ledvinových funkcí a krevního tlaku, zejména na počátku léčby

antihypertenzivy (ACE-inhibitory,

antagonisté

receptoru angiotenzinu II, blokátory

kalciových

kanálů)

ASA může

snižovat jejich aktivitu díky kompetici a inhibici

prostaglandinů v moči. Tato kombinace může vést k akutnímu selhání ledvin u starších nebo dehydratovaných pacientů. Při zahájení léčby je doporučováno řádně sledovat krevní tlak a renální funkce a pacienti by měli býtřádně hydratováni. V případě současného podávání verapamilu by měl být sledován také čas krvácení.

urikosuriky

(např.

probenecid, sulfinpyrazon)

ASA může snižovat jejich aktivitu díky inhibici tubulární resorpce, vedoucí k vysokým plazmatickým hodnotám ASA.

methotrexátem≤ 15 mg/týden

ASA, jako všechny NSAID, snižuje tubulární sekreci methotrexátu, zvyšuje jeho plazmatické koncentrace a tím také jeho toxicitu. U pacientů léčených vysokými dávkami methotrexátu není proto současné podávání NSAID doporučováno (viz bod 4.3). Riziko interakcí mezi methotrexátem a NSAID musí být uvažováno i u pacientů, kteří užívají nízké dávky methotrexátu, zejména u těch, kteří mají sníženou funkci ledvin. Pokud je kombinovaná léčba nutná, měl by být sledován krevní obraz a funkce jater a ledvin, a to zejména během prvních dnů léčby.

sulfonylureou a inzulinem

ASA zvyšuje jejich hypoglykemický účinek, tudíž je vhodné snížení dávkováníantidiabetik, pokud jsou užívány vyšší dávky salicylátů. Je doporučována zvýšená kontrola glykémie.

alkoholem

Je zde zvýšené riziko GI krvácení; této kombinace je třeba se vyhnout

Paracetamol

Kombinace paracetamolus:

Možné následky:

induktory jaterních enzymů nebo potenciálně hepatotoxickými látkami(např. alkohol, rifampicin, izoniazid, hypnotika a antiepileptikavčetně fenobarbitalu, fenytoinu akarbamazepinu)

Zvýšená toxicita paracetamolu, která může vést k poškození jater i při jinak neškodných dávkách paracetamolu; měly by tedy být sledovány jaterní funkce (viz bod 4.4). Současné užívání není doporučeno.

chloramfenikolem

Paracetamol může zvyšovat riziko zvýšených plazmatických koncentracíchloramfenikolu. Současné užívání není doporučeno.

zidovudinem

Paracetamol může zvyšovat tendenci k rozvoji neutropenie; mělo by být prováděno hematologické sledování krve. Bez lékařského dohledu není současné užívání doporučeno.

probenecidem

Snižuje clearanci paracetamolu; při kombinovaném užívání těchto látek by měly být dávky paracetamolu sníženy. Současné užívání není doporučeno.

perorálnímiantikoagulancii

Opakované užívání paracetamolu po dobu více než týden zvyšuje antikoagulační účinek. Ojedinělé dávky paracetamolu nemají významný vliv.

propanthelinem

nebo

jinými léky, které vedou ke

zpomalení

žaludečního vyprazdňování

Tyto léky zpomalují vstřebávání paracetamolu; rychlá úleva od bolesti může být zpožděná a snížená

metoklopramidem nebo jinými léky, které vedou ke zrychlení žaludečního vyprazdňování

Tyto léčivé látky urychlují vstřebávání paracetamolu se zvýšením účinku a rychlým nástupem analgézie

cholestyraminem

Snižuje vstřebávání paracetamolu; pokud má být dosaženo maximálního účinku analgézie, neměl by být cholestyramin podáván v průběhu 1 hodiny po podání paracetamolu

Kofein

Kombinace kofeinu s:

Možné následky:

hypnotiky

(např.,

benzodiazepiny, barbituráty, antihistaminika, atd.)

