Calcium Chloratum Biotika

Kód 0000409 ( )
Registrační číslo 39/ 775/92-S/C
Název CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BB Pharma a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000409 INJ SOL 5X10ML 10% Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117833/2011

Příbalová informaceInformace o použití, čtěte pozorně!

CALCIUM CHLORATUM Biotikainjekční roztok

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republikaVýrobceHBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republikaSloženíJedna 10 ml ampule obsahuje 0,671 g Calcii chloridum dihydricum.Koncetrace iontů:10 ml obsahuje 183 mg vápníku, to odpovídá 4,56 mmol.10 ml obsahuje 324 mg chloridů, to odpovídá 9,12 mmol.Pomocná látka: voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).Indikační skupinaMineralium. (Iontový přípravek).CharakteristikaIonty vápníku jsou potřebné pro excitabilitu a uvolňování neurotransmiterů v nervové a svalové tkáni, pro svalovou kontrakci, funkci srdce a srážení krve, zprostředkují intracelulární účinky mnoha hormonů. Udržují integritu buněčných membrán, snižují patologicky zvýšenou permeabilitu (propustnost) krevních kapilár při alergické reakci. Chlorid vápenatý zvyšuje hladinu vápníku v organizmu.Farmakokinetické údajeZ celkového množství vápníku v organizmu je 99 % uloženo do kostí a zubů. Zbytek je v intra- a extracelulární tekutině. Vápník je v krvi v dynamické rovnováze s vápníkem v jiných tkáních. Vylučuje se především močí, méně pankreatickou šťávou, žlučí, stolicí, potem a slinami. Prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka.IndikaceNedostatek vápníku /podpůrná léčba spazmofilie (zvýšená nervosvalová dráždivost se sklonem ke křečím), tetanie (křečové stavy), podpůrná léčba při rachitidě (křivici), osteomalacii (měknutí kostí), osteoporóze (řídnutí kostí), při hojení fraktur (zlomenin), hypoparatyreóze (snížená funkce příštítných tělísek)/, pomocná léčba akutních alergických chorob, chronická zánětlivá onemocnění, svědivé dermatózy (kožní onemocnění), mokvající a generalizované (postihující celé tělo) ekzémy. Pokles tlaku vyvolaný akutním oslabením kontrakční síly myokardu (např. v anesteziologii působením intravenózních barbiturátů).KontraindikaceHyperkalcemie, hyperkalciurie (hyperparatyreoidizmus, předávkování vitaminu D, tumory způsobující dekalcifikaci, jako plazmocytom, kostní metastázy), těžká insuficience ledvin, náhlý vzestup sérových hladin vápníku, při osteoporóze zapříčiněné imobilizací pacienta, galaktosemie, terapie kardioglyko-zidy (s výjimkou těžké symptomatické hypokalcemie), anafylaktická reakce s příznaky hrozícího šoku.Nežádoucí účinkyInjekce mají lokálně extremně dráždivý účinek, při extravazální aplikaci (mimo cévu) jsou bolestivé a mohou způsobit nekrózu. Příliš rychlá i.v. (nitrožilní) aplikace vyvolá vazodilataci,

