Amoxicillin-Ratiopharm Comp. 625 Mg

Kód 0096459 ( )
Registrační číslo 15/ 114/03-C
Název AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0032427 POR TBL FLM 10X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032432 POR TBL FLM 100X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032428 POR TBL FLM 12X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032429 POR TBL FLM 16X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032430 POR TBL FLM 20X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0096459 POR TBL FLM 21X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032431 POR TBL FLM 30X625MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 MG


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg a k čemu se používá

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg užívat

 3. Jak se Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg užívá

 4. Možné nežádoucí účinky

 5. Uchovávání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg

 6. Další informace

AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 mg

potahované tablety

(Amoxicillinum trihydricum, kalii clavulanas)

 • Léčivou látkou je amoxicillinum trihydricum 574 mg (odpovídá 500 mg amoxicilinu) a kalii clavulanas 148,9 mg (odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové) v 1 potahované tabletě.

 • Pomocné látky jsou magnesium-stearát, mastek, povidon 25, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelózy, triethyl-citrát, hydroxypropylmehtylcelulosa 2910/5, disperze ethylcelulosy 30%, oxid titaničitý.

Držitel rozhodnutí o registraci

ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

1. CO JE AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg obsahuje amoxicilin, širokospektré baktericidní antibiotikum penicilinového typu, kombinovaný s draselnou solí klavulanové kyseliny. Klavulanová kyselina chrání amoxicilin před rozkladem enzymy, které produkují některé bakterie na svoji ochranu. Spektrum přípravku je tak rozšířeno o mikroorganismy, které jsou díky produkci těchto enzymů vůči nechráněnému amoxicilinu odolné.

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg se používá k léčbě bakteriálních infekcí vyvolaných mikroby citlivými na kombinaci amoxicilinu a klavulanové kyseliny. Přípravek je vhodný k léčbě:

 • infekcí horních cest dýchacích (včetně ORL infekcí), např. akutní zánět vedlejších nosních dutin, středoušní zánět;

 • infekcí dolních cest dýchacích, např. zápal plic, akutní zhoršení nebo vzplanutí chronického zánětu průdušek;

 • infekcí ledvin a dolního močového ústrojí;

 • infekcí kůže a měkkých tkání.

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg je určen k léčbě dospělých, mladistvých a dětí starších 12 let s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 mg UŽÍVAT

Neužívejte Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg:

 • jestliže jste přecitlivělý(á) na beta-laktámy (v minulosti jste měl(a) alergickou reakci po předchozím podání antibiotik penicilinového nebo cefalosporinového typu) či na klavulanovou kyselinu nebo na kteroukoliv další složku přípravku;

 • jestliže máte vysoký stupeň poruchy jater nebo pokud u Vás došlo k poruše funkce jater během předchozího užívání těchto léků.

Zvláštní opatrnosti při použití Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg je zapotřebí:

 • jestliže jste těhotná;

 • jestliže máte těžké alergie nebo astma;

 • jestliže trpíte těžkými poruchami trávícího ústrojí se zvracením a průjmem.

Užívání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg s jídlem a pitím

Přípravek má být užíván na začátku jídla, aby se snížily jakékoli možné gastrointestinální potíže. Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg lze užívat během kojení, nicméně může být v některých případech nutné přestat kojence kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. S přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:

 • bakteriostatická antibiotika nebo chemoterapeutika (léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí), např. tetracykliny, makrolidy, chloramfenikol, sulfonamidy;

 • probenecid (lék užívaný k prevenci dny) a alopurinol (lék užívaný k léčbě dny);

 • digoxin (lék užívaný k léčbě srdeční nedostatečnosti);

 • kumarinová antikoagulancia (léky užívané ke snížení srážlivosti krve);

 • hormonální kontracepce (léky proti početí). Při současném užívání je doporučeno použít doplňkovou nehormonální antikoncepci.

