Curacné 20 Mg Měkká Tobolka

Kód 0075507 ( )
Registrační číslo 46/ 054/06-C
Název CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0075240 POR CPS MOL 28X20MG Měkká tobolka, Perorální podání
0075507 POR CPS MOL 30X20MG Měkká tobolka, Perorální podání
0075561 POR CPS MOL 50X20MG Měkká tobolka, Perorální podání
0075566 POR CPS MOL 56X20MG Měkká tobolka, Perorální podání
0075595 POR CPS MOL 60X20MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CURACNÉ 20 MG MĚKKÁ TOBOLKA

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195144/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CURACNÉ 10 mg měkká tobolkaCURACNÉ 20 mg měkká tobolka

Isotretinoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.CO JE CURACNÉ 10 mg, 20 mg, měkké tobolky (dále jen CURACNÉ) A K ČEMU SE

POUŽÍVÁ

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ

POUŽÍVAT

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ POUŽÍVÁ4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT6.DALŠÍ INFORMACE

1. CO JE CURACNÉ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CURACNÉ obsahuje léčivou látku isotretinoin. Isotretinoin je derivát vitaminu A, který patří do kategorie léčivých přípravků známých jako retinoidy.

Přípravek CURACNÉ je indikován pro léčbu těžkých forem akné ( jako je nodulární nebo akné conglobata nebo formy akné s rizikem trvalého zjizvení), které nereagují na standardní léčbu orálními antibiotiky a lokální léčbu (krém, gel, mast nebo pleťová voda).

Přípravek CURACNÉ by měl být předepisován pouze lékařem se zkušenostmi s používáním a se sledováním účinků retinoidů v léčení těžkých forem akné.

Přípravek CURACNÉ není indikován pro léčbu akné vyskytujícího se před pubertou a nedoporučuje se pro děti mladší 12 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ

POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek CURACNÉ

jestliže jste těhotná nebo kojíte, máte-li v úmyslu otěhotnět nebo jestliže můžete otěhotnět a nedodržujete opatření požadovaná v rámci této léčby pro ochranu před otěhotněním (viz rámeček „Důležité informace k těhotenství a kojení“).

jestliže jste alergický/á na kteroukoliv složku přípravku CURACNÉ, zejména jste-li alergický/á na isotretinoin, arašídy nebo sóju.

jestliže trpíte hepatickou insuficiencí (závažné onemocnění jater).

v případě hypervitaminózy A (velice vysoká hladina vitaminu A v těle).

jestliže máte vysokou hladinu lipidů v krvi (cholesterol, triglyceridy).

jestliže užíváte antibiotikum z kategorie tetracyklinů.

Informujte svého lékaře

pokud Vaše anamnéza zahrnuje depresi nebo jiné duševní problémy ( viz kapitola č.4.:Možné nežádoucí účinky).

 jestliže máte problémy s ledvinami. Lékař může upravit dávku isotretinoinu.

jestliže máte nadváhu nebo trpíte cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo triglyceridů v krvi, popř. máte vysokou spotřebu alkoholu.

V těchto případech lze pozorovat zvýšení hladiny lipidů a glyceridů v krvi.

Jestliže se na vás některá z těchto podmínek vztahuje, lékař vám může předepsat pravidelné krevní testy.

Trpíte-li cukrovkou, sledujte během období léčby pečlivě svoji hladinu glukózy v krvi.

jestliže máte problémy s játry.

Přípravek CURACNÉ může zvýšit hladiny transamináz (enzymy jater). Lékař vám předepíše pravidelné krevní testy před i v průběhu léčby, aby zkontroloval stav vašich jater.

Trvalé zvýšení hladiny těchto enzymů může lékaře vést ke snížení dávky přípravku CURACNÉ nebo k přerušení léčby.

 Pokud se ve Vaší anamnéze objevují střevní potíže.

Okamžitě ukončete léčbu a urychleně informujte lékaře

pokud v průběhu léčby nebo v době jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte.

 jestliže se u vás vyskytne:

o obtížné dýchání, svědění a/nebo kožní vyrážka.

Tyto příznaky mohou být způsobeny alergickou reakcí.

o bolest hlavy s nevolností, zvracením nebo poruchou zraku.o prudká bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, popř. těžký průjem s krví ve

stolici.

o obtížné močení nebo nemožnost močit.

o zhoršení zraku v noci a/nebo porucha zraku.

o psychiatrické poruchy, zejména příznaky deprese (velká sklíčenost nebo

záchvaty pláče, přemýšlení o sebepoškození nebo přerušení kontaktů s rodinou nebo přáteli).

jestliže zaznamenáte žloutnutí očí nebo pokožky a závratě.

Zvláštní upozornění pro pacientky:Používání v období těhotenství a kojení:V období těhotenství a kojení je používání přípravku CURACNÉ přísně zakázáno (viz rámeček „Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a kojením“).

Důležité informace k těhotenství a kojení

Těhotenství a kojení představují absolutní kontraindikaci léčby isotretinoinem

Přípravek CURACNÉ je teratogenní. To znamená, že jestliže během léčby nebo během jednoho měsíce po léčbě otěhotníte, může tento přípravek způsobit vážné malformace vašeho nenarozeného dítěte:

Obrázek možných vnějších malformací v případě otěhotnění během léčby isotretinoinem: žádné uši nebo uši umístěny příliš nízko, velká hlava a malá brada, abnormality v oblasti očí a malformace patra.

Často dochází k vnitřním malformacím. Ty postihují srdce, brzlík a nervovou soustavu a příštítná tělíska.Tento přípravek může také způsobit spontánní potrat.

Přípravek CURACNÉ nesmíte používat

jestliže jste těhotná nebo máte v úmyslu během léčby nebo během jednoho měsíce po léčbě otěhotnět.

jestliže kojíte, protože isotretinoin se může dostat do mateřského mléka a vašemu dítěti uškodit.

„ Program prevence otěhotnění“ stanoví, že žena v plodném věku smí podstoupit léčbu přípravkem Curacné pouze, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

Podmínky pro předepisování a podávání přípravku CURACNÉ ženám v plodném věku:

Pochopila jste, že léčba představuje teratogenní riziko(nebezpečí poškození vývoje plodu )

 Rozumíte tomu, proč nesmíte otěhotnět.

Váš lékař vás informoval o opatřeních, jejichž cílem je zabránit otěhotnění, a dal vám příručku vysvětlující různé metody antikoncepce.Je-li to nezbytné, může vás lékař poslat ke gynekologovi.

Souhlasíte s tím, že budete používat alespoň jednu účinnou metodu antikoncepce, ale nejlépe

 dvě, včetně bariérové metody:

o alespoň 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ,o během léčby,o po dobu 5 týdnů po ukončení léčby.

Musíte používat antikoncepci, i když nejste sexuálně aktivní nebo když již nemátemenstruaci.

 Rozumíte nutnosti pravidelné měsíční lékařské kontroly a souhlasíte s ní. V této

souvislosti vám lékař předepíše těhotenské testy:

o 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ. Test bude proveden

během prvních 3 dnů menstruačního cyklu (periody).

o každý měsíc během léčby,

o a za 5 týdnů po ukončení léčby.

Výsledek každého testu musí být negativní: Během léčby a během jednoho měsíce po ukončení léčby nesmíte otěhotnět.

 Musíte podepsat (vy sama nebo dospělá osoba, která za vás nese právní odpovědnost)

formulář souhlasu s léčbou a nutností antikoncepčních opatření, říkající že:

o jste byla informována o rizicích souvisejících s léčbou přípravkem CURACNÉ,o souhlasíte s tím, že budete dodržovat program Prevence proti otěhotnění.

