Apo-Gab 300

Kód 0107858 ( )
Registrační číslo 21/ 376/05-C
Název APO-GAB 300
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0107859 POR CPS DUR 100X300MG Tvrdá tobolka, Perorální podání
0107858 POR CPS DUR 50X300MG Tvrdá tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-GAB 300

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls91111/2010, sukls91112/2010, sukls91113/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-GAB 100

APO-GAB 300 APO-GAB 400

tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-

li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1

Co je Apo-Gab

a k čemu se používá

2

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Apo-Gab užívat

3

Jak se Apo-Gab užívá

4

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Apo-Gab uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE APO-GAB

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Apo-

Gab patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti

(dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Apo-Gab je gabapentinum.

Přípravek Apo-Gab se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později

mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Apo-Gab k

léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění.

Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Apo-Gab jako přídavnou léčbu k Vaší současné léčbě. Apo-

Gab může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

periferní neu

ropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být

zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar.

Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré,

stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-GAB UŽÍVAT

Neužívejte Apo-Gab

jestliže jste

alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku

přípravku Apo-Gab.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Apo-Gab je zapotřebí

trpíte-

li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

podstupujete-

li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),

informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a

zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní

pankreatitidy (zánět slinivky).

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Máte-

li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možné závažné reakci

U malého počtu pacientů užívajících gabapentin byla zachycena alergická reakce nebo potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v

mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny.

Měl(a) byste tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Apo-Gab.

Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části “Kontaktujte svého

lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků,

protože může být závažný “.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Léky obsahující morfin Užíváte-

li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může

zvýšit účinek přípravku Apo-Gab.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) Je-

li přípravek Apo-Gab užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo hořčík, může být

sníženo vstřebávání přípravku Apo-Gab ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Apo-Gab nejdříve 2 hodiny po podání antacida. Apo-Gab:

se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními

antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči,

oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Užívání přípravku Apo-Gab s jídlem a pitím Apo-Gab se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství Apo-

Gab neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.

Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k

léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno

více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden

lék pro léčbu záchvatů a to pouze po poradě s lékařem.

Vyhledejte svého l

ékaře, jakmile během užívání přípravku Apo-Gab zjistíte, že jste těhotná, myslíte

si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat

záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. Kojení Gab

apentin, léčivá látka přípravku Apo-Gab, přechází do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že

nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Apo-Gab se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Apo-

Gab může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje

nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék

nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 3. JAK SE APO-GAB UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Apo-Gab přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. Je

stliže máte pocit, že účinek přípravku Apo-Gab je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to

sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. Jste-li starší pacient (nad 65 let)

, můžete užívat obvyklou dávku přípravku Apo-Gab, pokud

nemáte problémy s ledvinami.

Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné

dávkovací schéma a/nebo dávky. Apo-

Gab nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Způsob a cesta podání Apo-

Gab je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným množstvím vody.

Epilepsie, obvyklá dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg

denně. Poté může

být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš

lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a

1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší: Dávka

podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá

zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3

jednotlivých dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Apo-Gab není určen pro použití u dětí do 6 let. Periferní neuropatická bolest, obvyklá dávka je:

Dospělí:

Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle

postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.

Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg

denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno, 1x

odpoledne a 1x večer. Trpíte-

li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Trpíte-

li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné

dávkování.

Jestliže jste užil/a více přípravku Apo-Gab, než jste měl/a

Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat nežádoucí účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať,

dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na

nejbližší lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Apo-Gab, než Vám bylo předepsáno.

Vezměte s sebou zbylé tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné

určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Apo-Gab Zapomenete-

li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Apo-Gab

Nepřestávejte užívat přípravek Apo-Gab, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba

ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Apo-

Gab náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů. Máte-

li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Apo-Gab nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z

následujících příznaků, protože může být závažný:

závažné

kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka

a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní

pankreatitidy (zánět slinivky).

přípravek Apo-Gab může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která

může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při

tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může

způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude přípravek Apo-Gab vysazen.

Neprodleně zkontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujcích projevů: - kožní vyrážka -

kopřivka

-

horečka

-

neustupující zduření uzlin

-

otok rtů a jazyka

-

zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí

-

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

-

těžká únava nebo slabost

-

neočekávaná bolest svalů

-

opakované záněty

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout, zda máte v dalším užívání Apo-

Gab pokračovat.