3. JAK SE AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se užívá 3x denně 1 tableta přípravku. Jednotlivé dávky mají být užívány během dne v pravidelných osmihodinových intervalech. Při omezené funkci ledvin a při některých zdravotních stavech pacienta lékař dávkování upravuje.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, a dále pokračujte podle původního časového plánu léčby. Dávkování předepsané lékařem je třeba přesně dodržovat. Pokud se však již přiblížil čas pro další dávku, neužívejte obě dávky najednou, ale pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Následky přerušení léčby přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg

Délka léčby trvá 7-10 dní a neměla by přesáhnout 14 dnů. Je nutno využívat celé množství léku předepsané lékařem. Dlouhodobá a opakovaná léčba přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg, jakož i předčasné přerušení nebo ukončení léčby, může způsobovat novou nákazu organismu zvenčí a osídlení rezistentními (odolnými) mikroorganismy a plísněmi.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nežádoucí účinky.

Reakce z přecitlivělosti

Příležitostně se mohou vyskytnout kožní reakce, které se projevují jako vyrážky a svědění. Typická spalničková vyrážka se může objevit 5. až 11. den po začátku léčby. Vznik náhlé kopřivky většinou signalizuje penicilinovou alergii a vede k přerušení léčby. Vzácně může být vyrážkou postižena i sliznice úst, velmi vzácně i jazyk (černý jazyk). Možné je sucho v ústech a poruchy chuťových vjemů.

Ojediněle se mohou vyskytnout puchýřové až šupinovité reakce kůže. Zřídka se mohou vyskytnout vážné alergické reakce, jako horečka, otoky na různých místech organismu, otok hrtanu, sérová nemoc, hemolytická anémie, alergické cévní záněty, zánět ledvin.

Vzácně se může vyskytnout anafylaktický šok, který se zpravidla projevuje současným výskytem následujících příznaků: náhlou nevolností, tlakem v nadbřišku, pocením, bledostí, dušností vedoucí až k zástavě dýchání, snížením krevního tlaku, zrychlením tepu, závratí a mdlobou.

Gastrointestinální reakce (poruchy trávicího ústrojí)

Po příjmu kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny se mohou příležitostně vyskytnout bolesti žaludku, nucení na zvracení, zvracení, plynatost, měkká stolice nebo průjem. Jsou většinou mírné a často ustupují během léčby nebo krátce po jejím ukončení. Snášenlivost může být zlepšena příjmem kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny spolu s jídlem.

Při výskytu těžkého přetrvávajícího průjmu během léčby nebo v prvních týdnech po léčbě se může jednat o zánět tlustého střeva s pablánami (pseudomembranózní kolitida). Toto onemocnění střev může být život ohrožující.

Postižení jater

Příležitostně může dojít ke zvýšení koncentrací jaterních enzymů. Vzácně se může vyskytnout přechodný zánět jater a cholestatická žloutenka. K těmto poruchám jaterní funkce dochází v průběhu nebo krátce po léčbě přípravkem (výjimečně po uplynutí několika týdnů) a postiženi jsou hlavně muži nebo starší pacienti (ve věku 60 let nebo více). Tyto reakce se velmi vzácně vyskytly u dětí. Riziko postižení jater se zvyšuje s délkou léčby nad 14 dnů. Popsané nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby. Ve výjimečně vzácných případech byly hlášeny smrtelné důsledky, které však byly téměř vždy spojeny s těžkým primárním onemocněním nebo současným užíváním dalších léčiv.

Hematologické změny (změny krve)

V některých případech se mohou vyskytnout změny krevního obrazu, jako je snížení počtu bílých krvinek, krevních destiček, podstatný úbytek všech druhů krvinek, chudokrevnost, potlačení funkce kostní dřeně, prodloužení krvácivosti a snížení srážlivosti krve. Tyto nežádoucí účinky odezní po ukončení léčby. Vzácně se může vyskytnout chorobné zmnožení krevních destiček.

Poruchy centrálního nervového systému

Zcela ojediněle se mohou vyskytnout hyperaktivita, úzkostné stavy, nespavost, zmatenost, dezorientace, agresivita a křeče.

Při případném výskytu žloutenky, těžkého přetrvávajícího průjmu, při příznacích anafylaktického šoku nebo při výskytu křečí vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP. 625 mg

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC, uchovávat v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Velikost balení: 10, 12, 16, 20, 21, 30 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize textu:

6. 4. 2005

6. DALŠÍ INFORMACE

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

ratiopharm CZ s.r.o.

