Dicloreum Retard

Kód 0097596 ( )
Registrační číslo 29/ 127/94-C
Název DICLOREUM RETARD
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0097596 POR TBL PRO 20X100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak DICLOREUM RETARD

Stránka 1 z 7

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90850/2011, sukls90859/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

DICLOREUM 50, enterosolventní tableta

DICLOREUM retard, tableta s prodlouženým uvolňováním

(diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek DICLOREUM 50, enterosolventní tableta a DICLOREUM retard, tableta

s prodlouženým uvolňováním a k čemu se užívá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DICLOREUM 50, enterosolventní tableta

a DICLOREUM retard, tableta s prodlouženým uvolňováním užívat

3. Jak se přípravek DICLOREUM 50, enterosolventní tableta a DICLOREUM retard, tableta

s prodlouženým uvolňováním užívá

4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek DICLOREUM 50, enterosolventní tableta a DICLOREUM retard, tableta

s prodlouženým uvolňováním uchovávat

6. Další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETA A DICLOREUM RETARD, TABLETA S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM A K ČEMU SE UŽÍVÁ Dicloreum 50, enterosolventní tableta a Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním patří mezi přípravky, které se nazývají nesteroidní antirevmatika. Léčivou látkou přípravku je diklofenak, který tlumí tvorbu látek, jež se podílí na rozvoji zánětu. Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších dávkách aplikovaných několik dnů. Odstraněním svalové ztuhlosti a otoků kloubů umožňuje zlepšení subjektivního stavu. Diklofenak se používá k léčbě bolesti a otoků způsobených záněty a revmatickými onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylozující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubní (zánět šlach, šlachového váčku, kloubního pouzdra), k léčbě akutního záchvatu dny, bolestivých páteřních syndromů, poúrazových a pooperačních otoků a zánětů, k léčbě bolesti zubů a bolestivých postižení v oblasti ušní, nosní a krční, při bolestivé menstruaci a gynekologických zánětech. Přípravek Dicloreum 50 a Dicloreum retard mohou užívat dospělí pacienti. Děti a mladiství mohou užívat pouze přípravek Dicloreum 50 a to jen v indikaci juvenilní idiopatická artritida.

Stránka 2 z 7

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50,

ENTEROSOLVENTNÍ

TABLETA

A

DICLOREUM

RETARD,

TABLETA

S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM UŽÍVAT Neužívejte přípravek

- Jestliže jste přecitlivělý/á na diklofenak nebo na kteroukoli další složku přípravku. - Jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních

antirevmatik (léky proti bolesti a revmatismu) objevila nežádoucí reakce (např. průduškové astma nebo kopřivka).

- Pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do

zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení).

- Pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve

vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky.

- Při závažném srdečním selhání. - Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin nebo jater. - Při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení. - Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dicloreum 50, enterosolventní tableta a Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním je zapotřebí

- Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou

chorobu žaludku či střev, krvácení nebo proděravění. Riziko krvácení trávicího traktu, vzniku vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob.

- Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie – dědičná metabolická porucha). - Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin. - Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu -

léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko se zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené dávkování a dobu léčby.

- Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení). - Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstání či vyklenutí nosní sliznice (např.

nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího traktu (zejména ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu).

- Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, poškození sliznice nebo jakékoliv jiné známky alergie). - Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte

rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, prosím, kontaktujte ihned svého lékaře. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce (vzájemné působení léků) a nežádoucí účinky:

- Lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění) - Digoxin (používaný k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti) - Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku - Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a

protialergickým účinkem)

- Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin) - SSRI (léky proti depresím)

Stránka 3 z 7

- Antidiabetické léčivé přípravky - Methotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění) - Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu) - Chinolonová chemoterapeutika (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí) - Fenytoin (lék na epilepsii) - Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi – hypolipidemika) - Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon)

Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte diklofenak v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období může ovlivnit Vaše dítě a může zpozdit porod. Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství. Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit Vaše dítě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy centrálního nervového systému, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost. Důležité informace o některých složkách přípravku Dicloreum 50, enterosolventní tableta Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETA A DICLOREUM RETARD, TABLETA S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM UŽÍVÁ Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tablety nelámejte, nedrťte ani nekousejte. Tablety užívejte v průběhu jídla nebo po jídle, polykejte tablety celé a zapijte plnou sklenicí vody nebo jiným nealkoholickým nápojem. Dicloreum 50, enterosolventní tableta Obvyklá dávka pro dospělé je 1 tableta 2 - 3 krát denně. Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním Dospělí: obvyklá dávka je 1 tableta denně. Přípravek Dicloreum je dostupný také ve formě čípků o síle 50 mg a 100 mg. Podávání čípků a tablet lze kombinovat. Podává se nejlépe 1 čípek večer a l tableta Dicloreum 50, enterosolventní tableta ráno po snídani. Děti a mladiství Děti a mladiství užívají přípravek pouze při juvenilní idiopatické artritidě. Dávkování musí vždy určit lékař. U dětí s hmotností nad 20 kg se pohybuje denní dávka mezi 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti. Přesné dávkování určí lékař dle závažnosti onemocnění. Jestliže jste užil(a) více přípravku Dicloreum 50, enterosolventní tabletanebo Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, vyhledejte neprodleně lékaře.

