Amoxicillin/clavulanic Acid Aurobindo 875 Mg/125 Mg Potahované Tablety

Kód 0199624 ( )
Registrační číslo 15/ 224/10-C
Název AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 875 MG/125 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Dr. Max Pharma Ltd., London, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0199629 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153603 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199641 POR TBL FLM 100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153615 POR TBL FLM 100 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199630 POR TBL FLM 12 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153604 POR TBL FLM 12 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199631 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153605 POR TBL FLM 14 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199632 POR TBL FLM 15 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153606 POR TBL FLM 15 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199633 POR TBL FLM 16 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153607 POR TBL FLM 16 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199634 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153608 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199635 POR TBL FLM 21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153609 POR TBL FLM 21 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199636 POR TBL FLM 25 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153610 POR TBL FLM 25 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199637 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153611 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199638 POR TBL FLM 35 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153612 POR TBL FLM 35 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199624 POR TBL FLM 4 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153598 POR TBL FLM 4 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199639 POR TBL FLM 40 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153613 POR TBL FLM 40 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199625 POR TBL FLM 5 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153599 POR TBL FLM 5 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199640 POR TBL FLM 50 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153614 POR TBL FLM 50 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153616 POR TBL FLM 500 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199642 POR TBL FLM 500 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199626 POR TBL FLM 6 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153600 POR TBL FLM 6 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199627 POR TBL FLM 7 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153601 POR TBL FLM 7 Potahovaná tableta, Perorální podání
0199628 POR TBL FLM 8 Potahovaná tableta, Perorální podání
0153602 POR TBL FLM 8 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 875 MG/125 MG POTAHOVANÉ TABLETY

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls231761/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety

Amoxicillinum/acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo užívat

3.

Jak se Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO A K CEMU SE POUZIVA

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo je antibiotikum a působí tak, že zabíjí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky, zvané amoxicilin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léčivých přípravků zvaných peniciliny, které někdy přestanou účinkovat (stanou se inaktivními). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) této inaktivaci zabraňuje . Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

Infekce středního ucha a dutin Infekce dýchacích cest Infekce močových cest Infekce kůže a měkkých tkání včetně zubních infekcí Infekce kostí a kloubů

2.

ČEMU MUSITE VENOVAT POZORNOST, NEŽ ZACNETE AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO UZIVAT

Neužívejte Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Jestliže jste alergick(á)ý (přecitlivěl(á)ý) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou, peniciliny

nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo (jsou uvedeny v bodě 6)

Jestliže jste někdy měla(a) těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jiná antibiotika.

K těmto reakcím patří kožní vyrážka či otok tváře nebo krku.

Jestliže jste někdy při léčbě antibiotiky měl(a) problémy s játry nebo žloutenku

(zežloutnutí kůže).

2

→ Neužívejte Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Nejste-li si jist(a), poraďte se před užíváním amoxicilinu/kyseliny klavulanové Aurobindo s lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo je zapotřebí Než začnete přípravek užívat, poraďte se s lékařem v případě, že:

Máte infekční mononukleózu

Podstupujete léčbu jater či ledvin

Nemáte pravidelné močení

Nejste-li si jist(a), zda se některé zvýše uvedeného vztahuje na Vás, poraďte se před užíváním přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo s lékařem. V některých případech může Váš lékař zjistit, jaké bakterie infekci způsobily. Na základě výsledků Vám může být upravena dávka přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, nebo předepsán jiný léčivý přípravek. Onemocnění, kterým byste měli věnovat pozornost Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo může některá onemocnění, kterými trpíte, zhoršit, nebo může vyvolat závažné nežádoucí účinky. Mezinežádoucí účinky patří alergické reakce, křeče (záchvaty) a záněty tlustého střeva. Abyste snížili riziko jakýchkoli problémů, při používání přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo si musíte všímat určitých příznaků. Viz "Stavy, kterým byste měli věnovat pozornost" v bodě 4. Vyšetření krve a moče Jestliže Vám budou prováděna vyšetření krve (například krevní obraz nebo tvyšetření funkce jater) či vyšetření moče (na přítomnost glukózy), sdělte lékaři, že užíváte Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo. Je to proto, že Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo může výsledky těchto vyšetření ovlivnit. Vzájemné působení přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo s js dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, nebo jsou to přípravky z léčivých rostlin. Jestliže používáte allopurinol (užívá se při dně) s přípravkem Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo , pravděpodobnost výskytu kožní vyrážky se zvyšuje. Jestliže užíváte probenecid (užívá se při dně), Váš lékař rozhodne, zda Vám upraví dávkování přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo. Jestliže souběžně s přípravkem Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo užíváte přípravky, které snižují krevní srážlivost ( k prevenci krevních sraženin) (např. warfarin), může být nutné provést další vyšetření krve. Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo může ovlivnit způsob, jakým účinkuje metotrexát (lék užívaný k léčbě rakoviny nebo revmatických onemocnění). Těhotenství a kojení Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná nebo kojíte, sdělte to svému lékaři. Než začnete užívat jakýkoliv lék, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo může mít nežádoucí účinky a jejich příznaky mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit motorová vozidla.

3

Jestliže se necítíte dobře, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

3.

JAK SE AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO UZIVA

Vždy užívejte používejte přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem . Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší: 500 mg/125 mg potahované tablety Obvyklá dávka přípravku je:

1 tableta třikrát denně

875 mg/125 mg potahované tablety Obvyklá dávka přípravku je:

Obvyklá dávka – 1 tableta dvakrát denně Vyšší dávka – 1 tableta třikrát denně

Děti s tělesnou hmotností méně než 40 kg Děti ve věku 6 let a mladší by měli amoxicillinu/kyselinu klavulanovou užívat ve formě perorální suspenze, nebo v sáčcích. Při podávání tablet přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo dětem s tělesnou hmotností do 40 kg se poraďte s lékařem. Pacienti s onemocněním ledvin a jater

Jestliže máte problémy s ledvinami, dávku je možné upravit. Váš lékař může zvolit jiné

dávkování, nebo jiný léčivý přípravek.

