Cerucal

Kód 0096974 ( )
Registrační číslo 20/ 137/73-C
Název CERUCAL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace AWD. Pharma GmbH & Co. KG, Radebeul, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0191055 INJ SOL 10X2ML/10MG Injekční roztok, Injekce
0096869 INJ SOL 10X2ML/10MG Injekční roztok, Injekce
0096974 POR TBL NOB 50X10MG Tableta, Perorální podání
0187983 POR TBL NOB 50X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CERUCAL


Příbalová informace

Informace pro použití - čtěte pozorně !

Cerucal

metoclopramidi hydrochloridum

injekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AWD.pharma GmbH & Co. KG

01445 Radebeul, Německo

Složení

Léčivá látka:

1 ampulka obsahuje: Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10,54 mg ve 2 ml injekčního roztoku, což odpovídá metoclopramidi hydrochloridum anhydricum 10 mg ve 2 ml injekčního roztoku.

Pomocné látky: Přípravek obsahuje ve 2 ml injekčního roztoku 0,25 mg siřičitanu sodného, dihydrát edetanu disodného, chlorid sodný, vodu na injekci.

Farmakoterapeutická skupina

Prokinetikum, antiemetikum

Charakteristika

Metoklopramid odstraňuje nevolnost, nucení na zvracení a zvracení různého původu. Tento účinek se zakládá na blokádě dopaminových receptorů v mozku, kterou se snižuje dráždivost ústředí pro zvracení. Kromě toho metoklopramid tlumí dopaminové popř. serotoninové receptory v trávicím ústrojí. Z toho vyplývající zesílené uvolňování acetylcholinu z postgangliových nervových zakončení vede především v horních úsecích ke zvýšené činnosti trávicí trubice (žaludku a střeva). Dopamin, serotonin a acetylcholin jsou tělu vlastní látky, které slouží k přenosu signálů mezi mozkem, nervovými vlákny a např. vnitřními orgány.

Indikace

- Poruchy motility (pohyblivosti) horní části trávicí trubice, např. při dráždivém žaludku, pyróze (pálení žáhy), refluxní ezofagitidě (zánětu jícnu způsobeném zpětným tokem žaludeční šťávy) a funkčně podmíněné stenóze pyloru (zúžení vrátníku tj. vyústění žaludku do dvanáctníku),

- nevolnost, nucení na zvracení a zvracení různého původu, např. při onemocněních jater a ledvin, zraněních lebky a mozku, migréně a nesnášenlivosti léčiv,

- diabetická gastroparéza (ochabnutí svaloviny žaludku u nemocných cukrovkou),

- k usnadnění duodenální a jejunální sondáže, k urychlení evakuace (vypráznění) žaludku a pasáže (průchodu) tenkým střevem při rentgenologickém vyšetření žaludku a tenkého střeva.

Kontraindikace

Metoklopramid se nesmí používat:

- při známé přecitlivělosti vůči metoklopramidu nebo některé z pomocných látek obsažených v přípravku,

- při nádoru dřeně nadledvin (feochromocytomu),

- při mechanicky způsobené střevní neprůchodnosti (mechanickém ileu),

- při proděravění (perforaci) střeva a krváceních v oblasti žaludku a střeva,

- při nádorech závislých na prolaktinu,

- u epileptiků a u pacientů s poruchami části nervové soustavy zodpovědné za udržení normálního svalového napětí a přirozené souhry pohybů (s extrapyramidovými poruchami),

- u kojenců a dětí do 2 let věku,

- vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky není vhodné podávat Cerucal tbl. dětem od 2 do 14 let věku .

Bezpečnostní opatření pro použití a varování

I při správném použití může tento přípravek snížit schopnost reakce natolik, že může být ovlivněna činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Toto riziko je zvýšeno při současném požívání alkoholu nebo při užívání léčiv s tlumivým účinkem na CNS (např. sedativ).