pocit šířícího se tepla a palčivé křídové chuti v ústech. Nadměrná množství vyvolávají hyperkalcémii s projevy anorexie, nauzey, dávení, obstipace, bolesti břicha, svalové slabosti, bolestí kostí, polydipsie, polyurie, zmatenosti, předrážděnosti, kardiální dysrytmie, oslabení až zastavení činnosti srdce a kóma. U dětí se objevuje acidóza. Hyperkalcémie je reverzibilní, avšak přetrvávající vysoké hladiny kalcia mohou způsobit ireverzibilní nefrokalcinózu, nefrolitiázu a poruchu koncentrační schopnosti ledvin. Chlorid vápenatý je ve své podstatě acidifikující, proto není vhodný k léčbě hypokalcémie u pacientů s renální insuficiencí a acidózou.InterakceVápník zesiluje účinek glykozidových kardiotonik. Tiazidová diuretika zvyšují renální reabsorpci kalcia, snižují jeho vylučování močí a mohou vyvolat hyperkalcémii. Současné podání furosemidu s kal-ciovými přípravky může u novorozenců vyvolat hyperkalciurii a nefrokalcinózu.DávkováníDospělým se podává 5 - 10 ml, přísně intravenózně, velmi pomalu (3 až 10 minut). Výjimkou je kar-diální resuscitace, kdy se intravenózní bolus podává velmi rychle.Dětem se intravenózní dávka upravuje podle věku, druhu výživy a hodnot kalcemie. Dávka pro děti do 1 roku je do 0,25 g, pro děti od 1 do 6 let je to 0,25 až 0,5 g, pro děti od 6 do 15 let je to 0,5 až 1 g denně.UpozorněníU nemocných léčených kardiotonickými glykozidy se musí uvážlivě rozhodnout o intravenózním podání vápníku. Přípravek se nesmí podat intramuskulárně, resp. paravenózně pro nebezpečí vzniku nekróz.PředávkováníPředávkování přípravku vyvolává hyperkalcemii (nad 2,6 mmol/l) s návaly horka, poruchami chuti, periferní vazodilatací, anorexií, nauzeou, zvracením, svalovou slabostí, psychickými poruchami, polydipsií, polyurií a vyskytují se i bolesti břicha.Léčba: Léčba spočívá v podání saluretik, zpravidla furosemidu nebo kyseliny etakrynové. Současně se může aplikovat kalium šetřící diuretikum. Thiazidová diuretika jsou kontraindikována. Objem cirkulující tekutiny a dostatečná hydratace se udržuje infuzí izotonického roztoku. Nutná je pravidelná kontrola sérových elektrolytů.UchováváníUchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.VarováníPřípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.Balení5 ampulí po 10 mlDatum poslední revize27.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 5

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117833/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALCIUM CHLORATUM Biotika 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Calcii chloridum dihydricum 0,671 g v 10 ml. 10 ml obsahuje 183 mg vápníku, to odpovídá 4,56 mmol. 10 ml obsahuje 324 mg chloridů, to odpovídá 9,12 mmol. 3. LÉKOVÁ FORMA injekční roztok Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Nízká hladina vápníku v krvi (podpůrná léčba při rachitidě, osteomalacii, osteoporóze, při hojení fraktur, tetanii, spazmofilii), pokles tlaku vyvolaný akutním oslabením kontrakční síly myokardu

(např.

v anesteziologii působením intravenózních barbitutátů),. Akutní alergické choroby – pomocná léčba, chronická zánětlivá onemocnění, svědící dermatózy, mokvající a generalizované ekzémy. 4.2 Dávkování a způsob podání a) dávkování dětem Dětem se podává intravenózně. Dávka se upravuje podle věku, druhu výživy a hodnot kalcémie. Denní dávka pro děti: do 1 roku:

do 0,25 g

od 1 do 6 let:

od 0,25 do 0,5 g

od 6 do 15 let: od 0,5 do 1 g. Při parenterální aplikaci vápníku je nutno monitorovat srdeční činnost pacienta. b) dávkování dospělým Dospělým se podává 5 až 10 ml přísně intravenózně a velmi pomalu, po dobu 3 až 10 minut. Výjimkou je kardiální resuscitace, kdy se intravenózní bolus podává velmi rychle. Při akutní symptomatické hypokalcémii se dospělým iniciálně podává vápník ve formě bolusu přísně intravenózně v dávce 100 až 200 mg elementarního vápníku v průběhu 10 minut, potom následuje udržující infuze elementarního vápníku 1-2 mg/kg/h. Hladina vápníku v séru se obyčejně v průběhu 6 až 12 hodin dostane při tomto režimu do normálnych hodnot a proto udržující dávku možno snížit na 0,3 až 0,5 mg/kg/h. Hypomagnezémie nebo hypermagneziová hypokalcémie nereaguje dobře na podávání vápníku. Při intravenózní podpůrné terapii vápníkem se doporučuje dávka 4 až 7 mg/kg/den.