Stránka 4 z 7

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dicloreum 50, enterosolventní tableta nebo Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu a pokračujte v předepsaném dávkování. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Dicloreum 50, enterosolventní tableta i Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže. Krvácení trávicího traktu může mít někdy fatální následky, zejména u starších osob. Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny v tabulce s následující četností výskytu: Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1,000, <1/100); vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Agranulocytóza (pokles počtu granulocytů – typ bílé krvinky – v krvi a ksotní dřeni), chudokrevnost (včetně hemolytické a aplastické chudokrevnosti – z důvodu nedostatečné tvorby krevních buněk nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek), trombocytopenie (snížené množství krevních destiček v krvi), leukopénie (snížené množství bílých krvinek v krvi -změny krevního obrazu).

Poruchy imunitního systému

Vzácné Velmi vzácné

Hypersenzitivita (přecitlivělost), anafylaktické a anafylaktoidní reakce (alergické reakce včetně nízkého krevního tlaku a šoku). Angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa).

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychické obtíže.

Poruchy nervového systému

Časté Vzácné Velmi vzácné

Bolesti hlavy, závratě. Spavost. Parestézie (mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida (nehnisavý zánět mozkových blan), poruchy chuti, cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková příhoda, mozkové infarkty, mozkové krvácení).

Poruchy oka

Velmi vzácné

Poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté Velmi vzácné

Závrať. Tinitus (ušní šelest), poruchy sluchu.

Stránka 5 z 7

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Vysoký krevní tlak, zánět cév.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné Velmi vzácné

Astma (včetně dušnosti). Pneumonitida (zánět plicní tkáně).

Gastrointestinální poruchy

Časté Vzácné Velmi vzácné

Nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie (ztráta chuti k jídlu). Zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, krvácivý průjem, černá stolice, vřed v trávicím traktu (s nebo bez krvácení a proděravění). Zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením, zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou - chronické zánětlivé onemocnění nejčastěji v počáteční části tlustého střeva), zácpa, zánět ústní dutiny (včetně vředů), zánět jazyka, poruchy v oblasti jícnu, diaphragm-like (příčné) zúžení střev, zánět žlučníku.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté Vzácné Velmi vzácné

Zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy). Zánět jater, žloutenka, poruchy jater. Prudce probíhající zánět jater, nekróza jater (odumření), selhání jater.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté Vzácné Velmi vzácné

Vyrážka. Kopřivka. Puchýřky na kůži, ekzém, zčervenání, multiformní erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův syndrom – poléková vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom – poléková vyrážka), zánět kůže s odlupováním částeček kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, purpura (tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická purpura, svědění.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, nefrotický syndrom (soubor příznaků provázející různé typy onemocnění ledvin - přítomnost bílkoviny v moči, snížení množství bílkovin v krvi, otoky a některé další příznaky), intersticiální nefritida (zánět mezibuněčných ledvinných prostorů), renální papilární nekróza (odumření tkáně).

Celkové poruchy a poruchy v místě aplikace

Vzácné

Otoky.

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Stránka 6 z 7

Zrychlená srdeční činnost, otoky víček, otoky v oblasti jícnu, generalizovaný edém (otok rozšířený na celý orgán nebo organismus), zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, diabetes mellitus (cukrovka), svalová bolest, neuróza (psychická porucha), stav zmatenosti, krátké bezvědomí, snížené množství vylučované moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, angioedém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zánět kůže, cirkulační kolaps (selhání krevního oběhu). Léky jako je Dicloreum mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK PŘÍPRAVEK DICLOREUM 50, ENTEROSOLVENTNÍ TABLETA A DICLOREUM RETARD, TABLETA S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Dicloreum 50, enterosolventní tableta a Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje Dicloreum 50

- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 50 mg v 1 tabletě. - Pomocnými látkami jsou granulovaná mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy,

kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, celacefát, diethyl-ftalát, oxid titaničitý.

Dicloreum retard

- Léčivou látkou je diclofenacum natricum 100 mg v 1 tabletě. - Pomocnými látkami jsou mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hyprolosa,

diethylftalát, oxid titaničitý.

