Šalvějová Nať

Kód 0076590 ( )
Registrační číslo 94/ 926/97-C
Název ŠALVĚJOVÁ NAŤ
Režim prodeje vyhrazený léčivý přípravek
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Megafyt Pharma s.r.o., Vrané nad Vltavou, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0076590 POR SPC 1X30GM Léčivý čaj, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ŠALVĚJOVÁ NAŤ

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29145/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Šalvějová nať Salviae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Salviae herba 30 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: mírných trávicích potížích, pálení žáhy anadýmání; omezuje nadměrné pocení

Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se

15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.k omezení nadměrného pocení: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody, necháse 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 1 polévková lžíce drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v

zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně.Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použije 1 polévková lžíce na 120 ml vroucí vody.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečnéúdaje a je třeba poradit se s lékařem.Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.Nepoužívejte dlouhodobě.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti

vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST 30 g

PN 05-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/926/97-C

EAN KÓD

859 400 307 5186

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ŠALVĚJOVÁ NAŤ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn.sukls29145/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Šalvějová nať

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

Salviae herba

30,0 g

3.

LÉKOVÁ FORMA

Léčivý čaj.

Popis přípravku: papírový sáček, uvnitř usušená šalvějová nať řezaná

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: při mírných trávicích potížích, pálení žáhy a nadýmání; omezuje nadměrné vyměšování potu.Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

4.2

Dávkování a způsob podání

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15

min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.k omezení nadměrného pocení: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vody a nechá se 15 min vyluhovat v zakryté

nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně k výplachůmdutiny ústní. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použije 1 polévková lžíce na 120 ml vroucí vody.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na látky obsažené v nati šalvěje lékařské.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečnéúdaje.

Nepoužívat dlouhodobě.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Strana 2 (celkem 3)

Užití přípravků obsahujících Salviae herba může ovlivnit účinek léčivých přípravků působících na GABA receptory (např. barbituráty, benzodiazepiny), i když se klinicky nemusí projevit. Proto se souběžná léčba těmito přípravky nedoporučuje.

4.6

Těhotenství a kojení

Bezpečnost v období těhotenství a kojení nebyla stanovena a nejsou k dispozici dostatečná data.Vzhledem k potenciální toxicitě některých složek silice se nedoporučuje přípravek užívat v těhotenství a při kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienti, jejichž pozornost je

přípravkem ovlivněna, nesmí řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno předávkování projevující se pocity tepla, tachykardií, vertigem a epileptickými záchvatypo užití dávky odpovídající více než 15 g šalvějových listů.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: V11

Farmakoterapeutická skupina: fytofarmaka – antiseptikum, adstringens, antihydrotikum.

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

K přípravku jsou však k dispozici tyto informace:

Hlavním nositelem účinku je silice (hlavní složky: thujon, 1,8-cineol, kafr, borneol, p-cymol, 

-pinen, linalool), třísloviny, flavonoidy a hořčiny (pikrosalvin, diterpeny kyseliny

karnosolové a karnosol). Na orgány zažívacího traktu příznivě působí hořčiny, které reflexně stimulují sekreci žaludeční šťávy (zejména karnosol). Silice má antiseptický a virustatický účinek, projevující se potlačováním růstu velkého počtu grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů. Třísloviny vytvářejí na sliznicích koagulační membránu, zachycující mikroby. Tím se vysvětluje jednak lokálně protektivní účinek nálevů, kterým jsou chráněny postižené tkáně proti zevnímu podráždění a současně se snižuje i jejich sekrece, jednak účinek antiflogistický, spočívající v zabránění vzniku zánětu, resp. jeho dalším rozšiřování.Mechanismus antihydrotického působení, které bylo experimentálně i klinicky ověřeno, nebyl dosud objasněn.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nevyžaduje se dle § 5 odst. 8 vyhlášky č. 228/2008 Sb.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Strana 3 (celkem 3)

Neobsahuje žádné pomocné látky.

6.2

Inkompatibility

Je určen k přímé aplikaci, inkompatibility nepřicházejí v úvahu.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti přípravku je 2 roky od data výroby. Nálev připravený podle návodu je určenk okamžité spotřebě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Papírový sáček, krabička.

Velikost balení: 30,0 g

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Megafyt Pharma s. r.o.,U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/926/97-C

9.

DATUM REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21. 11. 1997 / 20.10.2010

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

Strana 1 (celkem 2)

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls29145/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Šalvějová nať Salviae herba

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Salviae herba 30 g

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný vnitřně: mírných trávicích potížích, pálení žáhy anadýmání; omezuje nadměrné pocení

Zevně: při zánětech ústní dutiny, ke kloktání a k desinfekci dutiny ústní.

Přípravek je určen pro dospělé.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

vnitřně: při zažívacích obtížích: 1 čajová lžička drogy se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se

15 min vyluhovat v zakryté nádobě, pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.k omezení nadměrného pocení: 1 polévková lžíce se přelije 0,25 l vroucí vody, necháse 15 min vyluhovat v zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3x denně. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

zevně: 1 polévková lžíce drogy se přelije 0,25 l vroucí vody, nechá se 15 min vyluhovat v

zakryté nádobě a pak se scedí. Nesmí se vařit. Nálev se používá několikrát denně.Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.Pro použití jako kloktadlo se pro přípravu nálevu použije 1 polévková lžíce na 120 ml vroucí vody.

Přípravek užívejte nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 1 týdne, poraďte se s lékařem.

KONTRAINDIKACE

Neužívejte při přecitlivělosti na léčivou látku.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při přecitlivělosti ojedinělá možnost vzniku alergických reakcí.

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při ovlivnění pozornosti neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Strana 2 (celkem 2)

UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.Použití u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje, protože nejsou k dispozici dostatečnéúdaje a je třeba poradit se s lékařem.Neužívejte současně s léky ovlivňujícími tzv. GABA receptory (např. barbituráty nebo benzodiazepiny, užívané k léčbě úzkosti nebo nespavosti). O souběžném užívání jiných léčivých přípravků se poraďte s lékařem.

V těhotenství a při kojení se vzhledem k nedostatku dat nedoporučuje přípravek užívat.Nepoužívejte dlouhodobě.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti

vyznačené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

HMOTNOST 30 g

PN 05-02

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/926/97-C

EAN KÓD

859 400 307 5186

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

ŠALVĚJOVÁ NAŤ

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.