Stránka 2 z 5

4.3 Kontraindikace Hyperkalcémie, hyperkalciúrie (hyperparatyreoidizmus, předávkování vitaminu D, tumory způsobující dekalcifikaci jako plazmocytom, kostní metastázy), těžká insuficience ledvin, náhlý vzestup sérových hladin vápníku, při osteoporóze zapříčiněné imobilizací pacienta, galaktozémie, anafylaktická reakce s příznaky hrozícího šoku, terapie kardioglykosidy (s vyjímkou těžké symptomatické hypokalcémie). 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Intravenózní vápníkové přípravky dráždí žíly, proto je nutno je ředit v 50-100 ml 5 % roztoku glukózy. Vápník se musí podávat opatrně u pacientů, kteří jsou léčeni digitalisovými glykosidy, protože hyperkalcémie působí predispozičně na digitalisovou toxicitu. Optimální terapie vyžaduje časté monitorování hladin vápníku, hořčíku, fosforu, draslíku a kreatininu v séru a také stanovení elektrokardiografického a hemodynamického statusu. Chlorid vápenatý je acidifikující, proto není vhodný k léčbě hypokalcémie u pacientů s renální insuficiencí a acidózou. Přípravek se nesmí podat intramuskulárně, resp. paravenózně pro nebezpečí vzniku nekróz. Vápník může způsobit nekrózu jater u novorozenců, je-li podávan umbilikální žílou. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Lokální anestetika, včetně prokainu, inhibují nebo potlačují transport ionizovaného vápníku z vodného prostředí do lipidové fáze. Tento efekt se neomezuje jen na lokální anestetika, ale i na jiná léčiva (propranolol, digitalisové glykozidy, CNS aktivní léčiva, včetně morfinu a opiatových analgetických léčiv). Při nečekané hyperkalcémii se zvyšuje riziko toxicity u pacientů, kteříkterí jsou léčeni digoxinem. Thiazidová diuretika zvyšují renální reabsorpci kalcia, snižují jeho vylučování močí a mohou vyvolat hyperkalcémii. Současné podání furosemidu a kalciových přípravků může způsobit u novorozenců hyperkalciurii a nefrokalcinózu. 4.6

Těhotenství a kojení

Vápník prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka. Jeho absopce je u kojenců limitována obsahem fosforu v mléku. Údaje o teratogenitě a embryotoxicitě nebyly publikovány. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nedochází k ovlivnění pozornosti. 4.8 Nežádoucí účinky Přípravek má lokálně extrémě dráždivý účinek, extravazální aplikace jsou bolestivé a mohou způsobit nekrózu. Příliš rychlá intravenózní aplikace vyvolá vazodilataci, pocit šířícího se tepla a palčivé křídové chuti v ústech. Soli vápníku ve vysokých dávkách podáváné samotné nebo s vitaminem D mohou vyvolat hyperkalcémii s projevy anorexie, nauzey, zvracení, bolestí břicha, svalové slabosti, bolesti kostí, polydipsie, polyurie, zmatenosti, předrážděnosti, kardiální dysrytmie, oslabení až zástavyí činnosti srdce a kómatu. U dětí může vzniknout acidóza. Hyperkalcémie je reverzibilní, avšak přetrvávající vysoké hladiny kalcia mohou způsobit ireverzibilní nefrokalcinózu, nefrolitiázu a poruchu koncentrační schopnosti ledvin. Méně závažným nežádoucím efektem suplementace chloridu vápenatého je obstipace. V tomto případě se doporučuje potrava bohatá na vlákniny i přiměřený příjem tekutin. Rychlá terapie vápníkovými přípravky způsobí náhlé zvýšení koncentrace vápníku v séru, což má za následek bradykardii a srdeční arytmie. Extravazální výstup vápníkového roztoku do

