Apo-Metformin 500 Mg

Kód 0139074 ( )
Registrační číslo 18/ 087/10-C
Název APO-METFORMIN 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0139076 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139094 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139086 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139103 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139093 POR TBL FLM 1000X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139111 POR TBL FLM 1000X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139074 POR TBL FLM 100X1X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139087 POR TBL FLM 120X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139104 POR TBL FLM 120X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139088 POR TBL FLM 180X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139105 POR TBL FLM 180X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139077 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139095 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139089 POR TBL FLM 200X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139106 POR TBL FLM 200X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139078 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139096 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139079 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139097 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139090 POR TBL FLM 300X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139107 POR TBL FLM 300X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139080 POR TBL FLM 40X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139098 POR TBL FLM 40X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139108 POR TBL FLM 400X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139081 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139099 POR TBL FLM 50X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139091 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139109 POR TBL FLM 500X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139082 POR TBL FLM 56X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139100 POR TBL FLM 56X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139083 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139101 POR TBL FLM 60X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139092 POR TBL FLM 600X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139110 POR TBL FLM 600X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139084 POR TBL FLM 84X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139075 POR TBL FLM 9X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139085 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0139102 POR TBL FLM 90X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-METFORMIN 500 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls129157/2011a příloha k sp.zn.sukls129133/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-METFORMIN 500 mg

APO-METFORMIN 850 mg

APO-METFORMIN 1000 mg

potahované tablety

metformini hydrochloridum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek APO-METFORMIN a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-METFORMIN užívat3. Jak se přípravek APO-METFORMIN užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek APO-METFORMIN uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK APO-METFORMIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek APO-METFORMIN obsahuje metformin-hydrochlorid. Metformin-hydrochlorid patří do skupiny léků nazývaných biguanidy, které se používají k léčbě cukrovky nezávislé na inzulínu (diabetes mellitus 2. typu) u dospělých a dětí od 10 let.

Inzulín je hormon produkovaný slinivkou břišní, který pomáhá tělu odebírat z krve glukózu (cukr). Tělo glukózu používá k tvorbě energie nebo k jejímu ukládání pro budoucí použití. Jestliže trpíte cukrovkou, slinivka neprodukuje dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno inzulín produkovaný slinivkou správně využívat. Vede to k vysoké hladině glukózy v krvi. Přípravek APO-METFORMIN napomáhá snižovat glukózu v krvi tak, aby byla její hladina pokud možno v normálu.

APO-METFORMIN je lék používaný ke snížení vysoké hladiny cukru v krvi u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus 2. typu); zejména u pacientů s nadváhou, u nichž se nepodařilo snížit hladinu cukru v krvi samotnou úpravou stravy a cvičením.

DospělíLékař Vám může předepsat APO-METFORMIN samotný (monoterapie) nebo společně s jinými léky k léčení cukrovky (tzn. perorálními antidiabetiky) nebo s inzulínem.

Děti a dospívajícíDěti ve věku od 10 let a dospívající mohou přípravek APO-METFORMIN užívat samotný nebo společně s inzulínem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-METFORMIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-METFORMIN:

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku APO-METFORMIN (viz odstavec 6 – Další informace);

máte nekontrolovanou cukrovku, např. závažnou hyperglykémii (velmi vysoké hladiny cukru v krvi) nebo ketoacidózy. Ketoacidóza je stav, kdy se v krvi hromadí ketonové látky neboli „ketolátky“. Symptomy zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo dech páchnoucí nezvykle po ovoci;

jestliže máte potíže s ledvinami

jestliže se funkce Vašich ledvin zhorší v důsledku např.

-

nadměrné ztráty vody (dehydratace) následkem dlouhodobého zvracení nebo silného průjmu. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které mohou vyvolat nebezpečí laktátové acidózy (viz níže uvedený odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-METFORMIN je zapotřebí“)

jestliže máte závažnou infekci, jako je infekce postihující plíce nebo průdušky či ledviny. Těžké infekce totiž mohou vést k ledvinovým potížím a ty mohou vyvolat riziko laktátové acidózy (viz odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-METFORMIN je zapotřebí“);

jestliže máte akutní nebo chronické onemocnění, které může vést k nedostatku zásobování tkání kyslíkem (tkáňové hypoxii), např.

-

srdeční selhání nebo dýchací potíže

-

nedávno prodělaný srdeční záchvat (infarkt myokardu)

-

kolaps (zhroucení organismu) či úraz (šok)

jestliže máte problémy s játry, pijete nadměrně alkohol nebo jste alkoholik(čka)

jestliže kojíte

Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže

budete potřebovat takové vyšetření jako rentgenové nebo takové vyšetření, při kterém se do krevního řečiště injekčně zavádí nějaká kontrastní látka obsahující jod;

budete potřebovat větší chirurgický zákrok.