Současné podání může snížit hypnotický účinek, nebo působit proti antikonvulzivnímu účinku barbiturátů. Současné užívání není doporučeno. Pokud je potřeba, kombinace může být prospěšnější ráno.

lithiem

Vysazení kofeinu zvyšuje sérové lithium, protože kofein zvyšuje renálníclearance lithia. Je-li tedy kofein vysazen, může být zapotřebí snížit dávky lithia.Současné užívání není proto doporučeno.

disulfiramem

Alkoholici, kteří jsou léčeni disulfiramem, musí být upozorněni, aby se vyhnuli užívání kofeinu kvůli riziku zhoršení abstinenčního syndromu. Kofen totiž vyvolává excitaci mozkových a kardiovaskulárních funkcí

sloučeninamiefedrinového typu

Jejich kombinace může zvyšovat možnost závislosti. Současné užívání není doporučeno.

sympatomimetiky

nebo

levothyroxinem

Jejich kombinace může zesílit tachykardický účinek díky synergickým vlivům.Současné užívání není doporučeno.

theofylinem

Současné užívání může snižovat vylučování theofylinu.

antibiotikychinolonového

typu

(ciprofloxacin, enoxacin, a kyselina pipemidová), terbinafin,

cimetidin,

fluvoxamin a perorálnímikontraceptivy

Zvýšený poločas kofeinu díky inhibici řetězce jaterního cytochromu P - 450; pacienti s onemocněním jater, srdečními arytmiemi nebo latentní epilepsií, by se měli užívání kofeinu vyhnout.

nikotinem, fenytoinem a fenylpropanolaminem

Snižují poločas vylučování kofeinu.

Klozapinem

Kofein zvyšuje sérové hladiny klozapinu díky pravděpodobným interakcím jak ve farmakokinetických, tak ve farmakodynamických mechanismech. Sérové hodnoty klozapinu by měly být sledovány. Současné užívání není doporučeno.

Interakce s laboratorními testy

Vysoké dávky ASA mohou ovlivnit výsledky mnoha klinicko-chemických laboratorních testů.

Příjem paracetamolu může ovlivnit výsledky stanovení kyseliny močové při použití metody s kyselinou fosfowolframovou a glykémie při glukózooxidázovém testu.

Kofein může zvrátit účinky dipyridamolu na průtok krve myokardem, tím interferovat s výsledky zmíněného testu. Je doporučováno přerušit užívání kofeinu 8 až 12 hodin před testem.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

O užívání Excedrinilu těhotnými ženami neexistují dostatečné údaje. Studie na zvířatech s kombinací kyseliny acetylsalicylové, paracetamolu a kofeinu nebyly prováděny (viz bod 5.3).

Kyselina acetylsalicylová

Kvůli přítomnosti kyseliny acetylsalicylové v přípravku Excedrinil je jeho užívání kontraindikováno ve třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.3), a zvýšená opatrnost by měla být věnována při užívání v prvních dvou trimestrech.

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a/nebo fetá1ní/embryonální vývoj. Údaje z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trvání terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede kezvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byl hlášen zvýšený výskytrůzných ma1formací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru by neměla být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět, nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší

.

Během třetího trimestru těhotenství mohou mít všechny inhibitory syntézy prostaglandinů následující účinek

Na plod:

-

kardiopulmonální toxicitu (s předčasným uzávěrem ductus arteriosus a plicní hypertenzí);

-

renální dysfunkci, která může vést k renálnímu selhání s oligohydroamnionem

Na matku a novorozence: -

ke konci těhotenství - potenciální prodloužení krvácení, protisrážlivý účinek, který se může objevit i

po malých dávkách-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Z těchto důvodů je kyselina acetylsalicylová kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství.

FertilitaExistují některé důkazy, že léčivé přípravky inhibující syntézu cyklooxygenázy / prostaglandinu mohou zhoršit ženskou plodnost narušením ovulace. Tento účinek je vratný po vysazení léčby.

Paracetamol

Epidemiologické studie prokázaly, že za normálních léčebných podmínek může být paracetamol užíván i během těhotenství. Přesto však by měl být užíván po pečlivém zvážení rizika a přínosů.