Jestliže jste někdy měl(a) problému s játry, budete muset podstoupit častější vyšetření

krve, aby lékař funkci jater zkontroloval .

Jak užívat Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Spolkněte celou tabletu a zapijte pohárem vody na začátku jídla, nebo těsně před jídlem. Dávky užívejte v pravidelných intervalech, nejméně 4 hodiny od sebe. Neužívejte dvě

dávky během 1 hodiny.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo neužívejte déle než 2 týdny. Jestliže se stále

necítíte dobře, opět navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo, než jste měl/a Jestliže užijete víc amoxicilinu/kyseliny klavulanové, jedním z příznaků může být podrážděny žaludek (pocit na zvracení, zvracení, nebo průjem), nebo křeče. Co nejdříve navštivte lékaře. Lékaři přineste ukázat obal přípravku. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš brzy, před jejím užitím musíte vyčkat asi 4 hodiny. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo Přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo užívejte až do ukončení léčby, i když se již cítíte lépe. V boji proti infekci je zapotřebí každé dávky. Jestliže nějaké bakterie přežijí, infekce se může vrátit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka .

4

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Stavy, kterým byste měli věnovat pozornost Alergické reakce:

kožní vyrážka zánět krevních cév (vaskulitida), který se může projevit jako červené nebo nachové

pupínky na kůži, ale může zasáhnout i jiné části těla.

horečka, bolesti v kloubech, oteklé uzliny v krku, podpaždí nebo tříslech otok, někdy tváře nebo ústní dutiny (angioedém), způsobující dušnost kolaps.

→ Jestliže se vyskytne kterýkoli z výše uvedených příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. Přestaňte užívat Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem , obvykle s krví a hleny, bolesti žaludku a/anebo horečku. → Jestliže se u Vás kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví, neprodleně se poraďte se svým lékařem. Velmi časté nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 z 10 osob

průjem (u dospělých)

Časté nežádoucíúčinky Tyto mohou postihnout až 1 z 10 osob

moučnivka (kandida – kvasinková infekce pochvy, úst nebo záhybů kůže) nevolnost (nauzea), obzvláště při vysokých dávkách

jestliže se vyskytnou, užívejte přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo před

jídlem

zvracení průjem (u dětí)

Méně časté nežádoucí účinky Tyto mohou postihnout až 1 z 100 osob

kožní vyrážka, svědění svědivé kožní pupínky (kopřivka) špatné zažívání závrať bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vyšetření Vaší krve:

zvýšení hladiny některých látek (enzymů) produkovaných játry.

Vzácné nežádoucí účinky Tyto mohou postihnout až 1 z 1000 osob

kožní vyrážka, která může tvořit puchýře a která vypadá jako malé terčíky (tmavý

centrální bod obklopený světlejší oblastí, s tmavým kroužkem kolem okraje – erythema multiforme)

jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte lékařskou

pomoc.

5

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit vyšetření Vaší krve :

malý počet krevních destiček, potřebných při srážení krve malý počet bílých krvinek.

Jiné nežádoucí účinky Jiné vedlejší účinky byly pozorovány u velmi malého počtu lidí, ale přesná frekvence jejich výskytu není známá.

Alergické reakce (viz výše) Záněty tlustého střeva (viz výše) Těžké kožní reakce:

- Výsev vyrážky s puchýři a olupováním kůže, hlavně kolem úst, nosu, očí a genitálií

(Stevensův-Johnsonův syndrom) a těžší forma, způsobující rozsáhlé olupování kůže (více než 30% plochy těla – toxická epidermální nekrolýza).

- Výsev červené kožní vyrážky s malými, hnis obsahujícími puchýřky (bulózní

exfoliativní dermatitida).

- Červená, šupinatá vyrážka s bulkami pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

→ Jestliže se u Vás objeví kterýkoli z výše uvedených příznaků, neprodleně vyhledejte

lékařskou pomoc.

zánět jater (hepatitida) žloutenka, způsobena zvýšenou hladinou bilirubinu v krvi (látka produkovaná játry), která

způsobí zežloutnutí kůže a očního bělma

zánět ledvinových kanálků zpomalené srážení krve hyperaktivita křeče (u osob užívajících vysoké dávky amoxicillinu/kyseliny klavulanové nebo u osob,

které mají problémy s ledvinami)

černý jazyk, který vypadá chlupatý zbarvené zuby (u dětí), obvykle lze očistit kartáčkem.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit ve vašich krevních testech:

výrazné snížení počtu bílých krvinek nižší počet červených krvinek (hemolytická anémie) krystaly v moči.

Jestliže se u Vás objeví nežádoucíúčinky → Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID AUROBINDO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za ‚Použitelné do’. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo obsahuje

Léčivou látkou je trihydrát amoxicilinu a kalium-klavulanát

Jedna potahovaná tableta obsahuje trihydrát amoxicilinu, který odpovídá 500 mg amoxicilinu s kalium-klavulanátem, který odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové. Jedna potahovaná tableta obsahuje trihydrát amoxicilinu, který odpovídá 875mg amoxicilinu s kalium-klavulanátem, který odpovídá 125 mg kyseliny klavulanové.

Pomocnými látkami jsou :

Jádro tablety: Mikrokrystalická celulóza (E460), koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát (E470b), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Potahová vrstva:

Hypromelóza (E464), makrogol 400, oxid titaničitý (E171). Jak Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety. Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 125 mg/125 mg tablety jsou bílé oválné potahované tablety, na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně znakem"64".