Jak přípravek Dicloreum 50, enterosolventní tableta a Dicloreum retard, tableta s prodlouženým uvolňováním vypadá a co obsahuje toto balení Dicloreum 50 jsou bílé bikonvexní enterosolventní potahované tablety o průměru 8,5 mm. Velikost balení: 30 tablet. Dicloreum retard jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety bez označení a bez dělící rýhy. Velikost balení: 20 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie

Stránka 7 z 7

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 12

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90850/2011, sukls90869/2011, sukls90890/2011, sukls90859/2011, sukls90865/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DICLOREUM 50, enterosolventní tableta DICLOREUM retard, tableta s prodlouženým uvolňováním DICLOREUM, injekční roztok DICLOREUM 50, čípek DICLOREUM 100, čípek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dicloreum 50 Léčivá látka: Diclofenacum natricum 50 mg v 1 enterosolventní tabletě Dicloreum retard Léčivá látka: Diclofenacum natricum 100 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním Dicloreum Léčivá látka: Diclofenacum natricum 75 mg v 1 injekci (3 ml) Dicloreum 50 Léčivá látka: Diclofenacum natricum 50 mg v 1 čípku Dicloreum 100 Léčivá látka: Diclofenacum natricum 100 mg v 1 čípku Pomocné látky: Dicloreum 50, enterosolventní tableta obsahuje laktózu. Dicloreum, injekční roztok obsahuje disiřičitan sodný. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Enterosolventní tablety: bílé bikonvexní enterosolventní potahované tablety o průměru 8,5 mm. Tablety s prodlouženým uvolňováním: bílé kulaté bikonvexní potahované tablety bez označení a bez dělící rýhy. Injekční roztok: čirý bezbarvý roztok. Čípky: krémově bílý čípek torpédovitého tvaru. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace

Stránka 2 z 12

Diklofenak se používá k symptomatické léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění pohybového aparátu jako je revmatoidní artritida, juvenilní idiopatická artritida, ankylosující spondylitida, osteoar-tróza, spondylóza, bolestivé vertebrogenní syndromy, mimokloubní revmatismus, dna, chondrokal-cinóza, artralgie při nerevmatických onemocněních, posttraumatické a pooperační edémy a záněty. Přípravek se dále používá k adjuvantní léčbě dysmenorey, adnexitidy, vaskulárních bolestí hlavy, bo-lesti zubů a dalších bolestivých a zánětlivých afekcí v oblasti ORL. Injekční forma přípravku je též vhodná k tlumení algických projevů renální a biliární koliky. 4.2 Dávkování a způsob podání Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz 4.4). Tablety Dicloreum 50 Dospělí: užívají denní dávku 100-150 mg, u méně závažných stavů je doporučená dávka 100 mg denně. Přípravek se užívá po jídle nebo během jídla, denní dávka se rozdělí do 2-3 dílčích dávek. Děti a mladiství: tento přípravek není určen k podávání dětem a mladistvým s výjimkou indikace juvenilní idiopatická artritida.. Dicloreum retard Dospělí: užívají 1 tabletu 1krát denně, ráno po jídle. Děti a mladiství: tento přípravek není určen k podávání dětem a mladistvým vzhledem k obsahu léčivé látky. Čípky Dospělí: čípky se aplikují do konečníku v denní dávce 1-3 čípky o síle 50 mg nebo 1 čípek o síle 100 mg. Možná je i kombinace obou sil čípků do denní dávky 150 mg. Je možno kombinovat podávání čípků a tablet: nejlépe 1 čípek večer a 1 tableta 50 mg ráno po snídani. Děti a mladiství: tento přípravek není určen k podávání dětem a mladistvým s výjimkou indikace juvenilní idiopatická artritida. Injekce Injekce se běžně aplikují 1krát denně hluboko intramuskulárně. V závažných případech se mohou aplikovat 2 injekce denně. Vhodné je po iniciálním podávání injekcí (2 dny) co nejdříve přejít na užívání tablet nebo čípků. Injekční forma je určena pouze pro dospělé pacienty. Starší pacienti U starších pacientů by dávkování mělo být zvlášť pečlivě zváženo, vzhledem k častějším a závažněj-ším nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik u této věkové kategorie (viz bod 4.4). Vždy je třeba zvolit nejnižší účinnou dávku. Děti a mladiství V této věkové skupině lze přípravek podávat pouze při léčbě idiopatické juvenilní artritidy (viz bod 5.1). U dětí s hmotností nad 20 kg se pohybuje denní dávka mezi 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti. Přesné dávkování určí lékař dle závažnosti onemocnění. Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí s tělesnou hmotností menší než 20 kg nebyla ověřena. Pacienti s renálním a/nebo hepatálním postižením

Stránka 3 z 12

Pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou diklofenaku a přípravek by měli používat jen po co nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků. U těchto pacientů je zapotřebí velké opatrnosti a častých kontrol ledvinných a jaterních funkcí (viz bod 4.4). 4.3 Kontraindikace

Známá hypersenzitivita na léčivou látku, v případě injekčního roztoku také na disiřičitan

sodný, nebo na kteroukoli pomocnou látku těchto přípravků.

Anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě

nesteroidními antirevmatiky.

Aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed/hemoragie (dvě nebo více epizod

prokázané ulcerace nebo krvácení).