Interakce

Metoklopramid může ovlivnit vstřebávání jiných léčiv, např. absorpce digoxinu a cimetidinu může být snížena, zatímco vstřebávání antibiotik (prokázáno pro tetracyklin, pivampicilin), paracetamolu, levodopy, lithia a alkoholu může být urychleno nebo zvýšeno. Současné podávání metoklopramidu a lithia může vést ke zvýšené plazmatické koncentraci lithia.

Anticholinergika mohou snižovat účinek metoklopramidu.

Metoklopramid může zesílit účinek alkoholu a sedativ.

Při současném podávání metoklopramidu s neuroleptiky (např. fenothiazinů, derivátů thioxantenu, butyrofenonů) může být zvýšen sklon k extrapyramidovým poruchám (např. křečové projevy v oblasti hlavy, krku a ramen).

Při současném podání metoklopramidu může být ovlivněn účinek tricyklických antidepresiv, inhibitorů monoaminoxidasy (IMAO) a sympatomimetik.

Metoklopramid může prodloužit účinek sukcinylcholinu

Siřičitan sodný je velmi reaktivní sloučenina, pokud se podává s přípravky obsahující thiamin (vitamin B1 ), sníží se jejich účinnost

Dávkování, způsob použití a trvání léčby

Při poruchách motility horní části trávicí trubice, nevolnosti, zvracení a diabetické gastroparéze

Dospělí a mladiství od 14 let:

Pokud není předepsáno jinak, dostávají dospělí a mladiství od 14 let 1-3x denně 1 ampuli Cerucal nitrosvalovou nebo nitrožilní injekcí (jednotlivá dávka 10 mg metoklopramidu, denní dávka 10-30 mg metoklopramidu).

Děti od 2 -14 let:

Dávkování se řídí podle tělesné hmotnosti dítěte: u dětí od 2 do 14 let je doporučená jednotlivá dávka 0,1 mg metoklopramidu/kg tělesné hmotnosti, maximální denní dávka 0,5 mg metoklopramidu/kg t.hm.

Doporučení pro dávkování:

Tělesná hmotnost(kg)

Jednotlivá dávka (mg/ml)

Maximální denní dávka (mg)

50

5/1.0

25

30

3/0,6

15

20

2/0,4

10

K vyšetření horní části trávicí trubice

Dospělí a mladiství od 14 let:

Podává se 1-2 ampule (10-20 mg metoklopramidu) pomalou, 1-2 minuty trvající, nitrožilní injekcí asi 10 minut před začátkem vyšetření.

Děti:

Děti od 2 do 14 let dostávají 0,1 mg metoklopramidu/kg t.hm. pomalou, 1-2 minuty trvající, nitrožilní injekcí asi 10 minut před začátkem vyšetření.

Při omezené funkci ledvin je třeba dávku přizpůsobit míře funkční poruchy.

Následující údaje platí pro dospělé (pro děti nejsou výsledky příslušných výzkumů doposud k dispozici):

Clearance kreatininu

Dávka metoklopramidu

do 10 ml/min

1 ampule 1x denně

(10 mg metoklopramidu)

11 až 60 ml/min

1 ampule 1x denně

(10 mg metoklopramidu) a

½ ampule 1x denně

(5 mg metoklopramidu)

U pacientů s těžkou jaterní nedostatečností má být z důvodu prodlouženého vylučování dávka redukována na polovinu.

Způsob podání:

Injekční roztok se podává nitrosvalově nebo pomalu nitrožilně.

Trvání léčby:

Trvání léčby určuje lékař podle základní nemoci. Obvykle stačí 4-6 týdnů. V jednotlivých případech je možná dlouhodobá terapie až po dobu 6 měsíců.

Upozornění:

Při déletrvající léčbě přípravkem Cerucal se zvyšuje riziko vzniku motorických poruch.

Metoklopramid nemá být používán během prvního trimestru těhotenství ani během kojení, protože použití v těchto obdobích není dostatečně prozkoumáno. Ve druhém a třetím trimestru těhotenství může být metoklopramid podán pouze na pokyn lékaře v přísně indikovaných případech.