Zvláštní upozornění pro muže:Předepisování tohoto přípravku mužům se neřídí žádnými zvláštními podmínkami: nebylo prokázáno, že by užívání isotretinoinu mělo nepříznivý vliv na plodnost nebo potomstvo mužů.Mějte na paměti, že přípravek nesmíte dávat nikomu jinému, zejména ne ženám.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Se svým lékařem nebo lékárníkem si o tom promluvte. Během léčby přípravkem CURACNÉ neužívejte léčiva obsahující vitamin A nebo tetracykliny.Užívání isotretinoinu současně s lokálními keratolytickými či exfoliativními přípravky proti akné se nedoporučuje, mohlo by dojít k zesílení lokálních dráždivých účinků.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů v noci buďte opatrný/á, váš zrak může být v noci během léčby horší, někdy i náhle.Toto zhoršení jen zřídkakdy přetrvává i po ukončení léčby.

Důležité informace o některých složkách přípravku CURACNÉ:Tento přípravek obsahuje sójový olej.Neužívejte přípravek, jste-li alergický/á na arašídy nebo sóju.

Rady pro běžný život:

 Jestliže během léčby zaznamenáte suchou pleť nebo rty, naneste na pleť zvlhčující

masti nebo krémy a na rty balzám.

 Obecně se při léčbě vyhýbejte výrobkům, které dráždí pokožku (například peelingový

krém).

Vyhýbejte se nadměrnému slunečnímu svitu: přípravek CURACNÉ může během léčby zvýšit citlivost na slunce.

Jestliže se nemůžete vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně 15 (minimálně SPF15) .

Nenavštěvujte solária a nepoužívejte UV lampy ani solární boxy.

 Během léčby a alespoň 6 měsíců po jejím ukončení se vyhýbejte depilaci voskem.

Kromě toho se vyhýbejte chirurgickým metodám léčení- dermabrazi a laserové terapii (kosmetické postupy, jejichž cílem je vyhladit pleť a odstranit jizvy a známky stárnutí). Tyto postupy mohou způsobit zjizvení pokožky, hypo/hyperpigmentaci (skvrny či výrazné zbarvení pleti) a odchlípení epidermu.

Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte pocit suchých očí, používejte místo kontaktních čoček brýle.

 Je možné, že budete potřebovat používat sluneční brýle k ochraně očí před oslněním.

Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů v noci buďte vždy opatrný/á, protože dochází k náhlým změnám zraku (zhoršení vidění v noci).

 Nevynakládejte při léčbě přípravkem CURACNÉ velkou fyzickou námahu, protože

v souvislosti s léčbou se občas mohou objevit bolesti kloubů a svalů.

Během léčby a po dobu jednoho měsíce po ukončení léčby nedarujte krev. Kdyby dostala vaši krev těhotná žena, mohlo by se její dítě narodit se závažnými vrozenými vadami (malformacemi).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ POUŽÍVÁ

Dávkování:Vždy užívejte přípravek CURACNÉ přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Obvyklá počáteční dávka přípravku je 0,5mg na 1kg tělesné váhy denně ( 0,5mg/kg/den).U většiny pacientů se bude dávka pohybovat mezi 0,5 – 1mg/kg/den.Jestliže máte pocit, že účinek CURACNÉ je příliš silný, nebo naopak příliš slabý, řekněte to svému lékaři. Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně během jídla. Spolkněte tobolky celé, aniž byste je rozkousali nebo vysáli.

Pacienti s težkou formou renální insuficienceU pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin by se měla zahájit léčba dávkou nižší (např. 10mg/den).

DětiPřípravek není určen k léčbě juvenilního (prépubertálního) akné a u dětí mladších 12 let věku.

Pacienti se známkami nesnášenlivosti přípravkuU pacientů, u nichž se vyskytnou známky závažné nesnášenlivosti s doporučenou denní dávkou, může lékař pokračovat v léčbě s nejvyšší tolerovanou dávkou tímto pacientem.

Doba trvání léčbyJedna léčebná kúra s přípravkem CURACNÉ trvá 16 až 24 týdnů. Stav vaší pleti se může zlepšovat ještě 8 týdnů po ukončení léčby.

Proto počkejte alespoň do uplynutí těchto 8 týdnů před zahájením případné další kúry. Většina pacientů potřebuje jen jednu léčebnou kúru.

Jestliže jste užil/a více přípravku CURACNÉ, než jste měl/aJestliže jste užil/a více přípravku CURACNÉ, než jste měl/a, může se u vás vyskytnout hypervitaminóza A, projevující se intenzivní bolestí hlavy, nevolností či zvracením, ospalostí, podrážděností a svěděním.

Neprodleně se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek CURACNÉ:Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek CURACNÉ, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.Pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CURACNÉ nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u každého.Tyto účinky často během léčby, po ukončení léčby nebo při změně dávkování ustupují (promluvte si se svým lékařem). Váš lékař vám s touto situací poradí.

Vyhodnocení nežádoucích účinků vychází z následující frekvence jejich výskytu: Velmi časté: výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientů Časté: u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčených pacientůMéně časté: u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 léčených pacientůVzácné: u méně než u 1 z 1000, ale u více než 1 z 10.000 léčených pacientů Velmi vzácné: méně než u 1 z 10.000 léčených pacientů, neznámo (není možné odhadnout nazákladě dostupných údajů).

Psychiatrické poruchyVe výjimečných případech se u pacientů během užívání isotretinoinu nebo krátce po ukončení jeho užívání projevila deprese nebo zhoršila již stávající deprese, popř. se objevily jiné závažné duševní problémy.Mezi příznaky patří sklíčenost, úzkost, změny nálady, záchvaty pláče, podrážděnost, ztráta radosti či zájmu o sporty a společenské aktivity, příliš mnoho nebo příliš málo spánku, změny hmotnosti nebo chuti, horší výsledky ve škole nebo v práci či problémy s koncentrací.Ve velmi malém počtu případů se u pacientů objevily myšlenky na sebepoškození nebo ukončení života (sebevražedné myšlenky), a někdy přistoupili pacienti k činu. Podle dostupných zpráv nebyla u některých těchto pacientů deprese zjevná.

Velmi zřídka se podle dostupných zpráv stávají pacienti užívající přípravek CURACNÉagresivními nebo násilnými.

Informujte svého lékaře, jestliže se u vás vyskytuje anamnéza duševního onemocnění, včetně deprese, sebevražedného chování nebo psychózy (ztráta kontaktu s realitou, například slyšení hlas nebo vidění věcí, které neexistují), nebo jestliže člen vaší rodiny trpí nebo trpěl nějakým duševním problémem.Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některé léky proti těmto stavům.

Domníváte-li se, že se u Vás rozvíjí některý z těchto duševních stavů, obraťte se ihned na svého lékaře. Možná vám doporučí, abyste přestal/a isotretinoin užívat.Přerušení užívání isotretinoinu však nemusí stačit pro vymizení příznaků a možná Váš lékař bude muset zajistit další nezbytnou lékařskou pomoc.

Účinky na metabolismus a biologické abnormality

Velmi zřídka je u pacientů užívajících isotretinoin pozorována intenzivnější potřeba pít a močit.

Tyto příznaky, související s přítomností cukru v moči a se zvýšením hladiny cukru v krvi, mohou svědčit o cukrovce. V tomto případě se obraťte na svého lékaře.

 Velmi časté: anémie, zvýšená rychlost sedimentace, snížený počet krevních destiček,

zvýšený počet krevních destiček

 Časté: zvýšená glykémie (hladina krevního cukru), zvýšená hladina cholesterolu

v krvi, snížený počet bílých krvinek

Velmi časté: zvýšená hladina triglyceridů, snížení HDL, zvýšení transamináz

Časté: výskyt bílkoviny nebo krve v moči.

