Sanorin 0,5 Pm

Kód 0058160 ( )
Registrační číslo 69/ 464/00-C
Název SANORIN 0,5 PM
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0058160 NAS SPR SOL 1X10ML Nosní sprej, roztok, Nosní podání

nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{papírová krabička}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

SANORIN 0,5 ‰ (Naphazolini nitras)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Naphazolini nitras 0,005 g v 10 ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina boritá, edamin, methylparaben, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Nosní sprej, roztok10 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu a v krabičce.Chraňte před mrazem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava, Komárov, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/464/00-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pomáhá při rýmě

Použití a dávkování: dětem od 3 do 6 let se podává 1-2 dávky a dětem od 6 let a mladistvým do 15 let2 dávky, nad 15 let 1 až 3 dávky do obou nosních dírek 3 x denně. U dětí používat nejdéle 3 dny, u dospělých nejdéle týden. Nepodávat dětem do 3 let.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

SANORIN 0,5 ‰

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

{etiketa}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

SANORIN 0,5‰ (Naphazolini nitras)Nosní sprej, roztok

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Nosní podání

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6.

JINÉ

Logo Teva

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.