Chyby při použití a předávkování

Příznaky předávkování jsou:

Ospalost , zmatenost, podrážděnost, stupňující se neklid, křeče, extrapyramidové motorické poruchy, poruchy funkce srdce spojené s bradykardií (pomalá srdeční činnost) a vzestupem nebo poklesem krevního tlaku.

V ojedinělých případech byla zaznamenána methemoglobinémie.

Léčebná opatření v případě předávkování:

Antidotum:

Extrapyramidové projevy rychle odeznívají po pomalé nitrožilní aplikaci biperidenu (dospělí 2,5-5 mg, děti 0,04 mg/kg, je nutno přesně dodržovat návod k použití uvedený výrobcem).

Podání vysokých dávek může být v nezbytném případě k eliminaci metoklopramidu ze zažívacího traktu proveden výplach žaludku; může být také podáno živočišné uhlí a síran sodný.

Doporučuje se sledovat životně důležité funkce až do odeznění příznaků. V méně závažných případech tyto projevy vymizejí přibližně do 24 hodin po vysazení přípravku.

Nežádoucí účinky

Při užívání metoklopramidu byl zaznamenán průjem, únava, bolesti hlavy, závratě, úzkost a neklid.

Zřídka se může objevit vyrážka.

Ojediněle byl pozorován výskyt depresí při užívání metoklopramidu.

V ojedinělých případech, zejména u dětí, byl zjištěn dyskinetický syndrom (spontánní křečovité pohyby, zejména v oblasti hlavy, krku nebo ramen). Tyto nežádoucí účinky se manifestují např. vertikální nebo laterální pohledovou obrnou, spazmy (křeče) mimických nebo žvýkacích svalů, vyplazováním jazyka, spazmy hltanu a svalů jazyka, strnulým držením těla nebo distorzí hlavy a krku, zvýšeným napětím zad, flekčními spazmy ramen, zřídka spazmy dolních končetin. Antidotum: biperiden aplikovaný nitrožilně.

Ojedinělé případy parkinsonizmu (třes, svalová ztuhlost, omezení hybnosti ) a pozdní dyskineze (pohybové poruchy) byly zaznamenány po dlouhodobé léčbě u starších pacientů.

Ojediněle byl při používání metoklopramidu pozorován maligní neuroleptický syndrom (charakteristické příznaky jsou: horečka, svalová ztuhlost, poruchy vědomí a změny krevního tlaku). Doporučuje se provést následující bezodkladná opatření: přerušení léčby přípravkem Cerucal, snížení horečky, dantrolen anebo bromokriptin, dostatečný příjem tekutin.

Dlohodobější užívání může ve vzácných případech způsobit zvýšení prolaktinu s gynekomastií (zvětšení prsů), galaktoreou (tvorba mléka mléčnou žlázou mimo období kojení) nebo poruchami menstruace; v těchto případech musí být léčba přerušena.

U mladistvých a pacientů s těžkou ledvinnou insuficiencí provázenou omezeným vylučováním metoklopramidu je třeba pozorně sledovat výskyt vedlejších projevů a v takovém případě léčbu přípravkem okamžitě ukončit.

Zvláštní upozornění

Kvůli obsahu siřičitanu sodného v přípravku se mohou ojediněle vyskytnout případy přecitlivělosti zvláště u astmatiků, které mohou způsobit nevolnost, průjem , pískavé dýchání, akutní astmatický záchvat, poruchu vědomí nebo šok. Průběh těchto reakcí se může individuálně lišit a může vést i ke stavům ohrožujícím život.

Uchovávání

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivý přípravek vyňatý z obalu nevystavujte delší dobu přímému slunečnímu světlu. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení

Bezbarvá ampule, vložka z plastické hmoty, krabička

Velikost balení:10 ampulek (2 blistry (PVC- folie), každý po 5 ampulích)

Datum poslední revize textu

27.6.2007


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cerucal

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

1 ampulka obsahuje: Metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 10,54 mg ve 2 ml injekčního roztoku, což odpovídá metoclopramidi hydrochloridum anhydricum 10 mg ve 2 ml injekčního roztoku.

