Coldrex Broncho Proti Kašli

Kód 0054308 ( )
Registrační číslo 52/1394/97-C
Název COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,  Brentford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0054307 POR SIR 1X100ML Sirup, Perorální podání
0054308 POR SIR 1X160ML Sirup, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU-OTC (krabička)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI Sirup Guaifenesinum, amylum hydrolysatum liquidum, sirupus communis 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 5ml dávka obsahuje guaifenesinum 100 mg, amylum hydrolysatum liquidum 3 g, sirupus communis 1,35 g. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též anýzovou silici, kapsicinovou tinkturu, kafr, benzoan sodný, natriumcyklamát, sladidla, příchuť lékořice a anýzu, menthol. Jedna dávka 5 ml obsahuje 3,6 g cukru a 4,8 mg sodíku. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

sirup 160 ml, 100 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vždy čtěte příbalovou informaci. Perorální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Vhodný pro dospělé a děti od 6 let 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30° C. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LOGO GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

52/1394/ 97-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím zkontrolujte neporušenost uzávěru. DÁVKOVÁNÍ Dospělí a dospívající nad 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 10ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně. Děti od 6 do 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 5ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně. Odměrný kalíšek je součástí každého balení. Nepřekračujte doporučené dávkování. V případě, že příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Usnadňuje odkašlávání Zklidňuje katar průdušek 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (štítek lahvičky)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX BRONCHO PROTI KAŠLI sirup Guaifenesinum, amylum hydrolysatum liquidum, sirupus communis 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá 5 ml dávka obsahuje guaifenesinum 100 mg, amylum hydrolysatum liquidum 3 g, sirupus communis 1,35 g. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje též anýzovou silici, kapsicinovou tinkturu, kafr, benzoan sodný, natriumcyklamát, sladidla, příchuť lékořice a anýzu, menthol. Jedna dávka 5 ml obsahuje 3,6 g cukru a 4,8 mg sodíku. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

sirup 160 ml, 100 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Vždy čtěte příbalovou informaci. Perorální podání 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost. Vhodný pro dospělé a děti od 6 let 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LOGO GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

52/1394/ 97-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

DÁVKOVÁNÍ Dospělí a dospívající nad 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 10ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně. Děti od 6 do 12 let: Odměrný kalíšek naplňte ke značce 5ml. Dávku opakujte každé 2 až 3 hodiny, nejvýše však 6x denně. Odměrný kalíšek je součástí každého balení. Nepřekračujte doporučené dávkování. V případě, že příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře. Usnadňuje odkašlávání Zklidňuje katar průdušek

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.