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 125 mg/125 mg tablety jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky , na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně půlicí rýha mezi znakem „5“ a „6“. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo jsou dodávány v Al/Al blistrech obsahujících 4/5/6/7/8/10/12/14/15/ 16/20/21/25/30/35/40/50/100/500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Dr.Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street London W1B 2HA Velká Británie Výrobce Milpharm Limited Ares, Odyssey Business Park West End Road South Ruislip HA4 6QD Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko

Co-Amoxiclav Aurobindo 500 mg/125 mg Filmtabletten Co-Amoxiclav Aurobindo 875 mg/125 mg Filmtabletten

Belgie

Amoxicilline / Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg comprimés pelliculés Amoxicilline / Clavulanic acid AUROBINDO 875 mg/125 mg comprimés pelliculés

Bulharsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg филмирани таблетки

7

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg филмирани таблетки

Česká republika

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety

Dánsko

Amoxicillin/Clavulansyre Aurobindo

Estonsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Finsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Německo

Amoxi-Clavulan Aurobindo 500 mg/125 mg Filmtabletten Amoxi-Clavulan Aurobindo 875 mg/125 mg Filmtabletten

Řecko

Amoxicillin+Clavulanic acid Aurobindo (500+125) mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία Amoxicillin+Clavulanic acid Aurobindo (875+125) mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία

Maďarsko

Amoxicillin/Klavulánsav Aurobindo 500 mg/125 mg filmtabletta Amoxicillin/Klavulánsav Aurobindo 875 mg/125 mg filmtabletta

Irsko

Co-Amoxiclav Aurobindo 500 mg/125 mg film-coated tablets Co-Amoxiclav Aurobindo 875 mg/125 mg film-coated tablets

Itálie

Amoxicillina/Acido clavulanico Aurobindo 875 mg/125 mg compresse rivestite con film

Lotyšsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg apvalkotās tabletes Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg apvalkotās tabletes

Litva

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg plėvele dengtos tabletės

Lucembursko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg comprimés pelliculés Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg comprimés pelliculés

Nizozemsko

Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 500 mg/125 mg, filmomhulde tabletten Amoxicilline/Clavulaanzuur Aurobindo 875 mg/125 mg, filmomhulde tabletten

Polsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo

Portugalsko

Amoxicillina + Ácido Clavulânico Aurobindo

Rumunsko

Amoxicillină / Acid clavulanic Aurobindo 500mg / 125mg, comprimate filmate Amoxicillină / Acid clavulanic Aurobindo 875mg / 125mg, comprimate filmate

Slovensko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg filmom obalené tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg filmom obalené tablety

Slovinsko

Amoksicilin/Klavulanska kislina Aurobindo 500 mg/125 mg filmsko obložena tableta Amoksicilin/Klavulanska kislina Aurobindo 875 mg/125 mg filmsko obložena tableta

Španělsko

AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULÁNICO AUROBINDO 500/125 mg comprimidos recubiertos con película

8

AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULÁNICO AUROBINDO 875/125 mg comprimidos recubiertos con película

Švédsko

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie

Co-Amoxiclav 500 mg/125 mg film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.12.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls231761/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500mg/125mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875mg/125mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500mg/125mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, odpovídající amoxicillinum 500 mg a kalii clavulanas, odpovídající acidum clavulanicum 125 mg .

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875mg/125mg potahované tablety Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicilinum trihydricum, odpovídající amoxicilinum 875mg a kalii clavulanas, odpovídající acidum clavulanicum 125 mg .

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety jsou bílé oválné potahované tablety, na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně znakem"64". Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875mg/125 mg potahované tablety jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky , na jedné straně označené znakem "A" a na druhé straně půlicí rýha mezi znakem „5“ a „6“. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo je indikován pro léčbu následujících infekcí u dospělých a dětí (viz body 4.2, 4.4 a 5.1):

Akutní bakteriální sinusitida (správně diagnostikovaná) Akutní otitis media Akutní exacerbace chronické bronchitidy (správně diagnostikované) Komunitní pneumonie Cystitida Pyelonefritida Infekce kůže a měkkých tkání, především celulitida, pokousání zvířetem, těžké zubní

abscesy se šířící se celulitidou.

Infekce kostí a kloubů, zejména osteomyelitida.

Pozornost je třeba věnovat oficiálním pokynům o správném používání antibakteriálních látek.

2

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávky jsou vyjádřeny jako dávky kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová, kromě dávek vztažených na jednotlivé složky. Při volbě dávky přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo amoxicilinpro léčbu jednotlivých infekcí je potřeba zohlednit:

Očekávané patogeny a jejich pravděpodobnou citlivost na antibakteriální látky (viz

bod 4.4)

Závažnost a místo infekce Věk, tělesnou hmotnost a renální funkce pacienta podle níže uvedeného.

Dle potřeby je třeba zvážit podávání alternativních přípravků s obsahem amoxicilinu/kyseliny klavulanové (např. takových, které obsahují vyšší dávky amoxicilinu a/anebo jiný poměr amoxicilinu ke kyselině klavulanové). (viz body 4.4 a 5.1). Délka léčby se řídí odpovědí pacienta. Některé infekce (např. osteomyelitida) vyžadují delší trvání léčby. Léčba by neměla trvat déle než 14 dní, aniž by byly stav pacienta a vhodnost léčby znovu přehodnoceny (viz bod 4.4 o dlouhodobé léčbě). Tablety 500 mg/125 mg: Dospělí a děti ≥ 40 kg Jedna dávka 500 mg/125 mg podávána třikrát denně. Děti < 40 kg Dávka 20 mg/5 mg/kg/den až 60 mg/15 mg/kg/den, rozdělena do třech dílčích dávek. O používání amoxicilinu/kyseliny klavulanové v lékových formách s poměrem složek 4:1, který je podáván v dávkách vyšších než 40 mg/10 mg/kg/den, nejsou u dětí mladších 2 let dostupné žádné klinické údaje . Starší osoby Není nutná úprava dávky. Porucha funkce ledvin Dávka se upravuje dle maximální doporučené hladiny amoxicilinu. Úprava dávky není nutná u pacientů s clearance kreatininu (CrCl ) vyšší než 30 ml/min. Dospělí a děti ≥ 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min