Bělehradská 54, Praha 2

www.ratiopharm.cz


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AMOXICILLIN-RATIOPHARM comp. 625 mg

 1. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Amoxicillinum trihydricum 574 mg (odpovídá 500 mg amoxicilinu) a Kalii clavulanas 149 mg (odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové) v 1 potahované tabletě.

 1. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Popis přípravku: oválné bikonvexní, téměř bílé potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikace

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg obsahuje amoxicilin, širokospektré baktericidní antibiotikum penicilinového typu, kombinovaný s draselnou solí klavulanové kyseliny, která je ireverzibilním inhibitorem beta-laktamáz. Přítomnost klavulanové kyseliny chrání amoxicilin před destrukcí a následnou ztrátou antibakteriální aktivity, kterou způsobují beta-laktamázy produkované mnohými grampozitivními i gramnegativními bakteriemi. Spektrum amoxicilinu je tak rozšířeno i o mikroorganismy, které jsou na něj normálně rezistentní pro svou schopnost produkovat beta-laktamázy.

Terapie smíšených infekcí, které jsou vyvolány mikroorganismy citlivými na amoxicilin i mikroorganismy produkujícími beta-laktamázy citlivými na amoxicilin, nevyžaduje přidání dalšího antibiotika.

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg je vhodný pro léčbu:

 • infekcí horních cest dýchacích (včetně ORL infekcí), např. sinusitis acuta, otitis media;

 • infekcí dolních cest dýchacích, např. pneumonie, akutní exacerbace chronické bronchitidy;

 • infekcí ledvin a dolního močového ústrojí

 • infekcí kůže a měkkých tkání.

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg je určen pouze pro léčbu dospělých, mladistvých a dětí starších 12 let s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg.

  1. Dávkování a způsob podání

Dospělým, mladistvým a dětem starším 12 let s tělesnou hmotností přes 40 kg se podává 3krát denně 500 mg amoxicilinu a 125 mg klavulanové kyseliny, tj. 1 tableta přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg.

Tablety nemají být půleny k získání poloviční dávky. Je-li třeba poloviční dávka (např. při poruše funkce ledvin), má být použit Amoxicillin-ratiopharm comp. 312 mg nebo Amoxicillin-ratiopharm comp. 156 mg.

Jednotlivé dávky přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg mají být užívány v pravidelných intervalech v průběhu dne; je-li to možné, má být přípravek užíván 3krát denně v intervalech 8 hodin.

Dávkování při poruše funkce jater

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nesmí být podáván pacientům s těžkou poruchou funkce jater a pacientům, u nichž se porucha funkce jater vyskytla při předchozí léčbě kombinací amoxicilinu s klavulanovou kyselinou. U pacientů se známkami poškození jater mají být v pravidelných intervalech kontrolovány parametry funkce jater a při zhoršení těchto parametrů během léčby má být zvážena změna léčby.

Dávkování při poruše funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin mají být dávky sníženy v závislosti na závažnosti poruchy a pacientově tělesné hmotnosti.

Dospělí a mladiství

Jednotlivá dávka při poruše funkce ledvin u pacienta s tělesnou hmotností 70 kg při glomerulární filtraci 10-30 ml/min a hladině kreatininu v plazmě 2,5-5,5 mg/100 ml je 500 mg amoxicilinu + 125 mg klavulanové kyseliny (odpovídá 1 tabletě přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg) v intervalu 12 hodin a při glomerulární filtraci < 10 ml a hladině kreatininu v plazmě > 5,5 mg/100 ml v intervalu 24 hodin.

Vzorec přepočítávání dávky podle tělesné hmotnosti pacienta:

Yactual = Y70 x ACTUAL/70

Yactual = Vypočítaná dávka pro pacienta s poruchou funkce ledvin

Y70 = Dávka pro pacienta s poruchou funkce ledvin s tělesnou hmotností 70 kg (viz výše)

ACTUAL = Pacientova tělesná hmotnost v kg.

Děti

Následující doporučené dávkování je založeno na teoretických úvahách a farmakokinetických údajích. S těmito pacienty nebyly provedeny studie zjišťující dávky. U dětí s poruchou funkce ledvin (začínající při glomerulární filtraci < 30 ml/min) je maximální jednotlivá dávka 15 mg amoxicilinu + 3,75 mg klavulanové kyseliny na kg tělesné hmotnosti. Dávkovací interval je 12 hodin při glomerulární filtraci 10-30 ml/min a 24 hodin při glomerulární filtraci < 10 ml/min.