Kofein

Těhotným ženám je doporučováno snížit příjem kofeinu na minimum, protože dostupné údaje naznačují potenciální riziko vlivu kofeinu na lidský plod.

KojeníSalicyláty, paracetamol a kofein jsou vylučovány do mateřského mléka. Díky obsahu kofeinu může být ovlivněno chování kojence (podráždění, špatný spánkový režim). Díky obsahu salicylátů mohou přicházet v úvahu nežádoucí účinky na funkci krevních destiček u dětí (mohou způsobit slabé krvácení), ačkoliv to nebylo zaznamenáno. Také existuje souvislost mezi užíváním ASA a možností rozvoje Reyova syndromu u dětí. Excedrinil proto není doporučován během kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly prováděny žádné studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud zpozorujete nežádoucíúčinky, jako jsou závratě nebo ospalost, neměl/a byste řídit ani obsluhovat stroje. Informujte o tom svého lékaře co nejdříve.

4.8 Nežádoucí účinky

Mnoho z následujících nežádoucích účinků je zcela závislých na dávkování a mohou se u jednotlivých pacientů lišit

Tabulka 1 obsahuje seznam zaznamenaných nežádoucích reakcí z 16 jednodávkových klinických studiízahrnujících 4809 subjektů léčených Excedrinilem. Tyto studie prověřovaly účinnost Excedrinilu v léčběmirény, bolesti hlavy nebo bolesti zubů spojenou s extrakcí zubu. Nežádoucí reakce byly takové, u kterých je možnost, že se vyskytly v souvislosti s podáváním Excedrinilu a jsou seřazeny dle výskytu sestupně podle orgánových tříd dle klasifikace MedDRA.

Tabulka 1

Nežádoucí účinky v jednodávkových studiích s Excedrinilem pravděpodobně související

s podáváním léčivého přípravku podle orgánových tříd dle klasifikace MedDRA a frekvence výskytu

Orgánové třídy dle klasifikace MedDRA

Časté1/100 až < 1/10

Méně

časté

1/1000 až < 1/100

Vzácné1/10 000 až < 1/1000

Infekce a infestace

faryngitida

Poruchy metabolizmu a výživy

snížení chuti k jídlu

Psychiatrické poruchy

nervozita

nespavost

úzkost

euforietenze

Poruchy nervového systému

závratě

tremorparestézie

bolest hlavy

dysgeuzieporuchy pozornosti

amnézieabnormální koordinacehyperestézie

Sinusogenní bolest hlavy

Poruchy oka

oční bolest

poruchy vidění

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Srdeční poruchy

arytmie

Cévní poruchy

červenáníperiferní cévní poruchy

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

krvácení z nosu

hypoventilacerinorea

Gastrointestinální poruchy

nauseabřišní diskomfort

sucho v ústech

průjemzvracení

říhání

flatulence

Orgánové třídy dle klasifikace MedDRA

Časté1/100 až < 1/10

Méně

časté

1/1000 až < 1/100

Vzácné1/10 000 až < 1/1000dysfágieparestézie v ústech

zvýšená sekrece slin

Poruchy kůže a podkožní tkáně

hyperhidrózasvědění

kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

muskuloskeletální ztuhlost

bolest šíjebolest zadsvalové křeče

Celkové poruchy a reakce v místě podání

únavapocit neklidu

asténie

hrudní diskomfort

Vyšetření

zrychlení srdečního rytmu

Post-marketingové zkušenosti

Nežádoucí účinky z post-markeingových spontánních hlášení byly shromážděny a pokrývají období >16 let. Post-marketingové nežádoucí účinky, které nejsou zmíněny v bodě 4.8 a byly zaznamenány v 1% a více, nebo jsou považovány za lékařsky významné, jsou shrnuty níže. Tyto údaje byly získány ze spontánních hlášení, a proto jejich frekvence výskytu nemůže být spolehlivě stanovena. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků z post-marketingových zkušeností je proto neznámá.

