Vagifem 25 Mikrogramů Vaginální Tablety

Kód 0062978 ( )
Registrační číslo 54/ 064/94-C
Název VAGIFEM 25 MIKROGRAMŮ VAGINÁLNÍ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0062978 VAG TBL 15X25MCG Vaginální tableta, Vaginální podání

nahoru

Příbalový létak VAGIFEM 25 MIKROGRAMŮ VAGINÁLNÍ TABLETY


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vagifem

vaginální tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Vagifem a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vagifem používat

3. Jak se přípravek Vagifem používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Uchovávání přípravku Vagifem

6. Další informace

Vagifem

vaginální tablety

Estradiolum hemihydricum

 • Léčivou látkou je Estradiolum hemihydricum. Jedna potahovaná tableta obsahuje Estradiolum hemihydricum odp. estradiolum 25 mikrogramů.

 • Pomocné látky jsou: hypromelosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob a magnesium -stearát. Potahová vrstva: hypromelosa a makrogol 6000.

Držitel rozhodnutí o registraci: Novo Nordisk A/S, 2880 Bagsvaerd, Dánsko

Výrobce: Novo Nordisk A/S, 2880 Bagsvaerd, Dánsko

1. CO JE PŘÍPRAVEK VAGIFEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vagifem obsahuje ženský pohlavní hormon estradiol, který je totožný s estradiolem, který se vytváří ve vaječnících žen, a je klasifikován jako přirozený estrogen. Vagifem je určen ke zmírnění nebo odstranění takových příznaků, jako je suchost nebo podráždění pochvy. V lékařské terminologii se tento stav nazývá atrofická vaginitida. Vzniká následkem snižující se hladiny ženského pohlavního hormonu, estrogenu, v těle v období okolo menopauzy.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Každá tableta přípravku Vagifem je dodávána v aplikátoru určeném pouze pro jedno použití. V jedné krabičce je 15 aplikátorů s vaginálními tabletami. Na tabletách je vyryto NOVO 279.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VAGIFEM POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek VAGIFEM :

 • jestliže je u Vás zjištěna rakovinu prsu, prodělala jste ji, nebo je u Vás na ni podezření

 • jestliže je u Vás zjištěn hormonálně podmíněný nádor (např. rakovina děložní sliznice) nebo je u Vás na něj podezření

 • jestliže trpíte abnormálním vaginálním krvácením

 • jestliže je u Vás zjištěn stav nazývaný hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice), který není léčen

 • jestliže je u Vás zjištěna trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie (tvorba krevní sraženiny v cévách dolních končetin a plic) nebo jste je prodělala

 • jestliže jste alergická na estradiol nebo jakoukoli složku přípravku Vagifem

 • jestliže trpíte porfyrií (metabolickým onemocněním, při němž dochází k poruše tvorby krevního barviva).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vagifem je zapotřebí:

Lékařské vyšetření/kontrolní vyšetření

Před zahájením hormonální terapie a pak v pravidelných intervalech Váš lékař posoudí, zda je pro Vás léčba vhodná. Bude při tom (dle potřeby) vycházet z Vaší osobní a rodinné anamnézy a lékařského vyšetření. Sama byste si měla pravidelně kontrolovat prsy a změny oznámit lékaři nebo sestře. Vyšetření, včetně mamografie, by měla být prováděna v souladu se současnou běžnou screeningovou praxí, a to na základě Vašich individuálních klinických potřeb.