Určitou dobu před takovým vyšetřením či chirurgickým zákrokem a určitou dobu poté je nutné přestat přípravek APO-METFORMIN užívat. O tom, zda máte během tohoto období absolvovat nějakou jinou léčbu, rozhodne Váš ošetřující lékař. Je důležité dodržovat přesně instrukce, které Vám dá Váš lékař.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-METFORMIN je zapotřebí

Při léčbě přípravkem APO-METFORMIN je nezbytná normální funkce ledvin vzhledem k riziku překyselení krve. Dochází k němu hromaděním kyseliny mléčné (laktátová acidóza) a podílí se na něm zejména funkce ledvin. Symptomy laktátové acidózy zahrnují zvracení, bolení břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkový pocit nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a potíže s dýcháním. Pokud se tato komplikace objeví, bude pravděpodobně nutná okamžitá lékařská pomoc.

Přestaňte přípravek APO-METFORMIN okamžitě užívat a ihned o této skutečnosti informujte svého lékaře.

APO-METFORMIN sám o sobě nevyvolává hypoglykémii (tzn. příliš nízkou hladinu krevního cukru). Jestliže však užíváte APO-METFORMIN souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky, které mohou hypoglykémii vyvolávat (jako jsou sulfonylmočoviny, inzulín nebo meglitinidy), riziko hypoglykémie existuje. Pokud se tedy objeví symptomy hypoglykémie jako slabost, závratě, zvýšená potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku či potíže s koncentrací, pomůže obvykle sníst nebo vypít něco, co obsahuje cukr.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Pokud musíte dostat do krevního oběhu injekci kontrastní látky obsahující jód, např. při rentgenovém nebo radioizotopovém vyšetření, musíte APO-METFORMIN na určitou dobu před a po takovém vyšetření přestat užívat (viz výše uvedený odstavec „Určitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem, jestliže“).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.V průběhu udržovací léčby přípravkem APO-METFORMIN může zahájení či ukončení léčby jinými léčivými přípravky ovlivnit kontrolu hladiny cukru ve Vaší krvi.Svého lékaře nebo lékárníka informujte zejména v případě, pokud souběžně s přípravkem APO-METFORMIN užíváte nebo jste nedávno užívali některý z dále uváděných přípravků:

kortikosteroidy (např. prednison) a sympatomemetika

léky zvyšující tvorbu moči (kličková diuretika, např. furosemid)

určité léky na průduškové astma (beta-agonisté, např. salbutamol)

kontrastní látky obsahující jód

léky obsahující alkohol.

nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky

Užívání přípravku APO-METFORMIN s jídlem a pitím

Při užívání tohoto léku se nesmí konzumovat alkohol, jelikož může zvyšovat riziko vzniku hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) a laktátové acidózy. Proto se během léčby přípravkem APO-METFORMIN vystříhejte pití alkoholu.

Těhotenství a kojení

Těhotné diabetičky nebo diabetičky plánující těhotenství by neměly být léčeny přípravkem APO-METFORMIN. K udržení hladiny glykémie na co možná nejnormálnější úrovni se používá inzulín. Informujte svého ošetřujícího lékaře, pokud již jste těhotná, nebo pokud otěhotnění plánujete, aby Vás mohl převést na léčbu inzulínem.Při kojení se tento lék nemá užívat (viz kapitola „Neužívejte APO-METFORMIN“). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek APO-METFORMIN užívaný samotný (v monoterapii) nevyvolává příliš nízkou hladinu krevního cukru (hypoglykémii), nebude mít tedy ani vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Jestliže však užíváte APO-METFORMIN souběžně s jinými přípravky na léčbu cukrovky (např. deriváty sulfonylmočoviny, inzulín nebo meglitinidy), může dojít k nízké hladině krevního cukru (s příznaky jako slabost, závratě, zvýšenou potivost, rychlé bušení srdce, poruchy zraku nebo potíže

s koncentrací). Pokud tedy takové symptomy pocítíte, vyhněte se řízení motorových vozidel i obsluze strojů.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK APO-METFORMIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte APO-METFORMIN přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. APO-METFORMIN nemůže nahradit prospěšnost zdravého životního stylu. Dodržujte i nadále rady svého ošetřujícího lékaře ohledně diety a pravidelně cvičte.