500 mg/125 mg dvakrát denně

CrCl < 10 ml/min

500 mg/125 mg jednou denně

Hemodialýza

500 mg/125 mg každých 24 hodin, plus 500 mg/125 mg během dialýzy, opakovat na konci dialýzy (protože koncentrace amoxicilinu i i kyseliny klavulanové v séru jsou snížené)

Děti < 40 kg

CrCl: 10-30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg dvakrát denně (maximálně 500 mg/125 mg dvakrát denně)

CrCl < 10 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg v jedné denní dávce (maximálně 500 mg/125 mg)

Hemodialýza

15 mg/3,75 mg/kg /den jednou denně. Před hemodialýzou 15 mg/3,75 mg/kg. Aby se obnovily hladiny léčiva v oběhu, po hemodialýze se podává 15 mg/3,75 mg/kg.

3

Tablety 875 mg/125 mg: Dospělí a děti ≥ 40 kg Doporučené dávky:

Standardní dávka: (pro všechny indikace) 875 mg/125 mg dvakrát denně. Vyšší dávka – (především u infekcí jako otitis media, sinusitida, infekce dolních

dýchacích cest a infekce močových cest): 875 mg/125 mg třikrát denně.

Děti < 40 kg Doporučené dávky:

Dávka 25 mg/3,6 mg/kg/den až 45 mg/6,4 mg/kg/den podávaná ve dvou dílčích dávkách. V případě některých infekcí (jako otitis media, sinusitida a infekce dolních dýchacích

cest), je možné zvážit dávky až 70 mg/10 mg/kg/den, podávané ve dvou dílčích dávkách .

amoxicilinuO používání amoxicilinu/kyseliny klavulanové v lékových formách s poměrem složek 7:1, který je podáván v dávkách vyšších než 45 mg/6,4 mg/ kg/den, nejsou u dětí do 2 let dostupné žádné klinické údaje Nejsou k dispozici žádné údaje od podávání kombinace amoxicilin/klyselina klavulanová v lékových formách s poměrem složek 7:1 dětem mladším než 2 měsíce.amoxicilinu. Pro tuto věkovou skupinu tudíž nelze uvést žádná dávkovací doporučení. Starší osoby Není nutná úprava dávky. Porucha funkce ledvin U pacientů s clearance kreatininu (CrCl) vyšší než 30 ml/min není úprava dávky nutná. U pacientů s clearance kreatininu nižší než 30 ml/min se podávání kombinace amoxilin/kyselina klavulanová v lékových formách s poměrem amixicilinu a kyseliny klavulanové 7:1 nedoporučuje.amoxicilinu, protože nejsou k dispozicie žádná doporučení ohledně úpravydávkování. Porucha funkce jater Stanovení velikosti dávky je nutné provádět s opatrností a v pravidelných intervalech je třeba monitorovat funkci jater (viz bod 4.3 a 4.4). Způsob podávání Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo je určena pro perorální podání. Podávejte na začátku jídla, aby se minimalizovala možnost gastrointestinální intolerance a optimalizovala se absorpce amoxicilinu/kyseliny klavulanové.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, na jakýkoli penicilin nebo na kteroukoli pomocnou látku

tohoto přípravku.

Anamnéza silné hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) na jiné beta-laktamové léčivo

(např. cefalosporin, karbanepem nebo monobaktam).

Anamnéza žloutenky/poruchy funkce jater způsobené amoxicilinem/kyselinou

klavulanovou (viz bod 4.8).

4

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením podávání amoxicilinu/kyseliny klavulanové je nutné pečlivě odebrat anamnézu s ohledem na předcházející hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny nebo jiná beta-laktamové léčiva (viz body 4.3 a 4.8). U pacientů léčených penicilinem byly hlášenyzávažné a ojediněle smrtelné hypersenzitivní (anafylaktoidní) reakce . Pravděpodobnost výskytu těchto reakcí je vyšší u osob s anamnézou zhypersenzitivity na penicilin a u atopických jedinců. Pokud dojde k alergické reakci, musí být léčba amoxicilinem/kyselinou klavulanovou přerušena a nahrazena vhodnou alternativní léčbou. Pokud se ukáže, že infekce byla způsobena organism(y)em citlivým na amoxicilin, lze uvažovat o změně z kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová na samotný amoxicilin v souladu s oficiálními pokyny. PřípravekAmoxicillin/kyseliny klavulanová Aurobindo není vhodný pro použití v případech, kdy je vysoké riziko, že předpokládané patogeny mají sníženou citlivost na beta-laktamová léčiva, nebo jsou vůči nim rezistentní a tato snížená citlivost či rezistence rezistence nejsou způsobeny betalaktamázami, které lze kyselinou klavulanovou inhibovat. Tento přípravek není určen k použití u infekcí způsobených S. Pneumoniae, rezistentním vůči penicilinu. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky, se mohou vyskytnout křeče. (viz body 4.8). Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanové není vhodná, pokud je podezření na infekční mononukleózu, protože podávání amoxicilinu při tomto onemocnění bylo spojeno s výskytem morbiliformní vyrážky.