Stavy vyžadující dohled

Informujte lékaře, jste-li postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u Vás takové stavy vyskytly již dříve, protože Váš lékař vás může podrobit přísnější kontrole. Tyto stavy se mohou ve vzácných případech během systémové (tj. ovlivňující tělo jako celek) léčby estrogeny projevit znovu nebo se mohou zhoršit:

 • leiomyomy (nezhoubné nádory dělohy) nebo endometrióza (ukládání děložní sliznice mimo dělohu)

 • v anamnéze uváděné krevní sraženiny nebo rizikové faktory podmiňující vznik krevních sraženin (viz dále)

 • vysoký krevní tlak,

 • jaterní poruchy, jako je adenom jater (nezhoubný nádor),

 • diabetes mellitus,

 • žlučové kameny,

 • migréna nebo těžké bolesti hlavy,

 • systémový lupus erythematosus (autoimunitní onemocnění),

 • v anamnéze uváděná hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice) (viz dále),

 • epilepsie,

 • astma,

 • otoskleróza (progresivní ztráta sluchu).

Vzhledem k lokálnímu podání a nízkým dávkám estradiolu obsaženého v přípravku Vagifem jsou opakovaný výskyt nebo zhoršení výše uvedených stavů stejně tak jako výskyt níže uvedených stavů méně pravděpodobné než v případě systémové estrogenové léčby.

Důvody okamžitého vysazení léčby

Léčbu byste měla vysadit, budete-li postižena kterýmkoli z následujících stavů nebo stavů uvedených v bodu „Nepoužívejte přípravek Vagifem “:

 • žloutenka (žluté zbarvení kůže a očí) nebo jiná jaterní onemocnění

 • výrazné zvýšení krevního tlaku

 • nový výskyt bolestí hlavy typu migrén

 • těhotenství.

Hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice)

Váš lékař by měl být informován o Vašem případném vaginálním krvácení neznámého původu; přetrvávající či opakované vaginální krvácení by měl vyšetřit. Pokud máte intaktní dělohu a již dříve jste užívala samotný estrogen, lékař by Vás měl předtím, než začnete přípravek Vagifem používat, vyšetřit, aby zjistil, zda netrpíte stavem známým jako nadměrná stimulace děložní sliznice.

Ve studiích bylo zjištěno, že systémová léčba samotnými estrogeny zvyšuje riziko vzniku rakoviny děložní sliznice. Jako ochrana děložní sliznice se vedle perorálních estrogenových přípravků obvykle podává i hormon progestagen.

Rakovina prsu

Studie prokázaly, že systémová hormonální substituční terapie (HST) estrogeny nebo kombinací estrogenů a progestagenů může zvýšit riziko rakoviny prsu.

Krevní sraženiny

Venózní trombóza (někdy se též nazývá trombóza hlubokých žil) je velmi vzácný stav, který nastane, když v žilách (obvykle v lýtku) dojde ke vzniku krevních sraženin, jež způsobí zarudnutí, otok a často bolest nohy. Sraženiny se mohou výjimečně pohnout a cestovat v krevním oběhu. Uvedený proces se nazývá venózní tromboembolické onemocnění. Zachytí-li se sraženina v plicích, může způsobit obstrukci známou jako plicní embolie, která může vyvolat dušnost a prudkou bolest na prsou a/nebo zkolabování či mdlobu. Ve většině případů lze takové krevní sraženiny úspěšně léčit, avšak někdy může jít o těžké, dokonce i smrtelné případy.

U všech žen existuje určitá možnost vzniku krevní sraženiny v žilách dolních končetin, plicích či jiné části těla bez ohledu na to, zda hormonální substituční terapii užívají či nikoli. U žen ve věku mezi 50 a 59 lety, které užívají systémovou HST po dobu pěti let, by to znamenalo 4 případy venózního tromboembolického onemocnění na 1 000 žen za období pěti let navíc ve srovnání s 3 případy u žen, které HST neužívají. Riziko venózního tromboembolického onemocnění se však zvyšuje s věkem, takže u žen ve věku od 60 do 69 let, které užívají systémovou HST po dobu pěti let, by to znamenalo 9 případů navíc na 1 000 žen za období pěti let ve srovnání s 8 případy u žen, které HST neužívají. Tyto krevní sraženiny se vyskytují více v prvním roce užívání hormonální substituční terapie než později.