Dávka metforminu má být lékařem stanovena podle hladin vaší glukózy v krvi.

Pokud lékař nepředepsal jinak, obvyklé dávkování je:

Dávkování u dospělýchObvyklá zahajovací dávka je 500 mg nebo 850 mg přípravku APO-METFORMIN dvakrát až třikrát denně. Maximální denní dávka je 3000 mg přípravku APO-METFORMIN užívaných ve 3 dílčích dávkách.

Dávkování u dětí od 10 let a dospívajícíchObvyklá zahajovací dávka je 500 mg nebo 850 mg přípravku APO-METFORMIN jednou denně. Dávka může být zvyšována až na maximální doporučenou dávku 2000 mg přípravku APO-METFORMIN užívaných ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. Léčení dětí ve věku od 10 do 12 let je vhodné pouze na základě konkrétního doporučení ošetřujícího lékaře, neboť u této věkové kategorie není s užíváním tohoto přípravku mnoho zkušeností.

Monitorování

Lékař Vám upraví dávku přípravku APO-METFORMIN podle hodnot krevního cukru. Buďte s lékařem v pravidelném kontaktu. Zvláště důležité to je u dětí a dospívajících nebo u starších pacientů.

Lékař bude také minimálně jednou ročně kontrolovat funkci ledvin. U starších pacientů nebo při horší funkci ledvin budou pravděpodobně nutné kontroly ještě častější.

Jak se přípravek APO-METFORMIN užíváTablety se užívají s jídlem nebo po něm a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte. Při užívání 2 či více tablet denně si tablety rozdělte během dne, např. 1 tableta se užije ráno při snídaninebo po snídani nebo večeři.Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že je účinek přípravku APO-METFORMIN příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-METFORMIN, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-METFORMIN, než jste měl(a), ihned informujte svého lékaře. Předávkování přípravkem APO-METFORMIN nevyvolá hypoglykémii (příliš nízká hladina cukru v krvi), ale zvyšuje riziko překyselení krve kyselinou mléčnou (laktátová acidóza). Rané symptomy laktátové acidózy jsou podobné nežádoucím účinkům metforminu na trávicí trakt: nevolnost, zvracení, průjem a bolest břicha. V závažných případech se mohou vyskytnout i bolesti svalů a svalové křeče, velmi rychlé dýchání, které nelze uklidnit a zhoršení vědomí a koma (bezvědomí). K rozvoji může dojít během několika hodin a nutná je okamžitá léčba v nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-METFORMINJestliže si zapomenete vzít přípravek APO-METFORMIN, vezměte si předepsané množství v dalším obvyklém čase a pokračujte v obvyklém užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-METFORMIN

Jestliže ukončíte léčbu přípravkem APO-METFORMIN, musíte si být vědom(a) nebezpečí nekontrolované hladiny cukru v krvi a dlouhodobých účinků cukrovky jako poškození očí, ledvin a cév.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i APO-METFORMIN nežádoucí účinky, které se ovšem nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je mírná až středně vážná a obecně vymizí po několika dnech či týdnech léčby. Nemějte obavy z uvedeného výčtu možných nežádoucích účinků. Nemusí se u Vás projevit.

Další nežádoucí účinky:Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 lidí)

Podráždění žaludku, nevolnost, zvracení, bolest břicha nebo ztráta chuti k jídlu. Tyto vedlejší účinky se objevují nejčastěji na počátku léčby přípravkem APO-METFORMIN. V takovém případě pomáhá rozložit si dávky do celého dne a užívat je s jídlem nebo bezprostředně po něm. V případě přetrvávajících příznaků přestaňte přípravek APO-METFORMIN užívat a informujte svého lékaře.

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 lidí)

Kovová chuť v ústech.

Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10,000 lidí)

Laktátová acidóza. Jde o velmi vzácnou, nicméně závažnou, komplikaci, a to zvláště v případě špatného fungování ledvin. Pokud se tato komplikace objeví, budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc. Symptomy laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha (abdominální bolest) se svalovými křečemi, celkovým pocitem nedobrého zdravotního stavu se silnou únavou a dýchacími potížemi. V takovém případě přestaňte přípravek APO-METFORMINokamžitě užívat a neprodleně informujte svého ošetřujícího lékaře.

Kožní reakce (jako zarudnutí kůže, svědění nebo kopřivka).

Nízké hladiny vitamínu B12 v krvi. Po určitém času mohou vést k anémii (chudokrevnost), bolestem v ústech nebo na jazyku či ztuhlosti nebo brnění v končetinách.