Podstupujete-

li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

agresivita, zmatenost, změny nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením

křeče, mimovolné pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost

kůže, omezení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí,

zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

vertigo (točení hlavy)

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

zvracení, nevolnost, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

alergické reakce jako je kopřivka

omezená pohyblivost

zr

ychlená srdeční činnost

svědění obličeje, trupu a končetin

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

Četnost není známá (nemůže být stanovena z dostupných údajů)

snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

halucinace

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, mimovolné pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé

vystupující bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi

kolísání krevního cukru u pacientů s diabetem.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK APO-GAB UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek APO-GAB nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchováv

ejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co

přípravek APO-GAB obsahuje

Léčivou látkou je gabapentin. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 100, 300 nebo 400 mg gabapentinu.

Pomocnými látkami v tobolkách přípravku APO-GAB jsou: APO-

GAB 100 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, černý

inkoust.

APO-

GAB 300 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý

oxid železitý, černý inkoust

APO-

GAB 400 mg: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý

oxid železitý, červený oxid železitý, černý inkoust

Jak

přípravek APO-GAB vypadá a co obsahuje jedno balení

Tvrdá tobolka APO-GAB 100 mg: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí,

s potiskem „Apo 112“ APO-GAB 300 mg: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní částí a žlutou vrchní

částí, s potiskem „Apo 113“ APO-GAB 400 mg: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní částí a oranžovou

vrchní částí, s potiskem „Apo 114“ APO-GAB 100, 300 a 400 mg: 50 nebo 100 tvrdých želatinových tobolek Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitelem rozhodnutí o registraci: Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko.

Výrobce Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls91111/2010, sukls91112/2010, sukls91113/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400 Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka APO-GAB 100 obsahuje: gabapentinum 100 mg Jedna tvrdá tobolka APO-GAB 300 obsahuje: gabapentinum 300 mg Jedna tvrdá tobolka APO-GAB 400 obsahuje: gabapentinum 400 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1 3. LÉKOVÁ FORMA Tvrdé tobolky APO-GAB 100: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí, s potiskem

„Apo 112“. APO-GAB 300: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní částí a žlutou vrchní částí,

s potiskem „Apo 113“. APO-GAB 400: tvrdé želatinované tobolky s

bílou neprůhlednou spodní částí a oranžovou vrchní částí,

s potiskem „Apo 114“. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Epilepsie:

Gabapentin je indikován jako přídatná léčba při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací nebo bez

ní u dospělých a dětí od 6 let věku (viz bod 5.1).

Gabapentin je indikován jako monoterapie při léčbě parciálních záchvatů se sekundární generalizací

nebo bez ní u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

Léčba periferní neuropatické bolesti: Gabapen

tin je indikován k léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie

a postherpetická neuralgie, u dospělých.

4.2 Dávkování a způsob podávání

Perorální podání. Gabapentin se podává s jídlem nebo bez jídla, polyká se vcelku

a zapíjí dostatečným množstvím

tekutiny (např. sklenice vody).

V Tabulce 1 je popsáno titrační schéma pro zahájení léčby u všech indikací doporučené pro dospělé a

děti od 12 let věku. Doporučené dávkování pro děti mladší 12 let je popsáno samostatně níže.

Tabulka 1 DÁVKOVACÍ SCHÉMA – ÚVODNÍ TITRACE

1. den

2. den

3. den

300 mg 1x denně

300 mg 2x denně

300 mg 3x denně

Vysazení gabapentinu

Pokud je nutné léčbu gabapentinem ukončit, pak podle současné klinické praxe je nutné toto provádět

postupně, po dobu alespoň jednoho týdne, a to u každé indikace. Epilepsie

Epilepsie obvykle vyžaduje dlouhodobou léčbu. Dávkování je stanoveno ošetřujícím lékařem podle

individuální snášenlivosti a účinnosti.

Dospělí a dospívající:

V klinických studiích bylo účinné dávkovací rozmezí 900-3600 mg/den. Léčbu je možné zahájit podle

titračního schématu popsaného v Tabulce 1 nebo podáním dávky 300 mg 3x denně 1. den. Poté je možné dávku dále zvyšovat po dávkách 300 mg/den každé 2-3 dny až na maximální dávku 3600 mg/den, v

závislosti na individuální odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých pacientů

může být vhodná pomalejší titrace gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení 2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den

tři týdny. V dlouhodobých

otevřených klinických studiích byly dobře tolerovány dávky až do 4800 mg/den. Celková denní dávka

musí být rozdělena do 3 dílčích dávek. Aby se zabránilo nástupu křečí, neměl by maximální interval

mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami překročit 12 hodin.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Zahajovací dávka by měla být v rozmezí 10-15 mg/kg/den a účinné dávky je dosaženo postupnou

titrací přibližně během 3 dnů. Účinná dávka gabapentinu u dětí starších 6 let je 25-35 mg/kg/den. V dlouh

odobé klinické studii byly dávky až do 50 mg/kg/den dobře snášeny. Celková denní dávka musí

být rozdělena do 3 dílčích dávek, maximální interval mezi po sobě jdoucími dávkami nesmí překročit 12 hodin.