Upozornění: Přípravek obsahuje ve 2 ml injekčního roztoku 0,25 mg bezvodého siřičitanu sodného (natrii sulfis anhydricus), což odpovídá 0,127 mg oxidu siřičitého (sulfuris dioxidum) ve 2 ml injekčního roztoku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

- Poruchy motility horní části gastrointestinálního traktu

- nauzea a vomitus různého původu, např. při onemocněních jater a ledvin, zraněních lebky a mozku, migréně a nesnášenlivosti léčiv,

- diabetická gastroparéza,

- k usnadnění duodenální a jejunální sondáže, k urychlení evakuace žaludku a pasáže tenkým střevem při rentgenologickém vyšetření žaludku a tenkého střeva.

4.2 Dávkování a způsob podání

Při poruchách motility horní části trávicí trubice, nauzee, vomitu a diabetické gastroparéze

Dospělí a mládež od 14 let:

Pokud není předepsáno jinak, dostávají dospělí a mladiství od 14 let 1-3x denně 1 ampuli Cerucal nitrosvalovou nebo nitrožilní injekcí (jednotlivá dávka 10 mg metoklopramidu, denní dávka 10-30 mg metoklopramidu).

Děti od 2 -14 let:

Dávkování se řídí podle tělesné hmotnosti dítěte: u dětí od 2 do 14 let je doporučená jednotlivá dávka 0,1 mg metoklopramidu/kg tělesné hmotnosti, maximální denní dávka 0,5 mg metoklopramidu/kg t.hm.

.

Doporučení pro dávkování:

Tělesná hmotnost(kg)

Jednotlivá dávka (mg/ml)

Maximální denní dávka (mg)

50

5/1,0

25

30

3/0,6

15

20

2/0,4

10

K vyšetření horní části trávicí trubice

Dospělí a mladiství od 14 let:

Podává se 1-2 ampule (10-20 mg metoklopramidu) pomalou (1-2 minuty trvající) nitrožilní injekcí asi 10 minut před začátkem vyšetření.

Děti:

Děti od 2 do 14 let dostávají 0,1 mg metoklopramidu/kg t.hm. pomalou (1-2 minuty trvající) nitrožilní injekcí asi 10 minut před začátkem vyšetření.

Při omezené funkci ledvin je třeba dávku přizpůsobit míře funkční poruchy.

Následující údaje platí pro dospělé (pro děti nejsou výsledky příslušných výzkumů doposud k dispozici):

Clearance kreatininu

Dávka metoklopramidu:

do 10 ml/min

1 ampule 1x denně

(10 mg metoclopramidu)

11 až 60 ml/min

1 ampule 1x denně

(10 mg metoclopramidu) a

½ ampule 1x denně

(5 mg metoclopramidu)

U pacientů s těžkou hepatální insuficiencí s ascitem má být z důvodu prodlouženého eliminačního poločasu dávka redukována na polovinu.

Způsob podání:

Injekční roztok se podává nitrosvalově nebo pomalu nitrožilně.

Trvání léčby:

Trvání léčby určuje lékař podle základní nemoci. Obvykle stačí 4-6 týdnů. V jednotlivých případech je možná dlouhodobá terapie až po dobu 6 měsíců.

Upozornění:

Při déletrvající léčbě přípravkem Cerucal se zvyšuje riziko vzniku motorických poruch (viz oddíl 4.8 Nežádoucí účinky)

4.3 Kontraindikace

Metoklopramid se nesmí používat:

  • při známé přecitlivělosti vůči metoklopramidu nebo některé z pomocných látek obsažených v přípravku

  • při feochromocytomu,

- při mechanickém ileu,

- při perforaci střeva a krvácení v gastrointestinální oblasti,

- při prolaktin - dependentních tumorech,

  • u epileptiků a u pacientů s extrapyramidovými poruchami,

- u kojenců a dětí do 2 let věku není podávání metoklopramidu indikováno.