Na podkladě těchto účinků Vám lékař může předepsat kontrolu krevních testů a přijmoutpotřebná opatření.

Poruchy imunitního systému

Vzácně: kožní alergické reakce,( anafylaktické reakce), hypersenzitivita..

Účinky na nervový systém

U pacientů užívajících souběžně isotretinoin a určitá antibiotika (tetracyklin) se velmi vzácně objevily případy benigní intrakraniální hypertenze.

Tato hypertenze se projevuje trvalými bolestmi hlavy s nevolností, zvracením a poruchami zraku, únavou a někdy křečemi. Přestaňte užívat přípravek CURACNÉ a co nejdříve se obraťte na svého lékaře.

Účinky na uši a zvukovody

K ohlášení poruch sluchu došlo velmi vzácně.

Gastrointestinální účinky

Byly pozorovány velmi vzácné případy závažných gastrointestinálních poruch (například pakreatitidy, gastrointestinálního krvácení, kolitidy a zánětlivých onemocnění). V případě prudké bolesti v břiše, doprovázené průjmem s krví nebo bez krve ve stolici, nevolnosti a zvracení přestaňte užívat isotretinoin a co nejdříve se obraťte na svého lékaře.

Účinky na játra

Jestliže dojde k zažloutnutí vašich očí a vy se budete cítit unavený/á, může to být projevem hepatitidy.

Ačkoliv jde u pacientů užívajících přípravek CURACNÉ o velmi řídký jev, musíte přestat s užíváním přípravku a obrátit se na svého lékaře.

Účinky na ledviny

U pacientů užívajících CURACNÉ byly pozorovány velmi vzácné případy zánětu ledvin. Toto onemocnění se může projevovat velkou únavou, obtížemi při močení, neschopností močit a oteklými očními víčky.

Jestliže u sebe při užívání isotretinoinu tyto příznaky sledujete, přestaňte přípravek užívat a obraťte se na svého lékaře.

Účinky na kůži a sliznice

Velmi vzácně se může během prvních několika týdnů léčby Vaše akné zhoršit. Velmi vzácně se na pleti objeví zánětlivé léze.

Obecně však v případě dodržování léčby dojde ke zmírnění akné a dalších příznaků.

 Kožní vyrážka, mírné svědění a mírná deskvamace jsou velmi časté. Pokožka může

zarudnout a stát se fragilní, zejména na tváři.

 Velmi časté: suchá kůže, zejména na tváři a rtech. Velmi časté. rozpraskaná kůže a rty.

 Velmi vzácně se mohou objevit lokalizované bakteriální infekce doprovázené otokem,

zarudnutím nebo hnisáním, např. v nehtovém lůžku.

Velmi vzácně: zhoršení stavu nehtů, nadměrná pigmentace obličeje, změny kvalityvlasů a zvýšení ochlupení těla.

Velmi vzácně můžete zaznamenat zvýšenou potivost a svědění.

Velmi vzácně může CURACNÉ během léčby způsobit vyšší citlivost na sluneční svit (viz rady pro běžný život, 2. kapitola).

Po dlouhodobějším užívání isotretinoinu můžete pozorovat vyrážku, změny na svých vlasech (úbytek vlasů nebo vzácněji jejich zhoustnutí).

Neznámá četnost: závažná kožní vyrážka (erythema multiforme, Stevens-Jonhsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které mohou být potenciálně životu nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Tyto příznaky se zpočátku projevují jako kruhové skvrny, často s puchýřky uprostřed, obvykle na pažích a rukách, nebo na nohách a chodidlech; v závažnějších případech se mohou puchýřky objevit i na hrudníku a zádech. Mohou se objevit i další příznaky, jako například oční infekce (zánět spojivek) či vřídky v ústech, v krku či v nose. Závažné formy vyrážky se mohou rozvinout až do rozsáhlého odlupování kůže, které může být životu nebezpečné. Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází bolest hlavy, horečka, bolesti celého těla (příznaky podobné chřipce).Objeví-li se vyrážka nebo uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte Curacne užívat a obraťte se na svého lékaře.

Účinky na dýchací ústrojí

 Často můžete pozorovat sucho v nose, krvácení z nosu a zánět nosohltanu. Velmi vzácně můžete mít vyschlé hrdlo,může dojít i k bronchospasmu, což způsobuje

určitou ochraptělost.

Účinky na oči

 Velmi vzácně může přípravek poškodit noční vidění a může dojít k náhlým poruchám

zraku.

Tyto účinky jen vzácně přetrvávají i po ukončení léčby.

 U některých pacientů došlo k narušení barevného vidění. Velmi často: zánět očních víček, zánět spojivek, podrážděné oči a jejich suchost, což

může vést ke špatné snášenlivosti kontaktních čoček.

Možná budete na ochranu svých očí před oslněním potřebovat sluneční brýle.

Velmi vzácně byly pozorovány další účinky na oči, zejména intenzivní podráždění očí, zkalení rohovky, keratitida a šedý zákal, fotofobie |( světloplachost) a poruchy vidění.

Jestliže vám přípravek způsobí byť jen nepatrné problémy se zrakem, kontaktujte ihned svého lékaře.

Účinky na kostru a svalstvo

 U pacientů užívajících isotretinoin je velmi často pozorována bolest zad. Časté jsou i bolesti svalů a kloubů: je tedy vhodné snížit během léčby intenzivní

fyzické zatížení.

Všechny tyto účinky po ukončení léčby odezní.

 Byly pozorovány velmi vzácné případy artritidy, kostních anomálií (například

zpožděný růst a snížená hustota kostní hmoty) a kalcifikace měkkých tkání. V případě intenzivní fyzické námahy může u pacientů užívajících isotretinoin dojít ke zvýšení

kravní hladiny enzymu uvolňovaného při degradaci svalových vláken (kreatinfosfokináza).

Účinky na lymfatický systém

Velmi vzácně došlo ke zduření lymfatických uzlin.

Jestliže budou některé z těchto nežádoucích účinků závažné nebo si všimnete nežádoucích účinků, které nejsou v této informaci uvedeny, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek CURACNÉ nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu , těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Když dokončíte léčbu, musíte vrátit všechny nepoužité tobolky lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE

CURACNÉ 10 mg, 20 mg, měkké tobolky

Léčivou látkou je:Měkká tobolka o síle 10mg: isotretinoinum………………………….10mgMěkká tobolka o síle 20mg: isotretinoinum………………………… 20mgPomocné látky: čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk.

Složení pouzdra a 20 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).Složení pouzdra 10 mg tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172).Tento přípravek se dodává v podobě měkkých tobolek.Velikost balení 28, 30, 50, 56 a 60 tobolek v blistru.

Složení černého inkoustu ( atramentu): propylenglykol, černý oxid železitý (E172), polyvinyl-acetát-ftalát, čistěná voda, izopropylalkohol, polyethylenglykol, roztok amoniaku 30%, etanol denaturovaný 35% (SDA35 alkohol).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Pierre Fabre Dermatologie45, place Abel Gance, BOULOGNE, Francie

VýrobceCATALENT FRANCE BEINHEIM S.A.74, rue Principale67930 BEINHEIM, FRANCIE

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

ISOCURAL

Česká republika

CURACNÉ

Francie

CURACNÉ

Řecko

CURACNÉ

Maďarsko

CURACNÉ

Lucembursko

CURACNÉ

Polsko

CURACNÉ

Portugalsko

ISOTRETINOINA Pierre Fabre

Španělsko

ISOACNE

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne 9.12.2010.Podmínky pro vystavení lékařského předpisu a pro dodání:Přípravek CURACNÉ se vydává pouze na lékařský předpis, jedná se o léčivý přípravek vyžadující při léčbě zvláštní sledování pacienta.