Tabulka 2

Nežádoucí účinky z post-marketingových spontánních hlášení

Třída orgánových systémů

Preferovaný termín

Poruhy imunitního systému

hypersenzitivita

Psychiatrické poruchy

nervozita

Poruchy nervového systému

migréna, spavost

Poruchy kůže a podkožní tkáně

zarudnutí kůže, vyrážka, angioedém, erythema multiforme

Srdeční poruchy

palpitace

Cévní poruchy

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

dušnost, astma

Gastrointestinální poruchy

bolest horní části břicha, dyspepsie, bolest břicha, GI krvácení (včetně krvácení horní části GI, žaludeční krvácení, krvácení žaludečního vředu, krvácení dvanáctníkového vředu, rektální krvácení), GI vředy (včetně žaludečního vředu, dvanáctníkového vředu, vředu tlustého střeva, peptického vředu)

Hepatobiliární

selhání jater

Celkové poruchy a reakce v místě podání

malátnost, neobvyklé pocity

Nejsou dostupné informace, které by naznačovaly že rozsah a typ nežádoucích účinků je větší, nebo škálanežádoucích účinků jednotlivých složek širší, pokud je fixní kombinace užívána podle doporučení.

Zvýšené riziko krvácení může přetrvávat během 4–8 dní po podání kyseliny acetylsalicylové. Velmi vzácné je závažné krvácení (např. intracerebrální krvácení) zejména u pacientů s neléčenou hypertenzí a / nebo současným užíváním antikoagulancií. To může být v ojedinělých případech život ohrožující.

4.9

Předávkování

Spojené s kyselinou acetylsalicylovou:

Příznaky mírné intoxikace salicyláty zahrnují závratě, tinitus, ztrátu sluchu, pocení, nevolnost a zvracení, bolest hlavy a zmatenost. Mohou nastat při plazmatických koncentracích 150 až 300 mikrogramů/ml. Tyto příznaky mohou být zmírněny snížením dávky, nebo přerušením léčby.

Závažnější intoxikace nastává při koncentracích nad 300 mikrogramů/ml. Příznaky závažného předávkování zahrnují hyperventilaci, horečku, nervozitu, ketózu, respirační alkalózu a metabolickou acidózu. DepreseCNS může vést ke kómatu. Může také nastat kardiovaskulární kolaps a respirační selhání.

Léčba závažného předávkování

Pacienti musí být dopraveni do nemocnice a musí být neprodleně kontaktováno Toxikologické informační středisko.

Pokud je podezření, že pacient během poslední hodiny užil více než 120 mg/kg salicylátů, podá se perorálně opakovaně dávka aktivního uhlí.

Plazmatické koncentrace by měly být měřeny u pacientů, kteří požili více než 120 mg/kg, třebaže závažnost otravy nemůže být stanovena pouze na jejich podkladě. Rovněž se musí vzít v úvahu klinické a biochemickéaspekty.

Při plazmatických koncentracích přesahujících 500 mikrogramů/ml (350 mikrogramů/ml u dětí mladších 5 let) je v odstranění salicylátu z plazmy účinné intravenózní podání hydrogenuhličitanu sodného.

Hemodialýza nebo hemoperfuze jsou metody volby v případech, kdy jsou koncentrace salicylátů v plazmě vyšší než 700 mikrogramů/ml, nebo nižší u dětí a starších osob, nebo pokud nastala závažná metabolická acidóza.

Spojené s paracetamolem:

Předávkování (>10 g celkem u dospělých nebo >150 mg/kg v jedné dávce) může vyvolat jaterní cytolýzu, která může vést k celkové a nevratné nekróze (selhání jater, metabolická acidóza, selhání ledvin) a posléze ke kómatu a případně i smrti. Méně často se může rozvinout renální tubulární nekróza.

Časné příznaky předávkování (velmi často nauzea, zvracení, nechutenství, bledost, letargie a pocení) se obvykle projeví v prvních 24 hodinách.