Při souběžném používání alopurinolu během terapie amoxicilinem je riziko výskytu alergických kožních reakcí na amoxicilin zvýšené. Dlouhodobé podávání může mít za následek přemnožení necitlivých organizmů. Pokud se při zahájení terapie vyskytne horečnatý generalizovaný erytém spojený s vřídky, může to být symptom akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP) (viz bod 4.8). Tato reakce vyžaduje ukončení léčby přípravkem Amoxicillin/ Clavulanic acid Aurobindo a je kontraindikací pro jakékoli další podávání amoxicilinu. Amoxicilin/kyselinu klavulanovou je třeba používat opatrně u pacientů s diagnostikovanou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8). Hepatické příhody byly hlášeny hlavně u mužů a starších pacientů a mohou být důsledkem delšího trvání léčby. Tyto příhody byly u dětí hlášeny velmi vzácně. U všech populací se příznaky a symptomy obvykle objeví během nebo krátce po léčbě, ale v některých případech se mohou projevit až několik týdnů po ukončení léčby a jsou obvykle reverzibilní. Hepatické příhody mohou být velmi závažné a ve velmi výjimečných případech byla hlášena úmrtí.. Případy úmrtí se téměř výlučně týkaly pacientů s těžkým základním onemocněním, nebo pacientů, kteří souběžně užívali přípravky , o nichž je známo, že mohou mít nežádoucí jaterní účinky (viz bod 4.8). Antibiotiky indukovaná kolitida, byla hlášena u téměř všech antibakteriálních látek, včetně amoxicilinu, a toto onemocnění může být různého stupně- od mírného onemocnění po život ohrožující onemocnění(viz bod 4.8). Je proto důležité tuto diagnózu zvážit u pacientů, které

během podávání anebo po podání antibiotik postihuje průjem. Pokud se antibiotikem indukovaná kolitida objeví, podávání Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo se musí ihned

5

přerušit je nutné zahájit příslušnou terapii. V této situaci jsou léky potlačující peristaltiku kontraindikovány. Při dlouhodobém podávání se doporučuje pravidelně vyhodnocovat funkce orgánů, včetně renální, hepatální a hematopoetické funkce. Prodloužení protrombinového času bylo pacientů, kterým byl podáván amoxicilin/kyselina klavulanová , hlášeno jen zřídka. Pokud jsou souběžně předepisovány antikoagulancia, je nutné provádět příslušná monitorování. Pro udržení požadované úrovně antikoagulace může být nutné upravit dávku perorálních antikoagulancií. U pacientů s poruchou funkce ledvin se dávka upravuje podle stupně poruchy (viz bod 4.2). U pacientů se sníženým vylučováním moči byla velmi vzácně pozorována krystalurie, především při parenterálním podávání. Během podávání vysokých dávek amoxicilinu se doporučuje zajistit odpovídající příjem tekutin a vylučování moče, aby se snížila možnost vzniku amoxicilinové krystalurie. U pacientů s katetrizovaným močovým měchýřem je třeba pravidelně kontrolovat průchodnost (viz bod 4.9). Během léčby amoxicilinem je k testování přítomnosti glukózy v moči nutné používat enzymatické metody, protože při použití neenzymatických metod se mohou vyskytnout falešně pozitivní výsledky. Přítomnost kyseliny klavulanové v přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo může způsobit nespecifické navázání IgG a albuminu na membrány červených krvinek, což vede k falešně pozitivnímu Coombsovu testu. Byly hlášeny pozitivní výsledky při použití testu Platelia Aspergillus EIA od Bio-Rad Laboratories u pacientů léčených amoxicilinem/kyselinou klavulanovou, u kterých následně nebyla infekce Aspergillem nebyla nalezena. Byly hlášeny zkřížené reakce polysacharidů nepocházejících z Aspergillus a polyfuranóz s testem Platelia Aspergillus EIA od společnosti Bio-Rad Laboratories. Při interpretaci pozitivních výsledků u pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanové je třeba být opatrný a potvrdit je jinými metodami.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia

Perorální antikoagulancia a penicilinová antibiotika se v praxi široce používají, přičemž interakce nebyly hlášeny. V literatuře lze však najít případy zvýšeného mezinárodně normalizovaného poměru (INR) u pacientů, kterým je dlouhodobě podávánacenokumarol nebo warfarin, jimž byl předepsán amoxicilin. Je-li nutné podávat tyto léčivé přípravky souběžně,, musí se pečlivě monitorovat protrombinovýčas nebo mezinárodně normalizovaný poměr, přidává-li se nebo se vysazuje amoxicilin. Navíc může být nutné dávky perorálních antikoagulancií upravit (viz body 4.4 a 4.8).

Metotrexát

Peniciliny mohou snížit vylučování metotrexátu a způsobit tak potenciální zvýšení toxicity.

Probenecid

Souběžné použití probenecidu se nedoporučuje. Probenecid snižuje vylučování amoxicilinu renálními tubuly. Souběžné podávání probenecidu s amoxicilinem může mít za následek dlouhodobě zvýšené hladiny amoxicilinu v krvi, ale ne kyseliny klavulanové.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:

6

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé účinky na těhotenství, vývoj embrya či plodu, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Omezené množství údajů o používání amoxicilinu/kyseliny klavulanové během těhotenství u člověka nenaznačuje zvýšené riziko kongenitálních deformací. V jediné studii žen s předčasným porodem, předčasným přerušení plodové membrány bylo zjištěno, že profylaktická léčba amoxicilinem/kyselinou klavulanovou může být spojena se zvýšeným rizikem nekrotizující enterokolitidy u novorozenců. Pokud to nenařídí lékař, používání během těhotenství se nedoporučuje. Laktace Obě látky se vylučují do mateřského mléka (o vlivu kyseliny klavulanové na kojené děti není nic známo). U kojených dětí může následně vyskytnout průjem a plísňová infekce sliznic, takže se kojení musí přerušit. Amoxicilin/kyselinu klavulanovou lze v průběhu kojení podávat pouze po vyhodnocení poměru přínosů/rizik.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Může však dojít k nežádoucím účinkům (např. alergickým reakcím, závratím, křečím), které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky léčiva (ADR) jsou průjem, žaludeční nevolnost a zvracení. ADR zjištěné v klinických studiích a po uvedení přípravku s kombinací amoxicilinu/kyseliny klavulanovéna trh, seřazené podle MedRA systému tříd orgánových systémů, jsou uvedeny níže. Pro vyjádření frekvence nežádoucích účinků je použita následující terminologie. Velmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 to < 1/10) Méně časté (≥1/1 000 až <1/100) Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) Velmi vzácné (< 1/10 000) Neznámé (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestace Mukokutánní kandidóza