Pro ženy v plodném věku ( které mohou otěhotnět)

 Před vystavením předpisu musí pacientka podepsat souhlas s péčí a s antikoncepcí.

Doba předpisu se vymezuje na zajištění množství léčivého přípravku na dobu jednoho měsíce léčby. Pro pokračování v léčbě bude třeba vystavit nový předpis.

 Přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dnů od data vystavení předpisu.

Přípravek bude vydán pouze na základě kontroly následujících povinných prohlášení uvedených na předpisu:

o Pro vystavení prvního předpisu:

podpis na formuláři se souhlasem s péčí a s antikoncepcí;

používání alespoň jedné účinné metody antikoncepce, a to alespoň jeden měsíc předem;.

vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;

datum těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).

o Pro vystavení dalších předpisů:

užívání účinné antikoncepce;

vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;

datum posledního těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).

Další informace o přípravku CURACNÉ získáte od svého lékaře nebo lékárníka.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195144/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 10mg měkká tobolkaCURACNÉ 20mg měkká tobolka

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ CURACNÉ 10mg měkká tobolka Jedna měkká tobolka obsahuje 10 mg isotretinoinum. Pomocné látky: 104,2 mg čistěný sójový olej v každé měkké tobolce . Úplný seznam pomocných látek viz.6.1. CURACNÉ 20mg měkká tobolka Jedna měkká tobolka obsahuje 20 mg isotretinoinum. Pomocné látky: 208,4 mg čistěný sójový olej v každé měkké tobolce . Úplný seznam pomocných látek viz.6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

Každá 10mg měkká želatinová tobolka je červenohnědé barvy na jedné straně s potiskem „ 10“ , naplněná světle žlutooranžovou náplní. Každá 20mg želatinová tobolka je dvoubarevná, neprůhledné červenohnědé barvy a krémové barvy na jedné straně s potiskem „20“, naplněná světle žlutooranžovou náplní

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Těžké formy akné (např. nodulární akné, akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentní vůči standardní léčbě celkově podávanou antibakteriální a lokální terapií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Isotretinoin musí být předepsán a užíván pod dohledem odborného lékaře, který má zkušenosti s používáním systémových retinoidů při léčbě těžkých forem akné a je důkladně obeznámen s riziky spojenými s léčbou isotretinoinem. Pacient musí být během léčby pod lékařským dohledem.

Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně během jídla.

Dospělé osoby včetně dospívajících a osob vyššího věku:

Léčbu isotretinoinem je třeba zahájit podáváním dávky 0,5 mg/kg/den. Terapeutická odpověď na isotretinoin a některé nežádoucí účinky souvisejí s dávkováním a jsou u jednotlivých pacientů různé. Někdy je třeba v průběhu léčby dávkování individuálně upravit. U většiny pacientů se denní dávka pohybuje mezi 0,5-1 mg/kg.

Dlouhodobé zmírnění příznaků a míra recidivy akné souvisejí spíše s celkově podanou dávkou než s délkou léčby nebo s výší denní dávky. Bylo prokázáno, že při podání kumulativní dávky 120-150mg/kg nelze očekávat žádné výrazné zlepšení stavu pokožky. Délka léčby závisí na podávané denní dávce. Ke zlepšení stavu obvykle postačuje léčba v délce 16-24 týdnů.

U většiny pacientů akné zcela vymizí po jednom léčebném cyklu. V případě, že dojde k recidivě, je možné předepsat léčbu opakovaně s použitím stejné denní dávky a kumulativní terapeutické dávky. Vzhledem k tomu, že zmírnění příznaků akné lze pozorovat až i do 8 týdnů po přerušení léčby, neměla by být další léčba zahájena dříve než po uplynutí tohoto období.

Pacienti s těžkou nedostatečností ledvinU pacientů s těžkou nedostatečností ledvin je třeba léčbu zahájit podáváním nižších dávek (např. 10 mg/den). Dávka by poté měla být zvyšována až na 1mg/kg/den nebo na maximální tolerovanou dávku (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití”).

DětiIsotretinoin není určen pro léčbu předpubertálního akné a neměl by být podáván pacientům mladším 12 let věku.

Pacienti s intolerancíU pacientů, u nichž se projeví výrazná intolerance na doporučenou dávku, je třeba dávku snížit a délku léčby prodloužit, přičemž je třeba počítat s vyšším rizikem recidivy. Aby bylo u těchto pacientů dosaženo maximální účinnosti léčby, je třeba podávat nejvyšší tolerovanou dávku.

4.3 Kontraindikace

Isotretinoin nesmějí užívat těhotné a kojicí ženy.

(viz bod 4.6 “Těhotenství a kojení”).

Isotretinoin je kontraindikován u žen plodného věku pokud nejsou splněny všechny

podmínky Programu prevence těhotenství (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití”).

Isotretinoin je dále kontraindikován u pacientů:

 S jaterní nedostatečností Se zvýšenými hodnotami krevních lipidů  S hypervitaminózou A 

S alergií na burské oříšky či olej ze sojových bobů

 Se známou přecitlivělostí na isotretinoin nebo na jinou složku přípravku  Se současnou léčbou tetracykliny (viz bod 4.5 “Interakce s jinými přípravky a jiné

formy interakce”).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Program prevence těhotenství

Tento léčebný přípravek je TERATOGENNÍ

Ženy, které mohou otěhotnět, mohou přípravek užívat pouze v případě, že splňují dále uvedené podmínky Programu prevence těhotenství:

Trpí těžkou formou akné (jako jsou nodulární akné nebo akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentní vůči standardní léčbě systémovými antibakteriálními přípravky a vůči lokální terapii (viz bod 4.1 “Terapeutické indikace”).

Je si plně vědoma teratogenního účinku přípravku.

Je si vědoma, že léčba vyžaduje pravidelný lékařský dohled (kontroly jednou měsíčně).

 Je si vědoma nezbytnosti antikoncepce a je ochotna používat účinnou antikoncepci

(umělé přerušení těhotenství není považováno za vhodnou antikoncepci) 1 měsíc před zahájením léčby, v průběhu léčby a 1 měsíc po ukončení léčby. Je třeba používat minimálně jednu metodu antikoncepce, v ideálním případě dvě navzájem se doplňující metody antikoncepce, včetně bariérového antikoncepčního prostředku.

 I pokud má žena amenoreu, musí dodržovat všechny pokyny účinné antikoncepce.

Musí být schopná správně dodržovat všechna opatření účinné antikoncepce.

 Je informovaná a je si plně vědoma rizik souvisejících s případným otěhotněním.

Je si vědoma, že v případě podezření nebo rizika otěhotnění je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře.

 Je si vědoma nezbytnosti a souhlasí s provedením těhotenských testů před

zahájením léčby, v průběhu léčby a 5 týdnů po ukončení léčby.

Stvrzuje, že si je vědoma rizik a nezbytnosti zvláštních opatření při léčbě isotretinoinem.

Tyto podmínky se vztahují i na ženy, které v období léčby nejsou sexuálně aktivní, s výjimkou případů, kdy lékař uzná, že existují přesvědčivé okolnosti, které jakékoliv riziko otěhotnění vylučují.

Lékař se musí ujistit, že:

 Pacientka splňuje podmínky Programu prevence těhotenství, které jsou uvedené

výše, a že je schopna tyto podmínky plně chápat.

 Pacientka s výše uvedenými podmínkami souhlasí. Pacientka užívala minimálně jednu, ideálně dvě doplňkové formy účinné

antikoncepce, včetně bariérové metody, a to minimálně 1 měsíc před zahájením léčby a že pokračuje v užívání účinné antikoncepce v průběhu léčby a minimálně 1 měsíc po jejím ukončení.