Dávkování u hemodialyzovaných pacientů

Dospělí a mladiství

Hemodialyzovaní pacienti dostávají 500 mg amoxicilinu + 125 mg klavulanové kyseliny každých 24 hodin. Tyto dávky rovněž dostávají během a na konci dialýzy.

Děti

Následující doporučené dávkování je založeno na teoretických úvahách a farmakokinetických údajích. S těmito pacienty nebyly provedeny studie zjišťující dávky. Dětem má být podáváno 15 mg amoxicilinu + 3,75 mg klavulanové kyseliny na kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin. Tyto dávky rovněž dostávají během a na konci dialýzy.

Způsob podání

Jednotlivé dávky mají být užívány v pravidelných intervalech během dne. Při podávání 3krát denně jsou doporučeny osmihodinové intervaly.

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg má být užíván na začátku jídla, aby se snížily jakékoli možné gastrointestinální potíže.

Tablety přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg mají být užívány nerozkousané a zapíjeny tekutinou.

Délka léčby

Doba léčby trvá obvykle 7 až 10 dnů, nemá přesáhnout 14 dnů.

  1. Kontraindikace

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nesmí být podáván pacientům s ověřenou přecitlivělostí vůči beta-laktamům (např. peniciliny, cefalosporiny) kvůli nebezpečí anafylaktického šoku. Proto má být provedena před zahájením léčby pečlivá anamnéza jakékoli alergické reakce (např. po předchozím užívání penicilinů nebo cefalosporinů). Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg rovněž nesmí být podáván pacientům s přecitlivělostí na klavulanovou kyselinu nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nesmí být užíván pacienty s vysokým stupněm poruchy funkce jater a pacienty, u nichž došlo k poruše funkce jater během předchozího užívání těchto léků.

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg se nepodává dětem s tělesnou hmotností nižší než 40 kg.

  1. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacientům s preexistující poruchou funkce jater má být léčba přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg indikována pouze s opatrností.

U pacientů se známkami poškození jater mají být pravidelně kontrolovány parametry funkce jater a jestliže se během léčby tyto parametry zhorší, má být zváženo přerušení léčby.

Opatrnost je nutná při léčbě starších pacientů (60 let a více). U těchto pacientů se mají provádět testy funkce jater (viz Nežádoucí účinky).

Pacienti s těžkými gastrointestinálními poruchami se zvracením a průjmem nemají být léčeni přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg, protože jeho přiměřená absorpce nemůže být zaručena. V takových případech je doporučena parenterální léčba.

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg má být podáván s opatrností pacientům s těžkými alergiemi nebo s astmatem, protože u těchto pacientů je vyšší pravděpodobnost alergické odpovědi.

Pacienti s infekční mononukleózou a pacienti s lymfatickou leukémií mají vyšší riziko vyrážky a proto přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nemá být podáván u těchto onemocnění pro průvodně se vyskytující bakteriální infekce.

Protože při vysokých koncentracích v moči se může amoxicilin za pokojové teploty srážet v katetru zavedeném do močového měchýře, je nutné průchodnost katetru kontrolovat v pravidelných intervalech.

Při dlouhodobém užívání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg, tak jako u jiných širokospektrých antibiotik, může docházet k superinfekci rezistentními bakteriemi nebo plísněmi.

Během dlouhodobé léčby přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg se mají provádět pravidelné kontroly funkce ledvin a jater a hematologické studie.

  1. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny / jiná antibiotika nebo chemoterapeutika

Přípravek Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg nemá být kombinován s bakteriostatickými antibiotiky nebo chemoterapeutiky (jako jsou tetracykliny, makrolidy, chloramfenikol nebo sulfonamidy), protože in vitro byl pozorován antagonistický účinek.

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny / probenecid

Průvodní podávání probenecidu vede ke zvýšení a prodloužení koncentrace amoxicilinu v séru a ve žluči kvůli inhibici exkrece ledvinami. Avšak neovlivňuje to exkreci klavulanové kyseliny.

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny/alopurinol

Současné podávání alopurinolu během léčby přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg může zvýšit výskyt alergických kožních reakcí.