Pro optimalizaci léčby gabapentinem není nutná kontrola plazmatických hladin gabapentinu.

Gabapentin může být dále používán v kombinaci s jinými antiepileptickými přípravky, bez obav o

změny plazmatických koncentrací gabapentinu nebo sérové koncentrace jiných antiepileptik. Periferní neuropatická bolest

Dospělí

Léčbu je možné zahájit podle titračního schématu popsaného v Tabulce 1. Případně může být

zahajovací dávka 900 mg/den podána ve 3 stejně velkých dávkách. Poté je možné dávku dále zvyšovat po dávkách 300 mg/den každé 2-3 dny až na maximální dávku 3600 mg/den, v závislosti na

individuální odpovědi a snášenlivosti každého pacienta. U některých pacientů může být vhodná pomalejší titrace dávkování gabapentinu. Nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení 2400 mg/den dva týdny

a k dosažení 3600 mg/den tři týdny.

Účinnost a bezpečnost při léčbě periferní neuropatické bolesti, jako je bolestivá diabetická neuropatie

a postherpetická neuralgie, nebyla v léčebném období delším než 5 měsíců v klinických studiích

zjišťována. Vyžaduje-li pacient léčbu periferní neuropatické bolesti déle než 5 měsíců, je na

ošetřujícím lékaři, aby vyhodnotil klinický stav pacienta a rozhodl o nutnosti další léčby.

Doporučení pro všechny indikace

Zvyšování dávky u pacientů s celkově špatným zdravotním stavem, t.j. s nízkou tělesnou hmotností,

po transplantacích apod., má probíhat pomaleji, buď za použití nižších dávek nebo delších intervalů mezi zvyšováním dávek.

Užití u starších pacientů (ve věku nad 65 let) Starší pacienti mohou vyžadovat úprav

u dávky vzhledem ke snižující se funkci ledvin s věkem (viz

Tabulka 2). U starších pacientů mohou být častější somnolence, periferní otoky a astenie.

Užití u pacientů s poškozením ledvin

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin a/nebo u dialyzovaných pacientů by měla být dávka upravena,

jak je popsáno v Tabulce 2. Pro pacienty s ledvinnou nedostatečností je možné použít tobolky s obsahem gabapentinu 100 mg.

Tabulka 2

DÁVKOVÁNÍ GABAPENTINU U DOSPĚLÝCH PODLE FUNKCE LEDVIN Clearance kreatininu (ml/min)

Celková denní dávka

a (mg/den)

≥80

900-3600

50-79

600-1800

30-49

300-900

15-29

150

b-600

<15

c

150

b-300

a

Celkovou denní dávku je nutno rozdělit do 3 dávek. Snížené dávkovaní je pro pacienty s poškozením

ledvin (clearance kreatininu < 79 ml/min). b Podává se 300 mg obden. c

U pacientů s clearance kreatininu <15 ml/min se denní dávka snižuje v poměru ke clearance

kreatininu (např. pacient s clearance kreatininu 7,5 ml/min by měl užívat polovinu denní dávky pacienta s clearance kreatininu 15 ml/min). U

žití u pacientů na hemodialýze

U anurických hemodialyzovaných pacientů, kteří dosud nedostávali gabapentin, se doporučuje úvodní dávka 300 až 400 mg, a dále 200 až 300 mg gabapentinu po každých 4 hodinách hemodialýzy. Ve dnech, kdy neprobíhá hemodialýza,

by neměla léčba gabapentinem probíhat.

Pro pacienty s poškozením ledvin, kteří podstupují hemodialýzu, se udržovací dávka gabapentinu

stanovuje podle doporučení uvedených v Tabulce 2. K udržovací dávce se navíc doporučuje přidat po každých 4 hodinách dialýzy dávku 200-300 mg gabapentinu. 4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

U pacientů léčených antiepileptickými přípravky v různých indikacích byly hlášeny sebevražedné

myšlenky a chování. Rovněž metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

antiepileptických přípravků ukázala na mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a chování. Mechanizmus tohoto rizika není znám a dost

upná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u

gabapentinu.

Proto je nutné pacienty monitorovat pro příznaky sebevražedných myšlenek a chování a zvážit

vhodnou léčbu. Pacienti (a jejich ošetřovatelé) musí být poučeni o nutnosti vyhledat lékařskou péči, objeví-

li se známky sebevražedných myšlenek či chování.

Onemocní-

li pacient léčený gabapentinem akutní pankreatitidou, je třeba zvážit ukončení léčby (viz

bod 4.8).

Přestože nebyl u gabapentinu pozorován rebound fenomén, náhlé vysazení antikonvulziv u

epileptických pacientů může přivodit status epilepticus (viz bod 4.2).