 Výsledky těhotenských testů provedených před zahájením léčby, v průběhu léčby

a 5 týdnů po ukončení léčby, byly negativní. Data provedení a výsledky těhotenských testů musejí být zaznamenány a zařazeny do dokumentace pacientky.

Antikoncepce

Pacientkám musí být poskytnuty srozumitelné informace o prevenci těhotenství a v případě, že žádnou účinnou antikoncepci neužívají, jim lékař musí poradit s výběrem vhodné formy antikoncepce.

Pacientky, které mohou otěhotnět, musejí používat minimálně jednu účinnou antikoncepční metodu. V ideálním případě by pacientka měla používat dvě doplňkové formy antikoncepce, včetně bariérové metody. V používání antikoncepce je třeba pokračovat minimálně 1 měsíc po ukončení léčby isotretinoinem, a to i u pacientek s amenoreou.

Těhotenské testyV souladu s místní praxí by měly být v prvních 3 dnech menstruačního cyklu pod lékařským dohledem provedeny těhotenské testy s minimální přesností 25mlU/ml. Je třeba dodržet tato pravidla:

Před zahájením léčby :Aby se vyloučila možnost těhotenství před zahájením léčby, doporučuje se provést úvodní těhotenský test. Datum provedení a výsledek je třeba zaznamenat a zařadit do dokumentace pacientky. U pacientek s nepravidelným menstruačním cyklem by mělo být provedení testu naplánováno s ohledem na sexuální aktivitu a test by měl být proveden přibližně 3 týdny po posledním nechráněném pohlavním styku. Lékař musí pacientky poučit o nezbytnosti antikoncepce.

Těhotenský test pod lékařským dohledem by měl být rovněž proveden v průběhu konzultace, kdy je isotretinoin předepsán, nebo v průběhu 3 dní před návštěvou lékaře a měl by být odložen, dokud pacientka neužívá účinnou antikoncepci po dobu minimálně 1 měsíce. Tento test musí potvrdit, že pacientka není v době, kdy je zahájena léčba isotretinoinem, těhotná.

Průběžné kontrolyLékařské kontroly by měly být prováděny v intervalu 28 dní. Případnou potřebu opakovaného provedení těhotenského testu pod lékařským dohledem každý měsíc je třeba stanovit v závislosti na lokální praxi s ohledem na sexuální aktivitu pacientky a její menstruační anamnézu (silné krvácení, vynechání menstruace nebo amenorea). V případě potřeby by měly být průběžné kontrolní těhotenské testy provedeny v den návštěvy u lékaře, který léčbu předepíše, nebo v průběhu 3 dní před touto návštěvou.

Ukončení léčbyPět týdnů po ukončení léčby musí pacientka podstoupit závěrečný těhotenský test, který vyloučí těhotenství.

Omezení předpisu a výdejeU žen, které mohou otěhotnět, by délka předepsané léčby isotretinoinem měla být omezena na 30 dní. Pro pokračování v léčbě je nutný další předpis. V ideálním případě by těhotenský test, předepsání a výdej isotretinoinu měly být provedeny v jeden den. Isotretinoin může být vydán nejpozději 7 dní po vystavení předpisu.

Pacienti-mužiVliv léčby isotretinoinem na mužskou plodnost nebo na potomky mužů léčených tímto přípravkem nebyl prokázán. V každém případě je však bezpodmínečně nutné mužské pacienty upozornit, aby svůj lék nedávali k užívání nikomu jinému, a zvláště ne ženám.

Další opatřeníPacienti musejí být poučeni o tom, že nikdy nesmějí přípravek poskytnout k užívání jiné osobě a že nepoužité tobolky musejí po ukončení léčby vrátit do lékárny.

Pacienti léčení isotretinoinem nesmějí v průběhu léčby a 1 měsíc po jejím ukončení darovat krev z důvodu potenciálního rizika pro plod těhotné pacientky, která by byla příjemcem této krve.

Edukační materiálAby se zamezilo riziku, že bude plod vystaven vlivu isotretinoinu, dodá držitel rozhodnutí o registraci lékařům, lékárníkům a pacientům edukační materiál, ve kterém jsou uvedeny informace o teratogenním účinku isotretinoinu, rady související s užíváním antikoncepce před zahájením léčby a návod pro provádění těhotenských testů.

Lékař musí všem pacientům, jak ženám, tak mužům, podat veškeré dostupné informace o teratogenním účinku přípravku a o nezbytnosti prevence těhotenství tak, jak jsou uvedeny v Programu prevence těhotenství.

Psychiatrické poruchyU pacientů léčených isotretinoinem byly zaznamenány deprese či jejich zhoršení, úzkost, náznaky agresivity, poruchy nálady, psychotické příznaky a velmi vzácně suicidálnímyšlenky, suicidální pokusy a suicidium (viz bod 4.8 “Nežádoucí účinky”). Zvláštní péči je třeba věnovat pacientům s anamnézou deprese, ale i u ostatních pacientů je třeba věnovat pozornost příznakům deprese a v případě potřeby pacientům doporučit vhodnou léčbu. Pouhé přerušení léčby isotretinoinem v některých případech ke zmírnění příznaků deprese nepostačuje a je třeba zajistit další psychiatrické nebo psychologické vyšetření.

Nemoci kůže a podkoží V některých případech se v počáteční fázi léčby dostaví prudké zhoršení akné, ale tyto příznaky postupně, obvykle v průběhu 7-10 dní, vymizí, aniž by bylo nutné upravit dávkování.

V průběhu léčby je třeba zamezit vystavení pokožky intenzivnímu slunečnímu záření nebo jinému typu UV záření . Pokud je to nutné, je třeba používat přípravek ochraňující před osluněním s vysokým ochranným faktorem (minimálně SPF/OF 15).

U pacientů léčených isotretinoinem nesmí být v průběhu 5-6 měsíců po ukončení léčby aplikována metoda agresivní chemické abraze kůže ani ošetření laserem, protože hrozí riziko vzniku hypertrofických jizev na neobvyklých místech a ve vzácných případech riziko hyper nebo hypopigmentace v místě aplikace. Pacienti léčení isotretinoinem by v průběhu 6 měsíců po ukončení léčby neměli podstupovat depilaci voskem z důvodu rizika odlupování kůže.

Při léčbě isotretinoinem je třeba zamezit současnému používání lokálních keratolytických a exfoliativních přípravků proti akné, protože se zvyšuje riziko lokálního podráždění.

Pacientům je třeba doporučit, aby od počátku léčby používali hydratační pleťový krém nebo mast a balzám na rty, protože léčba isotretinoinem způsobuje vysušování pokožky a rtů.

Po uvedení přípravku na trh se objevily informace o závažných kožních reakcích (např. puchýřky (erythema multiforme), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN)) souvisejících s užíváním isotretinoinu. Jelikož tyto stavy lze někdy obtížně rozpoznat od ostatních kožních reakcí, které se mohou objevit (viz bod 4.8), měli by být pacienti informováni o příznacích a pečlivě sledováni, zda se u nich taková závažná kožní reakce neobjeví. V případě podezření na závažnou kožní reakci by měla být léčba isotretinoinem přerušena.

Oční poruchySyndrom suchých očí, zákal rohovky, snížená schopnost nočního vidění a zánět rohovky většinou odezní po ukončení léčby. Suchost očí může být zmírněna aplikací zvlhčovací oční masti nebo očních kapek (umělých slz). Někteří pacienti v průběhu léčby špatně snáší kontaktní čočky, proto se doporučuje nošení brýlí.