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny / digoxin

Při současném podávání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg a digoxinu je možné zvýšení absorpce digoxinu.

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny / antikoagulancia

Při současném podávání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg a kumarinových antikoagulancií může být potencována tendence ke krvácení.

Kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny / hormonální kontraceptiva

Ve vzácných případech může amoxicilin nepříznivě ovlivnit účinnost hormonálních kontraceptiv. Proto je doporučeno použít doplňkový nehormonální způsob kontracepce.

Vliv na diagnostické laboratorní testy

Neenzymatické metody pro stanovení cukru v moči mohou poskytnout falešně pozitivní výsledky. Podobně může být ovlivněn test na urobilinogen.

  1. Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Reprodukční studie s perorálně a parenterálně podávaným amoxicilinem/klavulanovou kyselinou prováděné na zvířatech prokázaly, že amoxicilin/klavulanová kyselina nemá teratogenní účinek. Nicméně, stejně jako jiné léky by se Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg neměl podávat v těhotenství, pokud to lékař nepovažuje za naprosto nezbytné.

Kojení:

Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg mohou užívat ženy při kojení aniž by docházelo k nežádoucím účinkům u kojence. Jedinou výjimkou je riziko senzibilizace stopovým množstvím antibiotik vylučovaným do mateřského mléka.

  1. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Dosud nebylo pozorováno, že by užívání přípravku Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg ovlivňovalo schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

  1. Nežádoucí účinky

Reakce z přecitlivělosti

Příležitostně se mohou vyskytnout kožní reakce, které se projevují jako vyrážky a svědění. Typická spalničková vyrážka se může objevit 5. až 11. den po začátku léčby. Vznik náhlé kopřivky většinou signalizuje penicilinovou alergii a léčbu je třeba přerušit. Vzácně může být postižena vyrážkou i sliznice úst, velmi vzácně i jazyk (black tongue). Možné je sucho v ústech a poruchy chuťových vjemů.

Ojediněle se vyskytly puchýřové nebo exfoliativní reakce kůže (např. erythema exsudativum multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Zřídka byly zaznamenány vážné alergické reakce, jako horečka, eosinofilie, angioneurotický edém (Quinckeho edém), laryngeální edém, sérová nemoc, hemolytická anémie, alergické cévní záněty, nefritida.

Všechny stupně reakcí z přecitlivělosti, včetně anafylaktického šoku, se vyskytly rovněž po perorálním podání penicilinů. Těžké anafylaktoidní reakce, které se vyskytují mnohem méně často než po nitrožilním nebo nitrosvalovém podání, vyžadují v odpovídajících případech vhodné postupy (viz níže).

Gastrointestinální reakce

Po příjmu kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny se mohou příležitostně vyskytnout gastrointestinální poruchy ve formě bolesti žaludku, nauzey (častěji při vyšších dávkách), zvracení, meteorismu, měkké stolice nebo průjmu. Jsou většinou mírné a často ustupují během léčby nebo krátce po jejím ukončení. Snášenlivost může být zlepšena příjmem kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny spolu s jídlem.

Při výskytu těžkého přetrvávajícího průjmu během léčby nebo během několika prvních týdnů po léčbě přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg je třeba vzít v úvahu výskyt pseudomembranózní kolitidy (většinou vyvolané Clostridium difficile). Toto onemocnění střev vyvolané léčbou antibiotikem může být životohrožující (viz níže).

Postižení jater

Příležitostně může dojít ke zvýšení koncentrací jaterních enzymů. Vzácně - stejně jako s jinými peniciliny a různými cefalosporiny - byla zaznamenána transientní hepatitida a cholestatická žloutenka. K těmto poruchám jaterní funkce dochází v průběhu nebo krátce po léčbě přípravkem (výjimečně po uplynutí několika týdnů). Těmito poruchami jaterní funkce jsou postiženi hlavně muži nebo starší pacienti (ve věku 60 let nebo více) a mohou být těžké. Tyto reakce se velmi vzácně vyskytly u dětí. Riziko postižení jater se zvyšuje s délkou léčby nad 14 dnů. Popsané nežádoucí účinky jsou reverzibilní. Ve výjimečně vzácných případech byly hlášeny letální důsledky, které však byly téměř vždy spojeny s těžkým primárním onemocněním nebo současným užíváním dalších léčiv.

