Ardeaelytosol F 1/3

Kód 0069661 ( )
Registrační číslo 76/ 755/95-B/C
Název ARDEAELYTOSOL F 1/3
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ARDEAPHARMA, a.s., Ševětín, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0097877 INF SOL 1X100ML Infuzní roztok, Infuze
0085490 INF SOL 1X250ML Infuzní roztok, Infuze
0069663 INF SOL 1X500ML Infuzní roztok, Infuze
0069661 INF SOL 1X80ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak ARDEAELYTOSOL F 1/3


76/755/95-C

Příbalová informace - Rp.

Informace pro použití, čtěte pozorně!

ARDEAELYTOSOL F 2/3 (1/2, 1/3, 1/5)

infúzní roztok

V: Ardeapharma v. o. s., Třeboňská 229, Ševětín, ČR.

S: F 2/3 F 1/2 F 1/3 F 1/5

Natrii chloridum 6 g 4,5 g 3 g 1,8 g

Glucosum anhydricum 16,67 g 25 g 33,33 g 40 g

Aqua apyrogenata ad 1000 ml

DI: Na+ mmol/l 102,6 77 51,3 30,8

Cl- mmol/l 102,6 77 51,3 30,8

C6H12O6 mmol/l 92,5 138,8 185 222

Osmolitický tlak kPa 676 675 677 675

Energet. hodnota kJ/l 286 429 572 686.

IS: Infundibilia.

CH: Sterilní apyrogenní roztok chloridu sodného a glukózy. Roztok je určený

ke krytí ztrát vody a chloridu sodného. Po utilizaci glukózy se uplatňuje

jako roztok hypotonický.

I: Hypertonická dehydratace (v případech kdy ledviny pacienta jsou schopny

vyrovnávat acidózu, vyvolanou vyšším poměrem Cl- iontů k iontům Na+

v tomto přípravku, než jaká je v ECT). Vehikulum pro podání léčiv.

KI: Hypotonická dehydratace, hypotonická hyperhydratace, acidóza.

NÚ: Kromě nežádoucích účinků vyvolaných nevhodnou infúzní terapií, nejsou

známy.

D: Dávkování je individuální dle ztrát. Rychlost dávkování

cca 4-8 ml/kg/hod.

ZP: Nitrožilní kapénková infúze v uzavřeném systému.

UZ: Používat pouze čiré roztoky. Obsah lahve smí být použit k 1 aplikaci -

opakované použití stejného balení je zakázáno.

U: Při teplotě 10-25 st. C, chránit před světlem a mrazem.

VA: Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu lahve.

BA: 80 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml v infúzních lahvích typu

lehký DIN o velikostech 100 ml, 250 ml, 500 ml.

PE: 24 měsíců.


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.