Tak jako u jiných antiepileptických přípravků se po použití gabapentinu může u některých pacientů

objevit zvýšení frekvence záchvatů nebo nový typ záchvatů. Tak jako u jiných antiep

ileptických přípravků bývá pokus o vysazení přídatné antiepileptické léčby u

refrakterních pacientů, kteří dosud užívali více než jeden antiepileptický přípravek, a zavedení

monoterapie gabapentinem, málo úspěšný.

Gabapentin není účinný při léčbě primárně generalizovaných záchvatů jako jsou absence a může u

některých pacientů tyto záchvaty zhoršit. Proto je třeba u pacientů se smíšenými záchvaty včetně absencí gabapentin používat s opatrností.

U pacientů ve věku 65 let a více nebyly prováděny systematické studie s gabapentinem. V jedné

dvojitě zaslepené studii neuropatické bolesti se u pacientů ve věku 65 let a více objevily častěji než u

mladších pacientů: neuropatická bolest, somnolence, periferní otoky a asténie. Klinické výzkumy u

této věkové skupiny ovšem nenaznačují, že by byl profil nežádoucích účinků jiný než u mladších

pacientů.

Účinky dlouhodobé léčby (přesahující 36 týdnů) gabapentinem na učení, inteligenci a vývoj dětí a

dospívajících nebyly studovány. Přínosy dlouhodobé léčby je nutné zvážit vzhledem k případnému

riziku léčby.

Vyrážka způsobená léky s eosinofilií a systémovými projevy (DRESS)

Těžké, život ohrožující systémové hypersenzitivní reakce jako je vyrážka způsobená léky s eosinofilií a systémovými projevy (Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms = DRESS) byly hlášeny

u pacientů užívajících antiepileptika včetně gabapentinu (viz bod 4.8).

Je důležité poznamenat, že časné manifestace hypersenzitivity, jako je horečka nebo lymfadenopatie,

mohou být přítomné, ačkoliv vyrážka není vyjádřena. Pokud se takové známky nebo projevy u

pacienta objeví, měl by být okamžitě vyšetřen. Pokud není prokázán jiný etiologický původ těchto

projevů, gabapentin by měl být vysazen. Laboratorní testy

Falešně pozitivní výsledky mohou být získány při semikvantitativním stanovení celkové bílkoviny v

moči testovacími proužky. Z těchto důvodů se doporučuje ověřit takovýto pozitivní výsledek

proužkového testu metodami založenými na různých analytických principech jako je Biuretova metoda, turbidimetrická nebo barvivo vážící metoda a nebo použít tyto alternativní metody hned na

počátku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ve studii se zdravými dobrovolníky (N=12) byly 2 hodiny před podáním 600 mg gabapentinu podávány t

obolky morfinu s řízeným uvolňováním (60 mg). Průměrná AUC gabapentinu se zvýšila o

44% v porovnání s gabapentinem podávaným bez morfinu. Proto je nutné u pacientů sledovat příznaky

deprese CNS, jako je somnolence a přiměřeně snížit dávku gabapentinu nebo morfinu. Nebyly pozorovány interakce mezi gabapentinem a fenobarbitalem, fenytoinem, kyselinou valproovou a karbamazepinem.

Farmakokinetika gabapentinu v ustáleném stavu je obdobná u zdravých jedinců a u pacientů s epilepsií užívajících antiepileptické

přípravky.

Současné podání gabapentinu a perorálních kontraceptiv obsahujících norethisteron a/nebo

ethinylestradiol neovlivňuje farmakokinetiku v ustáleném stavu ani jedné z látek.

Současné podání gabapentinu a antacid obsahujících hliník a hořčík snižuje biologickou dostupnost

gabapentinu až o 24%. Gabapentin by měl být podán nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Probenecid nemění vylučování gabapentinu ledvinami.

Při současném podávání cimetidinu je mírně sníženo vylučování gabapentinu ledvinami, což

pravděpodobně nemá klinický význam.

4.6 Těhotenství a kojení

Riziko epilepsie a antiepileptik obecně: Riziko vrozených vad je 2-

3x vyšší u dětí narozených matkám užívajícím antiepileptický přípravek.

Nejčastěji hlášenými vadami jsou rozštěp rtu, kardiovaskulární malformace a defekty neurální trubice.

Současná léčba více antiepileptickými přípravky může být spojena s vyšším rizikem kongenitálních malformací než monoterapie, proto je nutné monoterapii využívat tam, kde je to možné. Ženy, které

chtějí otěhotnět nebo jsou ve fertilním věku, by měly být poučeny odborníkem a před otěhotněním by

měla být přehodnocena potřeba jejich antiepileptické léčby. Není vhodné náhle vysadit

antiepileptickou léčbu, protože to může vést k náhlému výskytu záchvatů, což může mít závažné

důsledky pro matku i dítě. Opožděný vývoj u dětí matek s epilepsií byl pozorován pouze vzácně. Není

možné rozlišit, zda je tento opožděný vývoj způsoben genetickými nebo sociálními faktory,

onemocněním matky epilepsií nebo antiepileptickou léčbou. Riziko užívání gabapentinu:

Dostatečné údaje o použití gabapentinu a těhotných žen nejsou k dispozici.