Vzhledem k vysokému obsahu účinné látky není vhodné podávání Cerucalu dětem od 2 do 14 let - pouze po přísném stanovení indikace.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Rizikové skupiny

Těhotenství (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení)

U pacientů mladších než 30 let existuje při užívání metoklopramidu zvýšený sklon k rozvoji dystonicko-dyskinetických motorických poruch.

U starších pacientů se častěji vyskytuje parkinsonizmus.

U pacientů s omezenou funkcí ledvin musí být dávka upravena podle míry funkční poruchy (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).

U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí s ascitem (vodnatelností břicha) musí být z důvodu prodlouženého eliminačního poločasu dávka snížena na polovinu.

U mladých lidí a u pacientů s těžkým omezením ledvinných funkcí (renální insuficiencí) je třeba věnovat zvýšenou pozornost projevům nežádoucích účinků; při jejich výskytu musí být přípravek ihned vysazen.

Varování:

Cerucal injekční roztok nesmí být podán astmatikům s přecitlivělostí vůči siřičitanům (sulfitovou přecitlivělostí).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Metoklopramid může ovlivnit vstřebávání jiných léčiv, např. absorpce digoxinu a cimetidinu může být snížena, zatímco vstřebávání antibiotik (prokázáno pro tetracyklin, pivampicilin), paracetamolu, levodopy, lithia a alkoholu může být urychleno nebo zvýšeno. Současné podávání metoklopramidu a lithia může vést ke zvýšené plazmatické koncentraci lithia.

Anticholinergika mohou snižovat účinek metoklopramidu.

Metoklopramid může zesílit účinek alkoholu a sedativ.

Při současném podávání metoklopramidu s neuroleptiky (např. fenothiazinů, derivátů thioxantenu, butyrofenonů) může být zvýšen sklon k extrapyramidovým poruchám (např. křečové projevy v oblasti hlavy, krku a ramen).

Při současném podání metoklopramidu může být ovlivněn účinek tricyklických antidepresiv, inhibitorů monoaminoxidasy (IMAO) a sympatomimetik.

Metoklopramid může prodloužit účinek sukcinylcholinu.

Siřičitan sodný je velmi reaktivní sloučenina, pokud se podává s přípravky obsahující thiamin (vitamin B1 ), sníží se jejich účinnost.

4.6 Těhotenství a kojení

Metoklopramid nemá být používán během prvního trimestru těhotenství ani během kojení, protože použití v těchto obdobích není dostatečně prozkoumáno. Ve druhém a třetím trimestru těhotenství může být metoklopramid podán pouze na pokyn lékaře v přísně indikovaných případech.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

I při správném použití může tento přípravek snížit schopnost reakce natolik, že může být ovlivněna činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách, apod.). Toto riziko je zvýšeno při současném požívání alkoholu nebo při užívání léčiv s tlumivým účinkem na CNS (např. sedativ).

4.8 Nežádoucí účinky

Při užívání metoklopramidu byl zaznamenán průjem, únava, bolesti hlavy, závratě, úzkost a neklid.

Zřídka se může objevit vyrážka.

Ojediněle byl pozorován výskyt depresí při užívání metoklopramidu.

V ojedinělých případech, zejména u dětí, byl zjištěn dyskinetický syndrom (spontánní křečovité pohyby, zejména v oblasti hlavy, krku nebo ramen). Tyto nežádoucí účinky se manifestují např. vertikální nebo laterální pohledovou obrnou, spazmy mimických nebo žvýkacích svalů, vyplazováním jazyka, spazmy faryngu a svalů jazyka, strnulým držením těla nebo distorzí hlavy a krku, zvýšeným napětím zad, flekčními spazmy ramen, zřídka spazmy dolních končetin. Antidotum: biperiden aplikovaný nitrožilně.