Byla rovněž zaznamenána snížená schopnost nočního vidění, přičemž nástup tohoto příznaku byl u některých pacientů velmi náhlý (viz bod 4.7 “Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje”). Pacienti, u kterých se vyskytnou poruchy zraku, by měli být vyšetřeni oftalmologem. V některých případech je nutné léčbu isotretinoinem přerušit.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně U pacientů léčených isotretinoinem byly zaznamenány bolesti svalů , bolesti kloubů a zvýšené hodnoty kreatinfosfokinázy v séru, zejména u těch, kteří provozovali náročné fyzické činnosti (viz bod 4.8 “Nežádoucí účinky”).

Po několika letech léčby poruch keratinizace vysokými dávkami přípravku byly pozorovány změny na kostech, včetně předčasného uzávěru epifýz, hyperostózy a zvápenatění šlach a vazů . Dávkování, délka léčby a celková kumulativní dávka u těchto pacientů značně přesahovala dávky doporučené pro léčbu akné.

Benigní intrakraniální hypertenze Byly zaznamenány případy benigní nitrolební hypertenze, přičemž v některých případech byly současně podávány tetracykliny (viz body 4.3 “Kontraindikace” a 4.5 “Interakces jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce”). Mezi příznaky benigní nitrolebeční hypertenze patří bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, poruchy vidění a edém papily. Pacienti, u nichž se projeví příznaky benigní nitrolební hypertenze, musí léčbu isotretinoinem okamžitě přerušit.

Poruchy jater a žlučových cestPřed zahájením léčby, 1 měsíc po zahájení léčby a poté pravidelně v 3 měsíčních intervalech (pokud nejsou klinicky stanoveny méně časté kontroly) je třeba provést kontrolu jaterních enzymů. U některých pacientů bylo zaznamenáno přechodné a reverzibilní zvýšení jaterních transamináz. Ve většině případů se změny pohybovaly v rozpětí normálních hodnot a v průběhu léčby se vrátily na původní úroveň. Přesto je třeba v případě přetrvávající klinicky relevantní zvýšené hladiny transamináz zvážit snížení podávaných dávek nebo přerušení léčby.

Nedostatečnost ledvinNedostatečnost ledvin nebo selhání ledvin nemají vliv na farmakokinetické vlastnosti isotretinoinu. Isotretinoin proto může být podáván i pacientům, kteří trpí nedostatečností ledvin. U těchto pacientů se však doporučuje zahájit léčbu podáváním nízkých dávek, které jsou postupně zvyšovány na maximální tolerovanou dávku (viz odstavec 4.2 Dávkování a způsob podávání).

Metabolismus tukůPřed zahájením léčby, 1 měsíc po zahájení léčby a poté pravidelně v 3měsíčních intervalech (pokud nejsou klinicky indikovány častější kontroly) je třeba provést kontrolu hladiny lipidů v séru (hodnoty nalačno). Zvýšené hladiny lipidů v séru se obvykle vrátí do normálu po snížení dávky nebo po ukončení léčby a mohou být rovněž upraveny dietou.

Léčbu isotretinoinem někdy provází zvýšená hladina triglyceridů v plazmě. Pokud není možné zvýšenou hladinu triglyceridů (hypertriglyceridémii) udržet na přijatelné úrovni nebo pokud se dostaví příznaky zánětu slinivky břišní (viz bod 4.8. “Nežádoucí účinky”), musí být léčba isotretinoinem přerušena. Hladiny přesahující 800 mg/dL nebo 9mmol/L jsou často příznakem akutního zánětu slinivky, který může být smrtelný.

Gastrointestinální poruchy Léčbu isotretinoinem někdy provází zánětlivé onemocnění střev (včetně zánětu ilea), a to i u pacientů bez předchozí anamnézy střevních chorob. Pacienti, u kterých se objeví silný průjem (s krví ve stolici), musejí léčbu isotretinoinem okamžitě přerušit.

Alergické reakceVe vzácných případech byly zaznamenány anafylaktické reakce, v některých případech se projevily v souvislosti s předchozí lokální aplikací retinoidů. Kožní alergické reakce se vyskytují zřídka. Byly zaznamenány případy alergického zánětu cév (vaskulitidy), často provázené purpurou (podlitiny a červené skvrny) na končetinách a postižením jinýchorgánů než je kůže. Závažné alergické reakce vyžadují okamžité vysazení léčby a důkladné sledování stavu pacienta.

Vysoce rizikoví pacientiU pacientů s cukrovkou, u obézních pacientů, alkoholiků a pacientů s poruchami metabolismu tuků, kteří jsou léčení isotretinoinem, je třeba provádět častější kontroly sérových hodnot lipidů a/nebo hladiny glukózy v krvi. V průběhu léčby isotretinoinem byly zaznamenány zvýšené hladiny cukru v krvi (nalačno) a byly rovněž diagnostikovány nové případy cukrovky.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V průběhu léčby nesmějí pacienti současně užívat vitamín A, protože hrozí riziko hypervitaminózy vitamínu A.

Při současném užívání isotretinoinu a tetracyklinů byly zaznamenány případy benigní intrakraniální hypertenze (pseudotumor cerebri). Proto nesmí být v průběhu léčby isotretinoinem podávány tetracykliny (viz bod 4.3 “Kontraindikace” a odstavec 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití”).

Současné podávání isotretinoinu a topických keratolytických nebo exfoliativních látek užívaných v léčbě proti akné není přípustné, protože by mohlo způsobit zvýšené podráždění kůže.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství je při léčbě isotretinoinem absolutně kontraindikováno (viz odstavec 4.3 “Kontraindikace”). Pokud i přes tato zvláštní opatření pacientka v průběhu léčby isotretinoinem nebo v měsíci po ukončení léčby otěhotní, je vysoké riziko velmi těžkého a závážného poškození ( malformace) plodu.

Fetální malformace související s léčbou isotretinoinem zahrnují anomálie v centrální nervové soustavě (hydrocefalus, cerebelární malformace/ vady, mikrocefalie), faciální dysmorfie, rozštěp patra, anomálie zevního ucha (chybějící zevní ucho, malé nebo chybějící zevní zvukovody), oční anomálie (mikrooftalmie), kardiovaskulární anomálie (vrozené vady srdce a cév jako Fallotova tetralogie, transpozice velkých cév, septální defekty), anomálie thymu a příštítné žlázy. Rovněž častěji dochází k samovolnému potratu.

Pokud pacientka v průběhu léčby isotretinoinem otěhotní, musí být léčba okamžitě přerušena a pacientka musí být odeslána k poradě a na vyšetření odborným lékařem specializovaným na teratologii.

Kojení :Isotretinoin je vysoce lipofilní, a proto velmi pravděpodobně přechází do mateřského mléka. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům na matku a dítě je léčba isotretinoinem u kojících matek kontraindikována.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V průběhu léčby isotretinoinem byly zaznamenány případy snížené schopnosti nočního vidění, které vzácně přetrvávaly i po ukončení léčby (viz bod 4.4. “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití” a bod 4.8 “Nežádoucí účinky”). Vzhledem k tomu, že se u některých pacientů tento příznak projevil velmi náhle, musejí být pacienti na toto riziko upozorněni a varováni, že při řízení a obsluze strojů musejí dbát zvláštní opatrnosti. Ospalost, závratě a poruchy vidění byly zaznamenány jen velmi vzácně. Pacienti by měli být poučeni a upozorněni na to, že pokud se u nich tyto účinky objeví nesmí řídit vozidla, obsluhovat stroje nebo se účastnit žádných činností, kde by v důsledku těchto symptomů mohli ohrozit sebe nebo ostatní osoby.