Některé pacientky jsou již rizikem vzniku venózního tromboembolického onemocnění ohroženy a uvedené riziko se může užíváním systémové hormonální substituční terapie zvyšovat. Máte-li v osobní nebo rodinné anamnéze venózní tromboembolické onemocnění, máte-li výraznou nadváhu, trpíte-li stavem známým jako systémový lupus erythematosus (SLE - onemocnění, které postihuje pokožku na všech místech těla), prodělala-li jste několik potratů nebo trpíte-li stavem, který je v současné době léčen přípravky na ředění krve (např. warfarin), může u Vás hormonální substituční terapie riziko vzniku venózního tromboembolického onemocnění zvyšovat. Vztahuje-li se na Vás některá z výše uvedených podmínek, upozorněte na tuto skutečnost svého lékaře.

Riziko venózního tromboembolického onemocnění se může přechodně zvýšit při dlouhodobé imobilizaci, pokud se po delší dobu nemůžete pohybovat, při vážném zranění nebo velkém chirurgickém zákroku. Víte-li o tom, že máte podstoupit operaci, která bude mít za následek dlouhodobou nepohyblivost, a to zvláště břišní operaci nebo operaci nohou, informujte prosím svého lékaře. Lékař vás může požádat, abyste přestala užívat hormonální substituční terapii čtyři až šest týdnů před operací, neboť se tak sníží riziko vzniku venózního tromboembolického onemocnění. Lék budete moci začít znovu užívat, jakmile budete opět plně pohyblivá.

Dojde-li u vás k bolestivému otoku nohou nebo pocítíte-li náhlou bolest na prsou a dýchací obtíže, okamžitě přestaňte HST užívat a obraťte se na svého lékaře, neboť se může jednat o první příznaky venózního tromboembolického onemocnění.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)

Riziko postižení cévní mozkovou příhodou se u všech žen zvyšuje s věkem. Pravděpodobnost výskytu cévní mozkové příhody se dále zvyšuje vlivem vysokého krevního tlaku, kouření, nadměrného pití alkoholu nebo nepravidelného srdečního rytmu (fibrilace síní).

Poslední vědecká zjištění dokazují, že systémová hormonální substituční terapie riziko postižení cévní mozkovou příhodou mírně zvyšuje.

Z tisíce průměrných žen ve věku od 50 do 59 let se cévní mozková příhoda vyskytne u 3, a to za jakékoli období pěti let. U žen této věkové skupiny, které užívají hormonální substituční terapii, bude jejich počet 4 z tisíce. Z tisíce žen ve věku 60 až 69 let bude cévní mozkovou příhodou za období pěti let postiženo 11 žen. U žen stejné věkové skupiny, které užívají HST, bude jejich počet 15 z tisíce.

Rakovina vaječníků

Poslední vědecké poznatky svědčí o tom, že u žen, které užívají po dobu nejméně 5 až 10 let systémovou hormonální substituční terapii založenou pouze na bázi estrogenu a jimž byla odstraněna děloha, může být riziko vzniku rakoviny vaječníků o něco vyšší než u žen, které systémovou hormonální substituční terapii nikdy neužívaly. Není jisté, zda dlouhodobé používání přípravků systémové kombinované estrogen/progestagenové hormonální substituční zvyšuje riziko rakoviny vaječníků podobným způsobem.

Další stavy

Váš lékař Vás bude sledovat pečlivěji v případě, že trpíte onemocněním ledvin, konečným stádiem renální insuficience nebo srdeční dysfunkcí.

Neexistují žádné poznatky o tom, že systémová hormonální substituční terapie zlepšuje schopnost poznávat, přemýšlet, učit se či schopnost úsudku (tzv. kognitivní funkce). Jsou však jisté důkazy toho, že u žen starších 65 let užívání přípravků obsahujících konjugovaný estrogen koňského původu (CEE) a medroxyprogesteron-acetát (MPA) zvyšuje pravděpodobnou ztrátu intelektuálních schopností (demence). Není známo, zda lze tyto závěry aplikovat také na mladší ženy a na ženy užívající jiné přípravky systémové HST.