Ojedinělé případy parkinsonizmu (tremor, rigor, akineze) a pozdní dyskineze byly zaznamenány po dlouhodobé léčbě u starších pacientů.

Ojediněle byl při používání metoklopramidu pozorován maligní neuroleptický syndrom (charakteristické příznaky jsou: horečka, svalová rigidita, poruchy vědomí a změny krevního tlaku). Doporučuje se provést následující bezodkladná opatření: přerušení léčby přípravkem Cerucal, provedení postupů ke snížení horečky, dantrolen anebo bromokriptin, dostatečný příjem tekutin.

Dlohodobější užívání může ve vzácných případech způsobit zvýšení prolaktinu s gynekomastií, galaktoreou nebo poruchami menstruace; v těchto případech musí být léčba přerušena.

Vzácně se může po podání vysokých dávek objevit sucho v ústech.

Po i.v. podání metoklopramidu bylo pozorováno snížení krevního tlaku, vzácně, v ojedinělých případech, bylo pozorováno po podání vysokých dávek metoklopramidu zvýšení krevního tlaku. Byly hlášeny i srdeční arytmie, např. supraventrikulární extrasystoly, ventrikulární extrasystoly, tachykardie a bradykardie, která může někdy přejít až do zástavy srdce.

U mladistvých a pacientů s těžkou ledvinnou insuficiencí provázenou omezeným vylučováním metoklopramidu je třeba pozorně sledovat výskyt vedlejších projevů a v takovém případě léčbu přípravkem okamžitě ukončit.

Zvláštní upozornění

Kvůli obsahu siřičitanu sodného v přípravku se mohou ojediněle vyskytnout případy přecitlivělosti zvláště u astmatiků, které mohou způsobit nauzeu, diarhoeu, pískavé dýchání, akutní asthmatický záchvat, poruchu vědomí nebo šok. Průběh těchto reakcí se může individuálně lišit a může vést i ke stavům ohrožujícím život.

4.9 Předávkování

Příznaky předávkování jsou:

Somnolence, zmatenost, podrážděnost, stupňující se neklid, křeče, extrapyramidové motorické poruchy, poruchy kardiovaskulární funkce spojené s bradykardií a vzestupem nebo poklesem krevního tlaku.

V ojedinělých případech byla zaznamenána methemoglobinémie.

Léčebná opatření v případě předávkování:

Antidotum:

Extrapyramidové projevy rychle odeznívají po pomalé nitrožilní aplikaci biperidenu (dospělí 2,5-5 mg, děti 0,04 mg/kg, je nutno přesně dodržovat návod k použití uvedený výrobcem).

Po užití vysokých dávek může být v nezbytném případě k eliminaci metoklopramidu ze zažívacího traktu proveden výplach žaludku; může být také podáno živočišné uhlí a síran sodný.

Doporučuje se monitorovat vitální funkce až do odeznění příznaků. V méně závažných případech tyto projevy vymizejí přibližně do 24 hodin po vysazení přípravku.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetikum, prokinetikum

ATC kód: A03FA01

Metoklopramid, derivát prokainamidu, je centrální antagonista dopaminu.

Kromě toho vykazuje periferní cholinergní aktivitu. Lze rozlišit dva hlavní účinky:

1. antiemetický efekt

2. urychlení evakuace žaludku a pasáže tenkým střevem.

Antiemetický efekt je zprostředkován prostřednictvím centra v mozkovém kmeni (chemoreceptorová spouštěcí zóna centra pro zvracení), pravděpodobně inhibicí dopaminergních neuronů. Stimulace motility je zčásti řízena rovněž nadřazenými centry; současně se však uplatňuje také periferní mechanizmus účinku, a to aktivací postgangliových cholinergních receptorů a možná též inhibicí dopaminergních receptorů žaludku a tenkého střeva.

Nežádoucími účinky jsou hlavně extrapyramidové projevy (mimovolní křečovité pohyby) vyvolané blokádou dopaminových receptorů.