Frekvence výskytu následujících vedlejších účinků je velmi vzácná:

Odchylky od normálních hodnot jaterních testů nebo hepatitida (zánět jater, který může vést k únavě, ztrátě chuti k jídlu, úbytku hmotnosti se zežloutnutím kůže či očního bělma nebo bez jejich zežloutnutí). Pokud se tyto potíže vyskytnou, přestaňte tento lék užívat.

Děti a dospívajícíInformace o užívání tohoto přípravku dětmi nebo dospívajícími jsou omezené, ale ukazují, že se nežádoucí účinky podobají povahou a závažností nežádoucím účinkům, které se vyskytují u dospělých.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK APO-METFORMIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pokud se přípravkem APO-METFORMIN léčí dítě, doporučuje se rodičům a ošetřovatelům, aby na užívání přípravku dohlíželi.

Nepoužívejte přípravek APO-METFORMIN po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru či krabičce za zkratkou „EXP“.

Podmínky uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-METFORMIN obsahujeLéčivou látkou tohoto přípravku je metformin-hydrochlorid.Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg, 850 mg nebo 1000 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg, 663 mg nebo 780 mg metforminum.

Pomocnými látkami jsou: Sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), povidon 40, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/15, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, propylenglykol.

Jak přípravek APO-METFORMIN vypadá a co obsahuje toto baleníAPO-METFORMIN 500 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na obou stranách hladké.APO-METFORMIN 850 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety, s půlící rýhou na jedné straně a s druhou stranou hladkou.APO-METFORMIN 1000 mg jsou bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, s hlubokou půlící rýhou na jedné straně a půlící rýhou na druhé straně.

APO-METFORMIN 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg je balen v blistrovém balení. Přípravek APO-METFORMIN je balen v blistrech obsahujících 1 (x100), 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 nebo 1000 potahovaných tablet nebo v umělohmotných lahvičkách obsahujících 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 nebo 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

VýrobceAccord Healthcare Limited, North Harrow, Middlesex, Velká Británie Orifarm Genericks Ais, Odense, Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls129157/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-METFORMIN 500 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg metforminum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na obou stranách hladké.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba diabetu mellitus 2. typu, zvláště u pacientů s nadváhou, u nichž samotná dietní opatření a cvičení nevedou k adekvátní kontrole glykémie.

U dospělých se mohou potahované tablety přípravku Apo-Metformin užívat samotné v rámci monoterapie nebo v kombinaci s jinými perorálními léky proti diabetu nebo s inzulínem.

U dětí starších deseti let a u dospívajících se potahované tablety přípravku Apo-Metformin mohou používat v monoterapii nebo v kombinaci s inzulínem.

U diabetiků 2. typu s nadváhou léčených po selhání dietních opatření v první volbě metformin-hydrochloridem bylo prokázáno snížení diabetických komplikací (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí:

Monoterapie a kombinace s jinými perorálními léky proti diabetu:

Obvyklá zahajovací dávka je 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu 2krát až 3krát denně při jídle nebo po něm.

Po 10 až 15 dnech se dávka upravuje podle výsledků naměřené glykémie. Pomalé navyšování dávky vede k lepší gastrointestinální snášenlivosti. U pacientů užívajících

vysoké dávky metforminu (2 – 3 g denně) je možné nahradit dvě potahované tablety Apo-Metforminu 500 mg jednou potahovanou tabletou Apo-Metforminu 1000 mg. Maximální doporučovaná dávka metformin-hydrochloridu je 3 g denně užívané rozděleně ve třech 3 dílčích dávkách.

Při zamýšleném přechodu z jiného antidiabetika se postupuje následovně: Původní lék vysadíme a zahájíme podávání metformin-hydrochloridu ve výše uvedeném dávkování.

Kombinace s inzulínem:

Pro dosažení lepší kontroly glykémie se mohou metformin-hydrochlorid a inzulín podávat v kombinační terapii. Metformin-hydrochlorid se podává v obvyklé zahajovací dávce 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu 2krát nebo 3krát denně, zatímco dávkování inzulínu se upravuje podle výsledků měření glykémie.

Starší pacienti:

Vzhledem k možnému zhoršení funkcí ledvin u starších subjektů se dávkování metforminu upravuje podle renální funkce. Proto je nutné pravidelné sledování renálních funkcí (viz bod4.4).

Děti a dospívající:

Monoterapie a kombinace s inzulínem

Přípravek Apo-Metformin potahované tablety se může používat u dětí od 10 let a u dospívajících.

Obvyklá zahajovací dávka je 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu jednou denně při jídle či po něm.