Bolest břicha může být první známkou poškození jater. Není obvykle patrná prvních 24 až 48 hodin a může se projevit až 4 až 6 dnů po užití.

Zvýšené riziko je u pacientů, kteří užívají léčivé přípravky indukující enzymy, jako jsou karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, rifampicin a třezalka, nebo u pacientů, kteří v minulosti užívali nadměrně alkohol, nebo trpí malnutricí.

Léčba předávkování:

Pokud je podezření, že pacient během poslední hodiny užil více než 150 mg/kg paracetamolu, podá se perorálně opakovaná dávka aktivního uhlí. Pokud však má být perorálně podán acetylcystein nebo methionin, mělo by být aktivní uhlí co nejvíce odstraněno ze žaludku, aby se zabránilo snížení vstřebávání antidota.

Antidota

N-acetylcystein by měl být podán intravenózně, nebo perorálně, co nejdříve po užití. Nejúčinnější je to během prvních 8 hodin po předávkování. Účinek antidota poté postupně klesá. Nicméně bylo prokázáno, že prospěšnost léčby přetrvává až 24 hodin a později po užití.

Methionin je nejúčinnější v prvních 10 hodinách po užití nadměrné dávky paracetamolu. Poškození jater je častější a závažnější, pokud léčba methioninem začne více než po 10 hodinách od užití.

Perorální vstřebávání může být sníženo zvracením nebo aktivním uhlím.

Spojené s kofeinem:Běžné příznaky zahrnují úzkost, nervozitu, neklid, nespavost, excitaci, svalové záškuby, zmatenost a křeče. U vysokých dávek kofeinu se může také vyskytnout hyperglykémie. Srdeční příznaky zahrnují tachykardii a srdeční arytmii. Příznaky jsou zmírněny snížením, nebo přerušením užívání kofeinu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Jiná analgetika a antipyretika; kyselina acetysalicylová a její derivátyATC kód: N02B A51

Kyselina acetylsalicylová má analgetické, antipyretické a protizánětlivé účinky, zejména díky inhibicibiosyntézy prostaglandinů a thromboxanů z arachidonové kyseliny nevratnou acetylací cyklooxygenáz(COX).

Paracetamol má analgetické a antipyretické účinky, ale na rozdíl od kyseliny acetylsalicylové neinhibujesrážlivost krve.

Přídavek kofeinu zvyšuje antinocicepční účinek kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu.

Studie migrény

Účinnost tablet Excedrinilu u léčby akutních záchvatů migrény byl srovnáván ve 3 jednodávkových, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích a ve 2 jednodávkových, dvojitě zaslepených, placebem a léčivou látkou kontrolovaných studiích, jedna versus ibuprofen 400 mg a druhá versus sumatriptan 50 mg.

Účinnost Excedrinilu byla celkově prokázána při úlevě od příznaků migrény jako je bolest hlavy, nauzea a citlivost na světlo a zvuky

Studie bolesti hlavy

Účinnost tablet Excedrinilu byla zkoumána ve 4 nezávislých, multicentrických, dvojitě zaslepených, paracetamolem 1000 mg a placebem kontrolovaných zkřížených studiích v léčbě epizodních bolestí hlavy tenzního typu. Ve všech těchto studiích byl Excedrinil prokázán konzistentně superiorní vůči placebu a aktivním komparátorům (monosubstancím) s ohledem na všechny sledované účinky na intenzitu bolesti a úlevu od bolesti během doby sledování.Další multicentrická, dvojitě zaslepená klinická zkouška srovnávala počátek nástupu analgézie u Excedrinilu, placeba a ibuprofenu 400 mg. V této studii zaznamenaly subjekty léčené Excedrinilem významně větší úlevu od bolesti než placebem léčené subjekty od 15. minuty po dobu 4 hodin. Tento závěr byl patrný jak u úlevy od bolesti, tak sledovaných endpointů studie.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Kyselina acetylsalicylová

Vstřebávání acetylsalicylové kyseliny po perorálním podání je rychlé a úplné. Je převážně hydrolyzována na salicylát v gastrointestinálním traktu, játrech a krvi a je dále metabolizována zejména v játrech.