Těhotenství

Nepoužívejte přípravek Vagifem, pokud jste těhotná.

Kojení

Nepoužívejte přípravek Vagifem, pokud kojíte.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Ovšem vzhledem k tomu, že přípravek Vagifem představuje lokální terapii v nízkých dávkách, nepředpokládá se výskyt interakcí s jinými léčivými přípravky.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VAGIFEM POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčbu přípravkem Vagifem můžete zahájit ve kterýkoliv vhodný den. Tabletu zasuňte do pochvy pomocí aplikátoru. Po dobu prvních dvou týdnů používejte jednu vaginální tabletu denně. Potom používejte jednu vaginální tabletu dvakrát týdně.

Při léčbě menopauzálních příznaků by měla být použita nejnižší účinná dávka, která působí zmírnění příznaků, a to po co nejkratší dobu. Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění symptomů, obraťte se na svého lékaře. S léčbou byste měla pokračovat pouze, dokud přínos léčby ve formě zmírnění závažných symptomů bude převažovat nad jejími riziky.

Jestliže jste použila více přípravku Vagifem, než jste měla:

Pokud jste použila více přípravku Vagifem, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Vagifem je určen k lokální intravaginální léčbě. Dávka estradiolu je natolik nízká, že by muselo dojít k požití značného počtu tablet, aby se přiblížila dávce, která se běžně používá pro systémovou léčbu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek VAGIFEM:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku. Pokud si některý den zapomenete zavést tabletu, zaveďte ji, jakmile si vzpomenete.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vagifem nežádoucí účinky.

Při léčbě přípravkem Vagifem se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté ( 1 % a < 10 % - méně než 1 z 10, ale více než 1 ze100)

 • Infekce pohlavního ústrojí spojené s plísňovými onemocněními nebo zánětem pochvy

 • Bolesti hlavy

 • Nevolnost (nausea)

 • Bolesti břicha (žaludku), břišní distenze nebo diskomfort

 • Poruchy trávení

 • Zvracení

 • Plynatost

 • Poševní krvácení, výtok nebo diskomfort

 • Otoky, zvětšení, bolestivost nebo citlivost prsů

 • Periferní edém (otoky horních nebo dolních končetin).

Velmi vzácné: (< 0, 01 % - méně než 1 z 10 000)

 • Rakovina prsu

 • Rakovina endometria (rakovina děložní sliznice)

 • Přecitlivělost (alergická reakce)

 • Zadržování tekutin

 • Nespavost

 • Deprese

 • Zhoršení stávající migrény

 • Trombóza hlubokých žil (krevní sraženiny)

 • Průjem

 • Kopřivka

 • Vyrážka

 • Svědění genitálií

 • Hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice)

 • Poševní podráždění, bolesti pochvy, vaginismus (bolestivá křeč pochvy) nebo vaginální ulcerace

 • Neúčinnost léku

 • Hmotnostní přírůstek

 • Zvýšení hladiny estrogenu v krvi

Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány ve spojení s léčbou jinými přípravky obsahujícími estrogen:

 • Nepravidelné vaginální krvácení*

 • Zhoršení migrény

 • Cévní mozková příhoda

 • Závratě

 • Vypadávání vlasů

 • Zvýšení krevního tlaku

 • Infarkt

 • Srdeční onemocnění

 • Onemocnění žlučníku

 • Chloasma, multiformní erytém, nodózní erytém a vaskulární purpura (kožní onemocnění), svědění

 • Vaginální infekce

 • Zhoršení děložních fibroidů (nezhoubné nádory dělohy)*

 • Epilepsie

 • Poruchy libida

 • Astma


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vagifem

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna vaginální tableta obsahuje:

Estradiolum hemihydricum odp. estradiolum 25 µg

Pomocné látky viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

vaginální tablety

Bílé film. potahované bikonvexní tablety o průměru 6 mm, označené NOVO 279.

