Calcium Folinate Hospira 10 Mg/ml

Kód 0163306 ( )
Registrační číslo 19/ 017/99-C
Název CALCIUM FOLINATE HOSPIRA 10 MG/ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Hospira UK Limited, Royal Leamington Spa, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163307 INJ SOL 1X10ML/100MG Injekční roztok, Injekce
0163309 INJ SOL 1X20ML/200MG Injekční roztok, Injekce
0163310 INJ SOL 1X30ML/300MG Injekční roztok, Injekce
0163311 INJ SOL 1X35ML/350MG Injekční roztok, Injekce
0163312 INJ SOL 1X50ML/500MG Injekční roztok, Injekce
0163306 INJ SOL 1X5ML/50MG Injekční roztok, Injekce
0163308 INJ SOL 5X10ML/100MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml Calcii folinas Injekční roztok 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden mililitr roztoku obsahuje calcii folinas 10,8 mg (ve formě acidum folinicum 10 mg/ 1ml). 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l, voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok Lahvička: 50 mg/5 ml 100 mg/10 ml 200 mg/20 ml 300mg/30 ml 350 mg/35 ml 500 mg/50 ml Ampule: 5 ampulí 100 mg/ 10 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Pouze intramuskulární a intravenózní podání. Před použitím nařeďte. Určeno pro jednorázové použití. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo a dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neobsahuje konzervační látky.

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 -8 C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 19/017/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU NÁLEPKA NA LAHVIČKU A AMPULKU 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml

, injekční roztok

Calcii folinas 10,8 mg odp. Acidum folinicum 10 mg/ 1ml 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m., i.v. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg/ 5 ml (100 mg/ 10 ml) 6.

JINÉ

Hospira UK Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU lahvička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml Calcii folinas Injekční roztok 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Calcii folinas 10,8 mg odp. Acidum folinicum 10 mg/ 1ml 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l, voda na injekci 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok Lahvička: 200 mg/20 ml 300mg/30 ml 350 mg/35 ml 500 mg/50 ml 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

i.m., i.v. Před použitím nařeďte. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Hospira UK Limited, Velká Británie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 19/017/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.