Při dlouhodobém používání může (z důvodu nedostatečné inhibice sekrece prolaktinu) dojít ke zvýšení sérové koncentrace prolaktinu. Byla popsána galaktorea a poruchy menstruačního cyklu u žen a gynekomastie u mužů; projevy ustupují po vysazení přípravku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Distribuční objem je 2,2 až 3,4 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je nízká.

Metoklopramid prochází přes hematoencefalickou bariéru a přestupuje do mateřského mléka.

Biotransformace a eliminace

Metoklopramid je biotransformován převážně v játrech (metabolizmus *prvního průchodu”). Vylučuje se zčásti v nezměněné formě (asi 20 %), zčásti ve formě metabolitů po glukuronidaci nebo sulfátové konjugaci v játrech, elimován je močí. Eliminační poločas je 2,6 až 4,6 hodin u zdravých osob a okolo 14 hodin u pacientů s omezenou funkcí ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

a) Akutní toxicita

Akutní toxicita byla testována na různých druzích zvířat (myš, potkan, pes).

Obraz intoxikace odpovídá projevům uvedeným v oddíle 4.9 Předávkování.

b) Chronická toxicita

Při subchronickém a chronickém podávání perorálních a nitrožilních dávek se u všech zvířat projevily shodné obrazy intoxikace: u psa a králíka snížený příjem potravy, snížené přibývání tělesné hmotnosti, průjem, leukocytóza a anémie, zvýšení laktátdehydrogenázy (LD) a alkalické fosfatázy (ALP), sedace, anorexie; u potkana zvýšení aspartátaminotransferázy (AST), alaninaminotransferázy (ALT) a celkového bilirubinu.

Nejnižší toxická dávka při chronickém podávání potkanům a psům se pohybovala mezi 11 až 35 mg/kg; rozmezí letálních dávek lze předpokládat mezi 35 až 115 mg/kg per os.

Nejnižší toxická nitrožilní dávka se pohybovala mezi 6 až 18 mg/kg u psa a mezi 2 až 10 mg/kg u králíka.

c) Mutagenní a kancerogenní potenciál

Metoklopramid nebyl podroben detailnímu testování na mutagenitu.

Testy na mutagenitu metoklopramidu se třemi různými kmeny bakterií (salmonelami) nezjistily známky mutagenních vlastností.

Studie kancerogenity na potkanech (perorální podávání po dobu 77 týdnů v dávkách odpovídajících čtyřicetinásobku terapeutických dávek pro člověka) nezjistila kromě zvýšení hladiny prolaktinu žádné další následky. Rovněž doposud nebyla v klinických ani epidemiologických studiích zjištěna korelace mezi dlohodobým podáváním prolaktin-stimulujících látek a vznikem nádorů prsu.

d) Reprodukční toxicita

Reprodukční studie byly provedeny na 3 druzích zvířat (myš, potkan a králík). Ani při nejvyšším dávkování (rozmezí zkoumaných dávek 116,2 a 200 mg/kg perorálně) nebyly zjištěny žádné známky teratogenních ani embryotoxických vlastností.

Dávkování, při němž došlo ke zvýšení hladin prolaktinu, způsobilo reverzibilní poruchy spermatogeneze u potkanů.

U lidí jsou zaznamenány zkušenosti s použitím v graviditě asi u 200 dvojic matka-dítě; asi 130 z nich bylo exponováno v 1. trimestru. Nebyly popsány nepříznivé následky u novorozenců. Doposud získané poznatky ovšem nejsou dostatečně průkazné , aby bylo možné takové účinky spolehlivě vyloučit. Reprodukčně toxikologické studie metoklopramidu ve spojitosti s cytostatiky neexistují.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

monohydrát laktosy, bramborový škrob, srážený oxid křemičitý, želatina, magnesium-stearát.

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy

6.3 Doba použitelnosti

5 let

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.4 Uchovávání


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.