Hematologické změny

V některých případech se vyskytly následující změny krevního obrazu: leukopénie, granulocytopénie, trombocytopénie, pancytopénie, anémie nebo potlačení funkce kostní dřeně a prodloužení krvácivosti a protrombinového času. Tyto projevy jsou reverzibilní po ukončení léčby. Vzácně se vyskytly trombocytózy.

Poruchy CNS

Zcela ojediněle se vyskytla hyperaktivita, úzkostné stavy, nespavost, zmatenost, desorientace, agresivita a křeče (viz níže).

Další nežádoucí účinky

Dlouhodobá a opakovaná léčba přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg může způsobovat superinfekce a osídlení rezistentními organizmy a plísněmi.

Následující nežádoucí účinky jsou neobyčejně vzácné (detailní informaci o těchto nežádoucích účincích viz výše), přesto některé mohou být životohrožující. Lékař proto musí být neprodleně informován , jestliže se takové nežádoucí účinky vyskytnou znenadání nebo jsou neočekávaně těžké.

Pseudomembranózní kolitida

V takovém případě musí lékař zvážit ukončení léčby přípravkem Amoxicillin-ratiopharm comp. 625 mg v závislosti na indikaci a, je-li to nutné, zahájit ihned vhodnou léčbu (např. u dospělých perorálně 250 mg vankomycinu 4krát denně). Antiperistaltika jsou kontraindikována.

Závažné akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaxe)

V takovém případě musí být léčba přípravkem Amoxicillin-ratiopharm*comp. 625 mg přerušena ihned a musí být prováděny obvyklé naléhavé postupy (např. podávání antihistaminik, kortikosteroidů, sympatomimetik a, je-li třeba, zajistit ventilaci a léčbu kyslíkem).

Výskyt (epileptiformních) konvulzí

Indikovány jsou obvyklé odpovídající naléhavé postupy (např. udržovat volné dýchací cesty, podávat antikonvulziva, jako diazepam nebo barbituráty).

  1. Předávkování

Příznaky

Příznaky předávkování široce odpovídají profilu nežádoucích účinků (viz Nežádoucí účinky). Možné jsou gastrointestinální příznaky a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů.

Léčba

Neexistuje žádné specifické antidotum na předávkování. Léčba se skládá z hemodialýzy, výplachu žaludku nebo symptomatické léčby se zvláštní pozorností na rovnováhu vody a elektrolytů.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Indikační skupina: Širokospektré penicilinové antibiotikum v kombinaci s inhibitorem beta-laktamáz.

ATC skupina: J01CR02 (amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy).

Amoxicilin

Amoxicilin je semisyntetický aminobenzylpenicilin (p-hydroxyampicilin). Místo jeho účinku je bakteriální buněčná stěna. Amoxicilin inhibuje mřížkování buněčných stěn vazbou na transpeptidázy. Důsledkem je nestabilnost, která vede k poškození buněčných stěn a k odumření buněk.

Klavulanová kyselina

Klavulanová kyselina je přirozený produkt Streptomyces clavuligerus a její struktura je podobná struktuře penicilinového jádra. Sama o sobě má jen slabou antibakteriální aktivitu, ale ireverzibilně inhibuje chromozomálně kódované beta-laktamázy Richmond třídy II, IV a VI a plazmidově kódované beta-laktamázy Richmond třídy III a V.

Při současném podávání klavulanové kyseliny a amoxicilinu je amoxicilin chráněn proti rozkladu beta-laktamázami. Proto je kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny účinná proti četným na amoxicilin rezistentním bakteriálním kmenům.

Spektrum účinnosti kombinace amoxicilin-klavulanová kyselina:

Grampozitivní aerobní:

Bacillus anthracis, Corynebacterium species, Enterococcus faecalis*, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae*, Streptococcus pyogenes*, Streptococcus species*, Streptococcus viridans*.

Grampozitivní anaerobní:

Clostridium species, Peptococcus species*, Peptostreptococcus species*.

Gramnegativní aerobní:

Bordetella pertussis*, Brucella species*, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori*, Klebsiella species, Legionella species, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis*, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella species, Shigella species, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica.