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známo. Gabapentin by měl být v těhotenství užíván pouze tehdy, pokud případný přínos pro pacientku

převýší možné riziko pro plod.

Není možné jednoznačně určit, zda je gabapentin užívaný v těhotenství spojen se zvýšeným rizikem

kongenitálních malformací, vzhledem k onemocnění samotnému a přítomnosti současně užívaných

antiepileptik během každého hlášeného těhotenství.

Gabapentin se vylučuje do mateřského mléka. Protože nelze vyloučit nežádoucí účinky u kojenců, je nutné podávat gabapentin kojícím matkám s opatrností. Gabapentin lze podávat kojícím matkám

pouze tehdy, pokud přínos jednoznačně převýší rizika.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Gabapentin může mít mírný až střední vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Gabapentin

působí na CNS a může vyvolat ospalost, závratě nebo jiné podobné příznaky.

I kdyby byly tyto příznaky mírného nebo středního stupně, tyto nežádoucí účinky mohou být

potenciálně nebezpečné pro pacienty, kteří řídí nebo obsluhují stroje. Toto se týká především začátku

léčby a období, kdy jsou dávky zvyšovány.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky pozorované v klinických studiích s epilepsií (přídatná léčba i monoterapie) a

neuropatickou bolestí jsou uvedeny společně, seřazené podle třídy a četnosti: velmi časté (≥ 1/10),

časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1000, <1/100), vzácné (≥1/10000; <1/1000), velmi vzácné

(<1/10000), není známo (z dostupných dat nelze určit). Byl-li nežádoucí účinek pozorován v

klinických studiích s odlišnými četnostmi, je uveden s nejvyšší hlášenou četností. Další

nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou níže uvedeny s neznámou četností

Není známo kurzívou (četnost nebylo možné z dostupných dat určit).

V rámci kategorie jsou nežádoucí účinky seřazeny podle snižující se závažnosti. Infekce a infestace

Velmi časté: Virové infekce

Časté:

Pneumonie, infekce dýchacích cest, infekce močového traktu, infekce, otitis media

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:

Leukopenie

Není známo:

Trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Alergické reakce (

např. kopřivka)

Není známo:

Syndrom z přecitlivělosti, systémová reakce s různými projevy, které mohou

zahrnovat horečku, vyrážku, zánět jater, lymfadenopatii, eosinofilii, případně

jiné projevy a příznaky

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

anorexie, zvýšená chuť k jídlu

Psychiatric disorders

Časté:

Hostilita, zmatenost a emoční labilita, deprese, úzkost, nervozita, abnormální myšlení

Není známo:

Halucinace

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

So

molence, závratě, ataxie

Časté:

Křeče, hyperkinézie, dysartrie, amnézie, třes, nespavost, bolest hlavy, pocity jako je parestézie, hypestézie, poruchy koordinace, nystagmus, zesílené,

oslabené nebo chybějící reflexy

Méně časté:

Hypokinézie

Není známo:

Jiné

poruchy hybnosti (např. choreoatetóza, dyskineze, dystonie)

Poruchy oka

Časté:

Poruchy zraku jako je amblyopie, diplopie

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

Vertigo

Není známo:

Tinnitus

Srdeční poruchy

Méně časté:

Palpitace

Cévní poruchy

Časté:

Hypertenze, vasodilatace

Respirační, hrudní a medistinální poruchy

Časté:

Dušnost, bronchitida, faryngitida, kašel, rhinitida

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Zvracení, nauzea, anomálie zubů, gingivitida, průjem, bolest břicha, dyspepsie, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, flatulence

Není známo:

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest Není známo:

Hepatitida, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté:

Otok obličeje, purpura, nejčastěji popsaná jako podlitiny z fyzického traumatu, vyrážka, pruritus, akné

Není známo:

Stevens-

Johnsonův syndrom, angioedém, erythema multiforme, alopecie,

vyrážka způsobená léky s eosinofilií a systémovými projevy (viz bod 4.4)

Poruchy sva

lové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Artralgie, myalgie, bolest zad, záškuby

Není známo:

Myoklonus

Poruchy ledvin a močových cest Není známo:

Akutní selhání ledvin, močová inkontinence

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté:

Impotence

Není známo:

Hypertrofie prsů, gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v míst

ě aplikace

Velmi časté:

