Salmeterol/fluticasone Propionate Pharos 50Mcg/500Mcg Dáv.práš.k Inh.

Kód 0166394 ( )
Registrační číslo 14/ 582/11-C
Název SALMETEROL/FLUTICASONE PROPIONATE PHAROS 50MCG/500MCG DÁV.PRÁŠ.K INH.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Pharos-Pharmaceutical Oriented Services Ltd., Pallini Attikis, Řecko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166394 INH PLV DOS 60X50/500RG Dávkovaný prášek k inhalaci, Inhalační podání
0192527 INH PLV DOS 60X50/500RG Dávkovaný prášek k inhalaci, Inhalační podání

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.