Vagifem je hydrofilní tableta ze základní hmoty na bázi celulózy, která se hydratuje při kontaktu s vlhkostí a uvolňuje 17β-estradiol.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Vagifem je určen k léčení atrofické vaginitidy vzniklé nedostatkem estrogenů.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2 Dávkování a způsob podání

Vagifem se zavádí hluboko do pochvy pomocí aplikátoru.

Počáteční dávka: jedna vaginální tableta denně po dobu dvou týdnů.

Udržovací dávka: jedna vaginální tableta dvakrát týdně.

Léčbu lze zahájit v kterýkoliv vhodný den.

Pokud pacientka zapomene užít dávku, měla by ji užít, jakmile si vzpomene. Neužívejte dvojité dávky.

Pro zahájení léčby postmenopauzálních symptomů a během ní by měla být použita nejnižší možná účinná dávka po co možná nejkratší dobu (viz také bod 4.4)

Vagifem je určen pro ženy s intaktní dělohou i bez ní.

Podání:

 1. Otevřete blistr na konci s pístem.

 2. Aplikátor zavádějte do pochvy, dokud nepocítíte odpor (8 - 10 cm).

 3. Zatlačením na píst tabletu uvolněte.

 4. Aplikátor vytáhněte a zlikvidujte.

4.3 Kontraindikace

 • Známá, v anamnéze uváděná nebo suspektní rakovina prsu

 • Známá nebo suspektní, estrogenně podmíněná maligní neoplazie (např. rakovina endometria)

 • Nediagnostikované krvácení z pochvy

 • Neléčená hyperplazie endometria

 • Dřívější idiopatické nebo aktivní venózní tromboembolické onemocnění (trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie)

 • Aktivní nebo nedávno prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris, infarkt myokardu)

 • Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy nevrátily k normálu

 • Známá hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

 • Porfyrie

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Léčba hormonální substituční terapií by měla být zahájena pouze pokud postmenopauzální symptomy nepříznivě ovlivňují kvalitu života. V každém případě by mělo být minimálně jednou ročně provedeno pečlivé posouzení rizik a přínosů a podávání přípravků HST by mělo pokračovat, jen pokud přínos převažuje nad riziky.

Lékařské vyšetření/kontrolní vyšetření

Před zahájením nebo obnovením hormonální terapie je třeba zjistit kompletní osobní a rodinnou anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsů) bude vycházet ze zjištěných údajů, kontraindikací použití tohoto přípravku a upozornění. Doporučují se pravidelné prohlídky během léčby, jejichž četnost a charakter je pro jednotlivé pacientky individuální. Ženy je nutno seznámit s tím, jaké změny prsů by měly oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře. Vyšetření, včetně mamografie, by měla být prováděna v souladu se současnou běžnou screeningovou praxí, a to na základě individuálních klinických potřeb pacientky.

Stavy vyžadující dohled

Je-li pacientka postižena dále uvedenými stavy nebo jestliže se u ní takové stavy vyskytly již dříve a/nebo se zhoršily během těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě, měla by být pod přísným dohledem. Je nutné vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou během léčby estrogeny projevit znovu nebo se mohou zhoršit. Jedná se především o následující stavy:

 • leiomyomy (děložní fibroidy) nebo endometrioza

 • v anamnéze uváděné tromboembolické poruchy nebo přítomnost takových rizikových faktorů (viz dále)

 • hypertenze

 • rizikové faktory vzniku estrogen dependentních nádorů (např. dědičnost rakoviny prsu 1. stupně)

 • jaterní poruchy (např. adenom jater)

 • diabetes mellitus s poškozením cév/bez poškození cév

 • cholelitiáza

 • migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

 • systémový lupus erythematosus

 • v anamnéze uváděná hyperplazie endometria (viz níže)

 • epilepsie

 • astma

 • otoskleróza.