Únava, horečka

Časté:

Periferní otoky, abnormální chůze, asténie, malátnost, příznaky podobné

chřipce

Méně časté:

Generalizované otoky

Není známo:

Abstinenční příznaky (nejčastěji úzkost, nespavost, nauzea, bolest a pocení), bolest

na hrudi. Byla hlášena náhlá nevysvětlitelná úmrtí, u kterých nebyla

zjištěna příčinná souvislost s léčbou gabapentinem

Vyšetření:

Časté:

Snížení počtu bílých krvinek, přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté:

Zvýšení funkčních jaterních testů SGOT (AST), SGPT (ALT) a bilirubinu

Není známo:

Kolísání hladin krevního cukru u pacientů s diabetem

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Časté:

Náhodné zranění, zlomeniny, odřeniny

Během léčby gabapentinem byly hlášeny případy akutní pankreatitidy. Spojitost s gabapentinem není jasná (viz bod 4.4).

U pacientů podstupujících hemodialýzu v terminálním stadiu ledvinného selhání byla hlášena myopatie se zvýšenými hladinami kreatininkinázy.

Pouze ve studiích s dětskými pacienty byly hlášeny infekce dýchacích cest, otitis media, křeče a

bronchitida. U dětí bylo také častěji hlášeno agresivní chování a hyperkinézie.

4.9 Předávkování

Při dávce gabapentinu do 49 g nebyla pozorována akutní, život ohrožující toxicita. Mezi symptomy

předávkování patří závratě, dvojité vidění, poruchy artikulace, ospalost, letargie a mírný průjem.

Všichni pacienti se po podpůrné léčbě zcela zotavili. Snížená absorpce gabapentinu při vysokých

dávkách může omezit absorbci látky při předávkování a tím minimalizovat toxicitu po předávkování.

Předávkování gabapentinem, zvláště v kombinaci s jinými léky působícími na útlum CNS, může vyústit v kóma.

I když lze gabapentin odstranit hemodialýzou, není podle zkušeností obvykle zapotřebí.

U pacientů s těžkou poruchou renální funkce však může být hemodialýza indikována.

Po podání dávek až 8000 mg/kg myším a potkanům nebyla stanovena perorální letální dávka

gabapentinu. Příznaky akutní toxicity u zvířat zahrnovaly ataxii, obtížné dýchání, ptózu, sníženou aktivitu nebo p

odrážděnost.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX12

Přesný mechanismus účinku gabapentinu není známý. Gabapentin je strukturálním analogem neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná), ale

jeho mechanismus účinku se liší od účinku jiných léčivých látek, které působí na GABA synapse,

včetně valproátů, barbiturátů, benzodiazepinů, inhibitorů GABA transaminázy, inhibitorů vychytávání

GABA, agonistů GABA a proléků GABA. In vitro studie s radioaktivně značeným gabapentinem

charakterizovala nová vazební místa peptidů v mozkové tkáni potkanů (zahrnující neocortex a

hippocampus), která mohou souviset s antikonvulzivním a analgetickým účinkem gabapentinu a jeho st

rukturálních derivátů. Jako vazební místa gabapentinu byly identifikovány alfa2-delta subjednotky

napěťově řízených kalciových kanálů.

Gabapentin se při obvyklých klinických koncentracích neváže na jiné běžné látky či receptory

neurotransmiterů v mozku včetně GABA

A, GABAB

, benzodiazepinů, glutamátu, glycinu nebo

receptory N-methyl-d-aspartátu.

Gabapentin nepůsobí na sodíkové kanály in vitro a tím se liší od fenytoinu a karbamazepinu.

Gabapentin částečně snižuje odpovědi na agonistu glutamátu N-methyl-D-aspartát (NMDA) u

některých testů in vitro, ovšem pouze u koncentrací překračujících 100 μM, kterých se in vivo

nedosahuje. Gabapentin mírně snižuje uvolňování monoaminových neurotransmitterů in vitro.

Podáním gabapentinu potkanům se zvyšuje výskyt GABA v některých částech mozku, podobně jako

po podání valproátu sodného, třebaže v jiných oblastech mozku. Význam těchto různých působení

gabapentinu pro antikonvulzní účinek je ještě třeba určit. U zvířat gabapentin snadno prostupuje do

mozku a zabraňuje záchvatům z maximální dávky elektrošoku, z chemických konvulziv včetně

inhibitorů GABA syntézy, a v genetických modelech záchvatů.

Klinická studie přídatné léčby parciálních záchvatů u pediatrických pacientů ve věku 3-12 ukázala numerický, ovšem nikoliv stat

isticky významný rozdíl ve prospěch gabapentinu v porovnání s

placebem ve skupině pacientů s 50% účinkem. Doplňující post-hoc analýza odpovědí na léčbu podle

věku neprokázala statisticky významný vliv věku, ani jako kontinuální ani jako binární veličiny (v

ěkové skupiny 3-5 a 6-12 let).