Gramnegativní anaerobní:

Bacteroides species (včetně Bacteroides fragilis), Fusobacterium species.

Rezistentní mikroorganizmy:

Meti-R-Stafylokoky, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus rettgeri, Morganella morganii, Providencia, Pseudomonas aeruginosa, Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia.

*kmeny neprodukující beta-laktamázu jsou citlivé na samotný amoxicilin.

  1. Farmakokinetické vlastnosti

Amoxicilin

Absolutní biologická dostupnost amoxicilinu závisí na jeho dávce a kolísá mezi přibližně 72 % a 94 %. V dávkovém rozmezí mezi 250 mg a 750 mg je biologická dostupnost (parametr AUC a/nebo výskytu v moči) lineárně závislá na dávce. Při vyšších dávkách rozsah absorpce klesá. Absorpce není ovlivněna příjmem potravy. Nejvyšší koncentrace v plazmě se vyskytují přibližně za 1 až 2 hodiny po podání amoxicilinu. Distribuční objem kolísá mezi přibližně 0,3 a 0,4 l/kg a vazba na sérové proteiny je přibližně 17-20 %. Amoxicilin difunduje placentární bariérou a v malém množství přechází do mateřského mléka.

Amoxicilin je vylučován převážně ledvinami (52±15 % dávky v nezměněné formě za 7 hodin) a malá část je vylučována ve žluči. Celková clearance je mezi přibližně 250 a 370 ml/min. Biologický poločas v séru u lidí s normální funkcí ledvin je přibližně 1 hodina (0,9 - 1,2 hod), u pacientů s clearancí kreatininu mezi 10 a 30 ml/min je poločas asi 6 hodin a při anúrii mezi 10 až 15 hodinami. Substance je hemodialyzovatelná.

Klavulanová kyselina

Absolutní biologická dostupnost klavulanové kyseliny je přibližně 60 %, u jednotlivců výrazně odlišná. Její absorpce není ovlivňována příjmem potravy. Nejvyšší koncentrace se vyskytují přibližně za 1 až 2 hodiny po podání. Distribuční objem je asi 0,2 l/kg a stupeň vazby na sérové proteiny je přibližně 22 %. Klavulanová kyselina difunduje placentární bariérou. O tom, zda přechází do mateřského mléka nejsou dosud k dispozici žádné údaje.

Klavulanová kyselina je částečně metabolizována (přibližně 50-70 %) a okolo 40 % je vylučováno ledvinami (18-38 % dávky v nezměněné formě). Celková clearance je přibližně 260 ml/min. Sérový poločas u jedinců s normální funkci ledvin je přibližně 1 hodina, u pacientů s clearancí kreatininu mezi 20 až 70 ml/min je přibližně 2,6 hodiny a při anúrii kolísá v rozmezí 3 a 4 hodin. Substance je hemodialyzovatelná.

Farmakologicky významné interakce mezi amoxicilinem a klavulanovou kyselinou nebyly dosud pozorovány.

  1. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Výzkum akutní toxicity (LD50) amoxicilinu a klavulanové kyseliny na dospělých a novorozených zvířatech potvrdil velmi nízký toxický potenciál. LD50 klavulanové kyseliny (draselné soli) je určen obsahem draslíku. Aplikace klavulanové kyseliny (draselné soli) společně s amoxicilinem nevede k žádné neočekávané nebo synergické toxicitě.

Chronická toxicita / subchronická toxicita

Rozsáhlé studie chronické toxicity byly provedeny na základě mezinárodního modelu. Výhradně po vysokých dávkách (odpovídajících dvacetinásobku až padesátinásobku maximální dávky u člověka) byly pozorovány velmi mírné hematologické a biochemické změny, které úplně vymizely po přerušení aplikace.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

In vitro a in vivo studie neodhalily žádné známky mutagenních účinků kombinace amoxicilinu a klavulanové kyseliny.

Reprodukční toxicita

Po léčbě různých infekcí u těhotných (přibližně 560 těhotenství) kombinací amoxicilinu a klavulanové kyseliny nebyl pozorován žádný zvýšený výskyt malformací.

Amoxicilin a klavulanová kyselina difundují placentou a přecházejí do mateřského mléka (pravděpodobná eliminace klavulanové kyseliny do mateřského mléka).


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.