Závažné selhání jater, ledvin či srdce (viz bod 4.4). Hemoragická diatéza, poruchy krvetvorby. Anamnesticky astma bronchiale, urticaria nebo akutní rhinitis po podání kyseliny

acetylsalicylové nebo jiných inhibitorů prostaglandin syntetázy.

Třetí trimestr gravidity (viz bod 4.6). V případě čípků: proktitida.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obecně Nežádoucí účinky lze minimalizovat podáváním nejmenší účinné dávky po co nejkratší dobu nutnou k léčbě příznaků onemocnění (viz bod 4.2 a gastrointestinální a kardiovaskulární rizika uvedená níže). Diklofenak by neměl být podáván společně s jinými systémovými nesteroidními antirevmatiky (NSA) včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy-2, protože neexistují důkazy o synergickém benefitu a existuje možnost vzniku dalších nežádoucích účinků. Zvláštní pozornost je třeba věnovat starším pacientům s ohledem na jejich zdravotní stav. Zejména se doporučuje užití nejnižší možné účinné dávky u slabých starších pacientů nebo u pacientů s nízkou hmotností. Stejně jako při užívání jiných NSA se může se i při podávání diklofenaku vzácně vyskytnout alergická reakce, včetně anafylaktické/anafylaktoidní reakce i bez předchozí expozice léčivu. Jako další NSA, i diklofenak může díky svým farmakodynamickým vlastnostem překrývat projevy a příznaky infekce. Dicloreum 50, enterosolventní tablety obsahují laktózu, a nejsou proto vhodné pro pacienty, kteří trpí vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, závažnou laktázovou deficiencí či glukózo-galaktózovou malabsorpcí. Dicloreum, injekční roztok obsahuje disiřičitan sodný, který může způsobit v ojedinělých případech závažné reakce hypersensitivity a bronchospasmus. Gastrointestinální účinky Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod. Obecně mají tyto účinky závažnější důsledky u starších pacientů. Pokud se během léčby diklofenakem objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.

Stránka 4 z 12

Tak jako při léčbě všemi NSA, i při předepisování diklofenaku je třeba věnovat velkou pozornost a dohlížet na léčbu pacientů se symptomy naznačujícími gastrointestinální poruchy či s anamnesticky možnou žaludeční nebo střevní ulcerací, krvácením či perforací (viz bod 4.8). Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3). U starších pacientů jsou nežádoucí účinky častější, zejména gastrointestinální krvácení a perforace, které mohou být fatální (viz bod 4.8). Aby se minimalizovalo riziko gastrointestinální toxicity u pacientů s anamnézou vředu, obzvláště byl-li komplikován krvácením nebo perforací, a také u starších pacientů, se doporučuje začínat a udržovat léčbu co nejnižší účinnou dávkou. U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointestinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby. Velká opatrnost je doporučována u pacientů užívajících souběžnou léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podávané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5). NSA musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8). Hepatální účinky Při podávání diklofenaku pacientům s poruchou jaterních funkcí je nutné jejich pečlivé sledování, protože jejich stav se může zhoršit. Tak jako ostatní NSA, i diklofenak může způsobit zvýšení hladin jednoho či více jaterních enzymů. Během dlouhodobé léčby diklofenakem je doporučeno preventivně pravidelně monitorovat jaterní funkce. Pokud abnormální výsledky jaterních funkcí přetrvávají, či se zhoršují, nebo pokud se rozvíjejí klinické příznaky naznačující rozvoj onemocnění jater, nebo vyskytnou-li se jiné manifestace (např. eozinofilie, vyrážka), je nutno léčbu diklofenakem přerušit. Hepatitida se může při podávání diklofenaku objevit i bez přítomnosti prodromálních symptomů. Opatrnosti je třeba při podávání diklofenaku pacientům s jaterní porfyrií, neboť může dojít k vyvolání záchvatu. Renální účinky Vzhledem k tomu, že v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy zadržování tekutin v těle a otoky, je doporučeno věnovat velkou pozornost pacientům s poruchou funkce srdce nebo ledvin, s hypertenzí v anamnéze, starším pacientům, pacientům současně užívajícím diuretika nebo léčivé přípravky, které významně ovlivňují renální funkce, a pacientům s velkou ztrátou extracelulární tekutiny z jakékoliv příčiny, např. před nebo po velkém chirurgickém zákroku (viz bod 4.3). Jako preventivní opatření je v těchto případech doporučeno monitorování renálních funkcí během podávání diklofenaku. Po přerušení terapie se hodnoty obvykle vrací do původního stavu. Dermální účinky Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě NSA hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi pacienti na počátku léčby, začátek reakce se nejčastěji objevuje během prvního měsíce léčby. Léčba diklofenakem musí být přerušena při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity.