Paracetamol

Po perorálním podání je paracetamol rychle vstřebáván z gastrointestinálního traktu s vrcholem plazmatické hladiny za přibližně 30 minut až 2 hodiny po podání. Je metabolizován v játrech a vylučován v moči hlavně jako glukuronové a sulfátové konjugáty. Méně než 5% je vyloučeno beze změny jako paracetamol. Plazmatický poločas se pohybuje od 1 do 4 hodin. Vazba na plazmatické proteiny je v terapeutických dávkách zanedbatelná, ale vzrůstá s rostoucí koncentrací.

Minoritní hydroxylované metabolity, které obvykle vznikají ve velmi malých množstvích v játrechprostřednictvím oxidáz se smíšenou funkcí, a které jsou obvykle detoxikovány konjugací s jaterním glutathionem, se mohou hromadit po předávkování paracetamolem a způsobit poškození jater.

Kofein

Po perorálním podání je kofein zcela a rychle vstřebáván s vrcholem plazmatické hladiny mezi 5 a 90 minutami po podání nalačno. Nic nenasvědčuje presystémovému metabolismu. Vylučování je u dospělých téměř úplně zprostředkováno jaterním metabolismem.

U dospělých nastávají výrazné rozdíly v rychlosti vylučování. Průměrný plazmatický poločas je 4,9 hodin v rozsahu 1,9 – 12,2 hodin. Kofein je distribuován do všech tělesných tekutin. Průměrná vazba na proteiny je35%.

Kofein je metabolizován téměř úplně oxidací, demethylací a acetylací a vylučován močí. Hlavnímimetabolity jsou 1-methylxanthin, 7-methylxanthin, 1,7-dimethylxanthin (paraxanthin). Minoritní metabolity zahrnují kyselinu 1-methylmočovou a 5- acetylamino-6 formylamino-3-methyluracil (AMFU).

Kombinace

V kombinaci 3 léčivých látek je množství jednotlivých složek v přípravku nízké. Proto nedochází k saturaci eliminačních procesů a následnému riziku prodloužení poločasů a toxicity.

Farmakokinetické údaje pro fixní kombinaci kyseliny acetylsalicylové, paracetamolu a kofeinu jsou ve shodě s farmakokinetickými profily stanovenými buď pro každou složku zvlášť, a nebo pro kombinaci každého analgetika s kofeinem.

Nejsou známy ani kritické lékové interakce mezi kyselinou acetylsalicylovou, paracetamolem a kofeinem ani zvýšené riziko interakcí s jinými léčivými přípravky během jejich kombinovaného užítí. Závěry s ohledem na farmkokinetiku Excedrinilu byly podle očekávání a žádné interakce mezi 3 účinnými složkami nebyly pozorovány.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bylo zjištěno, že salicyláty mají v dávkách toxických pro matku teratogenní účinky u řady zvířecích druhů(např. srdeční a kosterní malformace, rozštěpy). Byly zaznamenány poruchy implantace, embryotoxické a fetotoxické účinky a poruchy učení u potomků vystavených prenatálnímu působení. Při vysokých dávkách, které způsobovaly mateřskou toxicitu, vykazoval také kofein teratogenní účinky ve zvířecích studiích.

Nejsou žádné další předklinické údaje, kromě informací zahrnutých v dalších příslušných bodech SPC. Viz také body 4.3 a 4.6 pro informace pro použití u lidí a užívání během těhotenství a kojení.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látekJádro tablety: částečně substituovaná hyprolóza, mikrokrystalická celulóza (E460), kyselina stearová.Potahová vrstva:hypromelóza (E464), oxid titaničitý (E171), propylenglykol, kyselina benzoová (E210), karnaubský vosk (E903).

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Bezpečnostní bílý neprůhledný nebo průhledný blistr složený z PVC/PCTFE/PVC a lakované Al fólie.

Velikost balení: 10, 16, 20 a 32 potahovaných tabletNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

07/643/09-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.9.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.9.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.