Stránka 3 z 5

podkožní tkáně může způsobit těžké nekrózy tkáně. Toto může nastat při použití infuzní pumpy. 4.9 Předávkování Klinické příznaky se manifestují v závislosti na koncentraci vápníku v séru. Při lehčích stavech je to nauzea, zvracení, únavnost až somnolence. Hyperkalcémie při vyšších koncentracích (nad 3,5 mmol/l) se projevuje návaly tepla, poruchami mikce, poruchami chuti, periferní vazodilatací, bolestmi břicha, psychickými poruchami, polydipsií, polyurií,,polyurii a svalovou slabostí. Léčba: Ve většině případů k zlepšení stavu postačuje přerušení suplementace vápníku a zabezpe-čení přiměřené hydratace. Hyperkalcémie maligních případů vyžaduje aktivnější terapii. Podávají se saluretika a diuretika šetřící kalium. Thiazidová diuretika jsou kontraindikována. Nutná je kontrola sérových elektrolytů. Při velmi těžkém stavu je možno použít hemodialyzu. Údaje o akutní a chronické toxicitě přípravku nejsou publikovány. 5. Farmakologické vlastnosti 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina Iontový přípravek. ATC kód: A12AA07 Mechanizmus účinku Vápník je esenciální iont, nezbytný pro normální funkci mnoha biologických procesů organizmu jako je vedení nervových vzruchů, synaptická transmise, sekrece hormonů, srdeční automaticita, mitotická aktivita, spojení kontrakce-relaxace ve svalech, srážení krve. Vápník je také hlavní intracelulární mediator potřebný pro plnou aktivitu enzymů. Z těchto a dalších funkcí vápníku vyplývá důležitost udržování koncentrací vápníkových iontů, protože hypokalcémie se může také manifestovat patologickými stavy s těžkým průběhem, které ohrožují život pacienta. Úloha vápníku v regulaci excitability tkání spočívá pravděpodobně v regulaci permeability buněčné membrány pro ionty Na+ a K+. Svalový akční potenciál stimuluje uvolňování vápenatých

iontů

ze sarkoplazmatického retikula a aktivuje kontrakci. Mírné snížení koncentrace vápníku může značně snížit práh dráždivosti, v důsledku čeho vznikají tetanické křeče. U některých pacientů s hypokalcémií se snížená koncentrace iontů projeví parestezií, laryngeálním spazmem a tetanií. Intravenózní suplementaci se klinický obraz zmírní a časem upraví. Vápník je nepostradatelným iontem pro spojení excitace-kontrakce v srdeční svalové tkání, jako i pro vední elektrických impulzů v určitých oblastech srdce, hlavně v oblasti AV uzlu. Depolarizace myokardiálních vláken otevírá vápníkové kanály závislé na napětí a způsobuje pomalé vnitřní proudy, jež se tvoří přes plató akčního potenciálu. Tyto proudy umožňují permeaci dostatečného množství iontů vápníku k uvolnění dalších iontů ze sarkoplazmatického retikula a tím vyvolat kontrakci. V rámci kardiovaskulárního systému se hypokalcémie projevuje těmito příznaky: hypotenze, srdeční insuficience, dysrytmie (bradykardie, ventrikulární fibrilace) a sníženou reakcí na léčiva, mechanizmů kterých se zúčastňuje vápník (noradrenalin, digoxin, dopamin). Pomalou intravenózní aplikací ionizovaného kalcia se obnoví vaskulární tonus a upraví se srdeční kontraktilita u pacientů s hypokalcémií. Vápník sehrává důležitou úlohu pro udržení integrity membrán sliznic, adhezi buněk, ale i funkce buněčních membrán samotných. Je potřebný pro exocytózu a má proto důležitou roli pro stimulaci sekrece u většiny exokrinních i endokrinních žláz. Na iontech kalcia závisí

