Ciprobay 200

Kód 0086637 ( )
Registrační číslo 42/ 141/87-B/C
Název CIPROBAY 200
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Bayer Healthcare AG, Leverkusen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0091560 INF SOL 1X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0154074 INF SOL 1X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0169305 INF SOL 40X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0086637 INF SOL 5X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze
0154075 INF SOL 5X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.