Stránka 5 z 12

Kardiovaskulární a cerebrovaskulární účinky Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny případy retence tekutin a edémů. Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání diklofenaku (obzvláště ve vysokých dávkách, 150 mg denně, a při dlouhodobé léčbě) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. infarktu myokardu nebo iktů). Podávání diklofenaku je třeba pečlivě zvážit u pacientů se špatně kompenzovanou hypertenzí, kongestivním srdečním selháním, ICHS, onemocněním periferních tepen a/nebo cerebrovaskulárním onemocněním. Obdobně je třeba zvažovat zahájení dlouhodobé léčby u pacientů s rizikovými faktory pro kardiovaskulární choroby (např. hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, kouření). Hematologické účinky Diklofenak ve formě potahovaných tablet by měl být užíván pouze pro krátkodobou léčbu. Při dlouhodobé léčbě diklofenakem je doporučeno, tak jako i u ostatních NSA, monitorovat krevní obraz. Stejně jako ostatní NSA, i diklofenak může dočasně inhibovat agregaci krevních destiček. Pacienti s poruchou hemostázy by měli být pečlivě monitorováni. Pacienti s astmatem U pacientů trpících astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstáním či vyklenutím nosní sliznice (např. nosní polypy), CHOPN nebo chronickými infekcemi respiračního traktu (zejména ve spojení se symptomy podobnými alergické rhinitidě) jsou reakce na podávání NSA, jako je exacerbace astmatu (tak zvaná intolerance analgetik/analgetické astma), Quinckeho edém nebo kopřivka daleko častější než u jiných pacientů. Proto se u těchto pacientů doporučuje velká obezřetnost (připravenost pro zásah v případě nutnosti). To stejné platí i pro pacienty, kteří jsou alergičtí na jiné látky, např. s reakcí na kůži, svědivou reakcí či kopřivkou. Pozornost je třeba věnovat při parenterálním podání diklofenaku pacientům s bronchiálním astmatem, protože symptomy se mohou zhoršit. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Lithium Při současném užívání může diklofenak zvýšit koncentrace lithia v plazmě. Je doporučeno monitorování sérových hladin lithia. Digoxin Při současném užívání může diklofenak zvýšit koncentrace digoxinu v plazmě. Je doporučeno monitorování sérových hladin digoxinu. Diuretika a antihypertensiva Tak jako tomu je u ostatních NSA, i současné podávání diklofenaku s diuretiky nebo antihypertenzivy (např. beta-blokátory, ACE inhibitory) může způsobit pokles antihypertenzního účinku. Proto by tato kombinace měla být podávána s opatrností a měl by být monitorován krevní tlak zejména u starších pacientů. Pacienti by měli být adekvátně hydratovaní a je třeba zvážit monitorování renálních funkcí po zahájení současné léčby a pravidelně během ní, obzvláště, je-li diklofenak souběžně podáván s diuretiky a ACE inhibitory vzhledem ke zvýšenému riziku nefrotoxicity. Souběžné podávání diklofenaku s kalium šetřícími přípravky může být spojeno s hyperkalémií, proto by měla být hladina kalia často monitorována (viz bod 4.4). Jiná NSA a kortikosteroidy

Stránka 6 z 12

Současné podávání diklofenaku a jiných NSA nebo kortikosteroidů může zvýšit četnost výskytu gastrointestinálních nežádoucích účinků (viz bod 4.4). Antiakoagulancia a protidestičkové léčivé přípravky Účinek antikoagulancií, např. warfarinu, může být zvýšen současným podáváním NSA (viz bod 4.4). I když z výsledků klinického zkoumání není patrné, že by diklofenak ovlivňoval účinek antikoagulancií, byly hlášeny ojedinělé případy zvýšeného rizika krvácení u pacientů užívajících současně diklofenak a antikoagulancia. Z toho důvodu je doporučeno pečlivé monitorování těchto pacientů. SSRI Současné podávání systémových NSA, včetně diklofenaku, a SSRI může zvýšit riziko výskytu gastrointestinálního krvácení (viz bod 4.4). Antidiabetika Klinické studie ukázaly, že diklofenak může být podáván současně s perorálními antidiabetiky, aniž by ovlivnil jejich klinický účinek. Nicméně existují ojedinělé případy vzniku hypoglykemie nebo hyperglykemie při současném podávání s diklofenakem, které vyžadovaly úpravu dávkování antidiabetik. Proto je doporučeno preventivně monitorovat hladinu krevní glukózy při současné terapii. Methotrexát Diklofenak může inhibovat tubulární sekreci a renální clearance methotrexátu, a tím zvyšovat jeho hladinu. Opatrnosti je třeba, pokud jsou nesteroidní protizánětlivé léky podávány méně než 24 hodin před nebo po podání methotrexátu, protože může dojít ke zvýšení plasmatické hladiny methotrexátu a tím i jeho toxicity. Cyklosporin Diklofenak, tak jako i ostatní NSA, může zvýšit nefrotoxicitu cyklosporinu svým inhibičním účinkem na renální prostaglandiny. Proto by měl být podáván v těchto případech v dávkách nižších, než jsou dávky pro pacienty neléčené cyklosporinem. Chinolonová chemoterapeutika Ojediněle byly hlášeny případy křečí, které mohly být následkem současné léčby chinolony a NSA. Fenytoin Pokud je fenytoin podáván současně s diklofenakem, je doporučeno monitorování hladin fenytoinu v plazmě kvůli očekávánému zvýšení expozice fenytoinu. Kolestipol a cholestyramin Tyto látky mohou způsobit zpoždění nebo snížení absorpce diklofenaku. Proto je doporučeno podávat diklofenak nejméně 1 hodinu před nebo 4 – 6 hodin po podání kolestipolu/cholestyraminu. Silné inhibitory CYP2C9 Opatrnosti je třeba při předepisování diklofenaku se silnými inhibitory CYP2C9 (jako jsou sulfinpyrazon a vorikonazol). Kombinace může vést k významnému zvýšení maximální koncentrace v plazmě a vystavení účinkům diklofenaku mechanismem inhibice jeho metabolismu. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Fertilita