Data z této post-hoc analýzy jsou shrnuta v následující tabulce

Odpověď (≥ 50% zlepšení) na léčbu a věk MITT* populace

Věková kategorie

Placebo

Gabapentin

Hodnota P

< 6 let

4/21 (19,0%)

4/17 (23,5%)

0,7362

6 až 12 let

17/99 (17,2%)

20/96 (20,8%)

0,5144

*Upravená „intent to treat“ populace (MITT) je definována jako všichni pacienti randomizováni do

studie, kteří zároveň měli vyhodnotitelné deníky se záznamy záchvatů během 28 dnů v období před

léčbou ve studii i během dvojitě zaslepené fáze léčby. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce

Po perorálním podání gabapentinu je maximálních koncentrací gabapentinu v plazmě dosaženo

přibližně za 2-3 hodiny. Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) má tendenci

klesat s rostoucí dávkou. Absolutní biologická dostupnost 300 mg tobolky je přibližně 60%. Jídlo,

včetně tučné stravy, nemá klinický význam na farmakokinetiku gabapentinu.

Farmakokinetika gabapentinu není ovlivněna opakovaným podáním. Přestože obecně byly v klinických studiích plazmatické koncentrace gabapentinu v rozmezí 2-

20 μg/ml, tyto koncentrace

neurčovaly předem bezpečnost a účinnost. Farmakokinetické parametry gabapentinu jsou uvedeny v Tabulce 3. Tabulka 3

Přehled průměrných (%CV) farmakokinetických parametrů gabapentinu v ustáleném stavu při perorálním podávání každých 8 hodin Farmakokinetický parametr

300 mg (N = 7)

400 mg (N = 14)

800 mg (N = 14)

Cmax

(μg/ml)

tmax (hod) t½ (hod) AUC (0-8) (

μg•h/ml)

Ae%(%)

Průměr 4,02 2,7 5,2 24,8 ND

%CV (24) (18) (12) (24) ND

Průměr 5,74 2,1 10,8 34,5 47,2

%CV (38) (54) (89) (34) (25)

Průměr 8,71 1,6 10,6 51,4 34,4

%CV (29) (76) (41) (27) (37)

Cmax = maximální ustálená plazmatická koncentrace

tmax = doba nutná k dosažení Cmax

t1/2 = eliminační poločas AUC (0-

8) = plocha pod křivkou plazmatické koncentrace v období 0-8 hod po užití dávky Ae (%) =

procento dávky vyloučené do moči v období 0-8 hod po užití dávky ND = Údaj není dostupný Distribuce Gabapentin se neváže na plazmatické bílkovin

y a jeho distribuční objem je 57,7 litrů.

U pacientů s epilepsií dosahují koncentrace gabapentinu v mozkomíšním moku přibližně 20%

ustálených plazmatických koncentrací. Gabapentin je přítomen v mléce kojících matek. Metabolismus Gabapentin není v lids

kém těle metabolizován. Gabapentin neindukuje tvorbu jaterních enzymů

zodpovědných za metabolizmus jiných léků (oxidázy se smíšenou funkcí). Eliminace

Gabapentin se vylučuje výhradně ledvinami v nezměněné podobě. Eliminační poločas gabapentinu je nezávislý na dávce a pohybuje se v rozmezí 5-7 hodin.

U starších pacientů a u pacientů se snížením renálních funkcí je snížena plazmatická clearance

gabapentinu. Konstanta vylučování gabapentinu, plazmatická clearance a renální clearance jsou přímo

úměrné clearance kreatininu.

Gabapentin lze z plazmy odstranit hemodialýzou. U pacientů se snížením renálních funkcí a u

hemodialyzovaných pacientů se doporučuje úprava dávky (viz bod 4.2).

Farmakokinetika gabapentinu u dětí byla sledována u 50 zdravých jedinců ve věku od 1 měsíce do 12

let. Obecně byly dosažené plazmatické koncentrace gabapentinu u dětí nad 5 let při dávkách

vypočítaných podle mg/kg podobné jako plazmatické koncentrace gabapentinu u dospělých. Linearita/nelinearita Biologická dostupnost gabapentinu (frakce absorbované dávky) se snižuje se zvyšující se dávkou, což

přenáší nelinearitu na farmakokinetické parametry, zahrnující parametry biologické dostupnosti (F),

např. Ae%, CL/F, Vd/F. Eliminační farmakokinetiku (farmakokinetika parametrů, které nezahrnují F jako je CLr a t1/2) lze nejlépe popsat lineární farmakokinetikou. Plazmatické koncentrace gabapentinu

v ustáleném stavu jsou předvídatelné z údajů při použití jednorázové dávky.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Kancerogeneze

Gabapentin byl po dobu dvou let podáván v potravě myším v dávkách 200, 600 a 2000 mg/kg/den a

potkanům v dávkách 250, 1000 a 2000 mg/kg/den. Statisticky významné zvýšení incidence nádorů

pankreatu (nádorů acinárních buněk) bylo zjištěno pouze u samců potkanů při nejvyšší dávce.