Po 10 až 15 dnech se dávka upravuje na základě výsledků měření hladin glukózy v krvi. Pomalé navyšování dávky může vést k lepší gastrointestinální snášenlivosti. Maximální doporučovaná dávka metformin-hydrochloridu je 2 g denně, které se užívají rozděleně ve dvou nebo třech dílčích dávkách.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na metformin nebo na kteroukoliv pomocnou látku.

Diabetická ketoacidóza, diabetické pre-koma.

Renální selhání nebo renální dysfunkce (clearance kreatininu < 60 ml/min).

 Akutní stavy vyvolávající potenciálně změnu renálních funkcí jako: dehydratace, těžká

infekce, šok.

 Akutní nebo chronická onemocnění, která mohou vyvolávat hypoxii tkání jako: srdeční

nebo respirační selhání, nedávno prodělaný infarkt myokardu, šok.

Jaterní nedostatečnost, akutní intoxikace alkoholem, alkoholismus.

Kojení.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Laktátová acidóza:

Laktátová acidóza je vzácná, nicméně závažná metabolická komplikace (s vysokou úmrtností, pokud není okamžitě zahájena příslušná léčba), která se může objevit v důsledku kumulace metforminu. Případy laktátové acidózy hlášené u pacientů léčených pomocí metforminu se vyskytovaly především u diabetiků se signifikantním renálním selháváním. Výskyt laktátové acidózy je možné, ale i nutné, snižovat vyhodnocením ještě dalších souvisejících rizikových faktorů jako nedostatečná kontrola diabetu, ketóza, dlouhodobější hladovění, nadměrná konzumace alkoholu, jaterní nedostatečnost a jakýkoliv stav související s hypoxií.

Diagnóza:

Nebezpečí laktátové acidózy se musí zvažovat v případě nespecifických příznaků jako jsou svalové křeče se zažívacími potížemi jako bolest břicha a těžká astenie. Laktátová acidóza je charakterizována acidotickou dušností, bolestí břicha a hypotermií s následným komatem. Laboratorní nálezy při diagnóze zahrnují sníženou hodnotu pH, plazmatické hodnoty laktátu nad 5 mmol/l a zvýšený aniontový deficit a zvýšený poměr laktát/ pyruvát. V případě podezření na metabolickou acidózu se metformin-hydrochlorid musí vysadit a pacienta je nutné neprodleně hospitalizovat (viz bod 4.9).

Renální funkce:

Metformin se vylučuje ledvinami, a proto se před zahájením léčby a v dále uvedených intervalech provádí stanovení hodnoty clearance kreatininu (může být stanoven ze sérové hladiny kreatininu při použití Cockcroft-Gaultova vzorce), a to:

Alespoň jednou ročně u pacientů s normální renální funkcí,

Alespoň dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů s hodnotou clearance kreatininu na dolníhranici normálního rozpětí hodnot a u starších subjektů.

Zhoršená funkce ledvin je častá u starších subjektů a bývá u nich asymptomatická. Zvláštní pozornost se musí věnovat situacím, kdy může ke zhoršení renální funkce docházet – např. při zahajování antihypertenzivní léčby nebo diuretické léčby a při zahájení léčby nesteroidními protizánětlivými přípravky.

Podávání jodovaných kontrastních látek:

Vzhledem ke skutečnosti, že intravaskulární podávání jodovaných kontrastních látek při radiologických vyšetřeních může vést k selhání ledvin, musí se metformin před uvedeným vyšetřením nebo v jeho průběhu vysadit a další léčba se nesmí zahájit 48 hodin po takovém vyšetření a dokud nebyly opětovně posouzeny renální funkce a potvrzeny jejich normálních hodnoty (viz bod 4.5).

Chirurgický zákrok:

Metformin se musí vysadit 48 hodin před plánovanou operací, která se bude provádět pod celkovou, míšní nebo peridurální anestézií. Léčbu lze opětovně zahájit až 48 hodin po operaci nebo po zahájení perorální výživy a teprve po potvrzení návratu k normální funkci ledvin.

Další opatření:

Všichni pacienti mají pokračovat v dodržování své diety s pravidelným rozložením příjmu sacharidů během dne. Pacienti s nadváhou musejí i nadále dodržovat svou dietu s omezeným obsahem energie.

Pravidelně se musí provádět obvyklé laboratorní vyšetření zaměřené na monitorování diabetu.

Samotný metformin hypoglykémii nevyvolává, ale je nutná opatrnost při jeho užívání v kombinaci s inzulínem nebo jinými perorálními antidiabetiky (např. sulfonylmočovinounebo meglitinidy).