Důvody okamžitého vysazení léčby:

Léčbu je třeba vysadit, jsou-li zjištěny kontraindikace a v případě dále uvedených stavů:

 • žloutenka nebo zhoršení funkce jater

 • výrazné zvýšení krevního tlaku

 • nový výskyt bolestí hlavy typu migrén

 • těhotenství.

Hyperplazie endometria

Ženy s intaktní dělohou trpící abnormálním krvácením neznámé etiologie nebo ženy s intaktní dělohou, které byly již dříve léčeny samotnými estrogeny, by měly být pečlivě vyšetřeny, aby se před začátkem léčby přípravkem Vagifem vyloučila možná hyperstimulace či malignita endometria.

Riziko rakoviny endometria po léčbě samotnými estrogeny závisí jak na délce léčby, tak na dávce estrogenů. Dávka estradiolu v přípravku Vagifem je nízká a léčba je lokální. U některých pacientek může docházet k malému systémovému vstřebávání. Přípravek Vagifem však není spojován se zvýšeným rizikem vzniku hyperplazie endometria nebo rakoviny dělohy. Nedoporučuje se podávat progestagen. Endometriální bezpečnost dlouhodobého nebo opakovaného lokálního podávání přípravku Vagifem je nejistá.

Zpravidla platí, že hormonální substituční terapie estrogeny by se neměla předepisovat na dobu překračující jeden rok, aniž by lékař provedl další zdravotní prohlídku pacientky, včetně vyšetření gynekologického.

Rakovina prsu

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie, the Women´s Health Initiative study (WHI), a epidemiologické studie, včetně Million Women Study (MWS) uvádějí zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících v rámci hormonální substituční terapie po několik let estrogen, přípravky kombinující estrogen a progestagen nebo tibolon. (viz bod 4.8).

Pro všechny přípravky HST platí, že během několika roků užívání se objevuje nadměrné riziko, které roste s délkou trvání. Toto riziko se však vrací k normálu v průběhu několika (nejčastěji 5) let po ukončení léčby.

Ve studii MWS bylo zjištěno vyšší relativní riziko rakoviny prsu při léčbě konjugovanými estrogeny koňského původu (CEE) nebo estradiolem (E2), pokud byl sekvenčně nebo kontinuálně přidáván progestagen a to bez ohledu na typ progestagenu. Nejsou důkazy o tom, že by odlišné způsoby podání znamenaly odlišné riziko.

Ve WHI studii bylo užívání přípravku obsahujícího kontinuální kombinovaný konjugovaný estrogen koňského původu a medroxyprogesteron-acetát (CEE + MPA) spojeno s nádory prsu, které ve srovnání s placebem byly nepatrně větších rozměrů a častěji metastázovaly do lymfatických uzlin.

Přípravky HST, zvláště přípravky kombinované estrogen-progestagenové léčby zvyšovaly denzitu mamografických nálezů, což může nepříznivě ovlivnit radiologické stanovení rakoviny prsu.

Venózní tromboembolické onemocnění

Hormonální substituční terapie je spojena s vyšším relativním rizikem vzniku venózního tromboembolického onemocnění, tj. trombózy hlubokých žil nebo plicní embolie. Jedna randomizovaná studie s kontrolní skupinou a několik epidemiologických studií prokázalo dvoj- až trojnásobně vyšší riziko u žen užívajících HST než u žen, které HST neužívají. Odhaduje se, že u žen, které HST neužívají, je počet případů venózního tromboembolického onemocnění, jež se vyskytnou během pěti let, asi 3 na 1 000 žen ve věku 50 - 59 let a 8 na 1 000 žen ve věku 60 - 69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají HST po dobu pěti let, se počet případů venózního tromboembolického onemocnění zvýší za pět let o 2 až 6 případů (nejlepší odhad = 4) na 1 000 žen ve věku 50 - 59 let a o 5 až 15 případů (nejlepší odhad = 9) na 1 000 žen ve věku 60 - 69 let. Pravděpodobnost výskytu takových případů je vyšší v prvním roce podávání HST než později.