Častá

Přerůstání necitlivých organizmů

Neznámé

Poruchy krve a lymfatického systému Reverzibilní leukopenie (včetně neutropenie)

Vzácné

Trombocytopenie

Vzácné

Reverzibilní agranulocytóza

Neznámé

Hemolytická anémie

Neznámé

Prodloužení krvácení a protrombinového času 1

Neznámé

Poruchy imunitního systému10 Angioneurotický edém

Neznámé

Anafylaxe

Neznámé

Syndrom podobný sérové nemoci

Neznámé

Hypersenzitivní vaskulitida

Neznámé

Poruchy nervového systému Závratě

Méně časté

7

Bolest hlavy

Méně časté

Reverzibilní hyperaktivita

Neznámé

Křeče2

Neznámé

Gastrointestinální poruchy Průjem

Velmi častý

Žaludeční nevolnost3

Častá

Zvracení

Časté

Zažívací potíže

Méně časté

Antibiotiky indukovaná kolitida

Neznámé

Černý chlupatý jazyk

Neznámé

Poruchy jater a žlučových cest Zvýšení AST a/anebo ALT5

Méně časté

Hepatitida6

Neznámé

Cholestatická žloutenka6

Neznámé

Poruchy kůže a podkožní tkáně Kožní vyrážka

Méně časté

Pruritus

Méně časté

Kopřivka

Méně časté

Multiformní erytém

Vzácný

Stevensův-Johnsonsův syndrom

Neznámý

Toxická epidermální nekrolýza

Neznámá

Puchýřovitá exfoliativní dermatitida

Neznámá

Akutní generalizovaná exantematická pustulóza (AGEP)9

Neznámá

Poruchy ledvin a močových cest Intersticiální nefritida

Neznámá

Krystalurie8

Neznámá

1 Viz bod 4.4

2 Viz bod 4.4

3 Žaludeční nevolnost je častěji spojována s vyššími perorálními dávkami. Jsou-li gastrointestinální účinky zřejmé, lze je omezit tak, že se dávka amoxicilinu/kyseliny klavulanové podá na začátku jídla

4 Včetně pseudomembránózní kolitidy a hemoragické kolitidy (viz bod 4.4)

5 Střední zvýšení AST a/anebo ALT bylo pozorováno u pacientů léčených beta-laktamovými antibiotiky, ale význam těchto nálezů není jasný.

6 Tyto příhody byly pozorovány u jiných penicilinů a cefalosporinů (viz bod 4.4).

7 Pokud se vyskytne jakákoli hypersensztivní dermatitida, léčbu je třeba přerušit (viz bod 4.4)

8 Viz bod 4.9

9 Viz bod 4.4

10 Viz bod 4.3 a 4.4

4.9

Předávkování

Symptomy a známky předávkování

Mohou se projevit gastrointestinální symptomy a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů. Byla pozorována amoxicilinová krystalurie, která v některých případech vedla k selhání ledvin (iz bod 4.4). U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů, kterým jsou podávány vysoké dávky, se mohou objevit křeče. Byly hlášeny případy, kdy amoxicilin precipitoval v močových katetrech, hlavně po intravenózním podání vysokých dávek. Průchodnost katetrů se musí pravidelně kontrolovat (viz bod 4.4).

8

Léčba intoxikace

Gastrointestinální symptomy lze léčit symptomaticky, pozornost je třeba věnovat rovnováze vody a elektrolytů. Amoxicilin/kyselinu klavulanovou lze z krevního oběhu odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace penicilinů, vč. inhibitorů beta-laktamázy; ATC kód J01CR02.

Mechanizmus účinku Amoxicilin je polosyntetický penicilin (beta-laktamové antibiotikum) inhibující jeden nebo vícero enzymů (často nazývaných penicilin-vážící proteiny, PBP) na biosyntetické dráze bakteriálního peptidoglykanu, který je integrální strukturální složkou buněčné stěny bakterií. Inhibice syntézy peptidoglykanů vede k oslabení buněčné stěny, což má obvykle za následek lýzu buňky a její smrt. Amoxicilin je citlivý na degradaci beta-laktamázami, produkovanými rezistentními bakteriemi, a proto spektrum účinku samotného amoxicilinu nezahrnuje organizmy produkující tyto enzymy. Kyselina klavulanová je beta-laktam strukturou příbuzný penicilinům. Inaktivuje některé enzymy betalaktamázy a zabraňuje tak inaktivaci amoxicilinu. Samotná kyselina klavulanová nevykazuje klinicky přínosný antibakteriální účinek. Vztah farmakokinetiky/farmakodynamiky Čas nad minimální inhibiční koncentrací (T>MIC) je považován za hlavní faktor určující účinnost amoxicilinu. Mechanizmus rezistence Dva hlavní mechanizmy rezistence na amoxicilinu/kyseliny klavulanové jsou:

Deaktivace těmi beta-laktamázami, které samy kyselinou klavulanovou inhibovány

nejsou, včetně třídy B, C a D.

Změna PBP, která snižuje afinitu antibakteriální látky k cílovému objektu.

Nepropustnost bakterií nebo mechanizmy aktivního vylučování (efluxní pumpa) mohou způsobit nebo přispět k rezistenci bakterií, hlavně v případě gramnegativních bakterií.