Maximální plazmatické koncentrace byly u potkanů při dávce 2000 mg/kg/den 10x vyšší, než

plazmatické koncentrace u lidí, kteří dostávali dávku 3600 mg/den. Nádory acinárních buněk

pankreatu u samců potkanů jsou malignity nízkého stupně, neovlivnily přežívání, nemetastázovaly, ani

se nešířily do okolních tkání a podobaly se nádorům, pozorovaným u současně hodnocených

kontrolních zvířat. Význam těchto nádorů pankreatu u samců potkanů z hlediska kancerogenního

rizika pro člověka není jistý.

Mutageneze Gabapentin nevykazoval genotoxický potenciál. In vitro nevykazoval gabapentin mutagenitu

(testováno na bakteriálních a savčích buňkách). Gabapentin neindukoval v savčích buňkách in vitro ani in vivo strukturální chromozomální aber

ace a neindukoval tvorbu mikrojader v kostní dřeni křečků.

Poruchy fertility

Nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu či reprodukci potkanů při dávkách až 2000 mg/kg

(přibližně pětinásobek maximální denní dávky pro člověka v přepočtu na povrch těla v mg/m2). Teratogeneze

Gabapentin nezvyšoval incidenci malformací (v porovnání s kontrolními zvířaty) u potomků myší,

potkanů nebo králíků při dávkách 50, 30 resp. 25x vyšších než je denní dávka pro člověka 3600 mg (4,

5 nebo 8x denní dávka v přepočtu na povrch těla v mg/m2).

Gabapentin u hlodavců indukoval zpožděné osifikace lebky, páteře a předních i zadních končetin, což

svědčí o opoždění fetálního vývoje. Tyto účinky se projevily po podání perorálních dávek 1000-3000

mg/kg/den březím myším v období tvorby orgánů a podání 500, 1000 nebo 2000 mg/kg před a během

páření a v průběhu březosti. Tyto dávky jsou 1-5x vyšší než dávka pro člověka 3600 mg v přepočtu na

povrch těla v mg/m2.

Při podání dávky 500 mg/kg/den myším nebyly pozorovány žádné účinky (dávka přibližně poloviční

než denní dávka pro člověka v přepočtu na povrch těla v mg/m2).

U potkanů, kterým byla podána dávka 2000 mg/kg/den ve studii fertility a obecné reprodukce, dávka 1500 mg/kg/den v teratologické studii, a dávka 500, 1000 a 2000 mg/kg/den v perinatální a postnatální

studii, bylo pozorováno zvýšení incidence hydroureteru a/nebo hydronefrózy. Význam těchto zjištění

není znám, ale byla spojena se zpožděným vývojem. Tyto dávky byly opět přibližně 1-5x vyšší než

dávka pro člověka 3600 mg v přepočtu na povrch těla v mg/m2.

V teratologické studii u králíků se objevila zvýšená incidence postimplantačních ztrát plodu při

dávkách 60, 300 a 1500 mg/kg/den podaných v období tvorby orgánů. Tyto dávky byly přibližně ¼-8x

vyšší než dávka pro člověka 3600 mg v přepočtu na povrch těla v mg/m2. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek APO-GAB

100: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, černý inkoust.

APO-GAB

300: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid

železitý, černý inkoust APO-GAB

400: sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina, žlutý oxid

železitý, červený oxid železitý, černý inkoust 6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 2 roky

6.4 Zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Bílá neprůhledná HDPE lahvička, uzavřená Al fólií, šroubovací PP uzávěr. Velikost balení: 50 a 100 tobolek Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Apotex Europe B.V., Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, Nizozemsko 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

APO-GAB 100: 21/233/07-C APO-GAB 300: 21/376/05-C APO-GAB 400: 21/377/05-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: APO-GAB 100: 25.4.2007 APO-GAB 300, APO-GAB 400: 5.10.2005 Datum posledního prodloužení: 18.1.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 18.1.2012


nahoru

Informace na obalu

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU

HDPE

LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-GAB 300 Tvrdé tobolky Gabapentinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

50 tvrdých tobolek 100 tvrdých tobolek 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH

DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah

dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené plastové lahvičce, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné l

éčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V. Darwinweg 20, 2333 CR Leiden Nizozemsko 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

21/376/05-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Apo-Gab 300

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.