Ulfamid 20

Kód 0094207 ( )
Registrační číslo 09/ 006/92-A/C
Název ULFAMID 20
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094206 POR TBL FLM 10X20MG Tableta, Perorální podání
0094207 POR TBL FLM 20X20MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

VNĚJŠÍ OBAL 1. strana 1 potahovaná tableta obsahuje: Famotidinum 20 mg Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 4000, roztok metakrylátového kopolymeru E 12,5%.

2. strana KRKA 20 mg Ulfamid 20 Famotidinum 10 nebo 20 potahovaných tablet Název v Braillově písmu: Ulfamid 20 3. strana UKLÁDEJTE MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ. Uchovávejte při teplotě do 25 C, aby byly tablety chráněny před vlhkem. Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. Reg. č.: 09/006/92-A/C Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko K VNITŘNÍMU UŽITÍ 4.strana KRKA 20 mg Ulfamid 20 Famotidinum 10 nebo 20 potahovaných tablet Horní uzávěr 20 mg Ulfamid 20 10 nebo 20 potahovaných tablet Spodní uzávěr Č. šarže: Dat. výr.: Použit. do: VNITŘNÍ OBAL KRKA 20 mg Ulfamid 20 Famotidinum Číslo šarže, datum výroby a doba použitelnosti budou vyraženy při výrobě.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.