Break-pointy – hraniční hodnoty Hraniční hodnoty MIC pro amoxicilin/kyselinu klavulanovou jsou určeny Evropským výborem pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST)

Organizmus

Break-pointy citlivosti (µg/ml)

Citlivý

Středně citlivý

Rezistentní

Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Coagulase-negative

≤ 0,25

> 0,25

9

staphylococci2 Enterococcus1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae1,4 -

-

> 8

Gram-negativní anaerobní1

≤ 4

8

> 8

Gram-pozitivní anaerobní1

≤ 4

8

> 8

Nespecifické break-pointy1

≤ 2

4-8

> 8

1 Hlášené hodnoty se týkají koncentrací amoxicilinu. Pro účely testování citlivosti je koncentrace kyseliny klavulanové pevně stanovena na 2 mg/l.

2 Hlášené hodnoty se týkají koncentrací oxacilinu.

3 Hodnoty break-pointů v tabulkách se zakládají na break-pointech ampicilinu.

4 Break-point rezistence R>8 mg/l zaručuje, že všechny izoláty s mechanizmy rezistence jsou hlášeny jako rezistentní.

5 Hodnoty break-pointů v tabulkách se zakládají na break-pointech benzylpenicilinu.

Prevalence rezistence zvolených druhů může být závislá na geografické poloze a čase, proto je žádoucí získat lokální informaci o rezistenci, hlavně při léčbě těžkých infekcí. V případě potřeby, pokud lokální prevalence rezistence vede k pochybám o účinnosti přípravku u některých typů infekcí, je nutné poradit se s odborníkem.

Běžně citlivé druhy Aerobní grampozitivní mikroorganizmy Enterococcus faecalis Gardnerella vaginalis Staphylococcus aureus (citlivý na meticillin)£ Koagulázu neprodukující stafylokoky (citlivý na meticillin)£ Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae1 Streptococcus pyogenes a jiné beta-hemolytické streptokoky Skupina Streptococcus viridans Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Capnocytophaga spp. Eikenella corrodens Haemophilus influenzae2 Moraxella catarrhalis Pasteurella maltocida Anaerobní mikroorganizmy Bacteroides fragilis Fusobacterium nucleatum Prevotella spp. Druhy problematické kvůli získané rezistenci

10

Aerobní Gram-pozitivní mikroorganizmy Enterococcus faecium $ Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris

Přirozeně rezistentní mikroorganizmy Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Acinetobacter sp. Citrobacter freundii Enterobacter sp. Legionella pneumophila Morganella morganii Providencia spp. Pseudomonas sp. Serratia sp. Stenotrophomonas maltophilia Jiné mikroorganizmy Chlamydophila pneumoniae Chlamydophila psittaci Coxiella burnetti Mycoplasma pneumoniae

$ Přirozená střední citlivost, když chybí získaný mechanizmus rezistence. £ Všechny na meticilin-rezistentní stafylokoky jsou rezistentní vůči amoxicilinu/kyselině klavulanové

1 Streptococcus pneumoniae rezistentní vůči penicilinu nemá být tímto přípravkem s obsahemamoxicilinu/kyseliny klavulanové léčen (viz body 4.2 a 4.4).

2 Kmeny se sníženou citlivostí byly hlášeny v některých zemích EU s frekvencí vyšší než 10%.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Amoxicilin a kyselina klavulanová jsou ve vodním roztoku při fyziologickém pH plně disociovány. Obě komponenty se při perorálním podání rychle dobře absorbují. Absorpce amoxicilinu/kyseliny klavulanové je optimální, pokud je tato kombinace užita na začátku jídla. Po perorálním podání je biologická dostupnost amoxicilinu/kyseliny klavulanové přibližně 70%. Profily obou složek v plazmě jsou podobné a čas do dosažení maximální koncentrace v plazmě (Tmax) je v obou případech asi jedna hodina.

Níže uvedené tabulky prezentují výsledky farmakokinetické studie, ve které byl amoxicilin/kyselina klavulanová (500 mg/125 mg tablety podávané třikrát denně) nalačno podáván skupinám zdravých dobrovolníků.

Střední hodnoty (± SO) farmakokinetických parametrů Podaná/é léčivá/é látka/y

Dávka Cmax

Tmax*

AUC (0-24h)

T 1/2

Amoxicilin AMX/CA 500/125mg

500

7,19 ± 2,26

1,5 (1,0-2,5)

53,5 ± 8,87

1,15 ± 0,20

11

Kyselina klavulanová AMX/CA 500/125mg

125

2,40 ± 0,83

1,5 (1,0-2,0)

15,72 ± 3,86 0,98 ± 0,12

AMX-amoxicilin, CA-kyselina klavulanová * Medián (rozsah)

Níže uvedené tabulky prezentují výsledky farmakokinetické studie, ve které byl amoxicilin/kyselina klavulanová (875 mg/125 mg tablety podávané dvakrát denně) nalačno podáván skupinám zdravých dobrovolníků.