Stránka 7 z 12

Tak jako užívání ostatních NSA, i užívání diklofenaku může ovlivnit fertilitu žen, a není tedy doporučeno ženám, které se snaží otěhotnět. U žen, které mají problémy s početím nebo jsou vyšetřovány pro neplodnost, je potřeba zvážit ukončení léčby diklofenakem. Těhotenství Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody. V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být diklofenak podán, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je diklofenak podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší. Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovat plod:

- kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense), - renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání soligohydramnionem,

matku a novorozence na konci těhotenství:

- potenciálnímu prodloužení krvácení, - inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu.

Proto je diklofenak kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství. Kojení Jako ostatní NSA, i diklofenak přechází v malém množství do mateřského mléka. Proto by diklofenak neměl být podáván kojícím ženám, aby se předešlo nežádoucím účinkům u kojených dětí. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Pokud se v průběhu léčby diklofenakem vyskytnou poruchy zraku, závratě, ospalost nebo jiné poruchy CNS, pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou pozornost. 4.8 Nežádoucí účinky Seznam nežádoucích účinků, které se vyskytly v souvislosti s podáváním léčivého přípravku Dicloreum, je rozdělen podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu. Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1,000, <1/100); vzácné (≥1/10,000, <1/1,000); velmi vzácné (<1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Následující nežádoucí účinky zahrnují nežádoucí účinky z krátkodobé i dlouhodobé léčby. Nejčastěji pozorované účinky jsou gastrointestinální. Gastrointestinální krvácení může být někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4). Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi vzácné

Agranulocytóza, anémie (včetně hemolytické a aplastické anémie), trombocytopénie, leukopénie

Poruchy imunitního systému

Stránka 8 z 12

Vzácné Velmi vzácné

Hypersenzitivita, anafylaktická a anafylaktoidní reakce (včetně hypotenze a šoku). Angioneurotický edém (včetně otoku tváře).

Psychiatrické poruchy

Velmi vzácné

Dezorientace, deprese, insomnie, noční můry, iritabilita, psychotické poruchy.

Poruchy nervového systému

Časté Vzácné Velmi vzácné

Bolesti hlavy, závratě. Somnolence. Parestézie, poruchy paměti, křeče, anxieta, tremor, aseptická meningitida, poruchy chuti, cerebrovaskulární příhody.

Poruchy oka

Velmi vzácné

Poruchy zraku, rozmazané vidění, diplopie.

Poruchy ucha a labyrintu

Časté Velmi vzácné

Vertigo. Tinitus, poruchy sluchu.

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

Palpitace, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu.

Cévní poruchy

Velmi vzácné

Hypertenze, vaskulitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Vzácné Velmi vzácné

Astma (včetně dyspnoe). Pneumonitida.

Gastrointestinální poruchy

Časté Vzácné Velmi vzácné

Nauzea, zvracení, průjem, dyspepsie, abdominální bolest, flatulence, anorexie. Gastritida, gastrointestinální krvácení, hemateméza, průjem s krvácením, meléna, gastrointestinální vřed (s nebo bez krvácení či perforace). Kolitida (včetně hemoragické kolitidy a exacerbace ulcerózní kolitidy nebo Crohnovy choroby), konstipace, stomatitida (včetně ulcerózní stomatitidy), glositida, ezofageální poruchy, diaphragma-like (příčné) intestinální zúžení, pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté Vzácné Velmi vzácné

Zvýšené hladiny transamináz. Hepatitida, žloutenka, poruchy jater. Fulminantní hepatitida, hepatická nekróza, jaterní selhání.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté Vzácné Velmi vzácné

Vyrážka. Kopřivka. Bulózní erupce, ekzém, erytém, multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza (Leyellův syndrom), exfoliativní dermatitida, ztráta vlasů,

Stránka 9 z 12

fotosenzitivní reakce, purpura, alergická purpura, pruritus.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Akutní renální selhání, hematurie, proteinurie, nefrotický syndrom, intersticiální nefritida, renální papilární nekróza.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté Vzácné

Reakce v místě injekce, bolest v místě injekce, zatvrdnutí v místě injekce (pouze pro diklofenak injekční roztok). Podráždění v místě aplikace (pouze pro diklofenak čípky). Edém. Nekróza v místě injekce (pouze pro diklofenak injekční roztok).

