Coldrex Proti Bolesti V Krku Citron S Medem

Kód 0017827 ( )
Registrační číslo 69/ 189/01-C
Název COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU CITRON S MEDEM
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,  Brentford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017826 ORM PAS 10 Pastilka, Orální podání
0017827 ORM PAS 12 Pastilka, Orální podání
0017828 ORM PAS 20 Pastilka, Orální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU-OTC (krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem Pastilky Hexylresorcinolum, benzalkonií chloridi solutio 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 pastilka obsahuje hexylresorcinolum 2,5 mg, benzalkonií chloridi solutio 500 g/l 1,2 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též levomenthol, citronové aroma, tekuté medové aroma, propylenglykol, karamelové barvivo, betakaroten, zrněný cukr, tekutou glukosu. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10, 12, 20 pastilek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LOGO GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/188/01-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pastilku nechte pomalu rozpustit v ústech. Dospělí a mladiství od 12 let: 1 pastilka každé 3 hodiny dle potřeby. Neužívejte více než 8 pastilek za 24 hodin. Děti od 7 do 12 let: 1 pastilka každé 3 hodiny dle potřeby. Nepodávejte dětem více než 4 pastilky za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Přípravek není vhodný pro děti do 7 let. V případě, že obtíže přetrvávají, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Trojí účinek:

Odstraňuje bolest Ničí bakterie Tlumí dráždění v krku Coldrex proti bolesti v krku citron s medem ulevuje od bolesti a dráždění v krku. Coldrex proti bolest v krku citron s medem obsahuje kombinaci účinných látek, která odstraňuje bolest v krku spojením účinků: anestetického - odstraňuje bolest, tlumí dráždění v krku a antibakteriálního - ničí bakterie 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH (blistr) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Coldrex proti bolesti v krku citron s medem 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 3.

POUŽITELNOST

Datum expirace: (ve sváru) 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: (ve sváru) 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.