Podaná/é léčivá/é látka/y

Dávka Cmax

Tmax*

AUC (0-24h)

T 1/2

amoxicilin AMX/CA 875/125mg

875

11,64 ± 2,78

1,50 (1,0-2,5)

53,52 ± 12,31 1,19 ± 0,21

Kyselina klavulanová AMX/CA 875/125mg

125

2,18 ± 0,99

1,25 (1,0-2,0)

10,16 ± 3,04 0,96 ± 0,12

AMX-amoxicilin, CA-kyselina klavulanová * Medián (rozsah)

Sérové koncentrace amoxicilinu a kyseliny klavulanové dosažené po podávání kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová jsou podobné těm, kterých se dosahuje po perorálním podání ekvivalentních dávek samotného amoxicilinu nebo samotné kyseliny klavulanové. Distribuce Přibližně 25% celkové kyseliny klavulanové v plazmě a 18% celkového amoxicilinu v plazmě je vázáno na proteiny. Zdánlivý distribuční objem je přibližně 0,3-0,4 l/kg u amoxicilinu a asi 0,2 l/kg u kyseliny klavulanové. Po intravenózním podání byly amoxicilin i kyselina klavulanová nalezeny v žlučníku, tkáních břicha, v kůži, tuku, svalovině, v synoviální a peritoneální tekutině, žluči a v hnisu. Amoxicilin není dostatečně distribuován do cerebrospinálního likvoru. Studie na laboratorních zvířatech ukázaly, že žádná ze složek nezanechává ve tkáních významné množství látek derivovaných z léčiva. Amoxicilin, tak jako většinu penicilinů, lze najít v mateřském mléku. Také stopová množství kyseliny klavulanové lze v mateřském mléku detekovat (viz bod 4.6). Amoxicilin i kyselina klavulanová procházejí placentární bariérou (viz bod 4.6). Biotransformace Amoxicilin je částečně vylučován močí ve formě inaktivní kyseliny peniciloinové v množstvích odpovídajících asi 10 až 25% původní dávky. Kyselina klavulanová je v lidském organizmu rozsáhle metabolizována a vylučována močí a stolicí a vydechována jako oxid uhličitý. Vylučování Hlavní cestou vylučování amoxicilinu je vylučování ledvinami, zatím co kyselina klavulanová ke vylučována jak renální cestou, tak mimorenálními cestami.. Střední poločas vylučování kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová je u zdravých jedinců přibližně jedna hodina a střední hodnota celkové clearance je asi 25 l/h. Přibližně 60 až 70% amoxicilinu a přibližně 40 až 65% kyseliny klavulanové se vyloučí v nezměněné formě močí během prvních 6 hodin po jednorázovém podání přípravku Amoxicillin/Clavulanic acid tablety v dávce 250mg/125mg nebo 500 mg/125 mg . Různé studie zjistily, že za 24 hodin

12

se močí vyloučí 50-85% amoxicilinu a mezi 27-60% kyseliny klavulanové. V případě kyseliny klavulanové se největší množství léčiva vyloučí během prvních 2 hodin po podání. Souběžné podávání probenecidu zpomalí vylučování amoxicilinu, ale nezpomalí renální vylučování kyseliny klavulanové (viz bod 4.5). Věk Poločas vylučování amoxicilinu je podobný u dětí ve věku od 3 měsíců do 2 let, u starších dětí a dospělých. U velmi malých dětí (včetně předčasně narozených) by v prvním týdnu života interval podávání neměl být častější než dvě dávky denně, a to z důvodu nevyzrálosti renální eliminační cesty. Protože u starších pacientů je výskyt poruchy funkce ledvin častější, je při volbě dávky na místě opatrnost a doporučuje se monitorovat renální funkci.

Pohlaví Po perorálním podání amoxicilinu/kyseliny klavulanové zdravým mužům a ženám nemělo pohlaví žádný významný vliv ani na farmakokintiku amoxicilinu, ani na farmakokinetiku kyseliny klavulanové. Porucha funkce ledvin Celková clearance moxicilinu/kyseliny klavulanové ze séra se snižuje úměrně se zhoršováním renální funkce. Snížení clearance léčiva je výraznější u amoxicilinu než u kyseliny klavulanové, protože u amoxicilinu je renální cestou vylučována větší část léčiva. Při poruše funkce ledvin se proto musí přípravek dávkovat tak, aby nedošlo k nadměrné kumulaci amoxicilinu, a zároveň, aby byla zachována odpovídající hladina kyseliny klavulanové (viz bod 4.2). Porucha funkce jater U pacientů s poruchou funkce jater je nutné postupovat s opatrností a je třeba v pravidelných intervalech monitorovat funkci jater.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti, reprodukční toxicity a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. . Studie toxicity po opakovaném podávání kombinace amoxiclin/kyselina klavulanová provedené se psy prokázaly podráždění žaludku, zvracení a zbarvení jazyku. Studie kancerogenity nebyly s kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová, nebo s jejími jednotlivými složkami provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Mikrokrystalická celulóza (E460) Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát (E470b) Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Potahová vrstva tablety:.

Hypromelóza (E464) Makrogol 400 Oxid titaničitý (E171)

13

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Tablety jsou baleny v blistrech Al/Al (polyamid/hliník/PVC – hliníková fólie), v krabičce.

Tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo jsou dodávány v blistrech obsahujících 4/5/6/7/8/10/12/14/15/ 16/20/21/25/30/35/40/50/100/500 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Dr.Max Pharma Limited First Floor Roxburghe House 273-287 Regent Street London W1B 2HA Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety: 15/223/10-C Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety: 15/224/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.3.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

19.12.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillinum/ acidum clavulanicum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, což odpovídá amoxicillinum 500 mg a kalii clavulanas, což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum, což odpovídá amoxicillinum 875 mg a kalii clavulanas, což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

--------- 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

4 potahované tablety 5 potahovaných tablet 6 potahovaných tablet 7 potahovaných tablet 8 potahovaných tablet 10 potahovaných tablet 12 potahovaných tablet 14 potahovaných tablet 15 potahovaných tablet 16 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet 21 potahovaných tablet 25 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 35 potahovaných tablet 40 potahovaných tablet 50 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 500 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje penicilin. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr.Max Pharma Ltd., London, Velká Británie (logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety: 15/223/10-C Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety: 15/224/10-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 500 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillin/Clavulanic acid Aurobindo 875 mg/125 mg potahované tablety Amoxicillinum/ acidum clavulanicum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr.Max Pharma Ltd. (logo) 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.