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Absces v místě injekce (pouze pro diklofenak injekční roztok).

Postmarketingové zkušenosti Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z dostupných údajů nelze určit). Tachykardie, otoky víček, rektální hemoragie a pruritus ani (čípky), otoky v orofaryngeální oblasti, generalizovaný edém, nekrotizující streptokoková fasciitida (injekční roztok), zvýšená hladina urey v krvi, hyperkalemie, diabetes mellitus, myalgie, neuróza, stav zmatenosti, synkopa, oligurie, bronchospasmus, dysfonie, dermatitida, cirkulační kolaps. Klinické studie a epidemiologické údaje naznačují, že podávání diklofenaku (zvláště ve vysokých dávkách 150 mg denně a při dlouhodobé léčbě) může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (například infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody) (viz bod 4.4). 4.9 Předávkování Příznaky Předávkování diklofenakem nemá žádný typický klinický obraz. Může se objevit například zvracení, gastrointestinální krvácení, průjem, závratě, tinitus nebo křeče. Pokud dojde k závažné otravě, může dojít i k selhání ledvin a poškození jater. Terapeutická opatření Opatření při akutní otravě nesteroidními protizánětlivými léky včetně diklofenaku zahrnují léčbu podpůrnou a symptomatickou. Symptomatická a podpůrná léčba by měla být použita při komplikacích jako hypotenze, selhání ledvin, křeče, gastrointestinální podráždění a deprese dýchání. Specifická léčba jako forsírovaná diuréza, dialýza nebo hemoperfuze nepřispívají k urychlené eliminaci nesteroidních antirevmatických protizánětlivých léků, poněvadž ty jsou z velké části vázány na bílkoviny a jsou rozsáhle metabolizovány. Podání aktivního uhlí by mělo být zváženo po požití potenciálně toxické dávky

a vyprázdnění žaludku

(např. zvracením nebo výplachem) po požití potenciálně život ohrožující dávky (tato opatření se ne-týkají předávkování diklofenakem ve formě čípků nebo injekčního roztoku).

Stránka 10 z 12

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny octové ATC kód: M01AB05 Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum, které patří do skupiny derivátů kyseliny fenyloctové. Vyznačuje se antiflogistickým, analgetickým a antipyretickým účinkem. Mechanismus účinku: Nedůležitějším mechanismem je inhibice enzymu cyklooxygenázy, který katalyzuje syntézu prostaglandinů, prostacyklinu i tromboxanu. Kromě toho se uvažuje o možnosti ovlivnění volných kyslíkových radikálů, některých funkcí neutrofilů a lymfocytů, modulaci některých funkcí cytokinů a inhibici agregace trombocytů. Při terapeutických dávkách je však krvácivost změněna pouze nevýrazně. Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, bolesti a hypertermii. Analgetické a antipyretické účinky mohou být dosaženy po jednorázovém podání, antiflogistické se projeví až po vyšších dávkách aplikovaných několik dnů. Pro užití diklofenaku při JRA/JIA u pediatrických pacientů jsou dostupné pouze omezené klinické zkušenosti. V randomizované, dvojitě zaslepené, dvoutýdenní studii s paralelní skupinou u dětí od 3 do 15 let s diagnózou JRA/JIA byla účinnost a bezpečnost podání dávky 2-3 mg/kg tělesné hmotnosti denně srovnávána s kyselinou acetylsalicylovou (ASA 50 – 100 mg/kg tělesné hmotnosti/den) a placebem – v každé skupině bylo 15 pacientů. V celkovém zhodnocení vykázalo statisticky významné zlepšení (p < 0,05) 11 z 15 pacientů léčených diklofenakem, 6 pacientů ze 12 ve skupině léčené ASA a 4 z 15 pacientů, jimž bylo podáváno placebo. Ve druhé randomizované, dvojitě zaslepené, šestitýdenní studii s paralelní skupinou u dětí od 4 do 15 roků s diagnózou JRA/JIA byla účinnost diklofenaku (v denní dávce 2 – 3 mg/kg tělesné hmotnosti, n = 22) srovnatelná s účinností indomethacinu (v denní dávce 2 – 3 mg/kg tělesné hmotnosti, n = 23). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Vstřebávání léčivého přípravku závisí na použité lékové formě. Čípky, tablety a tablety s prodlouženým uvolňováním – po perorálním a rektálním podání je účinná látka kompletně absorbována. Plazmatické koncentrace závisí na podané dávce. Maximální plazma-tické koncentrace po podání perorálních lékových forem je dosaženo po 90 minutách, po podání čípků po 30 minutách a po podání forem s prodlouženým uvolňováním po 6 hodinách. Po perorálním podání acidorezistentních forem se diklofenak úplně resorbuje distálně od žaludku. Perorálně podaný diklofenak podléhá působení first-pass efektu v játrech. Do systémové cirkulace pak prostoupí asi 50 % léčivé látky. Diklofenak dobře proniká synoviální membránou. Maximální koncentrace v synoviální tekutině je dosaženo asi za 2-4 hodiny po dosažení maximální koncentrace v plazmě. Po intramuskulárním podání je dosaženo maximální plazmatické koncentrace za 10-30 minut. Diklofenak se asi z 99,7% váže na plazmatické bílkoviny. Biotransformace probíhá v játrech, metabolity se po konjugaci vylučují žlučí a močí. Plazmatický eliminační poločas činí cca 2 hodiny, poločas v synoviální tekutině je asi 3krát delší. Při renální insuficienci se snižuje eliminace metabolitů, jejich koncentrace v plazmě může dosáhnout až 4 násobných hodnot než u zdravých jedinců. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Studie akutní a chronické toxicity na zvířatech prokázaly vysokou snášenlivost při podávání farmako-logicky účinných dávek.

