Benfogamma

Kód 0085321 ( )
Registrační číslo 86/ 355/95-C
Název BENFOGAMMA
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085315 POR TBL OBD 100 Obalená tableta, Perorální podání
0085318 POR TBL OBD 1000 Obalená tableta, Perorální podání
0085319 POR TBL OBD 30 Obalená tableta, Perorální podání
0085314 POR TBL OBD 50 Obalená tableta, Perorální podání
0085317 POR TBL OBD 500 Obalená tableta, Perorální podání
0085321 POR TBL OBD 5000 Obalená tableta, Perorální podání
0085320 POR TBL OBD 60 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Vnější obal přípravku Benfogamma

Název léčivého přípravku Benfogamma Složení přípravku Léčivé látky: Benfotiaminum 50,0 mg Léková forma: obalené tablety. Velikost balení: 30 (50, 60, 100, 500, 1000, 5000) obalených tablet. Způsob podání Pokud lékař neurčí jinak, v rámci předcházení onemocnění u dospělých a dětí nad 10 let je obvyklá dávka 1 - 2krát týdně 1 obalenou tabletu; při léčbě užívat 1 - 3krát denně 1 obalenou tabletu, v ojedinělých případech i více, zapíjet tekutinou. Dětem do 10 let dávku určí vždy lékař. Upozornění Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Použitelnost Použitelné do… Uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25°C. Pokyn Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny Držitel rozhodnutí o registraci

Wörwag Pharma GmbH a Co. Calwer Strasse 7 71034 Böblingen, Německo

Registrační číslo: 86/355/95-C Číslo šarže: Informace v Braillově písmu: Benfogamma

Strana 2 (celkem 2)

Návrh na potisk blistru: Název léčivého přípravku Benfogamma 30 (50, 60, 100, 500, 1000, 5000) obalených tablet Držitel rozhodnutí o registraci

Wörwag Pharma GmbH & Co. Calwer Strasse 7 71034 Böblingen, Německo

Použitelnost Použitelné do… Číslo šarže:

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.