Děti a dospívající:

Před zahájením léčby pomocí metforminu musí být potvrzena diagnóza diabetes mellitus 2. typu. V jednoletých kontrolovaných klinických sledováních nebyly zjištěny žádné účinky metforminu na růst a dospívání, dlouhodobější údaje týkající se těchto ukazatelů však nejsou k dispozici. Proto se v této souvislosti doporučuje pečlivé monitorování účinku metforminu na tyto parametry u dětí, a to zvláště v jejich předpubertálním věku.

Děti ve věku od 10 do 12 let:

V kontrolovaných klinických sledováních u dětí a dospívajících bylo zahrnuto pouze 15 subjektů ve věku mezi 10 a 12 lety. Účinnost a bezpečnost metforminu u těchto dětí se sice nelišily od účinnosti a bezpečnosti u starších dětí a dospívajících, avšak při předepisování daného přípravku dětem ve věku mezi 10 až 12 lety se doporučuje zvláštní opatrnost.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podávání se nedoporučuje v následujících případech

Alkohol

Akutní intoxikace alkoholem je spojena se zvýšeným rizikem laktátové acidózy, zvláště v případě hladovění nebo špatné výživy.

Jaterní nedostatečnosti.

Vyhýbáme se konzumaci alkoholu a léčivých přípravků s obsahem alkoholu.

Jodové kontrastní látky:

Intravaskulární podávání jodových kontrastních látek může vést k renálnímu selhání, což vede ke kumulaci metforminu a zvýšení rizika laktátové acidózy.

Před takovým vyšetřením a v jeho průběhu se musí metformin vysadit a nesmí se začít podávat znovu po dobu 48 hodin po vyšetření a dokud nebyly znovu zhodnoceny renálnífunkce a nebylo potvrzeno, že jsou v normálu (viz bod 4.4).

Kombinace vyžadující při užívání opatrnost:

Léčivé přípravky s vnitřní hyperglykemickou aktivitou jako glukokortikoidy (k systémovému nebo místnímu podání) a sympatomimetika. Může být vyžadováno častější monitorování hladiny glykémie, zvláště na počátku léčby. Pokud je to nutné, upravuje se dávkování metforminu během léčby těmito léčivými přípravky.

Diuretika, zvláště kličková, mohou zvýšit riziko laktátové acidózy prostřednictvím jejich schopnosti snížit ledvinné funkce.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nekontrolovaný diabetes během těhotenství (gestační nebo permanentní) je spojen se zvýšeným rizikem vrozených vad a perinatální mortality.

Omezené množství údajů o použití metforminu u těhotných žen neukazuje na zvýšené riziko vrozených vad. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky ohledně těhotenství, embryonálního nebo fetálního vývoje, porodu nebo poporodního vývoje. Pokud pacientka plánuje těhotenství a v průběhu těhotenství, je doporučeno, aby diabetes nebyl léčen metforminem, ale aby k udržení hladiny glykémie pokud možno co nejblíže k normě byl použit insulin, aby se tak snížilo riziko malformací plodu.

Kojení;Metformin je vylučován do mateřského mléka. Nebyly pozorovány nežádoucí účinky u kojených novorozenců/kojenců. Nicméně protože dostupné údaje jsou pouze omezené, kojení při léčbě metforminem není doporučeno. Musí být učiněno rozhodnutí, zda se má kojení přerušit, zvážit prospěšnost kojení a možné riziko nežádoucích účinků pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Monoterapie metforminem nevyvolává hypoglykémii, a proto nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Avšak pacienti by měli být upozorněni na nebezpečí hypoglykémie při užívání metforminu v kombinaci s jinými antidiabetickými léčivými přípravky (deriváty sulfonyl močoviny, inzulín nebo meglitinidy).

4.8

Nežádoucí účinky

Během léčby metforminem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky.

Frekvence výskytu je definována následujícícm způsobem: velmi časté 1/10, časté 1/100, <1/10, méně časté 1/1000, <1/100, vzácné 1/10000, <1/1000, velmi vzácné <1/10000, není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy nervového systému:

Časté: Poruchy chuti

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté: Poruchy gastrointestinální jako nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují nejčastěji při zahájení léčby a ve většině případů ustupují samovolně. K prevenci těchto účinků se doporučuje užívat metformin ve 2 až 3 dílčích denních dávkách s jídlem nebo po jídle. Gastrointestinální snášenlivost se také zlepšuje při pomalém navyšování dávky.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Velmi vzácné: Kožní reakce jako erytém, svědění a kopřivka

Poruchy metabolismu a výživy:

Velmi vzácné:

Laktátová acidóza (viz bod 4.4.).