Stránka 11 z 12

Neklinické údaje získané z konvenčních studií bezpečnostní farmakologie, toxicity po opakovaném podání, genotoxicity, karcinogenity a reprodukční toxicity neprokázaly kromě již uvedených údajů žádné další zvláštní riziko pro člověka. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Dicloreum 50 (enterosolventní tablety) Pomocné látky: Granulovaná mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon, magnesium-stearát, celacefát, diethyl-ftalát, oxid titaničitý. Dicloreum retard (tablety s prodlouženým uvolňováním) Pomocné látky: Mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hyprolosa, diethyl-ftalát, oxid titaničitý. Dicloreum (injekční roztok) Pomocné látky: Propylenglykol, benzylalkohol, hydroxid sodný, disiřičitan sodný, voda na injekci. Dicloreum 50 a 100 (čípky) Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, frakcionovaný kokosový olej, ztužený tuk. 6.2 Inkompatibility Nejsou známy. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Enterosolventní tablety: uchovávejte při teplotě do 25°C. Tablety s prodlouženým uvolňováním: uchovávejte při teplotě do 25°C. Čípky: uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Injekční roztok: uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení Dicloreum tablety PVC/Al blistr, krabička Velikost balení: Dicloreum 50: 30 enterosolventních tablet Dicloreum retard: 20 tablet s prodlouženým uvolňováním Dicloreum injekční roztok Hnědé ampulky v plastickém přířezu, krabička Velikost balení: 6 ampulek Dicloreum čípky PVC/PE blistr, krabička

Stránka 12 z 12

Velikost balení: Dicloreum 50: 10 čípků Dicloreum 100: 10 čípků 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Alfa Wassermann S.p.A., 65020 Alanno (PE), Itálie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA Dicloreum 50 (enterosolventní tablety)

29/844/92-B/C

Dicloreum retard (tablety s prodlouženým uvolňováním) 29/127/94-C Dicloreum (injekční roztok)

29/668/92-C

Dicloreum 50 (čípky)

29/126/94-A/C

Dicloreum 100 (čípky)

29/126/94-B/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Dicloreum 50 (enterosolventní tablety)

23.12.1992/16.7.2008

Dicloreum retard (tablety s prodlouženým uvolňováním) 9.2.1994/31.10.2007 Dicloreum (injekční roztok)

16. 9.1992/16.7.2008

Dicloreum 50 (čípky)

9. 2.1994/22.7.2009

Dicloreum 100 (čípky)

9. 2.1994/22.7.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU 5.12.2012


nahoru

Informace na obalu

SKLÁDAČKA 1.

DICLOREUM retard

2.

Tablety s prodlouženým uvolňováním, 20 tablet.

3.

Složení:1 tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje obsahuje: Účinná látka: Diclofenacum natricum 100 mg. Pomocné látky: mastek, ethylcelulóza, povidon, hydroxylpropylcelulóza, oxid titaničitý, stearan hořečnatý, dietylftalát

4.

K vnitřnímu užití.

5.

Informace pro použití přiložena.

6.

Chraňte před dětmi.

7.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

8.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

9.

Alfa Wassermann S.p.A., Alanno (PE), Itálie

10. Použitelné do: 11. Číslo šarže: 12. Registrační číslo: 29/127/94-C 13. Informace v Braillově písmu : DICLOREUM retard

BLISTR 1.

DICLOREUM retard

2.

Diclofenac100 mg OS

3.

Alfa Wassermann S.p.A

4.

Použitelné do:

5.

Číslo šarže:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.