Obecně uznávanými rizikovými faktory venózního tromboembolického onemocnění jsou osobní nebo rodinná anamnéza, těžká obezita (index tělesné hmotnosti > 30 kg/m2) a systémový lupus erythematosus. O možné úloze křečových žil při venózním tromboembolickém onemocnění nepanuje jednotný názor.

Pacientky, které mají venózní tromboembolické onemocnění v anamnéze nebo u nichž jsou známy trombofilní stavy, jsou vystaveny zvýšenému riziku venózního tromboembolického onemocnění. Hormonální substituční terapie může uvedené riziko zvyšovat. Pro vyloučení tromboembolické predispozice je u pacientek nutné prozkoumat jejich osobní nebo významnou rodinnou anamnézu tromboembolického onemocnění nebo opakovaných samovolných potratů. Podávání hormonální substituční terapie takovým pacientkám je kontraindikováno, dokud nejsou podrobně zhodnoceny trombofilní faktory nebo dokud není zahájena antikoagulační léčba. U žen, které již antikoagulační přípravky užívají, se vyžaduje důkladné posouzení poměru přínosů a rizik HST.

Riziko venózního tromboembolického onemocnění se může přechodně zvýšit při dlouhodobé imobilizaci, vážném zranění nebo velkém chirurgickém zákroku. Stejně jako u všech pacientů po operaci je třeba věnovat úzkostlivou péči profylaktickým opatřením zabraňujícím vzniku pooperačního venózního tromboembolického onemocnění. V případech, kde lze po plánovaném chirurgickém zákroku (zejména u břišních nebo ortopedických operací dolních končetin) předpokládat dlouhodobou imobilizaci, je tam, kde je to možné, nutno zvážit dočasné vysazení hormonální substituční terapie, a to 4 až 6 týdnů před operací. Léčbu HST není vhodné znovu nasadit, dokud není pacientka zcela pohyblivá.

Vznikne-li venózní tromboembolické onemocnění po zahájení léčby, je třeba léčbu přerušit. Pacientky je nutné informovat, aby se okamžitě obrátily na svého lékaře v případě, že si povšimnou možného příznaku tromboembolického onemocnění (např. bolestivý otok nohy, náhlá bolest na hrudi, dýchavičnost).

Cévní mozková příhoda

V jedné rozsáhlé randomizované klinické studii WHI bylo během kontinuální kombinované léčby konjugovanými estrogenovými přípravky a MPA zjištěno zvýšené riziko ischemické cévní mozkové příhody u zdravých žen, a to jako sekundární důsledek. Odhaduje se, že u žen, které neužívají HST, je počet případů cévní mozkové příhody, k nimž dojde během pěti let, zhruba 3 na 1 000 žen ve věku 50 - 59 let a 11 na 1 000 žen ve věku 60 - 69 let. Odhaduje se, že u žen, které užívají konjugované estrogeny a MPA po dobu pěti let, se počet případů zvýší o 0 až 3 případy (nejlepší odhad = 1) na 1 000 žen ve věku 50 - 59 let a o 1 až 9 případů (nejlepší odhad = 4) na 1 000 žen ve věku 60 - 69 let. Není známo, zda se zvýšené riziko týká i dalších přípravků HST.

Rakovina vaječníků

Dlouhodobé užívání přípravků HST pouze na bázi estrogenu (nejméně po dobu 5 až 10 let) pacientkami po hysterektomii je podle některých epidemiologických studií spojeno se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. Je nepravděpodobné, že by dlouhodobé užívání kombinované HST vedlo k jakémukoliv zvýšení rizika rakoviny vaječníků.