4.8 Nežádoucí účinky

Příznaky uvedené níže jsou nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly zaznamenány v souvislosti s užíváním isotretinoinu: suchost sliznic například rtů, včetně zánětu rtu, suchost nosní sliznice, krvácení z nosu , syndrom suchých očí/ zánět oční spojivky, suchost kůže. Některé nežádoucí účinky spojené s užíváním isotretinoinu přímo souvisejí s dávkováním. Nežádoucí účinky jsou všeobecně reverzibilní a zpravidla odezní po úpravě dávkování nebo po přerušení léčby, přesto však některé mohou přetrvávat i po jejím ukončení.

Infekce :Velmi vzácné (1/10 000)

Grampozitivní (mukokutánní) bakteriální infekce

Poruchy krve a lymfatického systému:Velmi časté (1/10)

Časté (1/100, <1/10)Velmi vzácné (1/10 000)

Anémie, zvýšená sedimentace červených krvinek,Trombocytopenie, trombocytóza,NeutropenieLymfadenopatie

Poruchy imunitního systému:Vzácné (1/10 000, <1/1000)

Alergické

kožní

reakce,

anafylaktické

reakce,

přecitlivělost

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi vzácné (1/10 000)

Diabetes mellitus, hyperurikémie

Psychiatrické poruchy :Vzácné (1/10 000, <1/1000)Velmi vzácné ((1/10 000)

Deprese či jejich zhoršení, náznaky agresivity,úzkost, poruchy náladyAbnormální chování, psychotické poruchy, myšlenky na sebevraždu, pokusy o sebevraždu, sebevražda

Neurologické poruchy :Časté (1/100, <1/10)Velmi vzácné (1/10 000)

Bolesti hlavyBenigní intrakraniální hypertenze, křeče, spavost,závratě

Oční poruchy :Velmi časté (1/10)

Velmi vzácné (1/10 000)

Zánět očního víčka, zánět spojivky, syndrom suchých očí, podráždění očí Porucha vidění, rozmazané vidění, oční zákal, barvoslepost (poruchy barevného vidění), nesnášenlivost kontaktních čoček, zákal rohovky, snížená schopnost nočního vidění, zánět rohovky, edém papily (jako příznak benigní nitrolební hypertenze), světloplachost (fotofobie)

Ušní poruchy:Velmi vzácné (1/10 000)

Poruchy sluchu

Cévní poruchy :Velmi vzácné (1/10 000)

Vaskulitida (například Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitida)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:Časté (1/100, <1/10)

Velmi vzácné (1/10 000)

Epistaxe, suchost nosní sliznice, nazofaryngitida

Bronchospazmus (zvlášť u pacientů-astmatiků),chrapot,

Gastrointestinální poruchy :Velmi vzácné (1/10 000)

Kolitida, ileitida), suchost v hrdle, gastrointestinální hemoragie, hemoragický průjem a zánětlivá střevní onemocnění,

nevolnost, zánět slinivky (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití ”).

Hepatobiliární poruchy:Velmi časté (1/10)

Velmi vzácné (1/10 000)

Zvýšená hladina transamináz (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití”)Hepatitida

Poruchy kůže a podkoží:Velmi časté (1/10)

Vzácné (1/10 000, <1/1000)Velmi vzácné ((1/10 000)

Neznámé*

Cheilitida, dermatitida, suchá kůže, lokální olupování kůže, svědění,Zarudlá vyrážka, přecitlivělost a křehkost kůže (riziko vzniku frikčního poranění) AlopecieAkné fulminans, zhoršení akné (vzplanutí), zarudnutí kůže (na tváři), exantém, poruchy růstu vlasů, hirsutismus, dystrofie nehtů, Zánět nehtového lůžka , přecitlivělost na světlo, pyogenní

granulom,

hyperpigmentace

pokožky,

nadměrné pocení Puchýřky (erythema multiforme), Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza.

Poruchy pohybového sytému a pojivové tkáně:Velmi časté (1/10)Velmi vzácné (1/10 000)

Artralgie, myalgie, bolesti zad (zejména u dospívajících), Artritida, kalcinóza (zvápenatění vazů a šlach),Předčasný epifyzeální uzávěr, exostóza (hyperostóza), řídnutí kostí, zánět šlach

Poruchy ledvin a močových cest:Velmi vzácné ((1/10 000)

Glomerulonefritida

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání:Velmi vzácné ((1/10 000)

Granulace tkání (zvýšené tvorba), nevolnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde :Velmi časté (1/10)

Časté (1/100, <1/10)

Velmi vzácné (1/10 000)

Zvýšená hladina triglyceridů v krvi, snížení lipoproteidů o vysoké denzitě,Zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi,Hematurie, proteinurieZvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi

Častost výskytu nežádoucích účinků byla vypočtena na základě shromážděných výsledků z klinických zkoušek provedených na 824 pacientech a z údajů získaných po uvedení přípravku na trh.* z dostupných dat nelze odhadnout

4.9 Předávkování

Isotretinoin je derivátem vitamínu A. Přestože akutní toxicita isotretinoinu je nízká, mohou se při náhodném užití nadměrné dávky dostavit příznaky hypervitaminózy

vitamínu A. Mezi příznaky akutní otravy vitamínem A patří silné bolesti hlavy, nevolnost nebo zvracení, malátnost, podrážděnost a svědění. Tyto příznaky jsou zpravidla reversibilní a odezní bez nutnosti léčby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přípravky proti akné pro systémové užitíKód ATC : D10BA01

Mechanismus účinkuIsotretinoin je stereoizomerem all-trans-retinové kyseliny (tretinoinu). Přesný mechanismus účinku isotretinoinu zatím nebyl detailně osvětlen, ale bylo prokázáno, že zlepšení klinického obrazu těžké formy akné souvisí se zastavením činnosti mazových žláz a histologicky prokázaným zmenšením mazových žláz. Dále byl rovněž prokázán protizánětlivý účinek isotretinoinu.

ÚčinostNadměrné rohovatění epitelové výstelky vlasových folikul vede k uvolňování korneocytů do vývodu mazové žlázy a jeho ucpání keratinem a nadbytečným mazem. Následkem toho vznikají komedony a případně zánětlivá ložiska. Isotretinoin zamezuje proliferaci sebocytů a jeho účinek na akné zřejmě spočívá v upravení procesu buněčné diferenciace. Maz (sebum) je hlavním substrátem pro růst Propionibacterium acnes a omezená produkce mazu má za následek zamezení kolonizace vývodu mazové žlázy těmito bakteriemi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceAbsorpce isotretinoinu trávicím traktem je v rámci terapeutického rozsahu proměnlivá a lineárně úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost isotretinoinu nebyla stanovena protože sloučenina není dostupná ve formě intravenózního přípravku pro humánní použití, ale extrapolace studií provedených na psech naznačovaly spíše nízkou a proměnlivou systémovou biologickou dostupnost. Pokud je isotretinoin užíván při jídle, je biologická dostupnost dvojnásobná v porovnání s užíváním nalačno.

Distribuce

Isotretinoin se váže na plazmatické bílkoviny, zejména albumin (99.9%). Objem distribuce isotretinoinu u člověka nebyl stanoven, protože isotretinoin není dostupný ve formě vhodné intravenózního přípravku pro humánní použití. Jsou dostupné pouze omezené informace o distribuci isotretinoinu v lidských tkáních. Koncentrace isotretinoinu v pokožce je poloviční v porovnání s koncentrací v séru. Plazmatické koncentrace isotretinoinu jsou 1,7 násobně vyšší než koncentrace v plné krvi z důvodu slabé penetrace isotretinoinu do červených krvinek.