Stránka 4 z 5

uvolňování

katecholaminů

z dřeně nadledvinek, neuromediátorů na synapsích, histaminu ze žírných buněk atd. Aplikace solí vápníku je indikována v šokových stavech, kdy dochází v organizmu ke zvýšení propustnosti buněčných membrán a tím k úniku vápníku z vaskulárního systému. Snížená schopnost mobilizace skeletárního vápníku v důsledku hypofunkce PTH nebo deficience vitaminu D přispívá ke zhoršení šokového stavu. 5.2 Farmakodynamické vlastnosti Největší část absorbovaného množství vápníku, přibližně jedna třetina se vstřebává v proximálních segmentech tenkého střeva. Intestinální absorpce solubilní, ionizované formy vápníku

probíhá

ve dvou separátních krocích: 1) příjem vápníku na straně sliznice a 2) přechod na serózní stranu intestinálního epitelia. Vápník se rychleji absorbuje ve formě chloridů než jako karbonát, glycerolfosfát nebo ortofosfát. U člověka se extracelulárně nachází asi jen 1000 mg vápníku. Největším depotním místem vápníku je skelet, v němž se nachází asi 1,2 kg tohoto prvku, z čehož je 4000 mg dostupných k

rychlé

výměně

s extracelulárním prostředí a k pufrování plazmatického vápníku. Kostra je dynamickou tkání, jež podléhá každodenní transformaci. V tomto procesu se přibližně 500 mg vápníku extrahuje z extracelularního depa pro formování nové kostní tkáně a stejné množství staré kostní tkáně se rozkládá. Koncentrace iontů vápníku v extracelulární tekutině a v plazmě kolísá jen velmi málo, což umožňuje udržovat fyziologické hladiny intracelulárního kalcia. Fyziologické hladiny vápníku

jsou

v

plazmě

v rozsahu 8,6 až 10,6 mg/dl. Příbližně polovina z celkové koncentrace vápníku je v plazmě v ionizované formě: 40 % vápníku se váže na proteiny, hlavně na albumin a 10 % tvoří neionizované ultrafiltrovatelné komplexy, například uhličitan vápenatý. Rovnováha mezi ionizovanou

formou

a vázanou formou závisí na pH. Alkalózou se zvyšuje vazba vápníku na proteiny a snižuje se koncentrace ionizovaného vápníku, zatímco při acidóze se pozoroval opačný efekt. Hladina vápníku v krvi se fyziologicky udržuje ve velmi úzkých hranicích senzitivním zpětným mechanizmem regulace. Na regulaci homeostázy minerálních látek, ale také vápníku se podílejí tři hlavní orgány - ledviny, gastrointestinální trakt a kostra, a tři hlavní hormony (vitamin D, parathormon PTH a kalcitonin CT). Vápník se vylučuje především močí, méně stolicí, pankreatickou šťávou, žlučí, slinami a později i mlékem. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Embryotoxické, cytotoxické, teratogenní a kancerogenní účinky chloridu vápenatého nejsou známy. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Pomocná látka: Voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH). 6.2 Inkompatibility Soli vápníku by se neměly podávat s bikarbonátem, protože dochází k precipitaci. 6.3 Doba použitelnosti

Stránka 5 z 5

5 roků 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě od +10°C do + 25°C 6.5 Druh obalu a velikost balení Ampule z bezbarvého skla s etiketou, vložka z PVC, krabička Velikost balení: 5 ampulí po 10 ml 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 39/ 775/ 92-S/C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 14.12.1992 / 14.10.2009 10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 27.9.2011


nahoru

Informace na obalu

Návrh vnějšího obalu

Text na krabičku CALCIUM CHLORATUM Biotika

5 amp. po 10 mlCALCIUM CHLORATUMBiotikainjekční roztokJedna ampule obsahuje 0,671 g Calcii chloridum dihydricum.Obsah vápníku: 183 mg, to odpovídá 4,56 mmol v amp.Pomocná látka: voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).Pro pomalé intravenózní podání.Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě +10°C do +25°C.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

č.š.:použ. do:ČR: Reg.č. 39/775/92-S/CEAN kód

Držitel rozhodnutí o registraciBB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika

Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem.

Návrh vnitřního obalu

Text na etiketu CALCIUM CHLORATUM Biotika

10 ml CALCIUM CHLORATUM Biotika inj.solCalcii chloridum hexahydricum 1 g v amp.i.v.

č.š. :použ. do:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.