Pokles vstřebávání vitaminu B12 s poklesem sérových hladin při dlouhodobém užívání metforminu. O dané etiologii se doporučuje uvažovat, pokud se u pacienta rozvine megaloblastická anémie.

Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: Izolované případy abnormálních hodnot jaterních testů nebo hepatitida ustupující po vysazení metforminu.

Děti a dospívající

Publikované a postmarketingové údaje i kontrolované klinické studie u omezeného počtu pediatrických pacientů ve věku 10-16 let léčených po dobu jednoho roku potvrzují nežádoucí příhody, které jsou co do povahy a závažnosti podobné nežádoucím příhodám hlášeným u dospělých pacientů.

4.9

Předávkování

Hypoglykémie nebyla zaznamenána, pokud byl metformin-hydrochlorid podáván v dávkách do 85 g, a to i přestože laktátová acidóza se za podobných okolností vyskytovala. Výrazné předávkování metforminem nebo současný výskyt rizikových faktorů může vést k laktátové acidóze. Laktátová acidóza vyžaduje akutní lékařskou pomoc a musí se léčit v nemocnici. Nejúčinnějším způsobem odstranění laktátu a metforminu je hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorální antidiabetikaATC kód: A10BA02

Metformin-hydrochlorid je biguanid s antihyperglykemickými účinky snižující jak bazální, tak postprandiální hladinu glukózy v plazmě. Nestimuluje sekreci inzulínu, a proto nevede ke vzniku hypoglykémie.

Metformin-hydrochlorid může působit třemi mechanizmy účinku:

(1) Snížením produkce glukózy v játrech inhibicí glukoneogeneze a glykogenolýzy

(2) Ve svalu tím, že zvyšuje citlivost inzulínu, zlepšuje periferní vychytávání a využití

glukózy

(3) A zpomalením absorpce glukózy ve střevě.

Metformin-hydrochlorid stimuluje nitrobuněčnou syntézu glykogenu tím, že působí na glykogensyntázu.

Metformin-hydrochlorid

zvyšuje transportní kapacitu všech typů

membránových transportérů glukózy (GLUT).

U lidí má metformin-hydrochlorid příznivé účinky na metabolizmus lipidů, a to nezávisle na účinku na glykémii. Toto bylo prokázáno u terapeutických dávek v kontrolovaných střednědobých nebo dlouhodobých klinických studiích: metformin-hydrochlorid snižuje hladiny celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů.

Klinická účinnost:

Prospektivní randomizovaná studie (UKPDS) prokázala dlouhodobý pozitivní vliv na intenzivní kontrolu glykémie v krvi u dospělých pacientů trpících diabetem 2. typu.

Analýza výsledků u pacientů s nadváhou léčených pomocí metformin-hydrochloridu po selhání samotné diety prokázala:

Významné snížení absolutního rizika jakýchkoliv komplikací souvisejících s diabetem u skupiny léčené metformin-hydrochloridem (29,8 případů/1000 pacientů ročně) ve srovnání se skupinou se samotnou dietou (43,3 případů/1000 pacientů ročně), p=0,0023, a ve srovnání se

skupinami

léčenými

sulfonylmočovinou nebo inzulínem v monoterapii (40,1 případů/1000 pacientů ročně), p=0,0034.

Významné snížení absolutního rizika mortality související s diabetem: metformin-hydrochlorid 7,5 případů/1000 pacientů ročně, samotná dieta 12,7 případů/1000 pacientů ročně, p=0,017;

Významné snížení absolutního rizika celkové mortality: metformin-hydrochlorid13,5 případů/1000 pacientů ročně ve srovnání se skupinou se samotnou dietou 20,6 případů/1000 pacientů ročně (p=0,011) a ve srovnání se skupinami léčenýmisulfonymočovinou nebo inzulínem v monoterapii 18,9 případů/1000 pacientů ročně (p=0,021);

Významné snížení absolutního rizika infarktu myokardu: metformin-hydrochlorid11 případů/1000 pacientů ročně, samotná dieta 18 případů/1000 pacientů ročně (p=0,01).

Klinický přínos nebyl prokázán u metformin-hydrochloridu, který byl použit jako léčba druhé linie v kombinaci se sulfonylmočovinou.

U diabetu prvního typu se kombinace metformin-hydrochloridu a inzulínu používala u vybraných pacientů, ale klinický přínos této kombinace nebyl formálně určen.