Ischemická choroba srdeční


Randomizované kontrolované studie přínosu kontinuální kombinované léčby konjugovanými estrogenovými přípravky a medroxyprogesteron-acetátem (MPA) neposkytly z kardiovaskulárního hlediska žádné důkazy o přínosu. Dvě rozsáhlé klinické studie (WHI a HERS tj. Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) dokládají možné zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity v prvním roce užívání a celkově nulový přínos. Pro další přípravky HST existují pouze omezená data z randomizovaných kontrolovaných studií o účinku na kardiovaskulární morbiditu nebo mortalitu. Proto není jisté, zda uvedená zjištění platí i pro další přípravky HST.

Další stavy

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, a proto by pacientky se srdeční nebo ledvinovou dysfunkcí měly být v prvních týdnech léčby pečlivě sledovány. Pacientky v konečném stádiu renální insuficience je také nutné dobře sledovat, protože lze předpokládat, že hladina účinných látek přípravku Vagifem v krevním oběhu bude zvýšena.

O zlepšení kognitivní funkce není přesvědčivý důkaz. Z klinické studie WHI však existuje určitý důkaz o zvyšujícím se riziku předpokládané demence u žen, které začaly s léčbou kontinuálními kombinovanými přípravky CCE a MPA po 65. roku života. Není známo, zda tyto poznatky je možno vztáhnout také na mladší postmenopauzální ženy či na jiné přípravky HST.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k topickému podání a nízké dávce estradiolu v přípravku Vagifem se nepředpokládá, že dojde ke klinicky významným interakcím.

4.6 Těhotenství a kojení

Vagifem není během těhotenství indikován. Dojde-li během užívání přípravku Vagifem k otěhotnění, měla by být léčba okamžitě přerušena. Dosavadní výsledky většiny epidemiologických studií, které souvisejí s neúmyslnou expozicí plodů estrogenům, nenaznačují teratogenní ani fetotoxický účinek.

Vagifem není během kojení indikován.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vagifem nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

V klinických studiích bylo přípravkem Vagifem léčeno 640 pacientek, a to včetně více než 200 pacientek léčených po dobu 28 až 64 týdnů. Dobře známé nežádoucí účinky estrogenu, které se vyskytovaly ve skupině žen, jimž byl podáván přípravek, častěji než ve skupině, která dostávala placebo, jsou uváděny jako „Časté (>1/100, <1/10)“.

Frekvence spontánního hlášení u přípravku Vagifem odpovídá přibližně 1 případu na 10 000 pacientek za rok. Nežádoucí účinky, u nichž nebyla v klinických hodnoceních pozorována zvýšená frekvence, ale které byly spontánně hlášeny a které jsou obecně považovány za účinky, jež mohou pravděpodobně souviset s léčbou přípravkem Vagifem, jsou tedy uváděny jako „Velmi vzácné (<1/10 000)“.

Zkušenosti z postmarketingového sledování jsou ovlivněny nedostatečným hlášením účinků od pacientek, především v případě triviálních a dobře známých nežádoucích účinků léku. Uváděné frekvence by měly tedy být interpretovány s ohledem na tuto skutečnost.

Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky léku jsou: vaginální výtok a vaginální obtíže. Nežádoucí účinky související estrogenem, jako jsou bolesti prsů, periferní otoky a postmenopauzální krvácení, se s nejvyšší pravděpodobností projeví na počátku léčby.

Třídy orgánových systémů

Časté

(>1/100, 1/10)

Méně časté (>1/1 000, <1/100)

Vzácné (>1/10 000>, <1/1 000)

Velmi vzácné (<1/10 000), včetně jednotlivých hlášených případů

Infekční a parazitární onemocnění

Genitální kandidóza nebo vaginitida, rovněž viz „Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů”


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.