MetabolismusPři perorálním podávání isotretinoinu byly v plazmě identifikovány tři hlavní metabolity: 4-oxo-isotretinoin, tretinoin (all-trans-retinová kyselina), a 4-oxo tretinoin. U těchto metabolitů byla při několika testech in vitro prokázána biologická účinnost. Klinická studie 4-oxo-

isotretinoinu prokázala, že tento metabolit významně přispívá k účinku isotretinoinu (snížená míra vylučování mazu i přes nulový vliv na hladiny isotretinoinu a tretinoinu v plazmě). Mezi další méně významné metabolity patří konjugované sloučeniny kyseliny glukuronové. Hlavním metabolitem je 4-oxo-isotretinoin, jehož plazmatické koncentrace v ustáleném rovnovážném stavu jsou 2,5 krát vyšší než koncentrace mateřské látky.

Isotretinoin a tretinoin (all-trans-retinová kyselina) jsou metabolizovány reversibilně (vzájemná přeměna) a metabolismus tretinoinu je tedy propojen s metabolismem isotretinoinu. Odhaduje se, že 20-30% dávky isotretinoinu je metabolizováno izomerizací.

Enterohepatální cirkulace může mít významný vliv na farmakokinetické vlastnosti isotretinoinu u člověka. Analýzy metabolismu in vitro prokázaly, že do metabolické přeměny isotretinoinu na 4-oxo-isotretinoin a tretinoin jsou zapojeny některé CYP enzymy. Hlavní úlohu přitom zřejmě mají složené izoformy. Isotretinoin a jeho metabolity nemají významný vliv na činnost CYP enzymů.

VylučováníPo perorálním podání isotretinoinu radioaktivně značeného bylo nalezeno přibližně stejné množství zbytků dávky v moči a ve stolici. Po perorálním podání isotretinoinu je průměrná hodnota terminálního eliminačního poločasu nezměněné látky u pacientů s akné 19 hodin. Terminální poločas eliminace 4-oxo-isotretinoinu je delší, jeho průměrná hodnota je 29 hodin.

Isotretinoin je fyziologický retinoid. Endogenních koncentrací retinoidu je dosaženo přibližně dva týdny po ukončení léčby isotretinoinem.

Farmakokinetické vlastnosti u zvláštních skupin pacientů Vzhledem k tomu, že isotretinoin je u pacientů s poruchou jater kontraindikován, jsou k dispozici pouze omezené informace o farmakokinetických vlastnostech isotretinoinu u těchto pacientů. Při nedostatečnosti ledvin nedochází k významnému snížení plazmatické clearance isotretinoinu nebo 4-oxo-isotretinoinu.

5.3 Preklinické údaje související s bezpečností přípravku

Akutní toxicitaAkutní toxicita isotretinoinu při ústním podání byla stanovena u různých živočišných druhů. U králíků je smrtelná dávka LD50 přibližně 2000 mg/kg, u myší přibližně 3000 mg/kg a u potkanů je to přes 4000 mg/kg .

Chronická toxicitaPři dlouhodobých studiích (déle než 2 roky) provedených u potkanů (dávkování 2, 8 a 32 mg/kg/den) se u skupiny, které byly podávány nejvyšší dávky, dostavila částečná ztráta srsti a byla prokázána zvýšená hladina plazmatických triglyceridů. Spektrum nežádoucích účinků isotretinoinu pozorovaných u hlodavců je velmi blízké spektru nežádoucích účinků vitamínu A, ale nezahrnuje masivní vápenatění tkání a orgánů, které bylo pozorováno u potkanů při podávání vitamínu A. Ani změny jaterních buněk pozorované při podávání vitamínu A se při užívání isotretinoinu nevyskytují.

Všechny pozorované nežádoucí účinky související s hypervitaminózou vitamínem A jsou spontánně reversibilní po vysazení isotretinoinu. I u pokusných zvířat ve velmi špatném stavu došlo po 1-2 týdnech po vysazení přípravku k výraznému zlepšení.

Teratogenní účinekPodobně jako u ostatních derivátů vitamínu A byl i u isotretinoinu prokázán, na základě pokusů na zvířatech, teratogenní a embryotoxický účinek.

Vzhledem k teratogennímu účinku isotretinoinu je třeba při léčbě žen v plodném věku dodržovat zvláštní terapeutická opatření (viz bod 4.3 “Kontraindikace”, bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití” a bod 4.6 “Těhotenství a kojení”).

PlodnostIsotretinoin podávaný v terapeutických dávkách nemá vliv na počet, pohyblivost a morfologii spermií a nepůsobí negativně na početí a vývoj embrya zplozeného mužem, který užíval isotretinoin.

Mutagenní účinekTesty provedené na zvířatech in vitro a in vivo neprokázaly u isotretinoinu mutagenní ani karcinogenní účinek.

6. FARMACEUTICKÉ VLASTNOSTI

6.1 Seznam pomocných látek

Čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk.

CURACNÉ 20mg -Složení tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).CURACNÉ 10mg- Složení tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, červený oxid železitý (E172)

Složení černého inkoustu ( atramentu): propylenglykol, černý oxid železitý (E172), polyvinyl-acetát-ftalát, čistěná voda, izopropylalkohol, polyethylenglykol, roztok amoniaku 30%, etanol denaturovaný 35% (SDA35 alkohol).

6.2 Inkompatibilita

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

blistr PVC/PE/PVDC/Al

28, 30, 50, 56 a 60 měkkých tobolek

Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

6.6 Návod k užití

Po ukončení léčby musí pacienti i pacientky vrátit nepoužité tobolky do lékárny !.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PIERRE FABRE DERMATOLOGIE45 Place Abel GanceBOULOGNE - FRANCIE

8. ČÍSLO ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CURACNÉ 20 mg měkká tobolka: 46/054/06-C

CURACNÉ 10 mg měkká tobolka: 46/056/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.12.2001/30.6.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 9.12.2010

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 20 mg měkká tobolka Isotretinoinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna měkká tobolka CURACNÉ 20mg obsahuje 20 mg isotretinoinum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje čištěný sójový olej (208,4mg v 1 tobolce).

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Měkká tobolka. 28, 30, 50, 56 nebo 60 tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

VAROVÁNÍ:

Tento léčivý přípravek může způsobit závažné poškození plodu, jestliže otěhotníte v

průběhu léčby anebo během následujícího měsíce po ukončení léčby.

PRO ŽENY, KTERÉ TENTO PŘÍPRAVEK UŽÍVAJÍ, JE ANTIKONCEPCE POVINNÁ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITYCH LECIVYCH

PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVYCH LÉČIVYCH PŘÍPRAVKU, POKUD JE TO VHODNE

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/054/06-C

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedná se o léčivý přípravek, který bude vyžadovat zvláštní sledování pacientů v průběhu léčby. U žen v plodném věku:  před vystavením předpisu musí žena předložit souhlas s péčí a s tím, že bude dodržovat

antikoncepční ochranu,

 množství léku podle vystaveného předpisu je omezeno na 30 dní léčby a případné.

pokračování v léčbě bude možné jen na podkladě nového lékařského předpisu,

 přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dní od data vystavení lékařského předpisu ,

 přípravek bude vydán pouze na základě předložení a zkontrolování všech povinných

prohlášení nutných pro vystavení prvního předpisu a pro předpisy následující (viz Příbalová informace pro pacienta).

15. NAVOD K POUZITI

Neuplatňuje se.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CURACNÉ 20mg

MINIMALNI ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 20 mg měkká tobolka

Isotretinoinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Dermatologie

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

5. JINE

Varování: Po celou dobu trvání léčby a jeden měsíc po jejím ukončení se vyvarujte otěhotnění!

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.