Kontrolované klinické studie u omezené pediatrické populace ve věku 10-16 let léčené po dobu jednoho roku prokázala podobnou odezvu glykemické kontroly jako u dospělých.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:

Po perorálním podání dávky metformin-hydrochloridu je Tmax dosaženo za 2,5 hodiny. Absolutní biologická dostupnost u tablet 500 mg nebo 850 mg metformin-hydrochloridu činí u zdravých subjektů přibližně 50-60 %. Ve stolici bylo po perorální dávce zjištěno 20 – 30 % nevstřebané frakce.

Po perorálním podání je absorpce metformin-hydrochloridu saturovatelná a neúplná. Předpokládá se, že farmakokinetika vstřebávání metformin-hydrochloridu není lineární.

Při doporučovaných dávkách a doporučeném dávkovacím režimu metformin-hydrochloridu se ustálené plazmatické koncentrace dosahují do 24 až 48 hodin a obvykle jsou nižší než 1 mcg/ml. V kontrolovaných klinických studiích nepřesahovaly maximální plazmatické hladiny metformin-hydrochloridu (Cmax) hodnotu 4 mcg/ml, a to ani u nejvyšších dávek.

Jídlem se rozsah vstřebávání metformin-hydrochloridu snižuje a mírně zpožďuje. Po podání dávky 850 mg byla zjištěna o 40 % nižší maximální plazmatická koncentrace, o 25 % nižší AUC (plocha pod křivkou) a 35minutové prodloužení času do dosažení maximální plazmatické koncentrace. Klinický význam těchto zjištění není znám.

Distribuce:

Vazba na proteiny krevní plazmy je nepatrná. Metformin-hydrochlorid vstupuje do erytrocytů. Maximum v krvi je menší než maximum v plazmě a dochází k nim přibližně ve stejnou dobu. Erytrocyty představují s velkou pravděpodobností sekundární kompartment distribuce. Průměrný distribuční objem (Vd) se pohyboval mezi 63 – 276 litry.

Metabolismus:

Metformin-hydrochlorid se vylučuje v nezměněné formě močí. U člověka nebyly zjištěny žádné metabolity.

Eliminace:

Renální clearance metformin-hydrochloridu je > 400 ml/min, což svědčí o skutečnosti, že se metformin-hydrochlorid vylučuje glomerulární filtrací a tubulární sekrecí. Po podání perorální dávky je zdánlivý terminální poločas eliminace přibližně 6,5 hodiny.

Při zhoršení ledvinových funkcí se renální clearance snižuje úměrně ke kreatininu, a proto se eliminační poločas prodlužuje, což vede ke zvýšeným hladinám metformin-hydrochloridu v plazmě.

Pediatrická populace:

Studie s jednorázovými dávkami: Po podání jednorázových dávek metformin-hydrochloridu500 mg vykazovali pediatričtí pacienti podobný farmakokinetický profil jako profil, který je zaznamenáván u zdravých dospělých.

Studie s opakovanými dávkami: Údaje jsou omezeny pouze na jednu studii. Po opakovaných dávkách 500 mg podávaných dvakrát denně po dobu 7 dní u pediatrických pacientů se maximální plazmatická koncentrace (Cmax) a systémová expozice (AUC0-t) ve srovnání s diabetiky léčenými opakovanými dávkami 500 mg dvakrát denně po dobu 14 dní snižovaly přibližně o 33 % (Cmax) a 40 % (AUC0-t). Protože se dávka individuálně titruje podle glykemické kontroly, nemá toto zjištění žádný zásadní klinický význam.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A)Povidon 40Kukuřičný škrobKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát

Potahová vrstva:Potahová soustava opadry 04G58897 bílá obsahující :

Hypromelosu 2910/15, mastek, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, propylenglykol

6.2

Inkompatibility

Neuplatňují se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech nebo bílých neprůhledných HDPE lahvičkách s PP uzávěrem s těsnící vložkou .

Blistrová balení: 1 (x100), 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 nebo 1000 potahovaných tablet.

HDPE lahvičky: 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 nebo 1000 potahovaných tablet.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

18/087/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.2.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-METFORMIN 500 mgpotahované tabletymetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mgmetforminum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 (x100), 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 nebo 1000potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

18/087/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-METFORMIN 500

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/Al Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-METFORMIN 500 mgAPO-METFORMIN 850 mgAPO-METFORMIN 1000 mgMetformini hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

EXP.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-METFORMIN 500 mgpotahované tabletymetformini hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mgmetforminum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 nebo 1000potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do :

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

18/087/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.